Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Codul civil - Despre Prescriptie


Cuvinte cheie: Codul civil, Prescriptie


Codul civil


Despre Prescriptie

Dispozitiile privitoare la prescriptia extinctiva au fost abrogate prin Dec. nr. 167/1958 prvitor la prescriptia extinctiva. Dispozitiile decretului nu se aplica drepului la actiune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abitqatiune, servitute si superficiale.

Capitolul I: Dispozitii preliminare

Art. 1837

Prescriptia este un mijloc de a dobindi proprietatea sau de a se libera de o obligatie, sub conditiile determinate prin aceasta lege. (C. civ. 645, 1091, 1200, 1800, 1887, 1888).

Art. 1838

Nu se poate renunta la prescriptie decit dupa implinirea ei. (C. civ. 965, 1839).


Rezolvati rapid problemele generate de Dreptul Familiei
Rezolvati rapid problemele generate de Dreptul Familiei

Vezi detalii

Cereri si actiuni in justitie in conformitate cu noul Cod Civil
Cereri si actiuni in justitie in conformitate cu noul Cod Civil

Vezi detaliiArt. 1839

Renuntarea la prescriptie este sau expresa sau tacita.
Renuntarea tacita rezulta dintr-un fapt care presupune delasarea dreptului cistigat.

Art. 1840

Cel ce nu poate instraina nu poate renunta la prescriptie. (C. civ. 946, 948, 1306, 1536).

Art. 1841

In materie civila, judecatorii nu pot aplica prescriptia daca cel interesat nu va fi invocat acest mijloc.

Art. 1842

Prescriptia poate fi opusa in cursul unei insante pina in momentul cind Curtea de Apel (potrivit art. 10 din Legea de organizare judecatoreasca nr. 92/1992 (M. Of. nr. 197 din 13 august 1992), instantele judecatoresti sint: judectoriile, tribunalele, curtile de apel, Curtea Suprema de Justitie.) va pronunta defintiva sa decizie, asupra careia nu mai poate reveni dupa lege, afara numai de cazul cind cel in drept a o opune ar trebui sa se prezume, dupa imprejurari, ca a renuntat la dinsa.

Art. 1843

Creditorii si orice alta persoana interesata pot sa opuna prescriptia cistigata debitorului sau codebitorului lor, ori proprietarului, chiar si daca acel debitor, codebitor sau proprietar renunta la dinsa. (C. civ. 562, 699, 974).

Art. 1844

Nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, din natura lor proprie, sau printr-o declaratie a legii, nu pot fi obiecte de proprietate privata, ci sint scoase afara din comert. (C. civ. 476, 963, 1310).

Art. 1845

Statul, stabilimentele pubice si comunale, in ceea ce priveste domeniul lor privat, sint supuse la aceleasi prescriptii ca particularii si, ca si acestia, le pot opune.


Capitolul II: Despre posesiunea ceruta pentru a prescrie

Art. 1846

Orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii.
Posesiunea este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept, exercitata, una sau alta, de noi insine sau de altul in numele nostru. (C. civ. 485, 486, 1847 si urm., 1909).

Art. 1847

Ca sa se poata prescrie, se cere o posesiune continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar, dupa cum se explica in urmatoarele articole. (C. civ. 1853, 1854, 1863).

Art. 1848

Posesiunea este discontinua cind posesorul o exercita in mod neregulat, adica cu intermitente anormale. (C. civ. 1847, 1850 )

Art. 1849

Posesiunea este intrerupta prin modurile si dupa regulile prescrise in articolele 1863-1873. (C. civ. 1847).

Art. 1850

Continuitatea si neintreruperea posesiunii sint dispensate de proba din partea celui ce invoca prescriptia, in acest sens ca, posesorul actual care probeaza ca a posedat intr-un moment dat mai inainte, este presupus ca a posedat in tot timpul intermediar, fara insa ca aceasta sa impiedice proba contrarie. (C. civ. 1200, 1202, 1847).

Art. 1851

Posesiunea este tulburata cind este fundata sau conservata prin acte de violenta in contra sau din partea adversarului. (C. civ. 953, 955, 1847, 1900).

Art. 1852

Posesiunea este clandestina cind posesorul o exercita in ascuns de adversarul sau incit acesta nu este in stare de a putea sa o cunoasca. (C. civ. 1847).

Art. 1853

Actele ce exercitam sau asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari, uzufructuari etc., sau asupra unui lucru comun, in puterea destinatiei legale a aceluia, nu constituie o posesiune sub nume de proprietar.
Tot asemenea este posesiunea ce am exercita asupra unui lucru al altuia, prin simpla ingaduinta a proprietarului sau. (C. civ. 1858).

Art. 1854

Posesorul este presupus ca poseda pentru sine, sub nume de proprietar, daca nu este probat ca a inceput a poseda pentru altul. (C. civ. 1200, 1202, 1850, 1853).

Art. 1855

Cind posesorul a inceput a poseda pentru altul, se presupune ca a conservat aceeasi calitate, daca nu este proba contrarie. (C. civ. 1200, 1202, 1850, 1853).

Art. 1856

Posesiunea viciata prin vreuna din cauzele aratate in art. 1847 devine posesiunea utila, indata ce acel viciu inceteaza in vreun mod oarecare. (C. civ. 953, 955 si urm., 1847, 1900).

Art. 1857

Posesorul care poseda nu sub nume de proprietar nu poate sa schimbe el insusi, fie prin sine singur, fie prin alte persoane interpuse, calitatea unei asemenea posesiuni. (C. civ. 1855).

Art. 1858

Posesiunea care se exercita nu sub nume de proprietar, nu se poate schimba in posesiune utila, decit prin vreunul din urmatoarele patru moduri:
1.cind detinatorul lucrului primeste cu buna-credinta de la o a treia persoana, alta decit adevaratul proprietar, un titlul translativ de proprietate in privinta lucrului ce detine;
2.cind detinatorul lucrului neaga dreptul celui de la care tine posesiunea prin acte de rezistenta la exercitiul dreptului sau;
3.cind detinatorul stramuta posesiunea lucrului, printr-un act cu titlu particular translativ de proprietate, la altul care este de buna-credinta;
4.cind transmisiunea posesiunii din partea detinatorului la altul se face printr-un act cu titlu universal, daca acest succesor universal este de buna-credinta. (C. civ. 1855, 1857, 1859, 1861).

Art. 1859

In toate cazurile cind posesiunea aceluiasi lucru trece pe rind in mai multe miini, fiecare posesor incepe, in persoana sa, o noua posesiune, fara a distinge daca stramutarea posesiunii s-a facut in mod singular sau universal, lucrativ sau oneros. (C. civ. 1858, 1860, 1861).

Art. 1860

Orice posesor posterior are facultatea, spre a putea opune prescriptia, sa uneasca posesiunea sa cu posesiunea autorului sau. (c. civ. 653, 1859 si urm.).

Art. 1861

Dispozitiile celor doua articole precedente nu deroga la cele prescrise prin articolul 1858, in ultimul sau alineat. (C. civ. 1859, 1860).

Art. 1862

Daca viciul posesiunii consista in discontinuitatea, in intreruptiunea sau in precaritatea sa, oricine are interes ca sa nu fie prescriptia implinita il poate opune.
Daca clandestinitatea si tulburarea posesiunii sint vicii numai relative si nu pot fi, prin urmare, opuse decit numai de cei in privinta caror posesiunea a avut asemenea caracter. (C. civ. 1847, 1853 si urm.).

Capitolul III : Despre cauzele care intrerup sau care suspenda cursul prescriptiei

Sectiunea I: Despre cauzele care intrerup prescriptia

Art. 1863

Prescriptia poate fi intrerupta sau in mod natural sau in mod civil. (C. civ. 1847, 1864 si urm.).

Art. 1864

Ese intrerupere naturala:
1.cind posesorul este si ramine lipsit, in curs mai mult de un an, de folosinta lucrului, sau de catre vechiul proprietar sau de catre o a treia persoana;
2.cind lucrul este declarat neprescriptitibil in urmarea unei transformari legale a naturii sau destinatiei sale. (C. civ. 1863).

Art. 1865

Intreruperea civila se opereaza:
1.printr-o cerere facuta in judecata, fie introductiva de instanta sau numai incidenta intr-o instanta deja inceputa;
2.printr-un act incepator de executare, precum sechestrul (saisie) sau cererea executiei unui titlu carui legea recunoaste puterea executorie;
3.prin recunoasterea de catre debitor sau posesor a dreptului celui in contra carui prescrie. (C. civ. 1905).

Art. 1866

Efectele intreruperii prescriptiei prin vreunul din modurile naturale sint absolute; intreruperea civila, afara de exceptiile cuprinse in articolele 1872 si 1873 si altele asemenea, nu foloseste decit celuia ce o face si nu vatama decit celui contra carui se face. (C. civ. 1864, 1867 si urm.).

Art. 1867

Intreruperea, fie civila, fie naturala, sterge cu totul orice prescriptie inceputa inaintea sa; in nici un caz acea prescriptie numai poate fi continuata. Posesorul sau debitorul pot incepe o noua prescriptie dupa ce actele constitutive de intrerupere inceteaza, conform naturii lor si regulilor aci mai jos stabilite. (C. civ. 1864, 1866, 1868).

Art. 1868

Cererea facuta in judecata nu va putea intrerupe prescriptia decit daca va incuviinta de judecatorie prin hotarire de nerevocabila autoritate (hotarire defintiva).
In cazul acesta nici o prescriptie nu poate curge de la formarea cererii in judecata si pina la prountarea unei asemenea hotariri. (C. civ. 870, 1871).

Art. 1869

Daca cel ce a format cererea in judecata lasa sa se perime acea actiune a sa prin nelucrare; daca se dezista de acea cerere pentru oricare alt motiv, afara de nulitati de forma sau de necompetinta instantei catre care a fost facut, nici o intrerupere de prescriptie nu poate fi. (C. civ. 1865, 1868, 1870).

Art. 1870

Cererea in judecata intrerupe prescriptia, dupa regulile cuprinse in articolul 1868 si 1869, chiar in cazul cind este adresata la o instanta judecatoreasca necompetenta si chiar daca este nula pentru lipsa de forme. (C. civ. 1868, 1869, 1871).

Art. 1871

In cazurile prvazute in articolul precedent, prescriptia nu va fi intrerupta decit daca cel interesat va fi facut, mai inainte de hotarirea de peremtiune (perimare), ce ar putea fi pronuntata in contra sa, o noua cerere in buna si cuvenita forma, si daca aceasta dupa urma cerere se va fi incuviintat, dupa cum se arata la articolul 1868 (C. civ. 1870).

Art. 1872

Intreruperea civila a prescriptiei, facuta in contra unuia din debitorii solidari, are efect in contra tuturor celorlalti codebitori ai sai.
Intreruperea civila facuta in contra unuia din mostenitorii unui debitor solidar nu are efect in contra celorlalti comostenitori, chiar daca creanta ar fi ipotecara, daca obligatia nu este nedivizibila. Asemenea intrerupere nu are efect in contra codebitorilor debitorului defunct, decit in masura partii de obligatie a mostenitorului contra carui s-a facut intreruperea.
Spre a intrerupe prescriptia in contra acelor codebitori, trebuie o intrerupere facuta in contra tuturor mostenitorilor debitorului defunct. (C. civ. 742, 1036 si urm., 1045, 1057, 1062, 1873).

Art. 1873

Intreruprea civila a prescriptiei, facuta in contra debitorului principal, are efecte in contra cautiunii.
Intreruperea facuta in contra cautiunii nu poate opri cursul prescriptiei datoriei principale. (C. civ. 1652 si urm., 1679 si urm.).

Sectiunea II: Despre cauzele care suspenda cursul prescriptiei

Art. 1874

Suspendarea opreste cursul prescriptiei pe timpul cit dureaza, fara insa a o sterge pentru timpul trecut (C. civ. 1875 si urm.).

Art. 1875

Prescriptia curge in contra oricarei persoane care n-ar putea invoca o exceptie anume stabilita prin lege. (C. civ. 1876 si urm.).

Art. 1876

Prescriptia nu curge in contra minorilor si interzisilor, afara de cazurile determinate prin lege. (C. civ. 1900 si 1908).

Art. 1877

Prescriptia curge in contra femeii maritate in privinta averii sale parafernale, chiar si daca aceea se afla sub administratia barbatului, cu rezerva insa, pentru cazul acesta, de actiune recursorie a femeii in contra barbatului.

Art. 1878

Prescriptia nu curge pe cit timp tine casatoria, in contra femeii maritate, in privinta imobilelor dotale care n-au fost declarate alienabile prin contractul de casatorie, decit, daca va fi inceput a curge mai inainte de casatorie, sau din momentul separatiei patrimoniilor, conform articolelor 1256-1270, oricare ar fi epoca in care a inceput posesiunea.

Art. 1879
(Abrogat prin Legea din 20 aprilie 1932 pentru ridicarea incapacitatii civile a femeii maritate).

Art. 1880

Nu este asemenea supusa prescriptiei, pe cit timp tine casatoria, nici o actiune a femeii care ar putea sa se rasfringa cumva in contra barbatului, de ar fi exercitata de femeie contra unei a treia persoane.

Art. 1881

Prescriptia nu curge intre soti, pe cit timp tine casatoria. (C. civ. 1882 si urm.).

Art. 1882

Prescriptia nu curge contra mostenitorului beneficiar in respectul creantelor sale asupra succesiunii.
Ea nu curge in contra succesiunii, nici in privinta creantelor, nici in privinta drepturilor reale. (C. civ. 713, 188).

Art. 1883

Regulile prescrise prin articolul precedent se aplica si la prescriptia dintre administratorul legal al averii unei persoane si acea persoana, precum dintre o succesiune vacanta si persoana numita curator al ei. (C. civ. 1882).

Art. 1884

Prescriptia curge atit in folosul cit si in contra unei succesiuni vacante, chiar si daca n-are curator, si chiar in timpul termenelor de trei luni pentru facerea inventarului si de 40 zile pentru deliberare. (C. civ. 706 si urm.).

Art. 1885

Prescriptia unei creante conditionale sau cu termen nu poate incepe decit din momentul cind s-a implinit conditia sau a expirat termenul.
Actiunile reale ale creditorului sau proprietarului sint, prin exceptie, supuse prescriptiei in folosul celui ce detine lucrul, chiar si mai inainte de realizarea conditiilor, sau de expirarea termenelor la care acele actiuni pot fi subordonate. (C. civ. 1017, 1022, 1337).

Capitolul IV: Despre timpul cerut pentru a prescrie

Sectiunea I: Dispozitii generale

Art. 1886

Nici o prescriptie nu poate incepe a curge mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere.

Art. 1887

Termenul prescriptiei se calculeaza pe zile, si nu pe ore. Prin urmare ziua in cursul careia prescriptia incepe nu intra in acel calcul. (C. civ. 1888, 1889).

Art. 1888

Ziua se imparte in 24 de ore. Ea incepe la miezul noptii si se fineste la miezul noptii urmatoare.

Art. 1889

Prescriptia nu se socoteste cistigata, decit dupa implinirea celei dupa urma zile a termenului defipt prin lege.

Sectiunea II: Despre prescriptia de 30 de ani

Art. 1890

Toate actiunile atit reale cit si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a defipt un termen de prescriptie, se vor prescrie prin treizeci de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu, si fara sa i se poata opune reaua-credinta. (C. civ. 557, 565, 645, 700, 840, 1091).

Art. 1891

Instantele incepute si delasate se vor prescrie, in lipsa de cerere de peremtiune, prin 30 ani socotiti de la cel dupa urma act de procedura, oricare ar fi termenul de prescriptie al actiunilor in urma caror se vor fi inceput acele instante.

Art. 1892

Renditele sau creantele ale caror capete (capital) nu sint niciodata exigibile si care produc in folosul creditorului interese periodice (venituri periodice) sau in perpetuu (rendite perpetue) sau pe viata, se prescriu prin 30 de ani incepind de la data titlului lor constitutiv.

Art. 1893

Dupa 28 de ani de la data titlului constitutiv sau a celui de pe urma titlu, debitorul poate fi constrins sa procure un nou titlu creditorului sau reprezentantilor sai.

Art. 1894

Regulile prescriptiei relative la alte obiecte decit cele cuprinse in acest titlu si care sint expuse la locurile respective din acest codice exclud aplicarea dispozitiilor acestuia titlu in toate cazurile cind sint contrarii lor. (C. civ. 557, 619, 623 si urm., 639 si urm., 700, 722, 783, 789, 833, 840, 931, 1334, 1359, 1512, 1800 pct. 4, 1901).

Sectiunea III: Despre prescriptiile de 10 pina la 20 de ani

Art. 1895

Cel ce cistiga cu buna-credinta si printr-o justa cauza un nemiscator determinat va prescrie proprietatea aceluia prin zece ani, daca adevaratul proprietar locuieste in circumscriptia tribunalului judetean unde se afla nemiscatorul, si prin douazeci de ani daca locuieste afara din acea circumscriptie. (C. civ. 486, 487, 1896).

Art. 1896

Daca adevaratul proprietar a locuit, in diferite timpuri, in circumscriptia tribunalului judetean unde se afla nemiscatorul, si afara dintr-insa, prescriptia se va completa adaugindu-se, la anii de prezenta, un numar de ani de absenta indoit decit cel ce lipseste la anii de prezenta pentru ca sa fie zece.

Art. 1897

Justa cauza este orice titlu translativ de proprietate, precum vinderea, schimbul etc.
Un titlu nul nu poate servi de baza precriptiei de 10 pina la 20 de ani.
Un titlu anulabil nu poate fi opus posesorului care a invocat prescriptia de 10 pina la 20 de ani, decit de cel ce ar fi avut dreptul de a cere anularea sa, sau de reprezentantii dreptului sau, daca posesorul n-a cunoscut cauza anulabilitatii. (C. civ. 1858, 1895).

Art. 1898

Buna-credinta este credinta posesorului ca, cel de la care a dobindit imobilul, avea toate insusirile cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea.
Este destul ca buna-credinta sa fi existat in momentul cistigarii imobilului.

Art. 1899

Justa cauza trebuie sa fie totdeauna probata de cel ce invoca prescriptia de 10 pina la 20 ani.
Buna-credinta se presupune totdeauna si sarcina probei cade asupra celui ce aleaga rea-credinta. (C. civ. 486, 487, 960).

Art. 1900

Actiunea pentru nulitatea sau pentru stricarea unei conventii, se prescrie prin 10 ani, in toate cazurile cind legea nu dispune altfel.
Aceasta prescriptie nu incepe a curge, in caz de violenta, decit din ziua cind violenta a incetat; in caz de eroare sau de dol, din ziua cind eroarea sau dolul s-a descoperit; pentru actele facute de femei maritate neautorizate, din ziua desfacerii casatoriei; in contra minorilor din ziua majoritatii, iar in respectul interzisilor din ziua cind s-a ridicat interdictia. (C. civ. 790, 899, 953 si urm., 1157, 1837 si urm., 1895 si urm., 1903).

Art. 1901

Orice actiune a minorului contra tutorelui, relativa la faptele tutelei, se prescrie prin 10 ani, incepind de la majoritatea sa. (C. civ. 1890; C. civ. fr. 475).

Art. 1902

Dupa 10 ani, arhitectii si intreprinzatorii de lucrari sint desarcinati de raspundere la care sint supusi pentru stricaciunea in tot sau in parte a constructiei, prin viciile de construire sau prin viciile pamintului.(C. civ. 1483).

Sectiunea IV: Despre citeva prescriptii particulare

Art. 1903

Actiunea maistrilor si intitutorilor de stiinte sau de arte, pentru lectiile ce dau cu luna;
a ospatarilor si gazduitorilor, pentru nutrirea si locuirea ce procura, si a oamenilor cu ziua, pentru plata zilelor, a materiilor de dinsii procurate si a simbriilor;
se prescriu prin sase luni. (C. civ. 1905, 1908).

Art. 1904

Actiunea medicilor, a chirurgilor si a apotecarilor, pentru vizite, operatii si medicamente;
a negutatorilor, pentru marfele ce vind la particularii care nu sint negutatori;
a directorilor de pensionate, pentru pretul pensiunii scolarilor lor, si a altor maistri, pentru pretul ucedniciei;
a servitorilor care se tocmesc cu anul, pentru plata simbriei lor;
se prescriu printr-un an. (C. civ. 1905, 1908).

Art. 1905

Prescriptia in cazurile mai sus aratate se va implini, chiar daca ar urma serviciile, ;lucrarile si predarile acolo mentionate.
Ea nu inceteaza de a curge decit cind s-a incheiat socoteala, s-a dat un bilet sau adeverinta, ori s-a format cerere in judecata. (C. civ. 1865, 1903, 1906, 1908).

Art. 1906

Cu toate acestea, cei carora vor fi opuse aceste prescriptii pot dovedi, prin orice mijloace, ca plata este inca datorata.

Art. 1907

Veniturile renditelor perpetue sau pe viata:
prestatiunile periodice ale pensiunilor alimentare, chiriile caselor si arenzile bunurilor rurale;
dobinzile sumelor imprumutate si in genere tot ce se plateste cu anul sau la termene periodice mai scurte;
se prescriu prin 5 ani. (C. civ. 1429, 1587, 1639, 1908).


Prescriptiile prezentei sectiuni curg in contra minorilor si interzisilor, raminind acestora recurs in contra tutorilor lor. (C. civ. 1711).

Art. 1909

Lucrurile miscatoare se prescriu prin faptul posesiunii lor, fara sa fie trebuinta de vreo curgere de timp.
Cu toate acestea, cel ce a pierdut sau cel carui s-a furat un lucru, poate sa-l revendice, in curs de trei ani, din ziua cind l-apierdut sau cind i s-a furat, de la cel la care-l gaseste, raminind acestuia recurs in contra celui de la care il are. (C. civ. 472, 485, 972, 1156, 1598, 1730, 1751, 1846, 1910).

Art. 1910

Daca posesorul actual al lucrului furat sau pierdut l-a cumparat la bilci sau la tirg, sau la o vindere publica, sau de la un negutator care vinde asemenea lucruri, proprietarul originar nu poate sa ia lucrul inapoi decit intorcind posesorului pretul ce l-a costat.

Art. 1911

Prescriptiile incepute la epoca publicarii acestui codice se vor regula dupa legile cele vechi.
Dispozitii generale

Art. 1912

Codicii Domnilor Calimach si Caragea, si orice alte legi civile anterioare, ordonantele domnesti si instructiunile ministeriale din ambele Principate-Unite, sint abrogate in tot ce nu este conform regulilor prescrise in prezentul codice.

Art. 1913

Acest codice civil se va pune in lucrare la 1 iulie anul 1865.

Art. 1914

Fiica dotata inaintea promulgarii acestei legi, de voieste a veni la o ereditate deschisa in urma promulgarii acestei legi, va fi obligata a reporta dotata.

>>> Codul CivilData aparitiei: 15 Octombrie 2007

Cat de utila va este aceasta informatie?

Noteaza folosind stelele!

Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Taxa de prima inmatriculare

Intrebare: Buna ziua ,va rog sa ma ajutati cu un raspuns,am o masina care este inscrisa in circulatie pe Bucuresti,de curand mi-am schimbat domiciliul si permisul de conducere,pe domiciliul actual.este necesar sa schimb si certificatul de inmatriculare si daca trebuie schimbat ,este necesar sa platesc taxa de prima inmatriculare?

Raspuns: Domnule Pantelimon, taxa de inmatriculare nu are legatura cu schimbarea domiciliului, ci cu prima in... [citeste tot raspunsul aici...]Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice