Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii


Cuvinte cheie: Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, examen, magistratura, judecator, procuror


Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii, organizeaza, la Bucuresti, in perioada 24 iunie - 26 septembrie 2011 concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, in conditiile prevazute de art. 12 - 15 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, modificata si completata si ale Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.439/15 iunie 2006, modificata si completata, astfel:


- 25 august 2011 - proba scrisa eliminatorie, tip grila, de verificare a cunostintelor juridice la urmatoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal;
- 8 septembrie 2011 - test de verificare a rationamentului logic;
- 9-19 septembrie 2011 - interviu.

Concursul se organizeaza pentru ocuparea unui numar de 200 locuri de auditori de justitie si, de asemenea, pentru ocuparea a 4 posturi vacante de consilier juridic personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si a 2 posturi vacante de expert personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Institutului National al Magistraturii. Din cele 200 de locuri de auditori de justitie, 100 sunt alocate pentru ocuparea functiei de judecator si 100 pentru ocuparea functiei de procuror. La finalizarea primului an de studii auditorii de justitie vor opta, in ordinea mediilor si in raport cu numarul posturilor, pentru functia de judecator sau procuror, conform dispozitiilor art. 16 alin.3 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu dispozitiile art.28 alin.1 din Regulament, candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la art.26 alin.2, dar care nu au fost declarati admisi in limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, in ordinea descrescatoare a notei de concurs, stabilita conform art.25 si art.26 alin.2, posturile vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, mentionate in lista prevazuta la alin.4, dupa promovarea probei constand in verificarea cunostintelor de limba straina, reglementata de Regulamentul Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, si de Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr.326/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

La concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin.2 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, la concurs se poate inscrie persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili

Vezi detalii

Diurna Legala in Romania si in Strainatate
Diurna Legala in Romania si in Strainatate

Vezi detaliia) are cetatenia romana, are domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
b) este licentiata in drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
d) cunoaste limba romana;
e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii.

Cererile pentru inscrierea la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Nafional al Magistraturii, la tribunalele sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea, in ale caror circumscriptii domiciliaza candidatii.

La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere,in copie certificata pentru conformitate de candidat;
b) actul de identitate, in copie certificate pentru conformitate de candidat;
c) diploma de licenta, in copie legalizata, sau adeverinta provizorie;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) adeverinta din care rezulta ca persoana este apta din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, eliberata de orice institute sau persoana autorizata.

Taxa de inscriere, in cuantum de 400 RON, se plateste la casieria tribunalului sau, dupa caz, a parchetului la care se face inscrierea.

Examinarea candidatilor se va face in douS etape. Prima etapa consta in verificarea cunostintelor juridice prin sustinerea unei probe eliminatorii, tip grila cu 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare din urmatoarele materii:
- drep civil
- drept procesual civil
- drept penal
- drept procesual penal

Lucrarile se noteaza cu „admis" sau „respins", in functie de punctajul obtinut de candidat. La testul grila fiecare raspuns corect valoreaza un punct. Sunt declarati admisi in etapa a II-a candidatii care au obtinut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7,00.

A doua etapa consta in sustinerea a doua probe:
a) un test de verificare a rationamentului logic, prin rezolvarea unui test grila care cuprinde 100 de intrebari la care se puncteaza raspunsurile si 20 de intrebari supuse pretestarii in conditii de concurs, ale caror raspunsuri nu se puncteaza;
b) un interviu constand in chestionarea orala a candidatilor in scopul identificarii aptitudinilor, motivatiilor si elementelor de etica specifice profesiei de magistrat.

Nota obtinuta la concurs o reprezinta suma notelor de la fiecare dintre cele trei probe, calculata in raport cu urmatoarea pondere: proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, de tip grila 75%, proba de verificare a rationamentului logic 15%, interviul 10%.

Pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii candidatii trebuie sa obtina nota stabilita conform art.25 din Regulament, de cel putin 7 (sapte), clasificarea candidatilor urmand a se face in ordinea descrescatoare a notelor.

Departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la cele 3 probe de concurs, in ordinea sustinerii acestora.

Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar:
- 24 iunie 2011 - publicarea datei, locului, modului de desfasurare, a calendarului de desfasurare, a numarului de locuri scoase la concurs, a taxei de inscriere, a tematicii si bibliografiei concursului, precum si a cererii de inscriere tipizate;
- 25 iunie - 15 iulie 2011 - depunerea cererilor de inscriere la tribunale sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea;
- 18-20 iulie 2011 - inaintarea dosarelor la Consiliul Superior al Magistraturii;
- 21 iulie - 8 august 2011 - verificarea dosarelor candidatilor de catre comisia de admitere a concursului;
- 9 august 2011 - afisarea rezultatelor verificarii dosarelor candidatilor;
- 10-11 august 2011 - formularea contestatiilor de catre candidatii respinsi;
- 15-19 august 2011 - solutionarea contestatiilor de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii si afisarea listei finale a candidatilor;
- 25 august 2011 - proba scrisa eliminatorie, tip grila, de verificare a cunostintelor juridice, la urmatoarele materii:drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal;
- 26 august 2011 - depunerea contestatiilor la baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru proba eliminatorie tip grila;
- 29 august 2011 - solutionarea contestatiilor la barem;
- 31 august 2011 - afisarea rezultatelor la proba eliminatorie;
- 1 septembrie 2011 - afisarea motivarii solutionarii contestatiilor la barem
- 7-5 septembrie 2011 - contestarea punctajului obtinut la proba eliminatorie;
- 6 septembrie 2011 - solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba eliminatorie si afisarea rezultatelor;
- 8 septembrie 2011 - test de verificare a rationamentului logic;
- 9 septembrie 2011 - depunerea contestatiilor la baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul grila de verificare a rationamentului logic;
- 12 septembrie 2011 - solutionarea contestatiilor la barem;
- 14 septembrie 2011 - afisarea motivarii solutionarii contestatiilor la barem
- 9-19 septembrie 2011 - sustinerea interviului;
- 12-19 septembrie 2011 - corectarea testului de verificare a rationamentului logic;
- 20 septembrie 2011 - afisarea rezultatelor testului de verificare a rationamentului logic;
- 21-23 septembrie 2011 - depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la testul-grila de verificare a rationamentului logic;
- 26 septembrie 2011 - solutionarea contestatiilor;
- 26 septembrie 2011 - afisarea rezultatelor finale;

Calendarul aprobat este estimativ si poate suferi modificari in functie de numarul candidatilor inscrisi la concurs.


Tematica si bibliografia de concurs

Cererea tipizata de inscriere la concurs

Hot.nr. 439 din 2006 a Plenului CSM pt aprob.Regulamentului priv.concursul de adm. si examenul de absolvire a INM

Hot.nr. 144 din 2007 a Plenului CSM pt modif. si completarea Regulamentului priv.concursul de adm. si examenul de absolvire a INM

Hot.nr. 538 din 2008 a Plenului CSM pt modif. si completarea Regulamentului priv.concursul de adm. si examenul de absolvire a INM

Hot.nr. 869 din 2009 a Plenului CSM pt modif. si completarea Regulamentului priv.concursul de adm. si examenul de absolvire a INM

Hot.nr. 228 din 2011 a Plenului CSM pt modif. si completarea Regulamentului priv.concursul de adm. si examenul de absolvire a INM

Hot.nr. 381 din 2011 a Plenului CSM pt modif. si completarea Regulamentului priv.concursul de adm. si examenul de absolvire a INM

Data aparitiei: 24 Iunie 2011

Cat de utila va este aceasta informatie?

Noteaza folosind stelele!

Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Societate comerciala

Intrebare: Exista vreun pericol in cazul in care am aflat ca o societate comerciala are sediul social declarat la casa mea, desi eu nu i-am dat acordul si nu cunosc prin ce imprejurari a ajuns sa fie declarat sediul social aici? In ultimul timp au sosit niste somatii de plata cu privire la niste amenzi aplicate societatii respective si asa am aflat ca figureaza o scietate la adresa mea.

Raspuns: In conformitate cu Legea 26/1990, orice persoana prejudiciata ca efect al unei înmatriculari ori pr... [citeste tot raspunsul aici...]Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]