Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Contract de inchiriere - model


Cuvinte cheie: Contract, Inchiriere


Contract de inchiriere - model

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. .................................................., avand statutul juridic de ......................, actul de infiintare  .........................................................................................., (felul, numarul, data si emitentul) cu sediul central in ..........................., (localitatea) str. ........................ nr. ......, judetul/sectorul ..........., reprezentat(a) prin ..............................., in calitate de locator si

1.2. S.C. ........................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ..........................., (localitatea) str. ................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......,  judetul/sectorul ..............., avand codul unic de inregistrare nr. ......................., atribut fiscal ................................... si numar de ordine in registrul comertului ........../.............../................, contul nr. ............................. deschis la ........................., telefon ...................., fax ........................., reprezentata prin ........................, cu functia de .................................., in calitate de locatar
sau

1.2. ...............................................(numele si prenumele) cu domiciliul in ....................................... (localitatea) str. ........................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ........, judetul/sectorul ...................., avand actul de identitate seria ......... numarul .................., eliberat de ........................, la data de ..................., codul numeric personal ............................, in calitate de locatar in baza aprobarii ................................ nr. .............., din ........................., au convenit sa incheie prezentul contract de inchiriere, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Modele si cereri de actiuni in justitie
Modele si cereri de actiuni in justitie

Vezi detalii

Recupereaza creantele fara proces
Recupereaza creantele fara proces

Vezi detalii
2.1. Obiectul contractului il constituie cedarea folosintei bunului (mobil sau imobil)
......................................................................................................................
situat in ........................................................................................................ .

2.2. Predarea-primirea bunului care face obiectul prezentului contract de inchiriere este consemnata in procesul-verbal anexa ......... .

III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Termenul contractului este de ....... luni/ani cu incepere de la data procesului-verbal de predare-primire.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul inchirierii – chiria – pentru folosirea bunului care face obiectul inchirierii este de ........... LEI/EURO/USD pe luna/an.

4.2. Plata chiriei se face lunar/trimestrial/semestrial pana cel mai tarziu in ultima zi a lunii/trimestrului/semestrului pentru care se face plata.

4.3. Plata chiriei se face in urmatoarele conturi:
a) contul locatorului nr. ..................... deschis la Banca ............................... ;
b) contul locatarului nr. ...................... deschis la Banca .............................. .

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Locatorul se obliga:

a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale in starea corespunzatoare folosintei pentru care a fost incheiat si sa-l intretina in aceasta stare pe toata durata inchirierii;
b) sa execute la timp si in bune conditii toate lucrarile de reparatii care nu sunt in sarcina locatarului;
c) sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului, garantand pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului, contra viciilor ascunse ori contra tulburarii folosintei bunului.

5.2. Obligatiile locatarului sunt urmatoarele:

a) sa foloseasca bunul inchiriat potrivit destinatiei rezultate din prezentul contract;
b) sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere si reparatii ce ii revin;
c) sa plateasca chiria in cuantumul si la termenele stabilite prin prezentul contrat;
d) la incheierea duratei contractului, sa restituie bunul inchiriat in starea in care l-a primit, adica in stare buna.

5.3. Locatorul are obligatia de a suporta toate sarcinile si impozitele datorate pentru bunul inchiriat.

5.4. Taxele comunale precum si utilitatile consumate sunt in sarcina locatarului.

VI. SUBINCHIRIEREA SI CESIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat sau cesiunea contractului de inchiriere unui tert este permisa numai cu acordul prealabil dat in scris de locator si cu respectarea conditiilor si aprobarilor cerute pentru inchiriere.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

7.2. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partile datoreaza daune-interese.

7.3. Neplata chiriei la termen il autorizeaza pe locator sa rezilieze contractul si sa ceara dauneinterese.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.

8..2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ................. , (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de ................(zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa
cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de reprezentantii partilor se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.

10.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
sau

10.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.
XI. CLAUZE SPECIALE

11.1. ..................................................................................................................... .
11.2. ................................................................................................................... .
etc.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

12.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ........... exemplare, din care ..................... .

                     LOCATOR                                                     LOCATARData aparitiei: 04 Iulie 2008

Cat de utila va este aceasta informatie?

Noteaza folosind stelele!

Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Distribuie acest articol in reteaua de socializare preferata

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Se poate evalua ctr.vanz-cum cu clauza intretinere dupa 8 ani

Intrebare: Buna ziua, Am nevoie de sfaturile dvs,o parere orice este binevenit. Matusa mea are grija de o batrana (rude de-a ei din partea sotului).Contractul a fost facut in 2004.Atunci traia si sotul batranei.In ctr. au clauza de intretinere pt ambii batrani.In unul din paragrafe scrie asa:evaluam intretinerea la 250 mil lei,in schimbul careia cumparatorii se obliga sa asigure intretinerea vanzatorilor pana la sf vietii- si anume: locuinta,hrana,imbracaminte,asistenta si ajutor medical,iar la deces sa ii inmormanteze cf.datini stramosesti." Obiectul vanzarii a fost un teren de 734 mp si o casa mica batraneasca.In toti acesti ani matusa mea s-a ingrijit cred ca mai bine decat trebuia si meritau acesti batrani.In 2008 batranul a murit de cancer dupa lungi chinuri si tratamente costisitoare.A ramas doar batrana. Aceasta a inceput sa ridice pretentii din ce in ce mai mari.In 2012 a spus ca nu o mai vrea pe matusa mea sa o ingrijeasca ca este" saracie" si vrea o alta nepoata de-a ei care are bani....a dat-o in judecata pe matusa mea.A pierdut procesul pt ca matusa mea avea toate chitantele de la utilitati,bonuri de hrana,medicamente,ochelari,acoperis,inmormantare batran...si alte mofturi de-ale mosilor din totii ani.Din pacate nu a putut sa justifice ch.cu batranul din spitale...tot banii da-ti la doctor si operatii....lemnele de foc (matusa mea se imprumuta la cec ca sa le ia lor remorci de lemne). Acum ca a pierdut proces baba tot nu se astampara...urla de cate ori vine matusa la ea...a dat-o afara din curte de nenumarate ori.II lasa in poarta pungile cu mancare.Ea vrea sa-i dea bani (cam 500 ron pe luna) sau actele ca sa le desfaca. Curiozitatea mea : daca matusa mea are bonuri intretinere de peste 250 mil cat scrie in contract intretinere..poate sa faca ceva in acest sens.Sa mai scape de nebuna.Cheltuieleile pe care le are pe luna cu aceasta baba sunt foarte mari si nu se mai merita...pt 734 mp si o darapanatura de casa.Nu ar trebui sa existe o legatura intre valoarea terenului si valoare cheltuita cu intretinerea...cand acestea sunt egale sa nu mai vina baba cu pretentii de milioane. Apoi in ctr. nu scrie nimic de utilitati,lemne,zugraveli si alte pretentii.Poate matusa mea sa-i asigure doar ce scrie in paragraful de mai sus? Avem nevoie de sfaturile dvs....matusa mea traieste un cosmar de cativa ani din cauza acestei baba nebune (are schizofrenie si intrenari la balaceanca...am uitat sa va spun.). Multumesc

Raspuns: Stimata doamna, contractul de intretinere este prin natura sa un contract aleatoriu, in care partile... [citeste tot raspunsul aici...]Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 388170]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 378080]
 Codul Civil [Vizualizari: 296842]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 256062]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 179212]