Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Domiciliul minorului si al celui pus sub interdictie judecatoreasca


Cuvinte cheie: noul cod civil, domiciliu, domiciliul minorului, interdictie judecatoreasca


(1) Domiciliul minorului care nu a dobandit capacitate deplina de exercitiu in conditiile prevazute de lege este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care ei locuieste in mod statornic.


(2) În cazul in care parintii au domicilii separate si nu se inteleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanta de tutela, ascultandu-i pe parinti, precum si pe copil, daca acesta a implinit varsta de 10 ani, va decide tinand seama de interesele copilului. Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, minorul este prezumat ca are domiciliul la parintele la care locuieste in mod statornic.

(3) Prin exceptie, in situatiile prevazute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de incredere, cu consimtamantul acestora. De asemenea, domiciliul minorului poate fi si la o institutie de ocrotire.

(4) Domiciliul minorului, in cazul in care numai unul dintre parintii sai il reprezinta ori in cazul in care se afla sub tutela, precum si domiciliul persoanei puse sub interdictie judecatoreasca, este la reprezentantul legal.

Punere in aplicare

Conform dispozitiilor tranzitorii[necesita citare], incepand cu Octombrie 2011, instantele de judecata vor trebui sa se pronunte in mod expres cu privire la locuinta minorului dupa divort (prevederile Art. 400) si deci, pe cale de consecinta, cu privire la domiciliului minorului (deoarece conform Art. 92 domiciliul copiilor este acolo unde acestia au locuinta statornica).

Expunere de motive

Rezolvati rapid problemele generate de Dreptul Familiei
Rezolvati rapid problemele generate de Dreptul Familiei

Vezi detalii

Ghidul juristului eficient
Ghidul juristului eficient

Vezi detalii
"Consacrarea dreptului la domiciliu si resedinta, a unicitatii domiciliului si resedintei; proiectul defineste atat domiciliul (locul unde persoana isi are principala asezare, in vederea exercitarii drepturilor sale civile), cat si resedinta (locul unde persoana isi are locuinta obisnuita), inclusiv modalitatea de stabilire si schimbare a domiciliului si resedintei;"

" Potrivit proiectului, parintii au dreptul si indatorirea de a creste copilul, asigurandu-i o dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala armonioasa. Autoritatea parinteasca se exercita impreuna de ambii parinti, in principiu chiar si atunci cand sunt divortati. De asemenea, se reglementeaza si alte aspecte, precum notiunile de "locuinta a copilului" si "administrare a bunurilor copilului"."

Comentariu

Clarificarea domiciliului copilului este esentiala in evitarea neintelegerilor si in punerea in executare cu cat mai putine piedici a sentintelor emise de catre judecatori cu privire la programul de legaturi personale.

Pentru detalii cu privire la implementarea acestei prevederi in sentintele de divort sau in cele de stabilire a domiciliului minorului (probleme practice, solutii, exemplu de frazare pentru textul dispozitivului sentintei) consultati Art. 400

Prin domiciliu legal se intelege acel domiciliu care este stabilit de lege pentru anumite categorii de persoane fizice. Domiciliul legal este stabilit prin lege, are semnificatia unei masuri de protectie a anumitor persoane fizice, coincide cu domiciliul de drept comun al persoanei fizice care exercita ocrotirea.- Gabriel Boroi, Drept civil, partea generala, persoanele, editura Hamangiu, 2008, pg.457; Domiciliul legal este stabilit prin lege, are semnificatia unei masuri de ocrotire a anumitor persoane fizice, coincide cu domiciliul (de drept comun) al persoanei fizice care exercita ocrotirea, iar in cazuri exceptionale, cu sediul persoanei juridice careia ii este incredintat sau plasat copilul aflat in dificultate. Domiciliul legal este impus de lege prin norme imperative, asa incat constituie o exceptie de la principiul libertatii alegerii domiciliului; stabilirea sa nu depinde de vointa persoanei in cauza si nici de vointa persoanei la care este stabilit- Ion Dogaru s.a.Bazele Dreptului civil, vol.I, Ed.C.H.Beck, 2008, pg.684 Au domiciliul legal:

- minorul care are domiciliul legal a)la parintii sai; b)la acela dintre parinti la care locuieste statornic; c)la parintele care-l ocroteste; d)la tutore.
- persoana pusa sub interdictie judecatoreasca, acesteia stabilindu-i-se domiciliul legal in aceleasi conditii ca si in cazul minorului (la tutore);
- persoana ocrotita prin curatela, insa numai atunci cand curatorul este in drept sa o reprezinte, caz in care domiciliul curatorului coincide cu domiciliul legal al celui ocrotit.
- copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai si supus unor masuri de protectie speciala are domiciliul legal la persoana fizica sau juridica careia i-a fost incredintat in plasament;

Potrivit art.59 din legea 272/2004, pe toata durata plasamentului, domiciliul copilului se afla, dupa caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidential care il are in ingrijire.-cei chemati la mostenire au domiciliul legal la custode sau curator, in masura in care acesta este indreptatit sa-l reprezinte. Domiciliul legal se schimba odata cu schimbarea domiciliului de drept comun al persoanei fizice care realizeaza ocrotirea, prin reincredintarea minorului sau prin schimbarea sau incetarea masurii speciale de ocrotire. În principiu, domiciliul legal se dovedeste prin probarea domiciliului de drept comun al persoanei care asigura ocrotirea. Dovada Minorul de peste 14 ani caruia i s-a eliberat primul act de identitate isi dovedeste domiciliul legal cu cartea de identitate. Daca este necesar, se poate folosi si hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ori decizia de instituire a tutelei sau curatelei(din care reiese domiciliul de drept comun al ocrotitorului).-Ion Dogaru, op,cit, pg.684 Schimbarea domiciliului legal Domiciliul legal se schimba odata cu schimbarea domiciliului de drept comun al persoanei fizice sau juridice care realizeaza ocrotirea. Pentru minor, schimbarea domiciliului poate interveni si in cazul reincredintarii sale, prin hotarare judecatoreasca. Pentru copilul aflat in dificultate, schimbarea domiciliului poate interveni in cazul in care masura speciala de ocrotire este inlocuita cu alta ori cand aceasta inceteaza, reluandu-se exercitiul drepturilor si obligatiilor parintesti.

Regula stabilita de art.92 referitor de domiciliul minorului e valabila atat in tara, cat si in strainatate (s.n.ADRIAN-RELU TĂNASE)

Şablon pentru dispozitivul sentintelor

Pentru detalii cu privire la implementarea acestei prevederi in sentintele de divort sau in cele de stabilire a domiciliului minorului (probleme practice, solutii, exemplu de frazare pentru textul dispozitivului sentintei) consultati Art. 400

Sentinte relevante

Pentru detalii cu privire la implementarea acestei prevederi in sentintele de divort sau in cele de stabilire a domiciliului minorului (probleme practice, solutii, exemplu de frazare pentru textul dispozitivului sentintei) consultati Art. 400

Prin domiciliu legal se intelege acel domiciliu care este stabilit de lege pentru anumite categorii de persoane fizice. Domiciliul legal este stabilit prin lege, are semnificatia unei masuri de protectie a anumitor persoane fizice, coincide cu domiciliul de drept comun al persoanei fizice care exercita ocrotirea.- Gabriel Boroi, Drept civil, partea generala, persoanele, editura Hamangiu, 2008, pg.457; Domiciliul legal este stabilit prin lege, are semnificatia unei masuri de ocrotire a anumitor persoane fizice, coincide cu domiciliul (de drept comun) al persoanei fizice care exercita ocrotirea, iar in cazuri exceptionale, cu sediul persoanei juridice careia ii este incredintat sau plasat copilul aflat in dificultate. Domiciliul legal este impus de lege prin norme imperative, asa incat constituie o exceptie de la principiul libertatii alegerii domiciliului; stabilirea sa nu depinde de vointa persoanei in cauza si nici de vointa persoanei la care este stabilit- Ion Dogaru s.a.Bazele Dreptului civil, vol.I, Ed.C.H.Beck, 2008, pg.684 Au domiciliul legal:

- minorul care are domiciliul legal a)la parintii sai; b)la acela dintre parinti la care locuieste statornic; c)la parintele care-l ocroteste; d)la tutore.
- persoana pusa sub interdictie judecatoreasca, acesteia stabilindu-i-se domiciliul legal in aceleasi conditii ca si in cazul minorului (la tutore);
- persoana ocrotita prin curatela, insa numai atunci cand curatorul este in drept sa o reprezinte, caz in care domiciliul curatorului coincide cu domiciliul legal al celui ocrotit.
- copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai si supus unor masuri de protectie speciala are domiciliul legal la persoana fizica sau juridica careia i-a fost incredintat in plasament; Potrivit art.59 din legea 272/2004, pe toata durata plasamentului, domiciliul copilului se afla, dupa caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidential care il are in ingrijire.-cei chemati la mostenire au domiciliul legal la custode sau curator, in masura in care acesta este indreptatit sa-l reprezinte.

Domiciliul legal se schimba odata cu schimbarea domiciliului de drept comun al persoanei fizice care realizeaza ocrotirea, prin reincredintarea minorului sau prin schimbarea sau incetarea masurii speciale de ocrotire. În principiu, domiciliul legal se dovedeste prin probarea domiciliului de drept comun al persoanei care asigura ocrotirea. Dovada Minorul de peste 14 ani caruia i s-a eliberat primul act de identitate isi dovedeste domiciliul legal cu cartea de identitate. Daca este necesar, se poate folosi si hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ori decizia de instituire a tutelei sau curatelei(din care reiese domiciliul de drept comun al ocrotitorului).-Ion Dogaru, op,cit, pg.684

Schimbarea domiciliului legal - Domiciliul legal se schimba odata cu schimbarea domiciliului de drept comun al persoanei fizice sau juridice care realizeaza ocrotirea. Pentru minor, schimbarea domiciliului poate interveni si in cazul reincredintarii sale, prin hotarare judecatoreasca. Pentru copilul aflat in dificultate, schimbarea domiciliului poate interveni in cazul in care masura speciala de ocrotire este inlocuita cu alta ori cand aceasta inceteaza, reluandu-se exercitiul drepturilor si obligatiilor parintesti.

Regula stabilita de art.92 referitor de domiciliul minorului e valabila atat in tara, cat si in strainatate s.n.ADRIAN-RELU TĂNASE

Corelatii cu alte norme
Corelatii cu alte articole din Codul Civil

Art. 400 Cod Civil - Locuinta copilului dupa divort.
Art. 496 Cod Civil - Locuinta copilului.
Art. 497 Cod Civil - Schimbarea locuintei copilului.
Art. 92 Cod Civil - Domiciliul minorului si al celui pus sub interdictie judecatoreasca.

Corelatii cu alte articole din Codul Penal

Art. 307 Cod Penal - Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (este vorba de vechiul cod penal, respectiv art. 379 din Noul Cod Penal)

Corelatii cu alte legi
„ Art. 14. - Domiciliul minorului:
(2) Domiciliul copilului incredintat de instanta judecatoreasca unei a treia persoane ramane la parintii sai, iar in cazul in care acestia au domicilii separate si nu se inteleg la care dintre ei va avea domiciliu copilul, decide instanta judecatoreasca. Domiciliul minorului, in cazul in care numai unul dintre parintii sai il reprezinta ori cazul in care se afla sub tutela, precum si domiciliul persoanei puse sub interdictie, este la reprezentantul legal.”

— Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice [1]
„ (2) Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic ori, dupa caz, la reprezentantul sau legal sau la persoana fizica ori juridica la care este incredintat in plasament.”

— Ordonanta de urgenta nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate[2]

Reglementarea anterioara:

Decretul nr. 31/1954. Art. 14 (1) Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic. (2) Domiciliul copilului incredintat de instanta judecatoreasca unei a treia persoane ramine la parintii sai, iar in cazul in care acestia au domicilii separate si nu se inteleg la care dintre ei va avea domiciliu copilul, deci- de instanta judecatoreasca. (3) Domiciliul minorului, in cazul in care numai unul dintre parintii sai il reprezinta ori cazul in care se afla sub tutela, precum si domiciliul persoanei puse sub interdictie, este la reprezentantul legal.

Legislatie conexa: art. 27 alin. (2) din O.U.G. nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.(M. Of. nr. 557 din 23 iunie 2004)

(Mona Maria Pivniceru, Noul Cod Civil si reglementarile anterioare. Prezentare comparativa: legea de punere in aplicare, legislatia conexa, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012)


Data aparitiei: 21 Mai 2012

Cat de utila va este aceasta informatie?

Noteaza folosind stelele!

Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Recuzare expert - proces penal

Intrebare: Buna ziua! Am urmatoarea problema: intr-un proces penal - faza de Politie (nu este inceputa urmarirea penala pana la acest moment) se dispune efectuarea unei expertize de catre organul de politie, la cererea noastra - parte vatamata (vatamare corporala grava din culpa - o persoana a fost calcata cu masina de un sofer imprudent). Politia ne solicita ca plata expertize sa o efectuam noi, altfel, va dura inca minim 6 luni pana cand se va achita din fondurile ministerului. Nu este asta problema, pentru ca dorim sa achitam, si vom achita, insa expertul numit in acest dosar este de notorietate un expert ale carui expertize sunt deosebit de slabe calitativ, si nu pot fi folosite pe instanta decat prin contraexpertzie. Intrebarea este urmatoare: avand in vedere ca abia sapt viitoare are loc intalnirea cu expertul, il putem recuza? Si pe ce motiv? Va rugam foarte mult, si va multumim!

Raspuns: Cererea de recuzare se formuleaza impotriva unei persoane din aparatul judiciar (judecător, pro... [citeste tot raspunsul aici...]Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice