Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

INM: Tematica pentru concurs

Tematica si bibliografia concursulii de admitere la InstitutuI National al Magistraturii august-octombrie 2013 -   testul grila de verificarea cunostintelor juridice -

DREPT CIVIL

TEMATICA


Nota: Materiile vor ft abordate conform Codului civil din 2009 I.   Partea generala

1.    Aplicarea in timp a Codului civil din 2009
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri

Vezi detalii

Asociatiile de proprietari. Contabilitate, fiscalitate si contributii!
Asociatiile de proprietari. Contabilitate, fiscalitate si contributii!

Vezi detalii

Proceduri contabile pentru ONG
Proceduri contabile pentru ONG

Vezi detalii


2.    Actul juridic civil:

-    notiune si clasifieare;
-    conditiile de fond ale aclului juridic civil (eapaeitatea de a indicia actul, consimtamantul obiectul si cauza);
-    conditiile de forma ale actului juridic civil:
-    modalita|ile actului juridic civil;
-    efectele actului juridic civil: forta obligatorie si irevocabilitatea; relativitatea si opozabilitatea;
-    efectele specifice contractelor sinalagmatice (exceptia de neexecutare. rezolutiunea, rezilierea, riscul contractului sinalagmatic);
-    nulitatea actului juridic civil (notiune. clasifieare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

3.    Prescriptia extinctive si decaderea
-    dispozitii generale: notiune. efeete. delimitare;
-    domeniul prescriptiei extinctive:
-    termenele de preseriptie extinctive:
-    cursul prescriptiei extinctive (inceput, suspendare. uitrerupere. repunerea in ternien);
-    implinirea prescriptiei extinctive:
-    decaderea (notiune, clasificarea termenelor de decadere, domeniul de aplicare. regimul juridic. efeete).

II. Drepturile reale principale

1.    Dreptul de proprietate publica: notiune. titulari. obieet. caractere juridice specifice.
exproprierea. exercitarea dreptului de proprietate publica. incetarea dreptului de proprietate
publica;
2.    Dreptul de proprietate privata: notiune. eontinuf juridic, caractere juridice; limitele
cxereilarii dreptului de proprietate. regimul juridic al imobilelor proprietate privata;
3.    Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate privata;
4.    Aefiunea in revendicare;
5.    Dezmembramintele dreptului de proprietate privata:
6.    Poscsia;
7.    Accesiunea imobiliara artificiala.

III.Teoria generala a obligatiilor

1.    Faptul juridic ca izvor de obligatii:
-    gestiunea de ataceri;
-    plata nedatorata;
-    imbogatirea fara justa cauza.

2.    Raspunderea civi 13 delictuala
-    cauze exoneratoare de raspundere
-    raspunderea pcntru tapta proprie:
-    raspunderea pentru tapta altuia (raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie. raspunderea comitenjilor pentru prepusi);
-    raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale si de ruina edificiului.
-    repararea prejudiciului in caziil raspunderii civile delietuale

3.    Executarea obligatiilor
-    plata;
-    executarea silita direeta si indirecta a obligatiilor;
-    mijloaee de proteclie a drepturilor ereditorului.

4.    Transmisiunea si transformarea obligatiilor
-    eesiunea de creanta;
-    subrogatia;
-    preluarea datoriei;
-    novatia;

5.    Stingerea obligatiilor
-    compensafia;
-    eonfuziunea;
-    darea in plata;
-    remiierea de datorie;
-    imposibilitatea fortuita de exeeutare.

IV.    Contractele speciale
1.    Contraetul de vanzare;
2.    Contraetul de loeatiune (fara reguli particulare in materia inchirierii locuin(ei si in materia arendarii):
3.    Contractu] de mandat;
4.    Contraetul de mtretinere;
5.    Tranzaetia.

V.    Succesiunile (mostenirea)

-    notiuni generale (nedemnitatea succesorala, principiile generale ale devolufiunii legale a moslenirii. reprezentarea succesorala);
mostenitorii legali (sotul supraietuitor. descendenjii defunctului, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati, ascendentii ordinari, colateralii ordinari).

BIBLIOGRAFIE

In vederea pregatirii pentru concurs, eandidafii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta doeumentalie ce va fi adusa" la zi in raport eu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anunjului privind organizarea concursului,


LEGISLATIE RELEVANTA

Constitutia Romaniei, republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;

L.egea nr. 2 87/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile s/i completarile ulterioare;
-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public! si regimul ei juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;
-    Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate public! republicata.

DREPT PROCESUAL CIVIL
TEM ATICA


Nota: Materiile indicate la pet. lf pet 2, pet. 3 lit. a, b, pet. 6, pet. 7 votft abordate conform Codului de procedura civita din 2010, iar materiile indicate la pct 3 lit c, d, pct 4 vor fi abordate conform reglementarii anterioare inirarii in vigoare a Codului de procedura civila din 2010.

1.    Competenta:
a.    competenta materiala;
b.    competenta teritoriala;
e. incidenle procedural privitoare la competenta instantei (mtinderea competentei instantei sesizate, necompetenta si contlictele de competenta, litispendenta si conexitatea, stramutarea proceselor, delegarea instantei).

2.    Participants la procesul civil:
a.    instanta de judecata (rolul activ al judecatorului, alcatuirea instantei, incidente procedural
referitoare la compunerea si constituirea instantei);
b.    partile (conditiile pentru a ft parte in proces, coparticiparea procesuala, drepturile si indatoririle
procesuale ale par|ilor, abuzul de drept procedural, participarea tertilor la judecata,
reprezentarea par|ilor in procesul civil);
c.    participarea Ministerului Public in procesul civil.

3.    Dispozitii generate de procedura:

a.    principiul disponibilitatii;
b.    principiul contradictorialitafii;
e.  aclele de procedura (nofiune si clasifieare. condifii generale pentru fndeplinirea actelor de procedura, citarea si eomunicarea actelor de procedura, nulitatea actelor de procedura);
d.    termenele procedurale (notiune si clasifieare, durata, decaderea si repunerea in termen).

4.    Judecata in prima instanta:
a.    etapa scrisa (cererea de chemare in judecata. mtampinarea. cererea reconvenjionala);
b.    etapa dezbaterii (sedinfa de judecata, execptiile procesuale. probele, suspendarea judecatii.
perimarea, actele procesuale de dispozitie ale partilor):
c.    deliberarea si pronuntarea;
d.    hotararea (clasificarea hotararilor judecatorestL eontinutul hotararii, redaetarea, semnarea si
eomunicarea hotararii. termenul de gratie. cheltuielile de judecata, efectele hotararilor
judecatorestL investirea cu formula exeeutorie. executarea vremelnica, indreptarea, lamurirea si
completarea hotararilor).

5.    Caile estraordinare de atac:
a.    contestatia in anulare;
b.    revizuirea.

6.    Executarea silita
a. contestatia la executare.
 

7. Procedurile speciale:
a.    procedura ordonantei presedintiale
b.    procedura divortului;
c.    procedura partajului judicial-.
 
BIBLIOGRA FIE
In vederea pregatirii pentru concurs, candidapi vor putea consulta lucrari de speeialitate sau orice alta documentatie ce va ti adusa la zi in raport cu modificarile legislative iniervenile pana la data pubicarii anutului privind organizarea concursului.

LEGISLATIE RELEVANTA

- Constitutia Romanie republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;
» Legea nr. 134/2010 -- Lege privind Codul de procedura civila . republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
- Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instanjelor judecatoresti, precum si pentni pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila;
- Codul de procedura civila din 1865, cu modificarile si completarile ulterioare.

DREPT PENAL
TEMATICA


I.        Partea generala
1.    Aplicarea in timp a legii penale
2.    Infractiunea

2.1    Notiunea, trasaturile esentiale ale iniracfiunii;
2.2    Structura infractiunii; eontinutul constitutiv al infractiunii (inclusiv persoana juridica subieet aeliv al infractiunii);
2.3    Formele infractiunii;
2.4    Unitatea infractiunii;
2.5    Pluraiitatea de infrac|iuni:
2.6    Pluraiitatea de in tractori;
2.7    Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei;

3.    Raspunderea penala
3.1    Principiile raspunderii penale;
3.2    Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice;
3.3    Cauzele care inlatura raspunderea penalS;

4.    Sanctitinile
4.1    Pedepsele principale, complementarc si accesorii aplicabile persoanei fizice;
4.2    Pedepsele principale si complementarc aplicabile persoanei juridice;
4.3    Individualizarea pedepselor;
4.4    Circumstanfele atenuante si agravante;
4.5    Suspendarea conditionata a executarii pedepsei;
4.6    Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;
4.7    Liberarea condiponata;
4.8    Raspunderea penala a minorilor; regimul sanctionator;
4.9    Masurile de siguranta;

4.10    Cauzele care inlatura executarea pedepsei;
4.11    Reabilitarea.

II.      Partea speciala

1.    Infractiuni contra persoanei
1.1.    Infractiuni contra vietii, integritafii corporale si sanSt&tii;
1.2.    Infracpuni contra libertatii persoane - cu exeeptia art.190 si art,191 C.pen.;
1.3.    Infractiuni privitoare la viafa sexuala:

2.    Infractiuni contra patrimoniulm: art.208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 215*; 216; 217; 220; 221 din Codul penal
3.    Infractiuni contra autoritatii: art. 239, 2391 din Codul penal
4.    Infractiuni care aduc atingere unor activity de interes public sau altor activitafi reglementate de lege

4.1.    Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul: art. 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257 din Codul penal;
4.2.    Infractiuni care impiedica infaptuirea justified art.259. 260, 261, 262, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272. 2721 din Codul penal;

5.    Infractiuni de fals
5.1.    Falsificarea de monede sau alte valori: art.282 din Codul penal;
5.2.    Falsuri in inscrisuri: art.288, 289, 290, 291, 292, 293 din Codul penal.

6.    Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind conviefuirea sociala
6.1.    Infractiuni contra familiei: art.305, 306 din Codul penal;
6.2.    Alte infracpuni care aduc atingere unor relatii de convietuire sociala: art. 319, 321,329 din
Codul penal.

Click AICI pentru Tematica Completa

* Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului

* Hot. nr. 439 din 2006 a Plenului CSM pt aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a INM, modificata si completata
Data aparitiei: 26 Iunie 2013
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "INM: Tematica pentru concurs":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Iesire din indiviziune mansarda si gradina

Intrebare: Buna ziua! Am doua probleme, ambele legate de iesirea din indiviziune: locuiesc intr-un imobil cu 4 apartamente, 2 la parter si 2 la etaj, fiecare apartament avand un proprietar. Imobilul are si un pod o mansarda care nu este mentionat in documentele imobilului si nu are cadastrul facut. In mansarda, am amenajat o parte din suprafata acesteia mai exact o jumatate ce se afla deasupra apartamentului in care locuiesc, am izolat acoperisul de deasupra ei, acoperis ce se afla intr-o stare de degradare avansata si am delimitat-o de cealalta jumatate printr-un perete despartitor. Accesul la jumatatea pe care am amenajat-o se face printr-o usa separata. Asa cum spuneam, suntem 4 proprietari: unul sunt eu, doi sunt de accord cu amenajarea facuta, iar unul este total impotriva, motiv pentru care m-a reclamat la toate autoritatile posibile si m-a si dat in judecata. Am inteles ca pentru a intra in legalitate, trebuie sa obtin autorizatie de constructie pentru amenajarea facuta in mansarda, iar pentru a o obtine imi trebuie act de proprietate pe acel spatiu motiv pentru care trebuie sa demarez actiunea de iesire din indiviziune. Asa cum spuneam, mansarda nu are cadastrul facut. Cum procedez in acest caz? Fac cadastrul pentru intreaga mansarda? Am inteles ca pentru a iesi din indiviziune, trebuie sa platesc taxa judiciara de timbru 3% din valoarea estimata a bunului. Bunul este in acest caz mansarda, nu trebuie sa platesc 3% din valoarea intregului imobil, nu? A doua problema este legata de gradina: in jurul imobilului sunt patru gradini, aferente fiecarui apartament. Am titlu de proprietate asupra gradinii mele, teren in suprafata de 158 mp – cota indiviza. Si in acest caz, as dori sa demarez iesirea din indiviziune. Cum trebuie sa procedez? Va multumesc mult!

Raspuns: Va multumesc mult pentru raspuns! Eu am redactat de curand o Decizie de atribuire in folosinta exclu... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice