Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Actiune în rezolutiunea unui contract
Actiune in rezolutiunea


unui contract


INSTANTA1)  ......................
 

                                               Domnule Presedinte,
 


Subsemnatul2)  ..........................., domiciliat in3)  .................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ....................................
............., prin mandatar ..........................., cu procura speciala nr. ......., autentificata de  BNP .............................., la data de ................, domiciliat in ............................,
str. ..................................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., formulez prezenta                           ACTIUNE IN REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI4)

de5)  ............., incheiat la data de ............, cu numarul ........., intre subsemnat, in calitate de ............ si parata S.C. ............................., cu sediul in .................., str. ....................................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................................., cod unic de inregistrare ......................, atribut fiscal .............................................., numar de ordine in registrul comertului ......../........./..........,   cont deschis la Banca ....................., sucursala ........................, cu numarul ............................, in calitate de .............., pe care o chem in judecata, pentru ca 6) .................................................... .


                   DOMNULUI PRESEDINTE AL7) ........................................

1. Competenta materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-4 Cod procedura civila. Instanta competenta teritorial este fie cea comuna de la domiciliul paratului (art. 5 Cod procedura civila), fie una din cele prevazute alternativ in art. 10 Cod procedura civila. Cererile privitoare la bunuri imobile se fac numai la instanta in circumscriptia careia se afla imobilele (art. 13 alin. (1) Cod procedura civila).
2. Calitatea de reclamant o are oricare dintre contractanti, intrucat conventiile legal facute au putere de lege intre partile con- tractante (art. 969 Cod civil) si n-au efect decat intre partile contractante (art. 973 Cod civil), cu conditia ca acesta sa fi executat sau sa se fi declarat gata sa execute contractul.
3. Daca reclamantul locuieste in strainatate, acesta va indica un domiciliu ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.


Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili

Vezi detalii

Enciclopedia juridica: Ghidul juristului eficient
Enciclopedia juridica: Ghidul juristului eficient

Vezi detalii4. Rezolutiunea contractului este o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic, constand in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia anterioara. Conditia rezolutorie este subinteleasa totdeauna in con- tractele sinalagmatice – chiar daca partile nu au prevazut in contract – in cazul in care  una dintre parti nu indeplineste angajamentul sau – art. 1020 Cod civil.
5. Se indica felul contractului, natura juridica: de ex. vanzare-cumparare, schimb, donatie.
6. Se va motiva cererea formulata (ex. bunul vandut are vicii ascunse si pe cale de consecinta se impune rezolutiunea con- tractului de vanzare cumparare). Pentru a fi admisibila actiunea in rezolutiune, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile ce-i reveneau, neexecutarea sa-i fie imputabila partii care nu si-a
indeplinit obligatia, debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere in conditiile prevazute de lege (de ex. cand obligatia consta in a da sau a face).
7. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.

De asemenea, solicit obligarea paratei-debitoare sa-mi restituie prestatiile efectuate de subsemnat in  temeiul  contractului  incheiat  constand  in  ....................................................,  si  sa-mi  plateasca suma de ................ lei, cu titlu de daune pentru acoperirea prejudiciilor suferite ca urmare a neexe- cutarii culpabile a obligatiilor de catre parata1).
Va solicit de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa obligati parata sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces.

MOTIVELE PREZENTEI ACTIUNI:

IN FAPT:
Subsemnatul am incheiat la data de .............., un contract cu parata prin care aceasta se obliga sa2)  ........................................................... . Parata-debitoare insa, incalcand dispozitiile art. ...... din contractul 3) ........................................................
............................................. .
Pentru toate cele de mai sus, va rugam sa admiteti actiunea, sa dispuneti desfiintarea contractului incheiat intre parti in data de ..............., sub nr. ......, avand ca obiect ........................................... si obligarea paratei-debitoare sa-mi restituie prestatiile efectuate de subsemnat in temeiul contractului incheiat  constand  in  ...........................................,  alaturi  de  obligarea  acesteia  la  plata  sumei
de ................ lei, cu titlu de daune, pentru acoperirea prejudiciilor suferite ca urmare a neexecutarii obligatiilor de catre paratul culpabil si a cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.)4).

IN DREPT:
Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu 112 si urm., art. 274 Cod procedura civila si pe dispozitiile art.5)  .... .


1. Se arata, in conformitate cu dispozitiile art. 112 pct. 3 Cod procedura civila, obiectul cererii de chemare in judecata, iar in situatia in care acesta este evaluabil in bani, se indica, in vederea timbrarii, si valoarea lui dupa pretuirea reclamantului.
2. Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe reclamant sa ceara concursul justitiei, justificand si argumentand demersul justitiar. Reclamantul trebuie sa faca dovada ca sunt indeplinite conditiile raspunderii con- tractuale: un contract valabil, un prejudiciu, culpa paratului (care se prezuma, daca primele doua conditii sunt implinite), paratul debitor al obligatiei de a da sau a face a fost pus in intarziere, legatura de cauzalitate intre fapta paratului si urmarea imediata, prejudiciul; si nu exista vreo clauza exoneratoare de raspundere a paratei, iar dreptul la actiune nu este prescris.
3. Instanta poate sa aprecieze daca este sau nu cazul sa acorde paratului-debitor, care nu si-a executat obligatiile, un termen de gratie in vederea aducerii acestora la indeplinire. In cazul neexecutarii partiale, instanta poate aprecia ca nu este cazul sa pro- nunte rezolutiunea, obligand pe paratul-debitor la executarea intr-un anumit termen. De altfel oricand, in timpul procesului, debitorul-parat isi poate executa obligatia, procesul incetand pentru lipsa de obiect si implicit de interes al reclamantului. Reclamantul, in privinta caruia angajamentul nu a fost executat, poate sa renunte la rezolutiune si sa ceara instantei sa sileasca
pe paratul-debitor a executa conventia – art. 1021 Cod civil.
4. In consecinta, partile trebuie repuse in situatia anterioara incheierii contractului, restituindu-si una alteia tot ceea ce si-au prestat in temeiul contractului desfiintat. Prin aceasta – se desfiinteaza si titlul prin care tertii au dobandit bunurile in cauza, ei fiind datori a le restitui, astfel incat vor fi chemati de reclamant la randul lor in judecata pentru ca hotararea judecatoreasca ce va fi obtinuta sa le fie opozabila (tertii s-ar putea opune invocand uzucapiunea sau posesia de buna-credinta a lucrurilor mobile art. 1909 Cod civil).
5. Se  indica  textul  de  lege  ce  indreptateste  reclamantul  la  admiterea  actiunii:  cel  mai  adesea  art.  1019-021,  1320,  1365 Cod civil.

In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri, proba testimoniala cu .............................. martori, expertiza tehnica1)  ......................................, privind2)  ................................., probe cu ajutorul carora intentionez sa dovedesc ca parata ............................................................................................ .
Propun ca martori spre a fi audiati pe:
1. .................................., domiciliat in .........................., str. ............................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..................................,
2. .................................., domiciliat in .........................., str. ............................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .......................... .
Solicit de asemenea sa dispuneti citarea paratei la interogatoriu.
Depun  prezenta  in  doua  exemplare,  dintre  care  un  exemplar  pentru  instanta  si  celalalt  pentru comunicare paratei.

ANEXEZ3):
1. .............................................. .
2. Contractul incheiat intre parti sub nr. ..............., din data de ............................ .
3. Procura speciala nr. ......... autentificata de BNP .................. la data de ........... .
4. Taxa de timbru judiciar in cuantum de ....... si timbru judiciar ......................... .

                                                       SEMNATURA


1. Se indica felul expertizei solicitate (bunuri mobile, bunuri imobile, contabila, topometrica, medico-legala etc.).
2. Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea lucrarii de specialitate.
3. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere atatea copii cate parti sunt, alaturi de inscrisurile rezervate instantei; copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul. Se va putea de asemenea depune doar o  parte  a  unui  inscris  relevanta  in  cauza,  instanta  insa  putand  dispune  infatisarea  inscrisului  in  intregime.  Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi, se vor depune traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte.Data aparitiei: 21 August 2006

Cat de utila va este aceasta informatie?

Noteaza folosind stelele!

Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Tutela

Intrebare: o intrebare am daca copilul nu are ambi parinti mama decedata si tatal necunoscut.....pot iesi din fara hoatararea definitiva sau trebuie neaparat????

Raspuns: Va rog sa reveniti cu amanunte, nu se intelege ce vreti sa intrebati.... [citeste tot raspunsul aici...]
Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]