Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Codul de procedura penala - Ridicarea de obiecte si inscrisuri. Efectuarea perchezitiilor


Cuvinte cheie: Codul de procedura penala, Perchezitii, Inscrisuri


Codul de procedura penala


Ridicarea  de obiecte si inscrisuri. Efectuarea perchezitiilor

Art. 96:  Ridicarea de obiecte si inscrisuri

(1) Organul de urmarire penala sau instanta de judecata are obligatia sa ridice obiectele si inscrisurile ce pot servi ca mijloc de proba in procesul penal.

Art. 97:  Predarea obiectelor si inscrisurilor

(1) Orice persoana fizica sau persoana juridica, in posesia careia se afla un obiect sau un inscris ce poate servi ca mijloc de proba, este obligata sa-l prezinte  si sa-l predea, sub luare de dovada, organului de urmarire penala sau instantei de judecata, la cererea acestora.
 
(2) Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata apreciaza ca si o copie de pe un inscris poate servi ca mijloc de proba, retine numai copia.

(3) Daca  obiectul  sau  inscrisul  are  caracter  secret  ori  confidential,  prezentarea  sau predarea se face in conditii care sa asigure pastrarea secretului ori a confidentialitatii.

Art. 98:  Retinerea si predarea corespondentei si a obiectelor

(1) Instanta de judecata, la propunerea procurorului,  in cursul urmaririi penale, sau din oficiu,  in  cursul  judecatii,  poate  dispune  ca  orice  unitate  postala  sau  de  transport  sa retina  si  sa  predea  scrisorile,  telegramele  si  oricare  alta  corespondenta,  ori  obiectele trimise de invinuit sau inculpat, ori adresate acestuia, fie direct, fie indirect.
 
(11) Masura prevazuta in alin. 1 se dispune daca sunt intrunite conditiile aratate in art. 911 alin. 1 si potrivit procedurii acolo prevazute.

(12) Retinerea si predarea scrisorilor, telegramelor  si a oricaror alte corespondente ori obiecte  la  care  se  refera  alin.  1  pot fi dispuse,  in  scris,  in  cazuri urgente  si temeinic justificate  si  de  procuror,  care  este  obligat  sa  informeze  de  indata  despre  aceasta instanta.
 
(2) Corespondenta  si  obiectele  ridicate  care  nu  au  legatura  cu  cauza  se  restituie destinatarului.

Art. 99:  Ridicarea silita de obiecte sau de inscrisuri

(1) Daca obiectul sau  inscrisul cerut nu este predat de bunavoie, organul de urmarire penala sau instanta de judecata dispune ridicarea silita.
 

(2) In  cursul  judecatii  dispozitia  de  ridicare  silita  a  obiectelor  sau  inscrisurilor  se comunica procurorului, care ia masuri de aducere la indeplinire prin organul de cercetare penala.

Art. 100:  Perchezitia

(1) Cand persoana careia i s-a cerut sa predea vreun obiect sau vreun  inscris dintre cele aratate in art. 98 tagaduieste existenta sau detinerea acestora, precum si ori de cate ori exista indicii temeinice ca efectuarea unei perchezitii este necesara pentru descoperirea si strangerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia.

(2) Perchezitia poate fi domiciliara sau corporala.

(3) Perchezitia domiciliara poate fi dispus a numai de judecator, prin incheiere motivata, in  cursul  urmaririi  penale,  la  cererea  procurorului,  sau   in  cursul  judecatii.  In  cursul urmaririi penale, perchezitia domiciliara se dispune de judecatorul de la instanta careia i-ar   reveni   competenta   sa   judece   cauza in   prima   instanta sau   de   la   instanta corespunzatoare in grad acesteia  in a carei circumscriptie se afla sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala.

 (4) Perchezitia domiciliara se dispune  in cursul urmaririi penale  in camera de consiliu, fara citarea partilor. Participarea procurorului este obligatorie.

 (41) In  baza  incheierii,  judecatorul  emite  de  indata  autorizatia  de  perchezitie,  care trebuie sa cuprinda:

a) denumirea instantei;
b) data, ora si locul emiterii;


Enciclopedia juridica: Ghidul juristului eficient
Enciclopedia juridica: Ghidul juristului eficient

Vezi detalii

Modele de contracte civile si comerciale
Modele de contracte civile si comerciale

Vezi detaliic) numele, prenumele si calitatea persoanei care a emis autorizatia de perchezitie;
d) perioada pentru care s-a emis autorizatia;
e) locul unde urmeaza a se efectua perchezitia;
f) numele persoanei la domiciliul sau resedinta careia se efectueaza perchezitia;
g) numele invinuitului sau inculpatului.

(42) Autorizatia poate fi folosita o singura data.
 
(5) Perchezitia corporala sau asupra vehiculelor poate fi dispusa, dupa caz, de organul de cercetare penala, de procuror sau de judecator.
 
(6) Perchezitia domiciliara nu poate fi dispusa inainte de inceperea urmaririi penale.

Art. 101:  Perchezitia domiciliara in cursul urmaririi penale

(1) Perchezitia  dispusa  in  cursul  urmaririi  penale,  potrivit  art.  100,  se  efectueaza  de procuror sau de organul de cercetare penala, insotit, dupa caz, de lucratori operativi.

Art. 102:  Perchezitia domiciliara in cursul judecatii

(1) Judecatorul poate proceda la efectuarea perchezitiei cu ocazia unei cercetari locale.

(2) In celelalte cazuri, dispozitia instantei de judecata de a se efectua o perchezitie se comunica procurorului, in vederea efectuarii acesteia.

Art. 103:  Timpul de efectuare a perchezitiei

(1) Ridicarea de obiecte  si inscrisuri, precum si perchezitia se pot face intre orele 6,00 -20,00,  iar  in  celelalte  ore  numai  in  caz  de  infractiune  flagranta  sau  cand  perchezitia urmeaza sa se efectueze intr-un local public. Perchezitia inceputa intre orele 6,00 -20,00 poate continua si in timpul noptii.

Art. 104:  Procedura perchezitiei

(1) Organul judiciar care urmeaza a efectua perchezitia este obligat ca,  in prealabil, sa se legitimeze si, in cazurile prevazute de lege, sa prezinte autorizatia data de judecator.

(2) Ridicarea de obiecte  si inscrisuri precum si perchezitia domiciliara se fac in prezenta persoanei de la care se ridica obiecte ori inscrisuri, sau la care se efectueaza perchezitia, iar in lipsa acesteia, in prezenta unui reprezentant, a unui membru al familiei, sau a unui vecin, avand capacitate de exercitiu.

(3) Aceste  operatiuni  se  efectueaza  de  organul  judiciar   in  prezenta  unor  martori asistenti.

(4) Cand persoana la care se face perchezitia este retinuta ori arestata, va fi adusa la perchezitie. In cazul in care nu poate fi adusa, ridicarea de obiecte  si inscrisuri, precum si  perchezitia  domiciliara  se  fac  in  prezenta  unui  reprezentant  ori  a  unui  membru  de familie, iar in lipsa acestora, a unui vecin, avand capacitate de exercitiu.

(5) Este interzisa efectuarea in acelasi timp cu perchezitia a oricaror acte procedurale in aceeasi  cauza,  care  prin  natura  lor  impiedica  persoana  la  care  se  face  perchezitia  sa participe la perchezitie.

Art. 105:  Efectuarea perchezitiei domiciliare

(1) Organul judiciar care efectueaza perchezitia are dreptul sa deschida incaperile sau alte mijloace de pastrare in care s-ar putea gasi obiectele sau  inscrisurile cautate, daca cel in masura sa le deschida refuza aceasta.

(2) Organul  judiciar  este  obligat  sa  se  limiteze  la  ridicarea  numai  a  obiectelor si inscrisurilor  care  au  legatura  cu  fapta  savarsita;  obiectele  sau  inscrisurile  a  caror circulatie sau detinere este interzis a se ridica totdeauna.

(3) Organul judiciar trebuie sa ia masuri ca faptele si imprejurarile din viata personala a celui  la  care  se  efectueaza  perchezitia  si care  nu  au  legatura  cu cauza,  sa  nu  devina publice.

Art. 106:  Efectuarea perchezitiei corporale

(1) Perchezitia   corporala   se   efectueaza   de   organul   judiciar   care   a   dispus-o,   cu respectarea dispozitiilor art. 104 alin. 1, sau de persoana desemnata de acest organ.

(2) Perchezitia   corporala   se   face   numai   de   o   persoana   de   acelasi sex cu cea perchezitionata.

Art. 107:  Identificarea si pastrarea obiectelor

(1) Obiectele sau inscrisurile se prezinta persoanei de la care sunt ridicate  si celor care asista, pentru a fi recunoscute si a fi insemnate de catre acestea spre neschimbare, dupa care se eticheteaza si se sigileaza.

(2) Obiectele care nu pot fi  insemnate ori pe care nu se pot aplica etichete si sigilii se impacheteaza sau se inchid, pe cat posibil laolalta, dupa care se aplica sigilii.

(3) Obiectele care nu pot fi ridicate se sechestreaza si se lasa in pastrare fie celui la care se afla, fie unui custode.

(4) Probele pentru analiz a se iau cel putin in dublu si se sigileaza. Una din probe se las a celui de la care se ridic a, iar in lipsa acestuia, uneia din persoanele ar atate in art. 108 alin. final.

Art.  108: Procesul-verbal  de  perchezitie  si  de  ridicare  a  obiectelor  si inscrisurilor

(1) Despre  efectuarea  perchezitiei  si  ridicarea  de  obiecte  si  inscrisuri  se  intocmeste proces-verbal.

(2) Procesul-verbal trebuie sa cuprinda, in afara de mentiunile prevazute in art. 91,  si urmatoarele mentiuni: locul, timpul  si conditiile in care  inscrisurile  si obiectele au fost descoperite  si  ridicate,  enumerarea  si  descrierea  lor  amanuntita,  pentru  a  putea  fi recunoscute.

(3) In  procesul-verbal  se  face  mentiune  si  despre  obiectele  care  nu  au  fost  ridicate, precum si de acelea care au fost lasate in pastrare.

(4) Copie de pe procesul-verbal se lasa persoanei la care s-a facut perchezitia sau de la care s-au ridicat obiectele  si inscrisurile, ori reprezentantului acesteia sau unui membru al  familiei,  iar  in  lipsa,  celor  cu  care  locuieste  sau  unui  vecin  si,  daca  este  cazul, custodelui.

Art. 109:  Masuri privind obiectele ridicate

(1) Organul  de  urmarire  penala  sau  instanta  de  judecata  dispune  ca  obiectele  ori inscrisurile ridicate care constituie mijloace de proba sa fie, dupa caz, atasate la dosar sau pastrate in alt mod.

(2) Obiectele si inscrisurile ridicate, care nu sunt atasate la dosar, pot fi fotografiate.  In acest caz fotografiile se vizeaza si se ataseaza la dosar.

(3) Pana la solutionarea definitiv a a cauzei, mijloacele materiale de proba se pastreaza de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata la care se gaseste dosarul.

(4) Obiectele  si  inscrisurile  predate  sau  ridicate   in  urma  perchezi tiei  si  care  nu  au legatura cu cauza se restituie persoanei careia ii apartin. Obiectele supuse confiscarii nu se restituie.

(5) Obiectele  ce  servesc  ca  mijloc  de  proba,  daca  nu  sunt  supuse  confiscarii,  pot  fi restituite persoanei careia ii apartin, chiar inainte de solutionarea definitiva a procesului, afara  de  cazul  cand  prin  aceasta  restituire  s-ar  putea  stanjeni  aflarea  adev arului. Organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune in vedere persoanei careia i-au fost restituite obiectele, ca este obligata sa le pastreze pana la solutionarea definitiva a cauzei.

Art. 110:  Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate

(1) Obiectele ce servesc ca mijloc de proba, daca sunt dintre acelea aratate in art. 165 alin.  2  si  daca  nu  este  cazul  a  fi  restituite,  se  conserva  sau  se  valorifica  potrivit dispozitiilor acelui articol.

Art.  111:  Dispozitii  speciale  privind  unitatile  publice  si  alte  persoane juridice

(1)  Dispozitiile  din  prezenta  sectiune  se  aplica  in  mod  corespunzator  si  atunci  cand actele procedurale se efectueaza la o unitate dintre cele la care se refera art. 145 din Codul  penal  sau  la  o  alta  persoana  juridica,  dispozitii  care  se  completeaza  dupa  cum urmeaza:
a) organul  judiciar  se  legitimeaza  si,  dupa  caz,  infatiseaza  reprezentantului  unitatii publice sau al altei persoane juridice autorizatia data;
b) ridicarea  de  obiecte  si  inscrisuri,  precum  si  perchezitia  se  efectueaza  in  prezenta reprezentantului unitatii;
c) atunci cand este obligatorie prezenta martorilor asistenti, acestia pot face parte din personalul unitatii;
d) copie de pe procesul-verbal se lasa reprezentantului unitatii.Data aparitiei: 19 Octombrie 2007

Cat de utila va este aceasta informatie?

Noteaza folosind stelele!

Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

Autoritate de lucru judecat

Intrebare: Ma aflu in urmatoarea situatie: ca sot supravietuitor -urmas ,eu primesc prin Casa de pensii o indemnizatie lunara care are ca baza de calcul,salariul mediu brut utilizat pe frundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul in care se face plata.Incepind cu anul 2011 s-a schimbat in legea bugetului sintagma ''salariu mediu brut '' in ''cistig salarial mediu brut''. Fata de aceasta schimbare am solicitat Casei de pensii sa calculeze indemnizatia raportata la cistigul salarial mediu brut. In urma refuzului sau am actionat in instanta casa de pensii ,m-am reprezentat singura si am cistgat irevocabil. S olutia pe scurt: Admite acţiunea astfel cum a fost precizată. Obligă pârâta să recalculeze indemnizaţia cuvenită reclamantului conform art. 4 alin 2 lit. a din Legea nr. 341/2004 prin raportare la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzut de art. 15 din Legea nr. 287/2010 pentru perioada ianuarie-decembrie 2011, respectiv prin raportare la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzut de art. 17 din Legea nr. 294/2011 pentru perioada ianuarie-octombrie 2012, precum şi la plata diferenţelor rezultate în urma recalculării, actualizate cu indicele de inflaţie. Cu drept de recurs în termen de 15 zile ;;. iar curtea de apel a respins recursul celor de la pensii. Avind in vedere ca eu m-am adresat instantei in anul 2012 am cerut aceasta recalculare doar pt anii 2011-2012. Pt anul 2013 nu am avut cum sa solicit pt ca la data aceea nu era cunoscut cistigul salarial mediu brut. Pe cale de consecinta ,anul acesta am depus o noua cerere de chemare in judecata a casei de pensii prin care am solcitat ca recalcularea sa faca conform cistigului salarial mediu brut. Inca nu am termen stabilit la instanta,nu am primit nici intimpinare din partea piritei. Pot in calitatea de reclamant sa solicit autoritate de lucru judecat? Si daca casa de pensii va invoca aceasta exceptie eu ce sa raspund? Daca se admite exceptia ridicata de ei ce inseamna pt mine ca reclamant care vreau sa mi se admita cererea ? si daca instanta va respinge exceptia ce inseamna pt mine. Nu stiu ce sa raspund in aceasta situatia.

Raspuns: Colegele dumneavoastra pot face o completare de actiune in dosarul deja constituit privitor la rec... [citeste tot raspunsul aici...]Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]