Stiri economice | Manager
Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

acte administrative

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... ce alte masuri necesare indeplinirii strategiei si misiunii autoritatii de concurenta.     (4) Deciziile Consiliului Concurentei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constata incalcarea prevederilor prezentei legi si se aplica sanctiunile corespunz ...

Legea nr 489 din 28 decembrie 2006, republicata, privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
... alului de cult al unitatilor de cult cu venituri reduse, in conditiile stabilite prin lege.     (5) Nimeni nu poate fi constrans prin acte administrative sau prin alte metode sa contribuie la cheltuielile unui cult religios.     (6) Cultele recunoscute pot beneficia, ...

Monitorul Oficial nr. 184 din 14 Martie 2014
... ea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita     Hotararea nr. 7/2014, Came ...

Inalta Curte:Decizie irevocabila. Sotia judecatorului Marius Galan a pierdut procesul cu UNBR
... eava si prin Decizia nr. 415, din 31 martie 2012, a UNBR. Irina Galan a atacat in instanta deciziile forurilor avocatilor, solicitand ca cele doua acte administrative sa fie anulate. Cererea a fost transmisa Sectiei de Contencios Administrativ Fiscal a Curtii de Apel Suceava, conform Avocatura.co ...

Modificarilor aduse de Parlament la Codul Penal, neconstitutionale
... ea de continut a reglementarii infractiunii de conflict de interese intrucat cele mai multe dintre actele vizate se realizeaza pe calea emiterii unor acte administrative", se noteaza in cadrul unui comunicat  al Consiliului Superior al Magistraturii.   ...

CSM: Modificarea Codului Penal
... reglementarii infractiunii de conflict de interese intrucat cele mai multe dintre actele vizate de alineatul (1) se realizeaza pe calea emiterii unor acte administrative  3.Printr-un alt amendament adoptat de Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor se propune compl ...

Inalta Curte a decis: Procedura aprobarii tacite a autorizatiilor de construire
... tine ca prevederile ordonantei de urgenta ar fi aplicabile doar in cazul prestarilor de servicii sau exercitarii unor profesii, cu exceptarea acestor acte administrative, de o importanta deosebita, deoarece, pe de-o parte, in continutul ordonantei de urgenta nu se regaseste niciun argument de text d ...

Elemente obligatorii: Certificat fiscal pentru amanarea la plata
... rivire la stabilirea vechimii obligatiilor. Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modi ...

ANAF: Contestatiile impotriva actelor administrative fiscale
... e Administrare Fiscala care are competenta in efectuarea verificarii persoanelor fizice pe intregul teritoriu national.     5.3. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozitia de masuri, decizia privind stabilirea raspunderii, reglementata de art. 28 din Codul de procedura fisca ...

Monitorul Oficial nr. 124 din 6 martie 2013
    Hotararea 9/2013, Senatul Romaniei     Hotarare cu privire la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre in ceea ce priveste fabricarea,...

Decizie ICCJ: Suspendarea efectelor actului administrativ cu caracter individual
... nr. 2406 si nr. 2407 din 2011 nu exista, actele fiind emise in conformitate cu prevederile legale, recurentele precizand ca ordinele aratate nu sunt acte administrative cu caracter normativ si, ca atare, nu trebuie publicate in M. Of., asa cum prevad dispozitiile art. 11 lit. b) din Legea nr. 24/20 ...

Documente valabile fara semnatura si stampila organului emitent
Ordinul nr. 1.107 din 13 august 2012 emis de ministrul Finantelor Publice prevede emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale Ordinul nr. 1.107/2012 este publicat in Monitorul Oficial nr. 598 din 21 august 2012 Astfel, in temeiul prevederil ...

Monitorul Oficial nr. 598 din 21 august 2012
... Ordinul 1107/2012, Ministerul Finantelor Publice       privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale     Ordinul 1273/2012, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii       p ...

Chemarea in judecata a unei autoritati publice
... evazute de legea sa organica, apreciaza ca incalcarile drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor se datoreaza existentei unor acte administrative unilaterale individuale ale autoritatilor publice emise cu exces de putere, cu acordul prealabil al acestora, sesizeaza instanta d ...

Cererea privind procedura prealabila in contestatia administrativa
... evazute la art. 2 alin. (2) si la art. 4 nu este obligatorie plangerea prealabila. Plangerea prealabila in cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificatia concilierii in cazul litigiilor comerciale, dispozitiile Codului de procedura civila fiind aplicabile in mod core ...

Cererea privind emiterea unui act administrativ
... nta vizata spre neschimbare daca aceasta exista. Data: SEMNATURA, Nota: 1 In practica se pot formula diverse cereri de emitere a unor acte administrative ca: autorizatia de mediu emisa de autoritatea regionala de mediu, certificatul de urbanism, autorizatia de constructie emisa de pr ...

Contestatia administrativa: procedura plangerii prealabile
... evazute la art. 2 alin. (2) si la art. 4 nu este obligatorie plangerea prealabila. Plangerea prealabila In cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificatia concilierii In cazul litigiilor comerciale, dispozitiile Codului de procedura civila fiind aplicabile In mod core ...

Codul de procedura fiscala s-a modificat din nou
... ului emitent, daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie. (4) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit in conditiile alin. (3), de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.&quo ...

Incalcarea regimului juridic al conflictului de interese
... nctia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligata sa nu emita acte administrative sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu ia sau sa nu participe la luarea unei decizii in exercitarea functiei publice de autori ...

Drept de autor.Plagiat
... in capitolul referitor la infractiuni si contraventii sanitar-veterinare reprezinta preluarea unor atributii si obligatii ale medicului veterinar din acte administrative si legislatie sanitar-veterinara, care nu intra sub protectia dreptului de autor. Pe fond, lucrarea al carui autor este are caract ...

Proiect pentru Codul de procedura administrativa
CODUL DE PROCEDURA ADMINISTRATIVA AL ROMANIEI PARTEA I DISPOZITII GENERALE Capitolul I Obiectul de reglementare Scop Art.1 Codul de procedura administrativa reprezinta cadrul normativ principal de infaptuire a activitatii administratiei publice si are ca scop realizarea competentei...

Punctul de vedere al CSM cu privire la proiectul de Lege privind revizuirea Constitutiei Romaniei
... ormulare prea generala exprima o limitare anormala a accesului la justitie, care deschide calea unor abuzuri ale executivului in privinta emiterii de acte administrative, fie cu caracter normativ, fie cu caracter individual. 2. Articolul 144 alin. (8) din Constitutie prezuma caracterul licit al d ...

Punctul de vedere al AMR cu privire la revizuirea Constitutiei
... are generica care in realitate limiteaza anormal dreptul de acces la justitie si deschide calea unor abuzuri ale executivului in privinta emiterii de acte administrative fie cu caracter normativ, fie cu caracter individual disimulate sub sintagma „politicile fiscale si bugetare” Daca textul din pro ...

Admitere exceptii de neconstitutionalitate
... atoresti exercita pe calea contenciosului administrativ controlul judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor publice. Categoriile de acte administrative exceptate de la controlul judecatoresc sunt actele de comandament militar si cele care privesc raporturile cu Parlamentul, asa inc ...

Procedura acordarii esalonarilor la plata, depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
... , inclusiv obligatiile fiscale accesorii. Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modi ...

Numarul de procese a crescut cu 25% in 2010 din cauza crizei economice
... tnews.ro - RFI. Domnul Dumbrava a detaliat, spunand ca „cresterile explozive au fost in materia contenciosului administrativ, adica atacarea unor acte administrative de eliberare din functie, stiti ca au fost anul trecut o serie de OUG de eliberari din functii. Asta a tinut de reorganizarea la n ...

Atentie la sechestrul statului!
... a constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune sau frauda fiscala, in ca­zul carora prejudiciul nu a fost stabi­lit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonantei de Ur­genta a Guvernului nr. 91/2003 pri­­vind organizarea Garzii Financiare; b) in sit ...

Monitorul Oficial nr. 573 din 12 August 2010
... 2289 din 05 August 2010 Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita Actul nr. - din 05 August 2010 Emitent: A ...

Raspuns Asociatia Magistratilor ref la exceptia inadmisibilitatii si exceptia de necompetenta materiala a ICCJ
... arari privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor in sensul dispozitiilor art.29 alin.(5) din Legea nr.317/2004, republicata, ci sunt acte administrative de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, care nu au legatura cu cariera de judecator si procuror a pe ...

Monitorul Oficial nr. 534 din 31 Iulie 2009
... Administrare Fiscala Ordin privind aprobarea utilizarii plicurilor speciale cu confirmare postala de primire (AR) detasabila, pentru trimiterea de acte administrative si procedurale ...

Actele normative emise de Consiliul Concurentei se sustrag controlului judecatoresc
... de la comunicare sau de la publicare. CC a mai retinut ca, in calitate de autoritate administrativa autonoma, Consiliul Concurentei emite acte administrative unilaterale, atat cu caracter individual, cat si cu caracter normativ. Tot din art.28 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996 re ...

Protestul judecatorilor din cadrul Judecatoriei sectorului 1, Bucuresti
... n Romania drepturile salariale ale magistratilor, prevazute de lege, recunoscute prin hotarari judecatoresti, sunt invalidate prin ordine, circulare, acte administrative ce nu s-ar justifica decat in scopul aplicarii legii, iar nu contra legem, Judecatorii din cadrul Judecatoriei Sectoru ...

PROTEST JUDECATORI
... rite si in care judecatorii de la instante inferioare primesc salarii mai mari decat cei de la instantele superioare. Este inadmisibil ca prin acte administrative emise intempestiv sa se incalce toate principiile stabilite de legea salarizarii, inclusiv cele potrivit cu care nivelul de salari ...

Actele administrative – nu pot fi supuse contenciosului administrativ
... art in trei categorii: • acte adminstrative care, datorita partilor  implicate, nu pot fi supuse contenciosului administrativ; • acte administrative care, din ratiuni procedurale  (electa una via non datur recursum ad alterum), nu pot fi controlate pe calea contenciosului a ...

Autoritatile Publice
... alte instante judecatoresti decat instantele de contencios administrativ; – aceste precizari sunt valabile pentru toate cele trei categorii de acte administrative mentionate mai sus. Sursa: Lucrarea Jurisprudenta Curtii Constitutionale in materia Contenciosului Administrativ ...

Ordonanta de urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 - Dispozitii generale
... ) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai ...

Monitorul Oficial nr. 681 din data de 08 octombrie 2007
... RATIEI PUBLICE CENTRALE 1.364. — Ordin al ministrului economiei si finantelor privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative                ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASI ...

ICCJ CONT ADM Adoptie internationala. Refuzul de solutionare
... ;     Atat prin forma, cat si prin continut, adresa respectiva, ca de altfel si adresa nr.3362 din 4 mai 2006 au natura unor acte administrative unilaterale, cu caracter individual, care exprima vointa explicita a autoritatii publice emitente de a nu da curs cererii formulat ...

Spete Drept de Proprietate (pct. 30)
... at actele emise de comisiile de fond funciar, care sunt autoritati publice cu  activitate administrativa sau administrativ-jurisdictionala, sunt acte administrative, iar unul din principiile actelor administrative este si acela al revocabilitatii acestora.   In acest fel s ...

Spete - contencios administrativ (pct. 24 - 25)
... ; art. 15 si 18 sunt in concordanta cu dispozitiile din Legea fundamentala, intrucat actele emise de catre Consiliul National al Audiovizualului sunt acte administrative ce pot fi atacate in justitie, potrivit Legii nr. 29/1990; art. 16 nu este contrar art. 137 alin. (5) din Constitutie, intrucat ac ...

Spete - contencios administrativ (Selectiuni - Cuprins pe Spete)
... t la un proces echitabil ori la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil 11. Posibilitatea conferita persoanelor vatamate prin acte administrative de a cere suspendarea executarii actelor respective, reglementata de textul de lege criticat, nu poate crea, astfel cum sustine au ...

Spete - contencios administrativ
... la un proces echitabil ori la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil 11. Posibilitatea conferita persoanelor vatamate prin acte administrative de a cere suspendarea executarii actelor respective, reglementata de textul de lege criticat, nu poate crea, astfel cum sustine au ...

Spete - contencios administrativ (pct. 36 - 40)
... de proprietate, ocrotit in mod egal, indiferent de titular, potrivit art. 41 alin. (2), iar o eventuala competenta a judecarii cauzelor care vizeaza acte administrative anterioare legii de catre instantele civile ar determina aplicarea taxelor de timbru, prevazute pentru aceste cauze, ceea ce ar co ...

Spete - contencios administrativ (pct. 31 - 35)
... azuta in art. 48 alin. (1) din Constitutie;  -neconstitutionalitatea art. 19 din aceeasi lege, deoarece aceasta prevedere permite ca unele acte administrative emise dupa decembrie 1989, dar inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 29/1990, sa nu poata fi anulate in conditiile Legii cont ...

Spete - contencios administrativ (pct. 26 - 30)
... administrative de gestiune de la controlul judecatoresc, pe calea contenciosului administrativ, nu are semnificatia sustragerii acestei categorii de acte administrative de la controlul judecatoresc. Pe calea dreptului comun, prevazut la nivel constitutional, de art. 21, iar la nivelul legii, de Cod ...

Spete - contencios administrativ (pct. 21 - 23)
... use controlului judecatoresc de drept comun. Deosebirea de tratament juridic existenta are la baza deci diferenta de natura a celor doua categorii de acte administrative. Prin decizia nr. 78 din 26 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. d) di ...

Spete - contencios administrativ (pct. 16 - 18)
... s administrativ competenta.   Procedura de solutionare a contestatiilor formulate impotriva titlului de creanta fiscala si impotriva altor acte administrative fiscale a fost reglementata in mod similar prin art. 169-182 din Codul de procedura fiscala. Astfel, prin acest act normativ s-a p ...

Spete - contencios administrativ (pct. 11 - 13)
11. Posibilitatea conferita persoanelor vatamate prin acte administrative de a cere suspendarea executarii actelor respective, reglementata de textul de lege criticat, nu poate crea, astfel cum sustine autorul exceptiei, organului emitent o situatie mai rea decat a petentului presupus vat ...

Spete - contencios administrativ (pct. 6 - 10)
... dividual. In felul acesta, in opinia autorului exceptiei, instantele de judecata, investite cu solutionarea cererilor de suspendare a executarii unor acte administrative individuale, pot dispune o atare suspendare total discretionar [...], putandu-se dispune in aceleasi situatii solutii diferite. ...

Spete - drept de proprietate (pct. 6 - 10)
... e preluate de stat fara titlu valabil sau fara respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data preluarii imobilului, precum si cele preluate prin acte administrative emise fara temei legal. In acest fel este afectata si obligativitatea erga omnes a deciziilor Curtii Constitutionale, care, in jur ...

Spete - materie fiscala (pct. 16 - 20)
... ficarile ulterioare.” - Art. 192: “(1) Impotriva constatarilor si masurilor stabilite in cadrul competentelor legale prin procese-verbale sau prin acte administrative ale compartimentelor de specialitate contribuabilii pot face obiectiuni in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii ...

Aspecte teoretice-Articolul(2)-Materia Contencios Administrativ
... ce alte instante judecatoresti decat instantele de contencios administrativ8; -aceste precizari sunt valabile pentru toate cele trei categorii de acte administrative mentionate mai sus.  Evolutia in timp a contenciosului administrativ roman Illo tempore, contenciosul administra ...

Spete - contencios administrativ (pct. 1 - 5)
... ta -orice persoana fizica sau juridica ori grup de persoane fizice, titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vatamate prin acte administrative; in sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vatamate si organismele sociale care invoca vatamarea unui interes public prin ...

DECIZIE nr. 109 din 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
DECIZIE nr. 109 din 6 martie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 3 lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 22 aprilie...

DECIZIE nr. 115 din 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a anumitor prevederi Codul de procedura civila
 DECIZIE nr. 115 din 6 martie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 aprilie 2014     Augustin Zegrean...

HOTARARE nr. 299 din 2014 - Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie
 HOTARARE nr. 299 din 16 aprilie 2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 aprilie 2014     In temeiul art. 108 din Constitutia...

HOTARARE din 25 ianuarie 2011 in Cauza Iorga si altii impotriva Romaniei
 HOTARARE din 25 ianuarie 2011 in Cauza Iorga si altii impotriva Romaniei EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI - SECTIA A TREIA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 22 aprilie...

DECIZIE nr. 129 din 13 martie 2014 Exceptia de neconstitutionalitate a anumitor dispozitii din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
DECIZIE nr. 129 din 13 martie 2014 Exceptia de neconstitutionalitate a anumitor dispozitii din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 22 aprilie 2014     Augustin...

Curtea Constitutionala: Decizia nr. 130/2014 - respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de procedura penala din 1968
 Publicat In Monitorul Oficial, Partea I nr. 289 din 18.04.2014. Decizia nr. 130/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 din Codul de procedura penala din 1968              Augustin...

Parlamentul Romaniei: Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor
Republicarea 1 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 18.04.2014.  CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. Prezenta lege reglementeaza asigurarea protectiei si asistentei martorilor a caror viata, integritate corporala sau libertate este amenintata ca urmare a detinerii de...

Parlamentul Romaniei: Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii
Republicarea 1 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 18.04.2014. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. Gratierea este masura de clementa ce consta in inlaturarea, in total sau in parte, a executarii pedepsei aplicate de instanta ori in comutarea acesteia in una mai usoara. Art....

Decizia nr. 66/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedura civila
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 17.04.2014.              Augustin Zegrean     - presedinte     Valer Dorneanu     - judecator     Toni Grebla     -...

Hotararea in Cauza Hogea impotriva Romaniei din 29 octombrie 2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 284 din 17.04.2014. Strasbourg CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SECTIA A TREIA (Cererea nr. 31.912/04) Hotararea devine definitiva in conditiile prevazute la art. 44 § 2 din Conventie. Aceasta poate suferi modificari de...

HOTARARE nr. 299 din 2014 - Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie
 HOTARARE nr. 299 din 16 aprilie 2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 aprilie 2014     In temeiul art. 108 din Constitutia...

Parlamentul Romaniei: Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii
Republicarea 1 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 18.04.2014. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. Gratierea este masura de clementa ce consta in inlaturarea, in total sau in parte, a executarii pedepsei aplicate de instanta ori in comutarea acesteia in una mai usoara. Art....

Curtea Constitutionala: Decizia nr. 50 din 2014
Decizia nr. 50/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in...

LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicata*) privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului*)
LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicata*) privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014     *) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru...

Memorandum de intelegere intre Uniunea Europeana si Romania din 05.11.2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 11.04.2014.  1. In data de 22 octombrie 2013, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie prin care se pune la dispozitia Romaniei asistenta financiara preventiva pe termen mediu in limita sumei de 2 miliarde euro pana la 30...

Decizia nr. 86 din 2014 - Accesul la propriul dosar si desconspirarea Securitatii
Decizia nr. 86/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 7, 8 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii  Publicat...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 2014
LEGEA 31/1990: Legea societatilor comerciale Actualizata 2014 Cuprins: TITLUL I: Dispozitii generale TITLUL II: Constituirea societatilor comerciale CAPITOLUL I: Actul constitutiv al societatii CAPITOLUL II: Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
Decizia nr. 108/2014 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.04.2014.            ...

Monitorul Oficial nr. 259 din 9 Aprilie 2014
    Hotararea nr. 18/2014, Camera Deputatilor     Hotararea nr. 18/2014 privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor     Ordinul nr....

Tratatul privind comertul cu arme din 03.06.2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 08.04.2014. Preambul Statele parti la prezentul tratat, tinand cont de scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite, reamintind articolul 26 al Cartei Natiunilor Unite, care urmareste promovarea stabilirii si mentinerii pacii si...

Alte tag-uri asemanatoare: actele, actelor, toate actele, actele prin, indeplinirea actelor, despre contractele, contractele aleatorii, despre contractele aleatorii, caracterizeaza prin, prin acte, contracte contract, actele indeplinite, masura actele, masura actele indeplinite, efectuarea actelor, contractele, contractelor, contracte, pactele,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 380697]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 368417]
 Codul Civil [Vizualizari: 291411]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 246807]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 168651]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite in 2013!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice