Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

acte administrative

Monitorul Oficial nr. 843 din 19 Noiembrie 2014
... a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 noiembrie 2014   ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... ce alte masuri necesare indeplinirii strategiei si misiunii autoritatii de concurenta.     (4) Deciziile Consiliului Concurentei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constata incalcarea prevederilor prezentei legi si se aplica sanctiunile corespunz ...

Legea nr 489 din 28 decembrie 2006, republicata, privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
... alului de cult al unitatilor de cult cu venituri reduse, in conditiile stabilite prin lege.     (5) Nimeni nu poate fi constrans prin acte administrative sau prin alte metode sa contribuie la cheltuielile unui cult religios.     (6) Cultele recunoscute pot beneficia, ...

Monitorul Oficial nr. 184 din 14 Martie 2014
... ea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita     Hotararea nr. 7/2014, Came ...

Inalta Curte:Decizie irevocabila. Sotia judecatorului Marius Galan a pierdut procesul cu UNBR
... eava si prin Decizia nr. 415, din 31 martie 2012, a UNBR. Irina Galan a atacat in instanta deciziile forurilor avocatilor, solicitand ca cele doua acte administrative sa fie anulate. Cererea a fost transmisa Sectiei de Contencios Administrativ Fiscal a Curtii de Apel Suceava, conform Avocatura.co ...

Modificarilor aduse de Parlament la Codul Penal, neconstitutionale
... ea de continut a reglementarii infractiunii de conflict de interese intrucat cele mai multe dintre actele vizate se realizeaza pe calea emiterii unor acte administrative", se noteaza in cadrul unui comunicat  al Consiliului Superior al Magistraturii.   ...

CSM: Modificarea Codului Penal
... reglementarii infractiunii de conflict de interese intrucat cele mai multe dintre actele vizate de alineatul (1) se realizeaza pe calea emiterii unor acte administrative  3.Printr-un alt amendament adoptat de Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor se propune compl ...

Inalta Curte a decis: Procedura aprobarii tacite a autorizatiilor de construire
... tine ca prevederile ordonantei de urgenta ar fi aplicabile doar in cazul prestarilor de servicii sau exercitarii unor profesii, cu exceptarea acestor acte administrative, de o importanta deosebita, deoarece, pe de-o parte, in continutul ordonantei de urgenta nu se regaseste niciun argument de text d ...

Elemente obligatorii: Certificat fiscal pentru amanarea la plata
... rivire la stabilirea vechimii obligatiilor. Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modi ...

ANAF: Contestatiile impotriva actelor administrative fiscale
... e Administrare Fiscala care are competenta in efectuarea verificarii persoanelor fizice pe intregul teritoriu national.     5.3. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozitia de masuri, decizia privind stabilirea raspunderii, reglementata de art. 28 din Codul de procedura fisca ...

Monitorul Oficial nr. 124 din 6 martie 2013
    Hotararea 9/2013, Senatul Romaniei     Hotarare cu privire la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre in ceea ce priveste fabricarea,...

Decizie ICCJ: Suspendarea efectelor actului administrativ cu caracter individual
... nr. 2406 si nr. 2407 din 2011 nu exista, actele fiind emise in conformitate cu prevederile legale, recurentele precizand ca ordinele aratate nu sunt acte administrative cu caracter normativ si, ca atare, nu trebuie publicate in M. Of., asa cum prevad dispozitiile art. 11 lit. b) din Legea nr. 24/20 ...

Documente valabile fara semnatura si stampila organului emitent
Ordinul nr. 1.107 din 13 august 2012 emis de ministrul Finantelor Publice prevede emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale Ordinul nr. 1.107/2012 este publicat in Monitorul Oficial nr. 598 din 21 august 2012 Astfel, in temeiul prevederil ...

Monitorul Oficial nr. 598 din 21 august 2012
... Ordinul 1107/2012, Ministerul Finantelor Publice       privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale     Ordinul 1273/2012, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii       p ...

Chemarea in judecata a unei autoritati publice
... evazute de legea sa organica, apreciaza ca incalcarile drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor se datoreaza existentei unor acte administrative unilaterale individuale ale autoritatilor publice emise cu exces de putere, cu acordul prealabil al acestora, sesizeaza instanta d ...

Cererea privind procedura prealabila in contestatia administrativa
... evazute la art. 2 alin. (2) si la art. 4 nu este obligatorie plangerea prealabila. Plangerea prealabila in cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificatia concilierii in cazul litigiilor comerciale, dispozitiile Codului de procedura civila fiind aplicabile in mod core ...

Cererea privind emiterea unui act administrativ
... nta vizata spre neschimbare daca aceasta exista. Data: SEMNATURA, Nota: 1 In practica se pot formula diverse cereri de emitere a unor acte administrative ca: autorizatia de mediu emisa de autoritatea regionala de mediu, certificatul de urbanism, autorizatia de constructie emisa de pr ...

Contestatia administrativa: procedura plangerii prealabile
... evazute la art. 2 alin. (2) si la art. 4 nu este obligatorie plangerea prealabila. Plangerea prealabila In cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificatia concilierii In cazul litigiilor comerciale, dispozitiile Codului de procedura civila fiind aplicabile In mod core ...

Codul de procedura fiscala s-a modificat din nou
... ului emitent, daca indeplineste cerintele legale aplicabile in materie. (4) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit in conditiile alin. (3), de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.&quo ...

Incalcarea regimului juridic al conflictului de interese
... nctia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligata sa nu emita acte administrative sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu ia sau sa nu participe la luarea unei decizii in exercitarea functiei publice de autori ...

Drept de autor.Plagiat
... in capitolul referitor la infractiuni si contraventii sanitar-veterinare reprezinta preluarea unor atributii si obligatii ale medicului veterinar din acte administrative si legislatie sanitar-veterinara, care nu intra sub protectia dreptului de autor. Pe fond, lucrarea al carui autor este are caract ...

Proiect pentru Codul de procedura administrativa
CODUL DE PROCEDURA ADMINISTRATIVA AL ROMANIEI PARTEA I DISPOZITII GENERALE Capitolul I Obiectul de reglementare Scop Art.1 Codul de procedura administrativa reprezinta cadrul normativ principal de infaptuire a activitatii administratiei publice si are ca scop realizarea competentei...

Punctul de vedere al CSM cu privire la proiectul de Lege privind revizuirea Constitutiei Romaniei
... ormulare prea generala exprima o limitare anormala a accesului la justitie, care deschide calea unor abuzuri ale executivului in privinta emiterii de acte administrative, fie cu caracter normativ, fie cu caracter individual. 2. Articolul 144 alin. (8) din Constitutie prezuma caracterul licit al d ...

Punctul de vedere al AMR cu privire la revizuirea Constitutiei
... are generica care in realitate limiteaza anormal dreptul de acces la justitie si deschide calea unor abuzuri ale executivului in privinta emiterii de acte administrative fie cu caracter normativ, fie cu caracter individual disimulate sub sintagma „politicile fiscale si bugetare” Daca textul din pro ...

Admitere exceptii de neconstitutionalitate
... atoresti exercita pe calea contenciosului administrativ controlul judecatoresc al actelor administrative ale autoritatilor publice. Categoriile de acte administrative exceptate de la controlul judecatoresc sunt actele de comandament militar si cele care privesc raporturile cu Parlamentul, asa inc ...

Procedura acordarii esalonarilor la plata, depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
... , inclusiv obligatiile fiscale accesorii. Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modi ...

Numarul de procese a crescut cu 25% in 2010 din cauza crizei economice
... tnews.ro - RFI. Domnul Dumbrava a detaliat, spunand ca „cresterile explozive au fost in materia contenciosului administrativ, adica atacarea unor acte administrative de eliberare din functie, stiti ca au fost anul trecut o serie de OUG de eliberari din functii. Asta a tinut de reorganizarea la n ...

Atentie la sechestrul statului!
... a constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune sau frauda fiscala, in ca­zul carora prejudiciul nu a fost stabi­lit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonantei de Ur­genta a Guvernului nr. 91/2003 pri­­vind organizarea Garzii Financiare; b) in sit ...

Monitorul Oficial nr. 573 din 12 August 2010
... 2289 din 05 August 2010 Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala Ordin pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita Actul nr. - din 05 August 2010 Emitent: A ...

Raspuns Asociatia Magistratilor ref la exceptia inadmisibilitatii si exceptia de necompetenta materiala a ICCJ
... arari privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor in sensul dispozitiilor art.29 alin.(5) din Legea nr.317/2004, republicata, ci sunt acte administrative de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, care nu au legatura cu cariera de judecator si procuror a pe ...

Monitorul Oficial nr. 534 din 31 Iulie 2009
... Administrare Fiscala Ordin privind aprobarea utilizarii plicurilor speciale cu confirmare postala de primire (AR) detasabila, pentru trimiterea de acte administrative si procedurale ...

Actele normative emise de Consiliul Concurentei se sustrag controlului judecatoresc
... de la comunicare sau de la publicare. CC a mai retinut ca, in calitate de autoritate administrativa autonoma, Consiliul Concurentei emite acte administrative unilaterale, atat cu caracter individual, cat si cu caracter normativ. Tot din art.28 alin.(2) din Legea concurentei nr.21/1996 re ...

Protestul judecatorilor din cadrul Judecatoriei sectorului 1, Bucuresti
... n Romania drepturile salariale ale magistratilor, prevazute de lege, recunoscute prin hotarari judecatoresti, sunt invalidate prin ordine, circulare, acte administrative ce nu s-ar justifica decat in scopul aplicarii legii, iar nu contra legem, Judecatorii din cadrul Judecatoriei Sectoru ...

PROTEST JUDECATORI
... rite si in care judecatorii de la instante inferioare primesc salarii mai mari decat cei de la instantele superioare. Este inadmisibil ca prin acte administrative emise intempestiv sa se incalce toate principiile stabilite de legea salarizarii, inclusiv cele potrivit cu care nivelul de salari ...

Actele administrative – nu pot fi supuse contenciosului administrativ
... art in trei categorii: • acte adminstrative care, datorita partilor  implicate, nu pot fi supuse contenciosului administrativ; • acte administrative care, din ratiuni procedurale  (electa una via non datur recursum ad alterum), nu pot fi controlate pe calea contenciosului a ...

Autoritatile Publice
... alte instante judecatoresti decat instantele de contencios administrativ; – aceste precizari sunt valabile pentru toate cele trei categorii de acte administrative mentionate mai sus. Sursa: Lucrarea Jurisprudenta Curtii Constitutionale in materia Contenciosului Administrativ ...

Ordonanta de urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 - Dispozitii generale
... ) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai ...

Monitorul Oficial nr. 681 din data de 08 octombrie 2007
... RATIEI PUBLICE CENTRALE 1.364. — Ordin al ministrului economiei si finantelor privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative                ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASI ...

ICCJ CONT ADM Adoptie internationala. Refuzul de solutionare
... ;     Atat prin forma, cat si prin continut, adresa respectiva, ca de altfel si adresa nr.3362 din 4 mai 2006 au natura unor acte administrative unilaterale, cu caracter individual, care exprima vointa explicita a autoritatii publice emitente de a nu da curs cererii formulat ...

Spete Drept de Proprietate (pct. 30)
... at actele emise de comisiile de fond funciar, care sunt autoritati publice cu  activitate administrativa sau administrativ-jurisdictionala, sunt acte administrative, iar unul din principiile actelor administrative este si acela al revocabilitatii acestora.   In acest fel s ...

Spete - contencios administrativ (pct. 24 - 25)
... ; art. 15 si 18 sunt in concordanta cu dispozitiile din Legea fundamentala, intrucat actele emise de catre Consiliul National al Audiovizualului sunt acte administrative ce pot fi atacate in justitie, potrivit Legii nr. 29/1990; art. 16 nu este contrar art. 137 alin. (5) din Constitutie, intrucat ac ...

Spete - contencios administrativ (Selectiuni - Cuprins pe Spete)
... t la un proces echitabil ori la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil 11. Posibilitatea conferita persoanelor vatamate prin acte administrative de a cere suspendarea executarii actelor respective, reglementata de textul de lege criticat, nu poate crea, astfel cum sustine au ...

Spete - contencios administrativ
... la un proces echitabil ori la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil 11. Posibilitatea conferita persoanelor vatamate prin acte administrative de a cere suspendarea executarii actelor respective, reglementata de textul de lege criticat, nu poate crea, astfel cum sustine au ...

Spete - contencios administrativ (pct. 36 - 40)
... de proprietate, ocrotit in mod egal, indiferent de titular, potrivit art. 41 alin. (2), iar o eventuala competenta a judecarii cauzelor care vizeaza acte administrative anterioare legii de catre instantele civile ar determina aplicarea taxelor de timbru, prevazute pentru aceste cauze, ceea ce ar co ...

Spete - contencios administrativ (pct. 31 - 35)
... azuta in art. 48 alin. (1) din Constitutie;  -neconstitutionalitatea art. 19 din aceeasi lege, deoarece aceasta prevedere permite ca unele acte administrative emise dupa decembrie 1989, dar inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 29/1990, sa nu poata fi anulate in conditiile Legii cont ...

Spete - contencios administrativ (pct. 26 - 30)
... administrative de gestiune de la controlul judecatoresc, pe calea contenciosului administrativ, nu are semnificatia sustragerii acestei categorii de acte administrative de la controlul judecatoresc. Pe calea dreptului comun, prevazut la nivel constitutional, de art. 21, iar la nivelul legii, de Cod ...

Spete - contencios administrativ (pct. 21 - 23)
... use controlului judecatoresc de drept comun. Deosebirea de tratament juridic existenta are la baza deci diferenta de natura a celor doua categorii de acte administrative. Prin decizia nr. 78 din 26 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. d) di ...

Spete - contencios administrativ (pct. 16 - 18)
... s administrativ competenta.   Procedura de solutionare a contestatiilor formulate impotriva titlului de creanta fiscala si impotriva altor acte administrative fiscale a fost reglementata in mod similar prin art. 169-182 din Codul de procedura fiscala. Astfel, prin acest act normativ s-a p ...

Spete - contencios administrativ (pct. 11 - 13)
11. Posibilitatea conferita persoanelor vatamate prin acte administrative de a cere suspendarea executarii actelor respective, reglementata de textul de lege criticat, nu poate crea, astfel cum sustine autorul exceptiei, organului emitent o situatie mai rea decat a petentului presupus vat ...

Spete - contencios administrativ (pct. 6 - 10)
... dividual. In felul acesta, in opinia autorului exceptiei, instantele de judecata, investite cu solutionarea cererilor de suspendare a executarii unor acte administrative individuale, pot dispune o atare suspendare total discretionar [...], putandu-se dispune in aceleasi situatii solutii diferite. ...

Spete - drept de proprietate (pct. 6 - 10)
... e preluate de stat fara titlu valabil sau fara respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data preluarii imobilului, precum si cele preluate prin acte administrative emise fara temei legal. In acest fel este afectata si obligativitatea erga omnes a deciziilor Curtii Constitutionale, care, in jur ...

Spete - materie fiscala (pct. 16 - 20)
... ficarile ulterioare.” - Art. 192: “(1) Impotriva constatarilor si masurilor stabilite in cadrul competentelor legale prin procese-verbale sau prin acte administrative ale compartimentelor de specialitate contribuabilii pot face obiectiuni in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii ...

Aspecte teoretice-Articolul(2)-Materia Contencios Administrativ
... ce alte instante judecatoresti decat instantele de contencios administrativ8; -aceste precizari sunt valabile pentru toate cele trei categorii de acte administrative mentionate mai sus.  Evolutia in timp a contenciosului administrativ roman Illo tempore, contenciosul administra ...

Spete - contencios administrativ (pct. 1 - 5)
... ta -orice persoana fizica sau juridica ori grup de persoane fizice, titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vatamate prin acte administrative; in sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vatamate si organismele sociale care invoca vatamarea unui interes public prin ...

Monitorul Oficial nr. 844 din 19 Noiembrie 2014
1.  DECIZIE nr. 9 din 31 octombrie 2014 privind eliberarea Avizului de practica temporara/ocazionala a profesiei pentru medicii straini EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 noiembrie 2014   2.  INSTRUCTIUNE din 11...

Monitorul Oficial nr. 843 din 19 Noiembrie 2014
... a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 noiembrie 2014   ...

Monitorul Oficial nr. 840 din 18 Noiembrie 2014
1.  DECIZIE nr. 1.665 din 10 noiembrie 2014 privind sanctionarea cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurari B 15 "Asigurari de garantii" si stabilirea unor masuri in sarcina Societatii FORTE ASIGURARI REASIGURARI - S.A. EMITENT:...

Despre rolul activ al judecatorului
Rolul activ al judecatorului este un principiu fundamental in procesul civil in afara de numeroase texte speciale. El este reglementat prin art. 129 si 130 Cod procedura civila. Potrivit acestui principiu, instantele de judecata au obligatia sa stabileasca daca actele procesuale de dispozitie...

Monitorul Oficial nr. 835 din 17 Noiembrie 2014
1.  PROCEDURA din 5 noiembrie 2014 privind avizarea expertilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D, NTLH-015 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PADURI SI PISCICULTURA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 17...

Monitorul Oficial nr. 834 din 17 Noiembrie 2014
1.  HOTARARE nr. 1.021 din 11 noiembrie 2014 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, in perimetrul E X - 28 Est Cobalcescu, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Melrose Resources Romania B.V....

Legea Insolventei 2014. Aspecte esentiale si reglementari legale
Dupa cum bine stim, Legea nr. 85/2014 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 466/2014. Prin intermediul acestei legi se stabilesc regulile in domeniul prevenirii insolventei si al insolventei. Legea are ca obiectiv instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului...

Sanctiuni contraventionale in dreptul muncii. Angajatorul nu a anuntat ITM in cazul unui accident de munca
"Un angajat din firma, in urma ridicarii unui sac de ciment, a acuzat dureri de spate, drept pentru care a mers la medicul de familie. I s-a dat sa ia Ketonal si atat, si certificat medical 7 zile, iar codul de pe certificat a fost "02 - accident in timpul deplasarii la de la locul de...

Consilierul Juridic a fost incadrat gresit. Cum se remediaza situatia?
"In cazul in care in cadrul institutiei noastre un Consilier Juridic gradul II a fost promovat in anul 2011 in functia consilier juridic gradul I cu salariul de incadrare de 1322 la care se aduga restul sporurilor, iar in 2014 urmeaza sa promoveze in functia de Consilier Juridic gradul IA,...

Monitorul Oficial nr. 825 din 12 Noiembrie 2014
1.  DECIZIE nr. 481 din 23 septembrie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2), art. 2 alin. (1) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant...

Monitorul Oficial nr. 843 din 19 Noiembrie 2014
... a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 noiembrie 2014   ...

Monitorul Oficial nr. 786 din 29 Octombrie 2014
1.  HOTARARE nr. 920 din 21 octombrie 2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29...

Infractiuni in domeniul Relatiilor de Munca. Odata constatate, se incepe urmarirea penala!
Mare atentie la infractiunile savarsite in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si in domeniul Relatiilor de Munca. Odata savarsite si constatate de catre inspectorii de munca veniti in control la angajator, se vor transmite parchetului in vederea inceperii urmaririi penale. Iata...

Rezultatele finale ale concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii (INM) si ale concursului de admitere in magistratura
Va amintim ca in data de 7 octombrie au fost publicate rezultatele finale ale concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii (INM) si in data de 14 octombrie au fost publicate rezultatele finale ale concursului de admitere in magistratura. Cu toate acestea, demersurile nu...

Monitorul Oficial nr. 712 din 30 Septembrie 2014
1.  ORDIN nr. 142 din 19 septembrie 2014 pentru modificarea anexei nr. 135 la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT IN: MONITORUL...

Conferinta internationala de dreptul concurentei "Aplicarea la nivel national a articolelor 101 si 102 din TFUE", 24-25 octombrie 2014
Pe site-ul Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti, a fost publicat anuntul cu privire la organizarea Conferintei internationale de dreptul Concurentei "Aplicarea la nivel national a articolelor 101 si 102 din TFUE. Evenimentul va avea loc in zilele de 24 si 25 octombrie...

Monitorul Oficial nr. 675 din 16 Septembrie 2014
1.  HOTARARE nr. 783 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea pozitiei nr. 17 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea institutiilor prefectului si pentru actualizarea valorii de...

Workshop-ul Transparent Mediation: Giving Away Our Strategies, 5 septembrie 2014, Cluj-Napoca
Va amintim faptul ca pe data de 5 septembrie 2014, la Cluj-Napoca, va avea loc workshop-ul Transparent Mediation: Giving Away Our Strategies. Evenimentul va avea loc incepand cu ora 10 in Amfiteatrul Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii din cadrul Universitatii...

CSM: Se respecta dispozitiile legale in dosarele de combatere a violentei in familie
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii comunicatul de presa privind aplicarea legislatiei referitoare la ordinul de protectie. Conform comunicatului, in perioada 12.05.2012 - 31.03.2014, pe rolul judecatorilor din Romania au fost inregistrate 3.629 de...

Monitorul Oficial nr. 591 din 07 August 2014
1.  HOTARARE nr. 653 din 31 iulie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala IOR - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 7 august 2014   2. ...

Alte tag-uri asemanatoare: actele, actelor, toate actele, actele prin, indeplinirea actelor, despre contractele, contractele aleatorii, despre contractele aleatorii, caracterizeaza prin, prin acte, contracte contract, actele indeplinite, masura actele, masura actele indeplinite, efectuarea actelor, contractele, contractelor, contracte, pactele,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 388170]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 378080]
 Codul Civil [Vizualizari: 296842]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 256062]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 179212]