Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

camera de consiliu

OUG nr. 24 din 2015 schimba Codul de Procedura Penala
...     (5) Judecatorul de drepturi si libertati, sesizat potrivit alin. (4), fixeaza termen de solutionare a propunerii procurorului, in camera de consiliu, mai inainte de expirarea duratei arestului la domiciliu si dispune citarea inculpatului.     (6) Participarea proc ...

Legea 217 din 2003. Prevenirea si combaterea violentei in familie
... ru emiterea ordinului poate fi introdusa de victima personal sau prin reprezentant legal. Atentie la faptul ca cererile se judeca de urgenta, in camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie Ordinul de protectie se comunica de indata structurilor Politiei Romane in a caror ...

Legea Insolventei 2014. Aspecte esentiale si reglementari legale
... in cazuri urgente, care ar pune in pericol activele debitorului, judecatorul"sindic poate dispune, potrivit noilor reglementari, de urgenta, in camera de consiliu si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a oricaror proceduri de executare silita a bunurilor debitorului pana la pronuntar ...

DECIZIE nr. 115 din 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a anumitor prevederi Codul de procedura civila
... ut de alineatul (2) cuprins in art. 200 din acelasi cod, instanta are posibilitatea sa anuleze cererea de chemare in judecata, prin incheiere data in camera de consiliu, potrivit alin. (3) al aceluiasi articol.     In acest context, Curtea retine ca, potrivit jurisprudentei sale cons ...

HOTARARE din 25 ianuarie 2011 in Cauza Iorga si altii impotriva Romaniei
... rt Myjer, Ineta Ziemele, Luis Lopez Guerra, Ann Power, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie,     dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la 4 ianuarie 2011,     pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data:      &nb ...

Decizia nr. 66/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedura civila
... ). (3) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. (2), prin incheiere, data in camera de consiliu, se dispune anularea cererii. (4) impotriva incheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solici ...

Hotararea in Cauza Hogea impotriva Romaniei din 29 octombrie 2013
... san, Jan L ikuta, Luis Lopez Guerra, Kristina Pardalos, Valeriu Gritco, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu la 8 octombrie 2013, pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data: PROCEDURA 1. La originea cauzei se afla Cererea ...

Decizia nr. 94 din 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a anumitor dispozitii din Codul de Procedura Civila
... nbsp; (3) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. (2), prin incheiere, data in camera de consiliu, se dispune anularea cererii.     (4) Impotriva incheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de re ...

Cereri de valoare redusa: Probele, procedura de solutionare si efectul caii de atac
... or de valoare redusa nu presupune de regula citarea partilor si dezbateri in contradictoriu, fiind in esenta o procedura scrisa care se desfasoara in camera de consiliu.             Ordonanta de plata se deruleaza cu citarea partilor, in sedi ...

Decizia nr. 63 din 2014: Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor OUG nr. 51 din 2008
... ul Justitiei. De asemenea, critica faptul ca solutionarea cererii de ajutor public judiciar nu se face in mod public, ci prin incheiere pronuntata in camera de consiliu, fara citarea partilor, care poate fi atacata doar formal, printr-o cerere de reexaminare solutionata de aceeasi instanta de judeca ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... nainta instantei judecatoresti competente. (2) Dispozitiile art. 133 referitoare la suspendare se aplica in mod corespunzator. Opozitia se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor, fiind aplicabile dispozitiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedura civila. (3) Hotararea pronuntata asupr ...

DECIZIE nr. 26 din 21 ianuarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila
... nbsp; (3) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. (2), prin incheiere, data in camera de consiliu, se dispune anularea cererii."     In opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale c ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... diciare se comunica obligatoriu persoanei supuse inspectiei inainte de inceperea acesteia.     (2) Cererea de autorizare se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor. Judecatorul se pronunta asupra cererii de autorizare in termen de cel mult 48 de ore de la data inregistrar ...

LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen*
... mineaza corecta aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, administrarea probelor se face in camera de consiliu.     ART. 64     (1) Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal in N.SIS pe teritoriul Ro ...

Decizia nr. 33/2014: Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila
... nbsp; (3) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. (2), prin incheiere, data in camera de consiliu, se dispune anularea cererii."     In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale ...

Legea nr 217 din 22 mai 2003, republicata, pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
... ;  (2) Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru.     ART. 27     (1) Cererile se judeca de urgenta, in camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.     (2) Citarea partilor se face potrivit regulilor privind citarea i ...

Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
... certifica semnatura sotilor potrivit legii. La primirea cererii instanta va verifica existenta consimtamantului sotilor, dupa care va fixa termen in camera de consiliu. Prin cererea de divort se va solicita ca instanta sa ia masuri si cu privire la minori, atunci cand au rezultat copii din casat ...

Executarea hotararilor penale art. 550-601
... teritoriului Romaniei potrivit art. 85 alin. (2) lit. i) sau art. 93 alin. (2) lit. d) din Codul penal. Instanta de executare solutioneaza cererea in camera de consiliu, dupa ascultarea persoanei supravegheate si a consilierului de probatiune, prin incheiere definitiva. In cazul in care admite cerer ...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
... nta solutioneaza contestatia in cel mult 20 zile de la inregistrarea acesteia.     (5) Contestatia se solutioneaza prin incheiere, in camera de consiliu, fara participarea partilor si a procurorului. ----------     Art. 488^4 a fost introdus de pct. 293 al art. 102, ...

Judecata art. 349-477 indice 1
... itatea sedintei de judecata     (1) Sedinta de judecata este publica, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Sedinta desfasurata in camera de consiliu nu este publica.     (2) Nu pot asista la sedinta de judecata minorii sub 18 ani, cu exceptia situatiei in care ace ...

Camera preliminara art. 342-348
... ulat cereri si exceptii ori a ridicat din oficiu exceptii, judecatorul de camera preliminara se pronunta asupra acestora, prin incheiere motivata, in camera de consiliu, fara participarea procurorului si a inculpatului, la expirarea termenului prevazut la art. 344 alin. (4).     (2) ...

Urmarirea penala art. 285-341
... e camera preliminara, in termen de cel mult 3 zile, sub sanctiunea nulitatii. Judecatorul de camera preliminara hotaraste prin incheiere motivata, in camera de consiliu, fara participarea procurorului si a suspectului sau, dupa caz, a inculpatului, asupra legalitatii si temeiniciei ordonantei prin c ...

Acte procesuale si procedurale comune art. 257-284
... lui de aducere.     (6) Cererea prin care se solicita, in cursul urmaririi penale, emiterea unui mandat de aducere se solutioneaza in camera de consiliu, fara citarea partilor.     (7) In cazul in care apreciaza ca cererea este intemeiata, judecatorul de drepturi si l ...

Masurile preventive si alte masuri procesuale art. 202-256
... enale si al procedurii de camera preliminara, cererile, propunerile, plangerile si contestatiile privitoare la masurile preventive se solutioneaza in camera de consiliu, prin incheiere motivata, care se pronunta in camera de consiliu. ----------     Alin. (5) al art. 203 a fost modi ...

Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii art. 97-201
... ne ca procurorul sa efectueze de urgenta verificari cu privire la temeinicia cererii de protectie.     (4) Cererea se solutioneaza in camera de consiliu, fara participarea persoanei care a formulat cererea.     (5) Participarea procurorului este obligatorie.  &n ...

Participantii in procesul penal art. 29-96
... preliminara sau, dupa caz, de completul de judecata.     (5) Solutionarea abtinerii sau recuzarii se face, in cel mult 24 de ore, in camera de consiliu. Daca apreciaza necesar pentru solutionarea cererii, judecatorul sau completul de judecata, dupa caz, poate efectua orice verificar ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... de la incheierea contractului, la cererea partii interesate, presedintele judecatoriei de la locul incheierii contractului va desemna, de urgenta, in camera de consiliu, prin incheiere definitiva, un expert pentru determinarea pretului. Remuneratia expertului se plateste in cote egale de catre parti ...

Caracteristici formale speciale ale cererii de valoare redusa
... Citarea partilor se face doar daca instanta considera lamuriri suplimentare, in caz contrar procedura se limiteaza la faza scrisa si se desfasoara in camera de consiliu, iar instanta nu trebuie neaparat sa citeze partile. Probele           &nbs ...

Codul Civil: Mostenirea legala
... abitatie reglementat prin prezentul articol se solutioneaza de catre instanta competenta sa judece partajul mostenirii, care va hotari de urgenta, in camera de consiliu.     ART. 974     Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor     Cand n ...

Codul Civil: Persoana Juridica
... aca revocarea a fost nejustificata sau intempestiva si au suferit astfel un prejudiciu.     (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre instanta competenta in circumscriptia careia persoana juridica isi are sediul, in contradictoriu cu persoana juridica in c ...

Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice
... T. 119     Procedura de numire     (1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de catre instanta de tutela in camera de consiliu, prin incheiere definitiva. Atunci cand desemnarea tutorelui s-a facut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza ...

Un nou tip de obiect: cererea de consfintire a intelegerii partilor din acordul de mediere
... galizare). Legea precizeaza ca este o procedura de incuviintare a intelegerii partilor (incuviintare=a permite, a aproba), ca hotararea care se da in camera de consiliu constituie titlu executoriu si ca este este hotarare de expedient. Inca un alt temei legal si taxele Prin legea 115/2012, s-a i ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
CAP. II     Dispozitii speciale privind grupul de societati     ART. 183     Prevederile cap. 1 se vor aplica in mod corespunzator procedurii insolventei grupului de societati, cu derogarile si completarile prevazute in prezentul...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... a fizica sau juridica, pentru prejudiciile pricinuite.     (10) Cererea debitorului se va judeca de urgenta, in termen de 10 zile, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Prin exceptie de la prevederile art. 200 din Codul de procedura civila, judecatorul-sindic va stabili terme ...

Administratorul Judiciar - Codul Insolventei 2013
... ala a creantelor cu drept de vot, il poate inlocui pe administratorul judiciarlichidatorul judiciar, pentru motive temeinice. Inlocuirea se judeca in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor. Impotriva incheierii se poate formula apel in ter ...

Administratorul Special - Codul Insolventei 2013
... organele de conducere statutare aflate in exercitiul functiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in camera de consiliu si fara citarea partilor. În cazul in care ulterior adunarea generala a asociatilor/actionarilor alege un administrator speci ...

Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor - Codul Insolventei 2013
... inclusiv in format electronic, in termen de 5 zile de la data publicarii in BPI a procesului-verbal al adunarii creditorilor si va fi solutionata in camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar si a creditorilor. Citarea creditor ...

Judecatorul Sindic - Codul Insolventei 2013
... a legalitatii hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor, confirmarea se face in camera de consiliu, fara citarea partilor, in termen de 5 zile de la sesizarea judecatorului-sindic;     f) inlocuirea, pentru motive ...

Procedurile de prevenire a insolventei - Codul insolventei 2013
... ocarea, in termen de 5 zile, prin agent procedural, a debitorului si a mandatarului ad-hoc propus.     (2) Procedura se desfasoara in camera de consiliu si se mentine confidentiala pe toata durata sa.     (3) Confidentialitatea procedurii este obligatorie pentru toate ...

Condamnare la CEDO: Romania are de platit
... n, Bostjan M. Zupancic, Ineta Ziemele, Luis Lopez Guerra, Ann Power, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie,  dupa ce a deliberat in camera de consiliu la 4 noiembrie 2008, pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data:           ...

MAI: Noul proiect de OUG privind amenzile
... s-a depus o cautiune de 20% din valoarea amenzii.            (3) Cererea de suspendare se solutioneaza in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea partilor, prin incheiere de sedinta ce poate fi atacata odata cu fondul cauzei.     & ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... legalitatii hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului care detine mai mult de 50 % din valoarea creantelor, confirmarea se face in camera de consiliu, fara citarea partilor, in termen de 5 zile de la  sesizarea judecatorului sindic; f)    inlocuirea, pentru mo ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... vocarea, in termen de 5 zile, prin agent procedural, a debitorului si a mandatarului ad-hoc propus. (2)    Procedura se desfasoara in camera de consiliu si se mentine confidentiala pe toata durata sa. (3)    Confidentialitatea procedurii este obligatorie pentru toate ...

CEDO: Romania trebuie sa plateasca, din nou
... ta, Luis Lopez Guerra, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, Valeriu Gritco, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu la 26 martie 2013, pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data:          & ...

CSM: Regulamentul Instantelor din nou modificat
... tru activitatea de prima instanta, de apel si de recurs.     Se vor tine condici separate pentru sedintele de judecata desfasurate in camera de consiliu, pentru sedintele de judecata privind adoptia, pentru sedintele de judecata a sesizarilor privind efectuarea perchezitiilor, efectu ...

CEDO: Romania a incalcat art. 3 si art. 8 din Conventie
... uta, Ineta Ziemele, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie,     dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la 6 septembrie 2011,     pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data:      & ...

Hotarare CEDO: Condamnarea Romaniei pentru incalcarea dreptului la un proces echitabil
... Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie,     dupa ce a deliberat in camera de consiliu la 4 decembrie 2012,     pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data:      &nb ...

Important: Procedura adoptiei interne
... imposibilitate de a-si exprima consimtamantul la adoptie si sunt chemati in fata instantei pentru a si-l exprima, ei vor fi chemati prin invitatie in camera de consiliu, fara a se mentiona numarul dosarului sau alte date care ar permite divulgarea identitatii adoptatorului (art. 50 din Legea nr. 273 ...

Nulitatea contractului de vanzare-cumparare
... de la incheierea contractului, la cererea partii interesate, presedintele judecatoriei de la locul incheierii contractului va desemna, de urgenta, in camera de consiliu, prin incheiere definitiva, un expert pentru determinarea pretului. Remuneratia expertului se plateste in cote egale de catre parti ...

Codul de procedura penala: Competenta (art. 25 - art. 61)
... 61 se aplica in mod corespunzator.     (4) Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta solutioneaza cererea in camera de consiliu, in termen de 15 zile.     (5) Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta dispune, prin inch ...

Codul de procedura civila: Dispozitii finale ( art. 1133)
... 1) Dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, privind cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului in camera de consiliu se aplica proceselor pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2016. (2) In procesele pornite incepand cu data intrarii in vigoare a ...

Codul de procedura civila: Cautiunea judiciara ( art. 1056 - art. 1063)
... epozitarului. Art. 1062: Procedura de stabilire a cautiunii (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, instanta va cita partile in termen scurt, in camera de consiliu, si va stabili de urgenta cautiunea. (2) Instanta se pronunta printr-o incheiere care poate fi atacata odata cu hotararea prin car ...

Codul de procedura civila: procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii ( art. 1049 - art. 1052)
... e) sau daca cel inscris in cartea funciara este decedat ori si-a incetat existenta juridica sau a renuntat la proprietate, instanta se va pronunta in camera de consiliu, dupa ascultarea reclamantului si a martorilor si verificarea indeplinirii conditiilor cerute de lege pentru dobandirea dreptului r ...

Codul de procedura civila: Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept ( art. 1033 - art. 1048)
... ita in baza unui contract care constituie, pentru plata acestora, titlu executoriu, potrivit legii. (2) Cererea de evacuare se judeca de urgenta, in camera de consiliu, cu dezbateri sumare, daca s-a dat cu citarea partilor. (3) Intampinarea nu este obligatorie. (4) Daca s-a solicitat si plata chi ...

Codul de procedura civila: Procedura cu privire la cererile cu valoaer redusa ( art. 1025 - art. 1032)
... a anula. Art. 1030: Desfasurarea procedurii (1) Procedura cu privire la cererile cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu. (2) Instanta poate dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre parti ...

Codul de procedura civila: Masuri asiguratorii si provizorii ( art. 951 - art. 978)
... tanta. Creditorul nu este dator sa individualizeze bunurile asupra carora solicita sa se infiinteze sechestrul. (2) Instanta va decide de urgenta in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin incheiere executorie, stabilind suma pana la care se incuviinteaza sechestrul, fixand totodata, daca e ...

Codul de procedura civila: Procedura divortului ( art. 914 - art. 934)
... formulata in conditiile alin. (1) , instanta va verifica existenta consimtamantului sotilor, dupa care va fixa termen pentru solutionarea cererii in camera de consiliu. Art. 931: Solutionarea cererii (1) La termenul de judecata, instanta va verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei p ...

Codul de procedura civila: Executarea silita directa ( art. 887 - art. 913)
... ate, instanta de executare va putea sa dispuna ca executarea silita sa se faca de indata si fara somatie. Instanta analizeaza cererea, de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac. Art. 890: Procesul-verbal de indeplinire a executarii ( ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... nta de executare va dispune sechestrarea bunurilor urmaribile odata cu comunicarea somatiei catre debitor. Instanta analizeaza cererea de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac. (3) Pentru bunurile sechestrate asigurator nu este necesar ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... ormula executorie se solutioneaza de judecatoria in circumscriptia careia se afla domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, dupa caz, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului se afla in strainatate, creditorul va putea depune cerer ...

Codul de procedura civila: Procedura necontencioasa. Dispozitii speciale ( art. 538 - art. 540)
... proces, se introduce de persoana indreptatita la instanta care a dispus acea masura. (2) Cererea se va solutiona prin incheiere executorie, data in camera de consiliu. Partile vor fi citate daca instanta considera necesar. (3) In incheierea de eliberare se vor arata detinatorul obligat la elibera ...

Codul de procedura civila: Procedura necontencioasa. Dispozitii generale ( art. 527 - art. 537)
... dicate de persoanele citate sau care intervin, prezinta caracter contencios, instanta o va respinge. Art. 532: Procedura (1) Cererea se judeca in camera de consiliu, cu citarea petentului si a persoanelor aratate in cerere, daca legea o impune. In caz contrar, judecata se face cu sau fara citare ...

Codul de procedura civila: Caile de atac ( art. 456 - art. 513)
... a ajunge dosarul la instanta de recurs, se va alatura si o copie legalizata de pe dispozitivul hotararii atacate cu recurs. (3) Cererea se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor printr-un agent procedural al instantei sau prin alt salariat al acesteia ori prin modalitatile prevazute la a ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... ) . (4) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. (3) , prin incheiere, data in camera de consiliu, se dispune anularea cererii. (5) Impotriva incheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicita ...

Codul de procedura civila: Amenzi judiciare si despagubiri ( art. 187 - art. 191)
... ost luata masura sau de la data comunicarii incheierii. (3) In toate cazurile, cererea se solutioneaza, cu citarea partilor, prin incheiere, data in camera de consiliu, de catre un alt complet decat cel care a stabilit amenda sau despagubirea. (4) Incheierea prevazuta la alin. (3) este definitiva. ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... ctionala se rezolva de instanta judecatoreasca ierarhic superioara instantei in conflict. (4) Instanta competenta sa judece conflictul va hotari, in camera de consiliu, fara citarea partilor, printr-o hotarare definitiva. Art. 136: Dispozitii speciale (1) Dispozitiile prezentei sectiuni privito ...

Codul de procedura civila: Participantii la procesul civil ( art. 41 - art. 93)
... rea se judeca de instanta ierarhic superioara. Art. 51: Procedura de solutionare a abtinerii sau a recuzarii (1) Instanta hotaraste de indata, in camera de consiliu, fara prezenta partilor si ascultandu-l pe judecatorul recuzat sau care a declarat ca se abtine, numai daca apreciaza ca este neces ...

CEDO: Absenta accesului la instanta
... Jan ιikuta, Luis LIpez Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu la 9 octombrie 2012, pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data: Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului nr. 6 ...

NCPC: Expertiza
... mai important, pentru stabilirea termenului de predare a raportului de expertiza, instanta il poate convoca pe expert in cadrul unei audieri in  camera de consiliu. Daca, insa, acest lucru ar fi dificil de realizat (deoarece,  spre  exemplu,  expertul/expertii  nu  si-a ...

Proiect: Modificarea Codului Rutier
... erea definitiva a hotararii judecatoresti, daca s-a depus o cautiune de 10% din valoarea amenzii. (3) Cererea de suspendare se solutioneaza in  camera de consiliu, de urgenta, cu  citarea partilor, prin incheiere de sedinta ce poate fi atacata odata cu fondul cauzei. (4) Plangerea suspen ...

Cercetarea procesului
... ne invoiala partilor sau sunt admise cereri ori exceptii care pun capat in intregime procesului, fara a mai fi necesara dezbaterea asupra fondului in camera de consiliu sau in sedinta publica, judecatorul se va pronunta asupra cauzei prin hotarare”. Cu privire la acest text de lege, s-a fac ...

Regimul nulitatii prevazute de art. 46 din Legea nr. 85 din 2006
Situatia de fapt In cadrul dosarului nr. 29532/3/2010 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, ce are ca obiect procedura reglementata de Legea nr. 85/2006 impotriva debitoarei S.C. ................. S.R.L., lichidatorul acesteia a inregistrat la data de 07.09.2011 o cerere in...

Prevenirea si combaterea violentei in familie
... iul sau resedinta si va fi insotita de toate actele pe care victima isi intemeiaza cererea.     Cererea se va judeca de urgenta, in camera de consiliu, cu participarea obligatorie a procurorului. In cazuri speciale, ordinul de protectie se poate emite chiar in aceeasi zi.   ...

Lege: Degrevarea instantelor judecatoresti
... art. 61 se aplica in mod corespunzator.     Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta solutioneaza cererea in camera de consiliu, in termen de 15 zile.     Inalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta dispune, prin incheier ...

Mediere: Termen nou privind sedinta de informare ref mediere inainte de proces
... carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civ ...

Hotararea CSM: Amanarea aplicarii noului Cod de Procedura Civila
In sedinta din 12 decembrie 2012, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat Hotararea nr. 31887/1154/2012. Astfel, s-a emis o nota Directiei legislatie, documentare si contencios nr. 31883/1154/2012 referitoare la unele aspecte reglementate de Legea privind unele masuri pentru...

Atentie Juristi: Judecatori vs Avocati
... rocesul civil prin avocat sau consilier juridic 10.45 – 11.00 Pauza de cafea 11.00 – 12.00 Judecator dr. Valentin Mitea Judecata in camera de consiliu 12.00 – 13.00 Avocat dr. Gheorghe Florea: Aspecte privind rolul avocatului in cercetarea procesului cu privire speciala l ...

Noul Cod de procedura civila intra in vigoare la 1 ianuarie 2016. Vezi Aici detaliile
... , pentru a da timpul necesar asigurarii bazei materiale si resurselor umane, normele privind desfasuarea cercetarii procesului/dezbaterea fondului in camera de consiliu si pregatirea dosarului pentru caile de atac. In aceste conditii, prevederile noului Cod de procedura civila vor intra in vigoar ...

Medierea: Procedura prealabila obligatorie de la 1 octombrie 2012
... rei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii.  Cererea adresata instantei privind pronuntarea unei hotarari care sa c ...

Codul de procedura civila penala urmeaza sa fie modificate
... Curti de Casatie si Justitie printr-o noua reglementare a procedurii stramutarii cauzelor, prin introducerea procedurii admisibilitatii recursului in camera de consiliu, respectiv prin eliminarea unor cazuri de casare, consolidandu-se, totodata, rolul curtii supreme de unificare a practicii judiciar ...

Monitorul Oficial nr. 655 din 14 septembrie 2012
... drepturile de autor       pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Incheierii de sedinta pronuntate in camera de consiliu din data de 23 august 2012 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in Hotararea arbitrala nr. 7 din data de 6 iulie 2012, ava ...

Hotarare CEDO: Statul roman trebuie sa plateasca
... ova Trajkovska, Nebojsa Vucinic, Guido Raimondi, Ganna Yudkivska, judecatori, si Vincent Berger, jurist,     dupa ce a deliberat in camera de consiliu la 30 martie 2011 si 18 ianuarie 2012,     pronunta prezenta hotarare, adoptata la cea din urma data:  &n ...

Cererile cu valoare redusa – procedura speciala in noul Cod de Procedura Civila
... cererii Conform art. 1015 Cod Procedura Civila, procedura cu privire la cererile cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu. Daca instanta apreciaza ca este necesara infatisarea partilor sau a primit o solicitare in acest sens de la una dintre parti, poa ...

Atentie: Noi reguli de organizare a instantei
... gea nr. 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare Art. 1101. - La prima instanta, cercetarea procesului are loc in fata judecatorului, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Au acces in camera de consiliu partile, reprezentantii lor, cei care ii asista pe minori, aparatorii partilor ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... de trimitere. .......................................................................... (4) Instanta competenta sa judece conflictul va hotari, in camera de consiliu, fara citarea partilor, printr-o hotarare definitiva." 46. La articolul 131, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul c ...

Deschiderea procedurii insolventei
... ala a debitorului persoana fizica sau juridica, pentru prejudiciile pricinuite. Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in camera de consiliu, fara citarea partilor. Conform art. 28 alin.1 din Legea 85/2006 cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte ...

Redarea exercitiului drepturilor parintesti
... care a pronuntat sentinta de incredintare a minorului in contextul custodiei unice. * Pentru ca cererea sa se poata judeca in regim de urgenta (in camera de consiliu, fara citarea partilor) este necesar ca cererea sa nu cuprinda alte elemente decat cele strict legate de restaurarea autoritatii pa ...

Interzicerea casatoriei intre rude
... umerele 2 si 3 sunt aplicabile chiar si cand raportul depinde de filiatia naturala. Tribunalul, la cererea celor interesati, printr-un decret emis in camera de consiliu, ascultand ministerul public, poate autoriza casatoria in cazurile indicate la numerele 3 si 5, atunci cand este cazul unei afinita ...

NORME privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti
... din oficiu, unul sau trei experti, stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte, dupa care va putea convoca o audiere in camera de consiliu, in cadrul careia va solicita expertului sa se pronunte cu privire la costul estimativ al lucrarii ce urmeaza a fi efectuata, cat s ...

CEDO a dat dreptate Consilierilor Juridici din Romania
... a Judecatoria Pitesti prin care solicita inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor tinut de respectiva instanta. Prin incheierea data in camera de consiliu la 9 februarie 2004, instanta a admis cererea si a dispus inscrierea reclamantului in registru. Incheierea prevedea si faptul ca pa ...

Suspendarea de drept a cauzei in temeiul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992
Din economia art. 725 C. proc. civ. rezulta ca „dispozitiile legii noi de procedura se aplica, din momentul intrarii ei in vigoare, si proceselor in curs de judecata incepute sub legea veche, precum si executarilor silite incepute sub acea lege”, iar „actul de procedura indeplinit inainte de...

A fost modificat Articolul 908: sechestrul asigurator sau poprirea
... nui alt efect comercial la ordin sau la purtator, protestat de neplata.   Instanta care judeca procesul se va pronunta asupra sechestrului in camera de consiliu, fara prealabila chemare a partilor.   Legea 135/2011 pentru modificarea art. 908 din Codul de comert, sechestrul asigurato ...

Lamuriri cu privire la anumite aspecte legate de competenta Inspectiei Judiciare
... tanta este sesizata cu judecarea unei cauze in care inculpatul este arestat preventiv, dupa repartizarea aleatorie a dosarului, se fixeaza termen, in camera de consiliu, in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei masurii arestarii preventive, conform disp. art.300/1 C.pr.pen. daca la dosarul ...

Proiect de lege pentru limitarea drepturilor inspectorilor de concurenta
... .pen., perchezitia domiciliara poate fi dispusa, in cursul urmaririi penale, de catre judecator, prin incheiere motivata, la cererea procurorului, in camera de consiliu, fara citarea partilor, cu participarea obligatorie a acestuia din urma. Confrom prevederilor art. 201, alin (1) C.p.pen., urmar ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... de la incheierea contractului, la cererea partii interesate, presedintele judecatoriei de la locul incheierii contractului va desemna, de urgenta, in camera de consiliu, prin incheiere definitiva, un expert pentru determinarea pretului. Remuneratia expertului se plateste in cote egale de catre parti ...

Codul civil - CARTEA a IV-a - TITLUL II - Mostenirea legala
... abitatie reglementat prin prezentul articol se solutioneaza de catre instanta competenta sa judece partajul mostenirii, care va hotari de urgenta, in camera de consiliu. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor Art. 974. - Cand nu vine in concurs cu descendentii defunctului, sotu ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL IV - Persoana juridica
... a fi despagubiti, daca revocarea a fost nejustificata sau intempestiva si au suferit astfel un prejudiciu. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre instanta competenta in circumscriptia careia persoana juridica isi are sediul, in contradictoriu cu persoana juridica in c ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice
... zinta cel chemat la tutela. Procedura de numire Art. 119. - (1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de catre instanta de tutela in camera de consiliu, prin incheiere definitiva. Atunci cand desemnarea tutorelui s-a facut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza ...

Concediere anulata de instanta. Cum procedam?
... sens, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a civila si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, prin incheierea pronuntata in camera de consiliu la data de 28.02.2008, publicata in Culegerea de practica judiciara in materie de conflicte de munca si asigurari sociale 2006-2008 ...

RIL admis: Solutionarea cererii de prelungire a dreptului de circulatie se face in conditii de publicitate
... in. (1) lit. b) sau ale alin. (4) din OUG 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost solutionate de unele instante in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin incheiere in care nu s-a mentionat daca solutia este supusa vreunei cai de atac. Alte instante, dim ...

Legea micii Reforme nr. 220 din 2010
... mbat decat pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti. Completul de judecata investit cu judecarea cauzei hotaraste in camera de consiliu, fara citarea partilor. Partile vor fi citate de indata pentru noul termen fixat. Dispozitiile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile." ...

CEDO a condamnat Romania in cazul refuzului unui mandat de deputat in numele minoritatii italiene
... iu Birsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu la data de 2 februarie 2010, pronunta urmatoarea hotarare, adoptata la aceasta data: PROCEDURA 1. La originea cauzei se a ...

Curtea Constitutionala: Decizia 814 din 3 iunie 2010 (Decizia 814/2010)
... leasi motive de recuzare nu se poate formula o noua cerere impotriva aceluiasi judecator.";  -Art. 31: "Instanta decide asupra recuzarii, in camera de consiliu, fara prezenta partilor si ascultand pe judecatorul recuzat.    Nu se admite interogatoriul sau juramantul ca mijloc d ...

Societate comerciala. Convocare AGA. Indeplinirea conditiilor cerute de art.117 alin.3 din Legea nr.31/1990
  Din economia art.117 alin. 3 din Legea nr.31/1990  rezulta ca legea  impune publicarea convocatorului intr-un ziar de larga raspandire editat in localitatea unde se afla sediul societatii. Sintagma ziar de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii...

Societate comerciala. Convocare AGA. Indeplinirea conditiilor cerute de art.117 alin.3 din Legea nr.31/1990
  Cuprins pe materii: Drept comercial. Functionarea societatilor comerciale. Index alfabetic: societate comerciala -          Adunarea generala a asociatilor -          hotarare...

CEDO: Hotararea in Cauza Arsenovici impotriva Romaniei
... lumyan, David Thr Bjrgvinsson, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefvre, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat n camera de consiliu la data de 17 ianuarie 2008, pronunta urmatoarea hotarre, adoptata la aceasta data: PROCEDURA 1. La originea cauzei se af ...

Prezentarea legii privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc
... escrieri detaliate a motivelor care fac necesara numirea acestuia. Avantajele acestei proceduri sunt urmatoarele: 1. Procedura se desfasoara in camera de consiliu si se mentine confidentiala, in mod obligatoriu, pe toata durata sa, atat pentru institutiile si persoanele care iau parte la ea, c ...

Transferarea persoanelor condamnate. Procedura. Solutii
... r-un penitenciar din Romania, se completeaza cu cele ale art. 138 si art. 139, iar potrivit art. 139 alin. (4) din aceeasi lege, cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului si cu citarea persoanei condamnate. Prevederile legale referitoare la obligativitatea citarii per ...

Care este procedura de transferare a persoanelor condamnate?
... r-un penitenciar din Romania, se completeaza cu cele ale art. 138 si art. 139, iar potrivit art. 139 alin. (4) din aceeasi lege, cererea se judeca in camera de consiliu, cu participarea procurorului si cu citarea persoanei condamnate. Prevederile legale referitoare la obligativitatea citarii pe ...

Reguli si proceduri aplicabile in executarea mandatului european de arestare (I)
... tamantul autoritatii judiciare romane de executare este necesar. In acest sens, judecatorul competent se pronunta, prin incheiere definitiva, data in camera de consiliu, fara citarea partilor, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, fara a aduce atingere garantiilor la care se refer ...

Executarea mandatului european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004
... ursul urmaririi penale, arestarea persoanei solicitate se dispune, potrivit art. 89 alin. 3 din Legea nr. 302/2004, prin incheiere motivata, in camera de consiliu, prevederile art. 146 alin. 4 si art. 149 alin. 4 C.proc.pen. referitoare la  arestarea invinuitului sau a inculpatului in cur ...

Lichidatorul in procedura insolventei
... gistrata in termen de 5 zile de la depunerea raportului. Judecatorul-sindic va solutiona contestatia, in termen de 10 zile de la inregistrarea ei, in camera de consiliu, cu citarea contestatorului, a administratorului judiciar si a comitetului creditorilor, putand, la cererea contestatorului, sa sus ...

Adunarea creditorilor in procedura insolventei
... la sedinta adunarii creditorilor. Cererea va fi depusa la dosarul cauzei in termen de 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata in camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar sau, dupa caz, a lichidatorului si a creditorilor. In cazul ...

Judecatorul-sindic in procedura insolventei
... ii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, confirmarea se va face in camera de consiliu, fara citarea partilor, dupa depunerea procesului-verbal al adunarii creditorilor; e. inlocuirea, pentru motive temeinice, ...

ORDONANTA Nr. 26 din 30 ianuarie 2000, actualizata la data de 5 martie 2009
... erintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut la art. 8 alin. (2), il va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate.     (2) D ...

Proceduri in cazul insolventei si atributiile judecatorului-sindic
... ii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, confirmarea se va face in camera de consiliu, fara citarea partilor, dupa depunerea procesului-verbal al adunarii creditorilor; e) inlocuirea, pentru motive temeini ...

Indreptarea, lamurirea si completarea unei hotarari
... rtile vor fi citate numai daca instanta considera necesar ca ele sa dea lamuriri; *** Solutionarea cererii se face printr-o incheiere data in camera de consiliu; **** Incheierea este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea in legatura cu care s-a solicitat indreptarea; * ...

Indreptarea, lamurirea si completarea unei hotarari
... rtile vor fi citate numai daca instanta considera necesar ca ele sa dea lamuriri; *** Solutionarea cererii se face printr-o incheiere data in camera de consiliu; **** Incheierea este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea in legatura cu care s-a solicitat indreptarea; ***** In ca ...

Procedura necontencioasa
... *** Recursul poate fi facut de orice persoana interesata, chiar daca nu a fost citata la dezlegarea cererii. **** Recursul se judeca in camera de consiliu. - Executarea incheierii poate fi suspendata de instanta de recurs cu sau fara cautiune. - Incheierile nu au putere de ...

Stramutarea cauzelor penale si civile
... cere in orice stare a pricinii. > Penal: - In tot cursul judecatii. >>> Procedura stramutarii: > Civil: - Se judeca in camera de consiliu; - Presedintele instantei va putea cere dosarul pricinii si sa ordone, fara citarea partilor, suspendarea judecarii pricinii; ...

Procedura necontencioasa
... *** Recursul poate fi facut de orice persoana interesata, chiar daca nu a fost citata la dezlegarea cererii. **** Recursul se judeca in camera de consiliu. - Executarea incheierii poate fi suspendata de instanta de recurs cu sau fara cautiune. - Incheierile nu au putere de ...

CEDO - Cauza Ispan contra Romaniei
... VID THOR BJORGVINSSON, Dnele I. ZIEMELE, I. BERRO-LEFEVRE, judecatori, si d-nul S. QUESADA, grefier al sectiei, Dupa ce a deliberat in camera de consiliu la 10 mai 2007, A pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceasta  data: PROCEDURA 1.  La origine ...

CEDO - Cauza Maria Peter si altii contra Romaniei
... , D-nele  I. ZIEMELE, I. BERRO-LEFVRE, judecatori, si  D-l   S. QUESADA, grefier al sectiei, Dupa ce a deliberat in camera de consiliu la 10 mai 2007, A pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceasta  data: PROCEDURA 1.  La origin ...

Grile Concurs Admitere in Magistratura aprilie 2008 - Drept procesual civil
... ta de judecata; c. poate fi incuviintata si pentru partea care locuieste in strainatate; 7. Perimarea: a. se pronunta in camera de consiliu, sau dupa caz, in sedinta publica; b. poate fi constatata si din oficiu; c. nu poate fi pronuntata in cazul or ...

CEDO - Cauza Dura impotriva Romaniei
... Doamna    I. Ziemele, judecatori, si domnul S. Quesada, grefier de sectie,       dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la data de 31 mai 2007, a pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceeasi data:       PROCEDURA ...

CEDO - Cauza SC Ruxandra Trading SRL impotriva Romaniei
... Thor Bjrgvinsson Doamnele  I. Ziemele, I. Berro-Lefevre, judecatori, si domnul S. Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la data de 21 iunie 2007, a pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceeasi data:       PROCEDURA ...

CEDO - Cauza Cornelia Eufrosina Radu impotriva Romaniei
... E. MYJER, DAVID THR BJRGVINSSON, D-na I. BERRO-LEFVRE, judecatori, si d-l S. QUESADA, grefier al sectiei, Dupa ce a deliberat in camera de consiliu la 21 iunie 2007, A pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceasta data: PROCEDURA 1.  La originea ca ...

CEDO - Cauza Savulescu impotriva Romaniei
... E. Myjer, Doamnele   I. Ziemele,  I. Berro-Lefevre, judecatori, si domnul S. Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la data de 21 iunie 2007, a pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceeasi data:       PROCEDURA ...

CEDO - Cauza Elena si Nicolae Ionescu impotriva Romaniei
... id Thor Bjrgvinsson Doamnele I. Ziemele, I. Berro-Lefevre, judecatori, si domnul S. Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la data de 5 iulie 2007, a pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceeasi data:       PROCEDURA ...

CEDO - Cauza Rusu si altii impotriva Romaniei
... . MYJER, Dl. DAVID THR BJRGVINSSON, D-na I. ZIEMELE, judges, si Dl. S. QUESADA, Grefier al Sectiei, Dupa ce a deliberat in camera de consiliu la 28 iunie 2007, A pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceasta data: PROCEDURA 1.  La originea ca ...

CEDO - Cauza Hertzog si altii impotriva Romaniei
... or Bjrgvinsson Doamnele   I. Ziemele, I. Berro-Lefevre, judecatori, si domnul S. Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la data de 5 iulie 2007, a pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceeasi data:       PROCEDURA ...

CEDO - Cauza Spanoche impotriva Romaniei
... or Bjrgvinsson Doamnele   I. Ziemele, I. Berro-Lefevre, judecatori, si domnul S. Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la data de 5 iulie 2007, a pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceeasi data:       PROCEDURA ...

CEDO - Cauza Dorneanu impotriva Romaniei
... mele,        I. Berro-Lefevre, judecatori,  si domnul S. Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la data de 5 iulie 2007, a pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceeasi data:       PROCEDURA ...

CEDO - Cauza Beian impotriva Romaniei
... sp; E. Myjer, Doamnele   I. Ziemele,I. Berro-Lefevre, judecatori, si domnul S. Quesada, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la data de 15 noiembrie 2007, a pronuntat urmatoarea hotarare, adoptata la aceeasi data:       ...

Codul de procedura penala - Dispozitii generale (Judecata)
... area dosarului la instanta, in cauzele in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest, instanta este datoare sa verifice din oficiu, in camera de consiliu, legalitatea si temeinicia arestarii preventive, inainte de expirarea duratei arestarii preventive. (2) Daca instanta constat ...

Codul de procedura penala - Arestarea preventiva
... xpirarea duratei arestarii preventive, si va putea fi consultat de aparator.  (2) Propunerea de prelungire a arest arii se solutioneaza in camera de consiliu, de un singur judecator, indiferent de natura infrac tiunii.  (3) Inculpatul este adus in fata judecatorului si va fi as ...

Codul de procedura penala - Dispozitii generale (Masuri preventive)
... n de 3 zile de la luarea masurii, la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta. (2) Plangerea se va solutiona in camera de consiliu. (3) Citarea  invinuitului  sau  inculpatului  este  obligatorie.  Neprezentarea  acestuia ...

Codul de procedura penala - Dispozitii generale (Masuri preventive)
... n de 3 zile de la luarea masurii, la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta. (2) Plangerea se va solutiona in camera de consiliu. (3) Citarea  invinuitului  sau  inculpatului  este  obligatorie.  Neprezentarea  acestuia ...

Codul de procedura penala - Ridicarea de obiecte si inscrisuri. Efectuarea perchezitiilor
... orul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala.  (4) Perchezitia domiciliara se dispune  in cursul urmaririi penale  in camera de consiliu, fara citarea partilor. Participarea procurorului este obligatorie.  (41) In  baza  incheierii,  judecato ...

Codul de procedura penala - Interceptarile si inregistrarile audio sau video
... corespunzator. (3) Autorizatia se da pentru durata necesara interceptarii si inregistrarii, dar nu pentru mai mult de 30 de zile,  in camera de consiliu, de presedintele instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta sau de la instanta corespunzatoare in gr ...

Care este procedura in cazul emiterii mandatului de arestare de catre autoritatea judiciara compententa a unui stat membru al Uniunii Europene?
... in cursul urmaririi penale, arestarea persoanei solicitate se dispune, potrivit art. 89 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, prin incheiere motivata, in camera de consiliu, prevederile art. 146 alin. (4) si art. 1491 alin. (4) C. proc. pen. referitoare la arestarea invinuitului sau a inculpatului in cu ...

Lege nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea terorismului
... utorizarea activitatilor propuse. (5) Solicitarea trebuie sa cuprinda datele mentionate la alin. (1). (6) Solicitarea este examinata in camera de consiliu de judecatori anume desemnati de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care o admit sau o resping motivat, prin inchei ...

Tribunal COMER Reorganizare judiciara si faliment
... untate in sedinta publica, precum si caracterul abuziv al acesteia. S-a aratat ca in mod gresit s-a dispus inlocuirea sa in sedinta publica, si nu in camera de consiliu, astfel cum prevede Legea 64/1995. Totodata si-a indeplinit in mod corespunzator atributiile impuse de Legea 64/1995, iar in condit ...

ICCJ PEN Mandat european de arestare
... in cursul urmaririi penale, arestarea persoanei solicitate se dispune, potrivit art. 89 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, prin incheiere motivata, in camera de consiliu, prevederile art. 146 alin. (4) si art. 1491 alin. (4) C. proc. pen. referitoare la arestarea invinuitului sau a inculpatului in cu ...

Codul de procedura civila - proceduri speciale
... bsp;   Cererea de sechestru asigurator se adreseaza instantei care judeca procesul.     Instanta va decide de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin incheiere executorie, fixand totodata, daca este cazul, cuantumul cautiunii si termenul inauntrul caru ...

Codul de procedura civila - executare silita2
... rile imobilului urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni.     Instanta sesizata potrivit alin. 1 va cita partile in camera de consiliu si se va pronunta de indata prin incheiere irevocabila. In caz de admitere a cererii debitorului, instanta va dispune suspendarea u ...

Codul de procedura civila - executare silita1
... orului judecatoresc, instanta de executare va autoriza, prin hotarare, intrarea in locurile mentionate la alin. 1. Instanta se pronunta de urgenta in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin hotarare irevocabila si executorie.     Art. 385     Nici o execut ...

Codul de procedura civila - Proc necontencioasa
...     Executarea incheierii poate fi suspendata de instanta de recurs cu sau fara cautiune.     Recursul se judeca in camera de consiliu.     Art. 337     Incheierile nu au puterea lucrului judecat.     Art. 33 ...

Codul de procedura civila - Apel/recurs
... rea la cerere a executarii hotararii poate fi acordata numai dupa depunerea unei cautiuni ce se va stabili, prin incheiere, cu ascultarea partilor in camera de consiliu, scop in care acestea vor fi citate in termen scurt, chiar inainte de primul termen de judecata, daca este cazul. Dispozitiile Art. ...

Codul de procedura civila - Hotarari, executare vremelnica
... eieri.     Art. 256     Dupa sfarsitul dezbaterilor, judecatorii chibzuiesc in secret, fie in sedinta, fie in camera de consiliu.     Dupa chibzuire, presedintele aduna parerile judecatorilor, incepand cu cel mai nou in functiune, el pronunta ...

Codul de procedura civila - suspendare perimare
... ca o dare de seama asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea.     Perimarea poate fi invocata si pe cale de exceptie, in camera de consiliu sau in sedinta publica.     Perimarea cererii de chemare in judecata nu poate fi ridicata pentru prima oara in in ...

Codul de procedura civila - Administrarea dovezilor
... l poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica, partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari.     Dispozitiile referitoare la expe ...

Codul de procedura civila - procedura inaintea primei instante
... sp;  In cazurile in care potrivit prevederilor Codului familiei, instanta de judecata urmeaza a asculta un copil minor, ascultarea se va face in camera de consiliu. Daca, fata de imprejurarile cauzei, instanta gaseste potrivit, ea va asculta copilul minor fara ca partile sau alte persoane sa fi ...

Codul de procedura civila - Dispozitii generale de procedura
... la care a fost luata masura sau de la data comunicarii incheierii.     Cererea se solutioneaza prin incheiere irevocabila, data in camera de consiliu, de catre instanta de judecata ori de presedintele instantei de executare care a aplicat amenda sau despagubirea. ...

Codul de procedura civila: Procedura contencioasa-Partile
... sau informatii scrise autoritatilor competente.     Asupra cererii instanta se va pronunta, fara dezbateri, prin incheiere data in camera de consiliu.     Cererea impreuna cu incheierea de incuviintare a asistentei prevazute la Art. 75 alin. 1 pct. 2 se trimit, d ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti
... superioara instantei in conflict, dispozitiile Art. 21 fiind aplicabile.     Instanta competenta sa judece conflictul va hotari in camera de consiliu, fara citarea partilor. Hotararea este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare, cu exceptia celei pronuntate de Inal ...

Spete - materia comerciala (pct. 26 - 28)
... ate fi atacata de catre societate cu recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare. De asemenea, se arata ca judecarea cererii de anulare se face in camera de consiliu, astfel incat lamurirea raporturilor juridice se va face in conditii de celeritate si ca instanta va analiza hotararea Adunarii G ...

Spete - materie fiscala (pct. 11 - 15)
... careia ii va inainta, in copie, cererea creditorului urmaritor si titlul executoriu. Instanta incuviinteaza executarea silita prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor, iar dupa incuviintarea cererii instanta va alcatui un dosar privind executarea, la care executorul judecato ...

Cerere de ndreptare a executarii silite mpotriva veniturilor imobilului urmarit
... lile de executare, sa se faca din veniturile imo- bilului urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni.  Instanta va cita partile in camera de consiliu si se va pronunta de indata prin incheiere irevocabila. Pentru motive temeinice, creditorul poate solicita instantei reluarea urmar ...

Cerere de executare silita
... careia ii va inainta, in copie, cererea creditorului urmaritor si titlul executoriu. Instanta incuviinteaza executarea silita prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. 2. Se arata obiectul executarii, iar in situatia in care acesta este evaluabil in bani, se indica si ...

Test grila
Intrebari si raspunsuri: //

Cerere de ndreptare, lamurire si completare a hotarrii
... 3. Partile vor fi citate doar daca instanta socoteste ca este necesar sa dea anumite lamuriri, in caz contrar urmand sa se pronunte prin incheiere in camera de consiliu, fara citarea partilor. 4. Se indica toate motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza si care determina pe reclamant ...

Cerere de ndreptare, lamurire si completare a ncheierilor
... 3. Partile vor fi citate doar daca instanta socoteste ca este necesar sa dea anumite lamuriri, in caz contrar urmand sa se pronunte prin incheiere in camera de consiliu, fara citarea partilor. 4. Se indica toate motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza si care determina pe reclamant ...

Cerere de perimare
... p; sau juridice poate sa inainteze o astfel de cerere. 4. Perimarea poate fi invocata atat pe cale de actiune, cat si pe cale de exceptie, in camera de consiliu sau in sedinta publica. Perimarea cererii de chemare in judecata nu poate fi invocata pentru prima oara in instanta de apel. ...

Cerere de preschimbare a termenului
... inta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice si cu citarea partilor. Procedura va avea loc in camera de consiliu. 4. Se indica aceeasi instanta mai sus mentionata, instanta competenta material si teritorial sa judece cererea principala. ...

Cerere de stramutare
... ta din urma putand fi ceruta doar de procurorul de pe langa Curtea Suprema de Justitie). 6. Instanta va decide asupra cererii de stamutare in camera de consiliu, fara prezenta partilor. Presedintele instantei va putea ordona, fara citarea partilor si suspendarea judecarii pricinii, comunican ...

Cerere de recuzare
... ionarea obiectiva a cauzei, datorita uneia din situatiile expres prevazute de dispozitiile enuntate. 3. Instanta va decide asupra recuzarii in camera de consiliu, fara prezenta partilor si ascultandu-l pe judecator numai daca gaseste de cuviinta. 4. In cazul cererii de recuzare formula ...

Cerere de acordare de asistenta judiciara
... p;        SEMNATURA 1. Instanta va hotari, fara dezbateri, prin incheiere in camera de consiliu. 2. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere copii pentru instanta (cererea adresandu-se instantei si ...

Codul Muncii se va modifica major daca acest proiect va primi aprobare
Initiativa Blocului National Sindical de modificare a Codului Muncii a fost adoptata tacit ieri in Senat. Specialistii in domeniu analizeaza propunerile sindicalistilor si daca proiectul va avea vot favorabil, Codul Muncii ar putea suferi cateva modificari importante. In acest caz, Camera...

Monitorul Oficial nr. 668 din 02 Septembrie 2015
1. DECIZIE nr. 201 din 2 septembrie 2015 privind eliberarea domnului Marius-Catalin Gogescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN:...

Conferinta cu tema Executarea Silita in Practica, 18 septembrie 2015, Bucuresti
Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, in parteneriat cu Baroul Bucuresti si Editura Hamangiu, lanseaza invitatia de participasre la conferinta "Executarea silita in practica". Evenimentul va avea loc pe data de 18 septembrie 2015, in Aula Universitatii...

Teste pentru eficienta maxima la admitere la CECCAR 2015
In anul 2015, C.E.C.C.A.R. organizeaza examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat in zilele de 18 si 25 octombrie 2015. Specialistii au realizat lucrarea Subiecte Rezolvate pentru Examenul CECCAR - 127 de Solutii si Explicatii. In...

Monitorul Oficial nr. 648 din 26 August 2015
1. NORME din 25 august 2015 cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar EMITENT: SENATUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015   2. ORDIN nr. XXXV/3.598 din 25 august...

Monitorul Oficial nr. 647 din 26 August 2015
1. ORDIN nr. 1.503 din 13 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S.A. Brasov - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE PUBLICAT IN: MONITORUL...

Monitorul Oficial nr. 596 din 07 August 2015
1. NORME din 28 iulie 2015 privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015   2. ORDIN nr. M.69 din...

Monitorul Oficial nr. 586 din 05 August 2015
1. HOTARARE nr. 40 din 28 iulie 2015 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania, la 31 decembrie 2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR...

Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic
Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003 si modificata prin: Statutul profesiei de consilier juridic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,...

Monitorul Oficial nr. 521 din 13 Iulie 2015
1. DECIZIE nr. 411 din 28 mai 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015   2. DECIZIE nr. 409 din 28 mai 2015...

Sesiune de transfer a procurorilor, septembrie 2015
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul privind organizarea sesiunii de transfer a procurorilor. Conform anuntului, urmatoarea sesiune de transfer a procurorilor va avea loc in a doua jumatate a lunii septembrie 2015. Cererile vor fi analizate in raport...

Se va realiza primul tratat de mediere din Romania. Mediatorii sunt invitati sa se implice!
Mediatorii sunt invitati sa se implice in scrierea primului tratat de mediere din Romania. "In vederea realizarii primului „Tratat de mediere” din Romania, Consiliul de Mediere lanseaza invitatia mediatorilor interesati, cu activitate publicistica si practica relevanta, de a se...

Codul Muncii se va modifica major daca acest proiect va primi aprobare
Initiativa Blocului National Sindical de modificare a Codului Muncii a fost adoptata tacit ieri in Senat. Specialistii in domeniu analizeaza propunerile sindicalistilor si daca proiectul va avea vot favorabil, Codul Muncii ar putea suferi cateva modificari importante. In acest caz, Camera...

Anunt important pentru avocati: CSM organizeaza conferinte in domeniul DP si DPP
Pe site-ul Baroului Bucuresti a fost dat publicitatii un anunt important pentru avocati, conform caruia CSM va organizeaza conferinte nationale in domeniul dreptului penal si al dreptului procesual penal. Evenimentele vor avea loc dupa cum...

In atentia avocatilor care nu si-au indeplinit obligatiile profesionale de plata a contributiilor
Pe site-ul Baroului Bucuresti a fost dat publicitatii anuntul referitor la situatia contributiilor profesionale. Consiliul Baroului Bucuresti informeaza avocatii din Baroul Bucuresti faptul ca in sedinta din 1 septembrie 2014 a fost analizat modul de indeplinire a obligatiei profesionale de plata...

Hotararea Congresului Avocatilor nr. 13 din 7 iunie 2015
Hotararea Congresului Avocatilor nr. 13 din 7 iunie 2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 27 august 2015 In...

Monitorul Oficial nr. 669 din 02 Septembrie 2015
1. PROCEDURA din 1 septembrie 2015 de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015   2. ORDIN nr. 105 din...

Monitorul Oficial nr. 668 din 02 Septembrie 2015
1. DECIZIE nr. 201 din 2 septembrie 2015 privind eliberarea domnului Marius-Catalin Gogescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN:...

Monitorul Oficial nr. 667 din 02 Septembrie 2015
1. NORMA nr. 16 din 31 august 2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 2 septembrie 2015   2. HOTARARE nr. 699 din 26 august 2015 privind schimbarea regimului juridic al unei...

Monitorul Oficial nr. 666 din 02 Septembrie 2015
1. HOTARARE nr. 690 din 19 august 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Criscior si Orastioara de Sus, judetul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015   2. HOTARARE nr. 671 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei...

Sesiune de transfer a procurorilor, septembrie 2015
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul privind organizarea sesiunii de transfer a procurorilor. Conform anuntului, urmatoarea sesiune de transfer a procurorilor va avea loc in a doua jumatate a lunii septembrie 2015. Cererile vor fi analizate in raport...

Se va realiza primul tratat de mediere din Romania. Mediatorii sunt invitati sa se implice!
Mediatorii sunt invitati sa se implice in scrierea primului tratat de mediere din Romania. "In vederea realizarii primului „Tratat de mediere” din Romania, Consiliul de Mediere lanseaza invitatia mediatorilor interesati, cu activitate publicistica si practica relevanta, de a se...

In atentia avocatilor care nu si-au indeplinit obligatiile profesionale de plata a contributiilor
Pe site-ul Baroului Bucuresti a fost dat publicitatii anuntul referitor la situatia contributiilor profesionale. Consiliul Baroului Bucuresti informeaza avocatii din Baroul Bucuresti faptul ca in sedinta din 1 septembrie 2014 a fost analizat modul de indeplinire a obligatiei profesionale de plata...

Hotararea Congresului Avocatilor nr. 13 din 7 iunie 2015
Hotararea Congresului Avocatilor nr. 13 din 7 iunie 2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 27 august 2015 In...

Monitorul Oficial nr. 664 din 01 Septembrie 2015
1. RECTIFICARE nr. 33 din 30 iunie 2015 referitoare la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015   2. RECTIFICARE nr. 11 din 12 februarie 2015 referitoare la anexa la Hotararea Consiliului...

Monitorul Oficial nr. 663 din 01 Septembrie 2015
1. METODOLOGIE din 19 august 2015 de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si modelul standard al documentelor elaborate de catre acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL...

Comunicat CSM: Instrumentarea cauzelor penale avand ca obiect infractiuni economice
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul cu privire la aprobarea cu observatii, a Raportului Inspectiei Judiciare privind respectarea dispozitiilor legale referitoare la modalitatea de instrumentare a cauzelor, precum si din perspectiva practicii judiciare a...

Anunt CSM: Organizarea sesiunii de transfer a judecatorilor
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul privind organizarea sesiunii de transfer a judecatorilor. Conform anuntului, se precizeaza faptul ca este necesara organizarea unei sesiuni de transferuri pentru tribunale si curti de apel in luna septembrie 2015 iar...

Conferinta nationala: Metode de prevenire a coruptiei, antifrauda si consolidarea integritatii in sectorul public si privat, 17 septembrie 2015
In data de 17 septembrie 2015, va avea loc unul dintre cele mai importante evenimente pentru profesionistii din domeniul prevenirii si combaterii coruptiei. Conferinta nationala Metode de prevenire a coruptiei, antifrauda si consolidarea integritatii in sectorul public si privat va avea loc la...

Reprezentantii CSM s-au intalnit cu liderii unor ONG-uri din domeniul egalitatii de gen, drepturilor omului si combaterii violentei
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost publicat comunicatul de presa privind intalnirea reprezentantilor CSM cu liderii unor organizatii neguvernamentale din domeniul egalitatii de gen, drepturilor omului si combaterii violentei impotriva femeilor si minorilor. "Consiliul...

Alte tag-uri asemanatoare: camera, camera respectiva, cauza camera, cauza camera respectiva, langa camera, camera deputatilor, camera sesizata, prima camera, fiecare camera, care camera, camera competenta, prima camera sesizata, 2009 camera, 2009 camera consultantilor, 2009 camera deputatilor, 2009 emitent camera, camera de comert, unicameral, 2010 emitent camera,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]