Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

cod procedura civila

Model Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
In randurile urmatoare va prezentam un model de actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii. DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ......................................................., domiciliat in ....................................................., str....

Model Actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias
In randurile urmatoare va prezentam un model orientativ complet, realizat de specialisti, de actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .................................., domiciliat in ........................, str....

Model actiune in evacuare a locatarului
In randurile urmatoare va prezentam un model complet orientativ, realizat de experti, pentru actiunea de evacuare a unui locatar. DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ..................................., domiciliat in ......................., str. ............................... nr. ......, etaj...

Despre rolul activ al judecatorului
Rolul activ al judecatorului este un principiu fundamental in procesul civil in afara de numeroase texte speciale. El este reglementat prin art. 129 si 130 Cod procedura civila. Potrivit acestui principiu, instantele de judecata au obligatia sa stabileasca daca actele procesuale de dispozitie...

Contestarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor in dreptul muncii
Litigiile generate de incheierea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se judeca in prima instanta de catre judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia. Contestarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face...

Nulitatea virtuala a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei in dreptul muncii
In cazul incalcarii altor norme cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, pentru care nu sunt prevazute nulitati exprese, devine aplicabil regimul juridic al nulitatilor virtuale, asa cum este definit prin dispozitiile Codului de procedura civila. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 105...

Caile de atac impotriva sentintelor pronuntate de judecatorie in solutionarea plangerii contraventionale
Calea de atac impotriva sentintei pronuntate de judecatorie in solutionarea plangerii contraventionale este recursul, care se formuleaza in termen de 15 zile de la comunicarea sentintei si se judeca la sectia de contencios administrativ a tribunalului. In legatura cu exercitarea acestei cai...

Actiune in constatarea existentei dreptului de uzufruct
In randurile urmatoare vom oferi un model de actiune in constatarea existentei dreptului de uzufruct: DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul................, domiciliat in......, str....., nr......, ap. ...., sector....., in contradictoriu cu paratul  ........ , domiciliat in......,...

Model de cerere pentru reductiunea liberalitatilor
Din capitolul Cereri in materia mostenirilo si liberalitatilor, redam mai jos un model de cerere de pronuntare a unei hotarari de reductiune a liberalitatilor: DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatii ………… , cu domiciliul in ………, str….. ,...

Nulitatea certificatului de mostenitor. Cerere de chemare in judecata
DOMNULE PRESEDINTE,  Subsemnata .................., cu domiciliul ales in ........., str. ..... nr. ...,  et. ...., ap. ...., sector ...., in contradictoriu cu paratul ................, cu domiciliul in ......., str. ........ nr. ...., et. ..., ap...., sector ..., formulez...

Cereri si actiuni cu privire la dreptul de proprietate: Uzucapciune Extratabulara
DOMNULE PRESEDINTE,     Subsemnatul ............, domiciliat in ........., str. ........ nr. ..., bloc ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector ....,   in contradictoriu cu ............,  domiciliat in  ..., str. .... nr. ..., sector ....,...

Inalta Curte: RIL-uri admise 2013
Inalta Curte de Casatie si Justitie Biroul de Informare si Relatii Publice C O M U N I C A T               In sedinta din 18 noiembrie 2013, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece...

Atentie la cererea de interventie voluntara
Oricine are interes poate interveni intr-o pricina aflata pe rolul unei instante de judecata si care se desfasoara intre partile originare. in aceasta situatie, tertul interesat poate formula o cerere de interventie principala (cand pretinde pt. sine un drept) sau o cerere de interventie accesorie...

Model de Cerere de chemare in judecata
DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa  ____________________________________________________1,  cu  sediul  social  in      _________, str.      _______________, nr.      , judetul/sectorul      ,...

UNEJ: Admitere Executor Judecatoresc
Pentru a participa la concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc trebuie sa indepliniti conditiile impuse de lege, respectiv de Legea nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de punere in aplicare a acestei legi si a Statutului U.N.E.J....

Model: Actiune in stabilirea paternitatii
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata, ......................, cu domiciliul in.............., str........, nr............, nascuta la data de (minora)..............., in localitatea..............., prin numita............,  mama mea..............., in contradictoriu cu paratul............,...

Model: Cerere de amanare a judecarii cauzei
     INSTANTA1  ............................................................... DOSAR NR. ....../ .........../........................................... TERMEN .................................................................... DOMNULE...

Partajul Judiciar: Noi reglementari
Mostenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta, asa cum rezulta din art. 953 Cod civil. Mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia. Mostenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada...

Cererea de amanare a judecarii cauzei: Responsabilitatea partii
Amanarea judecatii poate fi solicitata de oricare dintre parti atunci cand existe motive care impiedica judecarea cauzei. Astfel de cauze pot fi: - neinmanarea citatiei cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata indreptateste partea sa ceara amanarea conform prevederilor art. 154 Cod...

Model: Cerere completatoare sau de modificare a cererii principale
INSTANTA1 .................................................. DOSAR NR. ........../ .................................... TERMEN ......................................................   DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatii: 1. ............................, domiciliat in2 ...

Model: Actiune in reintegrare
 DOMNULE PRESEDINTE,   Subsemnatul ...................................., domiciliat in ........................., str. ............................. nr. ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ........................, reprezentat prin avocat ............................, cu...

Model: Actiune in evacuare pe calea ordonantei presedintiale
  DOMNULE PRESEDINTE,   Subsemnatul ............................................, domiciliat in................................., str. ....................... nr. ....., bloc ....., scara ...., etaj ..., apart. ...., sector/judet ......................................., reprezentat...

RIL admis: Timbrarea fiecarui titlu executoriu
    Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea...

Model: Cerere privind obligarea la plata comisionului
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul......................, domiciliat in.........., str..............., nr........, sector............., in contradictoriu cu SC............SRL, cu sediul in................, str........, nr.............., sector...., formulez CERERE DE CHEMARE IN...

Model Cerere: Inlocuirea fiduciarului si numirea unui administrator
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul1 ............................................., domiciliat in  ........................, str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., CNP.....................  prin...

Actiune privind stabilirea paternitatii
Actiunea in stabilirea paternitatii se face de catre copil, prin mama sau prin reprezentant legal. Poate fi pornita si de mostenitorii copilului precum si impotriva mostenitorilor pretinsului tata. Dreptul la actiune in stabilirea paternitatii nu se prescrie in timpul vietii copilului. Cu...

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata chiriei conform noului Cod civil
Domnule Presedinte,     Subsemnatul ..........................................., domiciliat in ..........................., str. ................................ nr. ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ................, reprezentat prin avocat...

Cerere de chemare in judecata conform noului Cod civil
DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa ____________________________________________________1, cu sediul social in _________, str. _______________, nr.   ______________ , judetul/sectorul ______________ , numar de ordine in registrul comertului/registrul societatilor agricole/registrul...

Model: Actiune in recuperarea pagubelor provocate de animale
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul 1   .................................................,  domiciliat  in  ..............................................,  str.  .......................  nr.  ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. .....,...

Exceptii de procedura in noul Cod de procedura civila
Noul Cod de procedura civila trateaza exceptiile procesuale, sub aspectul notiunii, categoriilor, posibilitatii invocarii acestora si procedurii de solutionare, in cuprinsul articolelor 245-248. Astfel, exceptia procesuala este definita de Codul de procedura civila, in articolul 245, ca fiind...

Actiune privind stabilirea domiciliului minorului
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ....................., domiciliata in localitatea...........str. .....nr. .., bl. .....,ap. ......, in contradictoriu cu paratul .......................... domiciliat in ......................., str. ......................, nr. .......bl. ..., ap. .......sector...

Actiune in evacuarea chiriasului pentru degradarea imobilului
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ..........................................., domiciliat in ........................., str. ...................... nr. ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ................, reprezentat prin avocat ..................., cu sediul profesional in...

Model: Cerere privind contravaloarea lipsei de folosinta
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata  ..........., domiciliata in......str...., nr...., sector...., in contradictoriu cu paratul ..........., cu domiciliul in...., str. ..., nr...., ap...., sector...., formulez prezenta CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA Pentru ca prin hotararea ce o veti...

Actiune privind stabilirea modalitatilor de folosire a spatiilor din folosinta comuna
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ...................................., domiciliat in ........................., str. ........................... nr. .........., etaj ......., apart. ....., sector/judet ..................., reprezentat prin avocat ............................................, cu...

Nulitatea expresa a procesului verbal
Conditii de forma a caror nerespectare atrage nulitatea expresa a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei In cazul nerespectarii conditiilor de forma ale procesului verbal ce sunt sanctionate in mod expres cu nulitatea prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001,...

Model: Cerere de instituire a sechestrului asigurator
INSTANTA1   ............................................................ DOSAR NR. ....../.................................................... DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .............................., domiciliat in2  ..........................., str....

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare cu uzufruct viager
DOMNULE PRESEDINTE,     Subsemnata …………….., cu domiciliul ales in ..... str. ... nr...., bl. ..., sc..., et..., ap. ..., sector ..., in contradictoriu cu paratii  .......... si ........... ambii domiciliati in ..... , sos. .........

NCPC: Intampinarea
Actul procesual prin care paratul raspunde  in scris la pretentiile formulate de reclamant aratand, totodata, si apararile sale, este intampinarea. Intampinarea are drept scop, pe de-o parte, sa puna pe parat pe picior de egalitate cu reclamantul, iar pe de alta parte, ca partile sa-si...

Cerere de chemare in judecata pentru cei vatamati printr-un act administrativ
INSTANTA1 ................................... Domnule Presedinte, Subsemnatul ......................................., domiciliat in2 ............................., str. .............................. nr. ........., bloc ........., scara ......., etaj ......., apart. ........, sector/judet...

Model: Actiune posesorie in complangere pentru tulburarea de fapt a posesiei
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul1 ..............................., domiciliat in ..............................., str. ...................... nr. ......, bloc ......, scara....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ......................................................, reprezentat...

Schimbarea locului de munca al debitorului poprit. Poprirea ramane in fiinta la noul angajator
In cazul in care un nou angajat ne prezinta o hotarare de divort din care reiese ca este obligat sa plateasca pensie alimentara pentru copilul rezultat din casatoria incheiata, dar aceea hotarare judecatoreasca a fost emisa si poarta numele fostului angajator, care sunt conditiile in care noi putem...

Mandatul fara reprezentare
Notiunea mandatului fara reprezentare se regaseste la art. 2039 Cod civil: „(1) Mandatul fara reprezentare este contractul in temeiul c aruia o parte, numita mandatar, incheie acte juridice in nume propriu, dar pe seama celeilalte p arti, numita mandant, si isi asuma fata de terti...

Model: Cerere de redeschidere a judecatii
INSTANTA1    ...................................................... DOSAR NR. ....../ .............................................. TERMEN............................................................ Domnule Presedinte, Subsemnatul .........................., domiciliat...

Constatarea accceptarii tacite a mostenirii
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………., cu domiciliul  in ………, str….. , nr. ...., sector …, in contradictoriu cu paratii: ……...  domiciliata in …. , B-dul …. , nr. …., sector...

Cerere de anulare a dispozitiei de ridicare auto
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul, ……….., domiciliat in …….str. ………, nr……… unde va solicit si comunicarea tuturor actelor de procedura,  in contradictoriu cu I.G.P.R. – D.G.P.M.B. – Brigada de Politie...

Actiune: Obligarea la plata comisionului
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul......................, domiciliat in.........., str..............., nr........, sector............., in contradictoriu cu SC............SRL, cu sediul in................, str........, nr.............., sector...., formulez CERERE DE CHEMARE IN...

Prescriere drept de solicitare executare silita
Cum as putea sa ma repun in termen pentru a putea cere executarea silita a unui bilet la ordin si al unui cec, in situatia in care mi s-a implinit termenul de prescriptie de 3 ani la biletul la ordin, respectiv cel de 6 luni prevazut pentru executarea unui cec. Mentionez ca am depus in timp util...

Cerere de anulare a dispozitiei de ridicare auto
Model : Cerere de anulare a dispozitiei de ridicare auto DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul, ……….., domiciliat in …….str. ………, nr……… unde va solicit si comunicarea tuturor actelor de procedura,  in contradictoriu...

Cerere de instituire a sechestrului asigurator – model
INSTANTA1   ............................................................ DOSAR NR. ....../.................................................... DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .............................., domiciliat in2  ..........................., str....

Punerea in executare a unei sentinte civile
Intrebare: Unei salariate i-a incetat raportul de munca prin concediere individuala. Instanta dispune: anularea deciziei de concediere, reintegrarea pe postul detinut anterior, obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi...

Model: Actiunea pentru reparrea prejudiciului cauzat de ruina edificiului
Domnule Presedinte, Subsemnatul1  ........................................., domiciliat in  ......................, str……….......................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..........., reprezentat prin...

Cerere privind stabilirea domiciliului minorului
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ....................., domiciliata in localitatea...........str. .....nr. .., bl. .....,ap. ......, in contradictoriu cu paratul .......................... domiciliat in ......................., str. ......................, nr. .......bl. ..., ap. .......sector...

Actiune in evacuare pe calea ordonantei presedintiale
Domnule Presedinte, Subsemnatul ............................................, domiciliat in................................., str. ....................... nr. ....., bloc ....., scara ...., etaj ..., apart. ...., sector/judet ......................................., reprezentat prin avocat...

Actiune in imbogatire fara justa cauza
Domnule Presedinte, Subsemnatul 1  ......................................., domiciliat in   ..........................., str. ............................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..............................., reprezentat...

Notificarea de somatie
Notificare1 Catre, SC. ..............................................., cu sediul in ........................., str. ……….................. nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ....., apart. ....., sector/judet ...................., cod unic de inregistrare...

Proces verbal de conciliere directa
Proces-verbal de conciliere directa1 Incheiat astazi,  __________2, la ___________3 Partile semnatare:              _________4,  cu  sediul  social  in       ___________________, str. ...

Actiune in regres
Domnule Presedinte, Subscrisa, S.C.1 ........................................., cu sediul in ......................, str. .................................... nr. ......,bloc  ......,  scara  .....,  etaj  ....,  apart.  .....,  sector/judet ...

Incetarea platii indemnizatiei de crestere a copilului
Speta este urmatoarea: o persoana, care are un copil de cateva luni, avea niste datorii la bugetul de stat, restante de 5 luni. In data 08.08.2012 i s-a comunicat o Decizie de catre Agentia Judeteana pentru plati si inspectie sociala, prin care i se pune in vedere ca s-a decis ca incepand cu data de...

Cererile cu valoare redusa – procedura speciala in noul Cod de Procedura Civila
Noul Cod de Procedura Civila consacra in Titlul X, art. 1011 - 1018, o procedura speciala privind cererile cu valoare redusa, procedura la care se poate apela inclusiv pentru recuperarea creantelor, in limitele si in conditiile stabilite de lege. Avand in vedere noutatea acestui tip de cerere,...

Compententa instantei privind cererea de ordonanta de plata
Instanta competenta in judecarea cererii de ordonanta de plata este instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei. Cuprinsul cererii Cererea privind ordonanta de plata va cuprinde: a) numele si prenumele, domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului; b) numele si...

Cerere privind obligarea la rambursare a cheltuielilor
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ............, domiciliat in........., str..., nr.........., in contradictoriu cu paratul .........., cu domiciliul in ......., str. ........ nr. ...., et. ..., ap...., sector ..., formulez urmatoarea : CERERE  DE CHEMARE IN JUDECATA prin care va...

Cerere de evacuare neconditionata
DOMNULE PRESEDINTE,  Subsemnata ................. cu domiciliul ales in ........., B-dul. ..... nr. ...,  et. ...., ap. ...., sector ...., in contradictoriu cu paratul .............. cu domiciliul in ......., str. ........ nr. ...., et. ..., ap...., sector ..., formulez...

Formular: Somatie de plata
DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa  ___________________________________________________,  cu  sediul  social  in      , str.      _________, nr.      , judetul/sectorul      _______, numar de...

Apel declarat tardiv. Cerere de repunere in termenul de declarare a caii de atac
Cod procedura civila, art. 92, art. 100, art. 103   Institutia repunerii in termen permite inlaturarea sanctiunii decaderii din dreptul de a mai efectua un act de procedura pentru care partea a depasit termenul imperativ prevazut de lege pentru efectuarea sa valabila. Premisa analizarii...

Model actiune privind nulitatea certificatului de mostenitor
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata .................., cu domiciliul ales in ........., str. ..... nr. ...,  et. ...., ap. ...., sector ...., in contradictoriu cu paratul ................, cu domiciliul in ......., str. ........ nr. ...., et. ..., ap...., sector ..., formulez urmatoarea...

Cerere de chemare in judecata pentru constatarea uzucapiunii
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .............., domiciliat in ........., str. ........ nr. ..., bloc ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector ....,   in contradictoriu cu paratii : ...............,  domiciliat in  ..., str. .... nr. ..., sector ...., si ...................

Capacitatea de folosinta si de exercitiu
a) Capacitatea de folosinta reprezinta, conform art. 34 Cod civil, aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii civile. Capacitatea de folosinta incepe la nasterea persoanei si inceteaza odata cu moartea acesteia. In cadrul procedurii civile lipsa capacitatii de folosinta, adica faptul...

Cererea de suspendare a judecatii
Atunci cand intervine vreun caz de suspendare a judecatii, instanta va suspenda cauza, urmand ca repunerea pe rol a cauzei sa se faca in conditiile legii. Exista posibilitatea ca instanta de judecata sa dispuna suspendarea cauzei cand amandoua partile o cer, conform art. 242 alin. 1 Cod de...

Model actiune pentru constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare
DOMNULE PRESEDINTE,     Subsemnata  ........., domiciliata in ........., str….., nr…., in contradictoriu cu paratii ..........  si  ........., domiciliati in ............, str. .. nr. .., et. .., ap. .., sector......., formulez ...

Model actiune in constatarea intervenirii prescriptiei
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .............................., domiciliat in.................................., str..................., nr......, ap. ...., sector....., in contradictoriu cu parata SC.......................SRL cu sediul in................., str........................,...

Cerere de deschidere a procedurii insolventei
Antet (denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare)     Nr.  ______/____________2 DOMNULE JUDECATOR SINDIC, Subscrisa     ______________________________________________3,   cu sediul social in   ...

Model actiune in restituirea imbunatatirilor aduse unui imobil
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ....................................., cu domiciliul ales in .........................................., str. ......................... nr. ...,  et. ...., ap. ...., sector ...., in contradictoriu cu paratul ...................., cu domiciliul in...

Model de cerere Divort prin acord
DOMNULE PRESEDINTE,   Subsemnatii ............. si ................ ambii cu domiciliul in ........ str. .......... nr. ...., ap. ..., sector ..., in contradictoriu cu PRIMARIA SECTORULUI ... – AUTORITATEA TUTELARA, formulam prezenta: CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA pentru ca prin...

ICCJ: Apel declarat tardiv. Cerere de repunere in termen
Apel declarat tardiv. Cerere de repunere in termenul de declarare a caii de atac. Invocarea nevalabilitatii actului de procedura. Cuprins pe materii : Drept procesual civil. Termene procedurale. Repunerea in termen Index alfabetic : repunere in termen - act de procedura Cod procedura...

Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
Domnule Presedinte, Subsemnatul ......................................................., domiciliat in ....................................................., str. ........................................... nr. ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ................, reprezentat prin...

Mandatul fara reprezentare
Notiunea mandatului fara reprezentare se regaseste la art. 2039 Cod civil: „(1) Mandatul fara reprezentare este contractul in temeiul c aruia o parte, numita mandatar, incheie acte juridice in nume propriu, dar pe seama celeilalte p arti, numita mandant, si isi asuma fata de terti...

Model actiune impotriva chiriarului rau-platnic
  Domnule Presedinte,   Subsemnatul ..........................................., domiciliat in ..........................., str. ................................ nr. ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ................, reprezentat prin avocat...

Cerere de amanare a judecarii cauzei
INSTANTA 1  ............................................................... DOSAR NR. ....../ ...................................................... TERMEN .................................................................... Domnule Presedinte, Subsemnatul ...

Contestatie la executarea silita
Intrebare: Este admisibila o contestatie la executare introdusa de un creditor chirografar urmaritor al debitorului (proprietar a unui imobil), nemultumit de pretul neserios la care s-a adjudecat licitatia pentru vanzarea unui imobil (corespunzator procedurii descrise la art. 509 alin 5 Cod. Proc....

Codul civil: Actiunea in revendicare
(1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o alta persoana care il detine fara drept. El are, de asemenea, dreptul la despagubiri, daca este cazul. (2) Dreptul la actiunea in revendicare este imprescriptibil, cu exceptia cazurilor in care prin lege se dispune...

Actiunile posesorii in Codul civil
(1) Cel care a posedat un bun cel putin un an poate solicita instantei de judecata prevenirea ori inlaturarea oricarei tulburari a posesiei sale sau, dupa caz, restituirea bunului. De asemenea, posesorul este indreptatit sa pretinda despagubiri pentru prejudiciile cauzate. (2) Exercitiul...

Actiunile posesorii - reconstituirea dreptului de proprietate
In situatia in care cu privire la suprafata de teren in litigiu partile au declansat procedura de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul Legii nr. 18/1991, ocuparea abuziva de catre reclamant a acestei suprafete de teren, fara aprobarile primite in conditiile legii, nu pot crea in...

Promovarea unui RIL in materia obligatiilor tertului poprit
Sectia pentru judecatori a CSM a analizat, in sedinta din data de 12 decembrie a.c., Nota Inspectiei Judiciare privind rezultatele analizei efectuate in legatura cu unele aspecte constatate in activitatea instantelor de judecata vizand pronuntarea unor solutii de practica neunitara in aplicarea...

Conditii pentru a incredinta copilul tatalui
Intrebare: Daca a fost incredintat mamei copilul meu minor, dar aceasta nu se ingrijeste de el si a plecat din tara lasandu-l la parintii sai, as putea sa cer instantei sa-l iau la mine? Ce conditii ar putea sa-mi puna instanta? Raspuns: In conditiile dreptului comun, conform Cap. VI...

Sanctionarea disciplinara a unui judecator de la Curtea de Apel Targu Mures
In sedinta din data de 21 septembrie 2011, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a admis actiunea disciplinara formulata de Comisia de disciplina pentru judecatori, in temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si ale art. 46 alin. 11 din Legea nr....

Sanctionarea disciplinara a unui judecator de la Tribunalul Vrancea
In sedinta din data de 21 septembrie 2011, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis actiunea disciplinara formulata de Comisia de disciplina pentru judecatori impotriva domnului judecator Stoian Mihai, din cadrul Tribunalului Vrancea, cu privire la savarsirea abaterii...

Apararea independentei si impartialitatii profesionale a unor judecatori de la Tribunalul Brasov
In sedinta din data de 13 septembrie 2011, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat rezultatele verificarilor Inspectiei Judiciare in legatura cu cererea formulata de doamnele judecator Mioc Alina Nicoleta, Smarandache Carmen Teodora, Boureanu Oana si a domnului judecator Moldovan...

Formulare plangere penala contra furtului unui bilet la ordin
Intrebare: In cazul unui bilet la ordin care poarta semnatura reprezentantului legal, care insa a fost furat si completat de o terta persoana (impotriva careia am formulat plangere penala) a fost introdus la plata, iar mai apoi pusa executare silita. Care este procedura si temeiul contestarii...

Opiniile magistratilor fata de proiectul de lege referitor la abaterile disciplinare
Nota centralizatoare privind opiniile magistratilor de la instante si parchete fata de proiectul de lege supus dezbaterii publice de Ministerul Justitiei referitor la abaterile disciplinare, procedura disciplinara, organizarea Inspectiei Judiciare si statutul inspectorilor judiciari La data de...

Actiune privind recuperarea cheltuielilor de judecata efectuate in proces
Prin reducerea cuantumului onorariului avocatial pus in sarcina partii care a pierdut procesul, instanta nu intervine in contractul de asistenta judiciara si nu-l modifica, in sensul diminuarii sumei convenite cu titlu de onorariu, ci doar apreciaza in ce masura onorariul partii care a castigat...

Drept de autor.Plagiat
Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenta plagiatului. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 9 lit. b din Legea nr. 8/1996 Cuprins pe materii. Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenta plagiatului. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 9 lit. b din Legea nr....

Contestatie impotriva dispozitiei emisa de primar
Contestatie impotriva dispozitiei emisa de primar. Modificarea de catre instanta de apel a calificarii data de parti cererii. Invocarea jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului. referitoare la lipsa de eficienta a dispozitiilor Titlului VII al Legii nr....

Actiune in revendicare introdusa doar de unul din mostenitorii proprietarului de la care a fost preluat imobilul. Regula unanimitatii.
... deciziei curtii de apel a declarat recurs paratul, prin reprezentantul sau legal care, invocand motivele de nelegalitate prevazute de art. 304 pct. 8 cod procedura civila, arata ca instanta de apel a nesocotit principiul unanimitatii cand a dispus restituirea in natura a imobilului intrucat, desi ex ...

Regulamentele comunitare europene in materie de divort
  Incidenta regulamentelor comunitare europene in materie de divort, incredintare minori si sustragere internationala de minori   av. George ALEXANDRU av. Elena ALEXANDRU Scurta introducere In urma unui lung proces de integrare, la data de 1...

Potrivit noului Cod de procedura civila, avocatul devine obligatoriu la recurs
  Anul trecut, Guvernul a adoptat proiectul de lege privind Codul de procedura civila, in care se stipuleaza ca in faza recursului partile trebuie sa fie reprezentate de avocat. Recent, Comisia speciala constituita pentru dezbaterea proiectului noului Cod de procedura civila a...

Camera Deputatilor a adoptat, pe articole, Codul de procedura civila
  Deputatii au adoptat, marti, pe articole, proiectul de lege privind Codul de procedura civila, urmand ca joi sa dea votul final asupra acestuia. Reprezentantii tuturor grupurilor parlamentare au apreciat ca proiectul de lege, in forma in care a iesit de la comisia parlamentara...

Calitatea de persoana indreptatita la restituire. Mostenire legala si mostenire testamentara.
  Calitatea unei persoane de succesor legal (sotie supravietuitoare a defunctului) subzista si in ipoteza unirii acesteia cu calitatea de mostenitor testamentar, fiind de neconceput ca titularul unui drept bazat pe o pluralitate de temeiuri sa poata mai putin si sa fie exheredat de la un...

Calitatea de persoana indreptatita la restituire. Mostenire legala si mostenire testamentara
  Calitatea unei persoane de succesor legal (sotie supravietuitoare a defunctului) subzista si in ipoteza unirii acesteia cu calitatea de mostenitor testamentar, fiind de neconceput ca titularul unui drept bazat pe o pluralitate de temeiuri sa poata mai putin si sa fie exheredat de la un...

Consideratii teoretice si practice: admisibilitatea actiunilor pentru restituirea taxei de poluare
  Consideratii teoretice si practice in legatura cu admisibilitatea actiunilor pentru restituirea taxei de poluare achitata in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, modificata si...

Raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Instanta competenta
  Articolul 52 alin.(3) din Constitutie stabileste raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, indiferent de modul in care s-au produs, fara ca textul sa priveasca doar prejudiciile cauzate prin erorile judiciare savarsite in procesele penale,...

Divort si incredintare minori - regulamente comunitare europene
  Incidenta regulamentelor comunitare europene in materie de divort, incredintare minori si sustragere internationala de minori   av. George ALEXANDRU av. Elena ALEXANDRU Scurta introducere In urma unui lung proces de integrare, la data de 1...

Actiune pauliana (revocatorie impotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)
  Actiune pauliana (revocatorie impotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)   INSTANTA1) ...

Recurs formulat tardiv. Cerere de repunere in termen formulata cu depasirea termenului prevazut de art. 103 alin. 2
  Termenul de recurs este un termen legal imperativ, astfel incat nerespectarea lui va atrage decaderea din dreptul de a exercita calea de atac, cu consecinta respingerii recursului ca tardiv formulat. Cererea de repunere in termenul de exercitare a recursului trebuie formulata in...

Interdictia de vanzare intre soti
Interdictia de vanzare intre soti in materie comerciala. Prescriptie. Contract de cesiune de parti sociale incheiat intre soti. Sanctiunea aplicabila contractului in raport de dispozitiile art.1 Cod comercial  si ale art.1307 Cod civil. Imprescriptibilitatea dreptului la...

Persoana fizica autorizata. Statut juridic. Intinderea raspunderii.
  Persoana fizica autorizata are un statut de entitate juridica si un patrimoniu distincte de cele al persoanei fizice. Persoana fizica autorizata raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune – daca acesta a fost constituit – si in completare cu intreg...

Plangere impotriva Procesului Verbal de constatare a Contraventiei
  Domnule Presedinte, Subsemnatul ............................., domiciliat in1 .................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., reprezentat prin...

CSM vrea sa modifice Codul de procedura Civila
  Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca se impune reglementarea unui nou caz de revizuire in Codul de Procedura Civila, similar aceluia din procedura penala (art. 394 lit. e) Cod procedura penala): „cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti irevocabile nu se pot...

Model Formular: Convocare la conciliere directa
Convocare la conciliere directa Antet (denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de...

Hotarare judecatoreasca. Neconcordanta existenta intre minuta, dispozitivul si considerentele unei hotarari
 Potrivit art.258 (1) Cod procedura civila dispozitivul hotararii (minutei) se semneaza de judecatori , sub pedeapsa nulitatii si aceasta trebuie sa fie in concordanta cu dispozitivul pe care in mod obligatoriu trebuie sa-l contina o hotarare  judecatoreasca in temeiul art.261...

Persoana fizica autorizata. Statut juridic. Intinderea raspunderii.
Persoana fizica autorizata are un statut de entitate juridica si un patrimoniu distincte de cele al persoanei fizice. Persoana fizica autorizata raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune – daca acesta a fost constituit – si in completare cu intreg...

Obligatii comerciale. Competenta teritoriala
In cererile privitoare la obligatii comerciale art.10 pct.4 Cod procedura civila stabileste o competenta alternativa, reclamantul putand alege intre instanta locului unde obligatia a luat nastere si aceea a locului platii, pe langa instanta sediului principal al debitoarei, toate instantele fiind...

Societate cu raspundere limitata. Neregularitati in numirea reprezentantilor. Inopozabilitate fata de terti
Societatea comerciala nu poate invoca fata de un tert numirea in functia de administrator a unei alte persoane cata vreme aceasta numire nu a fost publicata in Monitorul Oficial. (Sursa: I.C.C.J., sectia comerciala, decizia nr.1026 din 26 martie 2009) Reclamanta S.C. T.A. SRL cheama in...

Daune interese compensatorii si daune interese moratorii. Posibilitatea cumulului
Daune interese compensatorii si daune interese moratorii. Posibilitatea cumulului. Natura juridica a dobanzii este diferita de natura juridica a actualizarii obligatiei cu rata inflatiei, prima reprezentand o sanctiune, (daune moratorii pentru neexecutarea obligatiei de plata) iar a doua...

Inadmisibilitatea actiunii in anulare impotriva unei incheieri interlocutorii pronuntata de un tribunal arbitral.
... Tribunalul Arbitral de pe langa Camera de Comert , Industrie si Agricultura Sibiu in temeiul art. 325 raportat la dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 cod procedura civila a dispus suspendarea provizorie a executarii hotararii arbitrale nr. 2 din data de 10 aprilie 2003, pronuntata de Curtea de Arbit ...

Contestatie in anulare. Conditii de admisibilitate.
Potrivit art.318 Cod procedura civila pot fi atacate prin contestatie in anulare numai hotararile instantelor de recurs. Din interpretarea coroborata a prevederilor art.317(1) si 320(3) Cod procedura civila rezulta ca obiect al unei contestatii in anulare il poate forma numai o hotarare...

Ce efecte juridice are calitatea de comerciant/necomerciant asupra obligatiei de plata a dobanzii legale?
Efectele juridice ale calitatii de comerciant/necomerciant asupra obligatiei de plata a dobanzii legale   Pentru comercianti dobanda legala se stabileste la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. In toate celelalte cazuri dobanda se stabileste la...

Care sunt criteriile de determinare a legitimarii procesuale?
Legitimare procesuala. Criterii de determinare Legitimarea procesuala a reclamantei nu este conferita exclusiv de calitatea sa de parte, respectiv de cumparator, in contractele de vanzare - cumparare actiuni, evocate prin actiunea introductiva, intrucat raportul de drept procesual...

Conditiile in care recunoasterea dreptului produce efecte juridice
Conditiile in care recunoasterea dreptului produce efecte juridice          Avand in vedere ca pentru a produce efecte juridice  recunoasterea trebuie sa fie facuta inainte de implinirea termenului general de prescriptie de 3 ani...

Frauda la lege. Acceptiune. Efecte juridice
... nerea ca legala si temeinica a sentintei fondului. Recurenta si-a intemeiat criticile formulate pe motivele prevazute de art. 304 pct.7, 8 si 9 cod procedura civila.In esenta, recurenta, in dezvoltarea motivelor de recurs, critica motivarea sumara a deciziei atacate sustinand ca nu expliciteaz ...

Care sunt regimul juridic si conditiile de validitate ale cesiunii de parti sociale?
Regimul juridic al cesiunii de parti sociale. Actul de cesiune de parti sociale. Conditii de validitate Regimul juridic aplicabil procurii in baza careia s-a incheiat actul de cesiune in raport de prevederile Conventiei de la Haga din 1961 si ale OUG nr. 66/1999   Din...

Taxa de timbru - Care este interpretarea art. 20 alin. 4 din Legea nr. 146/1997?
Taxa de timbru - Efectul nedeterminarii cuantumului unui capat de cerere si netimbrarea acestuia asupra actiunii - considerata ca un tot unitar -  in interpretarea art. 20 alin. 4 din Legea nr. 146/1997   In speta s-a facut aplicarea articolului 20 (2) si (4) din Legea nr....

Care este regimul juridic al unui contract de inchiriere prelungit prin tacita relocatiune?
Care este regimul juridic al unui contract de inchiriere prelungit prin tacita relocatiune? (Sectia comerciala decizia nr. 18 din 15 ianuarie 2008) Raspuns: Termenul locatiunii expirand, locatiunea s-a reinoit conform art. 1437 Cod civil prin tacita relocatiune,...

Raspuns exceptie...
Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac.  (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3781 din 10 mai 2007) Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Judecata.   Index alfabetic: Drept procesual...

Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac.
Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac.  (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3781 din 10 mai 2007) Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Judecata.   Index alfabetic: Drept procesual...

In ce conditii se poate desfiinta o hotarare arbitrala?
Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii arbitrale. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1452 din 15 februarie 2007.)   Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Despre arbitraj. Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii...

Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii arbitrale.
Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii arbitrale. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1452 din 15 februarie 2007.)   Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Despre arbitraj. Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii...

Cum trebuie sa fie pretul intr-un contract de vanzare-cumparare pentru ca acesta sa fie valabil incheiat?
Actiune privind anularea unui contract de vanzare cumparare. Pret neserios. ( I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1597 din 14 februarie 2006) Cuprins pe materii: Drept civil. Contracte.  Contract de vanzare-cumparare imobiliara....

Actiune privind anularea unui contract de vanzare cumparare. Pret neserios.
Actiune privind anularea unui contract de vanzare cumparare. Pret neserios. ( I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1597 din 14 februarie 2006) Cuprins pe materii: Drept civil. Contracte.  Contract de vanzare-cumparare imobiliara....

Se pot examina prin procedura contestatiei la titlu imprejurari care vizeaza fondul cauzei si care sunt de natura sa repuna in discutie o hotarare judecatoreasca definitiva sau irevocabila?
Contestatie la executare prin care se solicita lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii dispozitivului unei decizii.(I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3028 din 13 aprilie 2007)   Cuprins pe materii. Drept procesual...

Contestatie la executare prin care se solicita lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii dispozitivului unei decizii.
Contestatie la executare prin care se solicita lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii dispozitivului unei decizii.(I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3028 din 13 aprilie 2007)   Cuprins pe materii. Drept procesual civil....

Ramane valabila o hotarare, daca minuta deciziei apare ca fiind pronuntata de un complet de judecata format din doi judecatori iar in hotarare se precizeaza ca ar fi fost data de un complet format din
Hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta alcatuita cu incalcarea dispozitiilor legale. Nulitate. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 532 din 19 ianuarie 2006)   Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Compunerea instantei....

Hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta alcatuita cu incalcarea dispozitiilor legale. Nulitate
Hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta alcatuita cu incalcarea dispozitiilor legale. Nulitate. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 532 din 19 ianuarie 2006)   Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Compunerea instantei....

Dispozitivul hotararii trebuie sa fie acelasi cu cel intocmit, in momentul pronuntarii?
Neconcordanta dintre minuta si dispozitiv. Nelegalitatea hotararii judecatoresti.( I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia  nr. 1691 din 22 februarie 2007) Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Neconcordanta dintre minuta si dispozitiv....

Neconcordanta dintre minuta si dispozitiv. Nelegalitatea hotararii judecatoresti.
Neconcordanta dintre minuta si dispozitiv. Nelegalitatea hotararii judecatoresti.( I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia  nr. 1691 din 22 februarie 2007) Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Neconcordanta dintre minuta si dispozitiv....

Exista sanctiune in cazul exceptiei lipsei de interes, cand aceasta nu este pusa in discutia partilor de catre instanta de judecata?
Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3781 din 10 mai 2007)   Cuprins pe materii. Drept procesual civil. Judecata.   Index alfabetic. - Drept procesual...

Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac.
Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3781 din 10 mai 2007)   Cuprins pe materii. Drept procesual civil. Judecata.   Index alfabetic. - Drept procesual...

Ce aspecte trebuie sa aiba in vedere magistratul pentru folosirea prezumtiilor?
Prezumtii. Lipsa de fundament. Afirmatii nedovedite. Lipsa conditiilor raspunderii civile. (I.C.C.J. , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1604 din 21 februarie 2007)   Cuprins pe materii: Drept civil. Prezumtii. Lipsa de fundament. Afirmatii...

Prezumtii. Lipsa de fundament. Afirmatii nedovedite. Lipsa conditiilor raspunderii civile.
Prezumtii. Lipsa de fundament. Afirmatii nedovedite. Lipsa conditiilor raspunderii civile. (I.C.C.J. , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1604 din 21 februarie 2007)   Cuprins pe materii: Drept civil. Prezumtii. Lipsa de fundament. Afirmatii...

Se poate deroga de la limitele de exercitare a cailor de atac, admitandu-se un recurs impotriva unei decizii irevocabile date de o instanta de recurs?
Recurs declarat impotriva unei decizii irevocabile. Inadmisibilitate. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2563 din 22 martie 2007) Cuprins pe materii. Drept procesual civil. Cai extraordinare de atac.Recurs. Recurs declarat impotriva unei...

Recurs declarat impotriva unei decizii irevocabile. Inadmisibilitate.
Recurs declarat impotriva unei decizii irevocabile. Inadmisibilitate. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2563 din 22 martie 2007) Cuprins pe materii. Drept procesual civil. Cai extraordinare de atac.Recurs. Recurs declarat impotriva unei...

Se poate sustrage Statul de la plata prejudiciilor cauzate prin erori judiciare daca victimei nu ii sunt imputabile aceste erori?
Raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2220 din 9 martie 2007)   Cuprins pe materii.  Drept civil. Obligatii. Raspunderea statului pentru erori...

Raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare
Raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2220 din 9 martie 2007)   Cuprins pe materii.  Drept civil. Obligatii. Raspunderea statului pentru erori...

Cum se pot stinge ipotecile pe cale accesorie?
Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii. Act autentic. Forta probanta. Tip: Sentinta comerciala Nr./Data: 90 (03.05.2007) Autor: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala Stingerea ipotecilor se poate realiza pe cale accesorie, cand creanta...

Cum trebuie sa fie imposibilitatea de iesire la calea publica pentru ca instanta de judecata sa instituie o servitute de trecere?
Drept civil. drept de servitute de trecere. Loc infundat. Tip: Decizie  Nr./Data: 146R (02.03.2007) Autor: Curtea de Apel Constanta - Sectia a-IXa civila si de proprietate intelectuala Asupra cauzei civile de fata: Prin cererea inregistrata sub nr.3888/25.05.2005 la...

Pentru ce motive poate fi desfiintata o hotarare arbitrala?
Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii arbitrale. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1452 din 15 februarie 2007)   Cuprins pe materii. Drept procesual civil. Despre arbitraj. Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii...

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei
Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei Reglementata de: Art. 82, art. 112-114, art. 274 C. pr. civ. INSTANTA1 ...................... Domnule Presedinte, Subsemnatul ....................................., domiciliat in...

Cerere de somatie de plata
Cerere de somatie de plata Reglementata de: C. civ. art. 942 si urm., art. 1.294 si urm. C. com. INSTANTA1  ........................... Domnule Presedinte, Subscrisa creditoare S.C. .........................., cu sediul in ......................., str....

Care este procedura de solutionare a plangerii prin care se denunta o practica anticoncurentiala?
Denuntarea ca practica anticoncurentiala. Procedura de solutionare.  (I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 264 din 18 ianuarie 2007) Legea nr. 21/1996, art. 40 Procedura de solutionare a plangerii denuntand o practica...

CURTE APEL CIV PAG PRINCIPALA
> Conflict negativ de competenta. Instanta competenta in solutionarea unei cereri privind obligatia de a face izvorata din prevederile Legii nr. 10/2001. Constata ca prin sentinta civila nr. 571/20.01.2006 Judecatoria Brasov a admis exceptia de necompetenta materiala a...

Curte Apel CIV Drept civil. drept de servitute
Drept civil. drept de servitute de trecere. Loc infundat. Tip: Decizie  Nr./Data: 146R (02.03.2007) Autor: Curtea de Apel Constanta - Sectia a-IXa civila si de proprietate intelectuala Asupra cauzei civile de fata: Prin cererea inregistrata sub nr.3888/25.05.2005 la...

Curte Apel CIV Renuntarea la judecata.
Renuntarea la judecata. admisibilitatea cererii in caile de atac. efecte. Tip: Sentinta civila Nr./Data: 1383 (22.01.2006) Autor: Curtea  de Apel Bacau Potrivit art.246 (1) Cod procedura civila, reclamantul poate renunta oricand la judecata fie verbal in...

TRIBUNAL COMER PAG PRINCIPALA
> Sucursalele - dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatii comerciale-promovarea actiunii de catre sucursale. Potrivit art. 43 din Legea nr. 31/1990, sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale. Neavand personalitate...

Tribunal COMER Sucursalele-dezmembraminte
Sucursalele-dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatii comerciale-promovarea actiunii de catre sucursale. Tip: Sentinta comerciala Nr./Data: 41 (07.02.2007) Autor: Sectia Comerciala -Tribunalul Dolj Potrivit art. 43 din Legea nr. 31/1990, sucursalele...

Curte Apel COMER Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii
Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii. Act autentic. Forta probanta. Tip: Sentinta comerciala Nr./Data: 90 (03.05.2007) Autor: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala Stingerea ipotecilor se poate realiza pe cale accesorie, cand creanta principala...

Curte Apel COMER Contractul de concesiune
Contractul de concesiune – titlu executoriu in temeiul art.3 din Legea nr.190/2004 modificata prin OG nr.94/2004 Tip: Sentinta comerciala Nr./Data: 71 (11.04.2007) Autor: Curtea de Apel Bucuresti; Sectia a VI-a comerciala Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel...

ICCJ CONT ADM Act propus ca proba intr-un litigiu. Solicitarea comunicarii.
Act propus ca proba intr-un litigiu. Solicitarea comunicarii. Caracterul refuzului. Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. h) (I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1036 din 20 februarie 2007)   Potrivit dispozitiilor art.2...

ICCJ CONT ADM Restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie
Restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie. Contestarea masurii. Instanta competenta sa judece litigiului. (I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 366 din 23 ianuarie 2007) Legea nr. 248/2004 In considerarea naturii civile a...

ICCJ CONT ADM Denuntarea ca practica anticoncurentiala. Procedura de solutionare.
Denuntarea ca practica anticoncurentiala. Procedura de solutionare.  (I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 264 din 18 ianuarie 2007) Legea nr. 21/1996, art. 40 Procedura de solutionare a plangerii denuntand o practica...

ICCJ CONT ADM Persoana vatamata printr-un act administrativ
Persoana vatamata printr-un act administrativ adresat altui subiect de drept. Plangere prealabila. Momentul de la care curge termenul in care poate fi introdusa. (I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 146 din 12 ianuarie 2007)    Legea nr....

ICCJ CIV Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii arbitrale
Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii arbitrale. (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1452 din 15 februarie 2007)   Cuprins pe materii. Drept procesual civil. Despre arbitraj. Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii...

ICCJ CIV Cerere privind incuviintarea executarii unei sentinte
Cerere privind incuviintarea executarii unei sentinte pronuntata de Curtea Internationala de Arbitraj . (I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 1450 din 15 februarie 2007)   Cuprins pe materii. Drept...

Actiune privind acordarea de rang preferential unei înscrieri
Actiune privind acordarea de rang preferential unei inscrieri JUDECATORIA1) ...

Cerere adresata instantei judecatoresti în vederea dispunerii înscrierii
Cerere adresata instantei judecatoresti in vederea dispunerii inscrierii  JUDECATORIA1) ...

Cerere a dobanditorului pentru eliberarea actului de adjudecare
Cererea dobanditorului pentru eliberarea actului de adjudecare Biroul Executorului Judecatoresc ..................... Sediu in ..................str. .................. nr. ........, bl. ....., sc. ...., ap. ....,...

Cerere a adjudecatarului pentru stabilirea pretului în rate
Cererea adjudecatarului pentru stabilirea pretului in rate Biroul Executorului Judecatoresc .................... Sediu in .................., str. ................. nr. ........., bl. ....., sc. ...., ap. ....,...

Cerere de punere în vânzare a imobilului în contul adjudecatarului
Cerere de punere in vanzare a imobilului in contul adjudecatarului INSTANTA1) ...

Cerere de îndreptare a executarii silite împotriva veniturilor imobilului urmarit
Cerere de indreptare a executarii silite impotriva veniturilor imobilului urmarit INSTANTA1) ...

Cerere de încetare/suspendare a executarii silite
Cerere de incetare/suspendare a executarii silite INSTANTA1) ...

Cerere pentru înfiintarea popririi
Cerere pentru infiintarea popririi Biroul Executorului Judecatoresc .................. Sediu in .................., str. .................. nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ..., sector/judet .................. ....

Contestatie la executare silita
Contestatie la executare silita INSTANTA1) ...

Cerere de conexare a mai multor executari
Cerere de conexare a mai multor executari INSTANTA1) ...

Cerere de executare silita
Cerere de executare silita Biroul Executorului Judecatoresc1)  .......................... Sediu in ......................, str. ...................... nr. ........, bl. ...., sc. ....., ap. ....., sector/judet...

Cerere de învestire cu formula executorie
Cerere de investire cu formula executorie INSTANTA1)  ........................ DOSAR NR....

Cerere de chemare în judecata formulata de cel vatamat printr-un act administrativ fiscal
Cerere de chemare in judecata formulata de cel vatamat printr-un act administrativ fiscal (art. 38 coroborat cu art. 182 din Codul de procedura fiscala)) INSTANTA1) ...

Ordonanta presedintiala privind autorizarea cercetarii la fata locului
Ordonanta presedintiala privind autorizarea cercetarii la fata locului (art. 50 din Codul de procedura fiscala) INSTANTA1) ...

Cerere pentru desemnarea unui curator fiscal
Cerere pentru desemnarea unui curator fiscal (art. 17 din Codul de procedura fiscala) INSTANTA1) ...

Actiune în raspundere civila pentru nerespectarea secretului fiscal
Actiune in raspundere civila pentru nerespectarea secretului fiscal (art. 9 din Codul de procedura fiscala)   INSTANTA1) ...

Actiunea salariatului izvorâta din refuzul angajatorului de a înregistra demisia acestuia
Actiunea salariatului izvorata din refuzul angajatorului de a inregistra demisia acestuia (art. 79 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii) INSTANTA1) ...

Contestatia salariatului împotriva deciziei de concediere
Contestatia salariatului impotriva deciziei de concediere (art. 60-64 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii) INSTANTA1) ...

Actiune în executarea obligatiilor contractuale de plata a salariului
Actiune in executarea obligatiilor contractuale de plata a salariului (art. 161 alin. (4), art. 166 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii) INSTANTA1) ...

Actiune în raspundere a angajatorului pentru neexecutarea obligatiilor contractuale în caz de detasare
Actiune in raspundere a angajatorului pentru neexecutarea obligatiilor contractuale in caz de detasare (art. 46 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii) INSTANTA1) ...

Actiune în raspundere a angajatorului pentru încalcarea obligatiei de a informa angajatul sau persoana care solicita angajarea
Actiune in raspunderea angajatorului pentru incalcarea obligatiei de a informa angajatul sau persoana care solicita angajarea (art. 17-19 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii) INSTANTA1) ...

Actiune în anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante
Actiune in anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante INSTANTA1) ...

Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor
Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor   INSTANTA1) ...

Actiunea creditorului succesiunii pentru separatia patrimoniilor
Actiunea creditorului succesiunii pentru separatia...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu particular
Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse in legatul cu titlu particular   INSTANTA1) ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu universal
Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse in legatul cu titlu universal INSTANTA1) ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul universal
Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse in legatul...

Actiune de iesire din indiviziune asupra bunurilor succesorale
Actiune de iesire din indiviziune asupra bunurilor succesorale INSTANTA1) ...

Actiune în petitie de ereditate
Actiune in petitie de ereditate INSTANTA1) ...

Actiune în anularea unui act juridic pentru vicii de consimtamânt - violenta
Actiune in anularea unui act juridic pentru vicii de consimtamant – violenta   INSTANTA1) ...

Actiune în anularea unei liberalitati facute unei persoane incapabile de a primi
Actiune in anularea unei liberalitati facute unei persoane incapabile de a primi INSTANTA1) ...

Actiune în anularea vânzarii de catre un singur sot a unui imobil - bun comun
Actiune in anularea vanzarii de catre un singur sot a unui imobil, bun comun INSTANTA1) ...

Actiune în anularea unei donatii
Actiune in anularea unei donatii INSTANTA1) ...

Actiune în anulare (nulitate relativa)
Actiune in anulare (nulitate relativa) INSTANTA1) ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a contractului de renta viagera
Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de renta viagera   INSTANTA1) ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a unei donatii deghizate între soti
Actiune in constatarea nulitatii absolute a unei donatii deghizate intre soti   INSTANTA1) ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute
Actiune in constatarea nulitatii absolute   INSTANTA1) ...

Actiune în evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii INSTANTA1) ...

Actiune în evacuare a locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti colocatari
Actiune in evacuare a locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti colocatari INSTANTA1) ...

Alte tag-uri asemanatoare: procedura, procedura prevazuta, procedura civila, civila procedura, procedura civila procedura, procedura civila executare, procedura care, deoarece procedura, conditiile procedura, constitutie deoarece procedura, procedura prealabila, procedura prealabila administrativa, procedura penala, procedura penala decizia, procedura somatiei, procedura civila decizia, 2006 privind procedura, procedura administrativa, procedura administrativa prealabila,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]