Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

comodat

Model Contract de comodat
  Unul dintre cele mai importante contracte in universul juridic este contractul de comodat. Va prezentam in randurile urmatoare un model complet al contractului de comodat. Vom delimita capitole precum: partile contractente, obiectul contractului, durata contractului, obligatiile par ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile - Actualizat 2014
Contract de comodat bunuri imobile   Incheiat astazi .........................  la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1.S.C. …………..............S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ................... ...

Contract de comodat auto actualizat 2014
Contract de comodat auto   Incheiat astazi .........................  la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ….................................., & ...

Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2014
Contract de comodat bunuri mobile   Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ........................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ...

Lucrari de modernizare la constructii luate cu chirie sau in comodat. Impozite si taxe locale
O societate are o constructie inchiriata de la o societate , alta de la o persoana fizica si alte doua constructii cu contract de comodat ,una de la o persoana fizica si alta de la societate, toate modernizarile facute pe aceste patru constructii sunt facute de societatea noastra cum se vor inregist ...

2 intrebari privind contractul de comodat
Intrebare. O societate care detine in folosinta un spatiu poate sa incheie un contract de comodat pentru acel spatiu cu o alta persoana juridica? In ce conditii? Spre deosebire de Codul civil din 1865, care prezuma c a proprietarul este comodant (art. 1562 – comodantul ramane proprietarul ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile
Contract de comodat - varianta pentru bunuri imobile Aici gasiti modelul contractului de comodat actualizat 2014 pentru bunurile imobile   Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1.S.C. …& ...

Contractul de comodat - Model si aspecte generale
  Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individualitatea sa, comodantului. La incheiere ...

Contract de comodat (Model format word)
  Contract de comodat (Model format word) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. .......................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in . ...

Contractul de comodat
          Contract de comodat1)  (varianta: bunuri mobile) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. .......... ...

57 de contracte vitale in 2015
... ractul de asociere in participatie 37. Contract de audit financiar si de certificarea bilantului contabil 38. Contract de comision 39. Contract de comodat autovehicule 40. Contract de comodat bunuri imobile 41. Contract de comodat bunuri mobile 42. Contract de concesiune 43. Contract de donat ...

Ajutor: Este legala schimbarea departamentului angajatului in cauza fara acordul lui?
... tivitatea profesionala. "Situatia pe scurt: m-am angajat recent la o multinationala in Bucuresti. Dupa o luna de traininguri de tot felul si acomodatul cu noul job, managerul imi spune ca au nevoie de oameni pe un sub-departament, cu atributii mai complexe si o alta echipa. I-am explicat ...

Model Contract de comodat
  Unul dintre cele mai importante contracte in universul juridic este contractul de comodat. Va prezentam in randurile urmatoare un model complet al contractului de comodat. Vom delimita capitole precum: partile contractente, obiectul contractului, durata contractului, obligatiile par ...

Aplicatiile practice ale dreptului de retentie
... melor cuvenite consignantului, pana la plata  creantelor  sale asupra celui din urma; - urmare a caracterului gratuit al contractului de comodat, comodatarul nu are un drept de retentie asupra bunurilor comodantului.      Este de mentionat ca aplicatiile dreptul de rete ...

In ce situatie poate avea loc stingerea dreptului de retentie
... unui drept de creanta pe care il insoteste si-l garanteaza. Astfel, dreptul de retentie nu poate conceput in absenta unei creante. Din aceasta cauza, comodatarul nu are un drept de retentie asupra bunurilor comodantului. Dreptul de retentie este consacrat de art. 2495-2499 Cod civil  si este ...

Conditiile de exercitare a dreptului de retentie
... ta 4 Instanta a respins ca neintemeiata cererea de constituire a dreptului de retentie asupra unui imobil in privinta caruia paratul are un drept de comodat , motivat de faptul ca dreptul de retentie presupune ca si conditie prealabila stabilirea existentei unei creante a celui care retine bunul pr ...

Dreptul de retentie: Aspecte esentiale si opinia specialistului
... unui drept de creanta pe care il insoteste si-l garanteaza. Astfel, dreptul de retentie nu poate conceput in absenta unei creante. Din aceasta cauza, comodatarul nu are un drept de retentie asupra bunurilor comodantului. (nota 1)  Inalta Curte de Casatie si Justitie, a stabilit ca „Dre ...

Compensatia - modalitate de stingere a datoriilor. Atentie la exceptii
... e care autorul unui furt ar avea–o fata de victima acelui furt. b) Datoria are ca obiect restitutirea bunului dat in depozit sau cu titlu de comodat (exceptie mentionata in mod expres in art. 1618 lit.b din noul Cod civil). In acest caz, depozitarul/comodatarul sunt debitorii unei obligatii ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile - Actualizat 2014
Contract de comodat bunuri imobile   Incheiat astazi .........................  la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1.S.C. …………..............S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ................... ...

Contract de comodat auto actualizat 2014
Contract de comodat auto   Incheiat astazi .........................  la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ….................................., & ...

Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2014
Contract de comodat bunuri mobile   Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ........................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... a rezulta dintr-un act facut cu intentia de a pagubi;     b) datoria are ca obiect restituirea bunului dat in depozit sau cu titlu de comodat;     c) are ca obiect un bun insesizabil.     ART. 1.619     Termenul de gratie   & ...

Titlul executoriu. Elemente esentiale si tipuri de titluri executorii
... ca; actul autentic notarial;   contractul de credit; decizia Casei de Pensii; contractul de leasing; contractul de comodat (conform Noului Cod Civil); hotararea arbitrala; titlul executoriu fiscal; cambia, biletul la ordin, cecul; hotararile ...

Codul Civil: Posesia
... tuie posesie     (1) Nu constituie posesie stapanirea unui bun de catre un detentor precar, precum:     a) locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist;     b) titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitatie sau servitute, fata de n ...

Inregistrare fiscala mediator
... ere a spatiului in care se va desfasura activitatea - acelasi prezentat si la CM pentru autorizare – contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat; 1 ex. -  copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate, 1 ex.;   - Declaratia de inregistrare fiscala 070, 2 ex. or ...

Model Cerere de autorizare ca mediator
... si completata, si hotararile Consiliului de Mediere. # dovada spatiului pentru sediul profesional, in copie certificata, care poate fi: contract de comodat, contract de inchiriere sau subinchiriere, asociere in participatiune etc # 2 fotografii tip buletin pentru legitimatie prinse de coperta dos ...

Model actualizat de Conventie matrimoniala
... ismului ..., proprietatea SOTIEI.   Art. 5. Noi sotii am hotarat de comun acord sa nu putem incheia in mod valabil contracte de inchiriere sau comodat privind spatiul comercial situat in .... decat impreuna, cu semnarea contractului de catre ambii soti sau cu procura speciala de reprezentare. ...

Seminar INM: Practica neunitara in materia civila
... ocatiune (cazuri similare: contractele  de imprumut chiar neincheiate in forma autentica notariala, contractele de ipoteca, contractele de  comodat etc.), incheiat anterior intrarii in vigoare a Noului Cod civil, dar ale carui efecte se perpetueaza si ulterior intrarii in vigoare a Noului ...

Deductibilitatea cheltuielilor unui cabinet de avocatura
Un avocat care isi desfasoara activitatea intr-un spatiu utilizat in baza unui contract de comodat poate deduce cheltuielile cu intretinerea si functionarea spatiului (energie electrica, intretinere, internet s.a.)? Raspuns: Cheltuielile cu functionarea si intretinerea aferente spatiului utiliza ...

Documente necesare pentru constituirea unui SRL
... ului social la o banca aleasa de asociati;   O copie de pe Contractul de Spatiu (contractul de uzufruct, de inchiriere, de comodat etc.) pentru sediul social al firmei, alaturi de o copie de pe actul de identitate al proprietarului; In situataia in care nu aveti un spatiu ...

Divizare societate. Aspecte fiscale
... ezultatul reportat. Societatea X preia clasa 3, 4, 5 si restul din cap. social, rezerve etc. Intre cele doua societati se intocmeste un contrat de comodat prin care Y ii pune la dispozitie toate bunurile (terenuri, cladiri, constructii, utilaje,masini) pentru a-si desfasura societatea X activitat ...

Lucrari de modernizare la constructii luate cu chirie sau in comodat. Impozite si taxe locale
O societate are o constructie inchiriata de la o societate , alta de la o persoana fizica si alte doua constructii cu contract de comodat ,una de la o persoana fizica si alta de la societate, toate modernizarile facute pe aceste patru constructii sunt facute de societatea noastra cum se vor inregist ...

Titlul executoriu
... ea judecatoreasca; actul autentic notarial;   contractul de credit; decizia Casei de Pensii; contractul de leasing; contractul de comodat (conform Noului Cod Civil); hotararea arbitrala; titlul executoriu fiscal; cambia, biletul la ordin, cecul; hotararile judecatores ...

Imputernicirea operatorului UNBR - AEGRM
... carte funciara pe anul curent sau certificatul de rol fiscal valabil - IN ORIGINAL -; * detinerea in folosinta a spatiului: contract de inchiriere, comodat, etc. - IN FOTOCOPIE - la care se anexeaza extrasul de carte funciara pe anul curent sau certificatul de rol fiscal valabil al proprietarului ...

Cerere privind obligarea la rambursare a cheltuielilor
... alitate de comodant la plata cheltuielilor pentru efectuarea reparatiilor si intretinerii imobilul situat in str......, facute de mine in calitate de comodatar. Precizez valoarea acestor cheltuieli la suma de ...... lei, in vederea timbrarii Solicit judecarea cauzei in lipsa. Solicit cheltuieli d ...

2 intrebari privind contractul de comodat
Intrebare. O societate care detine in folosinta un spatiu poate sa incheie un contract de comodat pentru acel spatiu cu o alta persoana juridica? In ce conditii? Spre deosebire de Codul civil din 1865, care prezuma c a proprietarul este comodant (art. 1562 – comodantul ramane proprietarul ...

Viciile de consimtamant in noul Cod civil
... ea sa patrimoniala, la avantajele pe care le obtine din contract ori la ansamblul circumstantelor. Situatie. Partea care a incheiat un contract de comodat isi da seama ca a fost in eroare abia dupa ce cealalta parte contractanta a preluat bunul si nu i-a platit niciun pret. Se mai poate invoca in ...

Noile formulare pentru declararea veniturilor persoanelor fizice
... tarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalta parte contractanta. 1.3. Activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real: -venituri di ...

Examenul de notar public pentru notarii stagiari
... 3. Contracte civile: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, contract de locatiune, , contract de mandat, contract de comodat, contract de imprumut,contract de renta viagera, contract de intretinere,  contract de leasing,  etc.; 4. Conventii – promisiune ...

Instructiuni privind Divortul la Notar
... miciliul macar al unuia dintre soti, sau prin inscrisul care dovedeste proprietatea ori detinerea folosintei (vanzare-cumparare, donatie, inchiriere, comodat etc). Daca sotii au convietuit intr-o locuinta asupra careia nu detineau niciun titlu (de exemplu locuinta unuia din parinti sau a altei rude ...

Schemele de plati directe pentru producatorii agricoli
... asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere in participatiune, contractul de inchiriere, contractul de comodat, alte acte care fac dovada folosintei terenului, precum: adeverinta eliberata de primarie conform inscrierilor din registrul agricol, inscrisu ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile
Contract de comodat - varianta pentru bunuri imobile Aici gasiti modelul contractului de comodat actualizat 2014 pentru bunurile imobile   Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1.S.C. …& ...

Instructiuni privind indeplinirea procedurii divortului de catre notarii publici
... miciliul macar al unuia dintre soti, sau prin inscrisul care dovedeste proprietatea ori detinerea folosintei (vânzare-cumparare, donatie, inchiriere, comodat etc). Daca sotii au convietuit intr-o locuinta asupra careia nu detineau niciun titlu (de exemplu locuinta unuia din parinti sau a altei rude ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... umut SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale Felurile imprumutului Art. 2.144. - Imprumutul este de doua feluri: imprumutul de folosinta, numit si comodat, si imprumutul de consumatie. Promisiunea de imprumut Art. 2.145. - Atunci cand bunul se afla in detinerea beneficiarului, iar promitent ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL VII - Stingerea obligatiilor
... ci cand: a) creanta rezulta dintr-un act facut cu intentia de a pagubi; b) datoria are ca obiect restituirea bunului dat in depozit sau cu titlu de comodat; c) are ca obiect un bun insesizabil. Termenul de gratie Art. 1.619. - Termenul de gratie acordat pentru plata uneia dintre datorii nu ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL VIII - Posesia
... e nu constituie posesie  Art. 918. - (1) Nu constituie posesie stapanirea unui bun de catre un detentor precar, precum:  a) locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist;  b) titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitatie sau servitute, fata de nuda proprieta ...

Formularul 300, executarea titlurilor executorii, lista chelutielilor eligibile, stimularea IMM, formulare privind impozitele
... u ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalta parte contractanta. 1.3. Activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real: ...

Acte necesare pentru inregistrarea sediului social
... - actele doveditoare a dreptului de folosinta , cum ar fi : titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta; - actul de identitate ala solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz, - actul care a ...

Sustinerea familiei, procedura de rambursare a TVA, achizitii intracomunitare
... nificativi persoane juridice, in forma in care au fost depuse la autoritatea fiscala teritoriala; l) copii de pe contractul de inchiriere sau de comodat, al sediului social si al sediilor secundare/punctelor de lucru existente ori care se infiinteaza, inregistrate la administratia financiara te ...

Contractul de comodat - Model si aspecte generale
  Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individualitatea sa, comodantului. La incheiere ...

Primirea in profesia de avocat cu scutire de examen
... II la  Statutul profesiei de avocat; - Dovada sediului profesional al avocatului (act de proprietate, contract de inchiriere, contract de comodat etc.); - Aportul la constituirea patrimoniului de afectatiune profesionala necesar  cabinetului (se descrie aportul, valoarea, act ...

Ce cheltuieli puteti face pe firma, fara a intra in vizorul ANAF
... onala pentru contribuabili si salariatii lor; - cheltuielile cu functionarea si intretinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii; - cheltuielile de reclama si publicitate care repr ...

Contract de comodat (Model format word)
  Contract de comodat (Model format word) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. .......................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in . ...

Contractul de comodat
          Contract de comodat1)  (varianta: bunuri mobile) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. .......... ...

Modificare de lege: functionarii publici pot sa devina persoane fizice autorizate
... facute pentru activitatea ta (chiar si intretinerea sediului – care poate fi o camera a apartamentului tau). In conditiile in care ai un contract de comodat cu proprietarul tau, poti deduce 33% sau chiar 50% din cheltuielile de intretinere, curent etc. Cu cat ai cheltuieli deductibile mai mari, cu ...

Contractul de comodat - aspecte generale
Contractul de comodat - aspecte generale Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individual ...

Persoana fizica autorizata
... atea cu originalul; – document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, contract de comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folo ...

Persoana fizica autorizata
... tea cu originalul; - document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, contract de comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folo ...

Clasificarea contractelor
... h; care se formeaza valabil numai daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea (predarea) bunului (ex: contractul de depozit, contractul de comodat). > DUPA CUM SUNT SAU NU SUNT NOMINALIZATE IN LEGISLATIA CIVILA ● Nenumite – care nu se bucura de o denumire legala si ...

Imprumutul de folosinta
... i rude un lucru, nu trebuie sa ne facem probleme daca nu am convenit in mod expres cu privire la obligatia de restituire. Incheierea unui contract de comodat - cunoscut si sub denumirea de imprumut de folosinta - are ca efect asigurarea gratuita a folosintei temporare a unui bun individual determina ...

Imprumutul de folosinta
... i rude un lucru, nu trebuie sa ne facem probleme daca nu am convenit in mod expres cu privire la obligatia de restituire. Incheierea unui contract de comodat - cunoscut si sub denumirea de imprumut de folosinta - are ca efect asigurarea gratuita a folosintei temporare a unui bun individual determina ...

15 lucruri esentiale despre contractul de mandat
... i. 5. Poate fi aplicat articolul 1566 din Codul civil si la contractul de mandat ? (prin care persoana care a imprumutat un lucru – comodatarul – raspunde fata de comodant daca isi salveaza propriul bun de la pierdere printr-un caz fortuit, in locul celui imprumutat). Chiar ...

Contract de comodat (Model format word)
    Contract de comodat1)  (varianta: bunuri mobile) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. .......................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C ...

Contract de comodat (Model si partea teoretica)
  Model Contract de comodat Cele mai intalnite modele ale contractului de comodat update 2014: * Contract de comodat pentru bunuri imobile - Actualizat 2014 * Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2014 * Contract de comodat auto - Actualizat 2014   ...

Contract de comodat - Incetarea contractului
Contract de comodat - Incetarea contractului ● La expirarea termenului contractual ori la data expirarii trebuintelor comodatarului. ● Inainte de termen, prin hotarare judecatoreasca, daca se dovedeste „o trebuinta mare si neprevazuta“ a comodantului. ● ...

Contract de comodat - Obligatiile partilor
Contract de comodat - Obligatiile partilor Obligatiile comodantului: ● Obligatii extracontractuale: – sa restituie cheltuielile de conservare a bunului (cheltuielile cu caracter extraordinar, necesare si urgente); – sa plateasca despagubiri comodatarului p ...

Contract de comodat - Conditii de validitate
Contract de comodat - Conditii de validitate ● La incheierea unui model de contract de comodat, ambele parti trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare. ● Nu este necesar ca un comodant sa aiba calitatea de proprietar fiindca contractul nu este translativ de p ...

Contract de comodat - Caractere juridice
Contract de comodat - Caractere juridice ● Modelul de contract de comodat este un contract real, fiind necesare: – realizarea acordului de vointa; – predarea (traditiunea) lucrului care formeaza obiectul contractului. ● Modelul de contract de comodat e ...

Contract de comodat - Pret
Contract de Comodat - Pret In cazul unui contract de comodat nu exista un pret, contractul de comodat fiind un contract cu titlu gratuit. Cuprins Contract de comodat Model Contract de comodat Cele mai intalnite modele ale contractului de comodat update 2014: * ...

Contract de comodat - Partile
Contract de comodat - Partile Intr-un contract de comodat partile sunt formate din: Comodant – partea care transmite in folosinta temporara si gratuita celeilalte parti un bun determinat. Comodatar – partea care primeste in folosinta temporara si gratuita de la cealalt ...

Contract de comodat - Definitie
Contract de comodat - Definitie Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individualitatea sa, comoda ...

Contract de comodat - Reglementare
Contract de comodat - Reglementare Un contract de comodat este reglementat in dispozitiile Codului civil - Art. 1560-1575. Model Contract de comodat ...

Codul civil - Despre obligatia imprumutatorului
... Codul civil Despre obligatia imprumutatorului Art. 1580 Imprumutatorul este supus la raspunderea prevazuta la art. 1575 pentru comodat. Art. 1581 Imprumutatorul nu poate, mai inainte de termen sa ceara lucrul imprumutat. (C. civ. 1022). Art. 1582 Ne ...

Codul civil - Despre obligatiile comodantului
... mut. (C. civ. 1022 si urm., 1573, 1581). Art. 1573 Daca insa in curgerea termenului sau mai inainte de a se fi indestulat trebuinta comodatarului, comodantul insusi ar cadea in o trebuinta mare si neprevazuta de acel lucru, judecatorul poate, dupa imprejurari, sa oblige pe comodata ...

Codul civil - Despre obligatiile comodatarului
Codul civil Despre obligatiile comodatarului Art. 1564 Comodatarul este dator sa ingrijeasca, ca un bun proprietar, de conservarea lucrului imprumutat, si nu poate sa se serveasca decit la trebuinta determinata prin natura lui, sau prin conventie, sub pedeapsa de a pl ...

Codul civil - Despre natura comodatului
Codul civil Despre natura comodatului Art. 1560 Comodatul este un contract prin care cineva imprumuta altuia un lucru spre a se servi de dinsul, cu indatorire de a-l inapoia. (C. civ. 1570). Art. 1561 Comodatul este esential gratuit. (C. civ. 946). ...

Codul Civil
... Despre indatoririle mandatarului Despre obligatiile mandantului Despre diferitele moduri dupa care mandatul inceteaza TITLUL X: Despre comodat Despre natura comodatului Despre obligatiile comodatarului Despre obligatiile comodantului Despre natura imprumutului Despre ob ...

Acte necesare - Infiintare firma (societate comerciala)
... e proprie raspundere) * Dovada de capital social (minimum 200 lei) * Dovada sediu (contract de inchiriere, act de proprietate, contract de comodat dupa caz) * Cazier fiscal asociat(i) * Specimen de semnatura pentru administrator * Copii acte de identitate * Dovada achit ...

Dictionar juridic >>> C
... umita comision, calculata procentual la valoarea operatiunii realizate. (dictionar juridic - bibliografie drept civil) Contract de comodat: contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia p ...

Contractul de comodat (model)
Contract de comodat1) (varianta: bunuri mobile) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. .......................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in .. ...

Risti... spanzuratoarea!
JOC NOU !!! // Scor : Greseli (6): ...

Contract de arendare (model)
... loseasca bunurile agricole, partile se vor afla in fata unei rearendari (relocatiuni). Alte modele de contracte actualizate 2014: Contract de comodat Contract de comodat auto Contract prestari servicii Contract de arenda ...

Contractul de comodat
... sp;                CONTRACTUL DE COMODAT Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar ...

Definitii
... nbsp; cuiva,  fara  sa-si micsoreze   patrimoniul   (ex.: contractul  de  mandat  gratuit, contractul de comodat, contractul de depozit neremunerat). >>> DUPA MODUL DE FORMARE > Consensuale – care se incheie prin simplul acord de vo ...

57 de contracte vitale in 2015
... ractul de asociere in participatie 37. Contract de audit financiar si de certificarea bilantului contabil 38. Contract de comision 39. Contract de comodat autovehicule 40. Contract de comodat bunuri imobile 41. Contract de comodat bunuri mobile 42. Contract de concesiune 43. Contract de donat ...

Ajutor: Este legala schimbarea departamentului angajatului in cauza fara acordul lui?
... tivitatea profesionala. "Situatia pe scurt: m-am angajat recent la o multinationala in Bucuresti. Dupa o luna de traininguri de tot felul si acomodatul cu noul job, managerul imi spune ca au nevoie de oameni pe un sub-departament, cu atributii mai complexe si o alta echipa. I-am explicat ...

Model Contract de comodat
  Unul dintre cele mai importante contracte in universul juridic este contractul de comodat. Va prezentam in randurile urmatoare un model complet al contractului de comodat. Vom delimita capitole precum: partile contractente, obiectul contractului, durata contractului, obligatiile par ...

Aplicatiile practice ale dreptului de retentie
... melor cuvenite consignantului, pana la plata  creantelor  sale asupra celui din urma; - urmare a caracterului gratuit al contractului de comodat, comodatarul nu are un drept de retentie asupra bunurilor comodantului.      Este de mentionat ca aplicatiile dreptul de rete ...

In ce situatie poate avea loc stingerea dreptului de retentie
... unui drept de creanta pe care il insoteste si-l garanteaza. Astfel, dreptul de retentie nu poate conceput in absenta unei creante. Din aceasta cauza, comodatarul nu are un drept de retentie asupra bunurilor comodantului. Dreptul de retentie este consacrat de art. 2495-2499 Cod civil  si este ...

Conditiile de exercitare a dreptului de retentie
... ta 4 Instanta a respins ca neintemeiata cererea de constituire a dreptului de retentie asupra unui imobil in privinta caruia paratul are un drept de comodat , motivat de faptul ca dreptul de retentie presupune ca si conditie prealabila stabilirea existentei unei creante a celui care retine bunul pr ...

Dreptul de retentie: Aspecte esentiale si opinia specialistului
... unui drept de creanta pe care il insoteste si-l garanteaza. Astfel, dreptul de retentie nu poate conceput in absenta unei creante. Din aceasta cauza, comodatarul nu are un drept de retentie asupra bunurilor comodantului. (nota 1)  Inalta Curte de Casatie si Justitie, a stabilit ca „Dre ...

Compensatia - modalitate de stingere a datoriilor. Atentie la exceptii
... e care autorul unui furt ar avea–o fata de victima acelui furt. b) Datoria are ca obiect restitutirea bunului dat in depozit sau cu titlu de comodat (exceptie mentionata in mod expres in art. 1618 lit.b din noul Cod civil). In acest caz, depozitarul/comodatarul sunt debitorii unei obligatii ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile - Actualizat 2014
Contract de comodat bunuri imobile   Incheiat astazi .........................  la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1.S.C. …………..............S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ................... ...

Contract de comodat auto actualizat 2014
Contract de comodat auto   Incheiat astazi .........................  la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ….................................., & ...

Alte tag-uri asemanatoare: comodat, comodat model, contract de comodat, contract comodat, de comodat, COMODATUL, contractul de comodat, model contract comodat, comodatar, contractului de comodat, contractul de comodat, contractdecomodat, despre obligatiile comodatarului, act de comodat, contrat de comodat, despre natura comodatului, comodat auto, contract comodat bunuri imobile, contract de comodat pentru autovehicule,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

Warning: include_once(inc/functii.portaluri.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/functii.portaluri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8