Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

competenta teritoriala

Obligatii comerciale. Competenta teritoriala
... si avea stabilimentul sau comercial, sau cel putin domiciliul ori resedinta, la formarea contractului, ori in speta domiciliul debitoarei, atrage competenta teritoriala a Judecatoriei Tecuci. Prin sentinta comerciala nr.1780 din 22 septembrie 2008 Judecatoria Tulcea admite exceptia de necompe ...

Efectele cererii de chemare in judecata
... tigiului, atat sub aspectul obiectului litigiului, cat si sub aspectul participantilor la judecata. 5) In situatiile in care legea reglementeaza o competenta teritoriala alternativa, adica posibilitatea reclamantului de a alege intre mai multe instante, prin introducerea cererii de chemare in jud ...

Curtea Constitutionala: Decizia nr. 83 din 2014. Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din codurile penale
... lin. 2 si 4 referitoare la garantarea dreptului la aparare, art. 281 pct. 1 lit. b2) cu privire la competenta Curtii de Apel, art. 30 alin. 4 privind competenta teritoriala pentru infractiunile savarsite in tara, art. 50 - Abtinerea, art. 51 alin. 2 si 3 referitor la recuzare, art. 52 alin. 6 privin ...

Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
... la domiciliul paratului. In cazul divortului prin acord, intrucat niciunul din soti nu are calitatea de parat sau reclamant, reiese ca ar exista o competenta teritoriala alternativa (in lipsa unei locuinte comune) intre instantele de la domiciliul celor doi soti. Totusi, daca sotii divorteaza ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
Reglementate in art. 375 – 378 NCC, presupune ca ambii soti sa depuna cererea de divort impreuna la ofiterul de stare civila, respectiv notarul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu...

Procedura de drept comun: Termenul de introducere al actiunii si Instanta competenta
... functie de instanta de la domiciliul/sediul paratului sau locul de executare fie si partiala a contractului. Noul Cod de procedura civila mentine competenta teritoriala stipulata de vechea reglementare. Din acest motiv este importanta stipularea clara de la inceput, prin clauza inserata in cont ...

Participantii in procesul penal art. 29-96
... tantei superioare celei competente potrivit legii poate fi invocata pana la inceperea cercetarii judecatoresti.     (3) Exceptia de necompetenta teritoriala poate fi invocata in conditiile alin. (2).     (4) Exceptiile de necompetenta pot fi invocate din oficiu, de ca ...

Care sunt efectele cererii de chemare in judecata
... tigiului, atat sub aspectul obiectului litigiului, cat si sub aspectul participantilor la judecata. 5) In situatiile in care legea reglementeaza o competenta teritoriala alternativa, adica posibilitatea reclamantului de a alege intre mai multe instante, prin introducerea cererii de chemare in jud ...

Codul civil: Titlul Preliminar
... bsp; (2) Actele normative adoptate, in conditiile legii, de autoritatile si institutiile administratiei publice locale se aplica numai in raza lor de competenta teritoriala.     ART. 8     Extrateritorialitatea legii civile     In cazul raporturilor ju ...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
... vazuta de art. 9 lit. i) din O.U.G. nr. 80/2013?) *  Competenta instantelor judecatoresti: − competenta dupa materie si valoare − competenta teritoriala − exceptia de necompetenta − conflictul de competenta − litispendenta si conexitatea (dificultati in ceea ...

RIL admis: Hotararea judecatoreasca poate tine loc de act autentic de vanzare-cumparare
... at personala imobiliara, de vreme ce dreptul de creanta ale carui realizare si protectie pe cale judiciara sunt urmarite are ca obiect un imobil, iar competenta teritoriala, fiind alternativa, iar nu exclusiva, in cazul cererilor de chemare in judecata formulate anterior datei de 15 februarie 2013, ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
Reglementate in art. 375 – 378 NCC,  presupune ca ambii soti sa depuna cererea de divort impreuna la ofiterul de stare civila, respectiv notarul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar...

INM: Tematica pentru concurs
... vigoare a Codului de procedura civila din 2010. 1.    Competenta: a.    competenta materiala; b.    competenta teritoriala; e. incidenle procedural privitoare la competenta instantei (mtinderea competentei instantei sesizate, necompetenta si contlic ...

Raport aprobat de CSM: Se impune desfiintarea a 30 de instante
... i cresterii calitatii actului de justitie fie prin rearondare administrativ judiciara (acolo unde este posibil acest lucru) de localitati din raza de competenta teritoriala a unor unitati supraaglomerate in raza de competenta teritoriala a unora mai putin aglomerate, fie prin desfiintare. "S ...

Codul de procedura penala: Competenta (art. 25 - art. 61)
... a calitatea persoanei pot fi ridicate in tot cursul procesului penal, pina la pronuntarea hotaririi definitive.     (2) Exceptia de necompetenta teritoriala poate fi ridicata numai pina la citirea actului de sesizare in fata primei instante de judecata.     (3) Except ...

Codul de procedura civila: Procedura cu privire la cererile cu valoaer redusa ( art. 1025 - art. 1032)
TITLUL X     Procedura cu privire la cererile de valoare redusa     ART. 1.025     Domeniu de aplicare     (1) Prezentul titlu se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si...

Codul de procedura civila: Procedura necontencioasa. Dispozitii generale ( art. 527 - art. 537)
... i solutionarea incidentelor privind competenta sunt supuse regulilor prevazute pentru cererile contencioase.     (3) In cazul in care competenta teritoriala nu poate fi stabilita potrivit dispozitiilor alin. (2), cererile necontencioase se vor indrepta la instanta in a carei circumsc ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
TITLUL III     Competenta instantelor judecatoresti     CAP. I     Competenta materiala     SECTIUNEA 1     Competenta dupa materie si valoare     ART. 94    ...

Divortul prin acordul sotilor
Divortul prin acordul sotilor se poate realiza pe cale administrativa, prin procedura notariala sau pe cale judiciara. Conform Noului Cod civil, divortul prin acord se poate realiza indiferent de durata casatoriei si chiar daca exista copii minori. In toate situatiile, divortul prin acord nu poate...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
Prin Hotararea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. a fost modificat si completat Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (in vederea...

Atentie: Necompetenta absoluta a instantei de recurs
... ata in termen. Se poate ca necompetenta sa fie atrasa de necompetenta instantei de fond si ea sa nu fi fost invocata in termen (cu referirire la necompetenta teritoriala exclusiva si necompetenta materiala care, potrivit noului Cod, nu o sa mai poata fi invocate in orice faza a judecatii), motiv ...

RIL Admis: Interpretare unitara a Legii Sindicatelor nr. 54 din 2003
... i nr. 53/2003 - Codul muncii (devenit art. 219 din Codul muncii, republicat).     In consecinta, dispozitiile legale referitoare la competenta teritoriala de solutionare a acestor cauze se raporteaza la membrii sindicatului, titulari ai drepturilor pretinse, iar nu la reprezentantu ...

LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 notarilor publici si a activitatii notariale
... desfasoara activitatea.     (2) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecarui notarpublic se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii. Competenta teritoriala a notarilor publici numiti in ...

Contestarea sanctiunii diciplinare
In absenta reglementarii unei proceduri interne de solutionare amiabila a plangerilor, sau dupa epuizarea acesteia, salariatul va putea contesta in instanta sanctiunea aplicata. Procedura contestarii este reglementata atat in Codul muncii, cat si in Legea dialogului social nr. 62/2011. Dintre...

Noua Lege a notarilor publici
... toriei in care isi desfasoara activitatea. (2) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecarui notar public se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii. Competenta teritoriala a notarilor publici numiti in ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... ntare." 142. La articolul 521, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) In cazul in care competenta teritoriala nu poate fi stabilita potrivit dispozitiilor alin. (2), cererile necontencioase se vor indrepta la instanta in a carei circumsc ...

Important: S-a republicat Legea cu privire la actele de stare civila
... se incheie de catre ofiterul de stare civila la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul ori resedinta unul dintre viitorii soti sau, dupa caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primar ...

Efectele cererii de chemare in judecata
... tigiului, atat sub aspectul obiectului litigiului, cat si sub aspectul participantilor la judecata. 5) In situatiile in care legea reglementeaza o competenta teritoriala alternativa, adica posibilitatea reclamantului de a alege intre mai multe instante, prin introducerea cererii de chemare in jud ...

Atentie la completarea actelor de stare civila
... se incheie de catre ofiterul de stare civila la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul ori resedinta unul dintre viitorii soti sau, dupa caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primar ...

Continuare cercetari cauza agenti de politie
... activitati de prostitutie si proxenetism In exercitiul atributiilor de serviciu, agentii de politie se deplasau periodic in zonele din raza lor de competenta teritoriala unde se desfasurau activitati de prostitutie si proxenetism. Din probele administrate pana in prezent a  rezultat ca un ...

Raspunderea delictuala in Noul Cod civil
... le ce izvorasc dintr-un fapt ilicit, mai are competenta de judecata si instanta in circumscriptia careia s-a savarsit acel fapt, fiind vorba despre o competenta teritoriala alternativa, alegerea intre mai multe instante deopotriva competente revenind reclamantului. Daca paratul este Statul Spanio ...

Baroul Ilfov s-a pus in functiune
... n care Ministrul Justitiei solicita sa se ia masuri pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, pe raza de competenta teritoriala a acestui tribunal, Observand cererile adresate Uniunii Nationale a Barourilor din Romania de avocati care au sediul profesi ...

Magistratii si inspectorii ANI se specializeaza in verificarea averilor
... posibilitatea degrevarii partiale a judecatorilor din comisiile de evaluare a averilor, extinderea termenului de solutionare, apelarea la supleanti, competenta teritoriala a comisiilor, stabilirea termenului de prescriptie si, per ansamblu, natura juridica si modul de reglementare a solutiilor date ...

Judecatorii sufocate de plangerile contravenientilor
... le e strigenta. Trebuie sa se gaseasca o solutie. Cred ca ar fi bine ca plangerile sa poata fi facute la domiciliul contravenientului, sa se modifice competenta teritoriala. Astfel, s-ar imparti in mod unitar in toata tara,” e de parere Oana Butoeru, judecator la Brezoi. Amenzile curg pe banda ...

Atentie notari: Modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale
... toriei unde isi desfasoara activitatea. (2) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecaruia se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii. Competenta teritoriala a notarilor publici numiti in municipiul ...

Guvernul a modificat circumscriptiile unor judecatorii si ale parchetelor de pe langa acestea
... re sunt arondate comunele care apartineau de judecatoriile si parchetele de pe langa acestea inainte de desfiintare, in vederea preluarii cauzelor de competenta teritoriala a instantelor desfiintate. Rearondarea localitatilor vizeaza instantele si parchetele desfiintate prin lege: Şomcuta Mare, Boz ...

Lege privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea
... (2) Posturile din cadrul instantelor si al parchetelor prevazute la alin. (1) se transfera, cu prioritate, la instantele si parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si parchetului desfiintat ori, in functie de necesitati, la alte instante sau parchete. (3) Ministerul Justitiei ...

Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
HOTARAREA NR. 04/2011 In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) - (4), art. 18 alin. (1) si (5), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011, cu...

Ce instante judecatoresti si parchete vor fi desfiintate
... a. (2) Posturile din cadrul instantelor si parchetelor prevazute la alin. (1) se transfera, cu prioritate, la instantele si parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si pachetului desfiintat ori, in functie de necesitati, la alte instante sau parchete. (3) Ministerul Justitiei, ...

CNCD-ul administreaza in mod preferential si politizat dosarele in care sunt implicati inalti demnitari ai statului
... cont de faptul ca efectele s-au produs cu precadere in Romania si ca ziaristi romani au fost prezenti la evenimente. In plus, CNCD, invocand lipsa de competenta teritoriala in acest caz, a tratat fapta de discriminare si incalcare a dreptului la demnitate savarsita de Presedintele Basescu asemenea u ...

Proiect de lege privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea
... a. (2) Posturile din cadrul instantelor si parchetelor prevazute la alin. (1) se transfera, cu prioritate, la instantele si parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si pachetului desfiintat ori, in functie de necesitati, la alte instante sau parchete. (3) Ministerul Justitiei, ...

Rata dobanzii la rezervele minime, noi formulare fiscale, scaderea onorariilor notarilor
... ontrol pe intreg teritoriul Romaniei, iar structurile corespondente din cadrul directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale au competenta teritoriala stabilita de Autoritatea Nationala a Vamilor. Organele de control din cadrul directiilor regionale pentru acciz ...

Codul Civil - TITLUL PRELIMINAR - Despre legea civila
... el. (2) Actele normative adoptate, in conditiile legii, de autoritatile si institutiile administratiei publice locale se aplica numai in raza lor de competenta teritoriala. Extrateritorialitatea legii civile Art. 8. - In cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea leg ...

Divortul la notarul public
... ul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor. La primirea cererii, notarul public are obligatia de a verifica, in prealabil, competenta teritoriala. In cazul in care stabileste ca divortul prin acordul sotilor este de competenta altui birou notarial, indruma partile sa se ad ...

Noi reglementari privind obtinerea permisului de conducere
... bsp; Organele abilitate sa efectueze examinarea   Examinarea se efectueaza de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normala, iar in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii ...

Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din 3 septembrie 2010 al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti  din 3 septembrie 2010 si al profesiei de executor judecatoresc Publicat in Monitorul Oficial 713 din 26 octombrie 2010 (M. Of. 713/2010) CAPITOLUL I -  Dispozitii generale SECTIUNEA 1 -...

Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la aspecte vizand aplicarea legii in timp. Respingerea cererii.
... itate , ci sunt elemente de analiza pe care instanta urmeaza sa le aiba in vedere sub forma unor chestiuni prealabile in solutionarea exceptiei de necompetenta teritoriala. (Sursa: I.C.C.J, Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.  64 din 13 ianuarie 2010) Prin cererea i ...

Modificare legii pentru obtinerea permisului auto
... ispozitie a sefului serviciului public comunitar; Art.3 - (1) Examinarea se efectueaza de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normala, iar in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii ...

Stramutare. Efectele stramutarii. Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata
... a in prima instanta a plangerii amintite in favoarea Curtii de Apel Pitesti. Hotarand astfel, Curtea de Apel Targu Mures a admis exceptia de necompetenta teritoriala, invocata din oficiu, intemeiata pe dispozitiile art. 30 alin. (2) si art. 30 alin. (1) C. proc. pen., cu motivarea ca in rapor ...

Extradare pasiva. Predare amanata. Hotarare privind amanarea predarii. Recurs. Inadmisibilitate
... ncursului de cereri prevazut la art. 41, conexarea dosarelor, chiar daca se refera la fapte diferite sau sunt inregistrate la curti de apel diferite, competenta teritoriala apartinand curtii de apel celei dintai sesizate; b) sa dispuna, in cazul necesitatii de a primi informatii suplimentare de l ...

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. Instanta competenta
... a pedepsei, condamnatul a savarsit abaterea disciplinara, intrucat prin dispozitiile art. 74 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 legiuitorul a instituit competenta teritoriala exclusiva a judecatoriei in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in scopul de a se realiza un control judecatoresc uni ...

Obligatii comerciale. Competenta teritoriala
... si avea stabilimentul sau comercial, sau cel putin domiciliul ori resedinta, la formarea contractului, ori in speta domiciliul debitoarei, atrage competenta teritoriala a Judecatoriei Tecuci. Prin sentinta comerciala nr.1780 din 22 septembrie 2008 Judecatoria Tulcea admite exceptia de necompe ...

Competenta instantelor judecatoresti in contenciosul administrativ
... rti de Casatie si Justitie, daca prin lege speciala nu se prevede altfel. Legiuitorul, din dorinta de a elimina orice comentariu cu privire la competenta teritoriala a instantelor judecatoresti, a stabilit in mod expres competenta alternativa in materia contenciosului administrativ. Astfel, r ...

Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale
... e au promovat examenul de notar public. In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecaruia se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii. Art. 16. Notar public poate fi cel care indeplines ...

Codul de procedura penala - Felurile Competentei
... sp; in  tot  cursul  procesului  penal,  pana  la  pronuntarea  hotararii definitive. (2) Exceptia de necompetenta teritoriala poate fi ridicata numai pana la citirea actului de sesizare in fata primei instante de judecata. (3) Exceptiile de necomp ...

Examen Admitere Barou 2007 - Subiecte de examen
Examen Admitere Barou 2007 Subiecte de examen   SUBIECTE la PROBA: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat   Activitatea avocatului. Activitati fiduciare.   Adunarea Generala a baroului. Componenta. Competente. Conditii de...

Examen Admitere Barou 2007 - Tematica si Bibliografia
Examen Admitere Barou 2007 Tematica si Bibliografia   I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT 1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat. 2. Primirea in profesia de avocat. 3. Incompatibilitati,...

Dictionar juridic >>> C
Dictionar juridic >>> C <<< Cadastru: sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a...

Cadastru si publicitate imobiliara - Procedura de inscriere in cartea funciara
... oul teritorial si se va inscrie din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare. (3) Hotararea pronuntata de judecatorie poate ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Realizarea, intretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru
... 30 de zile. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre oficiul teritorial pot face plangere la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor. (7) Inscrierea in cartea funciara se face din ...

Judecatorie COMER Pretentii comerciale
... i chitante de plata, corespondenta purtata de parti in legatura cu executarea contractului. Parata, prin intampinare, a invocata exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti, raportat atat la dispozitiile art.7 cat si la art.10 pct.4 C.pr.civ. si a solicitat decl ...

ICCJ COMER Contract de acordare a asistentei juridice
... rijinul acestei concluzii au fost  mentionate prevederile art.4 si 56 C. com. si prevederile art.10 pct.4 C.proc.civ., prin care se stabileste o competenta teritoriala alternativa in materia obligatiilor comerciale. Judecatoria Sector 2 Bucuresti a stabilit ca obligatia a luat nastere in orasul ...

Cod procedura penala - Competenta
... upa calitatea persoanei pot fi ridicate in tot cursul procesului penal, pana la pronuntarea hotararii definitive.     Exceptia de necompetenta teritoriala poate fi ridicata numai pana la citirea actului de sesizare in fata primei instante de judecata.     Exceptii ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti
... u prin declaratie verbala in fata instantei, ca pricinile privitoare la bunuri sa fie judecate de alte instante decat acelea care, potrivit legii, au competenta teritoriala, afara de cazurile prevazute de Art. 13, 14, 15 si 16. TITLUL IV Conflictele de competenta Art. 20   ...

Actiune n anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante
... a materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor
... a materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Actiunea creditorului succesiunii pentru separatia patrimoniilor
... a materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse n legatul cu titlu particular
... a materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse n legatul cu titlu universal
... iala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse n legatul universal
... iala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile pri- vitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamenta ...

Actiune de iesire din indiviziune asupra bunurilor succesorale
... ala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare, ...

Actiune n petitie de ereditate
... a materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Codul Insolventei Adnotat Si Noul Cod al Insolventei - Legislatie consolidata
Nu neglijam faptul ca prin Legea nr. 85/2014 au fost aprobate procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Expertii din domeniu au lansat “Codul Insolventei Adnotat. Noutati, examinare comparative si note explicative”! Sunt, in mod concret, 430 de pagini de...

Cerinte pentru a deveni mediator. Tot ce trebuie sa stiti pentru a obtine titlul de mediator in 2014
Profesia de mediator ramane una dintre cele mai ravnite pentru profesionistii de pretutindeni. Cu toate acestea, numai persoanele fizice pot deveni mediatori. Pentru a deveni mediator persoana fizica trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) sa aiba capacitate...

NCCP: Peste 6.000 de persoane au fost sub supravegherea politistilor de la intrarea in vigoare a NCCP
Mai mult de 6000 de persoane fata de care s-au dispus masuri preventive neprivative de libertate au fost tinute sub supraveghere de catre politisti, de la intrarea in vigoare a Noului Cod de Procedura Penala, conform unui comunicat IGPR, citat de Agerpres. ''Politia Romana a luat...

Caz practic: Calea de atac in litigiile de munca. Cum se poate reintegra salariatul?
"In cazul existentei unei hotarari judecatoresti executorii de reintegrare a unui salariat dar cu drept de apel, este posibila suspendarea aplicarii acesteia pana la judecarea recursului? Avem motive sa credem ca nu au fost luate in calcul toate probele si in recurs se va depune efort...

Seminar important in Franta: Combaterea traficului de persoane, 9-10 octombrie 2014
Pe site-ul Institutului National al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul cu privire la organizarea seminarului in domeniul combaterii traficului de persoane, in zilele de 9 si 10 octombrie 2014, in Strasbourg, Franta. Seminarul se va sustine in limba engleza si in limba franceza si...

Fals in inscrisuri: Ce sanctiuni prevede Noul Cod Penal republicat 2014 daca te prezinti sub o identitate falsa?
"Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau transmisa unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea prin folosirea frauduloasa a unui act ce serveste la identificare,...

Rezultatele Selectiei pentru Seminarul European Small Claims Procedure - 15-16 septembrie 2014, Trier, Germania
Pe site-ul Institutului National al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul cu privire la rezultatele selectiei pentru Seminarul European Small Claims Procedure. Va amintim faptul ca seminarul va avea loc in perioada 15-16 septembrie 2014, in Trier, Germania. Magistratii selectati de...

DECIZIE nr. 326 din 10 iunie 2014: Exceptie de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
In Monitorul Oficial nr. 530 din 16 iulie 2014 a fost publicata  DECIZIA nr. 326 din 10 iunie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 si art. 84 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Redam in randurile urmatoare un extras din...

Drepturile copilului conform Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilor copilului*)
Care sunt drepturile copilului si care sunt masurile de care vom tine cont privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Conform Legii nr. 272 din 21 iunie 2004, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, se prevad toate aspectele de care vom tine cont,...

Anunt INM: Seminar Financial Crimes: Countering insider dealings and market manipulation, Trier, 23-24 octombrie 2014
Institutul National al Magistraturii a dat publicitatii anuntul cu privire la organizarea seminarului Financial Crimes: Countering insider dealings and market manipulation: Focus on the new EU Directive on Criminal Sanctions for Market Abuse together with the Market Abuse...

Amenzile ar putea fi inlocuite cu munca in folosul comunitatii!
OG nr. 2 din 2001 stabileste regimul juridic al contraventiilor si prevede ca atunci cand acuzatul nu isi achita amenzile in termen de 30 de zile si daca nu se poate institui masura de executare silita, atunci instanta judecatoareasca poate dispune masura prin care acesta sa depuna munca in...

CSM: Se respecta dispozitiile legale in dosarele de combatere a violentei in familie
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii comunicatul de presa privind aplicarea legislatiei referitoare la ordinul de protectie. Conform comunicatului, in perioada 12.05.2012 - 31.03.2014, pe rolul judecatorilor din Romania au fost inregistrate 3.629 de...

Monitorul Oficial nr. 551 din 25 Iulie 2014
1.  AMENDAMENTE din 21 iunie 2013 la Codul international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.) Partea A - Implementare EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA PUBLICAT...

Conducatorii de vehicule - Codul rutier actualizat 2014
   CAP. III     Conducatorii de vehicule   SECTIUNEA 1     Dispozitii generale     ART. 20     (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatarile...

Vehicule - Codul rutier actualizat 2014
    CAP. II     Vehiculele     SECTIUNEA 1     Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora     ART. 7     Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa...

Monitorul Oficial nr. 469 din 26 Iunie 2014
1.  HOTARARE din 11 iunie 2013 in Cauza S.C. Aectra Agrochemicals - S.A. si Munteanu impotriva Romaniei EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI - SECTIA A TREIA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014 2.  ORDIN nr. 943 din 17 iunie 2014 pentru...

Monitorul Oficial nr. 444 din 18 Iunie 2014
1.  LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicata*) notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 iunie 2014 2.  ORDIN nr. 876 din 4 iunie 2014 pentru desemnarea Societatii Comerciale Laboratorul...

Hotarare UNEJ: Modificarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
In Monitorul Oficial Partea I, nr. 434 din 13.06.2014 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 1/2014 pentru modificarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, aprobat prin Hotararea Congresului...

Efectele cererii de chemare in judecata
... tigiului, atat sub aspectul obiectului litigiului, cat si sub aspectul participantilor la judecata. 5) In situatiile in care legea reglementeaza o competenta teritoriala alternativa, adica posibilitatea reclamantului de a alege intre mai multe instante, prin introducerea cererii de chemare in jud ...

Monitorul Oficial nr. 338 din 08 Mai 2014
1.  DECIZIE nr. 126 din 6 martie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 8 mai...

Alte tag-uri asemanatoare: competenta, instanta competenta, competenta este, competenta instantei, competenta dupa, competenta altor, competenta pentru, competenta teritoriala, competenta pentru oricare, instanta competenta pentru, competenta altor instante, penal competenta, procesual penal competenta, este competenta, competenta potrivit, competenta instantelor, este competenta potrivit, competenta potrivit dispozitiilor, competenta instantelor judecatoresti,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 383281]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 372556]
 Codul Civil [Vizualizari: 294315]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 250563]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 173626]