Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

competenta teritoriala

Obligatii comerciale. Competenta teritoriala
... si avea stabilimentul sau comercial, sau cel putin domiciliul ori resedinta, la formarea contractului, ori – in speta – domiciliul debitoarei, atrage competenta teritoriala a Judecatoriei Tecuci. Prin sentinta comerciala nr.1780 din 22 septembrie 2008 Judecatoria Tulcea admite exceptia de necompe ...

Efectele cererii de chemare in judecata
... tigiului, atat sub aspectul obiectului litigiului, cat si sub aspectul participantilor la judecata. 5) In situatiile in care legea reglementeaza o competenta teritoriala alternativa, adica posibilitatea reclamantului de a alege intre mai multe instante, prin introducerea cererii de chemare in jud ...

Curtea Constitutionala: Decizia nr. 83 din 2014. Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din codurile penale
... lin. 2 si 4 referitoare la garantarea dreptului la aparare, art. 281 pct. 1 lit. b2) cu privire la competenta Curtii de Apel, art. 30 alin. 4 privind competenta teritoriala pentru infractiunile savarsite in tara, art. 50 - Abtinerea, art. 51 alin. 2 si 3 referitor la recuzare, art. 52 alin. 6 privin ...

Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
... la domiciliul paratului. In cazul divortului prin acord, intrucat niciunul din soti nu are calitatea de parat sau reclamant, reiese ca ar exista o competenta teritoriala alternativa (in lipsa unei locuinte comune) intre instantele de la domiciliul celor doi soti. Totusi, daca sotii divorteaza ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
Reglementate in art. 375 – 378 NCC, presupune ca ambii soti sa depuna cererea de divort impreuna la ofiterul de stare civila, respectiv notarul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu...

Procedura de drept comun: Termenul de introducere al actiunii si Instanta competenta
... functie de instanta de la domiciliul/sediul paratului sau locul de executare fie si partiala a contractului. Noul Cod de procedura civila mentine competenta teritoriala stipulata de vechea reglementare. Din acest motiv este importanta stipularea clara de la inceput, prin clauza inserata in cont ...

Participantii in procesul penal art. 29-96
... tantei superioare celei competente potrivit legii poate fi invocata pana la inceperea cercetarii judecatoresti.     (3) Exceptia de necompetenta teritoriala poate fi invocata in conditiile alin. (2).     (4) Exceptiile de necompetenta pot fi invocate din oficiu, de ca ...

Care sunt efectele cererii de chemare in judecata
... tigiului, atat sub aspectul obiectului litigiului, cat si sub aspectul participantilor la judecata. 5) In situatiile in care legea reglementeaza o competenta teritoriala alternativa, adica posibilitatea reclamantului de a alege intre mai multe instante, prin introducerea cererii de chemare in jud ...

Codul civil: Titlul Preliminar
... bsp; (2) Actele normative adoptate, in conditiile legii, de autoritatile si institutiile administratiei publice locale se aplica numai in raza lor de competenta teritoriala.     ART. 8     Extrateritorialitatea legii civile     In cazul raporturilor ju ...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
... vazuta de art. 9 lit. i) din O.U.G. nr. 80/2013?) *  Competenta instantelor judecatoresti: − competenta dupa materie si valoare − competenta teritoriala − exceptia de necompetenta − conflictul de competenta − litispendenta si conexitatea (dificultati in ceea ...

RIL admis: Hotararea judecatoreasca poate tine loc de act autentic de vanzare-cumparare
... at personala imobiliara, de vreme ce dreptul de creanta ale carui realizare si protectie pe cale judiciara sunt urmarite are ca obiect un imobil, iar competenta teritoriala, fiind alternativa, iar nu exclusiva, in cazul cererilor de chemare in judecata formulate anterior datei de 15 februarie 2013, ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
Reglementate in art. 375 – 378 NCC,  presupune ca ambii soti sa depuna cererea de divort impreuna la ofiterul de stare civila, respectiv notarul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar...

INM: Tematica pentru concurs
... vigoare a Codului de procedura civila din 2010. 1.    Competenta: a.    competenta materiala; b.    competenta teritoriala; e. incidenle procedural privitoare la competenta instantei (mtinderea competentei instantei sesizate, necompetenta si contlic ...

Raport aprobat de CSM: Se impune desfiintarea a 30 de instante
... i cresterii calitatii actului de justitie fie prin rearondare administrativ judiciara (acolo unde este posibil acest lucru) de localitati din raza de competenta teritoriala a unor unitati supraaglomerate in raza de competenta teritoriala a unora mai putin aglomerate, fie prin desfiintare. "S ...

Codul de procedura penala: Competenta (art. 25 - art. 61)
... a calitatea persoanei pot fi ridicate in tot cursul procesului penal, pina la pronuntarea hotaririi definitive.     (2) Exceptia de necompetenta teritoriala poate fi ridicata numai pina la citirea actului de sesizare in fata primei instante de judecata.     (3) Except ...

Codul de procedura civila: Procedura cu privire la cererile cu valoaer redusa ( art. 1025 - art. 1032)
TITLUL X     Procedura cu privire la cererile de valoare redusa     ART. 1.025     Domeniu de aplicare     (1) Prezentul titlu se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si...

Codul de procedura civila: Procedura necontencioasa. Dispozitii generale ( art. 527 - art. 537)
... i solutionarea incidentelor privind competenta sunt supuse regulilor prevazute pentru cererile contencioase.     (3) In cazul in care competenta teritoriala nu poate fi stabilita potrivit dispozitiilor alin. (2), cererile necontencioase se vor indrepta la instanta in a carei circumsc ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
TITLUL III -  Competenta instantelor judecatoresti     CAP. I   Competenta materiala     SECTIUNEA 1 -   Competenta dupa materie si valoare     ART. 94     Judecatoria     Judecatoriile...

Divortul prin acordul sotilor
Divortul prin acordul sotilor se poate realiza pe cale administrativa, prin procedura notariala sau pe cale judiciara. Conform Noului Cod civil, divortul prin acord se poate realiza indiferent de durata casatoriei si chiar daca exista copii minori. In toate situatiile, divortul prin acord nu poate...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
Prin Hotararea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. a fost modificat si completat Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (in vederea...

Atentie: Necompetenta absoluta a instantei de recurs
... ata in termen. Se poate ca necompetenta sa fie atrasa de necompetenta instantei de fond si ea sa nu fi fost invocata in termen (cu referirire la necompetenta teritoriala exclusiva si necompetenta materiala care, potrivit noului Cod, nu o sa mai poata fi invocate in orice faza a judecatii), motiv ...

RIL Admis: Interpretare unitara a Legii Sindicatelor nr. 54 din 2003
... i nr. 53/2003 - Codul muncii (devenit art. 219 din Codul muncii, republicat).     In consecinta, dispozitiile legale referitoare la competenta teritoriala de solutionare a acestor cauze se raporteaza la membrii sindicatului, titulari ai drepturilor pretinse, iar nu la reprezentantu ...

LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 notarilor publici si a activitatii notariale
... desfasoara activitatea.     (2) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecarui notarpublic se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii. Competenta teritoriala a notarilor publici numiti in ...

Contestarea sanctiunii diciplinare
In absenta reglementarii unei proceduri interne de solutionare amiabila a plangerilor, sau dupa epuizarea acesteia, salariatul va putea contesta in instanta sanctiunea aplicata. Procedura contestarii este reglementata atat in Codul muncii, cat si in Legea dialogului social nr. 62/2011. Dintre...

Noua Lege a notarilor publici
... toriei in care isi desfasoara activitatea. (2) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecarui notar public se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii. Competenta teritoriala a notarilor publici numiti in ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... ntare." 142. La articolul 521, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) In cazul in care competenta teritoriala nu poate fi stabilita potrivit dispozitiilor alin. (2), cererile necontencioase se vor indrepta la instanta in a carei circumsc ...

Important: S-a republicat Legea cu privire la actele de stare civila
... se incheie de catre ofiterul de stare civila la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul ori resedinta unul dintre viitorii soti sau, dupa caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primar ...

Efectele cererii de chemare in judecata
... tigiului, atat sub aspectul obiectului litigiului, cat si sub aspectul participantilor la judecata. 5) In situatiile in care legea reglementeaza o competenta teritoriala alternativa, adica posibilitatea reclamantului de a alege intre mai multe instante, prin introducerea cererii de chemare in jud ...

Atentie la completarea actelor de stare civila
... se incheie de catre ofiterul de stare civila la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul ori resedinta unul dintre viitorii soti sau, dupa caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primar ...

Continuare cercetari cauza agenti de politie
... activitati de prostitutie si proxenetism In exercitiul atributiilor de serviciu, agentii de politie se deplasau periodic in zonele din raza lor de competenta teritoriala unde se desfasurau activitati de prostitutie si proxenetism. Din probele administrate pana in prezent a  rezultat ca un ...

Raspunderea delictuala in Noul Cod civil
... le ce izvorasc dintr-un fapt ilicit, mai are competenta de judecata si instanta in circumscriptia careia s-a savarsit acel fapt, fiind vorba despre o competenta teritoriala alternativa, alegerea intre mai multe instante deopotriva competente revenind reclamantului. Daca paratul este Statul Spanio ...

Baroul Ilfov s-a pus in functiune
... n care Ministrul Justitiei solicita sa se ia masuri pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, pe raza de competenta teritoriala a acestui tribunal, Observand cererile adresate Uniunii Nationale a Barourilor din Romania de avocati care au sediul profesi ...

Magistratii si inspectorii ANI se specializeaza in verificarea averilor
... posibilitatea degrevarii partiale a judecatorilor din comisiile de evaluare a averilor, extinderea termenului de solutionare, apelarea la supleanti, competenta teritoriala a comisiilor, stabilirea termenului de prescriptie si, per ansamblu, natura juridica si modul de reglementare a solutiilor date ...

Judecatorii sufocate de plangerile contravenientilor
... le e strigenta. Trebuie sa se gaseasca o solutie. Cred ca ar fi bine ca plangerile sa poata fi facute la domiciliul contravenientului, sa se modifice competenta teritoriala. Astfel, s-ar imparti in mod unitar in toata tara,” e de parere Oana Butoeru, judecator la Brezoi. Amenzile curg pe banda ...

Atentie notari: Modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale
... toriei unde isi desfasoara activitatea. (2) In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecaruia se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii. Competenta teritoriala a notarilor publici numiti in municipiul ...

Guvernul a modificat circumscriptiile unor judecatorii si ale parchetelor de pe langa acestea
... re sunt arondate comunele care apartineau de judecatoriile si parchetele de pe langa acestea inainte de desfiintare, in vederea preluarii cauzelor de competenta teritoriala a instantelor desfiintate. Rearondarea localitatilor vizeaza instantele si parchetele desfiintate prin lege: Ĺžomcuta Mare, Boz ...

Lege privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea
... (2) Posturile din cadrul instantelor si al parchetelor prevazute la alin. (1) se transfera, cu prioritate, la instantele si parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si parchetului desfiintat ori, in functie de necesitati, la alte instante sau parchete. (3) Ministerul Justitiei ...

Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
HOTARAREA NR. 04/2011 In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) - (4), art. 18 alin. (1) si (5), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011, cu...

Ce instante judecatoresti si parchete vor fi desfiintate
... a. (2) Posturile din cadrul instantelor si parchetelor prevazute la alin. (1) se transfera, cu prioritate, la instantele si parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si pachetului desfiintat ori, in functie de necesitati, la alte instante sau parchete. (3) Ministerul Justitiei, ...

CNCD-ul administreaza in mod preferential si politizat dosarele in care sunt implicati inalti demnitari ai statului
... cont de faptul ca efectele s-au produs cu precadere in Romania si ca ziaristi romani au fost prezenti la evenimente. In plus, CNCD, invocand lipsa de competenta teritoriala in acest caz, a tratat fapta de discriminare si incalcare a dreptului la demnitate savarsita de Presedintele Basescu asemenea u ...

Proiect de lege privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea
... a. (2) Posturile din cadrul instantelor si parchetelor prevazute la alin. (1) se transfera, cu prioritate, la instantele si parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si pachetului desfiintat ori, in functie de necesitati, la alte instante sau parchete. (3) Ministerul Justitiei, ...

Rata dobanzii la rezervele minime, noi formulare fiscale, scaderea onorariilor notarilor
... ontrol pe intreg teritoriul Romaniei, iar structurile corespondente din cadrul directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale au competenta teritoriala stabilita de Autoritatea Nationala a Vamilor. Organele de control din cadrul directiilor regionale pentru acciz ...

Codul Civil - TITLUL PRELIMINAR - Despre legea civila
... el. (2) Actele normative adoptate, in conditiile legii, de autoritatile si institutiile administratiei publice locale se aplica numai in raza lor de competenta teritoriala. Extrateritorialitatea legii civile Art. 8. - In cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea leg ...

Divortul la notarul public
... ul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor. La primirea cererii, notarul public are obligatia de a verifica, in prealabil, competenta teritoriala. In cazul in care stabileste ca divortul prin acordul sotilor este de competenta altui birou notarial, indruma partile sa se ad ...

Noi reglementari privind obtinerea permisului de conducere
... bsp; Organele abilitate sa efectueze examinarea   Examinarea se efectueaza de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normala, iar in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii ...

Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din 3 septembrie 2010 al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti  din 3 septembrie 2010 si al profesiei de executor judecatoresc Publicat in Monitorul Oficial 713 din 26 octombrie 2010 (M. Of. 713/2010) CAPITOLUL I -  Dispozitii generale SECTIUNEA 1 -...

Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la aspecte vizand aplicarea legii in timp. Respingerea cererii.
... itate –, ci sunt elemente de analiza pe care instanta urmeaza sa le aiba in vedere sub forma unor chestiuni prealabile in solutionarea exceptiei de necompetenta teritoriala. (Sursa: I.C.C.J, Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.  64 din 13 ianuarie 2010) Prin cererea i ...

Modificare legii pentru obtinerea permisului auto
... ispozitie a sefului serviciului public comunitar; Art.3 - (1) Examinarea se efectueaza de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normala, iar in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii ...

Stramutare. Efectele stramutarii. Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata
... a in prima instanta a plangerii amintite in favoarea Curtii de Apel Pitesti. Hotarand astfel, Curtea de Apel Targu Mures a admis exceptia de necompetenta teritoriala, invocata din oficiu, intemeiata pe dispozitiile art. 30 alin. (2) si art. 30 alin. (1) C. proc. pen., cu motivarea ca in rapor ...

Extradare pasiva. Predare amanata. Hotarare privind amanarea predarii. Recurs. Inadmisibilitate
... ncursului de cereri prevazut la art. 41, conexarea dosarelor, chiar daca se refera la fapte diferite sau sunt inregistrate la curti de apel diferite, competenta teritoriala apartinand curtii de apel celei dintai sesizate; b) sa dispuna, in cazul necesitatii de a primi informatii suplimentare de l ...

Contestatie impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. Instanta competenta
... a pedepsei, condamnatul a savarsit abaterea disciplinara, intrucat prin dispozitiile art. 74 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 legiuitorul a instituit competenta teritoriala exclusiva a judecatoriei in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in scopul de a se realiza un control judecatoresc uni ...

Obligatii comerciale. Competenta teritoriala
... si avea stabilimentul sau comercial, sau cel putin domiciliul ori resedinta, la formarea contractului, ori – in speta – domiciliul debitoarei, atrage competenta teritoriala a Judecatoriei Tecuci. Prin sentinta comerciala nr.1780 din 22 septembrie 2008 Judecatoria Tulcea admite exceptia de necompe ...

Competenta instantelor judecatoresti in contenciosul administrativ
... rti de Casatie si Justitie, daca prin lege speciala nu se prevede altfel. Legiuitorul, din dorinta de a elimina orice comentariu cu privire la competenta teritoriala a instantelor judecatoresti, a stabilit in mod expres competenta alternativa in materia contenciosului administrativ. Astfel, r ...

Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale
... e au promovat examenul de notar public. In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecaruia se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii. Art. 16. Notar public poate fi cel care indeplines ...

Codul de procedura penala - Felurile Competentei
... sp; in  tot  cursul  procesului  penal,  pana  la  pronuntarea  hotararii definitive. (2) Exceptia de necompetenta teritoriala poate fi ridicata numai pana la citirea actului de sesizare in fata primei instante de judecata. (3) Exceptiile de necomp ...

Examen Admitere Barou 2007 - Subiecte de examen
Examen Admitere Barou 2007 Subiecte de examen   SUBIECTE la PROBA: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat   Activitatea avocatului. Activitati fiduciare.   Adunarea Generala a baroului. Componenta. Competente. Conditii de intrunire.   Asistenta...

Examen Admitere Barou 2007 - Tematica si Bibliografia
Examen Admitere Barou 2007 Tematica si Bibliografia   I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT 1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat. 2. Primirea in profesia de avocat. 3. Incompatibilitati,...

Dictionar juridic >>> C
Dictionar juridic >>> C <<< Cadastru: sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a...

Cadastru si publicitate imobiliara - Procedura de inscriere in cartea funciara
... oul teritorial si se va inscrie din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare. (3) Hotararea pronuntata de judecatorie poate f ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Realizarea, intretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru
... 30 de zile. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre oficiul teritorial pot face plangere la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor. (7) Inscrierea in cartea funciara se face din ...

Judecatorie COMER Pretentii comerciale
... i chitante de plata, corespondenta purtata de parti in legatura cu executarea contractului. Parata, prin intampinare, a invocata exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti, raportat atat la dispozitiile art.7 cat si la art.10 pct.4 C.pr.civ. si a solicitat decl ...

ICCJ COMER Contract de acordare a asistentei juridice
... rijinul acestei concluzii au fost  mentionate prevederile art.4 si 56 C. com. si prevederile art.10 pct.4 C.proc.civ., prin care se stabileste o competenta teritoriala alternativa in materia obligatiilor comerciale. Judecatoria Sector 2 Bucuresti a stabilit ca obligatia a luat nastere in orasul ...

Cod procedura penala - Competenta
... upa calitatea persoanei pot fi ridicate in tot cursul procesului penal, pana la pronuntarea hotararii definitive.     Exceptia de necompetenta teritoriala poate fi ridicata numai pana la citirea actului de sesizare in fata primei instante de judecata.     Exceptii ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti
... u prin declaratie verbala in fata instantei, ca pricinile privitoare la bunuri sa fie judecate de alte instante decat acelea care, potrivit legii, au competenta teritoriala, afara de cazurile prevazute de Art. 13, 14, 15 si 16. TITLUL IV Conflictele de competenta Art. 20   ...

Actiune în anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante
... a materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor
... a materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Actiunea creditorului succesiunii pentru separatia patrimoniilor
... a materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu particular
... a materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu universal
... iala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul universal
... iala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile pri- vitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamenta ...

Actiune de iesire din indiviziune asupra bunurilor succesorale
... ala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare, ...

Actiune în petitie de ereditate
... a materiala a instantei se stabileste in raport de obiectul cauzei si de dispozitiile art. 1-2 Cod procedura civila. In materie de mostenire, sunt de competenta teritoriala a instantei celui din urma domiciliu al defunctului, cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare ...

Noul Cod Rutier 2015. Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei
Ce trebuie sa stim despre caile de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei? Cand se depune plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiilor? Asa cum arata art. 118 din Noul Cod Rutier 2015, impotriva procesului-verbal se poate depune plangere in termen...

Litigii rezultate din executarea contractelor de achizitie publica, 1 aprilie
In data de 1 aprilie 2015 va avea loc conferinta cu tema Litigii rezultate din executarea contractelor de achizitie publica. Evenimentul este organizat de Tuca Zbârcea & Asociatii, beneficiind si de suportul Editurii Universul Juridic. "Conferinta Litigii rezultate din...

Procurorii straini ar putea ancheta cazurile de frauda cu fonduri europene din Romania
Conform unui raport aprobat de Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European, procurori din alte state ale Uniunii Europene ar putea desfasura anchete in Romania, anchete ce vizeaza fraudele cu fonduri europene. Pe aceasta tema, Monica Macovei a declarat ca in forma iesita din...

Noul Cod Rutier 2015
Noul Cod Rutier 2015 a fost modificat la data de 14 februarie 2015. La aceasta data au intrat in vigoare noile norme de care vom tine cont. Mai jos puteti consulta Noul Cod Rutier 2015, in varianta online si in varianta PDF. Cele mai importante modificari in Codul Rutier pot fi consultate...

Monitorul Oficial nr. 157 din 05 Martie 2015
1.  DECIZIE nr. 4 din 19 ianuarie 2015 privind examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedura penala,...

Seminar pentru procurorii si judecatorii care detin in competenta solutionarea cauzelor in materia dreptului penal
Conform unui anuntul publicat recent pe site-ul Institutului National al Magistraturii, in perioada 7-8 mai 2015, in Strasbourg, Franta, va avea loc seminarul Supervising Matters Related to Detention. Evenimentul este organizat de Academia de Drept European. Evenimentul va reprezenta un bun...

Seminar in Barcelona: Jurisdictia, instrumente in materia Dreptului UE, recunoasterea si executarea hotararilor si cooperarea judiciara in materie civila
Seminarul „Jurisdiction and the recongnition and enforcement of judgements” se va sustine in perioada 7-8 mai 2015, in Barcelona (Spania) . Seminarul se va desfasura in engleza si franceza. "Cursul isi propune aprofundarea cunostintelor cu privire la institutii din materia...

Seminar important in Germania: Enhancing Cross-Border Law Enforcement Co-Operation to Reduce Drug Supply
In perioada 16-17 aprilie 2015, in Germania, in Trier, va avea loc seminarul Enhancing Cross-Border Law Enforcement Co-Operation to Reduce Drug Supply. Seminarul se va desfasura in limba engleza si este organizat de Academia de Drept European. Seminarul doreste analizarea legislatiei si...

Seminar: Legislatia si Politica UE in domeniul combateri traficului de droguri, 16-17 aprilie 2015, Germania
In perioada 16-17 aprilie 2015, in Trier, Germania, va avea loc seminarul Enhancing Cross-Border Law Enforcement Co-Operation to Reduce Drug Supply. "Acest seminar isi propune sa analizeze legislatia si politica UE in domeniul combaterii traficului de droguri. In cadrul seminarului vor fi...

Legea 217 din 2003. Prevenirea si combaterea violentei in familie
Legea nr. 217 din 22 mai 2003, republicata pentru prevenirea si combaterea violentei in familie reglementeaza dispozitiile generale si specifice referitoare la acest subiect. Discutam despre o lege republicata in temeiul dispozitiilor art. IV din Legea nr. 25/2012 privind modificarea...

Monitorul Oficial nr. 183 din 18 Martie 2015
1.  DECIZIE nr. 19 din 21 ianuarie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a treia din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada...

Noul Cod Rutier 2015
Noul Cod Rutier 2015 a fost modificat la data de 14 februarie 2015. La aceasta data au intrat in vigoare noile norme de care vom tine cont. Mai jos puteti consulta Noul Cod Rutier 2015, in varianta online si in varianta PDF. Cele mai importante modificari in Codul Rutier pot fi consultate...

Aspecte esentiale cu privire la notiunea de domiciliu fiscal!
Ce spune legislatia actuala referitoare la domiciliul fiscal? Care sunt operatiunile implicate de modificarile produse in acest domeniu? De la bun inceput mentionam faptul ca prin domiciliu fiscal intelegem urmatoarele aspecte:     a) pentru persoanele fizice, adresa unde isi au...

Legea 217 din 2003. Prevenirea si combaterea violentei in familie
Legea nr. 217 din 22 mai 2003, republicata pentru prevenirea si combaterea violentei in familie reglementeaza dispozitiile generale si specifice referitoare la acest subiect. Discutam despre o lege republicata in temeiul dispozitiilor art. IV din Legea nr. 25/2012 privind modificarea...

Monitorul Oficial nr. 83 din 30 Ianuarie 2015
1.  PROCEDURA din 29 ianuarie 2015 de efectuare a platii restituirilor prevazute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea...

Monitorul Oficial nr. 781 din 27 Octombrie 2014
1.  HOTARARE nr. 918 din 21 octombrie 2014 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor indreptatite si de modificare a numarului postal al unui imobil EMITENT: GUVERNUL...

Monitorul Oficial nr. 768 din 22 Octombrie 2014
1.  HOTARARE nr. 50 din 22 octombrie 2014 privind contestarea inregistrarii candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Zsolt Szilagyi, Klaus-Werner Iohannis, Teodor-Viorel Melescanu, Victor-Viorel Ponta si Calin-Constantin-Anton Popescu-Tariceanu, precum si a doamnei Monica-Luisa Macovei la...

Contestarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor in dreptul muncii
Litigiile generate de incheierea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se judeca in prima instanta de catre judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia. Contestarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face...

Atentie: Momentul comunicarii/ inmanarii procesului-verbal de contraventie
Care este momentul comunicarii/ inmanarii procesului-verbal de contraventie? Luam in considerare cazul in care amenda se achita inainte de data inceperii executarii silite si cazul in care amenda se achita dupa data inceperii executarii silite. In temeiul prevederilor: - art. 10 alin. (4)...

Amenzile ar putea fi inlocuite cu munca in folosul comunitatii!
OG nr. 2 din 2001 stabileste regimul juridic al contraventiilor si prevede ca atunci cand acuzatul nu isi achita amenzile in termen de 30 de zile si daca nu se poate institui masura de executare silita, atunci instanta judecatoareasca poate dispune masura prin care acesta sa depuna munca in...

Alte tag-uri asemanatoare: competenta, instanta competenta, competenta este, competenta instantei, competenta dupa, competenta altor, competenta pentru, competenta teritoriala, competenta pentru oricare, instanta competenta pentru, competenta altor instante, penal competenta, procesual penal competenta, este competenta, competenta potrivit, competenta instantelor, este competenta potrivit, competenta potrivit dispozitiilor, competenta instantelor judecatoresti,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice