Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

definitiva si irevocabila

Noul Cod Rutier 2015
... a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaza pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. In acest caz, titularul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domicil ...

Cum se retin sumele pentru zilele de CO necuvenite?
... u pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In concluzie, analizand toate aceste informatii, suma de bani datorata de fostul angajat poate fi acoperita de buna voie ...

Caile de atac impotriva sentintelor pronuntate de judecatorie in solutionarea plangerii contraventionale
... a dezbaterilor; - introducerea cererii de recurs suspenda executarea hotararii primei instante. - decizia pronuntata de instanta de recurs este definitiva si irevocabila, constituind titlu executoriu fara indeplinirea vreunei formalitati speciale. - impotriva actelor de executare, contraven ...

Cum se vireaza cheltuielile de judecata pe recurs unui angajat, in cazul unei institutii publice?
... dura civila de catre instanta de judecata si reprezinta o obligatie de plata pentru institutia publica stabilite prin hotararea instantei de judecata definitiva si irevocabila care reprezinta titlu executoriu in sensul Codului de procedura civila, devenind astfel incidente prevederile OG 22/2002 pri ...

Cum se recupereaza banii de la angajatii care folosesc telefoanele de serviciu in scop personal?
... fi operate retineri cu titlu de daune cauzate angajatorului decat daca datoria salariatului este constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Nu uitati faptul ca acordul scris exprimat de salariat sub forma semnarii unui angajament de plata nu indreptateste anga ...

Cai de atac impotriva PV de constatare a contraventiei - Codul rutier actualizat 2014
... vidente si ii va restitui permisul de conducere.     (3^1) Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila.*) -----------     Alin. (3^1) al art. 118 a fost introdus de pct. 2 al art. X din LEGEA nr. 202 din 25 oct ...

Raspunderea contraventionala - Codul rutier actualizat 2014
... a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaza pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. In acest caz, titularul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domicil ...

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
... tul restituirii se prescrie in termen de 3 ani de la data la care hotararea judecatoreasca prin care se dispune restituirea bunului respectiv a ramas definitiva si irevocabila, daca in acest termen statul membru reclamant nu plateste despagubirile prevazute la alin. (2). Art. 68. Statul membru a ...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
... ite ordinul de incetare a mandatului de primar al comunei Udesti, ca urmare a constatarii starii de conflict de interese prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de Curtea de Apel Suceava. B. In motivarea sesizarii, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii expune ...

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*)
... hotararilor de admitere a cererii de inregistrare a desenelor sau modelelor, in termen de 30 de zile de la data la care hotararea de admitere a ramas definitiva si irevocabila.     ART. 28     (1) Procedurile privind cererile de inregistrare de desene si modele si cer ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... p;   (5) Atacarea ordinului presedintelui Consiliului Concurentei suspenda procedura in fata autoritatii de concurenta pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, potrivit prevederilor alin. (4).     (6) Nicio dispozitie din prezenta lege nu interzice dreptul C ...

LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicata*) privind protectia noilor soiuri de plante*)
... e de la pronuntare si pot fi supuse cailor de atac prevazute la art. 41.     (3) Hotararea de anulare a brevetului pentru soi, ramasa definitiva si irevocabila, se publica in Buletinul oficial si anularea se opereaza in Registrul national al brevetelor pentru soiuri.   &nb ...

Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991, republicata. Sanctiuni pentru tulburarea linistii publice
... a contraventiei se solutioneaza de judecatorie.     (2)*) Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila. -----     *) Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 174/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei ...

Deductibilitate cheltuieli rezultate din sentinte definitive si executorii
... at din anularea provizionului a fost venit impozabil, iar cheltuielile cu achitarea daunelor stabilite de o instanta judecatoreasca printr-o hotarare definitiva si irevocabila sunt deductibile in perioada in care s-au inregistrat. ...

Consiliul Concurentei: Raportul concurentei in anul 2013
... bsp; -   nu se gaseste in vreunul din cazurile de nedemnitate prevazut de OUG nr. 86/2006 (persoana condamnata prin hotarare judecatoreasa definitiva si irevocabila);    -   a promovat examenul de admitere in profesia de practician in insolventa. A doua modalitate ...

Model: Actiune in reintegrare
... mpotriva acestei decizii, subsemnatul am declarat recurs care a fost admis la data de ............., de catre .................., prin decizia civila definitiva si irevocabila nr. ........., prin care s-a dispus anularea deciziei civile nr. ......, pronuntata de ............, la data de ............ ...

Decizie ICCJ: RIL admis
... din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, cu modificarile ulterioare, atunci cand printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-au dispus anularea deciziei de recalculare emise in temeiul Legii nr. 119/2010 si mentinerea in plata a pensiei de servici ...

Instanta a decis: Restituirea drepturilor restante
Suntem unitate bugetara (Liceu) si conform reglementarilor in vigoare avem urmatoarea situatie: Avem o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care cadrele didactice au castigat drepturi salariale recunoscute prin lege. Aceste drepturi - diferente rezultate prin reincadarea lor con ...

Drepturile salariale datorate in baza unei hotarari judecatoresti. Declaratii
... din din punct de vedere al declaratiei 112 avand in vedere ca hotararea judecatoaresca pe care trebuie sa o punem in aplicare in acest moment NU ESTE definitiva si irevocabila. Raspuns: Hotararile pronuntate de tribunal (in prima instanta) sunt executorii. Astfel, potrivit art. 448 alin. (1) din ...

Furtul unui mijloc fix. Stabilirea valorii imputabile pentru salariat
... guba este mai mare sau daca salariatul nu o recunoaste, angajatorul se poate adresa instantei judecatoresti pentru a obtine o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pe baza careia sa opereze retinerile din salariu pentru acoperirea pagubei, conform art. 169 alin. 2 din Codul muncii . ...

Codul Rutier: Guvernul aproba modificarea
... din Codul rutier, care stabileste ca hotararea judecatoreasca privind plangerea impotriva procesului-verbal de contraventie (in domeniul rutier) este definitiva si irevocabila. Aceasta prevedere a fost introdusa in Codul rutier in noiembrie 2010, prin Legea nr. 202/2010. Decizia CCR a fost public ...

Decizia CCR: Existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca si cea legiuitoare
... art. 24 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.     Se arata ca prin Decizia nr. 3.104 din 21 iunie 2012, definitiva si irevocabila, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie privindu-l pe senatorul Mircea Diaconu a fost mentinut ca temeinic si legal Raportul ...

CCR: Senatul si-a arogat competente care nu-i apartin prin votul in cazul Mircea Diaconu
... rivit careia o Camera a Parlamentului poate, in virtutea dispozitiilor regulamentare proprii, sa cenzureze sub orice aspect o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, care a dobandit autoritate de lucru judecat, echivaleaza cu transformarea acestei autoritati in putere judecatoreasca, conc ...

Decizia CCR: Starea de incompatibilitate
... onflict declansat prin refuzul Senatului Romaniei de a lua act de incetarea de drept a calitatii de senator a domnului Mircea Diaconu, prin ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care se constata starea de incompatibilitate a acestuia. Decizia este definitiva si genera ...

Contestarea concedierii si renuntarea la judecata
... t act de renuntarea la proces si a emis o Incheiere in baza art. 246 alin.1 c.pr.civ. In situatia data NU avem sentinta clasica emisa de Tribunal, definitiva si irevocabila prin care se dispune reintegrarea petentului in functia detinuta anterior precum si plata drepturilor salariale de la data d ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... de intarziere: - pana la data depunerii cererii de chemare in judecata a chiriasului pentru neplata obligatiilor contractuale? - pana la sentinta definitiva si irevocabila a instantei de judecata? - pana la evacuarea din spatiu a chiriasului? 2. Recuperarea si incasarea creantelor restante ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... de intarziere: - pana la data depunerii cererii de chemare in judecata a chiriasului pentru neplata obligatiilor contractuale? - pana la sentinta definitiva si irevocabila a instantei de judecata? - pana la evacuarea din spatiu a chiriasului? 2. Recuperarea si incasarea creantelor restante ...

Proiect: Se modifica Legea privind domiciliul
... itate al persoanei fizice si, pe cale de consecinta, a actului de identitate; - retragerea actului de identitate anulat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, potrivit procedurii stabilita prin hotarare a Guvernului; - obligatia gazduitorului care si-a exprimat consimtamantul pent ...

Actiune in regres
... i pronunta pe calea ACTIUNII DE REGRES2 sa3 fie obligat sa ne plateasca suma de ............ lei, care s-a dispus prin hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila nr. ........ din data de ..............................., pronuntata de ..............................., a fi platita de sub ...

Decizie CCR: carnetul de circulatie NU se mai suspenda pana nu trec 15 zile pentru a putea face recurs
... ntroduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins: "(31) Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila." 3. La articolul 118, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) In termen de 15 zile de ...

Noua Lege a notarilor publici
... iv de titularii actiunii disciplinare prevazuti de lege, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti este definitiva si irevocabila. (12) Hotararea prin care notarul public a fost sanctionat disciplinar, ramasa definitiva, se comunica, de indata, de catre ...

Dovada starii civile in Noul Cod civil
... rt, eliberat in perioada 1951-1960; b)certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei; c)sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila;pentru divortul pronuntat in intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie sa poarte mentiunea ca a fost inscri ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... . ART. 8 De la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, referirile din cuprinsul actelor normative la hotararea judecatoreasca "definitiva si irevocabila" sau, dupa caz, "irevocabila" se vor intelege ca fiind facute la hotararea judecatoreasca "definitiva&qu ...

Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila
... rerea persoanelor interesate, prin mentiune pe marginea actului de nastere al titularului acestuia. (2)In situatia in care ulterior, prin hotarare definitiva si irevocabila, s-a incuviintat purtarea numelui de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia, mentiunea se inscrie si pe ac ...

Mijloace de dovada a starii civile
... re a cererii la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, primaria competenta, iar prin sentinta definitiva si irevocabila se admite cererea, ofiterul de stare civila delegat din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale primeste declara ...

Firmele de stat nu mai au voie sa apeleze la avocati
... istrative prin care s-au aplicat reducerile procentuale prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66/2011, pana la solutionarea definitiva si irevocabila; b) in cazul anularii definitive si irevocabile, de catre instantele de judecata, a titlurilor de creanta si/sau a actelor ...

Important: S-a republicat Legea cu privire la actele de stare civila
... are intervenita in statutul civil al unei persoane, fie ca urmare a intocmirii unui act de stare civila, fie dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ori printr-un act administrativ, se comunica din oficiu, in termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de evident ...

Dobandirea si stingerea drepturilor reale asupra imobilelor
... urmeaza sa fie radiat este grevat in folosul unei persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane. (3) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa cerut an vederea inscrieri ...

Noile norme de aplicare a Legii privind regimul juridic al adoptiei
... rmen de 5 zile de la inregistrarea cererii insotite de hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, in exemplar legalizat, cu mentiunea "definitiva si irevocabila".     (2) Cererea se face personal de catre adoptator/familia adoptatoare sau prin persoana imputernici ...

Locuinta copilului dupa divort: doua probleme practice
... ea spre crestere si educare conform Codului Familiei nu este echivalenta cu stabilirea locuintei minorului. De aceea, in masura in care prin sentinta definitiva si irevocabila de incredintare a minorului nu s-a stabilit explicit unde anume este locuinta minorului, decizia poate fi revizuita la cerer ...

Client in reorganizare judiciara. Regim fiscal creanta nerecuperata
Intrebare: Un client al nostru a intrat in insolventa si ca urmare a planului de reorganizare aprobat prin decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila, noi, ca si creditori chirografari, vom mai recupera doar 5% din suma cu care ne-am inscris la masa credala. Va rog sa-mi spuneti daca procen ...

Recuperarea pagubei la incetarea CIM
... u pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Ca natura juridica nota de constatare si evaluare are valoarea unei oferte de a contracta. Odata realizat acordul salari ...

Oprirea in instanta a construirii depozitului de deseuri radioactive
... lab si Mediu Radioactive. Desi initial procesul a fost pierdut in februarie 2011, ulterior Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dat o decizie definitiva si irevocabila impotriva proiectului in ianuarie 2012. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) a autorizat con ...

S-a modificat regimul juridic al adoptiei
... intre membrii familiei sau prin divort; c) in cazul casatoriei sau decesului persoanei atestate; d) dupa incuviintarea adoptiei, odata cu ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti de incuviintare a adoptiei, cand atestatul si-a produs in integralitate efectele pentru care a fos ...

Model Nota de constare si evaluare a pagubei
... u pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Nota de constatare nu constituie titlu executoriu in baza caruia angajatorul poate face retineri din salariu. Daca salar ...

Redarea exercitiului drepturilor parintesti
... ata, incepand cu data de 1 octombrie 2011, pentru toate cauzele care sunt pe rolul instantelor de judecata. Pentru cauzele in care s-a dat o sentinta definitiva si irevocabila, parintele interesat poate introduce o actiune de reinstaurare a autoritatii parentale comune dupa data de 1 octombrie 2011 ...

Autoritatea parinteasca in Noul Cod Civil
... s-a pronuntat hotararea ramasa irevocabila.     ” — Art. 39 din Legea nr. 71/2011 Pentru cauzele in care s-a dat o sentinta definitiva si irevocabila, parintele interesat poate introduce o actiune de reinstaurare a autoritatii parentale comune dupa data de 1 octombrie 2011 ...

Atentie notari: Modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale
... ararii prin care acesta a fost sanctionat, una dintre formele de pregatire profesionala in cadrul Institutului Notarial Roman. (3) Hotararea  definitiva si irevocabila constituie titlu executoriu. (4) Amenda prevazuta la alin. (1) lit. b)  se face venit la bugetul camerei.” ...

Legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei - publicata in Monitorul Oficial
... nalul in a carui raza teritoriala functioneaza biroul electoral si se solutioneaza de acesta in cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva si irevocabila. (12) Contestatiile privind respingerea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a solicitarii de eliberare a adeverintel ...

Plangere penala formulata de fosta sotie
... : Prin hotararea de divort dintre dvs. si fosta sotie, apartamentul ce a constituit domiciliul comun a fost atribuit fostei sotii, iar dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii, prin amenintari fata de executorul judecatoresc v-ati impotrivit la executarea cu privire la evacuarea dvs. din ...

Modificarile privind Legea concurentei
... cu precadere. (5) Atacarea ordinului presedintelui Consiliului Concurentei suspenda procedura in fata autoritatii de concurenta pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, potrivit prevederilor alin. (4).” 26. La articolul I punctul 37, dupa alineatul (8) al articolului 46 se intr ...

Rosia Montana a mai castigat o lupta la tribunal
... din 24 mai 2011 a Tribunalului Alba de anulare a HCL 1/2009 privind PUG si PUZ. Conform legii, de la data declararii recursului pana la solutionarea definitiva si irevocabila a acestuia, sentinta Tribunalului Alba este suspendata. In consecinta, in acest moment documentatia PUG si PUZ este in vigoa ...

Amenzile date de Protectia Consumatorului nu mai pot fi atacate cu recurs
... procesului-verbal de constatare a contraventiei, savarsita de agentii economici, intocmit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumator, este definitiva si irevocabila.   De asemenea, aceasta mai prevede ca 'procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestui ...

PDL a initiat o Lege a Audiovizualului pentru a opri
... soana acuzata sau cercetata pentru savarsirea unei infractiuni este prezumata nevinovata atata timp cat nu a fost condamnata printr-o hotarare penala definitiva si irevocabila. (2) In cadrul programelor audiovizuale nu pot fi oferite, direct sau indirect, recompense si nu pot fi facute promis ...

Dreptul comunitar are prioritate in fata hotararilor definitive si irevocabile
... otiv de revizuire, care se adauga la cele prevazute de Codul de procedura civila, incalcarea prioritatii dreptului comunitar printr-o hotarare ramasa definitiva si irevocabila, reglementat de art. 148 alin. (2) coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. Hotararea se comuni ...

Formularul 300, executarea titlurilor executorii, lista chelutielilor eligibile, stimularea IMM, formulare privind impozitele
... rmene de plata esalonata a obligatiei respective. In cazurile in care obligatia de plata este stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, institutia debitoare poate solicita instantei care a dat aceasta hotarare luarea masurilor prevazute la alin. (1), care ...

Legea 51 - CAPITOLUL VI - Raspunderea disciplinara
... ronuntate potrivit alin. (2) si (3), partea interesata poate declara recurs la sectia de contencios a Curtii de Apel Bucuresti, a carei hotarare este definitiva si irevocabila. (5) Procedura judecarii abaterilor disciplinare este stabilita in statutul profesiei si se completeaza cu prevederile Co ...

PSD vrea sa le retraga calitatea de consilier celor care nu ii mai reprezinta interesele
... Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila. ...

Guvernul a reglementat expropierea in interes national
... ate adresa expropriatorului ulterior cu o cerere insotita de documentele doveditoare in conditiile prevazute de lege sau de o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, solicitand eliberarea despagubirii, potrivit legii. (17) In cazul in care persoana interesata a facut cererea, a depus i ...

Atentie: 1.000 de lei amenda daca va alungati sotia din casa, 1.500 de lei amenda daca nu respectati "orele de liniste" de la bloc
... de constatare a contraventiei se solutioneaza de judecatorie. (2) Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila. Art. 9. - (1) In cazul in care contraventiile prevazute in prezenta lege sunt savarsite de un militar, procesul-ver ...

Motivatia Inaltei Curti de casatie si Justitie: pensiile militare nu pot fi recalculate, HG 735 produce efecte erga omnes
... de executare", se subliniaza in document. Totodata, ICCJ mentioneaza ca masura suspendarii H.G. 735 se prelungeste de drept pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei. Magistratii instantei supreme mai precizeaza ca hotararea de guvern contestata este de natura sa creeze un dez ...

Instanta a decis: primul certificat de urbanism al Proiectului Rosia Montana est legal
... n cauza a fost eliberat in anul 2004, inainte de elaborarea studiului de impact asupra mediului pentru Proiectul Rosia Montana.   Decizia definitiva si irevocabila confirma, astfel, validitatea si legalitatea documentului emis catre RMGC in urma cu sase ani.   RMGC este o com ...

Procuror trimis in judecata pentru peste 100 de infractiuni
... r penal, in mod fictiv, in scopul de a o determina sa achite unui prieten al ambilor inculpati o datorie recunoscuta printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, dar care nu fusese supusa executarii silite. Cei doi inculpati au stabilit ca, dupa plata datoriei, sa primeasca de la prie ...

Suport de curs: Dreptul proprietatii intelectuale. Apararea drepturilor nascute din inventie
... i de Apel Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararea de anulare definitiva si irevocabila se inregistreaza la OSIM de catre persoana interesata. Mentiunea hotararii de anulare se publica in Bulentinul Oficial de Pr ...

Legea micii Reforme nr. 220 din 2010
... e introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins: "(31) Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila." 3. La articolul 118, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) In termen de 15 zile de la data pr ...

Cum si unde se inregistreaza accidentele de munca
... itiile unui accident de munca si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia se inregistreaza ca accident mortal, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul. Angajatorul la care a fost angajata ...

Noua forma de desfasurare a proceselor din Romania dupa promulgarea "legii micii reforme"
... stantei inferioare. Nu se mai poate tergiversa dosarul, fiind trimis inapoi pentru rejudecare si ramane definitiva solutia data de Curtea de Apel sau definitiva si irevocabila in instantele civile. De asemenea, noua Lege reglementeaza un termen scurt de maxim cinci, la sapte zile, pentru sesizarea i ...

Taxa de prima inmatriculare, desfiintata in instanta
  Proprietara unui autoturism a dat in judecata statul roman pentru a nu plati taxa de prima inmatriculare si a castigat, sentinta fiind definitiva si irevocabila. Verdictul i-ar putea incuraja pe romanii care au de gand sa-si cumpere masini second hand inmatriculate peste hotare sa cont ...

Regulamentele comunitare europene in materie de divort
... udecata investita sa solutioneze fondul privind incredintarea nu este tinuta de solutia dispusa in dosarul sustragerii. Cu alte cuvinte, hotararea definitiva si irevocabila pronuntata in cadrul Conventiei nu are autoritate de lucru judecat. VII. Jurisprudenta cu privire la aplicarea Regula ...

Cheltuieli de judecata. Onorariu de succes. Admisibilitate.
... itiva iar la 17 iunie 2006 irevocabila. De asemenea, in dosarul nr.26695/3/2004 a fost pronuntata sentinta comerciala nr.5789/28 iunie 2006, devenita definitiva si irevocabila la data de 28 august 2006. In materia cheltuielilor de judecata, potrivit art.274 alin.(1) din Codul de procedura civila ...

Onorariu de succes: Admisibilitate.
... itiva iar la 17 iunie 2006 irevocabila. De asemenea, in dosarul nr.26695/3/2004 a fost pronuntata sentinta comerciala nr.5789/28 iunie 2006, devenita definitiva si irevocabila la data de 28 august 2006. In materia cheltuielilor de judecata, potrivit art.274 alin.(1) din Codul de procedura civila ...

Proceduri de recuperare a creantelor comerciale
... urgerea judecatii in fond si in caile de atac), ceea ce face ca un asemenea proces sa dureze uneori 2-3 ani inainte ca instanta sa pronunte o decizie definitiva si irevocabila. Se impune a se apela la aceasta procedura atunci cand creditorul are nevoie de mai mult decat inscrisuri pentru a-si do ...

Imobil evidentiat in patrimoniul unei societati comerciale, preluat de stat fara titlu valabil. Cerere de restituire in natura.
... tei de 509,57 m.p. (lotul nr. 95), teren aferent constructiei, este de observat ca prin sentinta civila nr. 618/2007 a Tribunalului Constanta, ramasa definitiva si irevocabila, s-a statuat ca G.E. era proprietara, aceasta dobandind terenul prin cumparare in baza contractului autentificat sub nr. 285 ...

Consideratii teoretice si practice: admisibilitatea actiunilor pentru restituirea taxei de poluare
... il Iulian Galca si Laurentiu Sorescu in Revista Romana de Drept Comunitar nr. 3/2008, p. 130 ). 2. Examenul de jurisprudenta Practica judiciara definitiva si irevocabila transmisa de 10 curti de apel se refera exclusiv la taxarea autovehiculelor second-hand importate din spatiul comunitar si i ...

Grefierele din Timisoara au castigat un proces de o jumatate de milion de euro
... e angajate pot merge cu executorul judecatoresc la Curtea de Apel ca sa recupereze jumatate de milion de euro. Grefierele din Timisoara au o sentinta definitiva si irevocabila, dupa ce s-au judecat pentru restantele la sporul de stres. Cele 137 de grefiere timisorence au obtinut o victorie nesper ...

Divort si incredintare minori - regulamente comunitare europene
... udecata investita sa solutioneze fondul privind incredintarea nu este tinuta de solutia dispusa in dosarul sustragerii. Cu alte cuvinte, hotararea definitiva si irevocabila pronuntata in cadrul Conventiei nu are autoritate de lucru judecat. VII. Jurisprudenta cu privire la aplicarea Regula ...

Actiune pauliana (revocatorie impotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)
... a si exigibila a dispus obligarea debitoarei S.C. ........................... sa-mi plateasca suma datorata de ............... lei, hotarare devenita definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie. Debitoarea S.C. ............................. este insolvabila, asa cum rezulta din proc ...

Taxa de acces in statiunea Mamaia a fost declarata discriminatorie de Curtea de Apel Bucuresti
... /2006 a Consiliului Local Municipal Constanta, care prevede plata unei taxe auto pentru accesul in statiunea Mamaia. Decizia instantei nu este, insa, definitiva si irevocabila, Consiliul pentru Combaterea Discriminarii putand face recurs. ...

Imobil preluat abuziv in proprietatea statului. Donatie. Neindeplinirea conditiilor prevazute de Codul civil.
... l civil, in acest din urma caz, daca  s-a admis actiunea in  anulare sau in constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In speta, din probele administrate, rezulta cu evidenta ca nu au fost respectate cerintele legii vizand formalitatile ce ...

Recurs formulat tardiv. Cerere de repunere in termen formulata cu depasirea termenului prevazut de art. 103 alin. 2
... tatii existau persoane  care sa primeasca comunicarea. Parata a mai precizat ca a luat cunostinta ca decizia nr.212A din 9 iunie 2005 a ramas definitiva si irevocabila  la 24 mai 2006, cand reprezentantul unitatii s-a prezentat la Oficiul Postal Vitan pentru a ridica mandatul ce contine ...

CEDO a retras icoanele din scolile din Italia. Urmeaza Romania?
... d de retragere a icoanelor din scoli. Emil Moise sustine ca, pentru ca persoana respectiva nu a facut recurs, decizia Curtii de Apel Ploiesti ramane definitiva si irevocabila si se bate cap in cap cu cea data de Inalta Curte de Justitie si Casatie. Ca urmare, profesorul Moise este hotarat sa mearg ...

Exceptia autoritatii de lucru judecat si prezumtia lucrului judecat. Aspecte procesuale.
... zand cu precadere acest aspect, tribunalul a constatat ca, fata de sentinta civila nr. 413 din 16 iunie 2006, pronuntata de Tribunalul Valcea, ramasa definitiva si irevocabila, prin care s-a respins cererea contestatorilor de repunere in termenul de 30 de zile de la comunicare, prevazut de art. 26 a ...

O procedura speciala pentru partile implicate in procesul civil
... uzei. Dupa cum am amintit chiar la inceput instanta poate folosi aceasta procedura si in cazul divortului cu precizarea ca o data cu ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii de desfacere a casatoriei, hotararile pronuntate in procedura speciala a ordonantei presedintiale isi inceteaza ...

Contractul de asociatiune in participatiune - Model
... rarii starii respective de catre instanta judecatoreasca; e) lipsa de profitabilitate a afacerilor asociatiunii in participatiune; f) hotararea definitiva si irevocabila a unei instante judecatoresti; g) alte cauze prevazute de lege. 7.2. Prezentul contract de asociatiune in particip ...

Activitatea DNA in anul 2007
... mbul unor servicii. Persoanele respective erau sub cercetare pentru savarsirea infractiunii de dare de mita. De asemenea s-a inregistrat o condamnare definitiva si irevocabila a unui ofiter de politie, iar in alte 26 de dosare, instantele au pronuntat hotarari pentru fapte de coruptie. ...

In ce conditii poate cesionarul sa opuna dreptul sau la o a treia persoana?
... rsuri pentru identificarea bunurilor in vederea incheierii contractului de vanzare cumparare, obtinand in acest sens o sentinta judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila.           Apelul declarat de parata impotriva sentintei a fost respins ...

Contract de cesiune. Notificarea cesiunii
... rsuri pentru identificarea bunurilor in vederea incheierii contractului de vanzare cumparare, obtinand in acest sens o sentinta judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila.           Apelul declarat de parata impotriva sentintei a fost respins ...

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
... e plangeriadmisibile si poate respinge altele. Daca cererea Dumneavoastra sau una din plangeri este declarata inadmisibila, aceasta decizie este definitiva si irevocabila. Daca cererea Dumneavoastra sau una din plangeri este declarata admisibila, Curtea incurajeaza partile (Dumneavoastra s ...

Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
... ronuntate potrivit alin. (2) si (3), partea interesata poate declara recurs la sectia de contencios a Curtii de Apel Bucuresti, a carei hotarare este definitiva si irevocabila. (5) Procedura judecarii abaterilor disciplinare este stabilita in statutul profesiei si se completeaza cu prevederile C ...

Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale
... incheierii de respingere si judecatoria o admite, notarul public va da incheierea de autentificare a actului, conform hotararii judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila, si va mentiona ca actul produce efecte de la inregistrarea cererii de autentificare. Sectiunea III - Procedura succe ...

Se poate deroga de la limitele de exercitare a cailor de atac, admitandu-se un recurs impotriva unei decizii irevocabile date de o instanta de recurs?
... vocabila. Impotriva acestei decizii paratii au declarat recurs sustinand ca instanta a gresit admitand recursul la recurs, a casat hotararea definitiva si irevocabila a Tribunalului Caras-Severin si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului la Tribunalul Caras-Severin. Rec ...

Recurs declarat impotriva unei decizii irevocabile. Inadmisibilitate.
... vocabila. Impotriva acestei decizii paratii au declarat recurs sustinand ca instanta a gresit admitand recursul la recurs, a casat hotararea definitiva si irevocabila a Tribunalului Caras-Severin si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului la Tribunalul Caras-Severin. Rec ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Procedura de inscriere in cartea funciara
... pa biroului de cadastru si publicitate imobiliara. (2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila. (3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului car ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Evidenta cadastral-juridica
... sa fie radiat este grevat in folosul unei persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane. (3) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa cerut in vederea inscrieri ...

NOUL COD RUTIER - Raspunderea contraventionala
... de constatare a contraventiei, pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale ori scoaterii de sub urmarire penala sau, dupa caz, pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. (7) Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi a ...

Codul de procedura civila - proceduri speciale
... lui va fi judecat chiar daca se infatiseaza numai reclamantul.     Hotararea care se pronunta in conditiile Art. 613^1 alin. 1 este definitiva si irevocabila in ce priveste divortul.     Hotararea data in materie de divort nu este supusa revizuirii. CAP. ...

Spete - materia comerciala (pct. 29 - 30)
... proprietate asupra terenurilor in discutie nu a intrat in patrimoniul fostului titular ca urmare a restabilirii sale printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, dreptul de mostenire asupra bunurilor in discutie nu are obiect si, in consecinta, nu se poate vorbi despre o eventuala inc ...

Spete - materia comerciala (pct. 36 - 40)
... u-se prin aceasta stingerea tuturor obligatiilor si valorificarea tuturor drepturilor izvorate din respectivele contracte, inclusiv pana la ramanerea definitiva si irevocabila a unor hotarari judecatoresti/arbitrale cu privire la litigii nascute din neexecutarea sau executarea partiala a contractelo ...

Spete - materia comerciala (pct. 16 - 20)
... libertatilor si a intereselor sale legitime, ci si garantia dreptului sau de a starui in judecarea cererii pana la solutionarea ei, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, iar, in continuare, in executarea, chiar si silita la nevoie, a hotararii obtinute. Textul de lege supus controlului restra ...

Spete - dreptul muncii (pct. 31 - 35)
... lui mediu realizat in ultimele 3 luni anterioare desfacerii nelegale a contractului de munca. In speta, este stabilit prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ca dreptul la munca al autorului exceptiei a fost incalcat prin desfacerea nelegala a contractului de munca de catre primari ...

Spete - dreptul muncii (pct. 26 - 30)
... aniei este economie de piata. Analizand actele dosarului, Curtea Constitutionala retine ca in cauza este stabilit prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ca dreptul la munca al autorului exceptiei a fost incalcat prin desfacerea nelegala a contractului de munca si, in consecint ...

Spete - dreptul muncii (pct. 21 - 22)
... rt. 164 alin. (2) din Codul muncii, potrivit carora orice datorii ale angajatului catre angajator trebuie constatate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, inainte de a putea fi recuperate prin retinerea lor din salariu, deoarece incalca dispozitiile art. 134 alin. (2) din Const ...

Spete - dreptul muncii (pct. 16 - 20)
... u pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prin dispozitia legala criticata sunt incalcate prevederile ar ...

Spete - contencios administrativ (pct. 6 - 10)
... ularea, in tot sau in parte, a actului atacat. In acest caz, instanta va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odata cu actiunea principala sau printr-o actiune separata, pana la solutio ...

Spete - drept de proprietate (pct. 11 - 15)
... judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei. [...] (3) In cazul in care persoanei indreptatite i s-a respins, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, actiunea privind restituirea in natura a bunului solicitat, termenul de notificare prevazut la art. 22 alin. (1) curge de l ...

Spete - materia comerciala (pct. 1 - 5)
... orului, a comisiei si a evaluatorului. Comisia este reprezentata de presedintele acesteia. Participarea procurorului este obligatorie. Hotararea este definitiva si irevocabila.     In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invoca incalcar ...

CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
... antei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plngerea introdusa mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, pna la ramnerea definitiva si irevocabila a hotarrii judecatoresti. (7)Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi ataca ...

Actiune privind rectificarea nscrierii din cuprinsul cartii funciare
... onstata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere. In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila. ...

Cerere de nscriere provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... funciara se face in cazul dobandirii unor drepturi afectate de o conditie suspensiva sau daca hotararea judecatoreasca pe care se intemeiaza nu este definitiva si irevocabila. Inscrierea provizorie reprezinta o prenotare, o inscriere imperfecta, conditionata de justificarea ei, actul prin ...

Cerere de radiere a nscrierii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... ermenului mentionat in inscriere sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea titularului lor. De asemenea, printr-o hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila, sau, in cazuri anume prevazute de lege, printr-o decizie a autoritatii administrative se va putea radia inscrierea efectuat ...

Cerere de nscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... at dreptul de a face diligentele necesare pentru inscriere. Instanta judecato- reasca de asemenea va transmite, in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza ...

Cerere de punere n vnzare a imobilului n contul adjudecatarului
... civile nr. ............, pronuntata de ............................., in dosarul nr. ............/..........., la data de ............, ramase definitiva si irevocabila, prin care a fost  licitat de adjudecatarul ................................, domiciliat in ........................... ...

Cerere de ndreptare a executarii silite mpotriva veniturilor imobilului urmarit
... ............................  in  dosarul  nr.  ............/...........,  la  data  de  ............, ramase definitiva si irevocabila, solicitandu-va totodata, in baza art. 499 alin. (2) Cod procedura civila, sa dispuneti prin incheiere ...

Cerere de ncetare/suspendare a executarii silite
... civile nr. ............, pronuntate de ............................., in dosarul nr. ............/..........., la data de .................., ramase definitiva si irevocabila, pornita prin somatia de executare nr. ................., din ...................... emisa de Biroul Executorului Judecatore ...

Contestatie la executare silita
...   dosar in care instanta a pronuntat sentinta civila nr. .........., in anul .........., mai exact la ................., sentinta care a devenit definitiva si irevocabila. 4. In plus, sunt necesare lamuriri cu privire la intinderea, intelesul si aplicarea titlului executoriu, intrucat su ...

Cerere de conexare a mai multor executari
... tei/deciziei  civile nr. ....., pronuntata de ......................., la data de .............., in dosarul civil nr. ......./......., devenita definitiva si irevocabila, impotriva debitoarei S.C. ..............................., cu sediul in ........................, str. .................... ...

Actiune n executarea obligatiilor contractuale de plata a salariului
... u pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, ori in cazul de fata nu exista o astfel de hotarare judecatoreasca, care sa confirme sustinerea angajatoarei-parate. ...

Actiune pauliana (revocatorie mpotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)
... a si exigibila a dispus obligarea debitoarei S.C. ........................... sa-mi plateasca suma datorata de ............... lei, hotarare devenita definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie. Debitoarea S.C. ............................. este insolvabila, asa cum rezulta di ...

Procura generala (reprezentare cu titlu oneros)
... l printr-o tranzactie, va avea dreptul de a exercita toate caile legale de atac si de a ma reprezenta in fata oricarei instante, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunii. |n acest scop, mandatarul meu va putea angaja un avocat care sa-mi reprezinte interesele, va putea face pl ...

Procura generala (reprezentare cu titlu gratuit)
... rocura ii confera mandatarului si dreptul de a exercita toate caile legale de atac si a ma reprezenta in fata oricarei instante, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunii si va face orice demersuri pentru ca subsemnatul sa intru in posesia bunurilor cuvenite pe caile cele mai avan- t ...

Litigiu de munca: Angajata revenita din CCC este instiintata cu privire la schimbarea salariului
"Am revenit din CCC de 2 ani. Stiam ca am dreptul sa ma intorc la locul de munca fix pe acelasi post, cu aceleasi sarcini, pe acelasi salariu. Din pacate, lucrurile nu mai sunt la fel. Am fost instiintata ca firma are dificultati materiale si atunci sunt nevoiti sa imi reduca salariul. Si ca...

Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic
Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003 si modificata prin: Statutul profesiei de consilier juridic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,...

test
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat CADOU, varianta electronica! Consilier - Modele de contracte si formulare de procedura juridica. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat   Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si...

Legea nr. 51 din 1995. Despre organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Legea profesiei de avocat a fost republicata in 2011, consolidata cu OUG 10/2011.   Legea nr. 51 din 1995 contine cele mai importante prevederi ce reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei de avocat.   Profesia de avocat Conform actului, discutam despre o...

14 septembrie, sustinerea examenului de primire in profesia de avocat, stagiari si examen de definitivat in alte profesii juridice
Update 17 august. Astazi este ultima zi in care se mai pot depune cereri de inscriere a candidatilor la examen. Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a publicat in data de 8 iulie 2015 anuntul cu privire la organizarea examenului de primire in profesia de avocat ( pentru dobandirea...

Monitorul Oficial nr. 469 din 29 Iunie 2015
1.  CONDITIILE SI PROCEDURA din 24 iunie 2015 de inregistrare in Registrul prim-cumparatorilor de lapte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015   2.  ORDIN nr. 1.638 din 24 iunie 2015 pentru stabilirea...

Codul Muncii s-a schimbat. Decizia CCR nr. 279 din 2015
Decizia CCR nr. 279 din 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53 din 2003  - Codul Muncii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 431. Acest act produce efecte din momentul publicarii. Conform noilor reguli,...

Hotarari ale Consiliului UNBR. Organizarea examenului de primire in profesie, septembrie 2015
In cadrul sedintei din 5 iunie 2015, au fost luate 3 hotarari ale consiliului UNBR, cu privire la organizarea examenului de primire in profesie, sesiunea septembrie 2015. Cele trei hotarari: - HOTARAREA Nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului – cadru privind organizarea...

Monitorul Oficial nr. 423 din 15 Iunie 2015
1.  DECIZIE nr. 280 din 23 aprilie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015   2. ...

Monitorul Oficial nr. 420 din 12 Iunie 2015
1.  ORDIN nr. M.54 din 8 iunie 2015 pentru modificarea si completarea Normelor privind activitatea de pregatire in strainatate a personalului din Ministerul Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.99/2010 EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT...

22 de posturi vacante de magistrat - asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie
Sunt disponibile 22 de posturi vacante de magistrat - asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea la Bucuresti, in perioada 25 august - 25 noiembrie 2015, a concursului pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de magistrat -...

Selectie judecatori romani pentru seminarul cu tema Conventia Europeana a Drepturilor Omului ca parte integranta a metodologiei judiciare - motivarea hotararilor
In perioada 28-29 septembrie 2015, la Lublin, in Polonia, va avea loc seminarul cu tema Conventia Europeana a Drepturilor omului ca parte integranta a metodologiei judiciare - motivarea hotararilor. Proiectul are ca obiectiv general facilitarea aplicarii practice a hotararilor CEDO, in particular...

Monitorul Oficial nr. 642 din 24 August 2015
1.  ORDIN nr. 1.507 din 13 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploiesti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE PUBLICAT...

Monitorul Oficial nr. 641 din 24 August 2015
1.  NORMA nr. 15 din 14 august 2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015   2.  ORDIN nr. 2.201 din 17 august 2015 pentru...

Monitorul Oficial nr. 640 din 22 August 2015
1.  DECIZIE nr. 546 din 14 iulie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si...

Monitorul Oficial nr. 639 din 21 August 2015
1.  ORDIN nr. 97 din 19 august 2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21...

Monitorul Oficial nr. 638 din 21 August 2015
1.  DECIZIE nr. 25 din 29 iunie 2015 privind sesizarea formulata de Curtea de Apel Bacau - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, prin Incheierea din 26 februarie 2015, pronuntata in Dosarul nr. 3.903/89/2013 EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - COMPLETUL...

Enciclopedia Juridica. Drept civil. Drept penal. Dreptul muncii. Drept administrativ
Lucrurile merg struna cand totul se termina cu bine, in viata de zi cu zi, la munca si acasa. Si daca la munca totul este in regula, lucrurile au toate sansele sa mearga perfect si acasa. Si viceversa, desigur. Viata personala se imbina perfect cu viata noastra profesionala. Pentru viata dvs....

Amenzile si deciziile ANAF pot fi prevenite sau anulate
O conditie este necesar a fi indeplinita, inca de la bun inceput. Nimic nu se poate daca nu intelegem legea si daca nu o aplicam in mod corespunzator. Dar atentie la faptul ca lucrurile nu sunt atat de simple pe cat par. Legislatia este in continua schimbare. Ca atare, lucrurile sunt uneori mai...

Control Curtea de Conturi. Suspiciune de cheltuieli ilegale a banilor publici
PSD Arad arata intr-un comunicat de presa ca "Primaria Arad a cheltuit peste 30.000 de euro pentru felicitari si pungi cadou", fiind citat un raport al Curtii de Conturi care ar contine mai multe nereguli in folosirea banilor publici. "Curtea de Conturi a identificat folosirea nu...

Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic
Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003 si modificata prin: Statutul profesiei de consilier juridic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,...

Ce consecinte fiscale apar in cazul unui client radiat din Registrul Comertului?
Luam ca exemplu in cadrul unui studiu de caz, situatia unui client incert pentru care exista sentinta prin care s-a dispus radierea din Registrul Comertului. Cheltuiala privind pierderea din creanta in acest caz este deductibila si exista dreptul de ajustare TVA. Se mentioneaza faptul ca TVA-ul...

Noul Cod Rutier 2015
... a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaza pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. In acest caz, titularul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domicil ...

Cum se retin sumele pentru zilele de CO necuvenite?
... u pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In concluzie, analizand toate aceste informatii, suma de bani datorata de fostul angajat poate fi acoperita de buna voie ...

Model Actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias
In randurile urmatoare va prezentam un model orientativ complet, realizat de specialisti, de actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .................................., domiciliat in ........................, str....

Caile de atac impotriva sentintelor pronuntate de judecatorie in solutionarea plangerii contraventionale
... a dezbaterilor; - introducerea cererii de recurs suspenda executarea hotararii primei instante. - decizia pronuntata de instanta de recurs este definitiva si irevocabila, constituind titlu executoriu fara indeplinirea vreunei formalitati speciale. - impotriva actelor de executare, contraven ...

Cum se vireaza cheltuielile de judecata pe recurs unui angajat, in cazul unei institutii publice?
... dura civila de catre instanta de judecata si reprezinta o obligatie de plata pentru institutia publica stabilite prin hotararea instantei de judecata definitiva si irevocabila care reprezinta titlu executoriu in sensul Codului de procedura civila, devenind astfel incidente prevederile OG 22/2002 pri ...

Cum se recupereaza banii de la angajatii care folosesc telefoanele de serviciu in scop personal?
... fi operate retineri cu titlu de daune cauzate angajatorului decat daca datoria salariatului este constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Nu uitati faptul ca acordul scris exprimat de salariat sub forma semnarii unui angajament de plata nu indreptateste anga ...

Se modifica Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului pentru notarii stagiari
In Monitorul Oficial nr. 556 a fost publicata Hotararea nr. 79 din 2014 pentru  modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar.  HOTARARE nr. 79 din 18 iulie 2014...

Cai de atac impotriva PV de constatare a contraventiei - Codul rutier actualizat 2014
... vidente si ii va restitui permisul de conducere.     (3^1) Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila.*) -----------     Alin. (3^1) al art. 118 a fost introdus de pct. 2 al art. X din LEGEA nr. 202 din 25 oct ...

Alte tag-uri asemanatoare: solutionarea definitiva, ramasa definitiva, hotarare definitiva, prin hotarare definitiva, definitiva, ramana definitiva, definitiva prin, ramanerea definitiva, ramas definitiva, interdictie ramasa definitiva, judecatoreasca definitiva, 1995 ramasa definitiva, definitivat, definitiva si irevoc, definitiva si irevocabila, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, hotararea definitiva, sentinta definitiva si irevocabila, 2006 definitiva,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice