Stiri economice | Manager
Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

evaluare

Hotararea nr. 4 din 2014: Noi standarde de evaluare ANEVAR
 HOTARARE nr. 4 din 5 aprilie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania EMITENT: ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 275...

Comisia Europeana: Evaluarea MCV
In perioada 25-27 noiembrie 2013 are loc, la Bucuresti, misiunea de evaluare a progreselor inregistrate de Romania in domeniile reformei justitiei si luptei impotriva coruptiei, in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare. Echipa de experti ai Comisiei Europene, condusa de secretarul genera ...

Bani pentru evaluare: Concurenta din Romania sub lupa
In Monitorul Oficial nr. 690 din 12 noiembrie 2013 a fost publicata H.G. nr. 866/2013 privind aprobarea platii contributiei voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in vederea finantarii evaluarii Romaniei in domeniul concurentei (peer-review). In...

Ministerul Justitiei: Evaluarea Romaniei privind cooperarea internationala in materia penala
  In perioada 22-25 octombrie are loc evaluarea Romaniei in cadrul celei de a VI-a Runde de Evaluare Reciproca privind implementarea de catre Statele - Membre ale Uniunii Europene a Deciziilor privind Eurojust si Reteaua Judiciara Europeana. Procedura de  evaluare reciproca a fost stab ...

Comunicat CSM: Evaluarea progreselor inregistrate in cadrul MCV
In data de 24 septembrie 2013, expertii Comisiei Europene aflati in misiune de evaluare a progreselor inregistrate in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) au avut o intalnire de lucru cu o delegatie a  Consiliului Superior al Magistraturii, formata din doamna procuror Oana Andre ...

CE: Evaluarea privind MCV
... Justitiei, Robert Cazanciuc, la 23 septembrie 2013 a purtat discutii cu experti ai Comisiei Europene si din statele membre UE, in cadrul misiunii de evaluare efectuate in Romania in perioada 23-27 septembrie 2013.           La reuniunea de lucru au pa ...

Prevederi ale Regulamentul intern si ale CIM privind evaluarea profesionala
Daca nu se doreste concedierea din motive de necorespundere profesionala ce text trebuie sa apara referitor la evaluare in Regulamentul intern, dar in contractul individual de munca? Se mentioneaza ca nu exista contract colectiv de munca la nivel de societate.   Raspuns:   Potrivit art. ...

Ministerul Public: Regulament de evaluare profesionala
Se aproba Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Astfel, Sectia de resurse umane si documentare va lua masurile necesa ...

CSM: Noul regulament de evaluare a activitatii judecatorilor si procurorilor
Consiliul Superior al Magistraturii a modificat Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor. Astfel, in Monitorul Oficial nr. 375 din 25 iunie 2013 si avand in vedere dispozitiile art. 39 alin. (6) si art. 106 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind stat ...

Licitatii publice. Constituirea comisiilor de evaluare
In cadrul unei primarii si-a desfasurat activitatea o comisie de evaluare pentru o achizitie publica. (licitatie) Totodata, a fost solicitata si activitatea unor experti cooptati. (conform OG 34) Cum pot fi platiti membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati? Mentionez ca membrii comisiei ...

Regimul raspunderii penale a minorului conform Noului Cod Penal
... de minor se face, in conditiile art. 114, potrivit criteriilor prevazute in art. 74.     ART. 116     Referatul de evaluare     (1) In vederea efectuarii evaluarii minorului, potrivit criteriilor prevazute in art. 74, instanta va solicita serviciulu ...

Parlamentul Romaniei: Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor
... e datele si informatiile detinute de martor si despre faptul ca acesta le-a furnizat organelor judiciare sau ca are intentia de a le furniza; h) o evaluare a profilului psihologic al martorului si al celorlalte persoane propuse a fi incluse in Program; i) riscul pe care martorul si celelalte p ...

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor
... se bucura de stabilitate. ART. 23 (1) Judecatorul sau procurorul care raspunde de coordonarea magistratilor stagiari intocmeste anual un referat de evaluare individuala privind insusirea cunostintelor practice specifice activitatii de judecator sau de procuror. (2) In vederea prezentarii la exame ...

Hotararea nr. 4 din 2014: Noi standarde de evaluare ANEVAR
 HOTARARE nr. 4 din 5 aprilie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania EMITENT: ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 275...

ORDIN nr. 556 din 2014 - Norme metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice
... ul institutiei;     - nu se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare in situatia diferentelor de curs rezultate din reevaluarea conturilor de disponibilitati, creante si datorii in valuta.     b) Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar& ...

Monitorul Oficial nr. 275 din 15 Aprilie 2014
... /2014, Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania     Hotararea nr. 3/2014 privind aprobarea “Standardelor de evaluare – ANEVAR” obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare     Hotararea nr. 4/2014, Asociatia Nationala a ...

Decizie Curtea Constitutionale, nr. 148 din 2014: Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea Educatiei Nationale
... nr. 1/2011, exceptie ridicata de Ecaterina Andronescu in dosarul de mai sus avand ca obiect solutionarea recursului formulat impotriva unui raport de evaluare referitor la starea de incompatibilitate. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca prevederile legale me ...

Memorandum de intelegere intre Uniunea Europeana si Romania din 05.11.2013
... 12 mai 2011 (JO L132 din 19 mai 2011). 4. Activarea asistentei preventive si acordarea ulterioara a transelor de imprumut vor fi conditionate de o evaluare pozitiva din partea Comisiei cu privire la implementarea programului de reforme economice al Guvernului Romaniei, evaluari efectuate la inter ...

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
... ii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se subordoneaza sefilor ierarhici. CAPITOLUL III Selectia, numirea, evidenta, evaluarea, avansarea, pregatirea si perfectionarea functionarilor publici cu statut special SECTIUNEA 1 Selectia functionarilor publici cu statut ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 2014
... Articolul 28 Adunarea constitutiva are urmatoarele obligatii: a)verifica existenta varsamintelor; b)examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura; c)aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii; d)discuta si apr ...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
... Suceava nr. 286 din 1 octombrie 2012, ramasa definitiva si irevocabila prin nerecurare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, se mentine Raportul de evaluare nr. 26.073/G/II/11.05.2012, intocmit de catre Agentia Nationala de Integritate, prin care se confirma starea de conflict de interese in care ...

Legea nr. 17/1990 - regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale
... recum si datele care pot fi reproduse si esantioanele care pot fi fractionate; c) sa furnizeze organelor competente romane, la cererea acestora, o evaluare a datelor, esantioanelor si a rezultatelor cercetarii si sa le ajute la interpretarea lor; d) sa nu difuzeze rezultatele cercetarilor, nic ...

Tratatul privind comertul cu arme din 03.06.2013
... protejate ca atare, sau de alte crime de razboi cum ar fi cele definite de acordurile internationale la care este parte. ARTICOLUL 7 Exportul si evaluarea cererilor de export 1. Daca exportul nu este interzis de articolul 6, fiecare stat parte exportator, inainte de autorizarea exportului de ...

Decizia CCR nr. 80/2014 privind propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei
... marea profesionala initiala, numirea judecatorilor si procurorilor ca urmare a promovarii examenului de capacitate, formarea profesionala continua si evaluarea periodica a acestora, promovarea judecatorilor si procurorilor si numirea in functiile de conducere, delegarea, detasarea si transferul, sus ...

Hotararea nr. 250/2014 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati
... la care Romania este parte, in domeniul drepturilor omului si al egalitatii de sanse. Departamentul contribuie la elaborarea rapoartelor periodice de evaluare a progreselor in aplicarea documentelor juridice internationale; o) asigura respectarea si exercita controlul asupra aplicarii prevederilor ...

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*)
... aintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inaintea datei de prioritate.     (5) La evaluarea caracterului individual trebuie sa se ia in considerare gradul de libertate a autorului in elaborarea desenului sau modelului.    ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... inderile care dobandesc controlul asupra uneia sau mai multor intreprinderi ori asupra unor parti ale acestora.     (5) Criteriile de evaluare a compatibilitatii concentrarilor economice cu un mediu concurential normal, procedura de notificare, de acordare a derogarii, termenele, doc ...

LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen*
 LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie...

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi*)
... plete, reale si conforme cu legile si reglementarile in vigoare, furnizandu-se in acest sens o opinie;     d) audit al performantei - evaluarea independenta a modului in care o entitate, un program, o activitate sau o operatiune functioneaza din punctele de vedere ale eficientei, eco ...

Monitorul Oficial nr. 239 din 3 Aprilie 2014
... gurari de Sanatate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea     Legea nr. 266(r2)/2002, Parlamentul Romaniei   &n ...

Examen de numire in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor
... ea loc solutionarea contestatiilor impotriva notelor obtinute la probele scrise. Iata si calendarul examenelor: 18-25 mai: testari psihologice, evaluarea capacitatii candidatilor de luare a deciziilor si de asumare a raspunderii si verificarii rezistentei la stres. 30 mai - 7 iunie: se sust ...

Monitorul Oficial nr. 236 din 02 Aprilie 2014
... RICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014 7.  PROCEDURA SPECIFICA din 25 martie 2014 de evaluare externa periodica a domeniilor de studii universitare de master acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFI ...

Workshop: Psihologie Aplicata in Justitie, pe 26 si 27 aprilie, la Galati
... nile unui politist-psiholog criminalist. Autorul este  prof. univ. dr. Tudorel Butoi Severin, care va sustine si cursul "Aspecte psihice in evaluarea sindromului de stres posttraumatic". In data de 27 aprilie, presedintele Institutului de Psihologie Judiciara, psiholog dr. Iulian L ...

NORME din 25 martie 2004 (*republicata*) fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat*)
... nbsp;   (1) In vederea indeplinirii cerintei prevazute la art. 24, CNCAN verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii si criterii de evaluare a oricarui stat in care exportul sau transferul intracomunitar este permis:     a) este stat membru al Agentiei International ...

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*) privind regimul deseurilor*)
... diului poate decide, prin ordin al ministrului, pentru fiecare caz, daca un anumit deseu a incetat sa fie considerat ca atare, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic si asupra mediului, realizate de aceasta sau de orice alta autoritate/institutie de la nivel national ori europe ...

REGULAMENT din 27 februarie 2014 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
... ecialitate juridica, asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, numirea, promovarea, evaluarea activitatii profesionale, salarizarea si alte drepturi, precum si raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica, asimilat ...

Monitorul Oficial nr. 195 din 20 Martie 2014
... si Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN-INCERC" in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUB ...

Monitorul Oficial nr. 188 din 17 Martie 2014
... 82/2014, Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor     Ordinul nr. 82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor aferenta anului 2014     Decretul nr. 268/2014, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 268/201 ...

Monitorul Oficial nr. 186 din 14 Martie 2014
... tul preuniversitar din 22.11.2013     Metodologia din 22.11.2013, Ministerul Educatiei Nationale     Metodologia de evaluare a calitatii proiectelor de manuale scolare pentru invatamantul preuniversitar din 22.11.2013     Legea nr. 60(r2)/1991, Parla ...

NORME METODOLOGICE din 19 februarie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
... ciale, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege.     (2) Procedura de acreditare cuprinde totalitatea activitatilor de evaluare si certificare a respectarii criteriilor si standardelor definite la art. 5 alin. (2) si (3) din lege.     (3) In scopul evid ...

ANI a decis: Deputatul PDL Mircea Dan s-a aflat in stare de incompatibilitate
... legerea in aceasta functie". Agentia Nationala de Integritate a anuntat ca Mircea Man a fost informat cu privire la declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate si drepturile de care beneficiaza iar acesta a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea drept ...

Monitorul Oficial nr. 161 din 5 Martie 2014
... bsp; Ordinul nr. 105/2014 privind completarea reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismica – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2008″, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 704 ...

Monitorul Oficial nr. 154 din 04 Martie 2014
... ITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2014 4.  ORDIN nr. 214 din 25 februarie 2014 privind aprobarea organizarii si functionarii Unitatii de evaluare a tehnologiilor medicale in cadrul Institutului National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" EMITENT: MINISTERUL SANATATII P ...

Monitorul Oficial nr. 141 din 26 Februarie 2014
... Societatea de Certificare ICECON CERT” – S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii     Ghidul din 11.02.2014, Ministerul Mediului si Schim ...

Legea penala mai favorabila: Pedeapsa lui Nicolae Popa este redusa
... iei publicate pe site-ul Judecatoriei Giurgiu, magistratii au admis contestatia la executare formulata din oficiu, consecinta a sesizarii Comisiei de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile, constituita in temeiul HG 836/2013 la nivelul Penitenciarului Giurgiu privind pe condamna ...

Monitorul Oficial nr. 113 din 14 Februarie 2014
... ptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora     Decizia nr. 24/2014, Curtea Constitutionala ...

Monitorul Oficial nr. 105 din 12 Februarie 2014
... ptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora     Decizia nr. 41/2014, Curtea Constitutionala ...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
... l citate la ascultarea sau confruntarea minorului nu impiedica efectuarea acestor acte.     ART. 506     Referatul de evaluare a minorului     (1) In cauzele cu inculpati minori, organele de urmarire penala pot sa solicite, atunci cand considera necesa ...

Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii art. 97-201
... unerea efectuarii expertizei sau a constatarii     (1) Efectuarea unei expertize se dispune cand pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori imprejurari ce prezinta importanta pentru aflarea adevarului in cauza este necesara si opinia unui expert.     ...

Model editabil de Cerere de incuviintare a adoptiei
... lip;…….. si am fost luati in evidenta.             Am fost supusi procedurii de evaluare si ni s-a eliberat atestatul la data de………             Dupa into ...

Monitorul Oficial nr. 93 din 6 Februarie 2014
...   Metodologia din 27.01.2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice     Metodologia privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantarii prin programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varst ...

Monitorul Oficial nr. 92 din 6 Februarie 2014
... eptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora     Decizia nr. 490/2013, Curtea Constitutionala ...

Minoritatea art. 113-134
... ta de minor se face, in conditiile art. 114, potrivit criteriilor prevazute in art. 74.     ART. 116     Referatul de evaluare     (1) In vederea efectuarii evaluarii minorului, potrivit criteriilor prevazute in art. 74, instanta va solicita serviciulu ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... ecum si sa declare, la data incheierii contractului, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.     (2) Daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii contractului, asiguratul este ...

Monitorul Oficial nr. 57 din 23 Ianuarie 2014
... nr. 38/2014, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice     Ordinul nr. 38/2014 privind constituirea Comitetului de evaluare a propunerilor finale de proiect pentru implementarea obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 – Imbunatatirea mediului inconjurator di ...

Monitorul Oficial nr. 54 din 22 Ianuarie 2014
... ptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora     Decizia nr. 513/2013, Curtea Constitutionala ...

Mentiuni obligatoriu de inclus in procesul verbal
... i si locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; -    indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia (d ...

Monitorul Oficial nr. 26 din 14 Ianuarie 2014
... idirectorigenerali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor deperformanta, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008     Hotararea ...

Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 13 Ianuarie 2014
... INA SIMTEX – ORGANISMUL DE CERTIFICARE – S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii     Ordinul nr. 3762/2013, Ministerul Dezvoltarii Regio ...

Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 Ianuarie 2014
... Hotararea nr. 1409/2013, Consiliul Superior al Magistraturii     Hotararea nr. 1409/2013 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 ...

Elementele esentiale pentru completarea unui proces verbal
... a datei, orei ai locului in care a fost savâraita, precum ai aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei ai la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; -    indicarea actului normativ prin care se stabileate ai se sanctioneaza contraventia (dec ...

Monitorul Oficial nr. 9 din 8 Ianuarie 2014
... vind desemnarea Societatii Comerciale CEPROCIM – S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii si pentru aprobarea extinderii desemnarii acestui organism in vederea n ...

Modificari: Publicitatea profesionala pentru avocati
... conditiilor mentionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei detinatoare a adresei de internet trebuie sa asigure in mod regulat vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul adresei proprii si trebuie sa di ...

Monitorul Oficial nr. 4 din 6 Ianuarie 2014
... Spitalului Orasenesc Odobesti, judetul Vrancea     Metodologia din 18.12.2013, Guvernul Romaniei     Metodologia de evaluare a pagubelor si de stabilire a cuantumului compensatiei din 18.12.2013     Hotararea nr. 1120/2013, Guvernul Romaniei   ...

UNBR - Modificari la Statutul Profesiei de Avocat
... conditiilor mentionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei detinatoare a adresei de Internet trebuie sa asigure In mod regulat vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul adresei proprii, la cererea orga ...

Monitorul Oficial nr. 837 din 24 Decembrie 2013
... a nr. 116/2013, Guvernul Romaniei     Ordonanta de urgenta nr. 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in ve ...

Monitorul Oficial nr. 831 din 24 Decembrie 2013
... ectiei Sociale si Persoanelor Varstnice     Ordinul nr. 2589/2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Minister ...

Monitorul Oficial nr. 822 din 23 Decembrie 2013
... gurari de Sanatate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea     Ordinul nr. 100/2013, Autoritatea Nationala de Reglementare in ...

Codul Civil: Transmisiunea si partajul mostenirii
... 1.116     Procesul-verbal de inventariere     (1) Procesul-verbal de inventariere cuprinde enumerarea, descrierea si evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau in posesia defunctului la data deschiderii mostenirii.     (2) Bunurile a caror proprieta ...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
TITLUL III     Dezmembramintele dreptului de proprietate privata     CAP. I     Superficia     ART. 693     Notiune     (1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul...

Monitorul Oficial nr. 785 din 16 Decembrie 2013
... 83/2013, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice     Ordinul nr. 3483/2013 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii r ...

Monitorul Oficial nr. 759 din 6 Decembrie 2013
... ehnice PT CR 6-2013 “Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor juridice care efectueaza examinari nedistructive, precum si evaluarea persoanelor juridice care efectueaza examinari distructive”, PT CR 7-2013 “Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, alumini ...

MJ: Consiliul Justitie si Afaceri Interne
Ministrul justitiei, Robert CAZANCIUC, a participat la lucrarile Consiliului Justitie si Afaceri Interne, care a avut loc la Bruxelles, la 6 decembrie 2013. Acesta reuniune marcheaza sfârsitul Presedintiei lituaniene a Consiliului Uniunii Europene.    Au fost adoptate proiecte de...

Calitatea si eficienta justitiei: Relatiile dintre judecatori si avocati
UNBR  a dat publicitatii Avizul nr. (2013) 16 din 01 octombrie 2013 al Grupul de lucru Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni ( CCJE – GT ) privind relatiile dintre judecatori si avocati,  in vedere asigurarii calitatii si eficientei justitiei. I. INTRODUCERE 1. In...

Proiect UNBR: Modificarea statutului profesiei de avocat
... conditiilor mentionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei detinatoare a adresei de internet trebuie sa asigure in mod regulat vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul adresei proprii, la cererea orga ...

Proiect: Registrul comertului are reguli noi
... nga tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului; o) organizeaza si coordoneaza activitatea de resurse umane, formare profesionala si evaluare a salariatilor Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale; p) supravegheaza si ...

Comisia Europeana: Evaluarea MCV
In perioada 25-27 noiembrie 2013 are loc, la Bucuresti, misiunea de evaluare a progreselor inregistrate de Romania in domeniile reformei justitiei si luptei impotriva coruptiei, in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare. Echipa de experti ai Comisiei Europene, condusa de secretarul genera ...

Codul Deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica
...   f) codul deontologic - Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica;     g) metodele si tehnicile de evaluare si asistenta psihologica - instrumente profesionale specifice psihologului, utilizate pentru desfasurarea activitatilor psihologice prevazute ...

Monitorul Oficial nr. 718 din 21 Noiembrie 2013
... inul nr. 228/2013, Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor     Ordinul nr. 228/2013 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare in vederea acreditarii in primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitara cu paturi     Decretul nr. 893 ...

INM: Concurs privind managementul, comunicarea si resursele umane
... e nivelurile ierarhice sunt: a) calitatile tehnice; b) calitatile umane; c) calitatile conceptuale. Raspuns: b 3. Dupa obiectivele urmarite, evaluarea managerilor poate fi: a) anticipativa; b) de ansamblu; c) periodica. Raspuns: a 4. In tranzitia de la specialist la manager, cand n ...

Statutul auditorilor de justitie
... titie vor raspunde cu seriozitate, la termenele stabilite in acest sens de conducerea INM si prin completarea tuturor rubricilor, la chestionarele de evaluare a personalului de instruire al INM, a programelor de formare initiala, precum si a oricaror alte activitati. Art. 20 Auditorii de justitie ...

Monitorul Oficial nr. 692 din 13 Noiembrie 2013
... inistrului apararii nationale nr. M. 102/2006 pentru aprobarea “I.M. – 3/19, Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii in institutiile militare de invatamant sau a selectiei personalului pentru participarea la cursuri de cariera in tara&rd ...

Ministerul Justitiei va invita:
... la ora 10.00, la sediul Ministerului Justitiei, Sala de Consiliu.   In cadrul reuniunii vor fi abordate urmatoarele subiecte: * Procesul de evaluare – informari din partea expertilor care au participat la misiunile de evaluare ce au avut loc in cursul anului 2013, * Raportul semestr ...

Bani pentru evaluare: Concurenta din Romania sub lupa
In Monitorul Oficial nr. 690 din 12 noiembrie 2013 a fost publicata H.G. nr. 866/2013 privind aprobarea platii contributiei voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in vederea finantarii evaluarii Romaniei in domeniul concurentei (peer-review). In...

Monitorul Oficial nr. 683 din 6 Noiembrie 2013
... ute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Dire ...

Consiliul Concurentei: Raportul concurentei in anul 2013
... e, avand un impact de ansamblu asupra mediului de afaceri si un impact indirect asupra consumatorilor finali. Consolidarea acestui proiect privind evaluarea gradului de concurenta in sectoarele esentiale reprezinta un obiectiv important al Consiliului Concurentei, mai ales pentru ca el constitui ...

Seminar INM: Modalitati alternative de realizare a scopului si functiilor pedepsei
... de Apel Bucuresti Gabriel OANCEA - Sef serviciu, Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti • Rolul si importanta referatului de evaluare in procesul de individualizare judiciara a pedepsei 11.00-13.00 Raluca MOROSANU – Judecator, Curtea de Apel Bucuresti Gabriel OANC ...

Monitorul Oficial nr. 680 din 5 Noiembrie 2013
... tificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a co ...

Monitorul Oficial nr. 679 din 5 Noiembrie 2013
... lui ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, in vederea atribuirii traseelor pe ...

INM: Rezultatele verificarilor
Au fost publicate tabelele defintive privind evaluarea judecatorilor si procurorilor, atat pentru concurusl de promovare efectiva, cat si pentru concursul de promovare pe loc Redam mai jos situatia finala Tabel final privin rezultatul verificarii indeplinirii, de catre candidatii judecatori ...

Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzurilor sexuale
... ecvata de catre Comitetul de la Lanzarote in cadrul domeniului de aplicare a Conventiei. in cadrul primei runde de monitorizare, comitetul a decis evaluarea tematica a statelor, tema acestei prime runde fiind aceea a abuzului sexual in cadrul cercului de incredere („sexual abuse in the circ ...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
... apreciere in raport de principiile echitatii si bunei-credinte − estimarea duratei cercetarii: stabilire in raport de complexitate si probe, reevaluare, stabilire pe termene/unitati de timp (zile, luni, ani) − regimul juridic al exceptiilor procesuale − noutati in materia probel ...

Proiect MJ: Legea penala mai favorabila in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor
Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiectul de hotarare privind constituirea comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate, din perspectiva intrarii in vigo ...

Ministerul Justitiei: Evaluarea Romaniei privind cooperarea internationala in materia penala
  In perioada 22-25 octombrie are loc evaluarea Romaniei in cadrul celei de a VI-a Runde de Evaluare Reciproca privind implementarea de catre Statele - Membre ale Uniunii Europene a Deciziilor privind Eurojust si Reteaua Judiciara Europeana. Procedura de  evaluare reciproca a fost stab ...

Noul Cod Rutier 2013. Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative
... dicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; numarul punctelor-amenda ...

Monitorul Oficial nr. 640 din 17 Octombrie 2013
... tate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a n ...

INM: Concurs functii de conducere
... tombrie 2013, inclusiv. Concursul sau examenul se va desfasura dupa urmatorul calendar: 27 octombrie - 3 noiembrie 2013 - testarea psihologica, evaluarea capacitatii candidatilor de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres; 8 - 19 noiembrie 2013 - susti ...

Monitorul Oficial nr. 630 din 10 Octombrie 2013
... p;   Decizia nr. 427/2013 pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 192/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru evaluarea starii industriei de securitate     Decizia nr. 428/2013, Prim-ministru     Decizia nr. 428/2013 privind c ...

Falimentul si lichidarea activelor - Codul Insolventei 2013
... ista cauze de preferinta, pentru obtinerea acestor lichiditati, fara aprobarea creditorilor. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica, dupa evaluarea prealabila, pornind de la valoarea de lichidare indicata de evaluator.     § 2. Efectuarea lichidarii    ...

Reorganizarea in insolventa - Codul insolventei 2013
... omparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment; valoarea estimativa se va calcula in baza unui raport de evaluare, intocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61;     e) modalitatea de achitare a creantelor curente.   ...

Situatia unor acte juridice a debitorului - Codul Insolventei 2013
... sp;   2. primirea unei garantii reale cu o valoare egala cu valoarea de piata a bunului stabilita in cadrul procedurii, printr-un raport de evaluare actualizat ce va fi intocmit de catre un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61;     3. primirea unei scrisori de g ...

Primele masuri. Intocmirea tabelului de creante. Contestatiile - Codul Insolventei 2013
... ;   Creantele beneficiare ale unei cauze de preferinta se inscriu in tabelul definitiv pana la valoarea de piata a garantiei stabilita prin evaluare, dispusa de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuata de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. In cazul ...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... oarele situatii:     A. atunci cand valoarea obiectului garantiei, determinata de un evaluator conform standardelor internationale de evaluare, este pe deplin acoperita de valoarea totala a creantelor si a partilor de creante garantate cu acel obiect:     a) obiectul ...

Administratorul Judiciar - Codul Insolventei 2013
... bsp;   q) transmiterea spre publicare in Buletinul procedurilor de insolventa a unui anunt cu privire la depunerea la dosar a raportului de evaluare, in termen de doua zile de la depunere.     (2) Judecatorul-sindic poate stabili in sarcina administratorului judiciar, prin ...

Domeniul de reglementare - Codul Insolventei 2013
... privat diligent, in cadrul unei proceduri de preinsolventa sau reorganizare, comparativ cu o procedura de faliment. Analiza are la baza un raport de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat membru ANEVAR si se raporteaza inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul ...

MJ: Proiect european privind recuperarea creantelor
... drul procedurilor judiciare.      Temele abordate au vizat aspecte precum: investigatiile financiare, mecanisme pentru identificarea/evaluarea prejudiciului si a „profitului” infractional, proceduri de lucru la nivelul oficiilor de administrare a bunurilor sechestrate/co ...

Nulitate: Ocuparea functiei fara conditii
... tuatie in care, in lipsa unor prevederi legale exprese, apreciem ca nulitatea relativa a fost acoperita prin indeplinirea atributiilor de serviciu si evaluarea realizata de angajator. Asadar, in speta mentionata de dvs. exista in egala masura si culpa angajatorului si culpa salariatului, la inche ...

Comunicat UNBR: Solutionarea contestatiilor Drept penal si Drept procesual penal
... amenul privind Dpretul penal si Dreptul procesual penal din 27 septembrie. Procesul Verbal  privind solutionarea contestatiilor la baremul de evaluare si notare, formulate de candidatii care s-au prezentat la proba de examen din data de 27 septembrie 2013 (disciplinele „Drept Penal&rdq ...

Monitorul Oficial nr. 577 din 10 Septembrie 2013
... p; Hotararea nr. 881/2013, Consiliul Superior al Magistraturii     Hotararea nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 ...

Monitorul Oficial nr. 573 din 9 Septembrie 2013
... inanciara     Hotararea nr. 31/2013 privind aprobarea Normei nr. 8/2013 pentru completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private     Hotararea nr. 677/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 677 ...

Seminar Live INM: Executarea pedepselor
... nbsp;                 Concluziile seminarului; Completarea fiselor de evaluare 14.00                  Masa de pranz ...

Comunicat CSM: Evaluarea progreselor inregistrate in cadrul MCV
In data de 24 septembrie 2013, expertii Comisiei Europene aflati in misiune de evaluare a progreselor inregistrate in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) au avut o intalnire de lucru cu o delegatie a  Consiliului Superior al Magistraturii, formata din doamna procuror Oana Andre ...

Comunicat UNBR: Reguli noi in timpul desfasurarii examenului
... didatii vor preda comisiei de sala si subiectele si ciornele.       x.        Baremul de evaluare si notare va fi afisat la usa imobilului de examendupa cel putin 30 de minute de la incheierea probei la toate salile, darnu mai tarziu de o ...

CE: Evaluarea privind MCV
... Justitiei, Robert Cazanciuc, la 23 septembrie 2013 a purtat discutii cu experti ai Comisiei Europene si din statele membre UE, in cadrul misiunii de evaluare efectuate in Romania in perioada 23-27 septembrie 2013.           La reuniunea de lucru au pa ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... )    transmiterea spre publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa a unui anunt cu privire la depunerea la dosar a raportului de evaluare, in termen de 2 zile de la depunere. 2)    Judecatorul sindic poate stabili in sarcina administratorului judiciar, prin inche ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... privat diligent, in cadrul unei proceduri de pre-insolventa sau reorganizare, comparativ cu o procedura de faliment. Analiza are la baza un raport de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat membru ANEVAR si se raporteaza inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul ...

Formare profesionala INM: Seminarii
Institutul National al Magistraturii organizeaza in zilele de 23 si 24 Septembrie 2013 un Seminar de pregatire profesionala. Tema Seminarului Medierea: Solutie Alternativa de solutionare a litigiilor Formatori: Sanda Elena LUNGU - judecator Curtea de Apel Craiova Mihaela MARGINEANU - procuror...

Solutionarea contestatiei: testul grila de verificare a rationamentului logic
... c Intocmit de Comisia de solutionare a contestatiilor -test grila de verificare a rationamentului logic, cu privire la Contestatiile la baremul de evaluare si notare, formulate in temeiul art.21 alin.3 si art. 18 alin. 1 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere ...

Proiect MAI: Soferi, data de la care incepe sa isi produca efectele sanctiunea contraventionala
... procesului-verbal de constatare a contraventiei constatate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 500/2012;   - urmareste reevaluarea termenelor avute in vedere in cadrul pro cedurilor de referinta (momentul ramanerii definitive si irevocabile a hotararilor, fata de textul ...

Forum destinat magistratilor de la instantele de prim grad de jurisdictie si de apel
... esfasurate in cadrul programului de formare, problemele de drept dezbatute, solutiile relevate precum si orice alte informatii de natura sa permita o evaluare a calitatii si eficacitatii programului. Selectarea de catre INM nu garanteaza magistratilor participarea la actiunile de formare pentru c ...

Seminar INM: EU Competition Law for national judges
... esfasurate in cadrul programului de formare, problemele de drept dezbatute, solutiile relevate precum si orice alte informatii de natura sa permita o evaluare a calitatii si eficacitatii programului. Selectarea de catre INM nu garanteaza magistratilor participarea la actiunile de formare pentru c ...

Monitorul Oficial nr. 555 din 2 Septembrie 2013
    Decretul nr. 740/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 740/2013 privind acreditarea unui ambasador     Decretul nr. 742/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 742/2013 privind eliberarea din functie a unui...

INM: Solutionarea contestatiilor privind disciplina Drept penal
... l Supliment - 30 august 2013 Intocmit de Comisia de solutionare a contestatiilor - Drept penal, cu privire la contestatia la baremul de notare si evaluare, formulata de Oancea Laura Elisabeta, in temeiul art. 19 din Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutul ...

INM: Solutionarea contestatiilor la Drept procesual penal
... ent - 30 august 2013 Intocmit de Comisia de solutionare a contestatiilor - Dreptprocesual penal, cu privire la contestatia la baremul de notare si evaluare, formulata de candidatul BELCHITA Mihai- Alexandru, in temeiul art. 19 din Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvir ...

Prevederi ale Regulamentul intern si ale CIM privind evaluarea profesionala
Daca nu se doreste concedierea din motive de necorespundere profesionala ce text trebuie sa apara referitor la evaluare in Regulamentul intern, dar in contractul individual de munca? Se mentioneaza ca nu exista contract colectiv de munca la nivel de societate.   Raspuns:   Potrivit art. ...

Monitorul Oficial nr. 534 din 23 August 2013
... entru desemnarea Societatii Comerciale CERTIND – S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii     Ordinul nr. 2437/2013, Ministerul Dezvoltarii Regio ...

Monitorul Oficial nr. 527 din 22 August 2013
... Societatea de Certificare ICECON CERT” – S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii ...

Monitorul Oficial nr. 526 din 21 August 2013
... privind desemnarea Societatii Comerciale AEROQ – S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii     Ordonanta nr. 22/2013, Guvernul Romaniei  & ...

ICCJ: Modificari recente la examen
... 873/2013 se stabileste modificarea  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat amanarea aprobarii Ghidului de interviu, a grilei de evaluare a interviului, de uz intern, pentru etapa de interviu din cadrul concursului de promovare in functia de judecator la Înalta Curte de Ca ...

Monitorul Oficial nr. 524 din 21 August 2013
... utului de Cercetari in Transporturi INCERTRANS – S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii     Ordinul nr. 2448/2013, Ministerul Dezvoltarii Regio ...

Monitorul Oficial nr. 523 din 21 August 2013
... nd desemnarea Societatii Comerciale RAD CERT – S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii     Ordinul nr. 2441/2013, Ministerul Dezvoltarii Regio ...

Monitorul Oficial nr. 518 din 19 August 2013
... r. 5/2013 pentru completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitatilor de educatie medicala continua a medicilor, precum si a criteriilor si normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizori ...

Vanzarea actiunilor societatilor inchise si a partilor sociale
... i silite este mult mai facil, nedepinzand de toanele debitorului urmarit. In plus, executorul judecatoresc are un control total asupra activitatii de evaluare si vanzare a bunurilor mobile supuse executarii silite. Nu trebuie sa reamintesc faptul ca si custodele trebuie sa fie o persoana solvabila s ...

Ponta: Miercuri se incheie procedura de desemnare a propunerilor pentru judecatorii CEDO
... ansmis AGERPRES. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma primirii de catre partea romana a avizului Grupului consultativ de experti pentru evaluarea listei nationale de propuneri pentru ocuparea functiei de judecator la CEDO cu privire la candidatii propusi de Romania. "Astfel, Gr ...

Monitorul Oficial nr. 506 din 12 August 2013
... re pentru depozitul de deseuri radioactive slab si mediu active Saligny” si al proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 “Proiect tehnic si evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deseuri slab si mediu active Saligny”     Hotararea nr. 584 ...

Domeniul transporturilor: Ghid privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice
... iile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire, regasite si la nivelul anuntului de participare. * In ceea ce priveste factorii de evaluare, in cuprinsul anuntului de intentie acestia vor fi detaliati doar in masura in care acestia se cunosc la momentul transmiterii anuntului de i ...

Achizitii publice? Atentie la riscurile procedurale
... e calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire, regasite si la nivelul anuntului de participare.  * In ceea ce priveste factorii de evaluare, in cuprinsul anuntului de intentie acestia vor fi detaliati doar in masura in care acestia se cunosc la momentul transmiterii anuntului de i ...

Ministerul Sanatatii: Proiectul privind malpraxisul a fost finalizat
... i nu va mai fi nevoit sa astepte ani de zile decizia instantelor de judecata. In proiectul de lege este prevazut ca, in termen de 6 luni, procesul de evaluare a cazului sa fie finalizat”, a explicat Nicolaescu. Sursa: Mediafax ...

Monitorul Oficial nr. 448 din 22 Iulie 2013
... 013     Ordinul nr. 147/2013, Guvernul Romaniei     Ordinul nr. 147/2013 privind aprobarea taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor aferenta anului 2013     Hotararea nr. 4/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara     Hota ...

Decizie UNBR: Caracter imperativ
... gresul avocatilor si de Consiliul U.N.B.R. (3) Pe baza hotararilor Congresului avocatilor Consiliul U.N.B.R. va elabora un program anual privitor la evaluarea si controlul pregatirii pro¬fesionale continue a avocatilor care va tine cont de conlucrarea dintre barouri pentru realizarea pregatirii ...

Monitorul Oficial nr. 424 din 12 Iulie 2013
... ategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015, precum si pentru aprobarea Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne     Hotararea nr. 438/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. ...

HG: Departamentul pentru IMM
... n care exercita functia de coordonare a politicilor si a masurilor de incurajare si de stimulare a intreprinderilor mici si mijlocii, monitorizare si evaluare a acestora, prin oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie prevazute in anexa nr. 2;     4. pr ...

Monitorul Oficial nr. 414 din 9 Iulie 2013
... nr. 68/2013, Ministerul Apararii Nationale     Ordinul nr. M.68/2013 privind aprobarea Criteriilor specifice de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a activitatii comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Aparari ...

Termenul de sesizare a instantei. Data inceperii si incetarii activitatii
... 2/2011 privind jurisdictia muncii - Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 4/2011) arata ca probabil legiuitorul a avut in vedere nota de constatare si evaluare a pagubei; recuperarea acesteia prin acordul partilor statornicite de art. 254 alin. (3) din Codul muncii , sau instrumentul juridic de recu ...

INM: Examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari
... onsiliul Superior al Magistraturii si se anexeaza: a) diploma de absolvire a lnstitutului National al Magistraturii, in copie; b) referatele de evaluare si avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau, dupa caz, al procurorului general al parchetului de pe langa acestea; c) fisa d ...

Monitorul Oficial nr. 403 din 4 Iulie 2013
... cii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice     Ordinul nr. 1.176/2013 privind modificarea art. 2 din Metodologia de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul Programului de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor perso ...

Uniunea Notarilor pune la dispozitia ANRP ghidul cu valorile orientative ale proprietatilor imobiliare
... iale valabile la data intrarii in vigoare a legii. Aceasta face ca informatiile puse la dispozitie de Uniunea Notarilor sa fie singurul instrument de evaluare in procesul de despagubire pe viitor. Guvernul si-a asumat pe 17 aprilie raspunderea in fata Parlamentului pentru legea privind compensare ...

UNBR: Noi reguli pentru examenul de primire in profesie
... re a conducerii I.N.P.P.A. Central - Bucuresti / centrelor teritoriale cu membrii comisiei de corectare, pentru instruirea membrilor comisiei privind evaluarea unitara a lucrarilor candidatilor. Data si locul intalnirii vor fi comunicate in termen util. Costurile intalnirii se suporta din taxele de ...

Ministerul Public: Regulament de evaluare profesionala
Se aproba Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Astfel, Sectia de resurse umane si documentare va lua masurile necesa ...

Monitorul Oficial nr. 384 din 27 Iunie 2013
... 12/2013, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie     Ordinul nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public     ...

MJ: Criminalitate economica si recuperarea creantelor
... itice, registre de conturi bancare, rapoarte de tranzactii suspecte, elaborarea profilului financiar al invinuitilor), mecanisme pentru identificarea/evaluarea prejudiciului si a „profitului” infractional, oficii de administrare a bunurilor sechestrate/confiscate (organizare si functiona ...

CSM: Noul regulament de evaluare a activitatii judecatorilor si procurorilor
Consiliul Superior al Magistraturii a modificat Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor. Astfel, in Monitorul Oficial nr. 375 din 25 iunie 2013 si avand in vedere dispozitiile art. 39 alin. (6) si art. 106 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind stat ...

Admitere la Institut: Calendarul detaliat de desfasurare a concursului
... toarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal; - 26 august 2013 - depunerea contestatiilor la baremul de evaluare si notare; - 27-28 august 2013 - solutionarea contestatiilor la barem; - 30 august 2013 - afisarea rezultatelor la proba climinatorie d ...

CEDO: Romania a incalcat art. 3 si art. 8 din Conventie
... ntrul de Plasament nr. 7, sector 3, Bucuresti.     18. Hotararea sus-mentionata a fost modificata la data de 8 iunie 1999, dupa o reevaluare a dosarului efectuata de o comisie din oficiu. Comisia a considerat ca masurile de protectie deja intreprinse ar trebui sa fie mentinute intr ...

Monitorul Oficial nr. 375 din 25 Iunie 2013
... . 654/2013, Consiliul Superior al Magistraturii     Hotararea nr. 654/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 ...

Licitatii publice. Constituirea comisiilor de evaluare
In cadrul unei primarii si-a desfasurat activitatea o comisie de evaluare pentru o achizitie publica. (licitatie) Totodata, a fost solicitata si activitatea unor experti cooptati. (conform OG 34) Cum pot fi platiti membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati? Mentionez ca membrii comisiei ...

Publicitatea profesionala a avocatilor
... itiilor mentionate la alineatul (4), forma de exercitare a profesiei detinatoare a adresei de Internet trebuie sa asigure in mod regulat vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul adresei proprii si trebuie sa di ...

INM: Noi reguli de admitere
... ...........................     5. preia, de la oricare dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, subiectele si baremele de evaluare si notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;     ................................................................. ...

Monitorul Oficial nr. 356 din 17 Iunie 2013
    Ordinul nr. 1792/2013, Ministerul Justitiei     Ordinul nr. 1.792/2013 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare   ...

Camera Deputatilor: Avem sistem de probatiune
Legea privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune a fost adoptata de catre Camera Deputatilor. Rezultatul votului este urmatorul: au votat pentru=276, contra=18, abtineri=1 (prezenti=295) Astfel, prin Hotararea Guvernului nr. 487/1998 pentru modificarea si completarea Hotararii...

Monitorul Oficial nr. 339 din 10 Iunie 2013
    Ordinul nr. 724/2013, Ministerul Sanatatii     Ordinul nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate in procesul de evaluare si a met ...

MJ anunta procedura de selectare a candidatilor pentru functia de judecator la CEDO
... ste cel insuficient reprezentat in cadrul Curtii (sub 40% din judecatori). De asemenea, la definitivarea listei se va acorda prioritate, in caz de evaluare similara a doi sau mai multi candidati, aceluia dintre ei care fata de limita maxima de varsta stabilita pentru exercitarea functiilor (70 an ...

Regulamentul de organizare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrari
... tructurile din subordine a sarcinilor cuprinse in acestea;     l) intocmeste si prezinta periodic ori la ordin rapoarte si sinteze de evaluare a fenomenelor specifice domeniului de activitate;     m) organizeaza si executa alte activitati specifice la ordin sau cu apr ...

Monitorul Oficial nr. 303 din 28 Mai 2013
... p; Ordinul nr. 84/2013, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie     Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale anuale si promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public     Reg ...

MJ: Invitatie
In perioada 4-6 iunie 2013 se va desfasura, la Bucuresti, vizita echipei de evaluare, in cadrul procesului de examinare a implementarii Conventiei ONU impotriva Coruptiei.   Echipa este formata din reprezentanti ai Frantei, Estoniei si ai Biroului Natiunilor Unite impotriva Drogurilor si a Cr ...

Evaluarea Comisiei Europene: MCV
  La data de 29 mai 2013, ministrul Justitiei, Robert CAZANCIUC, a primit vizita unei delegatii a Comisiei Europene, in cadrul misiunii de evaluare pe care aceasta institutie o efectueaza in Romania in perioada 29-31 mai 2013.   La reuniune au participat reprezentanti ai MJ, la nivel ...

Codul de procedura civila: Procedura partajului judiciar ( art. 979 - art. 995)
...     Incheierea de admitere in principiu     (1) Daca pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masuratoare, evaluare si altele asemenea, pentru care instanta nu are date suficiente, ea va da o incheiere prin care va stabili elementele prevazute la art. 983, ...

Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a deveni judecator la CEDO
... ste cel insuficient reprezentat in cadrul Curtii (sub 40% din judecatori). De asemenea, la definitivarea listei se va acorda prioritate, in caz de evaluare similara a doi sau mai multi candidati, aceluia dintre ei care fata de limita maxima de varsta stabilita pentru exercitarea functiilor (70 an ...

Model: Nota de constatare si evaluarea pagubei
... ........................................., am convenit astazi ca recuperarea pagubei sa se faci in modul prevazut prin prezenta nota de constatare si evaluare a pagubei. SC..........................................               ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... sp;   a) somatia de plata facuta verbal debitorului si raspunsul lui, daca a fost prezent;     b) enumerarea, descrierea si evaluarea, dupa aprecierea executorului, daca este posibil, a fiecarui bun mobil sechestrat;     c) indicarea bunurilor care, fiind ex ...

Elementele CIM sunt obligatorii
Art. 40 lit.f din Codul muncii revede dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanta individuala si criteriile de evaluare. De aici deducem ca nu suntem obligati sa stabilim aceste criterii, oricum acestea fiind in mod special in interesul nostru si nu in interesul salariatului. ...

Monitorul Oficial nr. 261 din 9 Mai 2013
... sp; Hotararea nr. 3/2013, Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania     Hotarare privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare     Hotararea nr. 4/2013, Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autoriz ...

Monitorul Oficial nr. 249 din 30 Aprilie 2013
... ate     Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea     Hotararea nr. 185/2013, Guvernul Romaniei     ...

Monitorul Oficial nr. 248 din 30 Aprilie 2013
... nantei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii     Decretul nr. 433/2013, Presedintele Romaniei     Decret pentru promulgarea Legii privin ...

Monitorul Oficial nr. 244 din 29 Aprilie 2013
... tanta fiscala     Ordinul nr. 3412/2013, Ministerul Educatiei Nationale     Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara   &nb ...

Contractul de munca la domiciliu
... ania F. Atributiile postului Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*). F1 Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului .................................................................................................. ...

Ziua internationala a proprietatii intelectuale: 26 aprilie
Pentru a marca importanta acestei aniversari, Institutul National al Magistraturii a organizat, in perioada 18-24 aprilie 2013, urmatoarele activitati de formare in domeniul dreptului proprietatii intelectuale: I. Conferinta internationala in domeniul Dreptului european al proprietatii...

Evaluarea salariatilor: Consecinte juridice
... ii; d) conditiile de munca; e) salariul; f) timpul de munca si timpul de odihna. Greseli Drept urmare, este gresit sa prevedem in procedura de evaluare ca salariatii cu functie de conducere care obtin calificativul nesatisfacator vor fi trecuti pe functii de executie. Este de asemenea gresit ...

Clauza de obiectiv
Dupa cum am vazut, obiectivele de performanta ale salariatului nu se confunda cu criteriile de evaluare a activitatii desfasurate de acestea. Obiectivele de performanta sunt individualizate, special concepute pentru fiecare salariat, si nu exista obligativitatea inserarii lor in contratul individual ...

Timbru de mediu: Cat, cine si mai ales de ce
Legislatia comunitara impune valori limita in ceea ce priveste calitatea aerului. Pentru implementarea unei reglementari unitare la nivel european se impune existenta unor programe si proiecte in domeniul protectiei mediului si pentru pentru imbunatatirea calitatii aerului. Astfel, prin...

Monitorul Oficial nr. 226 din 19 Aprilie 2013
... 21/2013     Decizia nr. 192/2013, Prim-ministru     Decizie privind infiintarea Comitetului interministerial pentru evaluarea starii industriei de securitate     Decizia nr. 4/2013, Inalta Curte de Casatie si Justitie     Decizie pr ...

Strategie INM: Evolutia judecatorilor si procurorilor
... e instruire al INM, consolidarea corpului personalului de instruire al INM, formarea personalului de instruire al INM si standardizarea procedurii de evaluare a personalului de instruire al INM constituie obiectivele specifice departamentului de formare a formatorilor. 4. Departamentul de concurs ...

CSM: Propunerile privind conducerea PICCJ, DNA si DIICOT
... ii minstrului justitiei, un referat in care consemneaza: a. evolutia carierei profesionale a candidatului, cu evidentierea calificativului la ultima evaluare si a mentiunii privind sanctiunile disciplinare aplicate in ultimii 3 ani; b. indeplinirea conditiilor de vechime stabilite de lege pentru f ...

Proiect INM: Drepturile fundamentale in practica instantelor nationale
... esfasurate in cadrul programului de formare, problemele de drept dezbatute, solutiile relevate precum si orice alte informatii de natura sa permita o evaluare a calitatii si eficacitatii programului. Selectarea de catre INM nu garanteaza magistratilor participarea la actiunile de formare pentru c ...

Procedura speciala a partajului, conform noului Cod de procedura civila
... soanele intre care urmeaza a avea loc partajul. *  Obiectul  cererii (partajul) si toate bunu rile supuse partajului, realizan - du-se o evaluare a acestora, dupa pre - tui rea reclamantului. Pentru identificarea imobilelor se vor arata localitatea si judetul, strada si numarul, iar in ...

Anunt CSM: Examen sau concurs pentru magistrati
... la data de 30 aprilie, inclusiv. Concursul sau examenul se va desfasura dupa urmatorul calendar: -12-19 mai 2013 — testarea psihologica, evaluarea capacitatii candidatilor de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres; 27 mai - 6 iunie 2013 - susjine ...

Raportul Comisiei Europeane pentru Eficienta Justitiei
Procesul de evaluare desfasurat de CEPEJ ( Comisia Europeana pentru Eficienta Justitiei) stabileste principiile de lucru si alegerile metodologice utilizate in acest exercitiu si introduce datele generale demografice si economice. Comisia Europeana pentru Eficienta Justitiei Comisia Europeana pe ...

Intalniri MJ: Secretarul General al Consiliului Europei si cu Secretarul Comisiei de la Venetia
... utiilor cu cei doi oficiali, ministrul justitiei a solicitat sprijinul Consiliului Europei, prin Serviciul pentru Executarea Hotararilor CEDO, pentru evaluarea versiunii finale a proiectului de lege privind restituirea proprietatilor sub aspectul conformitatii sale cu exigentele Conventiei Europene ...

Adoptarea Memorandumului
... ne propuse.” Documentul cuprinde o prezentare a modului de instituire si implementare a Mecanismului de Cooperare si Verificare, precum si o evaluare a stadiului indeplinirii conditionalitatilor initiale si a recomandarilor subsecvente, cuprinse in rapoartele anuale date publicitatii de Com ...

UNBR: Ce vom dezbate si adopta la Congres..
UNBR a dat publicitatii urmatoarele materiale ce vor fi supuse spre dezbatere si adoptare Congresului avocatilor din 29-30 martie 2013: 1. Raport de activitate al Consiliului U.N.B.R. (intre Congresul avocatilor 2012 si Congresul avocatilor 2013) cu urmatoarele Anexe: - Prezentarea...

Noi norme metodologice pentru Codul fiscal
... II "Impozitul pe profit" 1. Punctul 14^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "14^1. Veniturile si cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor, efectuata potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sunt luate in calcul la determinarea ...

MJ: Raportul de activitate pentru anul 2012
... antelor; activitati sustinute in realizarea agendei europene, precum si in legatura cu stabilirea unui referential comun in raport cu care sa se faca evaluarea sistemului judiciar in cadrul MCV. Nu in ultimul rand, Ministerul Justitiei a coordonat institutiile din subordine: Administratia Nationa ...

Atentie: Procedura contestarii deciziei de concediere
... 2/2011 privind jurisdictia muncii - Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 4/2011) arata ca probabil legiuitorul a avut in vedere nota de constatare si evaluare a pagubei; recuperarea acesteia prin acordul partilor statornicite de art. 254 alin. (3) din Codul muncii , sau instrumentul juridic de recup ...

Termen pentru intocmirea actelor aditionale la CIM
... tiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului; e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; f) riscurile specifice postului; g) data de la care contract ...

Presedintele CSM: Optimizarea performantelor instantelor
... ului de Cooperare si Verificare. Imi exprim speranta ca proiectul va contribui semnificativ la obtinerea unor rezultate practice si eficiente pentru evaluarea si gestionarea adecvata a activitatilor in cadrul instantelor si, pe termen lung, la imbunatatirea calitatii actului de justitie. De azi ...

Model: Cerere de incuviintare a adoptiei
... eoarece nu am putut avea copii, ne-am adresat cu o cerere la ……….. si am fost luati in evidenta. Am fost supusi procedurii de evaluare si ni s-a eliberat atestatul la data de……… Dupa intocmirea raportului de potrivire intre noi si minorul …, nas ...

Monitorul Oficial nr. 112 din 27 februarie 2013
   Decizia 1/2013, Colegiul medicilor din Romania       privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitatilor de educatie medicala continua a medicilor, precum si a criteriilor si normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor si formelor d ...

Model Contract de finantare de tip grant POSDRU
... iciarul declara ca le cunoaste si le accepta.     (3) Cererea de finantare depusa de beneficiar, aprobata ca urmare a procesului de evaluare si selectie, devine anexa nr. 1 la prezentul contract.     (4) Beneficiarul si fiecare partener (dupa caz) accepta finantar ...

Monitorul Oficial nr. 109 din 25 februarie 2013
... nia in anul 2011     Ordinul 8/2013, Ministerul Apararii Nationale       pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de sanatate si stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statulu ...

Achizitie teren birou notarial
... tul de vanzare, ceea ce inseamna ca in masura in care se vinde sub cost terenul, diferenta de cost va reprezenta cheltuiala nedeductibila.   Reevaluarea terenului nu reprezinta o cheltuiala pentru biroul notarial intrucat nu implica o iesire de numerar si reprezinta o pierdere nerealizata. Ac ...

Alte tag-uri asemanatoare: evaluare, evaluarea psihologica, comisia de evaluare, 2003 privind reevaluarea, fisa de evaluare, 2010 evaluarea, 2010 evaluarea competentelor, comisie de evaluare, reevaluare, criterii de evaluare, referat de evaluare, criterii evaluare, componenta comisiei de evaluare

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 380697]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 368417]
 Codul Civil [Vizualizari: 291411]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 246807]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 168651]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite in 2013!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice