Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

executorului judecatoresc

Raspunderea civila a executorului judecatoresc
... noului cod de procedura civila . Raspuns: Din cele expuse de dumneavoastra rezulta ca, in fapt, debitorul a virat intreaga suma datorata in contul executorului judecatoresc, inclusiv cheltuielile de executare. Prin urmare, in mod corect, instanta a statuat ca lipsita de obiect contestatia la exec ...

Comunicat de presa referitor la constatarile actiunii Corpului de Control al Ministrului Justitiei in cazul executorului judecatoresc Fieraru Eugen
... actelor si lucrarilor efectuate de acesta, fapt care a condus la autosesizarea Ministrului Justitiei in vederea declansarii cercetarii disciplinare a executorului judecatoresc. Cercetarea disciplinara se va face sub aspectul savarsirii abaterilor disciplinare prevazute de art.44 lit. c) si e) din ...

Conferinta nationala Executarea silita de la teorie la practica, Bucuresti, 25 septembrie 2015
... nsolventa persoanei fizice. Puncte de contact cu executarea silita. Incetarea suspendarii executarii silite si efectele acesteia. Posibilitatea executorului judecatoresc de a cenzura onorariul avocatului in faza executarii silite. Soarta actelor si masurilor de executare pe perioada suspend ...

Panica in tara nimanui: Cum vom fi executati siliti de acum incolo?
... te dosare, noteaza mai multi deputati PSD si PC, conform sursei. “Pana acum creditorul – de exemplu o banca sau o companie - se adresa executorului judecatoresc, iar executorul judecatoresc era obligat sa faca cerere la judecatorie. Judecatoria emitea o incuviintare a inceperii execut ...

Se modifica NCPC: Modificari in materia executarii silite si reducerea numarului de dosare de pe rolul instantelor
... me procesual civile. Esential de retinut este ca prin aceasta propunere legislativa se doreste si amendarea dispozitiilor privitoare la competenta executorului judecatoresc si reglementarea cazurilor ce vizeaza schimbarea domiciliului sau sediului debitorului/ creditorului dupa inceperea executar ...

Codul de Procedura Civila se modifica! Ce urmeaza sa se schimbe?
... modificari importante in ceea ce priveste materia executarii silite. Se vizeaza atribuirea competentei de incuviintare a cererii de executare silita executorului judecatoresc in relatie cu toate titlurile executorii (atat jurisdictionale, cat si nejurisdictionale), precum si reintroducerea procedur ...

Caz practic: Poprire pentru salariatul cu venituri mai mici decat cuantumul salariului minim pe economie
... decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum".Cei de la biroul executorului judecatoresc spun ca si in aceste conditii societatea tot trebuie sa infiinteze poprire pe o treime din salariul lunar net, adica 13 din ...

Executarea Silita Directa: Predarea silita a bunurilor mobile
... ;                De recomandat ca efectuarea comunicarii somatiei sa se produca prin biroul executorului judecatoresc, din doua considerente: al celeritatii si primirea sub semnatura debitorului a documentului transmis.    &nbs ...

Hotarare UNEJ: Modificarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
... iei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu contestatie la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul biroului executorului judecatoresc in cauza."     ART. II     Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Roman ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... isurile care constata dreptul de proprietate al constituitorului asupra bunului, prin mijloace proprii, dupa o prealabila notificare prin intermediul executorului judecatoresc.     (2) Creditorul nu poate insa tulbura linistea si ordinea publica ori recurge, in mod direct sau indirec ...

UNEJ: Admitere Executor Judecatoresc
... ctul al doilea, va fi trecut “nr. 1” , respectiv:       “ – subiectul nr. 1 – Atributiile executorului judecatoresc”. BAREM NOTARE -  concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru   ...

Retineri din salariu dispuse de creditori
... a trebui sa retina din suma totala datorata salariatului o suma echivalenta cu pana la jumatate din venitul salarial lunar net si sa vireze in contul executorului judecatoresc sau a institutiei care a initiat procedura de executare silita suma cuvenita.   Este de subliniat ca indiferent de fa ...

Inalta Curte: Timbrarea cererilor privind titlurile executorii
... icata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de executare silita se depune de catre creditor, personal sau prin reprezentant, la biroul executorului judecatoresc competent potrivit legii, care o ìnregistreaza si procedeaza la deschiderea unui dosar de executare.   & ...

Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori
... te de sesizarea instantei de executare.         De aceea, recomand ca aceasta procedura sa fie efectuata prin biroul executorului judecatoresc, iar procedura sa fie efectuata prin predare sub semnatura de primire.         2. In contin ...

Vanzarea actiunilor societatilor inchise si a partilor sociale
... resc stabileste modalitatea vanzarii cat si pretul acesteia, nu sunt contestate executarea silita cu pasii mentionati mai sus. Un pas important al executorului judecatoresc in ce priveste activitatea de sechestrare si valorificare a bunurilor mobile ce pot face obiectul unei asemenea operatiuni i ...

RIL admis: Timbrarea fiecarui titlu executoriu
... icata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de executare silita se depune de catre creditor, personal sau prin reprezentant, la biroul executorului judecatoresc competent potrivit legii, care o inregistreaza si procedeaza la deschiderea unui dosar de executare.   Executorul jude ...

Noile taxe judiciare de timbru
... cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti;     b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini atributiile prevazute de lege;     c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stamp ...

Desfiintarea actelor de executare silita de catre executorul judecatoresc
... ipala, accesoriile ei, ca dobanzi, penalitati, cat si toate cheltuielile de executare silita efectuate pana la acea data, inclusiv onorariul total al executorului judecatoresc, astfel cum este el precizat in documentele legale in vigoare la data executarii silite efectuate. Dovada de consemnare a ...

Cele doua tipuri de executare silita directa
... lite, cat si copia titlului executor ce fac obiectul dosarului executional.De recomandat ca efectuarea comunicarii somatiei sa se produca prin biroul executorului judecatoresc, din doua considerente: al celeritatii si primirea sub semnatura debitorului a documentului transmis. Dupa efectuarea ace ...

Situatii ce se pot intalni in cursul executarii silite imobiliare
... aza sau ii comunica creditorului urmaritor procesul verbal incheiat cu aceasta ocazie, cat si invitatia verbala sau scrisa de a se prezenta la biroul executorului judecatoresc in vederea stabilirii pasilor de urmat in continuare. - Daca creditorul urmaritor staruie in intentiile sale si dupa ce a ...

Codul de procedura civila: Cautiunea judiciara ( art. 1056 - art. 1063)
... A. sau la orice alta institutie de credit care efectueaza astfel de operatiuni, pe numele partii respective, la dispozitia instantei sau, dupa caz, a executorului judecatoresc. (2) Daca legea nu prevede altfel, cautiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii, iar in cazul ...

Codul de procedura civila: Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept ( art. 1033 - art. 1048)
... arenzii, precum si din orice alta cauza si locatorul doreste sa intre in posesia imobilului, acesta va notifica locatarul, in scris, prin intermediul executorului judecatoresc, punandu-i in vedere sa elibereze si sa-i predea liber imobilul, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii not ...

Codul de procedura civila: Procedura ordonantei de plata ( art. 1013 - art. 1024)
... ontractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b) . Art. 1015: Comunicarea somatiei (1) Creditorul ii va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, o somatie, prin care ii va pune in vedere sa ...

Codul de procedura civila: Executarea silita directa ( art. 887 - art. 913)
... de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul. Art. 895: Imposibilitatea de predare Daca, in termen de 30 de zile de la data deplasarii executorului judecatoresc la locul de unde urma sa fie ridicat bunul mobil, nu s-a efectuat predarea silita catre creditor, executorul judecatoresc, l ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... ea sunt detinute de un tert. (2) In cazul in care exista pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmarire, la solicitarea creditorului sau a executorului judecatoresc, instanta de executare va dispune sechestrarea bunurilor urmaribile odata cu comunicarea somatiei catre debitor. Instanta an ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... i altele asemenea, se poate obtine la simpla cerere a persoanei indreptatite, facuta in temeiul unui titlu executoriu, fara a fi necesara interventia executorului judecatoresc, daca prin lege nu se dispune altfel. In caz de neconformare a debitorului, creditorul poate recurge la executarea silita in ...

Executarea silita directa
... , cat si copia titlului executor ce fac obiectul dosarului executional. De recomandat ca efectuarea comunicarii somatiei sa se produca prin biroul executorului judecatoresc, din doua considerente: al celeritatii si primirea sub semnatura debitorului a documentului transmis.    &nbs ...

Raspunderea civila a executorului judecatoresc
... noului cod de procedura civila . Raspuns: Din cele expuse de dumneavoastra rezulta ca, in fapt, debitorul a virat intreaga suma datorata in contul executorului judecatoresc, inclusiv cheltuielile de executare. Prin urmare, in mod corect, instanta a statuat ca lipsita de obiect contestatia la exec ...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
... ocedura civila. Scopul si obiectul executarii silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanta de executare (art. 650). Competenta executorului judecatoresc (art. 651, art. 653 si art. 654). Cererea de executare silita si incuviintarea executarii silite (art. 663-665). Contestati ...

Cine dispune infiintarea popririi
... r tertul poprit. Efectele acestei validarii constau in obligarea tertului poprit la plata din surse proprii a sumelor neindisponibilizate si nevirate executorului judecatoresc. ...

Somatia
... respectiv conditia ca in prealabil (inainte de sesizarea instantei cu cererea de ordonanta) sa fie comunicata debitorului o somatie (prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire) prin care i se pune in vedere sa plateasca sum ...

Notificarea de somatie
Notificare1 Catre, SC. ..............................................., cu sediul in ........................., str. ……….................. nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ....., apart. ....., sector/judet ...................., cod unic de inregistrare...

Apel declarat tardiv. Cerere de repunere in termenul de declarare a caii de atac
Cod procedura civila, art. 92, art. 100, art. 103   Institutia repunerii in termen permite inlaturarea sanctiunii decaderii din dreptul de a mai efectua un act de procedura pentru care partea a depasit termenul imperativ prevazut de lege pentru efectuarea sa valabila. Premisa analizarii...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... i altele asemenea, se poate obtine la simpla cerere a persoanei indreptatite, facuta in temeiul unui titlu executoriu, fara a fi necesara interventia executorului judecatoresc, daca prin lege nu se dispune altfel. In caz de neconformare a debitorului, creditorul poate recurge la executarea silita in ...

ICCJ: Apel declarat tardiv. Cerere de repunere in termen
Apel declarat tardiv. Cerere de repunere in termenul de declarare a caii de atac. Invocarea nevalabilitatii actului de procedura. Cuprins pe materii : Drept procesual civil. Termene procedurale. Repunerea in termen Index alfabetic : repunere in termen - act de procedura Cod procedura...

Precizari de la Ministerul justitiei
... sp; cadrul C.E.J. Pitesti, in dosarul nr. 2/2011 s-a respins actiunea disciplinara nr. 121411/1063/E/2010 din 11.05.2011, formulata de M.J. impotriva executorului judecatoresc Fieraru Eugen.   In cadrul procedurii administrativ-jurisdictionale, M.J. a formulat  contestatie impotriva hota ...

Controlul profesional realizat la birourile executorilor judecatoresti din cadrul C.E.J. Bacau
... cutorilor judecatoresti verificati respecta, in general, prevederile legale privind activitatea de executare silita si normele Codului deontologic al executorului judecatoresc, avand o conduita profesionala demna.   Raportat la numarul si complexitatea dosarelor de executare, calitatea actelo ...

Promovarea unui RIL in materia obligatiilor tertului poprit
... a dispozitiilor art.456 Cod procedura civila in situatia in care, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii popririi, tertul poprit nu comunica executorului judecatoresc dovada indeplinirii obligatiei de consemnare a sumei de bani sau de indisponibilizare a bunurilor mobile incorporale poprite ...

Comentariile Ministerului Justitiei cu privire la Concluziile preliminare si observatiile Raportorului special al ONU
... a. * Formele ajutorului public judiciar, sunt: # asistenta avocatiala; # plata expertului, traducatorului sau interpretului # plata onorariului executorului judecatoresc # scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la plata taxelor judiciare si/sau a cautiunilor prevazute de lege, inclusiv a ta ...

Noul Statut al Executorilor Judecatoresti - publicat in Monitorul Oficial
... a de executor judecatoresc, indiferent de forma prin care acced, trebuie sa isi inceapa activitatea primind avizul Camerei pentru inscrierea biroului executorului judecatoresc la curtea de apel, dupa ce fac dovada achitarii unei taxe de inscriere in cuantumul propus de catre Colegiile directoare ale ...

Vadim Tudor a fost trimis in judecata pentru 4 infractiuni
... in Bucuresti, Sector 1, inculpatul Corneliu Vadim Tudor s-a impotrivit executarii prin amenintare si exercitarea actelor de violenta fizica impotriva executorului judecatoresc S.P.D. si smulgerea din mana acestuia a documentelor legale de executare, pe care le-a aruncat.   "In aceleasi imprej ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale
... i poate cere creditorului care a preluat bunul sa i-l remita. Preluarea silita a bunului Art. 2.442. - (1) Creditorul poate solicita concursul executorului judecatoresc pentru a prelua bunul. (2) Cererea creditorului va fi insotita de o copie de pe contractul de garantie, de o descriere a bu ...

Comunicat de presa referitor la constatarile actiunii Corpului de Control al Ministrului Justitiei in cazul executorului judecatoresc Fieraru Eugen
... actelor si lucrarilor efectuate de acesta, fapt care a condus la autosesizarea Ministrului Justitiei in vederea declansarii cercetarii disciplinare a executorului judecatoresc. Cercetarea disciplinara se va face sub aspectul savarsirii abaterilor disciplinare prevazute de art.44 lit. c) si e) din ...

Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din 3 septembrie 2010 al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
... are sigiliu si sigla proprii. (3) Sediul principal al Uniunii este in municipiul Bucuresti. Art. 5. - Data de 10 mai este declarata Ziua executorului judecatoresc, Consiliul Uniunii urmand a hotari locul si modalitatile de desfasurare a solemnitatilor legate de acest moment festiv. ...

Codul de procedura civila, in plenul Camerei Deputatilor saptamana viitoare
... runte sa fie judecate in faza de recurs. De asemenea am facut modificari consistente in materia executarii silite. Am largit sfera de competenta a executorului judecatoresc. De la ceea ce este astazi – doar la nivelul judecatoriei – aceasta competenta a fost largita la nivelul Curtii de Apel tocm ...

Tabloul executorilor judecatoresti pentru anul 2010
... |180 |Gont Lucian |Bucuresti |Bucuresti, str. J.L. Calderon nr. 45, ap. 1, sectorul 2, asociat cu | | | | |Biroul executorului judecatoresc Gont Dorina | +----+-----------------------------+----------------+--------------------------- ...

Recurs in interesul legii admis in privinta titlului executoriu al contractelor de asistenta juridica
... in Codul de procedura civila, titlul executoriu reprezentat de contractul de asistenta juridica poate fi pus in executare silita prin cerere adresata executorului judecatoresc, fara a mai fi necesara parcurgerea procedurii judiciare necontencioase de investire cu formula executorie. Alte instante ...

Cum iti cumperi casa de la executari silite
... ilit nu vor sa paraseasca imobilul. Persoanele care vor sa cumpere un imobil scos la licitatie  sunt obligate sa depuna la CEC, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul. Dovada co ...

Recurs in Interesul Legii: Caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenta juridica
... raman fara aplicabilitate, titlul executoriu reprezentat de contractul de asistenta juridica putand fi pus in executare silita prin cererea adresata executorului judecatoresc, fara a mai fi necesara parcurgerea procedurii judiciare necontencioase de investire cu formula executorie. (Anexa II. 1.) ...

Condamnarea si arestarea preventiva a notarilor si executorilor vor fi comunicate MJLC, UNNPR si UNEJR, din oficiu
... Publici din Romania, respectiv Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania. Astfel, atunci cand impotriva notarului public sau a executorului judecatoresc s-a luat masura arestarii preventive, ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici/C ...

Procesul. Pregatirea dosarului
... espondenta (daca a fost) in legatura cu plata in discutie; – proces-verbal de conciliere prejudecatoreasca; – notificare, cu stampila executorului judecatoresc; – nota de calcul al penalitatilor; – cererea de chemare in judecata (actiunea) cu o copie pentru parata; ...

CEDO - Cauza Spanoche impotriva Romaniei
... , nu respectasera conditiile de forma impuse de articolul 10 paragraful 1 din ordonanta Guvernului nr. 40/1999, si anume notificarea prin intermediul executorului judecatoresc datei si locului stabilite pentru incheierea unui nou contract de inchiriere, in termen de 30 de zile de la data intrarii in ...

Semnaturile partilor
... din Codul civil se prevede ca punerea in intarziere a debitorului se face printr-o notificare scrisa sau o somatie de plata trimisa prin intermediul executorului judecatoresc, cu urmatoarele exceptii: a) in cazurile prevazute de lege; b) atunci cand partile au prevazut in contract, printr-o ...

Care sunt efectele nerealizarii procedurii concilierii directe in procesele si cererile in materie comerciala?
... reclamantei.  Instanta de fond a retinut ca litigiul este supus dispozitiilor art.7201 C. proc. civ., concilierea fiind obligatorie iar somatia executorului judecatoresc nu indeplineste conditiile prevazute  in  art.7201 C.proc.civ..        &nbs ...

Tribunal COMER Reorganizare judiciara si faliment
... care rezulta ca avea total sold disponibil 5.634.440 lei, respectiv, 11.879.754 lei. De asemenea, din procesul verbal nr. 1043/25.01.2006 al executorului judecatoresc rezulta ca debitoarea nu are bunuri mobile sau imobile urmaribile. Or, disponibilul aflat in conturile debitoarei est ...

ICCJ COMER Concilierea directa prealabila. Nerespectare.Efecte
... reclamantei.  Instanta de fond a retinut ca litigiul este supus dispozitiilor art.7201 C. proc. civ., concilierea fiind obligatorie iar somatia executorului judecatoresc nu indeplineste conditiile prevazute  in  art.7201 C.proc.civ..        &nbs ...

Codul de procedura civila - proceduri speciale
... de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau la orice alta institutie bancara pe numele partii respective, la dispozitia instantei sau, dupa caz, a executorului judecatoresc.     Daca legea nu prevede altfel, cautiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cereri ...

Codul de procedura civila - executare silita2
... ul consemneaza, cu afectatiune speciala, intreaga valoare a creantei la dispozitia creditorului urmaritor. Debitorul va inmana recipisa de consemnare executorului judecatoresc, care va instiinta de indata pe tertul poprit.     Art. 455     In cazurile prevazute de Ar ...

Codul de procedura civila - executare silita1
... de cautiune ori de pret al bunurilor supuse vanzarii, se face numai la Casa de Economii si Consemnatiuni, la dispozitia instantei de executare sau a executorului judecatoresc.     (2) Dovada depunerii sau consemnarii acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice ...

Spete - dreptul muncii (pct. 1- 5)
... se aplica in mod egal tuturor salariatilor, fara nici o discriminare pe considerente arbitrare, iar faptul ca angajatorul prejudiciat se poate adresa executorului judecatoresc numai daca prejudiciul nu a fost integral acoperit prin retineri lunare timp de 3 ani nu contravine principiului egalitatii ...

Cerere a dobanditorului pentru eliberarea actului de adjudecare
... ciara interdictia de instrainare si grevare a imobilului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii corespunzatoare. 2. Se indica biroul executorului judecatoresc competent sa efectueze executarea silita.   MOTIVELE PREZENTEI ACTIUNI: ...

Cerere a adjudecatarului pentru stabilirea pretului în rate
... etului in rate, numarul acestora, cuantumul si data scadentei lor, precum si suma care se plateste de indata drept avans. 2. Se indica biroul executorului judecatoresc competent sa efectueze executarea silita.   Luand  act  de  acordul  credito ...

Cerere de punere în vânzare a imobilului în contul adjudecatarului
... ilul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului. 3. Se indica biroul executorului judecatoresc competent sa efectueze executarea silita.   tului ............. obligand pe debitorul ..... ...

Cerere de îndreptare a executarii silite împotriva veniturilor imobilului urmarit
Cerere de indreptare a executarii silite impotriva veniturilor imobilului urmarit INSTANTA1) ...

Cerere de încetare/suspendare a executarii silite
... i de inscrisurile rezervate instantei; copiile vor fi certificate de reclamant ca fiind identice cu originalul. Reclamantul va fi obligat sa inmaneze executorului judecatoresc recipisa de consemnare si o copie de pe cererea de suspendare sau de incetare a executarii silite, depusa la instanta compet ...

Cerere pentru înfiintarea popririi
... orul consemneaza, cu afectiune speciala, intreaga valoare a creantei la dispozitia creditorului urmaritor. Debitorul va inmana recipisa de consemnare executorului judecatoresc, care va instiinta de indata pe tertul poprit. 4. Se indica biroul executorului judecatoresc competent sa efectueze e ...

Contestatie la executare silita
Contestatie la executare silita INSTANTA1) ...

Cerere de conexare a mai multor executari
Cerere de conexare a mai multor executari INSTANTA1) ...

Cerere de executare silita
... e, etajul si apartamentul sau daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic. 3. Se indica biroul executorului judecatoresc competent sa efectueze executarea silita. IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 si art.1)& ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu universal
Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse in legatul cu titlu universal INSTANTA1) ...

Biletul la ordin. Imputatia platii
... ulat titlul executoriu reprezentat de biletul la ordin emis de contestatoare la data de 8 martie 2000 si executarea silita din dosarul executional al executorului judecatoresc S.M. fata de contestatoare. Pentru a hotarî astfel, instanta de fond a retinut ca raportul juridic fundamental s-a na ...

Notificare
Notificare       ...

Conferinta nationala Executarea silita de la teorie la practica, Bucuresti, 25 septembrie 2015
... nsolventa persoanei fizice. Puncte de contact cu executarea silita. Incetarea suspendarii executarii silite si efectele acesteia. Posibilitatea executorului judecatoresc de a cenzura onorariul avocatului in faza executarii silite. Soarta actelor si masurilor de executare pe perioada suspend ...

Panica in tara nimanui: Cum vom fi executati siliti de acum incolo?
... te dosare, noteaza mai multi deputati PSD si PC, conform sursei. “Pana acum creditorul – de exemplu o banca sau o companie - se adresa executorului judecatoresc, iar executorul judecatoresc era obligat sa faca cerere la judecatorie. Judecatoria emitea o incuviintare a inceperii execut ...

Se modifica NCPC: Modificari in materia executarii silite si reducerea numarului de dosare de pe rolul instantelor
... me procesual civile. Esential de retinut este ca prin aceasta propunere legislativa se doreste si amendarea dispozitiilor privitoare la competenta executorului judecatoresc si reglementarea cazurilor ce vizeaza schimbarea domiciliului sau sediului debitorului/ creditorului dupa inceperea executar ...

Codul de Procedura Civila se modifica! Ce urmeaza sa se schimbe?
... modificari importante in ceea ce priveste materia executarii silite. Se vizeaza atribuirea competentei de incuviintare a cererii de executare silita executorului judecatoresc in relatie cu toate titlurile executorii (atat jurisdictionale, cat si nejurisdictionale), precum si reintroducerea procedur ...

Caz practic: Poprire pentru salariatul cu venituri mai mici decat cuantumul salariului minim pe economie
... decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum".Cei de la biroul executorului judecatoresc spun ca si in aceste conditii societatea tot trebuie sa infiinteze poprire pe o treime din salariul lunar net, adica 13 din ...

Executarea Silita Directa: Predarea silita a bunurilor mobile
... ;                De recomandat ca efectuarea comunicarii somatiei sa se produca prin biroul executorului judecatoresc, din doua considerente: al celeritatii si primirea sub semnatura debitorului a documentului transmis.    &nbs ...

Hotarare UNEJ: Modificarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
... iei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu contestatie la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul biroului executorului judecatoresc in cauza."     ART. II     Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Roman ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... isurile care constata dreptul de proprietate al constituitorului asupra bunului, prin mijloace proprii, dupa o prealabila notificare prin intermediul executorului judecatoresc.     (2) Creditorul nu poate insa tulbura linistea si ordinea publica ori recurge, in mod direct sau indirec ...

Codul Civil: Liberalitatile
    TITLUL III     Liberalitatile     CAP. I     Dispozitii comune     SECTIUNEA 1     Dispozitii preliminare     ART. 984     Notiune si categorii    ...

UNEJ: Admitere Executor Judecatoresc
... ctul al doilea, va fi trecut “nr. 1” , respectiv:       “ – subiectul nr. 1 – Atributiile executorului judecatoresc”. BAREM NOTARE -  concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc pentru   ...

Executarea silita de la teorie la practica, 25 septembrie, Bucuresti
Pe data de 25 septembrie, de la  ora 9:00, la Sala Multifunctionala din sediul BCR situata pe Str. Regina Elisabeta nr. 5 (Zona Universitate), va avea loc un eveniment important pentru juristi. Conferinta Nationala "Executarea silita de la teorie la practica" este organizata de...

Ce trebuie sa stii despre poprirea pe salariu in 2015
Poprirea reprezinta unul dintre mijloacele procesuale prin care se poate solicita si realiza urmarirea silita in situatia in care debitorul nu isi executa obligatia de bunavoie. Poprirea din salariu reprezinta o notiune reglementata prin Codul Muncii si Codul de procedura civila. Nu uitam...

Conferinta nationala Executarea silita de la teorie la practica, Bucuresti, 25 septembrie 2015
... nsolventa persoanei fizice. Puncte de contact cu executarea silita. Incetarea suspendarii executarii silite si efectele acesteia. Posibilitatea executorului judecatoresc de a cenzura onorariul avocatului in faza executarii silite. Soarta actelor si masurilor de executare pe perioada suspend ...

Conferinta cu tema Executarea Silita in Practica, 18 septembrie 2015, Bucuresti
Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, in parteneriat cu Baroul Bucuresti si Editura Hamangiu, lanseaza invitatia de participasre la conferinta "Executarea silita in practica". Evenimentul va avea loc pe data de 18 septembrie 2015, in Aula Universitatii...

Executarea Silita - Noutati, provocari, exigente. 17 iunie 2015, Bucuresti
In data de 17 iunie 2015, de la ora 14.00, va avea loc evenimentul Executarea silita - Noutati, provocari, exigente - prin filtrul jurisprudentei CEDO. Evenimentul va avea loc la Bucuresti, la Biblioteca Academiei Romane, Amfiteatrul Acad. Ion Heliade Radulescu. In cadrul conferintei se vor...

HOTARARE nr. 11 din 12 februarie 2015 privind aprobarea Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2015
 HOTARARE nr. 11 din 12 februarie 2015 privind aprobarea Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2015 EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 mai 2015     Avand in vedere dispozitiile art. 16 alin. (2) din...

Dreptul privat si profesiile juridice: Alegi ce vrei, dar stii ce alegi?
In data de 27 aprilie, ora 19.00 in Aula Magna a Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti, va avea loc conferinta "Dreptul Privat si Profesiile Juridice: Alegi ce vrei, dar stii ce alegi?" Alegi ce vrei, dar stii ce alegi? Discutam despre o dezbatere despre asteptari si...

Ce trebuie sa stiti despre punerea in intarziere a debitorului
Reglementare           Punerea in intarziere, reprezinta o conditie necesara declansarii executarii silite si este de fapt o atentionare ultima a debitorului ca se afla in intarziere in executarea obligatiei sale si somarea acestuia sa-si execute...

Panica in tara nimanui: Cum vom fi executati siliti de acum incolo?
... te dosare, noteaza mai multi deputati PSD si PC, conform sursei. “Pana acum creditorul – de exemplu o banca sau o companie - se adresa executorului judecatoresc, iar executorul judecatoresc era obligat sa faca cerere la judecatorie. Judecatoria emitea o incuviintare a inceperii execut ...

Se modifica NCPC: Modificari in materia executarii silite si reducerea numarului de dosare de pe rolul instantelor
... me procesual civile. Esential de retinut este ca prin aceasta propunere legislativa se doreste si amendarea dispozitiilor privitoare la competenta executorului judecatoresc si reglementarea cazurilor ce vizeaza schimbarea domiciliului sau sediului debitorului/ creditorului dupa inceperea executar ...

Alte tag-uri asemanatoare: executorului, executorului judecatoresc, cererea executorului, judecatoresc, executorul judecatoresc, judecatoresc daca, catre executorul judecatoresc, controlul judecatoresc, control judecatoresc, judecatoresc este, judecatoresc care, judecatoresc poate, judecatoresc prin, executorul judecatoresc poate, licitatiei executorul judecatoresc, executor judecatoresc, executor judecatoresc stagiar, ordin judecatoresc

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

Warning: include_once(inc/functii.portaluri.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/functii.portaluri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8