Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

imputernicire

Imputernicirea operatorului UNBR - AEGRM
1. CERERE prin care solicitantul isi manifesta intentia de a deveni agent al arhivei, care va cuprinde, obligatoriu, urmatoarele mentiuni: forma de exercitare a profesiei de avocat, sediul profesional, precizarea sediului la care se va desfasura activitatea de arhiva electronica, numarul deciziei de...

Imputernicire avocatiala
... sp;                      caruia s-a eliberat imputernicirea                       &n ...

Raportul Centrului Bingham pentru statul de drept. Accesul International la Justitie: Bariere si solutii
... ceste drepturi deriva din constitutii, statute, drept cutumiar sau tratate internationale. Accesul la justitie este un factor indispensabil pentru imputernicirea oamenilor, pentru asigurarea accesului la demnitate umana egala in cadrul dezvoltarii sociale si economice. Acest aspect va fi aproape ...

Monitorul Oficial nr. 166 din 10 Martie 2015
... schimb EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015   17.  ORDIN nr. 246 din 9 martie 2015 pentru imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii amenzilor preva ...

Model Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
In randurile urmatoare va prezentam un model de actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii. DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ......................................................., domiciliat in ....................................................., str....

Model Actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias
In randurile urmatoare va prezentam un model orientativ complet, realizat de specialisti, de actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .................................., domiciliat in ........................, str....

Model actiune in evacuare a locatarului
In randurile urmatoare va prezentam un model complet orientativ, realizat de experti, pentru actiunea de evacuare a unui locatar. DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ..................................., domiciliat in ......................., str. ............................... nr. ......, etaj...

Dreptul Muncii: Care sunt documentele pe care inspectorii le pot solicita in timpul controlului?
... icat constatator/certificat inscrieri mentiuni etc.; - actul de identitate al persoanei fizice angajator; - Registrul unic de control; - stampila, imputernicire pentru persoana care reprezinta unitatea in timpul controlului, daca controlul se efectueaza in prezenta unei alte persoane decat admini ...

Monitorul Oficial nr. 658 din 08 Septembrie 2014
... UL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014   3.  ORDIN nr. 1.090 din 26 august 2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de L ...

ARBITRAJUL. Definitie, reglementari si avantajele acestei proceduri
... de la inregistrarea cererii de arbitrare si pana la pronuntarea hotararii vor participa doar partile implicate si reprezentantii acestora pe baza de imputernicire avocatiala sau procura speciala. In plus, datorita naturii private a arbitrajului, hotararea arbitrala nu se pronunta in sedinta publica ...

DECIZIE nr. 70 din 11 februarie 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Codul de procedura civila din 1865
... tul Dosarului nr. 541D/2013 al Curtii Constitutionale.     La apelul nominal raspund autorul exceptiei, prin avocatul Matei Petre, cu imputernicire avocatiala depusa la dosar, si, personal, partea Corina Ivan. Lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare este legal indep ...

HOTARARE nr. 299 din 2014 - Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie
...     6. initiaza, negociaza si incheie, cu aprobarea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;     b) in ...

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
... public cu statut special. (3) Ofiterii pot fi imputerniciti in functii de conducere in unitatea in care sunt incadrati sau in care au fost detasati, imputernicirea pe functie se poate face pentru o perioada de maximum 6 (sase) luni si se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit compet ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... e exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. (3) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de ...

Decizia nr. 27/2014: Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 alin. 1 din Codul de Procedura Civila
... 13.     La apelul nominal se prezinta, pentru partea Venera Leontina Radoi, domnul avocat Eugen Calomfirescu din Baroul Bucuresti, cu imputernicire avocatiala depusa la dosar, lipsind cealalta parte.     Procedura de citare este legal indeplinita.     ...

Monitorul Oficial nr. 102 din 11 Februarie 2014
... nbsp; Ordinul nr. 45/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice     Ordinul nr. 45/2014 privind imputernicirea domnului Sorin Dumitru Stefoni, secretar de stat, pentru semnarea Actului aditional nr. 7 la Acordul de delegare de functii privind imp ...

Model de contract de agentie comerciala
... gentie/agenturare,  cu  respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract il constituie imputernicirea reprezentantului (prepusului, agen- tului) de catre comitent, sa trateze afaceri comerciale si sa incheie contracte privind vanzarea ma ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... RT. 1.305     Incetarea imputernicirii     Puterea de reprezentare inceteaza prin renuntarea de catre reprezentant la imputernicire sau prin revocarea acesteia de catre reprezentat.     ART. 1.306     Modificarea si revocarea imputernic ...

Codul Civil: Liberalitatile
... 1.077     Desemnarea si misiunea executorului     (1) Testatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu-le imputernicirea necesara executarii dispozitiilor testamentare. Executorul testamentar poate fi desemnat si de catre un tert determinat prin testament. ...

Codul Civil: Administrarea bunurilor altuia
... impotriva beneficiarului.     (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), administratorul va putea incheia actele mentionate, cu imputernicirea expresa a beneficiarului sau, in caz de impiedicare a acestuia sau in cazul in care acesta nu a fost inca determinat, a instantei judec ...

Admitere la Grefieri: Subiectele
... cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante; d. de catre reclamant, parat, prin avocat cu imputernicire la dosar, in orice faza a pricinii. 0,50 puncte Timp recomandat : 5 min 5. indicati caracterul adevarat sau fals al urmatoarelor en ...

Model: Actiune in reintegrare
 DOMNULE PRESEDINTE,   Subsemnatul ...................................., domiciliat in ........................., str. ............................. nr. ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ........................, reprezentat prin avocat ............................, cu...

Model: Actiune in evacuare pe calea ordonantei presedintiale
  DOMNULE PRESEDINTE,   Subsemnatul ............................................, domiciliat in................................., str. ....................... nr. ....., bloc ....., scara ...., etaj ..., apart. ...., sector/judet ......................................., reprezentat...

Model Angajament
... ial primind, in schimb, un comision. * Forme: – colectarea de comenzi pe care le transmite mandantului spre acceptare si respingere; – imputernicirea de a trata si a incheia afaceri comerciale in numele si pe seama mandantului. * Caracteristici: – independenta; – exclus ...

Model Cerere: Inlocuirea fiduciarului si numirea unui administrator
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul1 ............................................., domiciliat in  ........................, str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., CNP.....................  prin...

Registrul Comertului: Ce facem cand divizam?
... al al Romaniei sau pe pagina de Internet a societatii/societatilor care participa la divizare si pe pagina de Internet a ONRC; 4. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); ...

Monitorul Oficial nr. 363 din 18 Iunie 2013
    Decizia nr. 248/2013, Prim-ministru     Decizia nr. 248/2013 privind imputernicirea domnului colonel Burlui Ion pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta     Circulara nr. ...

Fuziunea fara a intra in lichidare. Documente necesare
... re participa la fuziune si pe pagina de Internet a ONRC;   5. Daca este cazul: - avizele prealabile prevazute de legile speciale (original); - imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); ...

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata chiriei conform noului Cod civil
Domnule Presedinte,     Subsemnatul ..........................................., domiciliat in ..........................., str. ................................ nr. ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ................, reprezentat prin avocat...

NCC: Reprezentarea
... valabila a contractului pe care reprezentantul urmeaz a sa il incheie. Puterea de reprezentare inceteaza prin renuntarea de catre reprezentant la imputernicire sau prin revocarea acesteia de catre reprezentat, dar si datorita celorlalte cauze prevazute de lege pentru incetarea contractelor. ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... itatea acesteia poate face obiectul contestatiei la executare. (6) Formula executorie are urmatorul cuprins: "Noi, Presedintele Romaniei, Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare titlul (Aici urmeaza elementele de identificare a titlului executoriu.) pentr ...

Codul de procedura civila. Arbitrajul dispozitii generale (art. 541 - art. 547)
... i si isi pot exercita drepturile procesuale personal sau prin reprezentant. Acestia pot fi asistati de alti specialisti. (2) In procedura arbitrala, imputernicirea data avocatilor, potrivit legii, valoreaza alegerea domiciliului sau, dupa caz, a sediului procesual la avocat, daca in cuprinsul acest ...

Codul de procedura civila: Caile de atac ( art. 456 - art. 513)
... avocatului sau, dupa caz, a consilierului juridic. (2) La cererea de recurs se vor atasa dovada achitarii taxei de timbru, conform legii, precum si imputernicirea avocatiala sau, dupa caz, delegatia consilierului juridic. (3) *) Mentiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) -e) , precum si ceri ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... t. 219: Verificari privind prezentarea partilor (1) Instanta verifica identitatea partilor, iar daca ele sunt reprezentate ori asistate, verifica si imputernicirea sau calitatea celor care le reprezinta ori le asista. (2) In cazul in care partile nu raspund la apel, instanta va verifica daca proce ...

Codul de procedura civila: Actele de procedura ( art. 148 - art. 179)
... 1) Cand cererea este facuta prin mandatar, se va alatura procura in original sau in copie legalizata. (2) Avocatul si consilierul juridic vor depune imputernicirea lor, potrivit legii. (3) Reprezentantul legal va alatura o copie legalizata de pe inscrisul doveditor al calitatii sale. (4) Reprezen ...

Codul de procedura civila: Participantii la procesul civil ( art. 41 - art. 93)
... usa celeilalte parti decat de la comunicare, afara numai daca a fost facuta in sedinta de judecata si in prezenta ei. (2) Mandatarul care renunta la imputernicire este tinut sa instiinteze atat pe cel care i-a dat mandatul, cat si instanta, cu cel putin 15 zile inainte de termenul imediat urmator r ...

27 mai, termen limita pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe salarii sau venit
... te indeplini obligatiile fiscale si printr-un imputernicit, desemnat potrivit legii. Imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata.   Formularele 200 si 230 se pot depune la ghiseul unitatii fiscale in a carei raza teritori ...

Model: Actiune in recuperarea pagubelor provocate de animale
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul 1   .................................................,  domiciliat  in  ..............................................,  str.  .......................  nr.  ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. .....,...

Monitorul Oficial nr. 247 din 30 Aprilie 2013
... butii de control al respectarii prevederilor reglementarilor aplicabile in domeniul investigatiei tehnice a evenimentelor de aviatie civila si pentru imputernicirea persoanelor cu atributii de constatare si sanctionare a contraventiilor     Ordinul nr. 563/2013, Ministerul Sanatatii ...

Suspendarea activitatii. Imposibilitatea de a dispune de personal angajat
... ara activitate la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani; 5. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica) avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); 6. ...

Actiune in evacuarea chiriasului pentru degradarea imobilului
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ..........................................., domiciliat in ........................., str. ...................... nr. ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ................, reprezentat prin avocat ..................., cu sediul profesional in...

Actiune privind stabilirea modalitatilor de folosire a spatiilor din folosinta comuna
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ...................................., domiciliat in ........................., str. ........................... nr. .........., etaj ......., apart. ....., sector/judet ..................., reprezentat prin avocat ............................................, cu...

Monitorul Oficial nr. 204 din 10 Aprilie 2013
    Ordinul nr. 435/2013, Ministerul Finantelor Publice     Ordin privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10 ...

ANAF: Contestatiile impotriva actelor administrative fiscale
... tatia in original, care trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite, precum si amprenta stampilei, in cazul contestatorului persoana juridica, imputernicirea avocatiala in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se desemneaza administratorul special/administratorul judicia ...

Monitorul Oficial nr. 194 din 5 Aprilie 2013
Ordinul nr. 430/2013, Ministerul Finantelor Publice Ordin privind imputernicirea personalului directiilor generale ale Ministerului Finantelor Publice in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de autoritatile publice, ministerele si celelalte ...

Documente: Inregistrarea fuziunii la Registrul Comertului
... re participa la fuziune si pe pagina de Internet a ONRC;   5. Daca este cazul: - avizele prealabile prevazute de legile speciale (original); - imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); ...

Model: Cerere de instituire a sechestrului asigurator
INSTANTA1   ............................................................ DOSAR NR. ....../.................................................... DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .............................., domiciliat in2  ..........................., str....

Monitorul Oficial nr. 119 din 4 martie 2013
... lice     Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu ...

Cerere de chemare in judecata pentru cei vatamati printr-un act administrativ
INSTANTA1 ................................... Domnule Presedinte, Subsemnatul ......................................., domiciliat in2 ............................., str. .............................. nr. ........., bloc ........., scara ......., etaj ......., apart. ........, sector/judet...

Monitorul Oficial nr. 104 din 21 februarie 2013
... elor comercializate prin magazinele duty-free     Ordinul 241/2013, Ministerul Finantelor Publice     Ordin privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu ...

Model: Actiune posesorie in complangere pentru tulburarea de fapt a posesiei
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul1 ..............................., domiciliat in ..............................., str. ...................... nr. ......, bloc ......, scara....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ......................................................, reprezentat...

Model: Cerere de redeschidere a judecatii
INSTANTA1    ...................................................... DOSAR NR. ....../ .............................................. TERMEN............................................................ Domnule Presedinte, Subsemnatul .........................., domiciliat...

Contract de consultanta - protectia proprietatii industriale
... , la solicitarea verbala sau scrisa a beneficiarului, va acorda consultanta timp de .......... zile lunar, pe baza de comenzi explicite si procuri de imputernicire, in conformitate cu lista serviciilor si a tarifelor aferente, specificate in anexa nr. ........... . V. PRETUL CONTRACTULUI 5.1. ...

Angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor
... ind, in schimb, un comision. ● Forme: – colectarea de comenzi pe care le transmite mandantului spre acceptare si respingere; – imputernicirea de a trata si a incheia afaceri comerciale in numele si pe seama mandantului. ● Caracteristici: – independenta; &ndash ...

Cerere de instituire a sechestrului asigurator – model
INSTANTA1   ............................................................ DOSAR NR. ....../.................................................... DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .............................., domiciliat in2  ..........................., str....

Model: Actiunea pentru reparrea prejudiciului cauzat de ruina edificiului
Domnule Presedinte, Subsemnatul1  ........................................., domiciliat in  ......................, str……….......................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..........., reprezentat prin...

Actiune in evacuare pe calea ordonantei presedintiale
Domnule Presedinte, Subsemnatul ............................................, domiciliat in................................., str. ....................... nr. ....., bloc ....., scara ...., etaj ..., apart. ...., sector/judet ......................................., reprezentat prin avocat...

Actiune in imbogatire fara justa cauza
Domnule Presedinte, Subsemnatul 1  ......................................., domiciliat in   ..........................., str. ............................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..............................., reprezentat...

Actiune in regres
Domnule Presedinte, Subscrisa, S.C.1 ........................................., cu sediul in ......................, str. .................................... nr. ......,bloc  ......,  scara  .....,  etaj  ....,  apart.  .....,  sector/judet ...

Imputernicire avocatiala
... sp;                      caruia s-a eliberat imputernicirea                       &n ...

Contract de asistenta juridica
... ezentul contract si/sau in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.   4.3. Fata de terti dovada prezentului contract se face prin imputernicire avocatiala. Prezentul contract nu poate fi adus la cunostinta tertilor decat cu acordul expres al partilor.   4.4. Clientul atesta ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... la a incheierii de incuviintare a executarii silite va fi adaugata formula executorie, cu urmatorul cuprins: <<Noi, Presedintele Romaniei Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare titlul (Aici urmeaza elementele de identificare a titlului executoriu.) pentr ...

Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila
... la domiciliul solicitantului, in nume propriu ori prin imputernicit cu procura speciala, autentificata conform prevederilor art.72 alin.(6) sau prin imputernicire avocatiala;in cazul cetateanului roman cu domiciliul in strainatate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitat ...

Vanzarea de titluri de credit si alte bunuri cotate
(1) In lipsa de stipulatie contrara, cand imputernicirea priveste vanzarea sau cumpararea unor titluri de credit circuland in comert sau a altor marfuri cotate pe piete reglementate, comisionarul poate sa procure comitentului la pretul cerut, ca vanzator, bunurile pe care era imputernicit sa le cu ...

OUG de modificare a Codului civil are Lege de aprobare
... modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 28^2 (1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de ipoteca. (2) Debit ...

Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
Domnule Presedinte, Subsemnatul ......................................................., domiciliat in ....................................................., str. ........................................... nr. ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ................, reprezentat prin...

Noul contract de cesiune
... rul  S.C.  ........................  S.N.C./S.C.S./S.R.L.,  prin  reprezentantul  sau  ..................... avand imputernicirea nr. ..................... din ............................. declara ca primeste de la cedentul ................................... un n ...

Contractul de agentie
... de catre tert a contractului incheiat cu acesta,chiar daca o astfel de actiune nu este expres prevazuta in acea ”authority” respectiv in imputernicirea generala data de reprezentant, principalul, parte in relatia de agency. (Inalta Curte De Casatie Ĺži Justitie, sectia comerciala, de ...

Model actiune impotriva chiriarului rau-platnic
  Domnule Presedinte,   Subsemnatul ..........................................., domiciliat in ..........................., str. ................................ nr. ......, etaj ...., apart. ....., sector/judet ................, reprezentat prin avocat...

Codul de procedura fiscala s-a modificat din nou
... Functionarii imputerniciti de statul membru solicitant prezenti in Romania potrivit alin. (1) trebuie sa fie in masura sa prezinte in orice moment o imputernicire scrisa in care le sunt indicate identitatea si calitatea oficiala. SECTIUNEA a 2-a Cooperarea administrativa prin efectuarea de contr ...

OUG pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului Cod civil
... se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 28 2. — (1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de ipoteca. (2) Debitorul obligatiei garantate sau reprezentantu ...

S-a aprobat procedura privind transmiterea REVISAL in format electronic
... re sediul sau domiciliul, in baza prezentarii urmatoarelor documente: a) solicitare scrisa pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei; b) imputernicire semnata si stampilata de angajator, in cazul in care persoana care solicita obtinerea numelui de utilizator si a parolei este alta decat ...

Modificarea legii privind autorizarea expertilor criminalisti
... de persoane, organe ori organizatii, interne sau internationale, in numele INEC sau in nume propriu, pe baza calitatii de salariat, fara acordul sau imputernicirea prealabila a angajatorului. (2) Savarsirea de catre salariat a oricareia dintre abaterile disciplinare grave prevazute la alin. (1) se ...

Lamuriri cu privire la anumite aspecte legate de competenta Inspectiei Judiciare
... rea verificarii legalitatii si temeiniciei masurii arestarii preventive, conform disp. art.300/1 C.pr.pen. daca la dosarul de urmarire penala se afla imputernicire avocatiala pentru avocat ales, acesta este anuntat telefonic cu privire la termenul fixat, de catre grefierul de sedinta. In situatia ...

Eliberarea deciziilor de definitivare ca urmare a absolvirii INPPA
... e absolvire organizat de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor in sesiunea noiembrie 2010, se pot ridica personal sau cu imputernicire speciala in perioada 18 martie - 25 martie 2011 de la Secretariatul baroului, camera 502, etaj V., conform tabelului anexat. Dupa acest ...

Noua forma a Contractului de Asistenta Juridica - conform modificarii Statutului profesiei de avocat
... tricta a contractelor incheiate intr-un registru special si va pastra in arhiva sa o copie a fiecarui contract si un duplicat sau o copie de pe orice imputernicire de reprezentare primita in executarea contractelor.   Art. 127. (1) Contractul de asistenta juridica trebuie sa cuprinda in mod o ...

Fuziunea fondurilor de pensii, prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie, normele de certificare a declaratiilor fiscale anuale
... area sau semnarea unor acte individuale de aderare ale caror forma si continut nu au fost autorizate de catre Comisie. Este interzisa delegarea, imputernicirea sau reprezentarea persoanei eligibile in relatia cu agentul de marketing pentru semnarea actului individual de aderare, sub sanctiunea ...

Eliberare decizii de definitivare ca urmare a absolvirii INPPA
... e absolvire organizat de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor in sesiunea noiembrie 2010, se pot ridica personal sau cu imputernicire speciala in perioada 8 martie - 15 martie 2011 de la Secretariatul baroului, camera 502, etaj V., conform tabelului anexat. Dupa acest i ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... ia la savarsirea faptei cauzatoare de prejudicii. Pluralitatea de administratori Art. 1.916. - Cand sunt mai multi administratori, fara ca prin imputernicire sa se determine puterile fiecaruia sau sa fie obligati sa lucreze impreuna, fiecare poate administra singur in interesul societatii, cu ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL II - Izvoarele obligatiilor
... in cazul dublei reprezentari. Incetarea imputernicirii Art. 1.305. - Puterea de reprezentare inceteaza prin renuntarea de catre reprezentant la imputernicire sau prin revocarea acesteia de catre reprezentat. Modificarea si revocarea imputernicirii Art. 1.306. - Modificarea si revocarea i ...

Codul civil - CARTEA a IV-a - TITLUL III - Liberalitatile
... Executiunea testamentara Desemnarea si misiunea executorului Art. 1.077. - (1) Testatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu-le imputernicirea necesara executarii dispozitiilor testamentare. Executorul testamentar poate fi desemnat si de catre un tert determinat prin testament. ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL V - Administrarea bunurilor altuia
... espective sau impotriva beneficiarului.  (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), administratorul va putea incheia actele mentionate, cu imputernicirea expresa a beneficiarului sau, in caz de impiedicare a acestuia sau in cazul in care acesta nu a fost inca determinat, a instantei judec ...

Innoirea Parcului auto national, stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
... mbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui, document care atesta schimbarea/modificarea adresei de domiciliu ori de resedinta, procura notariala de imputernicire sau act de desemnare/delegare etc.); p) seria/numarul si data eliberarii certificatului de distrugere a autovehiculului uzat; ...

Formularul 300, executarea titlurilor executorii, lista chelutielilor eligibile, stimularea IMM, formulare privind impozitele
... . "Domiciliul fiscal" - se inscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului desemnat. "Nr. act imputernicire" si "Data" - se inscriu datele privind numarul si data actului de imputernicire. Sectiunea "Cifra de afaceri" ...

Noile modele de formulare privind impozitul pe venituri, valoarea tichetelor de cresa acordate, declaratia Intrastat, declaratii online taxe si impozite
... ea cererii se realizeaza printr-un imputernicit, se bifeaza casuta corespunzatoare si se completeaza datele referitoare la numarul si data actului de imputernicire. c) Cartusul Date de identificare a imputernicitului se completeaza doar in cazul in care depunerea cererii se realizeaza printr-un imp ...

Monitorul Oficial nr. 096 din 04 Februarie 2011
Actul nr. 4 din 02 Februarie 2011 Emitent: Guvernul Romaniei Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii Actul...

Acte necesare pentru inregistrarea sediului social
... arare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta; - actul de identitate ala solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz, - actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice,avand in vedere ca in cazul in care titularul ...

Eliberarea deciziilor de definitivare ca urmare absolvire INPPA
... e absolvire organizat de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor in sesiunea noiembrie 2010, se pot ridica personal sau cu imputernicire speciala in perioada 02 - 09 februarie 2011 de la Secretariatul baroului, camera 502, etaj V., conform tabelului anexat. Dupa acest inte ...

Monitorul Oficial nr. 066 din 26 Ianuarie 2011
... ntractuala cu casele de asigurari de sanatate Actul nr. 85 din 17 Ianuarie 2011 Emitent: Ministerul Finantelor Publice Ordin pentru imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea constatarii contraventiilor si ...

Eliberarea deciziilor de definitivare ca urmare absolvire INPPA
... e absolvire organizat de Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor in sesiunea noiembrie 2010, se pot ridica personal sau cu imputernicire speciala in perioada 20 - 27 ianuarie 2011 de la Secretariatul baroului, camera 502, etaj V., conform tabelelor anexate. Dupa acest inte ...

Formular de inregistrare fiscala a contribuabililor, formularul 096
... ocedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se inscriu numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal. Caseta "Nume, prenume/Denumire" se compl ...

Modificari ale Legii privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
... a) procuror, in exercitarea atributiilor de serviciu, pe baza legitimatiei de serviciu; b) senatori sau deputati ai Parlamentului Romaniei, cu imputernicire din partea comisiei din care fac parte; c) europarlamentari, cu imputernicire din partea comisiei din care fac parte; d) reprezent ...

Monitorul Oficial nr. 564 din 10 August 2010
... a ecvinelor pe teritoriul Romaniei Actul nr. 173 din 03 August 2010 Emitent: Ministerul Administrației si Internelor Ordin pentru imputernicirea institutiilor prefectului in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind ...

Ministerul Justitiei: Lege pentru aplicarea Codului Penal
... terenurile situate pe teritoriul unei organizatii sau federatii ori in cadrul unei amenajari de irigatii aflate in administrarea Administratiei, fara imputernicirea organizatiei sau federatiei ori fara incheierea prealabila a unui contract sezonier cu Administratia constituie infractiune si se pedep ...

Analiza: Reprezentarea partilor in procesul civil
... l isi pot exercita drepturile procedurale personal sau prin mandatar. Exista reprezentare in procesul civil in ipoteza in care un tert primeste imputernicirea si sarcina de a actiona in justitie (a indeplini acte de procedura) – ca reclamant sau parat – in numele si in interesul altuia (titula ...

Decizie UNBR: un nou model pentru "Contractul de asistenta juridica"
... ret care sa acopere cheltuielile de tiparire, transport si distribuire. (2) Fiecare tip de formular, respectiv „contract de asistenta juridica” si „imputernicire avocatiala” va fi tiparit in carnete, care vor contine un numar de 50 de exemplare originale. (3) Exemplarul original, va fi predat ...

Suport de Curs: Reprezentarea partilor in procesul civil
... l isi pot exercita drepturile procedurale personal sau prin mandatar. Exista reprezentare in procesul civil in ipoteza in care un tert primeste imputernicirea si sarcina de a actiona in justitie (a indeplini acte de procedura) – ca reclamant sau parat – in numele si in interesul altuia (titula ...

Contract de consultanta fiscala
... fi dovedite decat cu prezentul contract si/sau in conditiile prevazute de regulament. 4.2. Fata de terti, dovada prezentului contract se face prin imputernicire si se poate aduce la cunostinta acestora numai cu acordul expres al partilor. 4.3. Clientul este raspunzator de exactitatea si realit ...

Monitorul Oficial nr. 750 din 04 Noiembrie 2009
... i, Padurilor si Dezvoltarii Rurale Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 132/2006 pentru imputernicirea inspectorilor care vor avea responsabilitati in Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si modificarea ...

Cum intocmiti dosarul pentru constituirea unei societati comerciale?
... area denumirii. Pasul al treilea, de intocmire efectiva a dosarului de infiintare. Dosarul trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: 1. imputernicire, procura, daca este cazul; 2. copie/copii CI asociat/asociati si administrator/administratori; 3. specimen de semnatura administra ...

Repere legislative privind conflictele de munca si modalitatile de solutionare a acestora (V)
... e afiliat.  In cazul in care nu participa personal pentru sustinerea punctului de vedere al unitatii, conducatorul acesteia, va desemna printr-o imputernicire scrisa o delegatie compusa din 2-5 persoane care sa participe la conciliere. La data fixata pentru conciliere delegatul Ministeru ...

"Asimilarea" profesiilor liberale juridice in dezacord cu opinia publica!
... ccent mare pus pe tema modificarii legii avocaturii. Cele mai importante aspecte pe care le-a adus in discutie prezenta lege sunt legate de faptul ca imputernicirea avocatiala este un act autentic, avocatura se va practica pe baza de licenta temporara - 3 ani, de asemenea despre avocatura ilegala, s ...

Monitorul Oficial numarul 162 din 16 martie 2009
... din 16-Martie-2009 -------------------------------------------------------------------------------- Primul-Ministru  Decizie privind imputernicirea domnului comisar-sef de politie Ghimpau Aurelian de a indeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administ ...

Monitorul Oficial numarul 95 din 17 februarie 2009
... secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor si incetarea aplicabilitatii Deciziei primului-ministru nr. 55/2009 privind imputernicirea domnului comisar sef de politie Ţagorean Petru de a indeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Adminis ...

Monitorul Oficial numarul 20 din 9 ianuarie 2009
... functia de sef al Departamentului Schengen de la Ministerul Administratiei si Internelor       52. — Decizie privind imputernicirea domnului chestor de politie Stoica Ion de a indeplini atributiile functiei de secretar general la Ministerul Administratiei si Internel ...

Ordonanta de Urgenta nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
... semnatura privata, in conformitate cu regulile din actul constitutiv si cu celelalte reglementari interne ale societatii comerciale, daca respectiva imputernicire a fost acordata de catre organele statutare ale societatii, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comercial ...

Contract de comision - model
... in cazul in care comisionarul depaseste aceste limite, comitentul poate refuza operatiunea indeplinita de comisionar. in schimb, daca isi executa imputernicirea in conditii mai avantajoase decat cele stabilite, comisionarul trebuie sa dea socoteala pentru avantajele suplimentare, afara de ca ...

15 lucruri esentiale despre contractul de mandat
... e vreo forma speciala. De obicei pentru a stabili continutul si limitele mandatului partile intocmesc un inscris care poarta denumirea de procura sau imputernicire. Este necesar sa cunoastem ca in cazul in care actul incheiat de mandatar este calificat de lege ca unul solem, cum ar fi vanza ...

DECIZIA Nr.369 din 20 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.15 alin. (1), art.35 alin.(2) lit. i) si art.63 alin.(3) si (4) din Legea nr.273/2004 privind...
... vut loc in sedinta publica din data de 21 februarie 2008, in prezenta aparatorului partii Lacramioara Camelia Ciuban, avocatul Claudia Vasu-Kolla, cu imputernicire avocatiala la dosar, si in prezenta reprezentantului Ministerului Public, acestea fiind consemnate in incheiere. Curtea, avand n ...

Contractul de consignatie - Parte teoretica
... ● Fiind  incheiat  prin  acordul  de  vointe  al  partilor,  contractul  are  la baza imputernicirea consignantului data consignatarului, de a vinde pe  socoteala  lui  bunuri  mobile  ale  sale,  prin ...

Statutul profesiei de consilier juridic
Statutul profesiei de consilier Juridic actualizat august 2015 Statutul profesiei de consilier Juridic a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 in 29 iulie 2004 si modificat prin Hotararea Congresului Ordinar al ordinului Consilierilor Juridici din Romania (O.C.J.R.)...

Contract de administrare (model)
... actionarilor/asociatilor. 3. Se enumera persoanele juridice si/sau fizice care au, impreuna, calitatea de administrator. 4. Delegatie, imputernicire, mandat etc. 5. In cazul in care mai multe persoane fizice si/sau juridice participa in echipa, contractul de administrare se sem ...

Contract de agentie comerciala
... enturare,  cu  respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract il constituie imputernicirea reprezentantului (prepusului, agentului) de catre comitent, sa trateze afaceri comerciale si sa incheie contracte privind vanzarea marf ...

Monitorul Oficial nr. 694 din data de 12 octombrie 2007
... rea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor 666. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind imputernicirea unor persoane din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva sa constate faptele ce constituie contraventiile si infractiunile si s ...

Codul civil - Despre diferitele moduri dupa care mandatul inceteaza
... 3 si urm.). Art. 1553 Mandantul poate, cind voieste, revoca mandatul si constringe, la caz, pe mandatar de a-i remite inscrisul de imputernicire. Art. 1554 Revocarea mandatului, notificata numai mandatarului, nu se poate opune unei alte persoane care, in nestiin ...

Codul civil - Despre obligatiile asociatilor
... cele comerciale, asociatii nu sint solidar raspunzatori pentru debitele sociale si nici poate unul sa oblige pe ceilalti, daca acestia nu i-ar fi dat imputernicire. (C. civ. 1039 si urm.,1514 si urm.,1518, 1537). Art. 1521 Cind mai multi asociati s-au indatorat catre un creditor, ...

Codul civil - Despre stingerea obligatiilor
... aca creditorului sau imputernicitului sau, sau aceluia ce este autorizat de justitie sau de lege a primi pentru dinsul. Plata data aceluia ce n-are imputernicire de a primi pentru creditor, este valabila, daca acest din urma o ratifica sau profita de dinsa. (C. civ. 1097 si urm., 1190, 1532 si urm ...

Dictionar juridic >>> C
... mandat: contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se obliga sa faca ceva pe seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest scop. (dictionar juridic - bibliografie drept civil) Contract de renta viagera: contract prin efectul caruia ...

Contract de consultanta fiscala
... dovedite decat cu prezentul contract si/sau in conditiile prevazute de regulament. 4.2. Fata de terti, dovada prezentului contract se face prin imputernicire si se poate aduce la cunostinta acestora numai cu acordul expres al partilor. 4.3. Clientul este raspunzator de exactitatea si rea ...

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei
Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei Reglementata de: Art. 82, art. 112-114, art. 274 C. pr. civ. INSTANTA1 ...................... Domnule Presedinte, Subsemnatul ....................................., domiciliat in...

Curte Apel CIV Renuntarea la judecata.
... catoriei Onesti deoarece dreptul le-a fost realizat prin dispozitia nr.301/2006 emisa de Primarul orasului Tg.Ocna. Totodata au renuntat si la imputernicirea data mandatarului A. I. Aceste acte se regasesc in dosar la filele 8-13 si desi au fost depuse in instanta de reprezentantul apelantei ...

ICCJ COMER Societatea comerciala cu raspundere limitata
... rin art.24, si de Legea societatilor comerciale, prin art.191alin.(2), votul fiind dat in scris. Pentru hotararea nr.2, asociatul G.I. a avut imputernicire in acest sens, neconfirmandu-se o cesiune a dreptului de vot, pe de o parte, iar pe de alta parte, potrivit art.128 sanctiunea nulitatii ...

ICCJ COMER Societate comerciala. Calitate procesuala activa
... i permita acestuia  accesul in societate si la documente. Instanta de apel a retinut corect ca, prin hotararea AGA nr.3 din 15 octombrie 2004 si imputernicirea aflata la dosar, s-a stabilit prin vointa sociala necontestata, componenta consiliului de administratie si dreptul de reprezentare in p ...

Codul de procedura civila - Hotarari, executare vremelnica
... orul cuprins:     "Noi, Presedintele Romaniei"     (Aici urmeaza cuprinsul hotararii).     "Dam imputernicire si ordonam organelor de executare sa puna in executare prezenta hotarare. Ordonam agentilor fortei publice sa acorde concursul la execut ...

Codul de procedura civila - Administrarea dovezilor
... iuni.     Consimtamantul pentru administrarea probelor, prevazut la alin. 1, se va da de catre parti, personal sau prin mandatar cu imputernicire speciala, in fata instantei, luandu-se act despre aceasta in incheiere, sau prin inscris intocmit in fata avocatului, care este obligat ...

Codul de procedura civila: Procedura contencioasa-Partile
... leilalte parti decat de la comunicare, afara numai daca a fost facuta in sedinta in prezenta partii.     Mandatarul care renunta la imputernicire este tinut sa instiinteze atat pe cel care i-a dat mandatul cat si instanta, cu cel putin 15 zile inainte de termenul de infatisare sau ...

Actiune privind rectificarea înscrierii din cuprinsul cartii funciare
Actiune privind rectificarea inscrierii din cuprinsul cartii funciare   JUDECATORIA1) ...

Cerere de înscriere provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
Cerere de inscriere provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi...

Actiune privind acordarea de rang preferential unei înscrieri
... T: Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 82 Cod procedura civila si art. 30 din Legea nr. 7/1996. ANEXEZ: 1. imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr. ............... . 2. Taxa de timbru judiciar in cuantum de ............ si ti ...

Cerere adresata instantei judecatoresti în vederea dispunerii înscrierii
... T: Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 82 Cod procedura civila si art. 29 din Legea nr. 7/1996. ANEXEZ: 1. imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr...................... . 2. Taxa de timbru judiciar in cuantum de ............. ...

Cerere de radiere a înscrierii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
Cerere de radiere a inscrierii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale  JUDECATORIA1) ....................................................  BIROUL DE CARTE FUNCIARA...

Cerere de înscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
Cerere de inscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale JUDECATORIA1) ................................................... BIROUL DE CARTE FUNCIARA ....................... NR. CERERE...

Cerere pentru eliberarea extrasului de carte funciara
Cerere pentru eliberarea unui extras de carte funciara   JUDECATORIA1)  .......................................... BIROUL DE CARTE FUNCIARA ....................... NR. CERERE...

Cerere de punere în vânzare a imobilului în contul adjudecatarului
Cerere de punere in vanzare a imobilului in contul adjudecatarului INSTANTA1) ...

Cerere de îndreptare a executarii silite împotriva veniturilor imobilului urmarit
Cerere de indreptare a executarii silite impotriva veniturilor imobilului urmarit INSTANTA1) ...

Cerere de încetare/suspendare a executarii silite
Cerere de incetare/suspendare a executarii silite INSTANTA1) ...

Cerere pentru înfiintarea popririi
Cerere pentru infiintarea popririi Biroul Executorului Judecatoresc .................. Sediu in .................., str. .................. nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ..., sector/judet .................. ....

Contestatie la executare silita
Contestatie la executare silita INSTANTA1) ...

Cerere de conexare a mai multor executari
Cerere de conexare a mai multor executari INSTANTA1) ...

Cerere de executare silita
Cerere de executare silita Biroul Executorului Judecatoresc1)  .......................... Sediu in ......................, str. ...................... nr. ........, bl. ...., sc. ....., ap. ....., sector/judet...

Cerere de învestire cu formula executorie
Cerere de investire cu formula executorie INSTANTA1)  ........................ DOSAR NR....

Cerere de chemare în judecata formulata de cel vatamat printr-un act administrativ fiscal
... urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul, la un imputernicit, contribuabilul fiind obligat sa inregistreze la organul fiscal actul de imputernicire, in forma scrisa si in conditiile prevazute de lege. Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune dec ...

Ordonanta presedintiala privind autorizarea cercetarii la fata locului
... sp; poate  fi  reprezentat  printr-un  imputernicit.  Continutul  si  limitele reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz. Contribuabilul este obligat sa inre- gistreze la organul fiscal actul de imputernicire, in forma scrisa ...

Cerere de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal
... urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul, la un imputernicit, contribuabilul fiind obligat sa inregistreze la organul fiscal actul de imputernicire, in forma scrisa si in conditiile prevazute de lege. Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune dec ...

Cerere pentru desemnarea unui curator fiscal
... cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un imputernicit, contribuabilul fiind obligat sa inregistreze la organul fiscal actul de imputernicire, in forma scrisa si in conditiile prevazute de lege. Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune dec ...

Actiune în raspundere civila pentru nerespectarea secretului fiscal
Actiune in raspundere civila pentru nerespectarea secretului fiscal (art. 9 din Codul de procedura fiscala)   INSTANTA1) ...

Actiunea salariatului izvorâta din refuzul angajatorului de a înregistra demisia acestuia
Actiunea salariatului izvorata din refuzul angajatorului de a inregistra demisia acestuia (art. 79 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii) INSTANTA1) ...

Contestatia salariatului împotriva deciziei de concediere
Contestatia salariatului impotriva deciziei de concediere (art. 60-64 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii) INSTANTA1) ...

Actiune în executarea obligatiilor contractuale de plata a salariului
Actiune in executarea obligatiilor contractuale de plata a salariului (art. 161 alin. (4), art. 166 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii) INSTANTA1) ...

Actiune în raspundere a angajatorului pentru neexecutarea obligatiilor contractuale în caz de detasare
Actiune in raspundere a angajatorului pentru neexecutarea obligatiilor contractuale in caz de detasare (art. 46 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii) INSTANTA1) ...

Actiune în raspundere a angajatorului pentru încalcarea obligatiei de a informa angajatul sau persoana care solicita angajarea
Actiune in raspunderea angajatorului pentru incalcarea obligatiei de a informa angajatul sau persoana care solicita angajarea (art. 17-19 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii) INSTANTA1) ...

Actiune în anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante
Actiune in anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante INSTANTA1) ...

Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor
Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor   INSTANTA1) ...

Actiunea creditorului succesiunii pentru separatia patrimoniilor
Actiunea creditorului succesiunii pentru separatia...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu particular
Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse in legatul cu titlu particular   INSTANTA1) ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul universal
Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse in legatul...

Actiune de iesire din indiviziune asupra bunurilor succesorale
Actiune de iesire din indiviziune asupra bunurilor succesorale INSTANTA1) ...

Actiune în petitie de ereditate
Actiune in petitie de ereditate INSTANTA1) ...

Actiune în anulare (nulitate relativa)
Actiune in anulare (nulitate relativa) INSTANTA1) ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a unei donatii deghizate între soti
Actiune in constatarea nulitatii absolute a unei donatii deghizate intre soti   INSTANTA1) ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute
Actiune in constatarea nulitatii absolute   INSTANTA1) ...

Actiune în evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii INSTANTA1) ...

Actiune în evacuare a locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti colocatari
Actiune in evacuare a locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti colocatari INSTANTA1) ...

Actiune în evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei
Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei INSTANTA1) ...

Actiune în evacuare a chiriasului pentru degradarea imobilului
Actiune in evacuarea chiriasului pentru degradarea imobilului INSTANTA1) ...

Actiune pentru plata chiriei
Actiune pentru plata chiriei INSTANTA1)  ...................... Domnule Presedinte, Subscrisa S.C. ....................................., cu sediul social in ......................, str....

Actiunea privind asigurarea folosirii lucrului închiriat
Actiune privind asigurarea folosirii lucrului inchiriat INSTANTA1) ...

Actiune privind obligarea la predare a spatiului închiriat
Actiune privind obligarea la predare a spatiului inchiriat INSTANTA1) ...

Actiune privind obligarea la încheierea contractului de locatiune/închiriere (Legea nr 114/1996)
Actiune privind obligarea la incheierea contractului de locatiune/inchiriere (Legea nr. 114/1996)   INSTANTA1) ...

Actiune în îmbogatirea fara justa cauza
Actiune in imbogatirea fara justa cauza INSTANTA1) ...

Actiune în regres
Actiune in regres   INSTANTA1) ...

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat tertilor prin fapta ilicita - (prepusi, ucenici, elevi etc.)
Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat tertilor prin fapta ilicita (prepusi, ucenici, elevi etc.) INSTANTA1) ...

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de minor prin fapta ilicita
Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de minor prin fapta ilicita   INSTANTA1) ...

Actiune în raspundere civila delictuala (pentru repararea prejudiciului decurgând din fapta ilicita savârsita cu intentie, din imprudenta si neglijenta)
Actiune in raspundere civila delictuala (pentru repararea prejudiciului decurgand din fapta ilicita savarsita cu intentie din imprudenta, neglijenta) INSTANTA1) ...

Actiune pentru restituirea împrumutului (împrumut de consumatie cu titlu gratuit)
Actiune pentru restituirea imprumutului (imprumut de consumatie cu titlu gratuit) INSTANTA1) ...

Actiune izvorâta din contractul de mandat (privind obligatia mandatarului de a da socoteala)
... ea lui, fie prin alte moduri de incetare a raporturilor dintre parti. In cazul banilor ridicati de la C.E.C. sau banci in temeiul „clauzei de imputernicire“,  termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care titularul de libret (mandantul) a cunoscut sau trebuia sa cunoasca pa ...

Actiune pauliana (revocatorie împotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)
Actiune pauliana (revocatorie impotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)   INSTANTA1) ...

Actiune în executarea în natura a obligatiilor contractuale
Actiune in executarea in natura a obligatiilor contractuale  INSTANTA1) ...

Cerere de chemare în garantie pentru evictiune totala
Cerere de chemare in garantie pentru evictiune totala  INSTANTA ..................................... DOSAR NR. ................./................... TERMEN...

Actiune în rezolutiunea unui contract de vânzare-cumparare pentru vicii ascunse (actiune redhibitorie)
Actiune in rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare pentru vicii  ascunse (actiune redhibitorie) INSTANTA1) ...

Actiune în raspundere civila contractuala
Actiune in raspundere civila contractuala INSTANTA1) ...

Actiune confesorie de servitute
Actiune confesorie de servitute INSTANTA1) ...

Actiune in revendicare de bunuri mobile din masa succesorala
Actiune in revendicare de bunuri mobile din masa succesorala   INSTANTA1) ...

Actiune in revendicare mobiliara
Actiune in revendicare mobiliara INSTANTA1) ...

Actiune in revendicare imobilara
Actiune in revendicare imobiliara   INSTANTA1) ...

Actiune de iesire din indiviziune (partaj, imparteala)
Actiune de iesire din indiviziune (partaj, imparteala)   INSTANTA1) ...

Actiune in constatare
Actiune in constatare INSTANTA1) ...

Actiune posesorie in reintegrare pentru deposedare violenta
Actiune posesorie in reintegrare pentru deposedare violenta   INSTANTA1) ...

Actiune posesorie in reintegrarea pentru tulburare violenta a posesiei
Actiune posesorie in reintegrare pentru tulburare violenta a posesiei INSTANTA1) ...

Actiune posesorie in complangere pentru interzicerea/denuntarea lucrarilor noi
Actiune posesorie in complangere pentru interzicerea/denuntarea lucrarilor noi INSTANTA1) ...

Convocare în vederea procedurii prealabile a concilierii directe
Convocare in vederea procedurii prealabile a concilierii directe Catre, S.C. ...................................................... Sediul ....................., str. .............. ....... nr. ......, bloc...

Plângere împotriva încheierii si procesului-verbal de constatare a contraventiei
Plangere impotriva incheierii si procesului-verbal de constatare a...

Cerere de chemare în judecata pentru cei vatamati printr-un act administrativ
Cerere de chemare in judecata pentru cei vatamati printr-un act administrativ INSTANTA1) ...

Cerere de somatie de plata
Cerere de somatie de plata INSTANTA1) ...

Cerere de ordonanta presedintiala
Cerere de ordonanta...

Cerere de revizuire
Cerere de revizuire INSTANTA1) ...

Contestatie în anulare
Contestatie in anulare INSTANTA1) ...

Cerere de recurs
Cerere de recurs INSTANTA1) ...

Cerere de apel
Cerere de apel INSTANTA1) ...

Cerere de suspendare a executarii vremelnice
Cerere de suspendare a executarii vremelnice   INSTANTA1) ...

Alte tag-uri asemanatoare: imputernicire, imputernicire speciala, imputernicire avocatiala, imputernicire avocat, imputernicirea

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice