Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

instiintare

Înstiintare adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala - autoritatea tutelara privind încheierea unui contract de întretinere
ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ....................... SEDIUL ...............................................................   Instiintare adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala – autoritatea tutelara privind...

Anunt Baroul Bucuresti: In atentia avocatilor care nu isi indeplinesc obligatia de plata a contributiilor profesionale
... plata contributiilor profesionale catre bugetul Baroului. "Din totalul de 100 de avocati restantieri carora le-a expirat termenul stabilit in instiintare pentru achitarea contributiilor restante, Consiliul a luat act ca un numar de 57 de avocati si-au indeplinit obligatia de plata a contribu ...

test
... cietatile profesionale cu raspundere limitata pot avea si proprietate comuna. (7) Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea baroului din care face parte. (8) Avocatul nu isi poate exercita profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a acesteia. ...

Legea nr. 51 din 1995. Despre organizarea si exercitarea profesiei de avocat
... reuna cu alti avocati colaboratori. Nu neglijam faptul ca avocatul pdetine libertatea de a schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea baroului din care face parte. Cu toate acestea, avocatul nu isi poate exercita profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de ex ...

Dreptul muncii: Se suspenda obligatoriu contractul de munca al angajatului cercetat pentru furt?
Avem pe adresa redactiei o intrebare adresata de un responsabil HR. A primit de curand o instiintare care il anunta ca unul dintre salariatii sai este pus sub cercetare pentru furt. Ne intreaba daca este obligatoriu ca acest salariat sa aiba contractul de munca suspendat. In mod clar, angajatorul ...

Noul Cod Rutier 2015
... a autorizatie speciala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta; 23. neindeplinirea obligatiei de instiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit s ...

Control ITM la angajator: Inmanarea sau comunicarea procesului-verbal de constare si sanctionare a contraventiilor si a instiintarii de plata
... ntiei se semneaza pe fiecare pagina de catre inspectorul de munca si de contravenientul prezent, dupa care se inmaneaza acestuia din urma impreuna cu instiintarea de plata in conditiile aplicarii sanctiunii contraventionale a amenzii. In instiintarea de plata (formular tipizat ) este mentionata o ...

Onorariile avocatilor din oficiu pentru luna aprilie!
... enta juridica din oficiu. Platile sunt aferente lunii aprilie 2014. Anuntul a fost publicat pe site-ul Baroului Bucuresti din data de 30 iunie, cu instiintarea ca au fost alocate fondurile necesare platilor pentru avocatii din oficiu si pentru onorariile curatorilor speciali pentru aprilie 2014. ...

Raspunderea contraventionala - Codul rutier actualizat 2014
... ala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta;     23. neindeplinirea obligatiei de instiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit s ...

LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicata*) privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului*)
... nala pentru fapte, altele decat cele prevazute la art. 30, dar nu pot fi retinuti, perchezitionati, arestati la domiciliu sau arestati preventiv fara instiintarea prealabila a Avocatului Poporului.     (3) Daca Avocatul Poporului sau adjunctii sai sunt arestati ori trimisi in judecat ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... itutiva. Articolul 20 Cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga raspandire, cu 15 zile inainte de data fixata pentru ...

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
... zute la art. 35 alin. (3); d) nerespectarea de catre operatorii economici autorizati in comercializarea bunurilor culturale mobile a obligatiei de instiintare despre existenta unor bunuri culturale mobile susceptibile sa fie clasate, in termenul si conditiile prevazute la art. 35 alin. (5); e) ...

Legea nr. 257/2001, republicata, privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei
... sens de la organele in drept;     b) abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primita de la organele in drept, fara instiintarea organelor de trafic aerian;     c) intrarea in spatiul aerian al Romaniei fara autorizarea data de organele in drept prev ...

Ordinul nr. 32/2014 privind inspectia muncii si protectia lucratorilor la locul de munca in MAI
... constatarii unei contraventii, inspectorii de munca, in calitate de agenti constatatori, intocmesc procesul-verbal de constatare a contraventiilor si instiintarea de plata. Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si modelul instiintarii de plata sunt prevazut ...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
... este fictiv ori persoana juridica nu mai functioneaza la sediul declarat, iar noul sediu nu este cunoscut, la sediul organului judiciar se afiseaza o instiintare, dispozitiile art. 259 alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator.     (2) Daca persoana juridica este reprezentata prin ...

Judecata art. 349-477 indice 1
... nal, pe durata prevazuta in acelasi articol.     (6) Cand instanta a pronuntat pedeapsa inchisorii, iar persoana vatamata a solicitat instiintarea cu privire la eliberarea in orice mod a condamnatului, instanta face o mentiune in acest sens in dispozitivul hotararii.   &nb ...

Urmarirea penala art. 285-341
    TITLUL I  Urmarirea penala CAP. I  Dispozitii generale CAP. II Sesizarea organelor de urmarire penala     SECTIUNEA 1  Reglementari generale     SECTIUNEA a 2-a   Plangerea prealabila CAP. III  Conducerea si...

Acte procesuale si procedurale comune art. 257-284
... bsp; (5) Daca nu se cunosc nici adresa unde locuieste suspectul sau inculpatul si nici locul sau de munca, la sediul organului judiciar se afiseaza o instiintare care trebuie sa cuprinda:     a) anul, luna, ziua si ora cand a fost facuta;     b) numele si prenumele ce ...

Masurile preventive si alte masuri procesuale art. 202-256
... EA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.     (5) Daca persoana vatamata a solicitat instiintarea sa cu privire la eliberarea in orice mod a persoanei arestate, judecatorul care a emis mandatul consemneaza aceasta intr-un proces-verbal ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... e administreaza afacerile unei alte persoane actioneaza cu intentia de a o gratifica.     ART. 1.331     Obligatia de instiintare     Gerantul trebuie sa il instiinteze pe gerat despre gestiunea inceputa de indata ce acest lucru este posibil.  &n ...

Atentie, avocati: Noi modificari in activitatea de curator special
... i speciali. Dispozitiile art. 161 si 162 se aplica in mod corespunzator.     (4) Avocatului desemnat i se vor comunica de catre decan instiintarea de numire, precum si copia incheierii prin care a fost numit curator special. Dispozitiile art. 153 alin. (1) si (2) se aplica in mod cor ...

Fazele procesuale ale actiunii contraventionale
Procesul contraventional are 3 faze procesuale: faza constatarii contraventiei si aplicarii sanctiunii contraventionale, faza de judecata si faza punerii In executare a sanctiunilor contraventionale. •    Prima faza a procesului contraventional este constatarea...

UNBR - Modificari la Statutul Profesiei de Avocat
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (In continuare, U.N.B.R.) a luat In examinare Proiectul de modificare si completare a Statutului profesiei de avocat Intocmit de Comisia desemnata In sedinta Consiliului U.N.B.R. din data de 29 iunie 2013. Consiliul Uniunii Nationale a...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
TITLUL III     Dezmembramintele dreptului de proprietate privata     CAP. I     Superficia     ART. 693     Notiune     (1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul...

Codul Civil: Casatoria
... inde, in mod obligatoriu: data afisarii, datele de stare civila ale viitorilor soti si, dupa caz, incuviintarea parintilor sau a tutorelui, precum si instiintarea ca orice persoana poate face opozitie la casatorie, in termen de 10 zile de la data afisarii.     (3) Casatoria se inchei ...

Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice
... prin procura speciala, pe unul dintre ei sa indeplineasca in mod provizoriu sarcinile tutelei.     (3) Daca mostenitorii sunt minori, instiintarea instantei de tutela se poate face de orice persoana interesata, precum si de cele prevazute la art. 111. In acest caz, mostenitorii tutor ...

Noul Cod rutier 2013. Procesul-verbal de contraventie
... bsp;  DOVADA     Subsemnatul(a) ......... am primit Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ........ nr. ...... si instiintarea de plata**).             Agent constatator       ...

Noul Cod Rutier 2013. Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative
...   (3) Atunci cand contravenientul a fost sanctionat cu amenda, odata cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunica si instiintarea de plata, in care se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii la institutiile abilitate sa o incaseze, potrivit ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... icarea drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara si cu instiintarea Fondului de garantare, cu aprobarea adunarii creditorilor, urmarindu-se valorificarea optima a acestora, in scopul achitarii datoriilor c ...

Microintreprindere care realizeaza venituri din consultanta
... va datora si va declara impozit pe profit, calculat la profitul impozabil aferent acestui trimestru. Depunerea declaratiei de mentiuni 010 pentru instiintarea organului fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat se realizeaza in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii in ...

Inalta Curte: Termenul de plata pentru tertul poprit
... drept sa ceara validarea, termen al carui punct de plecare este clar delimitat de lege, anume expirarea celor 15 zile de la data cand tertul a primit instiintarea de efectuare a popririi, in cauza, opereaza decaderea, ca sanctiune de drept procesual civil pentru neefectuarea in termen a actelor de p ...

Servicii de consultanta: Temei legal modificare impozitare
... va datora si va declara impozit pe profit, calculat la profitul impozabil aferent acestui trimestru. Depunerea declaratiei de mentiuni 010 pentru instiintarea organului fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat se realizeaza in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii in ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... icarea drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare, cu avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara si cu instiintarea Fondului de garantare, cu aprobarea adunarii creditorilor, urmarindu-se valorificarea optima a acestora, in scopul achitarii datoriilor c ...

Predarea silita a bunurilor imobile
... e va deplasa la adresa imobilului urmarit, unde va proceda la evacuarea persoanelor instalate in mod abuziv, nefiind nevoie de nicio somatie sau alta instiintare in vederea efectuarii  executarii silite. Bunurile mobile aduse in imobil se considera abandonate. In acest sens, executorul judecato ...

Executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori
... eren si a punerii in executare silita a titlului executor.              In acest sens, el va trimite o instiintare catre Directia de protectia minorilor din judetul in care se efectueaza executarea silita, in vederea desemnarii unui reprezentant special ...

Uniunea Notarilor: Noua procedura de comunicare
... rin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, in plic inchis, la care se ataseaza dovada de primire sau procesul-verbal si instiintarea prevazute de art. 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ...

Predarea silita a bunurilor imobile
... e va deplasa la adresa imobilului urmarit, unde va proceda la evacuarea persoanelor instalate in mod abuziv, nefiind nevoie de nicio somatie sau alta instiintare in vederea efectuarii  executarii silite. Bunurile mobile aduse in imobil se considera abandonate. In acest sens, executorul judecato ...

Cele doua tipuri de executare silita directa
... e va deplasa la adresa imobilului urmarit, unde va proceda la evacuarea persoanelor instalate in mod abuziv, nefiind nevoie de nicio somatie sau alta instiintare in vederea efectuarii  executarii silite. Bunurile mobile aduse in imobil se considera abandonate. In acest sens, executorul judecato ...

Codul de procedura penala: Competenta (art. 25 - art. 61)
TITLUL II     COMPETENTA     CAP. I     FELURILE COMPETENTEI     Sectiunea I     Competenta dupa materie si dupa calitatea persoanei     Competenta judecatoriei     ART....

Codul de procedura civila: Masuri asiguratorii si provizorii ( art. 951 - art. 978)
... trul asupra bunurilor urmaribile numai in masura necesara realizarii creantei. In toate cazurile, sechestrul asigurator se va aplica fara somatie ori instiintare prealabila a debitorului. (3) Sechestrul asigurator infiintat asupra unui bun supus unor formalitati de publicitate se va inscrie de inda ...

Codul de procedura civila: Executarea silita directa ( art. 887 - art. 913)
TITLUL III: Executarea silita directa CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 888: Modul de executare (1) In cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in lasarea posesiei unui bun, in predarea unui bun sau a folosintei acestuia ori in evacuarea debitorului...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... area titlului executoriu, executorul judecatoresc va putea sa restranga formalitatile de publicitate numai la afisare si sa scurteze atat termenul de instiintare a debitorului si a tertului detinator, cat si termenul de afisare, in masura in care aceasta ar fi suficienta pentru instiintarea celor in ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... a raspunda pentru anumite datorii ale defunctului. Daca executarea silita este pornita contra tuturor mostenitorilor, acestia vor fi citati, printr-o instiintare colectiva, facuta la locul deschiderii mostenirii, pe numele acesteia, cu exceptia cazului in care au ales, cu ocazia dezbaterii succesora ...

Codul de procedura civila: procedura arbitrala (art. 571 - art. 607)
TITLUL IV: Procedura arbitrala CAPITOLUL I: Sesizarea tribunalului arbitral Art. 571: Cererea de arbitrare (1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisa, care va cuprinde: a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice,...

RIL Admis: 3 luni termen de validare a popririi la instanta de executare
... drept sa ceara validarea, termen al carui punct de plecare este clar delimitat de lege, anume expirarea celor 15 zile de la data cand tertul a primit instiintarea de efectuare a popririi, in cauza, opereaza decaderea, ca sanctiune de drept procesual civil pentru neefectuarea in termen a actelor de p ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... grafic, prin fax, posta electronica sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigura, dupa caz, transmiterea textului actului supus comunicarii ori instiintarea pentru prezentarea la termen, precum si confirmarea primirii actului, respectiv a instiintarii, daca partile au indicat instantei datele ...

Codul de procedura civila: Actele de procedura ( art. 148 - art. 179)
... cumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul. (2) Comunicarea se face in plic inchis, la care se alatura dovada de inmanare/procesul-verbal si instiintarea prevazute la art. 163. Plicul va purta mentiunea "PENTRU JUSTITIE. A SE INMANA CU PRIORITATE". (3) Instanta solicitata, cand i ...

Executarea silita directa
... e va deplasa la adresa imobilului urmarit, unde va proceda la evacuarea persoanelor instalate in mod abuziv, nefiind nevoie de nicio somatie sau alta instiintare in vederea efectuarii  executarii silite. Bunurile mobile aduse in imobil se considera abandonate. In acest sens, executorul judecato ...

Convocarea salariatului
Care este procedura de instiintare a unei angajate care nu s-a mai prezentat la locul de munca si careia i s-a trimis adresa la domiciliul din CI insa plicul s-a intors la destinatar deoarece se pare ca aceasta si-a schimbat domiciliul? Raspuns: Daca aveti in vedere instiintarea de a se prezenta ...

Proiect: Modificarea Codului Rutier
... tarea contraventiei si aplicarea amenzii, in situatia in care plata acesteia nu se face pe loc, agentul constatator completeaza in procesul verbal si instiintarea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule.” 24. La articolul 109, dupa alineatul (8) se introduce un nou a ...

Predarea silita a bunurilor imobile
... e va deplasa la adresa imobilului urmarit, unde va proceda la evacuarea persoanelor instalate in mod abuziv, nefiind nevoie de nicio somatie sau alta instiintare in vederea efectuarii executarii silite. Bunurile mobile aduse in imobil  se considera abandonate. In acest sens, executorul  ...

Noi instructiuni de completare: Numarul de evidenta a platii
... ere din oficiu;     - 26 decizie privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule;     - 30 instiintare de plata;     - 40 titlu executoriu;     - 50 inlesnire la plata;     - 60 poprire;   ...

Practicieni in insolventa: Noul Cod de etica profesionala
... ) Forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa poate fi schimbata oricand cu oricare dintre formele mentionate la art. 8 alin. (1), cu instiintarea Uniunii in termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectiva, in conditiile art. 22 din O.U.G."  & ...

Proiect UNBR: Servicii de asistenta judiciara
... caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale, desemneaza un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara, caruia ii transmite odata cu instiintarea desemnarii, incheierea prevazuta la alin (1). Decanul baroului sau avocatul caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale comunica ...

Predarea silita a bunurilor imobile
... e va deplasa la adresa imobilului urmarit, unde va proceda la evacuarea persoanelor instalate in mod abuziv, nefiind nevoie de nicio somatie sau alta instiintare in vederea efectuarii  executarii silite. Bunurile mobile aduse in imobil se considera abandonate. In acest sens, executorul judecato ...

Constatarea si executarea sanctiunilor contraventionale
... le.   Daca agentul constatator aplica si sanctiunea, iar contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal, copia de pe acesta si instiintarea de plata se inmaneaza contravenientului, pe baza de semnatura de primire. In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prez ...

Competenta materiala. Reintegrare pe calea ordonantei presedintiale
... vocat grave prejudicii materiale si profesionale. In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca excluderea sa este abuziva deoarece nu a primit nicio instiintare sau hotarare in acest sens care sa poata fi contestata. Totodata, a solicitat obligarea paratei la plata daunelor cominatorii apreciind ca ...

Data comunicarii deciziei ...
... de pensionare. Decizia de pensionare a fost emisa dar a fost comunicata salariatei la adresa din cartea de identitate, insa societatea nu a primit instiintarea de la Casa de Pensii. Putem desface contractul individual de munca si cu ce data? Raspuns: Potrivit art. 56 alin. (1) lit. c) din C ...

Cesiunea ipotecii
... . (2) In cazul prevazut la alin. (1), cesiunea se face prin act incheiat in forma scrisa intre creditorul ipotecar cedent si creditorul cesionar, cu instiintarea debitorului. (3) Dispozitiile in materie de carte funciara sau, dupa caz, cele care privesc opozabilitatea fata de terti a ipotecii mobi ...

Incetare CIM prin acordul partilor. Data incetarii CIM
... indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin OMS 60/2006 si OPCNAS 32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, impune doar instiintarea angajatorului referitor la intervenirea incapacitatii temporare de munca in termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical si ...

Inspectorii ITM au dreptul sa aiba acces liber
... insigna care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege, au dreptul sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila in sediul oricarui angajator si in orice alt loc de munca organizat de persoane fizice sau juridice; Asadar, inspectorii de ...

CCM la nivel de unitate: Consemnarea vointei partilor
Contractul colectiv de munca la nivel de unitate expira cu data de 30.08.2012.Am initiat negocierea unui nou CCM. Am primit o instiintare din partea reprezentantilor salariatilor in urma discutiilor cu toti salariatii din unitate in care nu se doreste negocierea unui CCM. Ca angajator trebuie sa fa ...

Acordare preaviz. Inexistenta reglementarii legale a continutului notificarii de preaviz
... concedierii exista practica preavizarii salariatilor prin inscrisuri separate deciziilor de concediere. In aceasta situatie apreciem ca notificarea (instiintarea) de preaviz poate fi emisa inclusiv ca un document comun pentru toti salariatii implicati in concediere, esential sub aspectul preavizulu ...

Documente valabile fara semnatura si stampila organului emitent
... ngerea creantelor fiscale;     5. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;     6. Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti;     7. Decizie de ridicare a masurilor de executare silita ...

Contestatia la executare, conform noului Cod de procedura civila
... la data cand: a) contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta; b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe ...

Modificarea Legii nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
... prin lege. Pe langa alte drepturi prevazute de art. 20, inspectorii de munca au si urmatoarele drepturi: - sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila in sediul oricarui angajator si in orice alt loc de munca organizat de persoane fizice sau juridice. Prevederile anterioare pre ...

In atentia Expertilor Judiciari
... -  2)  facturile expertilor ce trebuie platite, insotite de documentele necesare pentru efectuarea platii (decont, comunicare  sau instiintare de numire a expertului,  dovada depunerii  raportului  la instanta,  dovada achitarii  onorariului sau incheierea ...

Actiunea in evacuare: posibilitatea evacuarii de baza de contract
... civ. - (1) Contractul de locatiune inceteaza de drept la expirarea termenului convenit de parti sau, dupa caz, prevazut de lege, fara a fi necesara o instiintare prealabila. (2) In privinta obligatiei de restituire a bunului dat in locatiune, contractul incheiat pe durata determinata si constatat p ...

Noua Lege a notarilor publici
... publici. (5) Convocarea Congresului se face de catre Biroul executiv al Consiliului Uniunii cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita, prin instiintarea in scris a Camerelor si prin publicarea intr-un ziar central a datei, locului si ordinii de zi. Colegiile directoare ale Camerelor sunt o ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... ta, cu scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, in plic inchis, la care se ataseaza dovada de primire/procesul-verbal si instiintarea prevazute la art. 158." 54. La articolul 149, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins: ...

Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila
... e 60 de zile, socotite de la data aducerii la cunostinta acestuia, urmand ca, in caz de neprezentare, sa fie restituite organului emitent. (2)Dupa instiintarea persoanei care a solicitat schimbarea numelui si/sau a prenumelui privind emiterea dispozitiei de aprobare a cererii, acesteia i se solic ...

OUG de modificare a Codului civil are Lege de aprobare
... care coproprietarii sau vecinii fondului, altii decat administratorul padurilor proprietate publica a statului, nu au domiciliul ori sediul cunoscut, instiintarea ofertei de vanzare se inregistreaza la primaria sau, dupa caz, primariile in raza carora este situat terenul si se afiseaza, in aceeasi z ...

Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
... partilor Art. 28. - 1 Asistentul arbitral, dupa ce cererea inregistrata i-a fost repartizata in lucru, va trimite partilor, impreuna cu actul de instiintare, Codexul arbitral, precum si orice alte documente care privesc litigiul arbitral. 2 Fiecare parte are dreptul de a primi copii de pe toat ...

In atentia avocatilor care desfasoara asistenta judiciara
... caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale, desemneaza un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara, caruia ii transmite odata cu instiintarea desemnarii, incheierea prevazuta la alin (1). Decanul baroului sau avocatul caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale comunica ...

NORME privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti
... xpertiza dispusa in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare si ii pune in vedere sa plateasca aceasta suma in termen de 5 zile de la instiintare. (3) Adresa privind numirea expertului se comunica biroului local pentru expertize tehnice judiciare si expertului tehnic judiciar, dupa ...

OUG pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului Cod civil
... nate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat valabil sau nu au continutul acceptat de arhiva si, atunci cand este posibil, instiintarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate si explicarea refuzului. (2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica op ...

Concediu neefectuat. Termene de prescriptie in cazul actiunii introduse de salariat
... tarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata. Astfel, inspectorii de munca au urmatoarele drepturi: a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, in sediul persoanei juridice si in orice alt loc de munca organizat de aceasta; b) sa solicite conducerii persoanei juridice ...

Proiectul privind Regulamentul-cadru pentru organizarea SAJ
... caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale, desemneaza un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara, caruia ii transmite odata cu instiintarea desemnarii, incheierea prevazuta la alin (1). Decanul baroului sau avocatul caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale comunica ...

Proiect: Regulamentul cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara
... caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale, desemneaza un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara, caruia ii transmite odata cu instiintarea desemnarii, incheierea prevazuta la alin (1). Decanul baroului sau avocatul caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale comunica ...

Poprirea conturilor autoritatilor si institutiilor publice deschise la Trezoreria Statului
... competent in executarea silita a adresei de infiintare a popririi asupra conturilor si a copiei certificate de pe titlul executoriu. La adresa de instiintare se anexeaza situatia disponibilitatilor de fonduri/creditelor bugetare deschise si neutilizate existente la data primirii adresei de infii ...

Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
HOTARAREA NR. 04/2011 In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) - (4), art. 18 alin. (1) si (5), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011, cu...

Instructiuni privind Divortul la Notar
... fost suspendat din exercitiul functiei, caz in care dosarul se va transfera la un alt birou notarial, prin grija  Camerei Notarilor Publici, cu instiintarea in regim de urgenta a sotilor si a administratorului RNECD.   (3) In aplicarea alin.2 Camera Notarilor publici va prelua, in regi ...

Persoane care pot tine contabilitatea unei societati
... cedent transmite Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N., denumit in continuare FNGCIMM, o instiintare in care vor fi mentionate garantiile individuale care fac obiectul cesiunii si data la care a intervenit cesiunea, insotita de copia certi ...

Noul Cod al muncii, modificarea contributiilor la asigurarile sociale
... mitate cu prevederile prezentului contract. Auditorul selectat initial se comunica AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, prin intermediul unei simple adrese de instiintare. In situatia rezilierii contractului de servicii incheiat cu auditorul financiar independent, Beneficiarul va transmite la AMPOSDRU/OIPOS ...

Procedura acordarii esalonarilor la plata
... atii fiscale ramase nestinse in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare se comunica contribuabilului printr-o instiintare de plata. Eliberarea certificatului de atestare fiscala Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elib ...

Instructiuni privind indeplinirea procedurii divortului de catre notarii publici
... fost suspendat din exercitiul functiei, caz in care dosarul se va transfera la un alt birou notarial, prin grija  Camerei Notarilor Publici, cu instiintarea in regim de urgenta a sotilor si a administratorului RNECD.   (3) In aplicarea alin.2 Camera Notarilor publici va prelua, in regi ...

Rata dobanzii la rezervele minime, noi formulare fiscale, scaderea onorariilor notarilor
... de directorul directiei in subordinea careia se afla organul de control, potrivit competentelor. Controalele ex-post se realizeaza cu instiintarea prealabila a intreprinderii supuse controlului, cu scopul de a nu-i perturba activitatea curenta si pentru ca aceasta sa fie in masura de ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale
... . (2) In cazul prevazut la alin. (1), cesiunea se face prin act incheiat in forma scrisa intre creditorul ipotecar cedent si creditorul cesionar, cu instiintarea debitorului. (3) Dispozitiile in materie de carte funciara sau, dupa caz, cele care privesc opozabilitatea fata de terti a ipotecii mobi ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL X - Garantiile personale
... bitorul care cunoaste existenta fideiusiunii este obligat sa il instiinteze de indata pe fideiusor cand plateste creditorului. (2) Daca o asemenea instiintare nu a fost facuta, fideiusorul care plateste creditorului fara sa stie ca acesta a fost platit are actiune in restituire si impotriva debit ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... 09. - (1) Contractul de locatiune inceteaza de drept la expirarea termenului convenit de parti sau, dupa caz, prevazut de lege, fara a fi necesara o instiintare prealabila. (2) In privinta obligatiei de restituire a bunului dat in locatiune, contractul incheiat pe durata determinata si constatat p ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL II - Izvoarele obligatiilor
... u exista gestiune de afaceri atunci cand cel care administreaza afacerile unei alte persoane actioneaza cu intentia de a o gratifica. Obligatia de instiintare Art. 1.331. - Gerantul trebuie sa il instiinteze pe gerat despre gestiunea inceputa de indata ce acest lucru este posibil. Continuar ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata
Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata Codul civil - CAPITOLUL I - Superficia  Notiunea  Art. 693. - (1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui...

Codul Civil - CARTEA a II-a - TITLUL II - Casatoria
... inde, in mod obligatoriu: data afisarii, datele de stare civila ale viitorilor soti si, dupa caz, incuviintarea parintilor sau a tutorelui, precum si instiintarea ca orice persoana poate face opozitie la casatorie, in termen de 10 zile de la data afisarii. (3) Casatoria se incheie dupa 10 zile de l ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice
... estia pot desemna, prin procura speciala, pe unul dintre ei sa indeplineasca in mod provizoriu sarcinile tutelei. (3) Daca mostenitorii sunt minori, instiintarea instantei de tutela se poate face de orice persoana interesata, precum si de cele prevazute la art. 111. In acest caz, mostenitorii tutor ...

Legea asigurarii obligatorii pentru locuinte a fost republicata in Monitorul Oficial
... torate de fiecare.   (3) Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite in termen de 3 zile de la data primirii listei scrisori de instiintare, cu confirmare de primire, catre debitori.   (4) In cazul proprietarilor de constructii cu destinatia de locuinta care declara si ...

Legea 51 - CAPITOLUL V - SECTIUNEA 1 - Cazurile si conditiile de acordare a asistentei judiciare
... l i-a delegat aceasta atributie va desemna, in termen de 3 zile, un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara, caruia ii transmite, odata cu instiintarea desemnarii, incheierea prevazuta la alin. (1). Decanul baroului are obligatia de a comunica si beneficiarului ajutorului public judiciar ...

Legea 51 - CAPITOLUL IV - SECTIUNEA a 2-a - Uniunea Nationala a Barourilor din Romania — U.N.B.R.
... resul avocatilor in sesiune extraordinara. Art. 63. — (1) Convocarea congresului se face cu cel putin o luna inainte de data stabilita, prin instiintarea in scris a barourilor si prin publicare intr-un ziar central. Consiliile barourilor sunt obligate sa afiseze data convocarii si ordinea d ...

Legea 51 - CAPITOLUL I - Dispozitii generale
... etatile profesionale cu raspundere limitata pot avea si proprietate comuna. (7) Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea baroului din care face parte. (8) Avocatul nu isi poate exercita profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a acestei ...

Guvernul a reglementat expropierea in interes national
... lelor afectate de elaborarea variantei finale a studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligati, dupa o prealabila si obligatorie instiintare efectuata de catre expropriator, sa permita accesul pentru efectuarea masuratorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricaror oper ...

Procedura inspectiei de calitate a activitatii auditorilor, proceduri interne a CNVM de transmitere electronica a datelor
... rei, despre posibilitatea reatribuirii calitatii de membru al Camerei; 2. ca raspuns la instiintarea emisa de DSM sau din proprie initiativa, membrii Camerei persoane fizice care au renuntat sau carora li s-a retras aceasta calitate, in i ...

Noile reglementari din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
... l i-a delegat aceasta atributie va desemna, in termen de 3 zile, un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara, caruia ii transmite, odata cu instiintarea desemnarii, incheierea prevazuta la alin. (1). Decanul baroului are obligatia de a comunica si beneficiarului ajutorului public judiciar ...

Legea micii Reforme nr. 220 din 2010
... grafic, prin fax, posta electronica sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigura, dupa caz, transmiterea textului actului supus comunicarii ori instiintarea pentru prezentarea la termen, precum si confirmarea primirii actului, respectiv a instiintarii, daca partile au indicat instantei datele ...

Noua forma de desfasurare a proceselor din Romania dupa promulgarea "legii micii reforme"
... intarii partilor, telefonul, telegraful, mailul si toate mijloacele moderne. Deci, nu mai trebuie trimisa neaparat clasica citatie. Este suficienta o instiintare pe fax sau pe mail, daca adresa este cunoscuta. De asemenea, daca ati observat in procese, in general, in cele grele, la un moment dat, ca ...

Facilitati la incadrarea in munca a somerilor
... otita de o adeverinta din care sa reiasa vechimea in evidentele agentiei. 4. Ulterior, persoana angajata va avea obligatia de a prezenta agentiei "instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca", document care se completeaza de catre angajator. 5. Angajatorul va depune la agentia ...

Ministerul Justitiei: Lege pentru aplicarea Codului Penal
... 6 se abroga. 5. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins: „Art. 37 - Instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit art. 10, fara instiintarea prealabila a persoanei juridice prevazute la art. 176 din Codul penal, se pedepseste cu amenda.” 6. Anexa se abroga. Art ...

Cuprinsul Proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995
... l i-a delegat aceasta atributie va desemna, in termen de 3 zile, un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara, caruia ii transmite, odata cu instiintarea desemnarii, incheierea prevazuta la alin. (1). Decanul baroului are obligatia de a comunica si beneficiarului ajutorului public judiciar ...

Geoana, reclamat de ANI la Parchetul ICCJ pentru fals in declaratii
... erificarii prealabile efectuate in temeiul Legii nr. 144/2007, republicata, au rezultat o serie de neconcordante, la data de 01.07.2009, procedura de instiintare a fost indeplinita in baza mandatului postal (cu confirmare de primire), Mircea Dan Geoana fiind informat cu privire la declansarea proced ...

Ministerul Finantelor va contesta amenda CAB pentru nerespectarea deciziei referitoare la sporuri
... iale. Ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Pogea, isi va exprima punctul de vedere fata de decizia Curtii de Apel Bucuresti, dupa ce va primi instiintarea oficiala ce va cuprinde si motivatiile care au stat la baza acestei decizii. Ministrul Finantelor Publice va formula fata de deciz ...

Repere legislative privind conflictele de munca si modalitatile de solutionare a acestora (VIII)
... n cazul grevelor propriu-zise, ci si in cazul celor de avertisment. Legea nu precizeaza modalitatea in care sa se se realizeze in mod practic aceasta instiintare insa, este preferabila forma scrisa pentru a se putea face dovada indeplinirii acestei conditii. Termenul de 48 de ore este un ...

Monitorul Oficial numarul 3 din 5 ianuarie 2009
M. Of. nr. 3 / 5 ian.. 2009 ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI       228/2008. — Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative       229/2008. — Ordonanta de urgenta privind masuri pentru...

Contestatia in anulare si revizuirea in procesul civil
... tul executarii silite; b. in timpul executarii silite pana la implinirea termenelor de mai jos: - cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi; - debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de prim ...

Pareri pro si contra
... se face o perchezitie domiciliara. Dupa cum se poate observa, raportul parerilor pro si contra este de 33,3% pentru perchezitia domiciliului cu instiintare prealabila si de 66.7% impotriva acestei modificari. Personal, mi-am exprimat dezaprobarea fata de o astfel de modificare avand in vedere ...

Contract de consignatie - Model
... p; Registrele  speciale  pentru operatiunile de consignatie, vizate de tribunal, se tin potrivit normelor Codului comercial. 9. In instiintare trebuie sa se arate, in mod precis, bunurile vandute in numerar si cele vandute pe credit, indicandu-se pentru acest din urma mod de vanza ...

Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
... civile profesionale cu raspundere limitata pot avea si proprietate comuna. (7) Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea baroului din care face parte. (8) Avocatul nu isi poate exercita profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a aceste ...

Statutul profesiei de consilier juridic
... 0 zile de la solicitarea acestora. Art. 70. – (1) Convocarea congresului ordinar se face cu cel putin o luna inainte de data stabilita, prin instiintarea in scris a colegiilor si prin publicarea intr-un ziar central. (2) Consiliile colegiilor sunt obligate sa afiseze data convocarii si ord ...

Arbitraj comercial - Reguli de procedura arbitrala
... amantul va numi un arbitru sau va propune ca litigiul sa fie solutionat de un arbitru unic, aratand numele acestuia; b) prin intampinare sau prin instiintare separata adresata Curtii de Arbitraj, in termen de cel mult 20 de zile de la primirea cererii de arbitrare, paratul va numi un arbitru ara ...

Codul de procedura penala - Scoaterea de sub urmarirea penala
... nantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala in temeiul art. 10 alin. 1 lit. b1) se poate face plangere in termen de 20 de zile de la instiintarea prevazuta in art. 246. (4) Punerea in executare a ordonantei prin care s-a aplicat sanctiunea cu caracter administrativ a amenzii s ...

Codul de procedura penala - Incetarea urmaririi penale
Codul de procedura penala Incetarea urmaririi penale Art. 242: Cazuri de incetare (1) Incetarea urmaririi penale are loc cand se constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute in art. 10 alin. 1 lit. f)-h), i1) si j) si exista invinuit sau inculpat in cauza. (2) Daca in aceeasi...

Codul de procedura penala - Arestarea preventiva
... exceptional, minorul intre 14 si 16 ani, care raspunde penal, poate fi retinut la dispozitia procurorului sau a organului de cercetare penal a, cu instiintarea si sub controlul procurorului, pentru o durata ce nu poate depasi 10 ore, daca exista date certe ca  minorul a comis o infractiune p ...

Codul de procedura penala - Dispozitii generale (Masuri preventive)
... , daca organul de cercetare penala apreciaza ca acest lucru ar afecta urmarirea penala, il informeaza pe procuror, care va decide cu privire la  instiintarea solicitat a de retinut. Art. 138:  Sesizarea procurorului pentru luarea unor masuri preventive (1) Daca  organul&nb ...

Codul de procedura penala - Dispozitii generale (Masuri preventive)
... , daca organul de cercetare penala apreciaza ca acest lucru ar afecta urmarirea penala, il informeaza pe procuror, care va decide cu privire la  instiintarea solicitat a de retinut. Art. 138:  Sesizarea procurorului pentru luarea unor masuri preventive (1) Daca  organul&nb ...

Codul de procedura penala - Incompatibilitatea si stramutarea
Codul de procedura penala Incompatibilitatea si stramutarea Sectiunea I:  Incompatibilitatea Art. 46:  Rudenia intre judecatori Judecatorii care sunt soti, rude sau afini intre ei, pana la gradul al patrulea inclusiv, nu pot face parte din acelasi...

Examen Admitere Barou 2007 - Tematica si Bibliografia
Examen Admitere Barou 2007 Tematica si Bibliografia   I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT 1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat. 2. Primirea in profesia de avocat. 3. Incompatibilitati,...

Codul civil - Reguli comune la locatiunea edificiilor si a fondurilor rurale
... Art. 1436 Locatiunea facuta pentru un timp determinat inceteaza de la sine cu trecerea termenului, fara sa fie trebuinta de o prealabila instiintare. Daca contractul a fost fara termen, concediul (denuntarea) trebuie sa se dea de la o parte la alta, observindu-se termenele defipte de ...

Acte necesare - Plangere prealabila
Acte necesare Plangere prealabila * Cerere (se depune in termen de 60 de zile de la consumarea infractiunii sau de la instiintarea partii vatamate) * Acte doveditoare (daca este cazul) * Precizarea martorilor (daca este cazul) * Scutita de taxa de timbru ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Realizarea, intretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru
... itorii ale fiecarui imobil se transmit de catre oficiul teritorial consiliului local, care are obligatia sa le aduca la cunostinta detinatorilor prin instiintare scrisa si prin afisare la sediul primariei. (6) Contestatiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, insotite de documente d ...

NOUL COD RUTIER - Raspunderea contraventionala
... autorizatie speciala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta; 23. neindeplinirea obligatiei deinstiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit&n ...

Codul de procedura civila - proceduri speciale
... e pentru fiecare termen si, cand este cazul, vor lua masuri de refacere a acestor proceduri, precum si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen.     Incheierea privind luarea masurilor prevazute de Art. 1141 alin. 6, in cazul p ...

Codul de procedura civila - executare silita1
... cutare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare;     b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe ...

Codul de procedura civila - Administrarea dovezilor
... ecatoresc din aceeasi circumscriptie sa constate la fata locului aceasta stare de fapt.     Presedintele poate incuviinta facerea constatarii fara instiintarea aceluia impotriva caruia se cere.     Procesul-verbal de constatare va fi comunicat in copie celui impotriva caruia s-a facut constata ...

Spete - dreptul muncii (pct. 36 - 40)
... privind munca si protectia sociala a muncii. Textul de lege atacat nu contravine, in opinia instantei, acestor norme constitutionale, deoarece instiintarea privind acordarea preavizului nu echivaleaza cu masura desfacerii contractului de munca, ramanand la aprecierea angajatorului daca, la sc ...

CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala Art. 87 (1)Încalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune...

Contestatie la executare silita
... inta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare; b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe ...

Înstiintare adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala - autoritatea tutelara privind încheierea unui contract de întretinere
ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ....................... SEDIUL ...............................................................   Instiintare adresata de notarul public serviciului de asistenta sociala – autoritatea tutelara privind...

Anunt Baroul Bucuresti: In atentia avocatilor care nu isi indeplinesc obligatia de plata a contributiilor profesionale
... plata contributiilor profesionale catre bugetul Baroului. "Din totalul de 100 de avocati restantieri carora le-a expirat termenul stabilit in instiintare pentru achitarea contributiilor restante, Consiliul a luat act ca un numar de 57 de avocati si-au indeplinit obligatia de plata a contribu ...

test
... cietatile profesionale cu raspundere limitata pot avea si proprietate comuna. (7) Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea baroului din care face parte. (8) Avocatul nu isi poate exercita profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a acesteia. ...

Legea nr. 51 din 1995. Despre organizarea si exercitarea profesiei de avocat
... reuna cu alti avocati colaboratori. Nu neglijam faptul ca avocatul pdetine libertatea de a schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea baroului din care face parte. Cu toate acestea, avocatul nu isi poate exercita profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de ex ...

Dreptul muncii: Se suspenda obligatoriu contractul de munca al angajatului cercetat pentru furt?
Avem pe adresa redactiei o intrebare adresata de un responsabil HR. A primit de curand o instiintare care il anunta ca unul dintre salariatii sai este pus sub cercetare pentru furt. Ne intreaba daca este obligatoriu ca acest salariat sa aiba contractul de munca suspendat. In mod clar, angajatorul ...

Noul Cod Rutier 2015
... a autorizatie speciala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta; 23. neindeplinirea obligatiei de instiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit s ...

Control ITM la angajator: Inmanarea sau comunicarea procesului-verbal de constare si sanctionare a contraventiilor si a instiintarii de plata
... ntiei se semneaza pe fiecare pagina de catre inspectorul de munca si de contravenientul prezent, dupa care se inmaneaza acestuia din urma impreuna cu instiintarea de plata in conditiile aplicarii sanctiunii contraventionale a amenzii. In instiintarea de plata (formular tipizat ) este mentionata o ...

Onorariile avocatilor din oficiu pentru luna aprilie!
... enta juridica din oficiu. Platile sunt aferente lunii aprilie 2014. Anuntul a fost publicat pe site-ul Baroului Bucuresti din data de 30 iunie, cu instiintarea ca au fost alocate fondurile necesare platilor pentru avocatii din oficiu si pentru onorariile curatorilor speciali pentru aprilie 2014. ...

Raspunderea contraventionala - Codul rutier actualizat 2014
... ala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta;     23. neindeplinirea obligatiei de instiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit s ...

LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicata*) privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului*)
... nala pentru fapte, altele decat cele prevazute la art. 30, dar nu pot fi retinuti, perchezitionati, arestati la domiciliu sau arestati preventiv fara instiintarea prealabila a Avocatului Poporului.     (3) Daca Avocatul Poporului sau adjunctii sai sunt arestati ori trimisi in judecat ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... itutiva. Articolul 20 Cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga raspandire, cu 15 zile inainte de data fixata pentru ...

Alte tag-uri asemanatoare: instiintare, instiintare de plata, instiintarea de plata

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

Warning: include_once(inc/functii.portaluri.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/functii.portaluri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8