Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

ipoteca

Un viitor proiect de lege privind creditele ipotecare!
Conform Infotva.ro, pana la finalul lunii iunie, Guvernul va redacta un proiect de lege referitor la creditele ipotecare. Prin intermediul acestui proiect se doreste reglementarea regulilor de furnizare de informatii precontractuale,  evaluare a bonitatii clientului, calculul dobanzii anual ...

Model: Contract de ipoteca
... bsp; la   data   de......................................., codul numeric personal ....................., in calitate de creditor ipotecar si 1.2. ............................................................, domiciliat in ......................., str. ................nr...... ...

Ipoteca imobiliara in acceptiunea noului Cod civil
Se pot ipoteca: a) imobilele cu accesoriile lor; b) uzufructul acestor imobile si accesoriile; c) cotele-parti din dreptul asupra imobilelor; d) dreptul de superficie. Ipoteca imobiliara trebuie inscrisa in cartea funciara ca si conditie pentru constituirea sa valabila, nu doar pentru opoza ...

Ipotecarea unei cladiri finalizate dupa intrarea in vigoare a NCC si construita pe un teren ipotecat conform prevederilor vechiului Cod Civil
... mentiune preliminara cu privire la faptul ca observatiile de mai jos nu au in vedere regimul derogatoriu instituit de Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare. Ca regula generala, in conformitate cu vechiul Cod Civil (art. 1775) bunurile viitoare nu puteau face obiect ...

Suma garantata in contractul de ipoteca
Unele dintre prevederile nou introduse de Noului Cod Civil a condus la unele dezbateri referitoare la modalitatea de indicare intr-un contract de ipoteca (deopotriva mobiliara si imobiliara) a sumei garantate prin respectivul contract. Au aparut astfel interpretari care considera ca fiind necesa ...

Forma contractului de ipoteca
Contractul prin care se constituie o ipoteca mobiliara se incheie in forma autentica sau sub semnatura privata, sub sanctiunea nulitatii absolute. Comentariu Normele juridice existente la un moment dat exprima realitatea sociala, raspunzand unor nevoi concrete, specifice unei etape istoric ...

Suma garantata in contractul de ipoteca
Unele dintre prevederile nou introduse de Noului Cod Civil a condus la unele dezbateri referitoare la modalitatea de indicare intr-un contract de ipoteca (deopotriva mobiliara si imobiliara) a sumei garantate prin respectivul contract. Au aparut astfel interpretari care considera ca fiind necesara ...

Model de Contract de Ipoteca Imobiliara
... liat in ....................., cnp ......................... in calitate de GARANT IPOTECAR1,   am hotarat incheierea prezentului contract de ipoteca imobiliara:   Elementele contractului de ipoteca imobiliara:   - obiectul contractului de ipoteca - bunul imobil se va descrie s ...

Contract de imprumut garantat cu ipoteca
  Contract de imprumut garantat cu ipoteca Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. ........................................................., cu domiciliul in ............................. ...

Curte Apel COMER Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii
Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii. Act autentic. Forta probanta. Tip: Sentinta comerciala Nr./Data: 90 (03.05.2007) Autor: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala Stingerea ipotecilor se poate realiza pe cale accesorie, cand creanta principala ...

Conferinta privind aspecte de practica neunitara intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil si Noului Cod de procedura civila
... ivort, exercitiul autoritatii parintesti, obligatia de intretinere Cate ipoteci (conventionale) reglementeaza noul Cod Civil? Despre contractul de ipoteca Experienta norvegiana cu privire la rolul judecatorului in cadrul medierii desfasurate in instanta Evolutii pe plan european cu privire ...

Un nou proiect de lege ar putea anula riscul de executare silita!
... reditul la banca. Altfel spune, atunci cand o persoana fizica nu mai poate plati un credit la banca, i se ofera posibilitatea de a transfera bunul ipotecat in favoarea bancii, odata cu stingerea datoriei. Avocatul Gheorghe Piperea a contribuit la elaborarea acestui proiect de lege. Avocatul a ...

Monitorul Oficial nr. 200 din 25 Martie 2015
... r. 30 din 3 februarie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015   4.  ...

Un viitor proiect de lege privind creditele ipotecare!
Conform Infotva.ro, pana la finalul lunii iunie, Guvernul va redacta un proiect de lege referitor la creditele ipotecare. Prin intermediul acestui proiect se doreste reglementarea regulilor de furnizare de informatii precontractuale,  evaluare a bonitatii clientului, calculul dobanzii anual ...

Scoala de Vara si Conferinta Nationala de Dreptul Afacerilor, 11-14 septembruie 2014
In intervalul 11-14 septembrie 2014, va avea loc Scoala de Vara si Conferinta Nationala de Dreptul Afacerilor, editia a III-a. Evenimentul va aduce in prim plan dezbateri cu privire la Noile Coduri si Codul Insolventei si se adreseaza practicienilor si studentilor. Perioada de inscriere:...

Dreptul de retentie: Aspecte esentiale si opinia specialistului
... ; Inalta Curte de Casatie si Justitie, a stabilit ca „Dreptul de retentie nu este un drept real accesoriu, o garantie reala, cum este gajul sau ipoteca, si nu confera retentorului un drept de preferinta  si nici un drept de urmarire, dupa cum nu confera nici dreptul de a folosi lucrul det ...

Privilegiile: Concursul cauzelor de preferinta
... t. 2342 :       1.   privilegiile speciale;       2.   creantele garantate cu ipoteca sau gaj     In acest caz pentru respectarea ordinii de preferinta este necesara indeplinirea unei conditii si anume, inscrier ...

Privilegiile: Concursul cauzelor de preferinta
... i intre privilegii speciale si ipoteci este reglementata in art. 2342 : 1.   privilegiile speciale; 2.   creantele garantate cu ipoteca sau gaj     In acest caz pentru respectarea ordinii de preferinta este necesara indeplinirea unei conditii si anume, inscriere ...

Clasificarea garantiilor. Delimitari esentiale privind privilegiile
... pt real accesoriu cu doua componente: un drept de urmarire si un drept de preferinta.     Intra in aceasta categorie: privilegiile, ipoteca imobiliara si mobiliara precum si gajul (cu deposedare) (nota 1). Referitor la privilegii, Codul  Civil defineste aceasta categorie de ...

Prescriptia creantelor: Aspecte esentiale si exceptii
... ea dreptului la actiune privind dreptul principal. Exceptia de la acest principiu prezinta relevanta pentru recuperarea debitelor, si anume garantia ipotecara. In situatia creantelor garantate cu o ipoteca sau gaj, odata cu prescriptia dreptului privind actiunea principala nu se stinge si dreptu ...

Darea in plata pentru stingerea datoriilor. Cele 4 conditii esentiale!
... ia ipotecii: potrivit art. 2325 NCC, “Debitorul si creditorul pot conveni sa limiteze dreptul creditorului de a urmari bunurile care nu ii sunt ipotecate”, iar potrivit art. 2435 (lit. b) NCC privind executarea ipotecii mobiliare, “creditorul are dreptul, la alegerea sa […] ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... , respectiv de directorat, sau, dupa caz, de societatea independenta care tine registrul actionarilor. Creditorului in favoarea caruia s-a constituit ipoteca mobiliara asupra actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia. (3) Ipoteca devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ...

Specialistii raspund: Cum recuperam creantele cand debitorul se afla deja in insolventa?
... ang superior.                Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solicita judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute ...

Masurile preventive si alte masuri procesuale art. 202-256
... NITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.     ART. 253     Procesul-verbal de sechestru si notarea sau inscrierea ipotecara     (1) Organul care aplica sechestrul incheie un proces-verbal despre toate actele efectuate potrivit art. 252, descriind i ...

Codul Civil: Drept international privat
... Conditiile de validitate, publicitatea si efectele ipotecii mobiliare sunt supuse legii locului unde se afla bunul la data incheierii contractului de ipoteca mobiliara.     ART. 2.628     Aplicarea legii locului unde se afla debitorul     (1) Prin exce ...

Codul Civil: Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor
... nd creanta garantata     (1) Prescriptia dreptului la actiune privind creanta principala nu atrage si stingerea dreptului la actiunea ipotecara. In acest din urma caz, creditorul ipotecar va putea urmari, in conditiile legii, doar bunurile mobile sau imobile ipotecate, insa numai in ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... or al debitorului solidar nu produce efecte fata de ceilalti codebitori decat pentru partea acelui mostenitor, chiar daca este vorba despre o creanta ipotecara.     ART. 1.450     Compensatia     (1) Compensatia nu opereaza intre creditor si un debitor ...

Garantii obligatorii oricarei creante
... drept real accesoriu care are ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile sau imobile afectate executarii unei obligatii si care confera creditorului ipotecar atributele de preferinta si de urmarire fata de alti creditori. Dupa modalitatea prin care se constituie, ipoteca este legala si conventiona ...

Codul Civil: Transmisiunea si partajul mostenirii
... re ca obiect un bun individual determinat ori o prestatie determinata asupra unui astfel de bun;     c) obligatia este garantata cu o ipoteca sau o alta garantie reala, caz in care mostenitorul care primeste bunul afectat garantiei va fi obligat pentru tot, insa numai in limita valor ...

Codul Civil: Cartea funciara
... titularilor sarcinilor nu trebuie sa fie abuziv, el putand fi cenzurat de catre instanta judecatoreasca.     (4) Daca insa creditorii ipotecari consimt la alipirea sau, dupa caz, atat la dezlipirea, cat si la alipirea imobilului grevat la un alt imobil, in lipsa de conventie contrara ...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
... p; (4) Titularul poate dispune in mod liber de dreptul sau. Cat timp constructia exista, dreptul de folosinta asupra terenului se poate instraina ori ipoteca numai odata cu dreptul de proprietate asupra constructiei.     ART. 696     Actiunea confesorie de superficie ...

Codul Civil: Proprietatea privata
... mnizatiei nu curge cat timp el este lasat de proprietar sa detina imobilul.     (2) Autorul lucrarii de buna-credinta are un drept de ipoteca legala asupra imobilului pentru plata indemnizatiei si poate cere inscrierea dreptului de ipoteca in baza conventiei incheiate in forma autent ...

Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice
... p;   (2) Tutorele nu poate, fara avizul consiliului de familie si autorizarea instantei de tutela, sa faca acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie in mod ...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... or garanti.     (6) Sumele de bani existente in contul debitorului la data deschiderii procedurii si asupra carora este constituita o ipoteca mobiliara, precum si garantiile in numerar (cash colateral) vor fi distribuite la simpla cerere a creditorului de catre administratorul judici ...

Domeniul de reglementare - Codul Insolventei 2013
...     15. creante care beneficiaza de o cauza de preferinta sunt acele creante care sunt insotite de un privilegiu si/sau de un drept de ipoteca si/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert garant fata de ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... va procedura; 6)    Sumele de bani existente in contul debitorului la data deschiderii procedurii si asupra carora este constituita o ipoteca mobiliara, precum si garantiile in numerar (cash colateral), vor fi distribuite la simpla cerere a creditorului, de catre administratorul judi ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... 5.    Creantele care beneficiaza de o cauza de preferinta sunt acele creante care sunt insotite de un privilegiu si/sau de un drept de ipoteca si/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert garant fata de ...

Reglementari fiscale in vigoare incepand cu 1 iulie
... aza in principal doua aspecte: * nivelul garantiilor necesare aprobarii esalonarii la plata trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 16% din sumele esal ...

Noi metode calcul a penalitatilor datorate
... avea urmatorul cuprins:     "(11) In scopul constituirii garantiei sub forma prevazuta la alin. (2) lit. c), daca bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, valoarea acestor bunuri trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum si ...

Codul de procedura civila: Dispozitii finale ( art. 1133)
... forma republicata a Legii nr. 134/2010 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia: "-Art. 74*) Dreptul la actiunea ipotecara prevazut de art. 2.504 din Codul civil este imprescriptibil. Dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la prescriptia dreptului de ...

Codul de procedura civila: Cautiunea judiciara ( art. 1056 - art. 1063)
... prinsul lor. Art. 1059: Oferirea de garantii reale (1) Sub rezerva acceptarii exprese de catre beneficiar, se poate oferi cautiune si un drept de ipoteca imobiliara sau mobiliara ori o creanta ipotecara, daca valoarea acesteia este cel putin egala cu valoarea cautiunii stabilite de instanta, in ...

Codul de procedura civila: Procedura ofertei de plata si consemnatiunii ( art. 1005 - art. 1012)
... rii emise in conditiile art. 1.010 sau 1.011, cel interesat va putea cere radierea din cartea funciara sau din alte registre publice a drepturilor de ipoteca constituite in vederea garantarii creantei stinse in conditiile prezentului titlu. Art. 1013: Incidenta dispozitiilor Codului civil Dispoz ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... t. 758 alin. (2) . (7) Daca din cauza existentei drepturilor aratate la alin. (6) nu s-a putut obtine un pret suficient pentru acoperirea creantelor ipotecare inscrise anterior, executorul judecatoresc va relua in aceeasi zi licitatia pentru vanzarea bunului liber de acele drepturi; in acest caz, s ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... ormare a debitorului, creditorul poate recurge la executarea silita in conditiile prezentului cod. (5) Vanzarea de catre creditor a bunurilor mobile ipotecate in conditiileArt. 2.445 din Codul civil se face cu incuviintarea instantei, fara interventia executorului judecatoresc. Art. 623: Organul ...

Seminar INM: Practica neunitara in materia civila
... executoriu a contractului de locatiune (cazuri similare: contractele  de imprumut chiar neincheiate in forma autentica notariala, contractele de ipoteca, contractele de  comodat etc.), incheiat anterior intrarii in vigoare a Noului Cod civil, dar ale carui efecte se perpetueaza si ulterior ...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
Prin Hotararea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. a fost modificat si completat Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (in vederea...

Proceduri speciale: Procedura ofertei de plata si consemnatiunii
... refuzului creditorului de a primi plata genereaza oferta reala de plata urmata de consemnatiune. Un exemplu poate fi constituit de cazul creditorului ipotecar care nu se grabeste sa primeasca plata. Aceasta tema impune o dezbatere de ordin practic, cu atat mai mult cu cat Noul Cod de procedura ci ...

Regimul nulitatii prevazute de art. 46 din Legea nr. 85 din 2006
... za in care valorificarea imobilului s-ar fi facut in cadrul procedurii, suma ar fi fost repartizata tot B.C. S.A., care este titular al unei garantii ipotecare de rangul I. Analiza si solutionarea instantei de recurs Prin incheierea pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu de la data de 30.0 ...

Ipotecile legale
... lta deoarece schimbul nu este intre doua imobile identice. Sulta se poate achita la data incheierii contractului sau ulterior, caz in care se inscrie ipoteca legala. * Situatiei de dare in plata cu sulta, pentru sulta datorata, ipoteca fiind instituita in favoarea celui care instraineaza imobilul ...

Stramutarea garantiilor bancare. Atentie la partaj
In anul 2006 se incheie un contract de ipoteca intre o Banca, un Garant imprumutat si o codebitoare. In situatia cand acestia sunt divortati de anul acesta si doresc sa lichideze comunitatea de bunuri si prin partaj, apartamentul constituit ca garantie in favoarea bancii pentru credit sa revina code ...

Model: Contract de ipoteca
... bsp; la   data   de......................................., codul numeric personal ....................., in calitate de creditor ipotecar si 1.2. ............................................................, domiciliat in ......................., str. ................nr...... ...

Cesiunea ipotecii
Ne-am propus ca in acest numar al Jurnalului Juristului sa aducem cateva clarificari legate de cesiunea ipotecii. Pentru inceput, amintim ca ipoteca:     - poate fi conventionala sau legala, - poate avea ca obiect bunuri     - mobile sau imobile   - corpora ...

Aplicatii practice in materia Fiduciei
... eama in cele din urma ca fiducia ar putea fi folosita pentru a produce efectul unei sigurante/garantii reale, fara normele imperative ale garantiilor ipotecare - Fiducie-garantie este recunoscuta, dar poate fi supusa regimului ipotecilor. Aplicarea institutiei juridice a fiduciei in Belgia Desi l ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... litati, in functie de contractul pe care l-a incheiat. De exemplu: conform art. 1869 Cod civil, in cazul contractului de antrepriza se va institui ipoteca legala asupra lucrarii in vederea garantarii pretului datorat pentru lucrare. In aceasta situatie incasarea pretului este asigurata de institu ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... litati, in functie de contractul pe care l-a incheiat. De exemplu: conform art. 1869 Cod civil, in cazul contractului de antrepriza se va institui ipoteca legala asupra lucrarii in vederea garantarii pretului datorat pentru lucrare. In aceasta situatie incasarea pretului este asigurata de institu ...

Notificarea de somatie
... loarea acestui contract de vanzare-cumparare, vanzatorul refuza in mod nejustificat sa dispuna ridicarea ipotecii asupra acestui imobil, desi aceasta ipoteca a ramas fara obiect. Justificarea acestui comportament abuziv, ilegal, bazat pe pozitia dominanta pe care o are societatea dvs. pe piata im ...

Ipoteca imobiliara in acceptiunea noului Cod civil
Se pot ipoteca: a) imobilele cu accesoriile lor; b) uzufructul acestor imobile si accesoriile; c) cotele-parti din dreptul asupra imobilelor; d) dreptul de superficie. Ipoteca imobiliara trebuie inscrisa in cartea funciara ca si conditie pentru constituirea sa valabila, nu doar pentru opoza ...

Privilegiile si garantiile reale
... mobile sau imobile afectate executarii unei obligatii (art. 2343 Cod civil). Ipoteca este, prin natura ei, accesorie si indivizibila. Dreptul de ipoteca se mentine asupra bunurilor grevate in orice mana ar trece. In exercitarea dreptului sau de urmarire, creditorul ipotecar va trebui sa tina ...

Ordinea de plata a creantelor in cazul falimentului
... a creantelor creditorilor inscrisi la masa credala a unei societati aflate in stare de faliment- procedura simplificata. Creditorii sunt: banca cu o ipoteca de rang I pe teren, salariati care si-au abtinut drepturile in instanta si le-au inscris in Arhiva de garantii reale mobiliare, ANAF cu " ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... ormare a debitorului, creditorul poate recurge la executarea silita in conditiile prezentului cod. (5) Vanzarea de catre creditor a bunurilor mobile ipotecate in conditiile art. 2.445 din Codul civil se face cu incuviintarea instantei, fara interventia executorului judecatoresc." 163. La arti ...

Modificarea imobilului inscris in cartea funciara
... sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie sa fie abuziv, el putand fi cenzurat de catre instanta judecatoreasca. (4) Daca insa creditorii ipotecari consimt la alipirea sau, dupa caz, atat la dezlipirea, cat si la alipirea imobilului grevat la un alt imobil, in lipsa de conventie contrara ...

Recuperarea salariilor castigate in instanta de catre salariat
... nstanta de un salariat de la o societate aflata in executare silita de catre ANAF pentru neplata unor datorii la buget si de catre o banca care are o ipoteca de rang I pe activele societatii. Se pot inregistra creantele salariale la vreo agentie de valori mobiliare (nu stiu daca exista asa ceva) pen ...

OUG de modificare a Codului civil are Lege de aprobare
... AEGRM); e) aviz de inscriere, dupa caz: avizul de inscriere a impotecii si a celorlalte operatiuni asimilate acesteia, denumit in continuare aviz de ipoteca; avizul de fiducie; avizul prin care se realizeaza publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a caror inscriere este prevazuta de le ...

Ridicarea suspendarii prevazute la art. 36 din Legea nr. 85
Potrivit art. 39 din Legea nr. 85/2006 cu modificarile ulterioare, creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solicita judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art. 36 din Legea nr. 85/2006 ...

Ipotecarea unei cladiri finalizate dupa intrarea in vigoare a NCC si construita pe un teren ipotecat conform prevederilor vechiului Cod Civil
... mentiune preliminara cu privire la faptul ca observatiile de mai jos nu au in vedere regimul derogatoriu instituit de Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare. Ca regula generala, in conformitate cu vechiul Cod Civil (art. 1775) bunurile viitoare nu puteau face obiect ...

Suma garantata in contractul de ipoteca
Unele dintre prevederile nou introduse de Noului Cod Civil a condus la unele dezbateri referitoare la modalitatea de indicare intr-un contract de ipoteca (deopotriva mobiliara si imobiliara) a sumei garantate prin respectivul contract. Au aparut astfel interpretari care considera ca fiind necesa ...

Forma contractului de ipoteca
Contractul prin care se constituie o ipoteca mobiliara se incheie in forma autentica sau sub semnatura privata, sub sanctiunea nulitatii absolute. Comentariu Normele juridice existente la un moment dat exprima realitatea sociala, raspunzand unor nevoi concrete, specifice unei etape istoric ...

Clauza de inalienabilitate
Actele de dispozitie asupra bunului ipotecat sunt valabile chiar daca dobanditorul bunului cunoaste stipulatia din contractul de ipoteca ce interzice transferul sau declara ca acest transfer este echivalent cu neindeplinirea obligatiei garantate. Legea de aplicare Art. 167. Actele de dispozi ...

Contractul de renta viagera: Un caz practic
... or credirentierului ? In cazul constiuirii rentei viagere cu titlu oneros, pentru garantarea obliga tiei de plata, credirentierul beneficiaza de o ipoteca legala asupra bunului transmis (art. 2249). Credirentierul poate cere rezolutiunea contractului de renta viagera constituita cu titlu oneros d ...

Executarea silita a ratelor
... ra bunurilor mobile ale debirentierului pentru valorificarea lor prin vanzare silita, se poate proceda si la vanzarea imobilului asupra caruia exista ipoteca legala in favoarea credirentierului. (Codul civil al Romaniei : indrumar notarial / Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania - Buc ...

Interventia creditorilor chirografari in procesul de partaj
... debitor-persoana fizica afla / constata ca acesta detine, in proprietate comuna, impreuna cu sotia lui, mai multe imobile, unele dintre ele fiind si ipotecate la o banca pentru garantarea unui credit bancar iar ratele aferente creditului sunt achitate la zi. In aceste conditii cum pot fi urmarit ...

Suma garantata in contractul de ipoteca
Unele dintre prevederile nou introduse de Noului Cod Civil a condus la unele dezbateri referitoare la modalitatea de indicare intr-un contract de ipoteca (deopotriva mobiliara si imobiliara) a sumei garantate prin respectivul contract. Au aparut astfel interpretari care considera ca fiind necesara ...

Contestatie la executarea silita
... e asupra debitorului urmarit iar din cauza pretului extraordinar de mic obtinut la licitatie suma respectiva va indestula doar categoria de creditori ipotecari. Raspuns: Admisibilitatea unei contestatii la executare in aceasta faza este discutabila deoarece, dupa adjudecare, ar deveni incidente d ...

Reglementarea clauzei de inalienabilitate in Noul Cod civil
... stipulatiei partilor, nu poate fi supus executarii silite (art.629 alin.3 NCC). Interdictia urmaririi silite poate fi opusa inclusiv creditorilor ipotecari, desigur daca notarea clauzei este anterioara inscrierii ipotecii in registrele de publicitate. Solutia legii este logica deoarece, in li ...

Rectificarea intabularii sau inscrierii provizorii
... or care si-au inscris vreun drept real, dobandit cu buna-credinta si printr-un act juridic cu titlu oneros sau, dupa caz, in temeiul unui contract de ipoteca, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare. Jurisprudenta "In cauza, reclamantul (fostul proprietar al unui imobil trecut in propr ...

Rectificarea intabularii sau inscrierii provizorii
... or care si-au inscris vreun drept real, dobandit cu buna-credinta si printr-un act juridic cu titlu oneros sau, dupa caz, in temeiul unui contract de ipoteca, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare. Jurisprudenta "In cauza, reclamantul (fostul proprietar al unui imobil trecut in propr ...

Prescriptia extinctiva - Noile dispozitii generale in NCC
... ui la actiune privind creanta garantata - prescriptia dreptului la actiune privind creanta principala nu atrage si stingerea dreptului la actiunea ipotecara, creditorul ipotecar putand urmari, in conditiile legii, doar bunurile mobile sau imobile ipotecate, insa numai in limita valorii acestor bu ...

Limitele dreptului de proprietate privata
... stipulatiei partilor, nu poate fi supus executarii silite (art.629 alin.3 NCC). Interdictia urmaririi silite poate fi opusa inclusiv creditorilor ipotecari, desigur daca notarea clauzei este anterioara inscrierii ipotecii in registrele de publicitate. Solutia legii este logica deoarece, in li ...

Gajul in Noul Cod Civil
... ra titlurilor negociabile este perfectat prin remiterea sau, dupa caz, prin andosarea titlurilor. Stingerea gajului Cauze de stingere comune cu ipoteca mobiliara (Art. 2494 alin.2) a) stingerea obligatiei principale prin oricare dintre modurile prevazute de lege; b) neindeplinirea evenimentu ...

Proprietatea periodica in Noul Cod Civil
... ui sau; - in privinta intervalului de timp ce ii revine, fiecare coproprietar poate incheia, in conditiile legii, acte precum inchirierea, vanzarea, ipotecarea si alte asemenea; - actele de administrare sau de dispozitie privind cota-parte din dreptul de proprietate aferenta unui alt interval de t ...

Examenul de notar public pentru notarii stagiari
... e creditorului, novatia, delegatia, compensatia, darea in plata, etc.; 7. Acte juridice civile privind garantarea obligatiilor: fidejusiunea, gajul, ipoteca etc.; 8. Acte juridice civile privind transmiterea, modificarea sau stingerea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor sale:  cer ...

Codul Civil modifica si contractele
... ormarea comerciantului in profesionist, separatia de patrimonii (fiducia), administrarea bunurilor altuia, modificarile aduse in materia garantiilor (ipoteca legala, ipoteca mobiliara, dreptul de retentie), modificarile aduse in materia dobandirii bunurilor imobile.   Sursa: Curierul National ...

Legiferarea proprietatii comune in Noul Cod civil
... tarilor si al cotelor-parti sau de catre adunarea generala a asociatiei de proprietari, acolo unde exista, cu aceeasi majoritate; - instrainarea sau ipotecarea cotei-parti nu se va putea face decat odata cu dreptul asupra spatiului care constituie bunul principal; - in lipsa unei stipulatii contra ...

Noul Cod Civil - Antecontractele de vanzare
... a a fi dobandit, se va dispune din oficiu radierea pactului inscris in folosul sau. Ipoteca legala Art. 2.386 - Creantele care beneficiaza de ipoteca legala In afara altor cazuri prevazute de lege, beneficiaza de ipoteca legala (…) 2. promitentul achizitor pentru neexecutarea promisiunii ...

OUG pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului Cod civil
... onizarea legislatiei va conduce, pe de o parte, la blocarea activitatii de inscriere in arhiva, ceea ce va afecta in mod grav drepturile creditorilor ipotecari si securitatea circuitului civil, si, pe de alta parte, la inaplicabilitatea unor norme si solutii noi din Codul civil, pentru a evita in ...

Model de Contract de Ipoteca Imobiliara
... liat in ....................., cnp ......................... in calitate de GARANT IPOTECAR1,   am hotarat incheierea prezentului contract de ipoteca imobiliara:   Elementele contractului de ipoteca imobiliara:   - obiectul contractului de ipoteca - bunul imobil se va descrie s ...

O noua institutie in Codul Civil - Consiliul de familie
... e au caracter curent. - avizul consiliului de familie si autorizarea instantei de tutela sunt necesare pentru orice acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului facute de tutore, pentru renuntarea la drepturile patrimoniale ale minorului si p ...

Noul Cod Civil: Contractele de credit se modifica radical
... pra contului” – ca modalitate alternativa de asigurare a publicitatii garantiei, fara a mai fi necesara inscrierea la arhiva. Conform noului cod, ipoteca creditorului care are controlul unui cont este preferata ipotecii unui creditor care nu are controlul asupra acestuia. Acest nou concept poate ...

Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
HOTARAREA NR. 04/2011 In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) - (4), art. 18 alin. (1) si (5), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011, cu...

Persoane care pot tine contabilitatea unei societati
... tori, in baza contractului de garantare, garantia statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului este garantata cu ipoteca legala de rangul I instituita, proportional cu procentul de garantare, asupra imobilelor achizitionate in cadrul programului, pana la finaliza ...

Cum putem recupera creante de la o societate in insolventa?
... ina revenind administratorului judiciar/lichidatorului desemnat in cadrul procedurii .   In schimb, daca creanta dumneavoastra este garanta cu ipoteca, gaj sau alta garantie, aveti posibilitatea sa solicitati judecatorului sindic ridicarea suspendarii prevazute la art 36 din Legea 85/2006 , a ...

Parlamentul Romaniei analizeaza suspendarea ratelor la credite pentru populatia aflata in "saracie extrema"
... t depasi fara interventia statului si sprijinul comunitatii; d) institutii de credit - bancile, bancile de economisire-creditare, bancile de credit ipotecar, organizatiile cooperatiste de credit si institutive emitente de moneda electronica; e) saracie - stare manifestata prin lipsa (insuficienta ...

Procedura acordarii esalonarilor la plata
... ncara; c) instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului; d) incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de esal ...

Codul Civil - CARTEA a VII-a - TITLUL II - Conflicte de legi
... 2.627. - Conditiile de validitate, publicitatea si efectele acesteia sunt supuse legii locului unde se afla bunul la data incheierii contractului de ipoteca mobiliara. Aplicarea legii locului unde se afla debitorul Art. 2.628. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 2.627, se aplica leg ...

Codul Civil - CARTEA a VI-a - TITLUL I - Prescriptia extinctiva
... vind creanta garantata Art. 2.504. - (1) Prescriptia dreptului la actiune privind creanta principala nu atrage si stingerea dreptului la actiunea ipotecara. In acest din urma caz, creditorul ipotecar va putea urmari, in conditiile legii, doar bunurile mobile sau imobile ipotecate, insa numai in ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale
... a drepturilor creditorului Art. 2.325. - Debitorul si creditorul pot conveni sa limiteze dreptul creditorului de a urmari bunurile care nu ii sunt ipotecate. Egalitatea creditorilor Art. 2.326. - (1) Pretul bunurilor debitorului se imparte intre creditori proportional cu valoarea creantei ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... 1.723. - Pentru garantarea obligatiei de plata a pretului, in cazurile prevazute de lege vanzatorul beneficiaza de un privilegiu sau, dupa caz, de o ipoteca legala asupra bunului vandut. Sanctiunea neplatii pretului Art. 1.724. - Cand cumparatorul nu a platit, vanzatorul este indreptatit sa o ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL VII - Stingerea obligatiilor
... ompensatia si care a platit datoria nu se mai poate prevala, in detrimentul tertilor, de privilegiile sau de ipotecile creantei sale. Cesiunea sau ipoteca asupra unei creante Art. 1.623. - (1) Debitorul care accepta pur si simplu cesiunea sau ipoteca asupra creantei consimtita de creditorul s ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IV - Obligatiile complexe
... or al debitorului solidar nu produce efecte fata de ceilalti codebitori decat pentru partea acelui mostenitor, chiar daca este vorba despre o creanta ipotecara. Compensatia Art. 1.450. - (1) Compensatia nu opereaza intre creditor si un debitor solidar decat in limita partii din datorie ce rev ...

Codul civil - CARTEA a IV-a - TITLUL IV - Transmisiunea si partajul mostenirii
... la; b) obligatia are ca obiect un bun individual determinat ori o prestatie determinata asupra unui astfel de bun; c) obligatia este garantata cu o ipoteca sau o alta garantie reala, caz in care mostenitorul care primeste bunul afectat garantiei va fi obligat pentru tot, insa numai in limita valor ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL VII - Cartea funciara
... ini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie sa fie abuziv, el putand fi cenzurat de catre instanta judecatoreasca.  (4) Daca insa creditorii ipotecari consimt la alipirea sau, dupa caz, atat la dezlipirea, cat si la alipirea imobilului grevat la un alt imobil, in lipsa de conventie contrara ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata
... sp;(4) Titularul poate dispune in mod liber de dreptul sau. Cat timp constructia exista, dreptul de folosinta asupra terenului se poate instraina ori ipoteca numai odata cu dreptul de proprietate asupra constructiei.   Actiunea confesorie de superficie  Art. 696. - (1) Actiunea conf ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL II - Proprietatea privata
... urge cat timp el este lasat de proprietar sa detina imobilul.  (2) Autorul lucrarii de buna-credinta are, in conditiile art. 2.382, un drept de ipoteca legala asupra imobilului pana la plata indemnizatiei.   Regulile privind obligarea autorului lucrarii la cumpararea imobilului &nbs ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice
... a minorului. (2) Tutorele nu poate, fara avizul consiliului de familie si autorizarea instantei de tutela, sa faca acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie in mod ...

Aportul in bani la capitalul social - la infiintarea unei societati comerciale - trebuie constituit de fiecare asociat?
... constituire, societatea ar putea inchiria imobilul clientilor aportati prin fondul de comert, procurandu-si astfel imediat lichiditati, sau ar putea ipoteca imobilul in favoarea unei banci care sa-i acorde un credit comercial. Pentru a satisface prevederile legale, intr-un astfel de caz, asociatii ...

Legea notarilor publici va fi schimbata
... stiinta mea. Au diminuat taxele notarile in general, foarte puternic la ipoteci si extrem de puternic la mutatul ipotecii dintr-un loc in altul, la reipotecare, lucru pe care pe noi ne intereseaza pentru a facilita refinantarile la banci", a mai spus seful autoritatii de concurenta. Consiliului C ...

Notarii propun reducerea onorariilor si cu 90 la suta
... istra si la autentificarea celorlalte acte de garantie, acestea atingand limita de 35%. Prin urmare, onorariul pentru autentificarea unui contract de ipoteca la un imprumut in valoare de 100.000 de lei va fi de 575 de lei fata de 875 de lei cat este in prezent. Mai mult, pentru autentificarea ori ...

Clientii care dau in judecata bancile nu sunt obligati sa plateasca ratele in timpul procesului
... i Euribor/Libor/Robor, si sa mentina marjele fixe practicate in prezent. Spre exemplu, daca o banca avea rata de dobanda de 7% pentru un credit ipotecar in euro, aceasta rata fiind formata din marja fixa de 4% si rata de referinta de 3% (din care 0,76% Euribor), rata de dobanda pentru acest ...

Procurorii DIICOT au retinut 15 persoane in cazul inselaciunilor imobiliare
... in eroare a persoanelor interesate de investitii imobiliare, precum si a reprezentantilor birourilor notariale, prin vanzarea terenurilor sau pentru ipotecarea acestora in vederea obtinerii unor credite bancare, fara ca proprietarii de drept sa aiba cunostinta despre acest fapt, au precizat procuro ...

Legea 170/2010 reglementeaza iesirea din indiviziune dintr-un condominiu
... ilor. Intr-o asemenea situatie, devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita si temporara. Cu toate acestea, instrainarea sau ipotecarea se poate realiza daca exista o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor. In ce priveste coproprietarii care nu au votat sa ...

Ministerul Justitiei: Lege pentru aplicarea Codului Penal
... vativa de libertate printr-o hotarare definitiva; Art. 181 La articolul 13 alineatul (3) din Legea nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 23 martie 2006, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: d ...

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50 din 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
... it pentru consumatori. Art. 2. (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipoteca sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea ori pastrarea drepturilor de p ...

Reduceri la impozit pentru parintii cu cel putin 3 copii
... ru o singura cladire si un singur teren 3. subventionarea dobanzii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, pentru un singur credit ipotecar in valoare de maxim 50.000 euro. Conditiile care trebuie indeplinite nu sunt deloc restrictive. Cei care vor beneficia de acest proiect ar ...

Proiect de Lege: Statul subventioneaza cu 20% cumpararea de locuinte noi
... face pe baza contractului si a devizului de lucrari sau a contractului de vanzare-cumparare, la banca cu care persoana/familia a contractat creditul ipotecar sau orice alta forma de credit. In reglementarea actuala, subventia se acorda la finalizarea si predarea locuintelor catre beneficia ...

Consiliul Concurentei propune renuntarea la unele taxe notariale
... duce la scaderea tarifelor, oamenii putand compara ofertele existente pe piata. Costurile tranzactiilor La o tranzactie de 100.000 de euro fara ipoteca 61% din costurile anexe merg inspre agentia imobiliara, 18% spre impozit (calculat la o valoare minima), 16% spre notar, cate 2% spre intabula ...

Cumperi sau vinzi casa? Legea iti ofera reduceri notariale de pana la 90%
... -  Pentru Programul Prima Casa, se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vanzare-cumparare si a contractelor de ipoteca, conform Ordinului nr. 1982 emis de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti din 16.07.2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei ...

Contract de imprumut garantat cu ipoteca
  Contract de imprumut garantat cu ipoteca Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. ........................................................., cu domiciliul in ............................. ...

Prima casa: preturile notariale, reduse si nu prea
... a de acte mancatoare de bani. In esenta, se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vanzare-cumparare si a contractelor de ipoteca in care figureaza ca parti persoane fizice si se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vanzare-cumparare si a contra ...

Clasificarea contractelor
... u a caror incheiere valabila se cere respectarea unei anumite forme, care, de regula, este forma autentica (ex.: contractul de donatie, contractul de ipoteca). ● Reale – care se formeaza valabil numai daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea (predarea) bunului (ex: contra ...

Conditiile de forma la incheierea unui contract
... sa lor, contractul fiind lovit de nulitate absoluta. Exemple: ● contractul de donatie ● contractul de ipoteca ● contractul de instrainare a unui teren. Forma ad probationem este ceruta forma scrisa, numai in ...

Dreptul de optiune succesorala
... titlu oneros sau gratuit a unor bunuri succcesorale; - constituirea unor drepturi reale asupra bunurilor din succesiune (ex. servituti, uzufruct, ipoteca, gaj etc.). * Acceptarea pura si simpla fortata Intervine in situatia in care succesibilul a sustras sau a ascuns  bunuri ale ...

Clauze ale contractului
... Procese-verbale de predare-primire 4.2. - Certificate de calitate a produselor 4.3. - Certificate de garantie 4.4. - Contracte de garantie (ipoteca, gaj) 4.5. - Grafice de esalonare a lucrarilor/platilor 4.6. - Alte acte necesare ** Contractul poate fi semnat de patronul/admini ...

Codul de procedura penala - Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor...
... unuri mobile sechestrate vor fi puse sub sigiliu sau ridicate, putandu-se numi un custode. Art. 166: Procesul-verbal de sechestru si inscriptia ipotecara (1) Organul care aplica sechestrul incheie proces-verbal despre toate actele efectuate potrivit art. 165, descriind amanuntit bunurile ...

Codul civil - Despre Prescriptie
... ruperea civila facuta in contra unuia din mostenitorii unui debitor solidar nu are efect in contra celorlalti comostenitori, chiar daca creanta ar fi ipotecara, daca obligatia nu este nedivizibila. Asemenea intrerupere nu are efect in contra codebitorilor debitorului defunct, decit in masura partii ...

Codul civil - Despre expropriatiunea silita
... in contra unui major sau inaintea pronuntarii interdictiei. Art. 1828 Creditorul nu poate urmari vinzare imobilelor care nu-i sint ipotecate decit la cazul cind bunurile ce-i sint ipotecate nu ajung spre plata creantei sale. (C. civ. 1746, 1824, 1830). Art. 1829 ...

Codul civil - Despre publicitatea registrelor
... cretarii notariatelor de stat nu pot refuza, nici intirzia transcriptia actelor de mutatie ale proprietatilor, inscriptia privilegilor si drepturilor ipotecare, nici eliberarea de certificate ce se cer de parti, nici prezentarea registrelor originale cind se cer de parti, sub pedeapsa de raspundere ...

Codul civil - Despre modul de a purga proprietatile de privilegii si ipoteci
... Despre modul de a purga proprietatile de privilegii si ipoteci Art. 1801 Toate actele translative de bunuri si drepturi care se pot ipoteca se vor transcrie pe registre ce se vor tine spre acest sfirsit la notariatul de stat in a carui raza teritoriala sint bunurile situate. ...

Codul civil - Despre stingerea privilegiilor si a ipotecilor
... ecilor Art. 1800 Privilegiile si ipotecile se sting: 1.prin stingerea obligatiei principale; 2.prin renuntarea creditorului la ipoteca; 3.prin indeplinirea formalitatilor si conditiilor prescrise detentorilor pentru purgarea bunurilor dobindite de ei; 4.prin prescriptie. ...

Codul civil - Despre efectul privilegiilor si ipotecilor in contra persoanelor al treilea
... ul privilegiilor si ipotecilor in contra persoanelor al treilea care detin imobilul Art. 1790 Creditorii care au privilegiu sau ipoteca inscrisa asupra unui imobil il urmaresc in orice mina ar trece. (C. civ. 1722, 1746, 1778, 1779, 1791). Art. 1791 Daca pers ...

Codul civil - Despre modul inscriptiei privilegiilor si ipotecilor
... u de publicitate funciara) Art. 1780 Inscriptiile se fac la notariatul de stat in a carui raza teritoriala sint situate bunurile ipotecate. Drepturile de privilegii si ipoteci care nu s-ar fi inscris inaintea mortii debitorului, nu vor mai putea fi inscrise decit in termen de ...

Codul civil - Despre privilegii
... ii Art. 1722 Privilegiul este un drept, ce da unui creditor calitatea creantei sale de a fi preferit celorlalti creditori, fie chiar ipotecari. (C. civ. 1685, 1723 si urm.). Art. 1723 Intre creditorii privilegiati, preferinta se reguleaza dupa diferitele calitati ...

Codul civil - Dispozitii generale
... ora de catre asigurator va trebui, daca nu va fi fost cheltuita in reparatia obiectului asigurat, sa fie afectata la plata creantelor privilegiate si ipotecare, dupa rangul fiecaruia din ele. Asemenea se va urma si cu oricine despagubire va fi datorita de catre o a treia persoana, pentru pierdere ...

Codul civil - Despre efectele fidejusiunii
... afara din teritoriul jurisdictional al tribunalului judetean in care trebuie sa se efectueze plata, sau a bunurilor in litigiu, ori a bunurilor deja ipotecate pentru siguranta datoriei, care nu mai sint in posesiunea debitorului. Art. 1665 De cite ori cautionarul va arata bunuri i ...

Codul civil - Despre natura si intinderea fidejusiunii
... bunalului judetean, la care trebuie sa se dea. Art. 1660 Solvabilitatea unui garant se masoara numai dupa nemiscatoarele ce pot fi ipotecate, afara de cazul cind datoria este mica sau afacerea este comerciala. Spre acest finit nu se poate lua in consideratie nemiscatoarele in liti ...

Examen Admitere Barou 2007 - Subiecte de examen
Examen Admitere Barou 2007 Subiecte de examen   SUBIECTE la PROBA: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat   Activitatea avocatului. Activitati fiduciare.   Adunarea Generala a baroului. Componenta. Competente. Conditii de intrunire.   Asistenta...

Examen Admitere Barou 2007 - Tematica si Bibliografia
Examen Admitere Barou 2007 Tematica si Bibliografia   I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT 1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat. 2. Primirea in profesia de avocat. 3. Incompatibilitati,...

Codul civil - Despre natura mandatului
... mandatului. Art. 1536 Mandatul conceput in termeni generali cuprinde numai actele de administratie. Cind e vorba de instrainare, ipotecare, sau de facerea unor acte ce trec peste administratia ordinara, mandatul trebuie sa fie special. (C. civ. 1096, 1115). Art. 1537 ...

Codul civil - Despre stramutarea creantelor si altor lucruri necorporale
... e act sau hotarire care constata o cesiune sau o chitanta de chirie sau arenda pe doi ani viitori, va trebui sa fie transcris pe registrele oficiului ipotecar. (C. civ. 1393, 1801 si urm.). Art. 1395 Daca mai inainte de notificarea cesiunii facuta de cedent sau de cesionar debitoru ...

Codul civil - Despre obligatiile cumparatorului
... . 696, 1088, 1324). Art. 1364 Daca cumparatorul este tulburat, sau are cuvint de a se teme ca ar fi tulburat prin vreo actiune, sau ipotecara sau de revendi are, el poate suspenda plata pretului pina ce vinzatorul va face sa inceteze tulburarea sau va da cautiune, afara numai daca ...

Codul civil - Despre stingerea obligatiilor
... creditor, plateste altui creditor, ce are preferinta; 2.in folosul aceluia care, dobindind un imobil, plateste creditorilor caror acest imobil era ipotecat; 3.in folosul aceluia care, fiind obligat cu altii sau pentru altii la plata datoriei, are interes de a o desface; 4.in folosul eredelui ...

Codul civil - Despre deosebitele specii de obligatii
... si se va putea cere sau in totalitate, in contra aceluia care a comis contraventia, sau de la fiecare erede in proportie cu partea sa ereditarea, iar ipotecar pentru tot. Acela din erezi care a platit are recurs in contra eredelui din faptul carui s-a indeplinit conditia penalitati. (C. civ. 653 ...

Cum se pot stinge ipotecile pe cale accesorie?
Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii. Act autentic. Forta probanta. Tip: Sentinta comerciala Nr./Data: 90 (03.05.2007) Autor: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala Stingerea ipotecilor se poate realiza pe cale accesorie, cand creanta princi ...

Dictionar juridic >>> I
Dictionar juridic >>> I <<< Inculpat: calitatea pe care o are cel care a savarsit infractiunea dupa punerea in miscare a actiunii penale. (dictionar juridic - bibliografie drept procesual penal) Incompatibilitate: imprejurare in...

Dictionar juridic >>> D
... ului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva. (dictionar juridic - bibliografie drept civil) Drept de ipoteca: drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar d ...

Codul civil - Despre dispozitiile testamentare
... a veni la mostenire in concurs cu un erede rezervatar, este obligat la datoriile si sarcinile succesiunii personal pina in concurenta partii sale, si ipotecar pentru tot. (C. civ. 550, 777, 841 si urm., 969, 909).   SECTIUNEA V : Despre legatele unei fractiuni de mostenire &nbs ...

Codul civil - Despre donatiunile intre vii
... ceptate decit prin ordonanta domneasca, data in urma avizului Consiliului de Stat.   Art. 818 Cand se daruiesc bunuri ce pot fi ipotecate, transcriptia actului ce contine donatiunea si acceptarea, ca si notificarea acceptarii facuta prin act separat, se va face la judecatoria i ...

Codul civil - Despre impartire si despre raporturi
... i urm., 772).   Art. 765 Raportul se poate pretinde in natura pentru imobile; cind cel ce a primit imobilul l-a instrainat sau ipotecat, inaintea deschiderii succesiunii, raportul in natura nu este obligatoriu. Raportul in acest caz se pretuieste dupa valoarea ce imobilul a ...

Codul civil - Despre acceptarea si repudierea mostenirilor
... 707, 1388 si urm.).   Art. 717 El nu poate vinde imobilele decit dupa formele prescrise de procedura. El da mandat creditorilor ipotecari, care au facut cerere, a primi pretul. (C. civ. 462 si urm.)   Art. 718 El este dator, daca creditorii sau alte persoa ...

Codul civil - Despre uzufruct
... oniului. (C civ.fr. 610).   Art. 551 Uzufructuarul cu titlu particular nu se obliga la plata datoriilor pentru care fondul este ipotecat si, de va fi silit sa le plateasca, are actiune in contra proprietarului. (C. civ. 899 si urm., 905, 991, 1746 si urm., 1790 si urm.). &nb ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Procedura de inscriere in cartea funciara
... are rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor. (4) Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou teritorial, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotarasca as ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Evidenta cadastral-juridica
... de proprietate si sarcini, care va cuprinde: a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani; b) faptele juridice, drepturile persona ...

Tribunal COMER Anulare act vanzare-cumparare
... a sustrage bunuri de la urmarire si de a leza drepturile creditorilor cat timp s-a vandut un bun afectat de sarcini cu acordul AGA si al creditorilor ipotecar. Cum nici un mijloc de proba nu sustine ipoteza din art.80 alin.1 lit.c si alin.2 din Legea 85/2006, iar transferul patrimonial s-a fa ...

CURTE APEL COMER PAG PRINCIPALA
... ie, nu sunt indeplinite cerintele art. 372 si art. 374 al. 1 C.proc.civ., asa incat se impune anularea actelor de executare > Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii. Act autentic. Forta probanta. Stingerea ipotecilor se poate realiza pe cale accesorie, cand creanta principala se st ...

Curte Apel COMER Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii
Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii. Act autentic. Forta probanta. Tip: Sentinta comerciala Nr./Data: 90 (03.05.2007) Autor: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala Stingerea ipotecilor se poate realiza pe cale accesorie, cand creanta principala ...

Codul de procedura civila - proceduri speciale
... toriei unde este asezat bunul imobil:     1. toate actele de instrainare a proprietatilor imobile sau a drepturilor reale ce se pot ipoteca;     2. toate actele prin care se renunta la aceste drepturi;     3. toate actele prin care se constituie ...

Codul de procedura civila - executare silita2
... deplina de exercitiu, daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna.     Art. 492     Creditorul ipotecar poate urmari in acelasi timp si imobilele neipotecate ale debitorului sau.     In cazul in care se urmareste un imobil ipot ...

Aspecte Teoretice - Articol (3) Materie Comerciala
... area ordinii de preferinta, va examina daca, printre participantii la distributie, nu exista creditori care au asupra bunului vandut drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi de preferinta, conservate in conditiile prevazute de lege, deoarece aceasta categorie de creditori va fi platita inaintea cr ...

Sectiunea J
... te care nu percep depuneri, precum şi cooperativele de credit şi CAR. Principalele servicii sunt: - servicii de credit garantat (credit ipotecar); - servicii de credite pentru persoane particulare; - servicii de cărţi de credit; - alte servicii: amanetare sau gaj. ...

Cerere de nscriere provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... le in vederea inscrierii (intabularii) lui. Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale: uz, uzufruct, abitatie, servitute, dar si concesiune, ipoteca, privilegii etc. asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara. Partea a II-a a cartii funciare referitoare la inscrierile privind drep ...

Cerere de radiere a nscrierii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... imobilele din aceeasi localitate. 2. Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale: uz, uzufruct, abitatie, servitute, dar si concesiune, ipoteca, privilegii etc.  inscrise  asupra  unui  imobil  se  pot  radia  din  cartea  funciara  ...

Cerere de nscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... imobilele din aceeasi localitate. 2. Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale: uz, uzufruct, abitatie, servitute, dar si concesiune, ipoteca, privilegii etc. asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara. Partea a II-a a cartii funciare referitoare la inscrierile privind drep ...

Actiunea creditorului succesiunii pentru separatia patrimoniilor
... ea privilegiului de separatie a patrimoniilor poate fi ceruta de catre toti creditorii succesiunii, deci atat de creditorii  chirografari,  ipotecari  si  privilegiati,  cat  si  de  legatari,  dar  numai  de  catre  legatarii  cu ...

Risti... spanzuratoarea!
JOC NOU !!! // Scor : Greseli (6): ...

Notificare
... ul  refuza  in  mod  nejustificat  sa  dispuna  ridicarea  ipotecii  asupra acestui imobil, desi aceasta ipoteca a ramas fara obiect. 1. Notificarea reprezinta o modalitate juridica de larga raspandire in domeniile dreptului d ...

Procura privind constituirea unei ipoteci
... Sa  ma  reprezinte,  cu  depline  puteri,  la  constituirea  unui  drept  real  de  ipoteca  in  favoarea ........................, pentru garantarea restituirii creditului in lei, echivalentul in1).................... ...

Procura privind vanzarea de imobile si inscrierea ipotecii
... apart. .......... si avand urmatoarele vecinatati: ............................. . Declar ca imobilul nu este grevat de sarcini, sechestrat sau ipotecat, nu a fost instrainat altor per- soane fizice sau juridice, nu a trecut in proprietatea statului in baza vreunui act normativ si nici nu face ...

Procura privind vanzarea de imobile
... avand urmatoarele vecinatati: ........................................ . Declar ca imobilul nu este grevat de sarcini, sechestrat sau ipotecat, nu a fost instrainat altor persoane fizice sau juridice, nu a trecut in proprietatea statului in baza vreunui act normativ si nici nu face o ...

Declaratie necesara pentru eliberarea certificatului de sarcini
... ...................................., cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal, declar, pe proprie raspundere, ca nu am vandut, donat si nici ipotecat apartamentul nr. ....., propri- etatea mea, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ..../............. de notarul publ ...

Forma contractului
... ale); in lipsa lor, contractul fiind lovit de nulitate absoluta Exemple: ● contractul de donatie ● contractul de ipoteca ● contractul de instrainare a unui teren. FORMA  AD  PROBATIONEM    este  ceruta  f ...

Definitii
... e  valabila  se  cere respectarea unei anumite forme, care, de regula, este forma autentica (ex.: contractul de donatie, contractul de ipoteca). > Reale care se formeaza valabil numai daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea (predarea) bunului (ex: contractul ...

Conferinta privind aspecte de practica neunitara intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil si Noului Cod de procedura civila
... ivort, exercitiul autoritatii parintesti, obligatia de intretinere Cate ipoteci (conventionale) reglementeaza noul Cod Civil? Despre contractul de ipoteca Experienta norvegiana cu privire la rolul judecatorului in cadrul medierii desfasurate in instanta Evolutii pe plan european cu privire ...

Un nou proiect de lege ar putea anula riscul de executare silita!
... reditul la banca. Altfel spune, atunci cand o persoana fizica nu mai poate plati un credit la banca, i se ofera posibilitatea de a transfera bunul ipotecat in favoarea bancii, odata cu stingerea datoriei. Avocatul Gheorghe Piperea a contribuit la elaborarea acestui proiect de lege. Avocatul a ...

Monitorul Oficial nr. 200 din 25 Martie 2015
... r. 30 din 3 februarie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015   4.  ...

Un viitor proiect de lege privind creditele ipotecare!
Conform Infotva.ro, pana la finalul lunii iunie, Guvernul va redacta un proiect de lege referitor la creditele ipotecare. Prin intermediul acestui proiect se doreste reglementarea regulilor de furnizare de informatii precontractuale,  evaluare a bonitatii clientului, calculul dobanzii anual ...

Scoala de Vara si Conferinta Nationala de Dreptul Afacerilor, 11-14 septembruie 2014
In intervalul 11-14 septembrie 2014, va avea loc Scoala de Vara si Conferinta Nationala de Dreptul Afacerilor, editia a III-a. Evenimentul va aduce in prim plan dezbateri cu privire la Noile Coduri si Codul Insolventei si se adreseaza practicienilor si studentilor. Perioada de inscriere:...

Dreptul de retentie: Aspecte esentiale si opinia specialistului
... ; Inalta Curte de Casatie si Justitie, a stabilit ca „Dreptul de retentie nu este un drept real accesoriu, o garantie reala, cum este gajul sau ipoteca, si nu confera retentorului un drept de preferinta  si nici un drept de urmarire, dupa cum nu confera nici dreptul de a folosi lucrul det ...

Privilegiile: Concursul cauzelor de preferinta
... t. 2342 :       1.   privilegiile speciale;       2.   creantele garantate cu ipoteca sau gaj     In acest caz pentru respectarea ordinii de preferinta este necesara indeplinirea unei conditii si anume, inscrier ...

Privilegiile: Concursul cauzelor de preferinta
... i intre privilegii speciale si ipoteci este reglementata in art. 2342 : 1.   privilegiile speciale; 2.   creantele garantate cu ipoteca sau gaj     In acest caz pentru respectarea ordinii de preferinta este necesara indeplinirea unei conditii si anume, inscriere ...

Clasificarea garantiilor. Delimitari esentiale privind privilegiile
... pt real accesoriu cu doua componente: un drept de urmarire si un drept de preferinta.     Intra in aceasta categorie: privilegiile, ipoteca imobiliara si mobiliara precum si gajul (cu deposedare) (nota 1). Referitor la privilegii, Codul  Civil defineste aceasta categorie de ...

Prescriptia creantelor: Aspecte esentiale si exceptii
... ea dreptului la actiune privind dreptul principal. Exceptia de la acest principiu prezinta relevanta pentru recuperarea debitelor, si anume garantia ipotecara. In situatia creantelor garantate cu o ipoteca sau gaj, odata cu prescriptia dreptului privind actiunea principala nu se stinge si dreptu ...

Alte tag-uri asemanatoare: ipoteca, garantilor ipotecari, garant ipotecar, partiala ipoteca, ipoteca care, ipoteca prescriptia, ipotecat rezolutia, dreptului ipotecat, impotriva garantilor ipotecari, ipoteca prescriptia pierderea, este partiala ipoteca, stingerea dreptului ipotecat, dreptului ipotecat rezolutia, daca ipoteca, ipoteca conventionala, ipoteca este, dreptul de ipoteca, contract de ipoteca, ipoteca imobiliara,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]