Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

masa credala

Combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata rezultate din contracte incheiate intre profesionisti, si intre acestia si autoritati contractante
... exceptate contractele incheiate intre profesionisti si consumatori sau intre neprofesionisti. De asemenea, nu se aplica pentru creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri inchei ...

Prescriptia creantelor: Definitia procedurii. Intreruperea prescriptiei
... catre cel in folosul caruia curge prescriptia; - prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, prin inscrierea creantei la masa credala in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori ori prin inv ...

Specialistii raspund: Cum recuperam creantele cand debitorul se afla deja in insolventa?
... istratorul trimite o notificare tuturor creditorilor gasiti in evidentele contabile are debitorului, iar in urma notificarii creditorii se inscriu la masa credala. Asta nu inseamna ca in cazul in care un creditor este omis de la notificare si afla pe alte cai spre deschiderea procedurii insolvent ...

Recuperarea creantelor: Cand creditorul este cel care solicita deschiderea procedurii de insolventa…
... ichida si exigibila, de mai mult de 60 de zile.              Daca pentru inscrierea la masa credala, creanta nu trebuia sa fie exigibila, pentru deschiderea procedurii insolventei e o conditie esentiala.       ...

Recuperarea creantelor prin procedura insolventei: Debitorul se afla deja in insolventa
... ; Daca debitorul se afla deja in insolventa, creditorul nu are alta alternativa sa-si recupereze debitul restant decat prin inscrierea obligatorie la masa credala. Avand in vedere ca la data deschiderii procedurii de insolventa toate actiunile judiciare si extrajudiciare de recuperare a creantelor s ...

Recuperarea creantelor prin procedura insolventei
... daca este vorba de un creditor obisnuit chirografar, cum sunt majoritatea, creanta sa nu va avea rang preferential si este mai mult decat posibil ca masa credala sa fie epuizata pana ajunge in ordinea de preferinta si la achitarea creantei sale. Trebuie luata in considerare de catre creditor for ...

Ati asteptat prea mult dupa banii dvs.? Iata cum sa ii recuperati rapid!
... mun. Daca debitorul este in insolventa, executarea silita si actiunile in instanta se suspenda de drept si nu aveti alta optiune decat inscrierea la masa credala a debitorului. Este o procedura mai greoaie si mai lenta, poate dura ani de zile pana la finalizare, iar rezultatul este incert. Desigur ...

Codul Civil: Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor
... l caruia curge prescriptia;     2. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, prin inscrierea creantei la masa credala in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori ori prin inv ...

Noua forma a Codului insolventei trimisa de Guvern in Parlament pastreaza perioada de un an la reorganizare
... lanul de reorganizare a unei societati aflate in insolventa, specialistii sunt de parere ca acesta este un procent prea mare in situatiile in care la masa credala se afla zeci sau poate chiar sute de creditori.Proiectul de lege a fost inaintat Parlamentului in procedura de urgenta, dupa ce, in luna ...

Organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
... ui judet, aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, care au creante fiscale totale, respectiv creante fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane lei. Cuprinsul integral al Ordinului ANAF nr. 3. ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... special pentru fiecare membru al grupului.     ART. 188     In cazul in care creditorii care detin cel putin 50% din masa credala sunt aceiasi pentru fiecare membru al grupului, pentru fiecare membru al grupului va fi desemnat acelasi administrator judiciar sau conso ...

Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa - Codul Insolventei 2013
... rilor. De asemenea, poate introduce aceasta actiune, in aceleasi conditii, creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala.     (3) In caz de pluralitate, raspunderea persoanelor prevazute la alin. (1) este solidara, cu conditia ca aparitia sta ...

Situatia unor acte juridice a debitorului - Codul Insolventei 2013
... p; (3) De asemenea, poate introduce aceasta actiune, in aceleasi conditii, creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala.     ART. 119     Nu se va putea cere anularea unui act de constituire sau de transfer cu caracter patrim ...

Primele masuri. Intocmirea tabelului de creante. Contestatiile - Codul Insolventei 2013
... stea nu sunt stabilite printr-un titlu.     (4) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la distribuiri de sume in masura ingaduita de prezentul titlu.     (5) Dreptul de vot ...

Procedura insolventei - Codul Insolventei 2013
... n. (1) pct. c) si care nu au fost notificati vor fi repusi in termen si vor prelua procedura in stadiul in care se afla in momentul inscrierii lor la masa credala.     (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prima citare si comunicarea actelor de procedura catre persoanele imp ...

Procedurile de prevenire a insolventei - Codul insolventei 2013
... ologare a concordatului sau pana la respingerea ofertei de concordat prin vot de catre majoritatea creditorilor ale caror creante necontestate compun masa credala.     SECTIUNEA a 2-a     Incheierea, constatarea si omologarea concordatului preventiv   & ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... in. (1) pct. c si care nu au fost notificati vor fi repusi in termen si vor prelua procedura in stadiul in care se afla in momentul inscrierii lor la masa credala. 4)    Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prima citare si comunicarea actelor de procedura catre persoanele impot ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... logare a concordatului sau pana la respingerea ofertei de concordat prin vot de catre majoritatea creditorilor, ale caror creante necontestate compun masa credala. Sectiunea a 2-a  Incheierea, constatarea si omologarea concordatului preventiv Art. 26     (1)   & ...

Ministerul Justitiei: proiectul noii legi a insolventei
... n prezent, un plan fara corespondent in valoarea creantelor), se introduce un criteriu suplimentar pentru aprobarea planului, respectiv 30% din total masa credala.   In realizarea celui de-al doilea obiectiv, eficientizarea procedurii:   - Actiunile incidentale (fond si apel) se judeca ...

Proiect: Legea insolventei
... tualmente, un plan fara corespondent in valoarea creantelor), se introduce un criteriu suplimentar pentru aprobarea planului, respectiv 30% din total masa credala. In realizarea celui de-al doilea obiectiv, eficientizarea procedurii, semnalam doar cateva dintre propunerile proiectului: * Actiu ...

Recuperarea creantelor prin procedura insolventei
... ea silita, de exemplu. Studiu de caz: Creditoarea X depune la tribunal o cerere de deschidere a procedurii insolventei si implicit de inscriere la masa credala a debitoarei Y in considerentele faptului ca desi a obtinut un titlu executoriu pentru constatarea creantei sale, pe calea executarii sil ...

Codul de procedura civila: Procedura ordonantei de plata ( art. 1013 - art. 1024)
... i prin semnatura ori in alt mod admis de lege.     (2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentului titlu creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa.     (3) Prin autoritate contractanta, in sensul alin. (1), se intelege:  &n ...

Combaterea intarzierii in executarea obligatiilor
... de constructii civile.     (2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentei legi:     a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri inchei ...

Judecator sindic: Inscrierea in tabelul de creante
... e angajatorul impotriva caruia s-a deschis procedura insolventei, salariatii acestuia trebuie sa se regaseasca pe tabelul definitiv, deci inscrisi la masa credala cu aceste sume. In cazul in care drepturile salariale la care salariatii erau indreptatiti insa care nu au fost acordate de catre admi ...

Atentie: termenele impuse de art 858
In cazul in care la masa credala sunt inscrisi mai multi creditori, ale caror creante sunt garantate sau nu, executorul judecatoresc este tinut si obligat sa respecte termenele specificate in textul de lege art 858. (2), (4). Atentie! Timpii specificati se cumuleaza. Termenul de afisare + term ...

Ordonanta de plata
... ris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege. Nu sunt aplicabile dispozitiile privind ordonanta de plata creantelor inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa. Somatia - procedura prealabila Potrivit dispozitiilor art. 1000 Cod civil, creditorul are o ...

Ordinea de plata a creantelor in cazul falimentului
Intrebare: Care este ordinea de intrare la plata a creantelor creditorilor inscrisi la masa credala a unei societati aflate in stare de faliment- procedura simplificata. Creditorii sunt: banca cu o ipoteca de rang I pe teren, salariati care si-au abtinut drepturile in instanta si le-au inscris in ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... is, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege. (2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentului titlu creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa. .......................................................................... b) orice organism de ...

Cererea privind creanta de plata
... sti; 3. inscrisul trebuie sa fie semnat ori acceptat de parti. Nu sunt incluse in sfera de aplicare a OUG nr. 119/2007: a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa; b) contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Cererea privind creanta de plata ...

Client in reorganizare judiciara. Regim fiscal creanta nerecuperata
... prin decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila, noi, ca si creditori chirografari, vom mai recupera doar 5% din suma cu care ne-am inscris la masa credala. Va rog sa-mi spuneti daca procentul de 95% va fi trecut pe cheltuiala deductibila (nu s-a constituit provizion pentru acest procent) si ...

Recuperarea creantelor certe
... sti; 3. inscrisul trebuie sa fie semnat ori acceptat de parti. Nu sunt incluse in sfera de aplicare a OUG nr. 119/2007: a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa; b) contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Cererea privind creanta de plata ...

Intreruperea prescriptiei extinctive
... catre cel in folosul caruia curge prescriptia; 2. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, prin inscrierea creantei la masa credala in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori ori prin inv ...

Firma debitoare. Deschiderea procedurii insolventei
... atea a achitat o parte din debit insa a ramas de recuperat o suma considerabila. Intrebarea este, daca ma mai pot adresa cu cerere de inscriere la masa credala (desi tabloul credal a fost intocmit si consolidat) sau cu ce fel de actiune ma voi putea indrepta impotriva reprezentantului legal al de ...

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolventa
... derea insolventei sa depuna documentele prevazute la art 28 alin 1 din Legea 85/2006. Creditorii debitorului trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantelor in conditiile urmatoare Termenul limita pentru admiterea creantelor este 22 ...

Stagiul si examenul pentru expert contabil, nivelul ratei dobanzii, formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2011
... pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata. In cazul debitorilor aflati in procedura insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele prevazute la art. I alin. (1) se efectueaza de catre inspectoratele teritoriale de munca. Declaratiile fiscale priv ...

Codul Civil - CARTEA a VI-a - TITLUL I - Prescriptia extinctiva
... de catre cel in folosul caruia curge prescriptia; 2. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau arbitrale, prin inscrierea creantei la masa credala in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori ori prin inv ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... atarului un preaviz necesar pentru pregatirea predarii bunurilor. (4) In cazul declararii falimentului consignantului, bunurile intra la masa credala, iar in cazul declararii falimentului consignatarului, bunurile sunt excluse de la masa credala si vor fi reluate imediat de consignant. ...

Proceduri de recuperare a creantelor comerciale
... cii, nu insa si executarea de lucrari. Totodata sunt excluse prin prevedere expresa din sfera de aplicare a ordonantei de plata creantele inscrise la masa credala din cadrul procedurii insolventei si cele rezultate din contracte incheiate intre comercianti si consumatori. Pentru initierea a ...

Cum se pot stinge ipotecile pe cale accesorie?
... eschis procedura falimentului impotriva SC S. In cadrul procedurii de executare silita colectiva a debitoarei, creditoarea AVAS s-a inscris la masa credala cu valoarea creditului neperformant, iar dupa valorificarea bunurilor din patrimoniul societatii, sumele de bani rezultate au fost distri ...

Curte Apel COMER Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii
... eschis procedura falimentului impotriva SC S. In cadrul procedurii de executare silita colectiva a debitoarei, creditoarea AVAS s-a inscris la masa credala cu valoarea creditului neperformant, iar dupa valorificarea bunurilor din patrimoniul societatii, sumele de bani rezultate au fost distri ...

Spete - materia comerciala (pct. 36 - 40)
... le sau au pornit procedura de executare silita impotriva ei si indiferent daca creanta lor a ajuns sau nu la scadenta, au posibilitatea inscrierii la masa credala, precum si dreptul de a contesta existenta sau intinderea creantei ori rangul acesteia in ordinea de preferinta. Or este firesc ca, atunc ...

Ce este medierea pozitiva si care este reteta succesului?
Abordarea conflictului trebuie sa se realizeze intr-un mod pozitiv, adica in sensul acceptarii acestui fapt ca pe o modalitate de dezvoltare, de transformare care poate aduce progress si rezultate pozitive. Privit acestei abordari se schimba perspectiva asupra conflictului. Partile...

Conferinta internationala de dreptul concurentei "Aplicarea la nivel national a articolelor 101 si 102 din TFUE", 24-25 octombrie 2014
Pe site-ul Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti, a fost publicat anuntul cu privire la organizarea Conferintei internationale de dreptul Concurentei "Aplicarea la nivel national a articolelor 101 si 102 din TFUE. Evenimentul va avea loc in zilele de 24 si 25 octombrie...

Guvernul pregateste o noua modificare in Codul Rutier!
Codul Rutier ar putea fi modificat din nou. Astfel, in noua forma pregatita de Executiv, permisul de conducere poate fi anulat in cazul soferilor care au provocat un deces sau vatamare corporala, cu sentinta de inchisoare sau doar amenda, noteaza Economica.net. Ce alte modificari vor aparea...

Dictionar de Termeni Juridici pentru dreptul muncii ce contine si jurisprudenta asociata
In mod special pentru juristi, avocati, consilieri juridici, persoane responsabile cu relatiile de munca si HR, persoanele implicate in rezolvarea litigiilor de munca, a fost lansata lucrarea ce contine cei mai importanti termeni juridici. Nou aparuta, lucrarea gandita pe principiul unui...

Legea nr. 118 din 2014 pentru completarea Legii privind stutul judecatorilor si procurorilor
In Monitorul Oficial nr. 549 din 24 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 118 din 14 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Redam continutul Legii nr. 118 din 14 iulie 2014: Parlamentul Romaniei adopta prezenta...

DECIZIE nr. 326 din 10 iunie 2014: Exceptie de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
In Monitorul Oficial nr. 530 din 16 iulie 2014 a fost publicata  DECIZIA nr. 326 din 10 iunie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 si art. 84 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Redam in randurile urmatoare un extras din...

Scoala de Vara si Conferinta Nationala de Dreptul Afacerilor, 11-14 septembruie 2014
In intervalul 11-14 septembrie 2014, va avea loc Scoala de Vara si Conferinta Nationala de Dreptul Afacerilor, editia a III-a. Evenimentul va aduce in prim plan dezbateri cu privire la Noile Coduri si Codul Insolventei si se adreseaza practicienilor si studentilor. Perioada de inscriere:...

Categorii de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere - Codul rutier actualizat 2014
    ANEXA 1                       Categorii de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere     Categoriile de vehicule pentru care se...

Raspunderea contraventionala - Codul rutier actualizat 2014
    CAP. VII     Raspunderea contraventionala     ART. 95     (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decat cele care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si...

Reguli de circulatie - Codul rutier actualizat 2014
   CAP. V     Reguli de circulatie     SECTIUNEA 1     Obligatiile participantilor la trafic     ART. 35     (1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta...

Combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata rezultate din contracte incheiate intre profesionisti, si intre acestia si autoritati contractante
... exceptate contractele incheiate intre profesionisti si consumatori sau intre neprofesionisti. De asemenea, nu se aplica pentru creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri inchei ...

Prescriptia creantelor: Definitia procedurii. Intreruperea prescriptiei
... catre cel in folosul caruia curge prescriptia; - prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, prin inscrierea creantei la masa credala in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori ori prin inv ...

Specialistii raspund: Cum recuperam creantele cand debitorul se afla deja in insolventa?
... istratorul trimite o notificare tuturor creditorilor gasiti in evidentele contabile are debitorului, iar in urma notificarii creditorii se inscriu la masa credala. Asta nu inseamna ca in cazul in care un creditor este omis de la notificare si afla pe alte cai spre deschiderea procedurii insolvent ...

Recuperarea creantelor: Cand creditorul este cel care solicita deschiderea procedurii de insolventa…
... ichida si exigibila, de mai mult de 60 de zile.              Daca pentru inscrierea la masa credala, creanta nu trebuia sa fie exigibila, pentru deschiderea procedurii insolventei e o conditie esentiala.       ...

Recuperarea creantelor prin procedura insolventei: Debitorul se afla deja in insolventa
... ; Daca debitorul se afla deja in insolventa, creditorul nu are alta alternativa sa-si recupereze debitul restant decat prin inscrierea obligatorie la masa credala. Avand in vedere ca la data deschiderii procedurii de insolventa toate actiunile judiciare si extrajudiciare de recuperare a creantelor s ...

Recuperarea creantelor prin procedura insolventei
... daca este vorba de un creditor obisnuit chirografar, cum sunt majoritatea, creanta sa nu va avea rang preferential si este mai mult decat posibil ca masa credala sa fie epuizata pana ajunge in ordinea de preferinta si la achitarea creantei sale. Trebuie luata in considerare de catre creditor for ...

Ati asteptat prea mult dupa banii dvs.? Iata cum sa ii recuperati rapid!
... mun. Daca debitorul este in insolventa, executarea silita si actiunile in instanta se suspenda de drept si nu aveti alta optiune decat inscrierea la masa credala a debitorului. Este o procedura mai greoaie si mai lenta, poate dura ani de zile pana la finalizare, iar rezultatul este incert. Desigur ...

Codul Civil: Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor
... l caruia curge prescriptia;     2. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, prin inscrierea creantei la masa credala in cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori ori prin inv ...

Noua forma a Codului insolventei trimisa de Guvern in Parlament pastreaza perioada de un an la reorganizare
... lanul de reorganizare a unei societati aflate in insolventa, specialistii sunt de parere ca acesta este un procent prea mare in situatiile in care la masa credala se afla zeci sau poate chiar sute de creditori.Proiectul de lege a fost inaintat Parlamentului in procedura de urgenta, dupa ce, in luna ...

Organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
... ui judet, aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, care au creante fiscale totale, respectiv creante fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane lei. Cuprinsul integral al Ordinului ANAF nr. 3. ...

Alte tag-uri asemanatoare: ramasa definitiva, masa succesorala, masa bunurilor, interdictie ramasa, interdictie ramasa definitiva, intreaga masa, 1995 ramasa, 1995 ramasa definitiva, tichete de masa, comasare, masaj, masa credala, masa comuna, 2009 ramasa, 2008 ramasa, 2009 ramasa irevocabila, 2008 ramasa irevocabila, cerere de inscriere la masa credala, masa patrimoniala,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 383281]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 372556]
 Codul Civil [Vizualizari: 294315]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 250563]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 173626]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice
X