Stiri economice | Manager
Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

masa succesorala

Specialistii raspund: Cota din masa succesorala dupa decesul unui parinte?
... intre specialistii ClubJuridic ne ofera un raspuns specializat: "In concurs cu copiii defunctului, sotul supravietuitor are o cota de 1/4 din masa succesorala, iar copiii restul de 3/4 care se imparte in mod egal la numarul lor. Bineinteles, masa succesorala se calculeaza dupa ce se impart ...

Actiune in revendicare de bunuri mobile din masa succesorala
Actiune in revendicare de bunuri mobile din masa succesorala   INSTANTA1)  ......................                   &nb ...

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
... a teritoriala. Art. 44. (1) Succesorii rezervatari sunt scutiti de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile clasate care fac parte din masa succesorala. (2) In cazul celorlalti succesori, acestia pot ceda, in contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor intra in proprieta ...

Model de cerere pentru reductiunea liberalitatilor
... ca de pe urma defunctului au ramas ca succesori: …………………………. sa se constate ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului se compune din:…………………………… ...

Sotul supravietuitor: Cota-parte din mostenirea defunctului
... de bunuri. Astfel, dupa casatorie, toate bunurile dobandite de soti se prezuma ca sunt bunuri comune, in devalmasie. Prin urmare, pentru a stabili masa succesorala a defunctului, trebuie intai impartite bunurile comune ale sotilor. Doar dupa impartirea acestora se stabileste partea din bunurile c ...

Specialistii raspund: Cota din masa succesorala dupa decesul unui parinte?
... intre specialistii ClubJuridic ne ofera un raspuns specializat: "In concurs cu copiii defunctului, sotul supravietuitor are o cota de 1/4 din masa succesorala, iar copiii restul de 3/4 care se imparte in mod egal la numarul lor. Bineinteles, masa succesorala se calculeaza dupa ce se impart ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... lui sau beneficiarului desemnat de acesta. In cazul decesului asiguratului, daca nu a fost desemnat un beneficiar, indemnizatia de asigurare intra in masa succesorala, revenind mostenitorilor asiguratului.     ART. 2.231     Desemnarea beneficiarului   &nbs ...

Codul Civil: Transmisiunea si partajul mostenirii
... ce dovada calitatii de mostenitor, legal sau testamentar, precum si dovada dreptului de proprietate al mostenitorilor acceptanti asupra bunurilor din masa succesorala, in cota care se cuvine fiecaruia.     (2) In vederea stabilirii componentei patrimoniului succesoral, notarul public ...

Plata impozitului calculat la valoarea masei succesorale: Este posibila o scutire?
Deputatul Dan Cristian Popescu a depus o propunere de modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru eliminarea obligatiei la plata de catre succesor a impozitului de 1% calculat la valoarea masei succesorale, pentru succesiunile dezbatute si finalizate dupa termenul de doi ani de la...

Model: Cerere constatare a deschiderii succesiunii
... i U. V. ,decedat la data de ………. * sa se constate ca de pe urma defunctului au ramas ca succesori :   * sa se constate ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului se compune din :   * sa se dispuna iesirea din indiviziune a partilor asupra bunurilor mai sus in ...

Legislatia aplicabila in privinta Mostenirii
... reciat ca in calitate de lex causae urmeaza a fi aplicata legea germana.   Imprejurarea alegata de reclamant, ca cel mai valoros bun din masa succesorala este un imobil situat in Romania, nu este de natura sa determine aplicarea legii romane ca lex causae, avand in vedere ca aceasta imp ...

Instituirea curatelei
... nterdictie si numirea unui tutore. Avand insa in vedere ca s-ar putea depasi termenul de optiune succesorala sau exista alte cauze ce ar putea afecta masa succesorala, se poate solicita in temeiul art. 167 numirea unui curator special pana la solutionarea cererii de punere sub interdictie judecatore ...

Noua Lege a notarilor publici
... sau, dupa caz, titlul de legatar, precum si numarul acestora se stabilesc prin acte de stare civila, prin testament si cu martori. Bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau prin orice alt mijloc de proba admis de lege. (2) In succesiunile care privesc bunurile comune ale a ...

OUG de modificare a Codului civil are Lege de aprobare
... face mentiune expresa in curpinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se transmite, se modifica, se cons ...

Reductiunea liberalitatilor cf. art. 1094
... ertificatul de deces sau, dupa caz, cu hotararea judecatoreasca declarativa de moarte ramasa definitiva. La deschiderea mostenirii se va determina masa succesorala, mostenitorii si cotele care le revin in urma succesiunii. Pentru aceasta, se va stabili valoarea concreta a rezervei succesorale si, ...

Noul Cod Civil - Transmisiune mostenirii
... ce dovada calitatii de mostenitor, legal sau testamentar, precum si dovada dreptului de proprietate al mostenitorilor acceptanti asupra bunurilor din masa succesorala, in cota care se cuvine fiecaruia; - certificatul de mostenitor se elibereaza de catre notarul public si cuprinde constatari referit ...

Casatoria in Noul Cod Civil - ce inseamna Contractul Prenuptial
... numai in favoarea unuia dintre ei; - nu este supusa raportului donatiilor (obligatie pe care o au descendentii si sotul supravietuitor de a aduce la masa succesorala bunurile primite ca donatie de la defunct) ci numai reductiunii liberalitatilor (restrangere prin hotarare judecatoreasca a deciziei ...

Solutionarea unei succesiuni la notarul public
... ale defunctului;   Daca cererea se introduce de secretarul consiliului local, se va mentiona si valoarea de impozitare a bunurilor ce compun masa succesorala.   2. Actele de stare civila: (certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al succesorilor, si, dupa caz, cer ...

RIL admis: Statul roman si calitatea de unic mostenitor
... esorale, calitatea procesuala pasiva apartine consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei circumscriptie se afla imobilele din masa succesorala, deoarece, in cazul in care o succesiune ar fi vacanta, bunurile ce o compun ar urma sa intre in domeniul privat al statului sau al u ...

Explicatii: Deschiderea succesiunii la notariat
... ale defunctului;   Daca cererea se introduce de secretarul consiliului local, se va mentiona si valoarea de impozitare a bunurilor ce compun masa succesorala.   2. Actele de stare civila: (certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al succesorilor, si, dupa caz, cer ...

Rata dobanzii la rezervele minime, noi formulare fiscale, scaderea onorariilor notarilor
... de in grad succesibil cu defunctul, onorariile se majoreaza cu 25%. La succesiunile succesive, onorariul se stabileste pentru fiecare masa succesorala in parte. Pentru eliberarea unui certificat de mostenitor suplimentar, onorariul se va calcula, conform alin. (1) si ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... lui sau beneficiarului desemnat de acesta. In cazul decesului asiguratului, daca nu a fost desemnat un beneficiar, indemnizatia de asigurare intra in masa succesorala, revenind mostenitorilor asiguratului. Desemnarea beneficiarului Art. 2.231 ...

Codul civil - CARTEA a IV-a - TITLUL IV - Transmisiunea si partajul mostenirii
... . (3) Raportul prin echivalent se poate realiza prin preluare, prin imputatie sau in bani. (4) Raportul prin preluare se realizeaza prin luarea din masa succesorala de catre mostenitorii indreptatiti la raport a unor bunuri, pe cat posibil de aceeasi natura si calitate cu cele care au format obiec ...

Guvernul a reglementat expropierea in interes national
... procedurii succesorale. (26) Suma reprezentand despagubirile se va consemna pe numele mostenitorilor aparenti, cu mentiunea ca suma face parte din masa succesorala. Aceasta suma va fi eliberata la cererea expropriatorului, pe baza certificatului de mostenitor sau pe baza unei hotarari judecatores ...

Taxa judiciara de timbru pentru cei cu venituri sub 1000 lei se reduce cu 20 la suta
... ea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabileste masa succesorala sau partajabila, cotele si bunurile ce revin fiecarui mostenitor sau coproprietar, partea solicitanta datoreaza 3% din valoarea lotul ...

Calitatea de persoana indreptatita la restituire. Mostenire legala si mostenire testamentara.
... e fiul lui M.S. si I., iar prin certificatul de mostenitor nr. 350 din 13 decembrie 1960 eliberat de Notariatul de Stat Cluj s-a stabilit ca  in masa succesorala ramasa dupa defunctul M.S., intrau printre altele, imobilele inscrise in CF 9232 cu nr. topo. 1608 si CF 3444 cu nr. topo 1553, iar m ...

Calitatea de persoana indreptatita la restituire. Mostenire legala si mostenire testamentara
... e fiul lui M.S. si I., iar prin certificatul de mostenitor nr. 350 din 13 decembrie 1960 eliberat de Notariatul de Stat Cluj s-a stabilit ca  in masa succesorala ramasa dupa defunctul M.S., intrau printre altele, imobilele inscrise in CF 9232 cu nr. topo. 1608 si CF 3444 cu nr. topo 1553, iar m ...

Decret nr. 40 privitor la procedura succesorala notariala
... ccesiunii, in vederea impunerii. ART. 13 La termenul fixat, notarul de stat stabileste numarul si calitatea mostenitorilor, precum si masa succesorala. Stabilirea numarului si calitatii mostenitorilor se poate face prin declaratii de martori date in fata notarului de stat. ...

Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale
... cial. Art. 77. Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc prin acte de stare civila si cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau orice alte mijloace de proba admise de lege. In succesiunile care privesc bunurile comune ale ...

Cum trebuie sa fie pretul intr-un contract de vanzare-cumparare pentru ca acesta sa fie valabil incheiat?
... u sporit valoarea imobilului, ceea ce fac verosimil si serios pretul achitat. S-a mai retinut ca, dupa decesul vanzatoarei, bunul nu a fost inclus in masa succesorala si ca, ulterior, prin sentinta civila nr. 12913 din 28 septembrie 2000, bunul a fost atribuit intervenientei B.A., ca efect al partaj ...

Actiune privind anularea unui contract de vanzare cumparare. Pret neserios.
... u sporit valoarea imobilului, ceea ce fac verosimil si serios pretul achitat. S-a mai retinut ca, dupa decesul vanzatoarei, bunul nu a fost inclus in masa succesorala si ca, ulterior, prin sentinta civila nr. 12913 din 28 septembrie 2000, bunul a fost atribuit intervenientei B.A., ca efect al partaj ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Procedura de inscriere in cartea funciara
... face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se ...

Actiune în anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante
... ........... nr. ....., bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ............. . De pe urma sa a ramas urmatoarea masa succesorala: a) Bunuri mobile: a.1. ...................................................; a.2. ............... ...

Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor
... ...... nr. ....., bloc ....., scara ...., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................... . De pe urma sa a ramas urmatoarea masa succesorala: a) Bunuri mobile: a.1. ...................................................; a.2. ............................. ...

Actiunea creditorului succesiunii pentru separatia patrimoniilor
... ............. nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................... . De pe urma sa a ramas urmatoarea masa succesorala2): a) Bunuri mobile: a.1. ..................................................; a.2. .................... ...

Actiune de iesire din indiviziune asupra bunurilor succesorale
... 4. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.   3. obligati paratul sa raporteze la masa succesorala darurile primite de la defunct cu ocazia casatoriei; 4. reduceti testamentul facut de defunct in favoarea paratului; 5. ...

Actiune în petitie de ereditate
... ..... nr. .........., bloc ....., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .......................... . De pe urma sa a ramas masa succesorala ce se compune din: a) Bunuri mobile: a.1.  un  numar  de  ........  actiuni&nb ...

Actiune in revendicare de bunuri mobile din masa succesorala
Actiune in revendicare de bunuri mobile din masa succesorala   INSTANTA1)  ......................                   &nb ...

Actiune de iesire din indiviziune (partaj, imparteala)
Actiune de iesire din indiviziune (partaj, imparteala)   INSTANTA1) ...

Cerere privind deschiderea succesiunii adresata notarului public
Cerere privind deschiderea succesiunii (adresata notarului public)   ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ....................... SEDIUL...

Certificat suplimentar de mostenitor
... ./.......  dosar  nr.  ....../......  al Biroului  Notarului Public .............................................., in masa succesorala au mai ramas si: a) Bunuri mobile: ................... . b) Bunuri imobile: Cota-parte indiviza de 1/4 din cota de ...

Certificat de mostenitor (mostenire legala cu un ascendent si colaterali)
... ...., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ....................., careia, in calitate de mama, ii revine cota de 2/8 din intreaga masa succesorala. 2. .............................. domiciliat in .................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scar ...

Certificat de mostenitor (mostenire legala - sotia supravietuitoare si 3 descendenti - cu partaj succesoral)
... .............,  careia,  in  calitate  de  sotie supravietuitoare, ii revine o cota indiviza de 1/4 (o patrime) din intreaga masa succesorala; 2.  ..........................................  domiciliat  in  ......................................,&nb ...

Certificat de mostenitor (mosteniri succesive)
... oc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ......................, caruia in calitate de sot, i-a revenit cota de 1/4 din intreaga masa succesorala; b) ......................, domiciliat in ........................, str. ....................... nr. ......, bloc ......, ...

Certificat de calitate de mostenitor
... cara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., careia, in calitate de sotie, ii revine cota de 1/4 din intreaga masa succesorala; 2. ......................, domiciliat in ..............., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., ...

Încheiere finala
ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................   Incheiere finala       Dosar nr....

Încheiere de conexare
... p; exista  identitate  de  parti,  obiect  si  cauza,  respectiv  acelasi  defunct, aceiasi succesori si masa succesorala, drept pentru care DISPUNE: Conexarea dosarului succesoral nr. .............. la dosarul succesoral nr. ............... ...

Încheiere de îndrumare la instanta de judecata (art. 78 lit. b) din Legea nr. 36/1995)
BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................   Incheiere de indrumare la instanta de judecata (art. 78 lit. b) din Legea nr. 36/1995)   Dosar...

Încheiere de suspendare pentru neîntelegeri între mostenitori privind compunerea masei succesorale art. (78 lit. b) din legea nr. 36/1995)
ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...................... SEDIUL ..............................................................   Incheiere de suspendare pentru neintelegeri intre mostenitori privind compunerea masei succesorale (art. 78...

Încheiere de suspendare a sedintei (art. 78 lit. a) din Legea nr. 36/1995)
... 78 lit. a) din Legea nr. 36/1995.   NOTAR PUBLIC   1. Se vor mentiona bunurile mobile si/sau imobile ce compun masa succesorala ...

Declaratie de renuntare la succesiune (dupa implinirea termenului de 6 luni de optiune succesorala prevazut de art. 700 C. civil)
... rain. Inteleg ca renuntarea se refera la partea de mostenire (bunuri mobile si imobile ce exista sau se va constata ca au existat in masa succesorala) ce-mi revenea potrivit legii din aceasta succesiune. Solicit ca prezenta declaratie sa fie inregistrata in Registru ...

Declaratie de renuntare la succesiune (in termenul de 6 luni de optiune succesorala prevazut la art. 700 C. civil)
... ca, in temeiul art. 696 Cod civil, inteleg sa renunt la partea de mostenire (bunurile mobile si imobile ce exista sau se va constata ca au existat in masa succesorala) ce-mi revenea din aceasta succesiune. Totodata, declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod pena ...

HOTARARE din 25 ianuarie 2011 in Cauza Iorga si altii impotriva Romaniei
 HOTARARE din 25 ianuarie 2011 in Cauza Iorga si altii impotriva Romaniei EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI - SECTIA A TREIA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 22 aprilie...

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor
LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. TITLUL I Dispozitii general CAP. I Principii ART. 1 (1) Justitia se infaptuieste de judecatori in...

Hotararea nr. 4 din 2014: Noi standarde de evaluare ANEVAR
 HOTARARE nr. 4 din 5 aprilie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania EMITENT: ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 275...

LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicata*) privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului*)
LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicata*) privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014     *) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru...

REGULAMENT din 5 aprilie 2014 de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania
 REGULAMENT din 5 aprilie 2014 de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania EMITENT: ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014     CAP....

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
 Republicarea 2 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 10.04.2014. Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza Statutul...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 2014
LEGEA 31/1990: Legea societatilor comerciale Actualizata 2014 Cuprins: TITLUL I: Dispozitii generale TITLUL II: Constituirea societatilor comerciale CAPITOLUL I: Actul constitutiv al societatii CAPITOLUL II: Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin...

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
... a teritoriala. Art. 44. (1) Succesorii rezervatari sunt scutiti de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile clasate care fac parte din masa succesorala. (2) In cazul celorlalti succesori, acestia pot ceda, in contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor intra in proprieta ...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
Decizia nr. 108/2014 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.04.2014.            ...

Legea nr. 17/1990 - regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale
Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei Republicarea 2 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 08.04.2014.  CAPITOLUL I Marea teritoriala si apele maritime...

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
... a teritoriala. Art. 44. (1) Succesorii rezervatari sunt scutiti de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile clasate care fac parte din masa succesorala. (2) In cazul celorlalti succesori, acestia pot ceda, in contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor intra in proprieta ...

Model de cerere pentru reductiunea liberalitatilor
... ca de pe urma defunctului au ramas ca succesori: …………………………. sa se constate ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului se compune din:…………………………… ...

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*)
 LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014     *) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii...

Reprezentarea succesorala. Aspecte esentiale si caz practic
Prin reprezentare succesorala, un mostenitor legal de un grad mai indepartat, numit reprezentant, urca, in virtutea legii, in drepturile ascendentului sau, numit reprezentat, pentru a culege partea din mostenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia daca nu ar fi fost nedemn fata de defunct sau decedat...

Ce este retransmiterea succesorala. Definitii si caz practic
Retransmiterea succesorala este in fapt o transmitere a mai multor mosteniri succesive. Este posibilitatea pe care o are mostenitorul legal sau testamentar X care, supravietuind defunctului Y, culege mostenirea acestuia si impreuna cu mostenirea sa o lasa propriilor...

Sotul supravietuitor: Cota-parte din mostenirea defunctului
... de bunuri. Astfel, dupa casatorie, toate bunurile dobandite de soti se prezuma ca sunt bunuri comune, in devalmasie. Prin urmare, pentru a stabili masa succesorala a defunctului, trebuie intai impartite bunurile comune ale sotilor. Doar dupa impartirea acestora se stabileste partea din bunurile c ...

Actiunea oblica - actiune cu caracter mixt
      Actiunea oblica este reglementata in noul Cod Civil (NCC),  in Cartea a V-a - Despre obligatii, titlul V, cap. III, sectiunea a 2-a-“Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului ”, art.1560-1561.         Aceasta...

Mostenirea Legala: Generalitati si principiile mostenirii
Generalitati Mostenirea legala reprezinta transmiterea patrimoniului unei persoane decedate, in cotele, la persoanele si in ordinea stabilita de lege. Mostenirea legala este reglementata in Codul civil in art. 963 – 983. Mostenirea legala apare in toate situatiile in care...

Specialistii raspund: Cota din masa succesorala dupa decesul unui parinte?
... intre specialistii ClubJuridic ne ofera un raspuns specializat: "In concurs cu copiii defunctului, sotul supravietuitor are o cota de 1/4 din masa succesorala, iar copiii restul de 3/4 care se imparte in mod egal la numarul lor. Bineinteles, masa succesorala se calculeaza dupa ce se impart ...

Codul Civil: Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor
    CARTEA a VI-a     Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor*) __________     *) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a VI-a sunt cuprinse in art. 201-205 din Legea nr. 71/2011.    ...

Alte tag-uri asemanatoare: ramasa definitiva, masa succesorala, masa bunurilor, interdictie ramasa, interdictie ramasa definitiva, intreaga masa, 1995 ramasa, 1995 ramasa definitiva, tichete de masa, comasare, masaj, masa credala, masa comuna, 2009 ramasa, 2008 ramasa, 2009 ramasa irevocabila, 2008 ramasa irevocabila, cerere de inscriere la masa credala, masa patrimoniala,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 380697]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 368417]
 Codul Civil [Vizualizari: 291411]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 246807]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 168651]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite in 2013!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice