Stiri economice | Manager
Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

mostenitori rezervatari

Model de cerere pentru reductiunea liberalitatilor
... sa de pe urma defunctului ………. , decedat la data de ……….si in consecinta: se constate ca avem calitatea de mostenitori rezervatari ai defunctului ........,. in calitate de sotie supravietuitoare si in calitate de fiu, rezerva noastra succesorala fiind in ur ...

Mostenirea Legala: Generalitati si principiile mostenirii
... ta regula, iar testamentul este exceptia. Este permisa existenta simultana a mostenirii legale cu testamentul in cazul aceluiasi defunct. Daca exista mostenitori rezervatari, defunctul nu poate dispune prin acte cu titlu gratuit – testament sau donatie – de totalitatea bunurilor sale, ci ...

Codul Civil: Liberalitatile
... bunurilor, in lipsa de sume suficiente pentru executarea legatelor. Instanta va putea incuviinta vanzarea imobilelor succesorale numai daca nu exista mostenitori rezervatari;     d) va depune diligente pentru executarea testamentului, iar in caz de contestatie, pentru a apara validit ...

Mostenirea legala
... regula, iar testamentul este exceptia. Este permisa existenta simultana a mostenirii legale cu testamentul in cazul aceluiasi defunct. Daca exista mostenitori rezervatari, defunctul nu poate dispune prin acte cu titlu gratuit – testament sau donatie – de totalitatea bunurilor sale, ci ...

Reductiunea liberalitatilor cf. art. 1094
... si creditorii chirografari ai mostenitorilor rezervatari, pot solicita reductiunea liberalitatilor, conform art. 1092 – 1095 Cod civil. Sunt mostenitori rezervatari sotul supravietuitor, descendentii si ascendentii privilegiati ai defunctului, conform art. 1087 Cod civil. Rezerva succeso ...

Testament in favoarea unor persoane straine de familie
... soane straine de familie daca nu a avut copii? Raspuns: O persoana este libera sa dispuna de averea sa in orice mod, mai ales atunci cand nu are mostenitori rezervatari. Sunt mostenitori rezervatari parintii defunctului, sotuil defunctului sau copii defunctului. In lipsa acestor mostenitori, pe ...

RIL admis: Statul roman si calitatea de unic mostenitor
... tirea drepturilor mostenitorilor, in ipoteza in care acestia exista si nu au fost exheredati sau chiar exheredati fiind, daca sunt in acelasi timp si mostenitori rezervatari), statului nu-i poate fi justificata prezenta in proces in asemenea litigii.   O vocatie succesorala generala, abstrac ...

Codul civil - CARTEA a IV-a - TITLUL III - Liberalitatile
... bunurilor, in lipsa de sume suficiente pentru executarea legatelor. Instanta va putea incuviinta vanzarea imobilelor succesorale numai daca nu exista mostenitori rezervatari; d) va depune diligente pentru executarea testamentului, iar in caz de contestatie, pentru a apara validitatea sa; e) va pla ...

Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale
... e legatari si executorul testamentar instituit. Daca printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se citeaza, in lipsa de mostenitori rezervatari, numai legatarul; daca testamentul este olograf sau mistic, se citeaza si mostenitorii legali. In ambele cazuri se va cita si ...

Spete - drept de proprietate (pct. 16 - 18)
... nstitutie, referitor la “dreptate” ca valoare suprema si garantata, prin aceea ca, desi este de notorietate faptul ca fostul rege Mihai I are si alti mostenitori rezervatari, s-a recunoscut dreptul de mostenire doar fiicei sale Margareta si sotului sau. Se considera ca legiuitorul nu era indreptatit ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu universal
... edarea posesiunii bunurilor cuprinse in legat, mostenitorilor rezervatari, daca acestia exista si au posesiunea de drept a mostenirii; daca nu exista mostenitori rezervatari, dar este instituit un legatar universal, atunci predarea legatului se va cere acestuia, in conditiile in care acesta a doband ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a unei donatii deghizate între soti
... ascunzand o donatie facuta de tatal nostru decedat, paratei – donatie care, pe de o parte, atinge rezerva succesorala a subsemnatilor, in calitate de mostenitori rezervatari, iar pe de alta parte, incalca principiul revocabilitatii donatiilor intre soti, in timpul casatoriei – va rugam sa con- stata ...

Testament cu titlu universal
... versal. Mi s-au pus in vedere dispozitiile art. 841 si 842 Cod civil privind rezerva succesorala cuvenita descendentilor. Declar ca nu am mostenitori rezervatari. Numesc executor testamentar pe .........................................................., domiciliat in ............. ...

Testament cu substitutie vulgara
... obile. Mi s-au pus in vedere dispozitiile art. 841 si 842 Cod civil, privind rezerva succesorala cuvenita descendentilor. Declar ca nu am mostenitori rezervatari. Numesc executor testamentar pe .........................................................., domiciliat in ............. ...

Testament universal
... ..... de catre ............................., pe care-l institui in baza art. 888 si urm. Cod civil, legatar universal. Declar ca nu am mostenitori rezervatari. Rog pe1)....................................................................sa ................................ ...

Proces-verbal de constatare materiala a testamentului olograf
... vansata si critica stare de sanatate (insuficienta cardiaca globala), dis- pun ca dupa incetarea mea din viata, averea mea, mobila si imobila neavand mostenitori rezervatari, sot, parinti, sa fie stapanita in felul urmator, 1. .............................., domiciliata .................., in ...

Decizia nr. 85 din 2014: Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor OUG nr. 24 din 2008, privind accesul la propriul dosar si desconspirarea Securitatii
Decizia nr. 85/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii si ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008...

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
 Republicarea 2 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 10.04.2014. Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza Statutul...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 2014
LEGEA 31/1990: Legea societatilor comerciale Actualizata 2014 Cuprins: TITLUL I: Dispozitii generale TITLUL II: Constituirea societatilor comerciale CAPITOLUL I: Actul constitutiv al societatii CAPITOLUL II: Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin...

Model de cerere pentru reductiunea liberalitatilor
... sa de pe urma defunctului ………. , decedat la data de ……….si in consecinta: se constate ca avem calitatea de mostenitori rezervatari ai defunctului ........,. in calitate de sotie supravietuitoare si in calitate de fiu, rezerva noastra succesorala fiind in ur ...

Reprezentarea succesorala. Aspecte esentiale si caz practic
Prin reprezentare succesorala, un mostenitor legal de un grad mai indepartat, numit reprezentant, urca, in virtutea legii, in drepturile ascendentului sau, numit reprezentat, pentru a culege partea din mostenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia daca nu ar fi fost nedemn fata de defunct sau decedat...

Ce este retransmiterea succesorala. Definitii si caz practic
Retransmiterea succesorala este in fapt o transmitere a mai multor mosteniri succesive. Este posibilitatea pe care o are mostenitorul legal sau testamentar X care, supravietuind defunctului Y, culege mostenirea acestuia si impreuna cu mostenirea sa o lasa propriilor...

Sotul supravietuitor: Cota-parte din mostenirea defunctului
Legiuitorul a incercat sa-i acorde o importanta aparte acestui mostenitor, si a reglementat o situatie speciala pentru sotul supravietuitor in ceea ce priveste mostenirea, in virtutea relatiilor pe care le-a avut cu defunctul. In locul legaturii de rudenie necesare pentru restul claselor de...

Ghid complet: Divortul din culpa partea II
La cerere, instanta de divort se pronunta si cu privire la:   a) exercitarea autoritatii parintesti, contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, locuinta copilului si dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu acesta; b) numele sotilor dupa...

Ghid complet: Divortul din culpa partea I
Divortul se poate pronunta si din culpa unuia dintre soti sau din culpa comuna, conform art. 379 raportat la art. 373 lit. b) si c) NCC. Conform dispozitiilor acestui articol de lege, divortul se poate pronunta daca instanta stabileste culpa unuia dintre soti in...

Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2014
Contract de comodat1) (bunuri mobile) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ........................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in...

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil Republicarea 2 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 09.04.2014.  CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. (1) Prezenta lege instituie regimul juridic al bunurilor apartinand patrimoniului cultural...

Model de cerere pentru reductiunea liberalitatilor
... sa de pe urma defunctului ………. , decedat la data de ……….si in consecinta: se constate ca avem calitatea de mostenitori rezervatari ai defunctului ........,. in calitate de sotie supravietuitoare si in calitate de fiu, rezerva noastra succesorala fiind in ur ...

Mostenirea Legala: Generalitati si principiile mostenirii
... ta regula, iar testamentul este exceptia. Este permisa existenta simultana a mostenirii legale cu testamentul in cazul aceluiasi defunct. Daca exista mostenitori rezervatari, defunctul nu poate dispune prin acte cu titlu gratuit – testament sau donatie – de totalitatea bunurilor sale, ci ...

Codul Civil: Transmisiunea si partajul mostenirii
    TITLUL IV     Transmisiunea si partajul mostenirii     CAP. I     Transmisiunea mostenirii     SECTIUNEA 1     Dispozitii generale     ART. 1.100     Notiunile...

Codul Civil: Liberalitatile
... bunurilor, in lipsa de sume suficiente pentru executarea legatelor. Instanta va putea incuviinta vanzarea imobilelor succesorale numai daca nu exista mostenitori rezervatari;     d) va depune diligente pentru executarea testamentului, iar in caz de contestatie, pentru a apara validit ...

Mostenirea legala
... regula, iar testamentul este exceptia. Este permisa existenta simultana a mostenirii legale cu testamentul in cazul aceluiasi defunct. Daca exista mostenitori rezervatari, defunctul nu poate dispune prin acte cu titlu gratuit – testament sau donatie – de totalitatea bunurilor sale, ci ...

Stipulatia pentru altul vs Simulatia
Stipulatia pentru altul Stipulatia pentru altul este acel contract prin care o persoana, numita promitent, se obliga fata de o alta persoana, numita stipulant, sa efectueze o anumita prestatie fata de o alt a persoana, numita beneficiar. In acest sens, art. 1284 prevede ca oricine poate stipula in...

Reductiunea liberalitatilor cf. art. 1094
... si creditorii chirografari ai mostenitorilor rezervatari, pot solicita reductiunea liberalitatilor, conform art. 1092 – 1095 Cod civil. Sunt mostenitori rezervatari sotul supravietuitor, descendentii si ascendentii privilegiati ai defunctului, conform art. 1087 Cod civil. Rezerva succeso ...

Institutia testamentului in Noul Cod Civil
- institutie care se regaseste si in Codul Civil actual, reglementata in noul Codul Civil la articolele 1034-1085; - este actul unilateral, personal si revocabil prin care o persoana, numita testator, dispune, in una dintre formele cerute de lege, pentru timpul cand nu va mai fi in viata; -...

Testament in favoarea unor persoane straine de familie
... soane straine de familie daca nu a avut copii? Raspuns: O persoana este libera sa dispuna de averea sa in orice mod, mai ales atunci cand nu are mostenitori rezervatari. Sunt mostenitori rezervatari parintii defunctului, sotuil defunctului sau copii defunctului. In lipsa acestor mostenitori, pe ...

Alte tag-uri asemanatoare: mostenitorilor, impotriva mostenitorilor, asupra mostenitorilor, mostenitorilor copilului, trece asupra mostenitorilor, asupra mostenitorilor copilului, mostenitori, contra mostenitorilor, mostenitori rezervatari, mostenitori rezervatari., mostenitorii, mostenitori legali, comostenitori, clasele de mostenitori, Dreptul la actiunea in rezolutiune se transmite mostenitorilor, rezervatari

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 380697]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 368417]
 Codul Civil [Vizualizari: 291411]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 246807]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 168651]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite in 2013!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice