Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

necompetenta

Atentie: Necompetenta absoluta a instantei de recurs
... ele, preluat din art. 317 CPC 1865, a fost dezvoltat [art. 503 alin. (2) pct. 1 NCPC: „hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei [prin „alcatuirea instantei” trebuie sa intelegem comp ...

Raspuns Asociatia Magistratilor ref la exceptia inadmisibilitatii si exceptia de necompetenta materiala a ICCJ
... . Pentru aceste motive, solicitam respingerea exceptiei inadmisibilitatii recursului, invocata de intimatul CSM. 2. Referitor la exceptia de necompetenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal Solutia ce urmeaza a fi data cu privi ...

Oficial: Parlamentul adopta Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
... rea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.  "Art. 136. - (1) Dispozitiile prezentei sectiuni privitoare la exceptia de necompetenta si la conflictul de competenta se aplica prin asemanare si in cazul sectiilor specializate ale aceleiasi instante judecatoresti, care se ...

ARBITRAJUL: Aspecte esentiale referitoare la procedura arbitrala
... ta tribunalului arbitral. Acesta isi verifica  competenta “ la primul termen de judecata cu procedura legal indeplinita “. In caz de necompetenta, tribunalul arbitral  pronunta o hotarare prin  care isi declina competenta, hotarare care este definitiva . Daca  tribuna ...

ARBITRAJUL: Obiectul arbitrajului si conventia arbitrala
... ul arbitral a decis ca din pretinsa clauza nu se desprinde ca partile au inteles sa dea  prioritate arbitrajului si, prin urmare, si-a constatat necompetenta. In sens contrar, un alt tribunal arbitral, interpretand clauza “In caz de neintelegeri , partile vor incerca solutionarea pe cale ...

Practica Avocatiala in 2014: 100 de modele de cereri, note de aparare, cai de atac
... sp; Capitolul IV NOTE DE APARARE Note de aparare timbraj Note de aparare invocarea necompetentei teritoriale Note de aparare exceptia de necompetenta functionala Note de aparare calitate procesuala si competenta Note de aparare prematuritate   Capitolul V PROBE Note de ...

Judecata art. 349-477 indice 1
... re instanta a carei hotarare a fost desfiintata se dispune si atunci cand exista vreunul dintre cazurile de nulitate absoluta, cu exceptia cazului de necompetenta, cand se dispune rejudecarea de catre instanta competenta.     ART. 422     Chestiunile complementare &n ...

Participantii in procesul penal art. 29-96
... une de instanta, prin incheiere, din oficiu sau la cererea procurorului ori a partilor.     ART. 47     Exceptiile de necompetenta     (1) Exceptia de necompetenta materiala sau dupa calitatea persoanei a instantei inferioare celei competente potrivit ...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
... 013?) *  Competenta instantelor judecatoresti: − competenta dupa materie si valoare − competenta teritoriala − exceptia de necompetenta − conflictul de competenta − litispendenta si conexitatea (dificultati in ceea ce priveste aprecierea de catre instanta car ...

Formare profesionala magistrati: Procese funciare
...                       - admite exceptia de necompetenta generala a instantelor judecatoresti si declina solutionarea cauzei in favoarea comisiei judetene;       & ...

Admitere la Grefieri: Subiectele
In data de 28 august a avut loc sustinerea examenului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri. Redam mai jos din cuprinsul subiectelor acordate la examenul desfasurat. Procedura Civila: 1. lndicate cazurile de suspendare voluntara a procesului. 1,00 punct Timp recomandat : 10 min 2....

INM: Tematica pentru concurs
... b.    competenta teritoriala; e. incidenle procedural privitoare la competenta instantei (mtinderea competentei instantei sesizate, necompetenta si contlictele de competenta, litispendenta si conexitatea, stramutarea proceselor, delegarea instantei). 2.    Partici ...

Codul de procedura penala: Competenta (art. 25 - art. 61)
... sau dintre infractiuni sa se faca separat.     Sectiunea IV     Dispozitii comune     Exceptii de necompetenta     ART. 39     (1) Exceptia de necompetenta materiala si cea de necompetenta dupa calitatea persoanei po ...

Codul de procedura civila: Actualizat 2013
CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) EMITENT:  PARLAMENTUL REPUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015 Codul de procedura civila – Legea 134/2010 republicata in Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015   TITLUL...

Codul de procedura civila: Arbitrajul international si efectele hotatrarilor arbitrale straine ( art. 1110 - art. 1132)
... inte intre aceleasi parti in fata unui tribunal statal sau arbitral, afara numai daca motive temeinice impun suspendarea procedurii. (3) Exceptia de necompetenta trebuie ridicata prealabil oricarei aparari pe fond. Art. 1120: Drept aplicabil (1) Tribunalul arbitral aplica litigiului legea stabi ...

Codul de procedura civila: Competenta internationala instantelor romane ( art. 1064 - art. 1081)
... ste chemat ramane competenta de a judeca cererea, daca paratul se prezinta in fata instantei si formuleaza aparari in fond, fara a invoca exceptia de necompetenta, cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului in fata primei instante. (3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2) , inst ...

Codul de procedura civila: Conventia arbitrala ( art. 548 - art. 554)
... stanta judecatoreasca, sesizata cu o cauza cu privire la care s-a incheiat o conventie arbitrala, isi va verifica propria competenta si se va declara necompetenta numai daca partile sau una dintre ele solicita aceasta, invocand conventia arbitrala. In acest caz, instanta isi va declina competenta in ...

Codul de procedura civila: Procedura necontencioasa. Dispozitii generale ( art. 527 - art. 537)
... Instanta isi verifica din oficiu competenta, chiar daca este de ordine privata, putand cere partii lamuririle necesare. (2) Daca instanta se declara necompetenta, va trimite dosarul instantei competente. Art. 530: Cuprinsul cererii (1) Cererea va cuprinde numele, prenumele si domiciliul sau, du ...

Codul de procedura civila: Caile de atac ( art. 456 - art. 513)
... si necesitatea administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului. (4) Daca instanta de apel stabileste ca prima instanta a fost necompetenta, iar necompetenta a fost invocata in conditiile legii, va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre judecare instantei competente ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... dosarului completului specializat competent sau, dupa caz, sectiei specializate competente din cadrul instantei sesizate. Dispozitiile privitoare la necompetenta si conflictele de competenta se aplica prin asemanare. (3) Cand cererea nu indeplineste cerintele prevazute la art. 194-197, reclamantul ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... principali. (2) Daca un parat a fost chemat in judecata numai in scopul sesizarii instantei competente pentru el, oricare dintre parati poate invoca necompetenta la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante. Art. 113: Competenta teritoriala alternativa ...

Exceptii de procedura in noul Cod de procedura civila
... ceptii. Competenta, litispendenta, conexitatea si autoritatea de lucru judecat Regasim in Codul de procedura civila exceptii cum sunt: exceptia de necompetenta, conflictul de competenta, exceptia de litispendenta, cea de conexitate, exceptia puterii lucrului judecat, exceptia disjungerii. Arti ...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
... .G. nr. 4/2013). 2. Competenta. Competenta materiala. Competenta teritoriala. Prorogarea competentei. Delegarea instantei. Stramutarea. Exceptia de necompetenta. Conflictele de competenta. 3. Capacitatea procesuala, calitatea procesuala si interesul - conditii de exercitare a actiunii civile. 4 ...

Atentie: Necompetenta absoluta a instantei de recurs
... ele, preluat din art. 317 CPC 1865, a fost dezvoltat [art. 503 alin. (2) pct. 1 NCPC: „hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei [prin „alcatuirea instantei” trebuie sa intelegem comp ...

NCPC: Neagravarea situatiei partii in propria cale de atac
... la agravarea situatiei partii care a avut initiativa declararii caii de atac. Cu toate acestea, s-a apreciat ca exceptiilor de incompatibilitate, de necompetenta absoluta si de nulitate a hotararii nu li se poate opune principiul non reformatio in pejus, intrucat admiterea acestor exceptii duce la ...

NCPC: Solutii in ipoteza motivului de recurs
... PC 1865 vorbeste despre incalcarea formelor de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 alin. (2). Cu alte cuvinte, alte motive decat necompetenta judecatorului. Din aceasta perspectiva a fost extinsa sfera chiar sub imperiul legii actuale care, in art. 105 alin. (2) CPC 1865, are in ...

Motivele de casare si solutiile posibile in recurs
... are, in aceasta situatie, instanta de judecata, admitand recursul, va casa hotararea care a constatat ca instanta este competenta sa judece, desi era necompetenta general, si va respinge cererea ca nefiind de competenta instantelor de judecata. In cazul in care se constata ca instanta a fost neco ...

Competenta materiala. Reintegrare pe calea ordonantei presedintiale
... sp;Investita cu solutionarea actiunii, Judecatoria Constanta, Sectia civila, prin sentinta civila nr. 3207 din 28 februarie 2012, a admis exceptia de necompetenta materiala si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Constanta. Pentru a dispune astfel, judecatoria a ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... rins: "(2) Daca un parat a fost chemat in judecata numai in scopul sesizarii instantei competente pentru el, oricare dintre parati poate invoca necompetenta la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante." 33. La articolul 111 alineatul (1), punctu ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
PLANUL DE INVATAMANT al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA Pregatirea initiala Pentru aplicarea intocmai a dispozitiilor art. 18 alin. (1) - (3), art. 20 alin. (1), art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea...

Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 97 din data de 7 februarie 2012 a  fost publicata Rezolutia Biroului de conducere al Camerei Nationale nr. 17/2012 pentru aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International. Rezolutia 17 din 16...

Codul de procedura civila. Noutati de la Minister
... recurga la mediere, introduce sau modifica unele reguli privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, regimul juridic al exceptiei de necompetenta, regandirea solutiilor pe care le pot pronunta instantele investite cu solutionarea cailor de atac, ori noua solutie promovata in materia ...

Catalin Predoiu: Noul Cod de procedura civila reprezinta o oportunitate pentru simplificarea procedurilor
... recurga la mediere, introduce sau modifica unele reguli privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, regimul juridic al exceptiei de necompetenta, regandirea solutiilor pe care le pot pronunta instantele investite cu solutionarea cailor de atac, ori noua solutie promovata in materia ...

Coruptie in justitia gorjeana? - rezultatul verificarilor Inspectiei Judiciare
... tina loc de act autentic de schimb. Prin Sentinta civila nr. 8825/11.11.2008 Judecatoria Tg. Jiu, in dosarul nr. 14182/318/2008, a admis exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg. Jiu si in consecinta a declinat spre competenta solutionare cauza in favoarea Tribunalului Gorj – Sectia c ...

Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
... rarilor actelor de stare civila). Competenta materiala. Competenta teritoriala. Prorogarea competentei. Delegarea instantei. Stramutarea. Exceptia de necompetenta. Conflictele de competenta. 2. Capacitatea procesuala, calitatea procesuala si interesul - conditii de exercitare a actiunii civile. 3. ...

Contestatie impotriva dispozitiei emisa de primar
... ii, constatand ca instanta de apel a solutionat cauza cu incalcarea dispozitiilor procedurale relative la calificarea actiunii deduse judecatii si la necompetenta materiala a tribunalului de a judeca litigiul, in prima instanta, Inalta Curte, in baza dispozitiilor art. 304 pct. 9 coroborate cu cele ...

Conflict negativ de competenta. Conditii
... pe rolul Tribunalului Galati la 25 februarie 2010. Prin sentinta nr. 137 din 1 aprilie 2010, Tribunalul Galati, Sectia penala, a admis exceptia de necompetenta materiala a tribunalului in solutionarea cauzei, invocata de condamnatul M.M. prin aparator ales, iar in baza art. 42 C. proc. pen., a de ...

Desfiintarea postului si redistribuirea in alta functie. Conflict de munca. Competenta materiala
... lcare a accesului la justitie pentru apararea intereselor sale legitime. Inalta Curte a invocat din oficiu, ca motiv de ordine publica exceptia de necompetenta materiala a instantelor comerciale care s-au pronuntat in cauza, retinand recursul spre solutionare  pe acest motiv. Asupra excep ...

Legea micii Reforme nr. 220 din 2010
... tiile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile." 20. La articolul 158, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Daca instanta se declara necompetenta, hotararea nu este supusa niciunei cai de atac, dosarul fiind trimis de indata instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activit ...

Desfiintarea postului si redistribuirea in alta functie. Conflict de munca. Competenta materiala.
... time.             Inalta Curte a invocat din oficiu, ca motiv de ordine publica exceptia de necompetenta materiala a instantelor comerciale care s-au pronuntat in cauza, retinand recursul spre solutionare  pe acest motiv.    ...

Cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la aspecte vizand aplicarea legii in timp. Respingerea cererii.
... alitate –, ci sunt elemente de analiza pe care instanta urmeaza sa le aiba in vedere sub forma unor chestiuni prealabile in solutionarea exceptiei de necompetenta teritoriala. (Sursa: I.C.C.J, Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr.  64 din 13 ianuarie 2010) Prin cererea ...

Verificarea regularitatii actului de sesizare. Obiectul verificarii
... rivind competenta organelor judiciare, iar nu la nulitati („exceptia nulitatii”). Modalitatea juridica prin care procurorul sau partile pot invoca necompetenta organelor judiciare este „exceptia de necompetenta”, aceasta realizandu-se prin formularea unei cereri prin care se „ridica exceptia de n ...

Competenta Directiei Nationale Anticoruptie. Art. 13 alin. (1) lit. b) din O. U. G. nr. 43/2002
... proc. pen., prin Decizia nr. 410 din 10 aprilie 2008 - prin incheierea din sedinta publica de la 20 iunie 2008, a respins ca neintemeiata exceptia de necompetenta materiala si dupa calitatea persoanei, cu consecinta restituirii cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale potrivit ari. 332 a ...

Infractiuni comise de avocati: Competenta DNA. Art. 13 alin. (1) lit. b) din O. U. G. nr. 43/2002
... proc. pen., prin Decizia nr. 410 din 10 aprilie 2008 - prin incheierea din sedinta publica de la 20 iunie 2008, a respins ca neintemeiata exceptia de necompetenta materiala si dupa calitatea persoanei, cu consecinta restituirii cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale potrivit ari. 332 a ...

Stramutare. Efectele stramutarii. Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata
... ata in prima instanta a plangerii amintite in favoarea Curtii de Apel Pitesti. Hotarand astfel, Curtea de Apel Targu Mures a admis exceptia de necompetenta teritoriala, invocata din oficiu, intemeiata pe dispozitiile art. 30 alin. (2) si art. 30 alin. (1) C. proc. pen., cu motivarea ca in rap ...

Actiune privind anularea dispozitiei prin care s-a respins notificarea prin care se solicita restituirea in natura a unui imobil. Dovada calitatii de mostenitor.
... ci competenta legala de solutionare a notificarii formulata in baza Legii nr. 10/2001, situatie in care, dispozitia emanata de la o persoana juridica necompetenta, nu poate fi privita decat, ca fiind nula absolut. In consecinta, se mai arata, urmare constatarii nulitatii, actul atacat se desfiint ...

Raspuns Asociatia Magistratilor ref la exceptia inadmisibilitatii si exceptia de necompetenta materiala a ICCJ
... . Pentru aceste motive, solicitam respingerea exceptiei inadmisibilitatii recursului, invocata de intimatul CSM. 2. Referitor la exceptia de necompetenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal Solutia ce urmeaza a fi data cu privi ...

Drept de autor. Neexecutarea culpabila de catre editor a obligatiei de a publica opera. Dreptul autorului operei la dezdaunare. Remuneratia stabilita prin contract.
... elor civile, si nu in complet constituit pentru conflictele de drepturi, care fac parte din categoria mai larga a litigiilor de munca. Exceptia de necompetenta materiala a tribunalului de a judeca pricina in prima instanta, invocata de recurenta, este nefondata deoarece, pentru determinarea acest ...

Obligatii comerciale. Competenta teritoriala
... atrage competenta teritoriala a Judecatoriei Tecuci. Prin sentinta comerciala nr.1780 din 22 septembrie 2008 Judecatoria Tulcea admite exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Tulcea, invocata din oficiu, si dispune declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatorie ...

Prescriptibilitatea drepturilor de creanta
... caruia curge prescriptia; b) prin introducerea unei cereri de chemare in judecata, chiar daca cererea a fost introdusa la o instanta judecatoreasca necompetenta; c) printr-un act incepator de executare. Prescriptia nu este intrerupta, daca s-a pronuntat incetarea procesului, daca cererea de ch ...

Raporturile juridice in arbitrajul comercial
... desprinde ca partile au inteles sa dea prin conventia lor prioritate arbitrajului. In lipsa clauzei compromisorii, tribunalul arbitral si-a constatat necompetenta si a dispus inchiderea procedurii arbitrale13. Solutia contrara rezulta dintr-o alta speta a unei alte instante arbitrale, cu prilejul so ...

Anularea contractului de vanzare-cumparare continand o clauza compromisorie – Jurisprudenta arbitrala
... ia partile au stipulat o clauza compromisorie. Solutia Tribunalului arbitral Tribunalul arbitral urmeaza sa solutioneze, in prealabil, exceptia de necompetenta invocata de parata. Tribunalul arbitral retine ca in contractul de vanzare incheiat in iulie 2004 partile au prevazut la art. IX urmatoar ...

Arbitrabilitatea litigiului
... bitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei Prin incheierea nr. 157 din 31 mai 2001 CAB si-a constatat necompetenta de a solutiona actiunea formulata de o societate comerciala romana, pentru considerentul ca unele capete de cerere apar a nu avea caracte ...

Arbitrabilitatea litigiului. Caracter patrimonial si tranzactionabilitate.
Arbitrabilitatea litigiului. Caracter patrimonial si tranzactionabilitate. Prin Incheierea nr. 157 din 31 mai 2001 CAB si-a constatat necompetenta de a solutiona actiunea formulata de o societate comerciala romana, pentru considerentul ca unele capete de cerere apar a nu avea caracter p ...

Contestatia in anulare si revizuirea in procesul civil
Contestatia in anulare si revizuirea in procesul civil Cons. jur. Valentin Pulbere > Motive pentru exercitarea contestatiei in anulare I. Hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare: - cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a...

Unde introducem cererea de chemare in judecata?
... naintam cererea la o instanta competenta. Daca nu am tine cont de regulile de competenta riscam ca adversarul sa ridice in fata instantei exceptia de necompetenta. Din punct de vedere teritorial reclamantul trebuie sa introduca cererea la instanta domiciliului paratului. Daca paratu ...

CEDO - Cauza Ispan contra Romaniei
... lor de cerere in absenta declaratiei exprese din partea lor. 13.  Prin hotararea din 3 aprilie 1995, Judecatoria Timisoara si-a declarat necompetenta in favoarea curtii de apel Timisoara, competenta in prima instanta in materie de contencios administrativ. Hotararea motivata a fost reda ...

Cum sunt asigurate aceste drepturi legale?
... P. S. si O. V., iar prin decizia nr. 260/A din 7 mai 2003, Curtea de Apel Bucuresti – sectia a III –a civila, a respins, ca neintemeiata, exceptia de necompetenta materiala a sectiei civile a Tribunalului Bucuresti si exceptia lipsei de interes invocate de catre A. P. A. P. S. ; a respins ca nefonda ...

Principii ale procesului civil. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la aparare. Nulitatea hotararii. Proces echitabil.
... P. S. si O. V., iar prin decizia nr. 260/A din 7 mai 2003, Curtea de Apel Bucuresti – sectia a III –a civila, a respins, ca neintemeiata, exceptia de necompetenta materiala a sectiei civile a Tribunalului Bucuresti si exceptia lipsei de interes invocate de catre A. P. A. P. S. ; a respins ca nefonda ...

Fostul ministru al justitiei prezinta noul cod de procedura civila
... practica judiciara unitara. De asemenea, proiectul mai vizeaza schimbari privind procedurile referitoare la recuzare, la stramutare, la exceptiile de necompetenta, citarea si comunicarea actelor de procedura. Pentru a tine pasul mai usor cu aceste modificari va propun sa urmarim in detaliu ce ...

Ce principii trebuie sa respecte instanta de judecata sub sanctiunea nulitatii hotararii?
... P. S. si O. V., iar prin decizia nr. 260/A din 7 mai 2003, Curtea de Apel Bucuresti – sectia a III –a civila, a respins, ca neintemeiata, exceptia de necompetenta materiala a sectiei civile a Tribunalului Bucuresti si exceptia lipsei de interes invocate de catre A. P. A. P. S. ; a respins ca nefonda ...

Principii ale procesului civil. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la aparare. Nulitatea hotararii. Proces echitabil.
... P. S. si O. V., iar prin decizia nr. 260/A din 7 mai 2003, Curtea de Apel Bucuresti – sectia a III –a civila, a respins, ca neintemeiata, exceptia de necompetenta materiala a sectiei civile a Tribunalului Bucuresti si exceptia lipsei de interes invocate de catre A. P. A. P. S. ; a respins ca nefonda ...

Codul de procedura civila - Despre arbitraj
... putabile paratului in arbitraj.     In celelalte cazuri, instanta judecatoreasca, la cererea uneia dintre parti, se va declara necompetenta, daca va constata ca exista conventie arbitrala.     In caz de conflict de competenta, hotaraste instanta judecatoreasc ...

Codul de procedura penala - Apelul
... otarare a fost desfiintata se dispune si atunci cand exista vreunul dintre cazurile de nulitate prevazute in art. 197 alin. 2, cu exceptia cazului de necompetenta, cand se dispune rejudecarea de catre instanta competenta. Art. 380: Solutii complementare (1) Daca hotararea este desfi ...

Codul de procedura penala - Felurile Competentei
... carea unora dintre infractori sau dintre infractiuni sa se faca separat. Sectiunea IV:  Dispozitii comune Art. 39:  Exceptii de necompetenta (1) Exceptia  de  necompetenta   materiala  si  cea  de  necompetenta   dupa  ...

Codul civil - Despre Prescriptie
... a in judecata intrerupe prescriptia, dupa regulile cuprinse in articolul 1868 si 1869, chiar in cazul cind este adresata la o instanta judecatoreasca necompetenta si chiar daca este nula pentru lipsa de forme. (C. civ. 1868, 1869, 1871). Art. 1871 In cazurile prvazute in articolul precedent, p ...

Examen Admitere Barou 2007 - Subiecte de examen
... i.   Contestatia la executarea silita – competenta si efectele hotararii.   Coparticiparea procesuala.   Exceptia de necompetenta   Desistarea.   Divortul prin acordul partilor. Judecata, probele, masuri provizorii, hotararea, cai de atac   ...

Examen Admitere Barou 2007 - Tematica si Bibliografia
... rarilor actelor de stare civila). Competenta materiala. Competenta teritoriala. Prorogarea competentei. Delegarea instantei. Stramutarea. Exceptia de necompetenta. Conflictele de competenta. 2. Capacitatea procesuala, calitatea procesuala si interesul - conditii de exercitare a actiunii civile ...

Cum se pot stinge ipotecile pe cale accesorie?
... rea careia s-a declinat competenta. Potrvit art 160 Cod procedura civila, in cazul declararii necompetentei, dovezile administrate in instanta necompetenta raman castigate judecatii si instanta competenta nu va dispune refacerea lor decat pentru motive temeinice. Prin urmare, textul di ...

Care este instanta competenta pentru judecarea unei cereri de arestare provizorie in vederea extradarii?
... 006) Autor: Curtea de Apel Brasov - Sectia Civila Constata ca prin sentinta civila nr. 571/20.01.2006 Judecatoria Brasov a admis exceptia de necompetenta materiala a instantei in solutionarea cauzei si si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Brasov. La randul sau, Tribunalu ...

Care este procedura de solutionare a plangerii prin care se denunta o practica anticoncurentiala?
... bsp;       Pe fondul cauzei,  instanta de fond a retinut ca, este gresita aprecierea paratului cu privire la necompetenta acestuia.             In opinia instantei de fond, desi paratul a aprec ...

CURTE APEL CIV PAG PRINCIPALA
... de a face izvorata din prevederile Legii nr. 10/2001. Constata ca prin sentinta civila nr. 571/20.01.2006 Judecatoria Brasov a admis exceptia de necompetenta materiala a instantei in solutionarea cauzei si si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Brasov. La randul sau, Tribunalul Braso ...

Curte Apel CIV Conflict negativ de competenta
... 006) Autor: Curtea de Apel Brasov - Sectia Civila Constata ca prin sentinta civila nr. 571/20.01.2006 Judecatoria Brasov a admis exceptia de necompetenta materiala a instantei in solutionarea cauzei si si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului Brasov. La randul sau, Tribunalu ...

Judecatorie COMER Pretentii comerciale
... si chitante de plata, corespondenta purtata de parti in legatura cu executarea contractului. Parata, prin intampinare, a invocata exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti, raportat atat la dispozitiile art.7 cat si la art.10 pct.4 C.pr.civ. si a solicitat de ...

Curte Apel COMER Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii
... rea careia s-a declinat competenta. Potrvit art 160 Cod procedura civila, in cazul declararii necompetentei, dovezile administrate in instanta necompetenta raman castigate judecatii si instanta competenta nu va dispune refacerea lor decat pentru motive temeinice. Prin urmare, textul di ...

ICCJ CONT ADM Denuntarea ca practica anticoncurentiala. Procedura de solutionare.
... bsp;       Pe fondul cauzei,  instanta de fond a retinut ca, este gresita aprecierea paratului cu privire la necompetenta acestuia.             In opinia instantei de fond, desi paratul a aprec ...

ICCJ CIV Imobil preluat in mod abuziv de stat. Contestatie
... rea dispozitiei emise de catre primar, sustinand ca este reala detinatoare a imobilului in litigiu, astfel ca dispozitia a fost emisa de o autoritate necompetenta a solutiona cererea de restituire in natura. Prin sentinta civila nr. 763 din 14 decembrie 2004 Tribunalul Arad – Sectia civila a ...

Cod procedura penala - Competenta
... ei, astfel ca judecarea unora dintre infractori sau dintre infractiuni sa se faca separat. Sectiunea IV Dispozitii comune Art. 39 Exceptii de necompetenta     Exceptia de necompetenta materiala si cea de necompetenta dupa calitatea persoanei pot fi ridicate in tot cursul pr ...

Codul de procedura civila - Despre arbitraj
... it imputabile paratului in arbitraj.     In celelalte cazuri, instanta judecatoreasca, la cererea uneia dintre parti, se va declara necompetenta, daca va constata ca exista conventie arbitrala.     In caz de conflict de competenta, hotaraste instanta judecatoreasc ...

Codul de procedura civila - Proc necontencioasa
... nbsp;   Instanta isi verifica competenta din oficiu, putand cere partii lamuririle necesare.     Daca instanta se declara necompetenta va trimite dosarul instantei in drept sa hotarasca.     Art. 335     Daca cererea, prin insusi cu ...

Codul de procedura civila - Apel/recurs
... imite cauza spre rejudecare primei instante.     Daca prima instanta s-a declarat competenta si instanta de apel stabileste ca a fost necompetenta, anuland hotararea atacata, va trimite cauza spre judecare instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competent, ...

Codul de procedura civila - procedura inaintea primei instante
... decarea pricinii, cel nemultumit putand sa faca, potrivit legii, apel sau recurs dupa darea hotararii asupra fondului.     Daca instanta se declara necompetenta, impotriva hotararii se poate exercita recurs in termen de 5 zile de la pronuntare. Dosarul va fi trimis instantei competente sau, dupa c ...

Spete - dreptul muncii (pct. 41 - 45)
... ii si ale Legii nr. 47/1992 si vazand concluziile recurentului si ale reprezentantului Ministerului Public, retine urmatoarele: Motivul privind necompetenta Curtii Constitutionale de a se pronunta asupra exceptiei de neconstitutionalitate, intrucat Tribunalul Satu Mare a apreciat ca art. 130 a ...

Oficial: Parlamentul adopta Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
... rea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.  "Art. 136. - (1) Dispozitiile prezentei sectiuni privitoare la exceptia de necompetenta si la conflictul de competenta se aplica prin asemanare si in cazul sectiilor specializate ale aceleiasi instante judecatoresti, care se ...

ARBITRAJUL: Aspecte esentiale referitoare la procedura arbitrala
... ta tribunalului arbitral. Acesta isi verifica  competenta “ la primul termen de judecata cu procedura legal indeplinita “. In caz de necompetenta, tribunalul arbitral  pronunta o hotarare prin  care isi declina competenta, hotarare care este definitiva . Daca  tribuna ...

ARBITRAJUL: Obiectul arbitrajului si conventia arbitrala
... ul arbitral a decis ca din pretinsa clauza nu se desprinde ca partile au inteles sa dea  prioritate arbitrajului si, prin urmare, si-a constatat necompetenta. In sens contrar, un alt tribunal arbitral, interpretand clauza “In caz de neintelegeri , partile vor incerca solutionarea pe cale ...

Practica Avocatiala in 2014: 100 de modele de cereri, note de aparare, cai de atac
... sp; Capitolul IV NOTE DE APARARE Note de aparare timbraj Note de aparare invocarea necompetentei teritoriale Note de aparare exceptia de necompetenta functionala Note de aparare calitate procesuala si competenta Note de aparare prematuritate   Capitolul V PROBE Note de ...

Judecata art. 349-477 indice 1
... re instanta a carei hotarare a fost desfiintata se dispune si atunci cand exista vreunul dintre cazurile de nulitate absoluta, cu exceptia cazului de necompetenta, cand se dispune rejudecarea de catre instanta competenta.     ART. 422     Chestiunile complementare &n ...

Participantii in procesul penal art. 29-96
... une de instanta, prin incheiere, din oficiu sau la cererea procurorului ori a partilor.     ART. 47     Exceptiile de necompetenta     (1) Exceptia de necompetenta materiala sau dupa calitatea persoanei a instantei inferioare celei competente potrivit ...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
... 013?) *  Competenta instantelor judecatoresti: − competenta dupa materie si valoare − competenta teritoriala − exceptia de necompetenta − conflictul de competenta − litispendenta si conexitatea (dificultati in ceea ce priveste aprecierea de catre instanta car ...

Formare profesionala magistrati: Procese funciare
...                       - admite exceptia de necompetenta generala a instantelor judecatoresti si declina solutionarea cauzei in favoarea comisiei judetene;       & ...

Admitere la Grefieri: Subiectele
In data de 28 august a avut loc sustinerea examenului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri. Redam mai jos din cuprinsul subiectelor acordate la examenul desfasurat. Procedura Civila: 1. lndicate cazurile de suspendare voluntara a procesului. 1,00 punct Timp recomandat : 10 min 2....

INM: Tematica pentru concurs
... b.    competenta teritoriala; e. incidenle procedural privitoare la competenta instantei (mtinderea competentei instantei sesizate, necompetenta si contlictele de competenta, litispendenta si conexitatea, stramutarea proceselor, delegarea instantei). 2.    Partici ...

Alte tag-uri asemanatoare: necompetenta, instanta necompetenta, exceptia de necompetenta, necompetenta materiala, necompetenta teritoriala, necompetenta internationala, partile pot invoca necompetenta, exceptia de necompetenta materiala a judecatoriei

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]