Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

notificare

Publicitatea cesiunii de creanta prin notificarea debitorului si prin acceptarea cesiunii de catre debitor
Publicitatea cesiunii se poate face in doua feluri: - prin notificarea debitorului; - prin acceptarea cesiunii de catre debitor. 1. Notificarea debitorului se face de catre cedent sau de cesionar printr-o comunicare care poate fi concretizata inclusiv in format electronic si care sa conti ...

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ a fost aprobat
... ului TVA la incasare" va fi completat de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA. Prin intermediul formularului (097) se efectueaza notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, conform cu ...

Cerinte de forma: Notificarea la incetarea CIM perioada de proba
Va supun atentiei urmatoarea situatie:   - incetare CIM cu art. 31 alin 3 din Codul muncii (salariatul a inregistrat la angajator o notificare de incetare a contractului, in timpul peroadei de proba); - avand in vedere prevederea art. 268 alin 1 din Codul muncii; - avand in ...

ANAF: Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare
... bsp;    Constantin Mihail     Bucuresti, 10 octombrie 2012.     Nr. 1.529. Pentru Formularul de notificare - 097- click aici ...

Notificarea de somatie
... sp; ....................,  prin  Biroul Executorului Judecatoresc ........................................., la adresa indicata in prezenta notificare. In speranta unei solutionari amiabile, SEMNATURA DOMNULUI DIRECTOR AL S.C. ....................................... Nota: ...

Model notificare Incetare CIM perioada de proba
... alin. (3) din Codul muncii , republicat, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. Pentru muncitorii necalificati perioa ...

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolventa
Nr. dosar 407/1245/2011 Tribunalul Comercial Bucuresti Debitor: SC........., cui......, sediul Administrator special....... Creditori: SC ... Lichidator judiciar Subsemnatul ......, in caliate de lichidator judiciar al debitorului ....., conform incheierii de sedinta din data de 08.03.2011,...

Actiune privind anularea dispozitiei prin care s-a respins notificarea prin care se solicita restituirea in natura a unui imobil. Dovada calitatii de mostenitor.
... telectuala, decizia nr.  7950 din 6 octombrie 2009) Prin dispozitia nr. 14900 din 13 octombrie 2006, Primarul Municipiului Craiova, a respins notificarea prin care P.E. si R.D. au solicitat, in baza dispozitiilor Legii nr. 10/2001, restituirea in natura a imobilului - teren intravilan in sup ...

Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001. Calitatea de unitate detinatoare a imobilului notificat.
... toritatea pentru valorificarea activelor statului (AVAS) Bucuresti si SC Z. SA, solicitand sa fie obligati sa emita dispozitie motivata cu privire la notificarea pe care a formulat-o in procedura Legii nr. 10/2001 si prin care a cerut restituirea in natura a suprafetei de 4448 m.p., teren expropriat ...

Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001. Calitatea de unitate detinatoare a imobilului notificat.
... toritatea pentru valorificarea activelor statului (AVAS) Bucuresti si SC Z. SA, solicitand sa fie obligati sa emita dispozitie motivata cu privire la notificarea pe care a formulat-o in procedura Legii nr. 10/2001 si prin care a cerut restituirea in natura a suprafetei de 4448 m.p., teren expropriat ...

Dreptul Muncii. Preaviz in 2015. Ghid complet
... ile.   Atentie si la faptul ca nu poti concedia un angajat in perioada de concediu de odihna. CU TOATE ACESTEA, poti sa ii trimiti notificarea de preaviz pe perioada concediului de odihna, atat timp cat incetarea raporturilor de munca nu se va produce pe durata efectuarii zilelor ...

Tot ce trebuie sa stii despre colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile in 2015
Aspectele ce tin de colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile sunt numeroase si complexe. In mod concret, doar un specialist cu experienta solida poate obtine rezultate stralucite in acest domeniu. De ajutor pentru profesionistii din domeniul colecterii de debite comerciale si...

Ghid pentru recuperarea debitelor pentru practicienii dreptului
Colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile - conform noului Cod de procedura civil reprezinta un capitol din care numerosi juristi dau examen zilnic. Cateva dintre subiectele pe care practicienii dreptului trebuie sa le cunoasca in 2015: Abrogarea OG 5/2001 privind somatia de...

Colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile - conform noului Cod de procedura civila
Cunoasteti pasii pe care trebuie sa-i urmati in anumite situatii pentru a colecta si recupera debitele comerciale si civile conform noului cod de procedura civila? Cuprinsul lucrarii care ofera informatii sensibile pe acest domeniu: Capitolul 1: Obligatia de plata 1.1. Creante 1.2....

Testarea angajatilor cu aparatul poligraf la angajare si in cercetarea disciplinara poate fi reglementata in cadrul contractului de munca?
... individual de munca a unei perioade de proba, pe durata acesteia contractul putand inceta din initiativa oricareia dintre parti, doar printr-o simpla notificare. In situatia in care s-ar include testarea cu aparatul poligraf apreciem ca intreaga procedura de cercetare dispclinara isi pierde rolul ...

Litigii de munca legate de preaviz? Iata ce spune legea!
... ditiile art. 64. Atentie la faptul ca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. Tot ce trebuie sa stii despre preaviz ...

Cum recuperam creantele neincasate cand clientul a fost declarat inactiv?
... insa nu este remisa catre prestator si cu confirmarea de sold (are doar numar de intrare). La sfarsitul anului 2014, societatea ii trimite clientului notificare prealabila darii in judecata, insa acesta nu a putut fi gasit. In plus, din luna octombrie 2014, este declarat contribuabil inactiv. &nb ...

Monitorul Oficial nr. 862 din 27 Noiembrie 2014
... esedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 ...

Ce trebuie sa stiti despre punerea in intarziere a debitorului
... eglementeaza punerea in intarziere in art. 1521-1526. Modurile punerii in intarziere la cererea creditorului; de drept. Conditii: - prin notificare scrisa comunicata debitorului - prin executor judecatoresc; - prin recomandata cu confirmare de primire; - prin orice mijloc ce asigura ...

Monitorul Oficial nr. 678 din 17 Septembrie 2014
... sarea, conservarea, distribuirea, codificarea si trasabilitatea tesuturilor si celulelor de origine umana utilizate in scopuri terapeutice, precum si notificarea incidentelor adverse severe si a reactiilor adverse grave survenite in timpul transplantarii lor, aprobate prin Ordinul ministrului sanata ...

Se poate desface contractul de munca pentru nerespectarea conditiilor contractuale, fara sanctiuni anterioare?
... alin. (3) din Codul muncii, republicat, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. 2) pe durata executarii contractului ...

Caz practic: Actiune penala impotriva angajatorului. Acesta refuza executarea hotararii judecatoresti!
... inlaturata; posterior intreruperii, efectul consta in inceperea altei prescriptii (art. 2510 din Codul civil). Prin urmare orice actiune (adresa, notificare, raspuns) a salariatului sau a angajatorului ivita in perioada 10.11.2009 – 11.06.2014 intrerupe termenul de prescriptie, termenul ca ...

Caz practic: Transmiterea notificarii de preaviz prin executor judecatoresc
... are s-a aflat pe lista de concedieri colective. La data de 06.04.2014, preavizul de concediere se incheie. Salariatului i-a fost transmisa prin posta notificarea de preaviz, insa plicul s-a intors, intrucat nu a fost ridicat; s-a incercat contactarea telefonica insa numarul nu mai este disponibil. ...

Drepturile copilului conform Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilor copilului*)
Care sunt drepturile copilului si care sunt masurile de care vom tine cont privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Conform Legii nr. 272 din 21 iunie 2004, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, se prevad toate aspectele de care vom tine cont,...

Model Contract de comodat
... limita capitole precum: partile contractente, obiectul contractului, durata contractului, obligatiile partilor, incetarea contractului, forta majora, notificarea intre parti si nu numai. Contract de comodat (varianta: bunuri imobile) Incheiat astazi ......................... la ........ ...

UTIL: Model Contract de amanet
... lui contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. V. NOTIFICARILE INTRE PARTI 5.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a ...

Monitorul Oficial nr. 416 din 04 Iunie 2014
... aunei salbatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014 2.  PROCEDURA din 29 mai 2014 pentru a asigura notificarea incidentelor si a reactiilor adverse grave EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014 3. & ...

Efectele cesiunii de creanta, intre parti si fata de terti
... nominala, indiferent de pretul de transfer.             Dincolo de modalitatea aleasa pentru notificarea cesiunii, dupa indeplinirea procedurilor in acest sens, debitorul cedat nu mai poate face plata cedentului, ci exclusiv cesionarului. & ...

Publicitatea cesiunii de creanta prin notificarea debitorului si prin acceptarea cesiunii de catre debitor
Publicitatea cesiunii se poate face in doua feluri: - prin notificarea debitorului; - prin acceptarea cesiunii de catre debitor. 1. Notificarea debitorului se face de catre cedent sau de cesionar printr-o comunicare care poate fi concretizata inclusiv in format electronic si care sa conti ...

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014
... ntr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European pot desfasura activitatile prevazute la alin. (1) si (3) dupa notificarea Inspectoratului General al Politiei Romane. Art. 32. (1) Societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzis ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la data aprobarii sale la oficiul registrului comertului. Registrul comertului va transmite o notificare cu privire la aceasta depunere catre Regia Autonoma A«Monitorul OficialA», pentru a fi publicata pe cheltuiala societatii. (3) ...

Tratatul privind comertul cu arme din 03.06.2013
... ata nedeterminata. 2. Fiecare stat parte, in exercitarea suveranitatii nationale, are dreptul de a denunta prezentul tratat. Acesta va transmite o notificare depozitarului, care va notifica toate celelalte state parti. Notificarea poate include motivele denuntarii si va avea efect la 90 de zile d ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... re indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) sau se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (3), sunt considerate legale, fara a fi necesara notificarea acestora de catre parti si emiterea unei decizii de catre Consiliul Concurentei.     (5) Sarcina probei unei incalcari a p ...

HG 119 din 2014 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 - sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
... ncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;     b) incetarea raportului de munca la initiativa angajatorului, prin notificare scrisa, in temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;"   &nb ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile - Actualizat 2014
... drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti; – isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre  cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. R ...

Contract de comodat auto actualizat 2014
... drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti; – isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. Rezilie ...

Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2014
... drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti; – isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. Rezilie ...

Specialistii raspund: Cum recuperam creantele cand debitorul se afla deja in insolventa?
      Potrivit Codului insolventei, administratorul trimite o notificare tuturor creditorilor gasiti in evidentele contabile are debitorului, iar in urma notificarii creditorii se inscriu la masa credala. Asta nu inseamna ca in cazul in care un creditor este omis de l ...

Punerea in intarziere a debitorului
... art. 1521-1526. Modurile punerii in intarziere Debitorul poate fi pus in inarziere la cererea creditorului sau de drept si poate fi facuta prin notificare scrisa comunicata debitorului prin executor judecatoresc, prin recomandata cu confirmare de primire sau prin orice mijloc ce asigura dovada ...

Judecata art. 349-477 indice 1
... initiv care a fost judecata in lipsa poate solicita redeschiderea procesului penal in termen de o luna din ziua in care a luat cunostinta, prin orice notificare oficiala, ca s-a desfasurat un proces penal impotriva sa. ----------     Alin. (1) al art. 466 a fost modificat de pct. 27 ...

Model de contract de agentie comerciala
... i contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. X. NOTIFICARILE INTRE PARTI 10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a ...

Participantii in procesul penal art. 29-96
... t de data si ora efectuarii actului de urmarire penala ori a audierii realizate de judecatorul de drepturi si libertati. Incunostintarea se face prin notificare telefonica, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, incheindu-se in acest sens un proces-verbal.     (3) Lipsa avocatu ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... ta si comunicata partii aflate in eroare in termenul prevazut la alin. (2) sau contractul a fost executat, dreptul de a obtine anularea este stins si notificarea prevazuta la alin. (2) este considerata lipsita de efecte.     ART. 1.214     Dolul     (1 ...

Monitorul Oficial nr. 41 din 17 Ianuarie 2014
    Ordinul nr. 3851/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală     Ordinul nr. 3851/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de...

Decizia nr. 18/2013 privind prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate
... rarea din penitenciar de catre personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul personalului de paza si in prezenta unui politist, fara nicio alta notificare prealabila din partea instantei de judecata, in cazul condamnarilor la pedeapsa inchisorii a carei executare a fost suspendata conditionat ...

Model de Cerere de chemare in judecata
DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa  ____________________________________________________1,  cu  sediul  social  in      _________, str.      _______________, nr.      , judetul/sectorul      ,...

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ a fost aprobat
... ului TVA la incasare" va fi completat de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA. Prin intermediul formularului (097) se efectueaza notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, conform cu ...

Monitorul Oficial nr. 10 din 8 Ianuarie 2014
 Hotararea nr. 1090/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 1090/2013 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 si nr. 547/2012, prin care se implementeaza Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a...

Codul Civil: Administrarea bunurilor altuia
    TITLUL V     Administrarea bunurilor altuia     CAP. I     Dispozitii generale     ART. 792     Calitatea de administrator al bunurilor altuia     (1) Persoana care este...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
... le.     (2) Uzufructuarul ramane dator exclusiv fata de nudul proprietar numai pentru obligatiile nascute inainte de cesiune. Pana la notificarea cesiunii, uzufructuarul si cesionarul raspund solidar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor fata de nudul proprietar.   &nbs ...

Recuperarea debitelor in mod garantat!
Este perfect posibil! Iti poti recupera debitele in mod garantat, fara sa depui eforturi supraomenesti, fara sa iti pierzi cumpatul sau afacerea. Din pacate, nu sunt multi practicieni ai dreptului care sa cunoasca acest domeniu in cel mai mic detaliu. Si au doar de pierdut. Odata cu intrarea in...

Noul proiect al Codului insolventei, finalizat pana la sfarsitul anului
... a, cel putin in ceea ce priveste procedurile premergatoare insolventei, votul creditorilor, finantarile prioritare, rangul creantelor si cerintele de notificare. Prin Codul Insolventei, Guvernul a abrogat vechea Lege 85/2006 privind procedura insolventei si a decis ca noile prevederi cuprinse in ...

Noi reguli la Instante
... , prin publicarea in Monitorul Oficial nr. 684 din 7 noiembrie a Hotararii CSM nr. 1.080 /2013 judecatorii desemnati pentru realizarea activitatii de notificare sau comunicare in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie comerciala sau civila pot lua legatura cu membrii Retelei ...

Insolventa transfrontaliera - Codul Insolventei 2013
... prezentei ordonante de urgenta.     ART. 286     (1) Citarea creditorilor straini cunoscuti, precum si comunicarea si notificarea oricarui act de procedura catre acestia se vor realiza in conditiile prezentei ordonante de urgenta. Instantele vor dispune luarea masuril ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... zatoare privind conturile in valuta ale institutiei de credit debitoare, deschise la institutii de credit corespondente, prin:     1. notificarea corespondentilor asupra declararii in stare de faliment a institutiei de credit debitoare, precum si asupra blocarii disponibilitatilor di ...

Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa - Codul Insolventei 2013
... te in intregime, in cazul in care toti asociatii persoanei juridice sau persoana fizica, dupa caz, solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la notificarea lichidatorului judiciar facuta administratorului special, urmand ca bunurile sa treaca in coproprietatea asociatilor/actionarilor, corespu ...

Falimentul si lichidarea activelor - Codul Insolventei 2013
... administratorului judiciar, daca, pana la data deschiderii procedurii falimentului, nu a fost ridicat dreptul de administrare;     f) notificarea intrarii in faliment.     (3) In cazul intrarii in faliment, incheierea sau, dupa caz, sentinta va indica si termenele pre ...

Reorganizarea in insolventa - Codul insolventei 2013
... lterior confirmarii planului;     D. fuziunea sau divizarea debitorului, in conditiile legii, inclusiv cu respectarea obligatiilor de notificare a operatiunilor de concentrare, potrivit legislatiei in domeniul concurentei. În cazul divizarii, dispozitiile art. 241^1 alin. (3) d ...

Primele masuri. Intocmirea tabelului de creante. Contestatiile - Codul Insolventei 2013
... de creante. Contestatiile     ART. 99     (1) In urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, dupa caz, potrivit preveder ...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... remedierii incalcarii obligatiilor sau neexecutarea obligatiei de reluare a furnizarii utilitatilor in termen de maximum 10 zile calendaristice de la notificarea primita de la administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar constituie in sine o noua incalcare si se va sanctiona cu o noua amenda. ...

Lichidatorul Judiciar - Codul Insolventei 2013
... a unor contracte incheiate de debitor;     f) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, notificarea creditorilor in cazul neinscrierii sau inscrierii partiale a creantelor, precum si intocmirea tabelelor creantelor;     g) ...

Administratorul Judiciar - Codul Insolventei 2013
... a unor contracte incheiate de debitor;     k) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, notificarea creditorilor in cazul neinscrierii sau inscrierii partiale a creantelor, precum si intocmirea tabelelor creantelor;     l) ...

Administratorul Special - Codul Insolventei 2013
... fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de catre administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu.     (2) Adunarea generala va fi prezidat ...

Procedura insolventei - Codul Insolventei 2013
... sp;  ART. 39     (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta ordonanta de urgenta, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de procedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate di ...

Procedurile de prevenire a insolventei - Codul insolventei 2013
... n. (1) si, pentru opozabilitate fata de terti, se depune la grefa tribunalului, unde va fi inregistrata intr-un registru special. Despre depunerea si notificarea acesteia se face mentiune in registrul in care este inregistrat debitorul.     (6) Oferta de concordat preventiv va cuprin ...

Registrul Comertului: Derogari ref. procedura de declarare
... Contribuabilii care au obligatia depunerii pentru o fractiune de an a Declaratiilor 101, 120 si 130, dupa caz, sunt supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea in termen a declaratiilor de impunere din oficiu. Pentru celelalte obligatii fiscale sau declaratii informative, alte ...

MAI: Noul proiect de OUG privind amenzile
     Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice Ţinand seama de faptul ca, potrivit statisticilor Ministerului Afacerilor Interne in anul 2012, din totalul de 26927...

Legea Insolventei: Titlul III Insolventa Transfrontaliera
... tor prevederile prezentei legi. Art. 286     1)    Citarea creditorilor straini cunoscuti, precum si comunicarea si notificarea oricarui act de procedura catre acestia se vor realiza in conditiile prezentei legi. Instantele vor dispune luarea masurilor corespunzatoa ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... ane. Art. 39     (1)    Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de procedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate di ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... n. (1) si, pentru opozabilitate fata de terti, se depune la grefa tribunalului, unde va fi inregistrata intr-un registru special. Despre depunerea si notificarea acesteia se face mentiune in registrul in care este inregistrat debitorul. (6)    Oferta de concordat preventiv va cuprind ...

Obiectul inlesnirilor la plata
... ecare partener, pentru obligatiile fiscale datorate de acesta.     La cererea de eliberare a atestatului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat ...

Bunuri mobile: Contractul de schimb
... ului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. VI. NOTIFICARILE INTRE PARTI 6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este 52 valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a p ...

Dezbatere publica: Normele Legii Arhivelor Nationale
... Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, dupa cum urmeaza:   a) procedura de notificare prevazuta la art. 18 alin. (5) din Lege si continutul acesteia;   b) datele care se introduc in Registrul operatorilor economici pres ...

UNNPR: Noi reguli in materia apostilei si a supralegalizarii
Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania a publicat in Monitorul Oficial nr. 531 din 22 august 2013 Hotararea nr. 75 din 6 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizarii de catre Camerele Notarilor Publici pe actele...

Uniunea Notarilor: Noua procedura de comunicare
... a Nationala a Notarilor Publici din Romania a publicat in Monitorul Oficial nr. 531 din 22 august 2013 Metodologia din 6 august 2013 privind citarea, notificarea si comunicarea actelor de procedura in materie notariala Notarul public va instrumenta actul notarial pentru care legea dispune ca part ...

Model: Citatie notariala privind deschiderea procedurii succesorale
... *4) Aceasta mentiune se va face numai in cuprinsul citatiilor trimise in termenul de optiune succesorala. Vezi aici Metodologia privind citarea si notificarea actelor de procedura in materie notariala  ...

Monitorul Oficial nr. 536 din 26 August 2013
... , Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei     Ordinul nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei     Regulamentul din 02.08.2013, Autoritatea Na ...

Monitorul Oficial nr. 531 din 22 August 2013
... tararea nr. 76/2013, Uniunea Nationala a Notarilor Publici     Hotararea nr. 76/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind citarea, notificarea si comunicarea actelor de procedura in materie notariala     Metodologia din 06.08.2013, Uniunea Nationala a Notarilor Pub ...

Model: Actiune in reintegrare
... (proprietar) trebuie sa asigure locatarului chirias folosinta lucrului. Cand obligatia consta in a face, debitorul trebuie pus in intarziere printr-o notificare, cu exceptia situatiilor in care, prin efectul legii sau al contractului, debitorul este de drept in intarziere. In materie privind profesi ...

Model Angajament
...

Temei legal: Atentie la incadrarea Demisiei
... enteaza demisia. Astfel, art. 81 alin. (1) din cod stabileste ca prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. Potrivit alin. (7) di ...

Proiect MJ: asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala
... 19. Art. 34 se modifica si va avea urmatorul continut: (1) In aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1393/2007 din 13 noiembrie 2007 privind notificarea asupra documentelor judiciare si extrajudiciare in materie civila si comerciala in statele membre si de abrogarea a Regulamentului nr. 134 ...

Model: Contract de locatiune
... NALA 6.1. Locatorul raspunde de neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, caz in care poate rezilia contractul dupa o prealabila notificare scrisa; in consecinta, locatorul: a) nu mai are dreptul la chirie si la celelalte categorii de varsaminte la care este obligat locatarul ...

Punerea in intarziere a debitorului
... arziere in art. 1521-1526. b. Modurile punerii in intarziere * la cererea creditorului; * de drept. c. Conditii: 1.    prin notificare scrisa comunicata debitorului * prin executor judecatoresc; * prin recomandata cu confirmare de primire; * prin orice mijloc ce asigura ...

Model: Contract de transport
... tract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. VII. NOTIFICARILE INTRE PARŢI 7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la a dresa/sediul prevazut in partea introductiva a ...

FNUASS. Drepturile privind concediile si indemnizatiile care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii
... n Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; b) incetarea raportului de munca la initiativa angajatorului, prin notificare scrisa, in temeiul art. 31 alin. (41) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; (…) Textul ...

Apt conditionat nu inseamna inapt
... nu isi manifesta consimtamantul in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului cu privire la noul loc de munca oferit, precum si dupa notificarea cazului catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca. Instantele de judecata nu au o practica unitara in aprecierea organelor ...

UE: Norme NOI pentru protectia consumatorilor in caz de pierdere sau furt al datelor cu caracter personal
... liate de apeluri; - sa utilizeze un format standardizat (de exemplu un formular on-line care sa fie acelasi in toate statele membre ale UE) pentru notificarea autoritatii nationale competente. Comisia doreste, de asemenea, sa stimuleze companiile sa cripteze datele cu caracter personal. Ca ata ...

Noi metode calcul a penalitatilor datorate
... mpetenta la cererea contribuabilului, in termen de 5 zile de la data solicitarii. La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de l ...

Hotarare CEDO: Condamnarea Romaniei pentru incalcarea dreptului la un proces echitabil
... e si trebuie interpretate prin trimitere la o situatie materiala si informala. In acest sens, Curtea a apreciat deja ca reprezinta o acuzatie nu doar notificarea oficiala a invinuirii de a fi savarsit o infractiune, ci orice masura care are repercusiuni importante asupra situatiei suspectului (Eckle ...

Actiune in rezolutiunea unui contract
... iilor nu poate avea loc, creditorul nu are dreptul decat la daune-interese. Rezolutiunea/rezilierea unilaterala a contractului poate avea loc prin notificarea scrisa a debitorului atunci cand partile au convenit astfel, cand debitorul se afla de drept in intarziere ori cand acesta nu a executat o ...

Nou: Model Contract de publicitate
... iile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; b) incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce  la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract; c) este ...

Model Contract de societate civila
... ct, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI   9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a ...

Model cadru Contract de fiducie
... ;  (zile, ore) consecintelor lui. IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI 9.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare scrisa, cu acordul ambelor parti, prin act aditional incheiat in forma autentica. 9.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzator regl ...

Cerere de chemare in judecata conform noului Cod civil
DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa ____________________________________________________1, cu sediul social in _________, str. _______________, nr.   ______________ , judetul/sectorul ______________ , numar de ordine in registrul comertului/registrul societatilor agricole/registrul...

Codul de procedura civila: Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept ( art. 1033 - art. 1048)
... unicarii notificarii. (2) Daca locatiunea este pe durata nedeterminata, denuntarea ceruta de lege pentru incetarea contractului va fi considerata si notificare de evacuare a imobilului, in conditiile prezentului articol. (3) Cand locatiunea este pe durata determinata, notificarea de evacuare a imo ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... nscrisa in registrele de publicitate numai daca se depune dovada notificarii facute organelor fiscale teritoriale. (2) In termen de 30 de zile de la notificare, statul sau unitatea administrativ-teritoriala trebuie sa declare si sa inscrie valoarea creantei sale. (3) Nerespectarea obligatiei preva ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... i silite si ale caror creante au fost recunoscute de debitor, in tot sau in parte, creditorul urmaritor are dreptul de a le indica acestora, printr-o notificare, facuta in termen de 10 zile de la data comunicarii de catre executorul judecatoresc a copiei certificate a incheierii de incuviintare a ce ...

Codul de procedura civila: Actele de procedura ( art. 148 - art. 179)
... tatia ce trebuia comunicata, precum si procesul-verbal prevazut la alin. (5) . (12) Dispozitiile prezentului articol se aplica si la comunicarea sau notificarea oricarui alt act de procedura. Art. 164: Cuprinsul dovezii de inmanare si al procesului-verbal (1) Dovada de inmanare a citatiei sau a ...

Incetarea CIM in perioada de proba
... un contract de munca, in 2 exemplare, precizand ca exemplarul care trebuia sa-mi revina nu l-am mai primit.In data de 09.04.2013,mi-a fost inmanata o notificare prin care mi se aducea la cunostinta incetarea contractului individual de munca (inregistrat in REGES NR. SI DATA)in baza art. 31, alin. 3, ...

Cerinte de forma: Notificarea la incetarea CIM perioada de proba
Va supun atentiei urmatoarea situatie:   - incetare CIM cu art. 31 alin 3 din Codul muncii (salariatul a inregistrat la angajator o notificare de incetare a contractului, in timpul peroadei de proba); - avand in vedere prevederea art. 268 alin 1 din Codul muncii; - avand in ...

Monitorul Oficial nr. 156 din 25 Martie 2013
... sarea, conservarea, distribuirea, codificarea si trasabilitatea tesuturilor si celulelor de origine umana utilizate in scopuri terapeutice, precum si notificarea incidentelor adverse severe si a reactiilor adverse grave survenite in timpul transplantarii lor, aprobate prin Ordinul ministrului sanata ...

Model Contract de finantare de tip grant POSDRU
... atii bine justificate, ca urmare a solicitarii beneficiarului, OIPOSDRU delegat poate decide decalarea inceperii proiectului cu cel mult 3 luni, prin notificare, in conformitate cu prevederile art. 9 pct. A alin. (12) lit. g).     (3) Perioada maxima de implementare a proiectului e ...

Cesiunea de creanta
... ntru a proba contractul si continutul acestuia. Publicitatea cesiunii de creanta Publicitatea cesiunii se poate face in doua feluri: 1. prin notificarea debitorului; 2. prin acceptarea cesiunii de catre debitor. 1. Notificarea debitorului se face de catre cedent sau de cesionar printr ...

Proiect UNBR: Servicii de asistenta judiciara
... atului desemnat cu un alt avocat din oficiu intr-o cauza penala se poate face numai, in mod exceptional, pentru motive justificate si cu o prealabila notificare a SAJ. Art 11: Asistenta judiciara in cauza/cauzele conexate cu alta/alte cauze penale va fi asigurata de primul avocat desemnat in aces ...

Incetarea CIM prin acordul partilor vs demisie
... alariatului in sensul stingerii raportului juridic unilateral, prin demisie. Demisia este actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. Preavizul este interva ...

Proiect: Se modifica procesul privind extradarea si mandatul european de arestare
Evolutia permanenta a legislatiei adoptate la nivelul Uniunii Europene in domeniul cooperarii judiciare in materie penala, precum si constatarea de catre judecatori, procurori, politisti si reprezentantii directiei de specialitate a Ministerului Justitiei, a existentei, la nivelul Legii nr....

Consiliul Concurentiei: Concentrare economica aprobata
Consiliul Concurentei a autorizat preluarea CTE Iernut de catre SNGN ROMGAZ SA Consiliul Concurentei a autorizat concentrarea economica ce se va realiza prin preluarea de catre SNGN Romgaz a Centralei Termoelectrice Iernut (CTE Iernut) de la SC Electrocentrale Bucuresti SA - Sucursala...

Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2013
        Ordinul 429/2012, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale         Ordin privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare privind concursul public de oferta - Runda nr....

Restituirea taxei de timbru
... prestate de creditoare in calitate de operator. S-a mentionat ca desi termenul de plata a expirat, debitoarea refuza sa o efectueze astfel incat prin notificarea nr. 1040/2011 i s-a pus in vedere sa achite suma de 137,25 lei, debit existent la data de 14.04.2011. Fata de cele expuse, a solicitat ...

Stabilirea domiciliului fiscal la punctul de lucru. Sanctiuni contraventionale
... social fara activitate, in conditiile in care intreaga activitate se desfasoara in Judetul Giurgiu (unde este punctul de lucru)? Se trimite doar acea notificare sau sunt si amenzi de plata? Raspuns: In principiu, fiind vorba de o apreciere a activitatii societatii din perspectiva gestiunii admini ...

Incetare CIM. Absente nemotivate
... alin. (3) din Codul muncii , republicat, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. Pentru muncitorii necalificati perioa ...

Procedura de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale
ORDIN nr. 1.714 din 6 noiembrie 2012 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 28 noiembrie 2012     In...

Contract de consultanta - protectia proprietatii industriale
... i contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI 9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezent ...

Angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor
Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre .............................................................. si .............................................................. si este conex contractului incheiat intre acestea,...

Transfer de proprietate prinvind CIM
... n Nota de lichidare. Este recomandabila si in aceasta situatie intocmirea notei de lichidare ? In ce temei ? 4. Este recomandabil sa intocmim cate o notificare pt. fiecare angajat prin care sa-l informam despre faptul ca el urmeaza sa lucreze pt. un alt angajator ? 5. Alte aspecte tehnice de care ...

Model: Contract de arendare
... ........................................................... . VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI 9) 7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a ...

Angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor
...................       ……………………………… REPREZENTAT...

Solutia ICCJ: Actiune in anularea unei hotarari arbitrale
Actiune in anularea unei hotarari arbitrale. Natura prevederilor art. 969 C. civ. din perspectiva dispozitiilor art. 364 lit. i) C. proc. civ. Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Arbitrajul Index alfabetic: Actiune in anulare hotarare arbitrala - motivare hotarare - pacta sunt...

ANAF: Noile documente ale inspectiei economico-financiare
... tie obligatorie; Anexa nr. 10- sesizare penala; Anexa nr. 11- nota explicativa; Anexa nr. 12- invitatie; Anexa nr. 13- declaratie; Anexa nr. 14- notificare. ...

Absenta salariatului pe durata pravizului are temei CCM aplicabil
... ui angajatorul poate acorda salariatului dreptul sa lipseasca 4 ore se la programul de lucru pentru gasirea unui nou loc de munca sau poate decide in notificarea de preaviz ca pe durata previzului salariatul este scutit de obligatia de a se mai prezenta la locul de munca. In contractul colectiv de m ...

ANAF: Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare
... bsp;    Constantin Mihail     Bucuresti, 10 octombrie 2012.     Nr. 1.529. Pentru Formularul de notificare - 097- click aici ...

Comisia Europeana a clasat 13 proceduri de infringement deschise impotriva Romaniei
... 2009/65/CE in ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip „master-feeder” si procedura de notificare, transpusa prin OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilo ...

ICCJ: Recurs declarat nul
... lor se sustine ca hotararea este data cu aplicarea gresita a legii, deoarece prin dispozitia Primarului general din 15 februarie 2010 a fost respinsa notificarea reclamantului din 18 iulie 2001, caci notificatorul nu a facut dovada in conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 ca utilaje ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... ract, pentru a putea beneficia de dispozitiile OUG nr. 119/2007. Prin urmare, veti pune in intarziere debitorul, conform art. 1522 Cod civil printr-o notificare scrisa, veti initia si o invitatie la concieliere conform art. 720 indice 1 Cod de proc.civ. dupa care veti putea solicita plata prin inter ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... ract, pentru a putea beneficia de dispozitiile OUG nr. 119/2007. Prin urmare, veti pune in intarziere debitorul, conform art. 1522 Cod civil printr-o notificare scrisa, veti initia si o invitatie la concieliere conform art. 720 indice 1 Cod de proc.civ. dupa care veti putea solicita plata prin inter ...

Actiune in imbogatire fara justa cauza
... nate generic, evaluate dupa pretuirea reclamantului in vederea timbrarii. Cand obligatia consta in a da, debitorul trebuie pus in intarziere printr-o notificare, cu exceptia situatiilor in care, prin efectul legii sau al contractului, debitorul este de drept in intarziere. In materie comerciala avem ...

Notificarea de somatie
... sp; ....................,  prin  Biroul Executorului Judecatoresc ........................................., la adresa indicata in prezenta notificare. In speranta unei solutionari amiabile, SEMNATURA DOMNULUI DIRECTOR AL S.C. ....................................... Nota: ...

Actiune in regres
... retentii evaluabile in bani, care se vor indica in vederea timbrarii. 4. Cand obligatia consta in a da, debitorul trebuie pus in intarziere printr-o notificare, cu exceptia situatiilor in care, prin efectul legii sau al contractului, debitorul este de drept in intarziere. In materie comerciala avem ...

Reintegrarea salariatului urmata de demisie
... pe 3 ani. Reactivarea CIM s-a comunicat in Revisal la 31.08.2012 din motive care tin de societate. La data de 07.09.2012 salariatul in cauza a depus notificare de demisie. Intrebari: 1. Cand este corecta data desfacerii CIM ? (la 01.08.2012 - data suspendarii societatii sau 07.09.2012 - data demis ...

CCM la nivel de unitate: Consemnarea vointei partilor
... ntantilor salariatilor in urma discutiilor cu toti salariatii din unitate in care nu se doreste negocierea unui CCM. Ca angajator trebuie sa facem o notificare in care sa anuntam ITM-ul ca nu se renegociaza un alt CCM si ca urmare inceteaza cu data de 30.08.2012. Am o nelamurire pe viitor cand s ...

Incetarea CIM in cazul dizolvarii societatii
In cazul contractelor incetate de drept in urma dizolvarii angajatorului persoana juridica, care este procedura de informare a angajatului (adresa, notificare, decizie.....)? Raspuns: In cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, angajatul va fi informat despre situatia societatii urmand a ...

Acordare preaviz. Inexistenta reglementarii legale a continutului notificarii de preaviz
... te lovita de nulitate absoluta. Codul muncii nu prevede in cazul concedierii salariatului obligatia angajatorului de a comunica preavizul printr-o notificare separata de decizia de concediere, nu stabileste o procedura privind acordarea preavizului in cazul concedierii. In toate cazurile insa pre ...

Documente valabile fara semnatura si stampila organului emitent
Ordinul nr. 1.107 din 13 august 2012 emis de ministrul Finantelor Publice prevede emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale Ordinul nr. 1.107/2012 este publicat in Monitorul Oficial nr. 598 din 21 august 2012 Astfel, in temeiul...

Concedierea salariatilor cu acordarea perioadei de preaviz
AGA doreste sa concedieze individual salariati .Care este termenul de notificare al salariatilor si daca este obligatoriu acordarea termenului de preaviz de 20 zile lucratoare? Raspuns: Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Concedierea ...

Model notificare Incetare CIM perioada de proba
... alin. (3) din Codul muncii , republicat, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. Pentru muncitorii necalificati perioa ...

Actiune in revendicare a unui imobil instrainat
... C. S.A. si parata P.R.E.     Autoarea reclamantei a inregistrat la data de 19 iulie 2001, pe rolul Primariei Municipiului Brasov, o notificare prin care a solicitat a-i fi restituit in natura imobilul.     Notificarea a fost trimisa de Primaria Municipiului Brasov s ...

Cerere de evacuare neconditionata
... a-mi dovedesc actiunea prin proba cu inscrisuri. Anexez in copii urmatoarele acte -  contract vanzare-cumparare nr.  ........... -  notificare si dovada de comunicare. DOMNULUI PRESEDINTE AL ............................................ ------- NOTA    &nbs ...

Formular: Somatie de plata
DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa  ___________________________________________________,  cu  sediul  social  in      , str.      _________, nr.      , judetul/sectorul      _______, numar de...

Incetarea CIM pe parcursul perioadei de proba. Clarificari aduse de lege
... prin care s-a stabilit o perioada de proba de 30 de zile calendaristice. Pana la implinirea acestui termen de 30 de zile i-a fost inmanata de parata notificarea prin care i s-a comunicat incetarea contractului individual de munca. Salariata a mentionat in fata instantei ca nu a contestat incetar ...

Incetarea CIM pe parcursul perioadei de proba: clarificari aduse de lege
... prin care s-a stabilit o perioada de proba de 30 de zile calendaristice. Pana la implinirea acestui termen de 30 de zile i-a fost inmanata de parata notificarea prin care i s-a comunicat incetarea contractului individual de munca. Salariata a mentionat in fata instantei ca nu a contestat incetar ...

Interpretarea Legii 677 din 2001 aplicabila in cadrul unei firme
... riscului unei rapunderi patrimoniale, contraventionale, etc. Conform art. 1 lit. b) din Decizia 90/2006 privind cazurile in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal, notificarea prelucrarii datelor cu caracter personal nu este necesara cand prelucrarea datelor ...

Eroarea si dolul in Noul Cod Civil
... ui in caz de eroare este un mecanism nou, reglementat de art. 1213 din Noul Cod Civil, ce presupune ca partea care a fost in eroare sa ceara printr-o notificare executarea contractului in modul in care aceasta parte a inteles clauzele acestuia. Adaptarea contractului se poate face numai cu consimtam ...

Anunt UNNPR
... cial al Romaniei partea I-a nr. 216 din 2 aprilie 2012, a intrat in vigoare Decizia nr. 23/2012 privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal. Notarii publici nou numiti in functie nu au obligatia inregistrarii unei notificari in Registr ...

Procedura de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale - aprobata
Ministerul Finantelor Publice emite un ordin - Nr. 714/2012 - pentru aprobarea procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit...

Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
... civil, atunci cand contractul de inchiriere s-a incheiat fara determinarea duratei si nu s-a convenit altfel, chiriasul poate denunta contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decat sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei. ...

Supraveghere video fara acordul salariatilor intr-o institutie publica
... sului persoanelor prin supraveghere video. Sanctiunile aplicate: 1. Amenda in cuantum de 2000 lei, pentru savarsirea contraventiei de omisiune de notificare; 2. Amenda in cuantum de 2000 lei, pentru savarsirea contraventiei de prelucrare nelegala de date cu caracter personal. In ceea ce ...

Pactul comisoriu, o relicva inutila in Noul Cod Civil?
... intarzierea nu se produce de drept, ci la initiativa creditorului, conform art.1522 NCC. În acel caz, creditorul are datoria de a acorda, prin notificare, un termen rezonabil de executare debitorului sau, in lipsa caruia punerea in intarziere nu este eficienta. Ce inseamna „rezonabil&rd ...

Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
... civil, atunci cand contractul de inchiriere s-a incheiat fara determinarea duratei si nu s-a convenit altfel, chiriasul poate denunta contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decat sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei. ...

Monitorul Oficial nr. 287 din 02 Mai 2012
... niul portabilitatii numerelor Actul nr. 873 din 21 Februarie 2012 Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor Ordin pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodaririi apelor ...

Monitorul Oficial nr. 273 din 25 Aprilie 2012
... tul nr. 171 din 18 Aprilie 2012 Emitent: Agentia Nationala pentru Privatizare Ordin privind modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile ...

Noile norme de aplicare a Legii privind regimul juridic al adoptiei
... bsp;   ART. 101     (1) Acordurile prevazute la art. 100 alin. (2) se transmit Oficiului intr-un termen de 45 de zile de la notificare.     (2) In situatia in care acordurile nu sunt transmise in termenul prevazut la alin. (1) sau adoptatorul/familia adoptat ...

Legea nr. 10 din 2001. Pact comisoriu de gradul IV
... antul B.B., in contradictoriu cu paratii Primarul municipiului Constanta, Municipiul Constanta, prin primar si Consiliul local Constanta, retinand ca notificarea inregistrata sub nr. 1243/2001, a solicitat restituirea in natura a terenului in suprafata de 480,60 mp., situat in statiunea Mamaia - lot ...

Monitorul Oficial nr. 250 din 13 Aprilie 2012
... e sera Actul nr. 136 din 06 Aprilie 2012 Emitent: Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice Ordin privind notificarea cu privire la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru Actul nr. 253 din 15 Martie 2012 Emitent: Ministerul Dezvol ...

Forma donatiei in noul Cod civil
... cerute pentru validitatea contractului de donatie incheiat intre absenti, clauza prin care reclamantii donatori renunta la beneficiul formalitatii de notificare (comunicare) a acceptarii donatiei nu este lovita de nulitate. Formalitatea comunicarii acceptarii donatiei nu reprezinta o conditie de for ...

Monitorul Oficial nr. 216 din 02 Aprilie 2012
... tent: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Decizie privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal Actul nr. 7 din 15 Martie 2012 Emitent: Camera Consultantilor Fiscali Hotarare pentru apro ...

Dreptul de preemptiune: 2 situatii intalnite
... i sub conditia suspensiva a neexercitarii dreptului de preemptiune de catre preemptor. Tertul, promitent-cumparator, poate consemna pretul si formula notificarea prevazuta de lege pentru titularul dreptului de preemptiune, respectand dispozitiile art. 1732 Cod civil. In cazul in care preemptorul ...

Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
... civil, atunci cand contractul de inchiriere s-a incheiat fara determinarea duratei si nu s-a convenit altfel, chiriasul poate denunta contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decat sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei. ...

Viciile de consimtamant in noul Cod civil
... ta si comunicata partii aflate in eroare in termenul prevazut la alin. (2) sau contractul a fost executat, dreptul de a obtine anularea este stins si notificarea prevazuta la alin. (2) este considerata lipsita de efecte. ...

Sanctiune ITM. Contestarea proceselor verbale
... . Singura problema e, ca trebuie sa contestam, tot modul de gandire, avand in vedere ca am mai avut discutii pe tema respectiva. Nu exista cumva vreo notificare, sau interpretare emisa de catre ministerul muncii, sau o hotarare judecatoreasca privind, modul de calcul al orelor de noapte , dupa 01.05 ...

Codul de procedura fiscala s-a modificat din nou
... ezentant insarcinat cu supravegherea si coordonarea operatiunii de control. SECTIUNEA a 3-a Notificari administrative ARTICOLUL 10917 Cereri de notificare (1) La cererea autoritatii competente a unui stat membru, autoritatea competenta din Romania comunica destinatarului, potrivit art. 44, ...

Reforma protectiei datelor pe internet
... materie de protectie a datelor, valabil pe intreg teritoriul UE. Vor fi eliminate cerintele administrative inutile, cum ar fi cerintele de notificare pentru societati. Acest lucru va duce la realizarea unor economii de aproximativ 2,3 miliarde EUR pe an de catre intreprinderi; - in loc ...

Punerea de drept in intarziere
... edice chemarea in judecata a debitorului si obligarea sa la plata. Cu alte cuvinte, nu se poate sustine ca punere in intarziere a debitoarei, prin notificarea si comunicarea starii de incapacitate in conditiile Legii nr.76/1992, ar constitui o procedura legala, obligatorie, in lipsa careia credit ...

S-a modificat regimul juridic al adoptiei
... ntrale competente sau organizatiilor acreditate din statul primitor selectarea adoptatorului sau familiei adoptatoare. Art. 51 3. — Odata cu notificarea prevazuta la art. 51 2, Oficiul va solicita autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate din statul primitor sa ii comunice ...

In atentia avocatilor care desfasoara asistenta judiciara
... atului desemnat cu un alt avocat din oficiu intr-o cauza penala se poate face numai, in mod exceptional, pentru motive justificate si cu o prealabila notificare a SAJ. Art 11: Asistenta judiciara in cauza/cauzele conexate cu alta/alte cauze penale va fi asigurata de primul avocat desemnat in ...

Contract de prestari de servicii intre doua agentii
... orului are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite con- tinuarea lucrarii. Daca beneficiarul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus, aceasta este considerata o acceptare tacita a pretului. 4.4. In cazul in care majorarea de preturi intervi ...

Reglementarile Noului Cod civil cu privire la relatia chirias-proprietar
... lasat si o multime de datorii neplatite. Proprietarii sunt mai bine protejati “Chiriasul poate denunta unilateral contractul de chirie, prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic de 60 de zile, daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiri ...

Date de identificare modificate ale salariatului. Act aditional
... tele emise de angajator ce il vizau pe salariat si in registrul de evidenta al salariatilor si se instiinta inspectoratul teritorial de munca print-o notificare la care se anexau copii ale documentelor doveditoare. Tot astfel, se proceda si in cazul schimbarii sediului angajatorului. HG 500/2011 ...

Proiectul privind Regulamentul-cadru pentru organizarea SAJ
... atului desemnat cu un alt avocat din oficiu intr-o cauza penala se poate face numai, in mod exceptional, pentru motive justificate si cu o prealabila notificare a SAJ. Art 11: Asistenta judiciara in cauza/cauzele conexate cu alta/alte cauze penale va fi asigurata de primul avocat desemnat in aces ...

Incetarea CIM inainte de inceperea executarii
... pres prevazute de Codul muncii (prin acordul partilor, prin actul unilateral al angajatorului, prin actul unilateral al salariatului, printr-o simpla notificare in perioada de preaviz etc.), in Anexa 17 la Specificatiile tehnice privind intocmirea si transmiterea Registrului general de evidenta a sa ...

Noul Cod Civil - minorul va fi auditat in instanta in cazul divortului
... intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei".   In sens invers, locatarul poate denunta unilateral contractul de chirie, prin notificare, "cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic de 60 de zile, daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chir ...

Noul Cod Civil: Contractele de credit se modifica radical
... Cu privire la conturile bancare, noul cod prevede dreptul titularului de a dispune in mod liber de sumele din contul curent, fara alta conditie decat notificarea prealabila, in masura in care aceasta a fost agreata contractual. In functie de interpretarea care se va da acestei prevederi, imprumutati ...

Proiect: Regulamentul cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara
... atului desemnat cu un alt avocat din oficiu intr-o cauza penala se poate face numai, in mod exceptional, pentru motive justificate si cu o prealabila notificare a SAJ. Art 11: Asistenta judiciara in cauza/cauzele conexate cu alta/alte cauze penale va fi asigurata de primul avocat desemnat in aces ...

CEDO a dat dreptate Consilierilor Juridici din Romania
... s cererea si a dispus inscrierea reclamantului in registru. Incheierea prevedea si faptul ca parchetul putea introduce apel in termen de 5 zile de la notificare.   Parchetul si Baroul Arges au introdus apel impotriva acestei decizii. Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a intervenit in ...

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel
... a acesteia. (3) In cazul in care Comisia apreciaza ca fiind necesara prezenta la dezbateri a partii lipsa, aceasta poate stabili un nou termen, cu notificarea partii in cauza. Termenul nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice. (4) La cererea motivata si insotita de acte doveditoare, depus ...

Model contract drepturi de autor
... t a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. IX. NOTIFICARI 9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a ...

Persoane care pot tine contabilitatea unei societati
... respectivului acord, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, dupa inregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevazuta la art. 1. In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 4 face dovada ca este asigurat pentru as ...

Contract de antrepriza
... lui contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI 9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a ...

Contract de administrare ( partea II )
... neinterese. IX. Modificarea contractului 9.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare scrisa, cu acordul ambelor parti, prin act aditional. 9.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor ...

Parlamentul Romaniei analizeaza suspendarea ratelor la credite pentru populatia aflata in "saracie extrema"
... ui de credit, declaratia pe proprie raspundere a consumatorului cu privire la situajia de forta majora si ancheta sociala corespunzatoare. (2) Orice notificare ce nu contine elementele enumerate va fi considerate nula de drept. Art.9. - Autoritatea administratiei publice locale angajata sa cert ...

Noul Cod al muncii, modificarea contributiilor la asigurarile sociale
... de maximum 30 de zile calendaristice. Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. Pe durata perioadei de proba salariat ...

Accesul la dosarul de concurenta, regulile acordurilor de acces din sectorul de comunicatii electronice, stabilirea bazei impozitului pe venit
... abila documentara se efectueaza asupra persoanelor fizice selectate. Activitatea de verificare fiscala prealabila documentara se desfasoara fara notificarea persoanei fizice. Pe perioada desfasurarii activitatii de verificare fiscala prealabila documentara, organele fiscale pot solicita te ...

Monitorul Oficial nr. 196 din 22 Martie 2011
... Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate pentru masini, echipamente individuale de pro ...

Evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile oferite de Consiliul Concurentei
================================================ ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 179/14.03.2011 ================================================= *** LEGE Nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru...

Contract de comodat pentru bunuri imobile
... repturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti; – isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr -o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. Rezilie ...

Fuziunea fondurilor de pensii, prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie, normele de certificare a declaratiilor fiscale anuale
... bilitatea reluarii acesteia conform alin. (4). Participantul si angajatorul, dupa caz, pot relua plata contributiei in orice moment, cu notificarea prealabila a administratorului si/sau a angajatorului, dupa caz, cu privire la virarea contributiei. Calitatea de participant la un f ...

Contractul de inchiriere, donatii, beneficiarii rentei viagere, exercitiu financiar, obligatii fiscale
... , in conformitate cu prevederile art. 17-20; d) semnatura fiecarei parti; e) data si locul incheierii contractului; f) modalitatile de notificare. Informatiile continute in formularul standard prevazut la art. 10 nu pot fi modificate decat cu acordul expres al partilor sau in ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale
... inscrisurile care constata dreptul de proprietate al constituitorului asupra bunului, prin mijloace proprii, fara a fi necesara vreo autorizatie sau notificare prealabila. (2) Creditorul nu poate insa tulbura linistea si ordinea publica ori recurge, in mod direct sau indirect, la constrangere, chi ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL X - Garantiile personale
... este data in vederea acoperirii datoriilor viitoare ori nedeterminate sau pentru o perioada nedeterminata, fideiusiunea poate inceta dupa 3 ani, prin notificarea facuta debitorului, creditorului si celorlalti fideiusori, daca, intre timp, creanta nu a devenit exigibila. (2) Aceasta regula nu se a ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... ligat sa notifice de indata preemptorului cuprinsul contractului incheiat cu un tert. Notificarea poate fi facuta si de acesta din urma. (2) Aceasta notificare va cuprinde numele si prenumele vanzatorului, descrierea bunului, sarcinile care il greveaza, termenii si conditiile vanzarii, precum si lo ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL VII - Stingerea obligatiilor
... debitorului. (5) Debitorul trebuie sa notifice creditorului existenta evenimentului care provoaca imposibilitatea de executare a obligatiilor. Daca notificarea nu ajunge la creditor intr-un termen rezonabil din momentul in care debitorul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca imposibilitatea de execut ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL VI - Transmisiunea si transformarea obligatiilor
... rii contractului de cesiune. Forma cesiunii Art. 1.573. - (1) Creanta este cedata prin simpla conventie a cedentului si a cesionarului, fara notificarea debitorului. (2) Consimtamantul debitorului nu este cerut decat atunci cand, dupa imprejurari, creanta este legata in mod esential de per ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL V - Executarea obligatiilor
... ntata, daca are un pret curent sau are o valoare prea mica fata de cheltuielile unei vanzari publice, instanta poate incuviinta vanzarea bunului fara notificarea creditorului. Retragerea bunului consemnat Art. 1.515. - Debitorul are dreptul sa retraga bunul consemnat cat timp creditorul nu a d ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL II - Izvoarele obligatiilor
... la data la care ea putea fi valabil confirmata de catre partea interesata. (6) Cel care trebuie sa confirme poate sa fie pus in intarziere printr-o notificare prin care partea interesata sa ii solicite fie sa confirme contractul anulabil, fie sa exercite actiunea in anulare, in termen de 6 luni de ...

UNBR a modificat in weekend Statutul avocatului
... asociati si baroului din care face parte intentia de retragere, cu cel putin 3 luni inainte.   (2) La implinirea termenului prevazut in notificare consiliul baroului va lua act de retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare in evidentele sale.   (3) In c ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL V - Administrarea bunurilor altuia
Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL V - Administrarea bunurilor altuia Codul civil - CAPITOLUL I - Dispozitii generale  Calitatea de administrator al bunurilor altuia  Art. 792. - (1) Persoana care este imputernicita, prin legat sau conventie, cu administrarea unuia sau mai...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata
... iind aplicabile.  (2) Uzufructuarul ramane dator exclusiv fata de nudul proprietar numai pentru obligatiile nascute inainte de cesiune. Pana la notificarea cesiunii, uzufructuarul si cesionarul raspund solidar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor fata de nudul proprietar.  (3) Dupa n ...

Castigul salarial mediu brut, indexarea valorii nominale a tichetului de masa, auditarea sistemelor informatice
... Programul de formare profesionala continua se notifica CNVM la sfarsitul fiecarui an pentru urmatorul an calendaristic. Dupa notificare, organismele de formare profesionala au obligatia de a face publice programele de formare profesionala, in vederea primirii optiunilor de p ...

Monitorul Oficial nr. 125 din 18 Februarie 2011
... i, Comertului si Mediului de Afaceri Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate Actul nr. - din 02 Februarie 2011 Emitent ...

Amenzi de 8000 de lei pentru proprietarii care nu renoveaza fatada locuintei
... baza unor programe multianuale stabilite de autoritatile locale. Acestea se vor ocupa si de inventarierea cladirilor la care trebuie intervenit si de notificarea proprietarilor care refuza sa si le renoveze. - lucrarile se vor face pe cheltuiala proprietarilor, iar daca acestia refuza, lucrar ...

Alte tag-uri asemanatoare: notificarea cesiunii, notificare, NOTIFICARE PENTRU, notificare prealabil, 9679 notificarea, 9679 notificarea cesiunii, notificare executor, notificare de reziliere, notificare/somatie, notificare de plata, Model Formular: Notificare, notificarea, Actiune privind anularea dispozitiei prin care s-a respins notificarea prin care se, notificare-somatie, notificarea debitorului, notificarea actelor judiciare, model notificare, notificare incetare cim perioada de proba, 2007 privind notificarea

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]