Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

opozabil

Societate cu raspundere limitata. Neregularitati in numirea reprezentantilor. Inopozabilitate fata de terti
... Cod procedura civila. In fundamentarea recursului sau recurentul critica instanta de apel pentru gresita aplicare a prevederilor legale in materia opozabilitatii fata de terti a schimbarii administratorului unei societati comerciale cu raspundere limitata, ignorand ca cererea de reziliere a contr ...

Se modifica Legea Societatilor Comerciale!
... infiintarea unei societati comerciale, a cel putin 50% din partile sociale ale acesteia catre una sau mai multe persoane sa se efectueze si sa devina opozabila tertilor numai dupa realizarea inspectiei fiscale efectuate de organele de specialitate din cadrul ANAF, in cel mult 30 de zile. Cat de ...

Atentie: Efectele dreptului de retentie
... fructele, dreptul de retentie intanzindu-se si asupra acestora, dar trebuie sa le predea proprietarului odata cu bunul. Un alt efect se refera la opozabilitatea fata de terti. Expresie a naturii juridice speciale, dreptul de retentie, spre deosebire de celelalte privilegii si garantii, nu necesi ...

Cererea de renuntare la judecata: Delimitari legale si aspecte esentiale
... a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, recursul se judeca de Completul de 9 judecatori. Renuntarea la judecata a unuia dintre reclamanti nu este opozabila celorlalti reclamanti. Renuntarea produce efecte numai fata de partile in privinta carora a fost facuta si nu afecteaza cererile incidental ...

Efectele cesiunii de creanta, intre parti si fata de terti
... atura cu cesiunea.            B. Fata de terti cesiunea de creanta produce efecte doar de cand devine opozabila, prin notificarea debitorului sau prin acceptarea de catre acesta. Terti sunt debitorul cedat, alti cedenti subsecventi si creditorii cedent ...

Expertii analizeaza: Clasificarea privilegiilor
... eptul de retentie, spre deosebire de celelalte privilegii si garantii, nu necesita indeplinirea niciunei formalitati de publicitate pentru a putea fi opozabil tertilor.     Dintre aplicatiile practice ale dreptului de retentie, putem mentiona: - dreptul locatarului pentru lucraril ...

Caz practic: Executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice
... ntanta a autoritatii statului, de a veghea la respectarea principiului legalitatii si de a executa de bunavoie o hotarare judecatoreasca care ii este opozabila. Or, in speta, instanta a constatat ca intre momentul la care sentinta comerciala a devenit executorie si data formularii de catre creditor ...

Cesiunea de creanta: Conditii pentru a produce efecte
... cu titlu gratuit; c. sa priveasca o suma de bani; d. sa fie o creanta cesibila; e. sa fie notificata debitorului sau acceptata de debitor, pentru opozabilitate.             a. Fiind un contract, cesiunea de creanta trebuie sa aiba toate e ...

Clasificarea garantiilor. Delimitari esentiale privind privilegiile
... privitoare, in special, la ordinea de prioritate in caz de  concurs intre acestea sau intre acestea si ipoteci. Astfel, - privilegiile sunt opozabile tertilor, in principiu, fara a fi necesara inscrierea lor in registrele de publicitate, cu exceptia cazului cand prin lege s-ar dispune expr ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... e de societate inainte de a 16-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii judecatorului delegat nu sunt opozabile tertilor, care dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta despre ele. Articolul 51 Tertii pot invoca insa actele sau faptel ...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
... titiei. Legitimitatea unui astfel de act ar avea ca efect acceptarea ideii ca, in Romania, exista si persoane/institutii/autoritati carora nu le sunt opozabile hotararile judecatoresti pronuntate de instantele prevazute de Constitutie si de lege, deci care sunt mai presus de lege". Prin urmare ...

LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicata*) privind protectia noilor soiuri de plante*)
... strul national al cererilor de brevete pentru soiuri sau in Registrul national al brevetelor pentru soiuri, se publica in Buletinul oficial si devine opozabila tertilor de la aceasta data.     (8) O transmitere care inca nu a fost inscrisa in Registru poate sa fie invocata impotriva ...

Actiunea oblica: Aspecte procedurale si efectele actiunii
... are de prejudicii etc.). Desi legea nu prevede, in practica, este introdus in cauza si debitorul in numele caruia se porneste actiunea, pentru a-i fi opozabila hotararea. In cadrul dezbaterilor in fata instantei, tertul parat poate opune reclamantului creditor toate apararile si poate invoca toat ...

ACTIUNEA REVOCATORIE: Efectele actiunii revocatorii
... actiunii revocatorii Principalul efect este mentionat in art. 1565 din noul Cod Civil, care prevede ca sanctiunea in cazul admiterii actiunii este inopozabilitatea actului fata de creditor. Aceasta inseamna ca titularul creantei va putea sa ignore actul incheiat de debitorul sau, el putand urmari b ...

Actiunea revocatorie: Frauda
... u a unei plati facute in executarea unui astfel de contract. Asa cum s-a aratat in partea I, in cazul contractelor cu titlu gratuit acestea sunt inopozabile creditorului in temeiul principiului echitatii, caci acesta din urma, spre deosebire de tert, incearca sa evite o paguba si nu sa mentina un ...

ACTIUNEA REVOCATORIE. Astepte esentiale
Actele juridice care pot fi atacate in cadrul actiunii revocatorii Din interpretarea textului de lege, rezulta ca pot fi declarate inopozabile “actele juridice”, indiferent ca este vorba despre acte unilaterale/bilaterale, materializate sau nu intr-un inscris, cu titlu oneros sau&nb ...

ACTIUNEA REVOCATORIE-instrument juridic de traditie in sprijinul creditorilor
... i patrimoniu”. Daca lipsa bunei–credinte a debitorului este ratiunea pe care se intemeiaza dreptul creditorului de a cere declararea inopozabilitatii actelor juridice incheiate cu tertii de catre debitorul sau, sa vedem concret care sunt conditiile de exercitare a actiunii revocatorii ...

Urmarirea penala art. 285-341
... L nr. 515 din 14 august 2013.     (6) Secretul bancar si cel profesional, cu exceptia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorului, dupa inceperea urmaririi penale. ----------     Alin. (6) al art. 306 a fost introdus de pct. 203 al art. 102 ...

Infractiuni contra infaptuirii justitiei - art. 266-288
... ; g) impiedicarea unei persoane de a folosi, in tot sau in parte, un imobil detinut in baza unei hotarari judecatoresti, de catre cel caruia ii este opozabila hotararea, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (2) In cazul faptelor prevazute in lit. d) - g) , actiunea pen ...

Recuperarea debitelor: Cesiunea de creanta
... itlu gratuit; sa priveasca o suma de bani; sa fie o creanta cesibila; sa fie notificata debitorului sau acceptata de debitor pentru opozabilitate.     a. Fiind un contract, cesiunea de creanta trebuie sa aiba toate elementele unui contract, capacitate, cauza, ob ...

Recuperarea debitelor: Conditii pentru intocmirea cererii de somatie de plata
... u cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau, si al altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o ...

Drepturile creditorului. Recuperarea debitelor.
... creditorului care are o creanta certa impotriva debitorului este actiunea revocatorie sau pauliana. Prin aceasta actiune, creditorul poate declara inopozabil fata de el actul juridic incheiat de debitor in frauda intereselor sale, cum ar fi actele prin care acesta isi declanseaza sau isi mareste o ...

Codul Civil: Drept international privat
... lui unde aceasta se incheie.     ART. 2.595     Ocrotirea tertilor     (1) Masurile de publicitate si opozabilitatea regimului matrimonial fata de terti sunt supuse legii aplicabile regimului matrimonial.     (2) Cu toate acestea, atunc ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... ge nu se prevede altfel.     ART. 1.281     Opozabilitatea efectelor contractului     Contractul este opozabil tertilor, care nu pot aduce atingere drepturilor si obligatiilor nascute din contract. Tertii se pot prevala de efectele contractului, insa f ...

Hotararea nr. 885 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R.
... d) din Lege potrivit procedurii prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R., sub sanctiunea inopozabilitatii fata de terti.”     2. La art. 5, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu urmatorul cupr ...

Garantii obligatorii oricarei creante
... sp;d) dreptul de superficie. Ipoteca imobiliara trebuie inscrisa in cartea funciara ca si conditie pentru constituirea sa valabila, nu doar pentru opozabilitate. Cele mai importante efecte pe care le are ipoteca fata de creditor sunt atributele de urmarire si de preferinta in baza carora, credit ...

Model de Cerere de chemare in judecata
... sau cand este determinabilacu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o ...

UNBR - Modificari la Statutul Profesiei de Avocat
... rhiva sa profesionala, In ordinea Intocmirii lor. In termen de cel mult 3 zile de la data Intocmirii actelor prevazute la alin. (1), sub sanctiunea inopozabilitatii fata de terti, avocatul este obligat sa Inregistreze operatiunea In Registrul electronic al actelor Intocmite de avocat potrivit art. 3 ...

Codul Civil: Posesia
... bsp;  Opozabilitatea fata de terti     Cu exceptia cazurilor prevazute de lege, posesia de buna-credinta a bunului mobil asigura opozabilitatea fata de terti a actelor juridice constitutive sau translative de drepturi reale.     ART. 937     Doban ...

Codul Civil: Cartea funciara
... nbsp; Actele sau faptele supuse notarii     (1) Drepturile, faptele sau alte raporturi juridice prevazute la art. 876 alin. (2) devin opozabile tertelor persoane exclusiv prin notare, daca nu se dovedeste ca au fost cunoscute pe alta cale, in afara cazului in care din lege rezulta ca ...

Codul Civil: Administrarea bunurilor altuia
... stratorului     (1) Actele prin care reprezentantul administratorului a incalcat prevederile actului de desemnare sau uzantele sunt inopozabile beneficiarului.     (2) De asemenea, beneficiarul se poate indrepta impotriva reprezentantului administratorului pentru prej ...

Codul Civil: Fiducia
... nilor administrative prevazute de lege.     ART. 781     Opozabilitatea fiduciei     (1) Fiducia este opozabila tertilor de la data mentionarii sale in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.     (2) Inscrierea drepturilor reale ...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
... caz, de a arenda bunul primit in uzufruct.     (2) Locatiunile de imobile incheiate de uzufructuar, inscrise in cartea funciara, sunt opozabile proprietarului sau mostenitorilor acestuia, dupa stingerea uzufructului prin decesul sau, dupa caz, incetarea existentei juridice a uzufruct ...

Codul Civil: Proprietatea privata
... ta, in conditiile legii, este pe deplin recunoscut.     (4) Hotararea judecatoreasca prin care s-a admis actiunea in revendicare este opozabila si poate fi executata si impotriva tertului dobanditor, in conditiile Codului de procedura civila.     ART. 564    ...

Codul civil: Bunurile si drepturile reale in general
... prin anticipatie, atunci cand, prin vointa partilor, sunt privite in natura lor individuala in vederea detasarii lor.     (2) Pentru opozabilitate fata de terti, este necesara notarea in cartea funciara.     ART. 541     Universalitatea de fapt   ...

Codul Civil: Casatoria
... p; Opozabilitatea hotararii judecatoresti     (1) Hotararea judecatoreasca de constatare a nulitatii sau de anulare a casatoriei este opozabila tertelor persoane, in conditiile legii. Dispozitiile art. 291, 334 si 335 sunt aplicabile in mod corespunzator.     (2) Nuli ...

Codul Civil: Persoana Juridica
... nu se considera legal infiintata cat timp inregistrarea nu a fost efectuata.     (2) Daca insa inregistrarea este ceruta numai pentru opozabilitate fata de terti, actele sau faptele juridice facute in numele sau in contul persoanei juridice, pentru care nu s-a efectuat publicitatea p ...

Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice
TITLUL III     Ocrotirea persoanei fizice     CAP. I     Dispozitii generale     ART. 104     Interesul persoanei ocrotite     (1) Orice masura de ocrotire a persoanei fizice se stabileste numai in...

Codul Civill: Persoana fizica
... la proba contrara, pentru celelalte mentiuni.     (3) Hotararea judecatoreasca data cu privire la starea civila a unei persoane este opozabila oricarei alte persoane cat timp printr-o noua hotarare nu s-a stabilit contrariul.     (4) Daca printr-o hotarare judecatore ...

Codul civil: Titlul Preliminar
... licitate a fost legal indeplinita.     ART. 20     Efectele publicitatii     (1) Publicitatea asigura opozabilitatea dreptului, actului, faptului, precum si a oricarui alt raport juridic supus publicitatii, stabileste rangul acestora si, daca legea pre ...

Proiect: Registrul comertului are reguli noi
... e prevazute in mod expres de lege. Prin registrul comertului se realizeaza publicitatea legala. Inregistrarile, datele si actele inregistrate sunt opozabile fata de terti de la data efectuarii lor ori de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, dupa caz, ...

Dispozitii tranzitorii si finale - Codul Insolventei 2013
... ctive au fost deschise.     (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu impiedica exercitarea actiunilor privind nulitatea, anularea si/sau inopozabilitatea reglementate de lege.     (4) Procedura falimentului reglementata prevazuta de titlul II cap. I nu impiedica si nu afec ...

Insolventa transfrontaliera - Codul Insolventei 2013
... iate de debitor in dauna drepturilor creditorilor sai, cu care este imputernicit reprezentantul roman, precum si, dupa caz, actiuni in nulitate sau inopozabilitate, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.     (2) In cazul cererilor formulate de reprezentantul unei p ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... are bilaterala, astfel cum este prevazut la art. 5 pct. 12, incheiat de institutia de credit debitoare, este valabil si poate fi executat si/sau este opozabil acesteia, debitorului sau oricarui garant al acestuia, conform conditiilor rezultand din intelegerea partilor, si nu va putea fi suspendat, a ...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... r cauze de preferinta.     ART. 88     Daca la data deschiderii procedurii un drept, act sau fapt juridic nu devenise opozabil tertilor, inscrierile, transcrierile, intabularile si orice alte formalitati specifice necesare acestui scop, inclusiv cele dispuse in cursul ...

Procedurile de prevenire a insolventei - Codul insolventei 2013
... ea confirmarii primirii acesteia.     (5) Oferta de concordat preventiv va fi depusa in dosarul deschis potrivit alin. (1) si, pentru opozabilitate fata de terti, se depune la grefa tribunalului, unde va fi inregistrata intr-un registru special. Despre depunerea si notificarea aceste ...

Legea Insolventei: Titlul III Insolventa Transfrontaliera
... iate de debitor in dauna drepturilor creditorilor sai, cu care este imputernicit reprezentantul roman, precum si, dupa caz, actiuni in nulitate sau inopozabilitate, in conditiile stabilite de prezenta lege. 2)    In cazul cererilor formulate de reprezentantul unei proceduri straine s ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... rilor care formeaza obiectul acestor cauze de preferinta. Art. 88    Daca la data deschiderii procedurii un act juridic nu devenise opozabil tertilor, inscrierile, transcrierile, intabularile si orice alte formalitati specifice necesare acestui scop, inclusiv cele dispuse in cursul ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... rii primirii ofertei de concordat. (5)    Oferta de concordat preventiv va fi depusa in dosarul deschis potrivit alin. (1) si, pentru opozabilitate fata de terti, se depune la grefa tribunalului, unde va fi inregistrata intr-un registru special. Despre depunerea si notificarea aceste ...

Cazuri de limitare a raspunderii fiduciarului
... arii de creante nascute in legatura cu aceste bunuri sau de creditorii constituitorului care au o garantie reala asupra bunurilor acestuia si a carei opozabilitate este dobandita anterior datei stabilirii fiduciei. Dreptul de urmarire poate fi exercitat si de ceilalti creditori ai constituitorulu ...

Decizie ICCJ: RIL admis
... drept "dat" continutul hotararii anterioare, pe care va trebui sa isi fundamenteze propria hotarare (Adina Nicolae, "Relativitatea si opozabilitatea efectelor hotararii judecatoresti", Editura Universul Juridic, 2008, p. 229).     Or, din moment ce revizuirea d ...

MJ: Acces Gratuit la portalul de legislatie
... ;  Datele publicate in Monitorul Oficial partea I nu pot fi considerate date personale fiind publicate tocmai pentru a fi cunoscute de public si opozabile. Setul de date solicitat prin caietul de sarcini care va fi publicat este cel cerut si de portalul N-Lex si contine legislatia in integralit ...

INM: Tematica pentru concurs
... nbsp;modalita|ile actului juridic civil; -    efectele actului juridic civil: forta obligatorie si irevocabilitatea; relativitatea si opozabilitatea; -    efectele specifice contractelor sinalagmatice (exceptia de neexecutare. rezolutiunea, rezilierea, riscul contract ...

Continutul contractului de fiducie
... creante nascute in legatura cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o garantie reala asupra bunurilor acestuia si a carei opozabilitate este dobandita, potrivit legii, anterior stabilirii fiduciei. Pe de alta parte, trebuie sa existe o distinctie intre bunurile fiducia ...

Actiune in rezolutiunea unui contract
... erala, se va da o declaratie rezolutiune sau de reziliere care se va inscrie in cartea funciara, ori, dupa caz, in alte registre publice, pentru a fi opozabila tertilor. Declaratia de rezolutiune sau de reziliere trebuie facuta in termenul de prescriptie prevazut de lege pentru actiunea corespunz ...

Interventia fortata: Cerere de chemare in judecata a altor persoane
... le inscrisurilor doveditoare si ale inscrisurilor depuse la dosar. Cel chemat in judecata dobandeste calitatea de reclamant iar hotararea ii va fi opozabila, conform art. 69 Cod de procedura civila. Cererea de chemare in judecata a altor persoana este o interventie fortata si este formulata in g ...

Cazuri de limitare a raspunderii fiduciarului
... arii de creante nascute in legatura cu aceste bunuri sau de creditorii constituitorului care au o garantie reala asupra bunurilor acestuia si a carei opozabilitate este dobandita anterior datei stabilirii fiduciei. Dreptul de urmarire poate fi exercitat si de ceilalti creditori ai constituitorulu ...

Cerere de chemare in judecata conform noului Cod civil
... sau cand este determinabilacu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o ...

Codul de procedura civila: procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii ( art. 1049 - art. 1052)
... a implinirea termenului de uzucapiune; in cazul in care s-a facut numai o notare, se va putea dispune inscrierea dreptului, fara ca inscrierea sa fie opozabila celui care a cerut notarea. (3) Reclamantul este considerat proprietar de la data inscrierii, in conditiile legii, in cartea funciara a dre ...

Codul de procedura civila: Masuri asiguratorii si provizorii ( art. 951 - art. 978)
... data in cartea funciara, registrul comertului, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare sau in alte registre publice, dupa caz. Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv. (4) Impotriva modului de aducere la in ...

Codul de procedura civila: Executarea silita directa ( art. 887 - art. 913)
... in caz de impotrivire, il va evacua din imobilul respectiv pe debitor impreuna cu toate persoanele care ocupa imobilul in fapt ori fara niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fara ajutorul fortei publice, dupa caz, punand pe creditor in drepturile sale. (2) Cand debitorul lipseste sau refuza s ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... n registrul succesoral tinut de Camera Notarilor Publici sau in alte registre de publicitate, dupa caz. (2) De la data inscrierii, sechestrul devine opozabil tuturor acelora care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra bunului respectiv. Art. 743: Sechestrul asupra bunurilor anterior sec ...

Cesiunea de parti sociale si stingerea datoriei societatii catre asociatul cedent
... iune, care poate fi incheiat si sub forma unui act sub semnatura privata, produce efecte doar intre partile semnatare si tocmai de aceea, pentru a fi opozabile si tertelor persoane, acesta trebuie inregistrat la registrul comertului.   Cesiunea partilor sociale nu atrage nici-o inregistrare i ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... dintre parti cu orice mijloc de proba. Art. 278: Data certa a inscrisului sub semnatura privata (1) Data inscrisurilor sub semnatura privata este opozabila altor persoane decat celor care le-au intocmit, numai din ziua in care a devenit certa, prin una dintre modalitatile prevazute de lege, resp ...

Codul de procedura civila: Participantii la procesul civil ( art. 41 - art. 93)
... (3) In aceste cazuri, judecata va continua numai intre reclamant si tertul chemat in judecata. Hotararea se va comunica si paratului, caruia ii este opozabila.   SUBSECTIUNEA 22: II. Chemarea in garantie Art. 72: Conditii (1) Partea interesata poate sa cheme in garantie o terta persoa ...

Codul de procedura civila: Actiunea civila ( art. 29 - art. 40)
... ui universal ori cu titlu universal al acestuia, dupa caz, va produce de drept efecte si contra succesorului cu titlu particular si va fi intotdeauna opozabila acestuia din urma, cu exceptia cazurilor in care a dobandit dreptul cu buna-credinta si nu mai poate fi evins, potrivit legii, de catre adev ...

Contractul de leasing si influenta dispozitiilor din noul Cod civil
... a/falimentul finantatorului sau a utilizatorului Drepturile locatorului/finantatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului- sindic, in situatia in care locatarul/utilizatorul se afla in reorganizare judiciara si/sau faliment, in conformitate cu pre ...

Seminar INM: Practica neunitara in materia civila
INM organizeaza in zilele de 11 si 12 aprilie 2013 un seminar cu tema "Practica neunitara in materia civila" Lucrarile seminarului vor fi transmise online, in sistem e-streaming, incepand cu ora 9:00, in ambele zile.   Accesul se realizeaza pe baza unei parole care a fost...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
Prin Hotararea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. a fost modificat si completat Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (in vederea...

Continutul contractului de fiducie
... creante nascute in legatura cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o garantie reala asupra bunurilor acestuia si a carei opozabilitate este dobandita, potrivit legii, anterior stabilirii fiduciei.  Pe de alta parte, trebuie sa existe o distinctie intre bunurile f ...

NCPC: Executarea silita
... ea de executare silita a posesiei bunului imobil, care pana la noua reglementare era deficitara si care pune mari probleme in practica referitoare la opozabilitatea dispozitiilor titlului executor fata de terti. Aceasta masura va asigura fluidizarea actului de executare silita si va asigura celer ...

Modificari ale Legii cadastrului si publicitatii imobiliare
... egea nr. 7/1996, se  arata ca prin sistemul integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza si publicitatea imobiliara, „care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse p ...

Cesiunea de creanta
... itlu gratuit; c. sa priveasca o suma de bani; d. sa fie o creanta cesibila; e. sa fie notificata debitorului sau acceptata de debitor pentru opozabilitate.     a. Fiind un contract, cesiunea de creanta trebuie sa aiba toate elementele unui contract, capacitate, cauza, obie ...

Executarea silita directa
... ea de executare silita a posesiei bunului imobil, care pana la noua reglementare era deficitara si care pune mari probleme in practica referitoare la opozabilitatea dispozitiilor titlului executor fata de terti. Aceasta masura va asigura fluidizarea actului de executare silita si va asigura celer ...

CCR: Senatul si-a arogat competente care nu-i apartin prin votul in cazul Mircea Diaconu
... justitiei. Legitimarea unui astfel de act ar avea ca efect acceptarea ideii ca, in Romania, exista persoane/institutii/ autoritati carora nu le sunt opozabile hotararile judecatoresti pronuntate de instantele prevazute de Constitutie si de lege, deci care sunt mai presus de lege. Or, o astfel de in ...

Contract de gaj comercial
... tuielile necesare si utile pe care le -a facut pentru acel bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.”. Dreptul de retentie este opozabil tertilor f ara indeplinirea vreunei formal itati de publicitate. ...

Cesiunea ipotecii
... ipotecar cedent si creditorul cesionar, cu instiintarea debitorului. (3) Dispozitiile in materie de carte funciara sau, dupa caz, cele care privesc opozabilitatea fata de terti a ipotecii mobiliare raman aplicabile.” Din analiza alin. (2), s-ar putea intelege faptul ca cesiunea ipotecara se ...

Uzucapiune. Calitate procesuala pasiva
... sp;viitor, sa fie contestat. Parohia nu a chemat in judecata Consiliul Local al Municipiului Iasi, pentru a fi sanctionat, ci pentru a-i fi opozabila actiunea, in eventualitatea contestarii ei de catre aceasta (...). Consiliul local - titularul dreptului de administrare al domeniului pu ...

Notificarea de somatie
... sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o ...

Ipoteca imobiliara in acceptiunea noului Cod civil
... ; d) dreptul de superficie. Ipoteca imobiliara trebuie inscrisa in cartea funciara ca si conditie pentru constituirea sa valabila, nu doar pentru opozabilitate. Noul Cod civil stabileste ca obiect al ipotecii imobiliare si uzufructul imobilelor, cotele parti si dreptul de superficie. Nu toate ...

Asocierea in participatie: Particularitati
... ata de asociatul cu care a contractat. In acest context, legea stabileste ca orice clauza care limiteaza raspunderea asociatilor fata de terti este inopozabila acestora. Asocierea nu este supusa procedurii insolventei.     Tratamentul fiscal     Din punct de ve ...

Fiducia legala si contractul de fiducie
... Contractul de fiducie este supus unor reguli stricte, atat in ceea ce priveste conditiile ad validitatem, cat si in ceea ce priveste conditiile de opozabilitate fata de terti. Asadar, pe langa precizarea ca fiducia este expresa, contractul de fiducie mai trebuie sa indeplineasca anumite condit ...

Formular: Somatie de plata
... sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o ...

Privilegiile si garantiile reale
... Privilegiul este preferinta acordat a de lege unui creditor in considerarea creantei sale, asa cum prevede art. 2333 Cod civil. Privilegiile sunt opozabile tertilor fara sa fie necesara inscrierea lor in registrele de publicitate, daca prin lege nu se prevede altfel. Creditorul privilegiat es ...

Actiunea in evacuare: posibilitatea evacuarii de baza de contract
... n contract. (2) Incetarea, din orice cauza, a contractului de inchiriere, precum si hotararea judecatoreasca de evacuare a chiriasului sunt de drept opozabile si se executa impotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fara titlu, impreuna cu chiriasul. 6 Art. 1778 C. civ. - (1) Loca ...

Noua Lege a notarilor publici
... notariale, precum si actele de revocare a acestora; e) Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale, (RNNRM), in care se inscriu, pentru opozabilitate fata de terti, regimul matrimonial ales de soti; f) Registrul national notarial de evidenta a creditorilor persoanelor fizice si a opoz ...

Actiune in revendicare prin compararea titlurilor
... tate funciara, vor continua sa fie facute in aceste carti. Asadar, dreptul de proprietate inscris intr-o coala de carte funciara nedefinitiva nu este opozabil celor al caror autor a fost inscris intr-o carte funciara definitiva sub imperiul Decretului-Lege nr. 115/1938.   Sectia I civila, dec ...

Dovada starii civile in Noul Cod civil
... civila, si, pana la proba contrara, pentru celelalte mentiuni. (3) Hotararea judecatoreasca data cu privire la starea civila a unei persoane este opozabila oricarei alte persoane cat timp printr-o noua hotarare nu s-a stabilit contrariul. (4) Daca printr-o hotarare judecatoreasca s-a stabilit ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... n registrul succesoral tinut de camera notarilor publici sau in alte registre de publicitate, dupa caz. (2) De la data inscrierii, sechestrul devine opozabil tuturor acelora care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra bunului respectiv." 214. La articolul 740 alineatul (1), punctul 1 ...

Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
... din contract. Incetarea, din orice cauza, a contractului de inchiriere, precum si hotararea judecatoreasca de evacuare a chiriasului sunt de drept opozabile si se executa impotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fara titlu, impreuna cu chiriasul. Subinchirierea si cesiunea contr ...

Important: S-a republicat Legea cu privire la actele de stare civila
... icipiului Bucuresti.     (4) Hotararea judecatoreasca prevazuta la alin. (1), precum si inregistrarea facuta in temeiul acesteia sunt opozabile oricarei alte persoane, atata timp cat printr-o noua hotarare nu s-a stabilit contrariul.     ART. 58     (1 ...

Dobandirea si stingerea drepturilor reale asupra imobilelor
... de proprietate si a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au transmis, constituit ori modificat in mod valabil, se face numai in scop de opozabilitate fata de terti. Art. 76. Dispozitiile art. 876-915 din Codul civil privitoare la cazurile, conditiile, efectele si regimul inscrierilo ...

Cerere de deschidere a procedurii insolventei
... sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o ...

Regimurile matrimoniale in Noul Cod Civil
... ) NCC). In lipsa unei conventii matrimoniale valabile, casatoria se considera supusa regimului comunitatii legale. Potrivit art. 334 NCC, pentru a fi opozabila fata de terti, conventia matrimoniala este supusa unor formalitati de publicitate prin inscrierea in Registrul national notarial al regimuri ...

OUG de modificare a Codului civil are Lege de aprobare
... ului civil.» 12. La articolul 104, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: «Art. 104 (1) Constituirea, continutul si opozabilitatea drepturilor reale de garantie sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data nasterii creantei garantate sau, dupa caz, la data inc ...

Diverse situatii pierderi din creante
... ce nu are urmasi.   Cazul a): Faliment debitor: In mod normal, falimentul debitorului este publicat in buletinul insolventei, dar consideram opozabil tertilor si un certificat constatator emis de Registrul Comertului, din care sa rezulte falimentul societatii respective. Prezinta foarte ma ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... corelatia dintre forma «solemna» si forma «autentica»; forma ceruta ad probationem - aplicatii practice; forma ceruta pentru opozabilitate. fata de terti). 2.Nulitatea actului juridic civil 2.1.Notiune. Reglementare. Functii. 2.2.Clasificarea nulitatilor actului juridic ...

Codul de procedura fiscala s-a modificat din nou
... i uneia dintre persoanele afiliate, efectuata de catre organul fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de respectiva persoana, este opozabila si organului fiscal pentru administrarea creantelor celeilalte persoane afiliate. (3) Ajustarea se decide de organul fiscal competent prin ...

Contractul de mandat in Noul Cod civil
... te, indeplineste un act cu o persoana care nu avea dreptul sau puterea sa-l indeplineasca,aparenta astfel creata permite recunoasterea validitatii si opozabilitatii actului respectiv. Daca incheierea contractului depaseste limitele mandatului acordat mandatarului,contractele incheiate cu tertii de b ...

Codul civil: Actiunea in revendicare
... it cu buna-credinta, in conditiile legii, este pe deplin recunoscut. (4) Hotararea judecatoreasca prin care s-a admis actiunea in revendicare este opozabila si poate fi executata si impotriva tertului dobanditor, in conditiile Codului de procedura civila. Jurisprudenta Aparitia Legii nr. 10 ...

Reglementarea clauzei de inalienabilitate in Noul Cod civil
... chiar nulitatea contractului incheiat cu incalcarea clauzei (c). Aceasta din urma sanctiune este, insa, conditionata de satisfacerea unor conditii de opozabilitate (d). In sfarsit, clauza de inalienabilitate atrage, pe durata valabilitatii sale, insesizabilitatea bunului pentru care s-a stipulat ...

Noul Cod Civil - Inscrierile in cartea funciara
... proprietate si a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au transmis, constituit ori modificat in mod valabil, facandu-se numai in scop de opozabilitate fata de terti. Dispozitiile art. 876-915 C.civ., privitoare la cazurile, conditiile, efectele si regimul inscrierilor in cartea funci ...

Legea aplicabila garantiilor in Noul Cod Civil
... e la data emiterii scrisorii de garantie], pentru privilegii [art. 155 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, textul dispunand ca si continutul, precum si opozabilitatea privilegiului sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data cand s-a nascut], pentru ipoteci, atat imobiliare, cat si mobiliare [a ...

Noul Cod Civil - dezmembramintele dreptului de proprietate privata
... mai putin in cazul in care partile convin altfel (art. 70 din Legea nr. 71/2011); dispozitiile art. 715 alin. (2)-(4) C.civ. din 2009, referitoare la opozabilitatea sau incetarea anumitor contracte, se aplica numai in cazurile in care incheierea sau reinnoirea contractelor de locatiune ori de arenda ...

Legea aplicabila noilor contracte
... tate a actului juridic sau ar suprima o asemenea conditie. Altfel spus, nulitatea sau alta cauza de ineficacitate a actului juridic (de exemplu: inopozabilitatea, caducitatea, revocarea, rezolutiunea etc.) este supusa legii in vigoare in momentul incheierii actului. Legea nr. 71/2011 contine o ...

NCC - Actiunea in revendicare
... ltuielilor facute pentru producerea si culegerea acestora, cu exceptia cazului in care proprietarul furnizeaza paratului o garantie indestulatoare - opozabilitatea hotararii: hotararea judecatoreasca prin care s-a admis actiunea in revendicare este opozabila si poate fi executata si impotriva tertu ...

RIL admis cu privire la cererea de chemare in garantie a Ministerului Finantelor
... nstitutiile publice bugetare, in calitate de parati in litigiile avand ca obiect plata unor drepturi de personal, urmaresc pe aceasta cale asigurarea opozabilitatii hotararii ce se va pronunta in contradictoriu cu acest minister. In esenta, procurorul general a sustinut ca rolul Ministerului Finant ...

Limitele dreptului de proprietate privata
... chiar nulitatea contractului incheiat cu incalcarea clauzei (c). Aceasta din urma sanctiune este, insa, conditionata de satisfacerea unor conditii de opozabilitate (d). In sfarsit, clauza de inalienabilitate atrage, pe durata valabilitatii sale, insesizabilitatea bunului pentru care s-a stipulat ...

Forma contractelor in Noul Cod Civil
... contractul de consignatie – art. 2055; contractul de depozit – art. 2104, contractul de asigurare – art. 2200 alin. (1) Forma ceruta pentru opozabilitate fata de terti - Prin forma ceruta pentru opozabilitatea fata de terti a actului juridic se intelege acea conditie necesara pentru ca ...

Contractul de locatiune in Noul Cod Civil
Sediul materiei Titlul IX „Diferite contracte speciale”, Cap. V „Contractul de locatiune”, art.1777 – 1823 contin dispozitiile generale, iar art. 1824 – 1835 contin regulile particulare in materia inchirierii locuintelor. Notiune Locatiunea este contractul prin care o parte,...

Partajul in Noul Cod Civil
... z, au fost inscrise in cartea funciara; - actele incheiate, in conditiile legii, de un coproprietar cu privire la bunul comun raman valabile si sunt opozabile celui caruia i-a fost atribuit bunul in urma partajului; - de regula, intre coproprietari exista obligatia de garantie pentru evictiune si ...

Noul Cod Civil - Actiunea in revendicare
... elilor facute pentru producerea si culegerea acestora, cu exceptia cazului in care proprietarul furnizeaza paratului o garantie indestulatoare - opozabilitatea hotararii: hotararea judecatoreasca prin care s-a admis actiunea in revendicare este opozabila si poate fi executata si impotriva tertu ...

Proprietatea periodica in Noul Cod Civil
... si alte asemenea; - actele de administrare sau de dispozitie privind cota-parte din dreptul de proprietate aferenta unui alt interval de timp sunt inopozabile titularului cotei-parti respective; - in raporturile cu tertii cocontractanti de buna-credinta, actele de administrare sau de dispozitie me ...

Legiferarea proprietatii comune in Noul Cod civil
... decatoresti pronuntate in folosul coproprietatii profita tuturor coproprietarilor, dar hotararile judecatoresti potrivnice unui coproprietar, nu sunt opozabile celorlalti proprietari; - de la regulile privind repartizarea beneficiilor si a sarcinilor intre coproprietari, exercitarea in comun a drep ...

Atentie notari: Modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale
... ma carora au ramas bunuri imobile in Romania; b) Registrul national notarial de evidenta a liberalitatilor (RNL), in care se inregistreaza pentru opozabilitate fata de terti, testamentele, donatiile si revocarile acestora; c) Registrul national notarial de evidenta a optiunilor succesorale (R ...

Casatoria in Noul Cod Civil - ce inseamna Contractul Prenuptial
... ut se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent.     Publicitatea conventiei matrimoniale - pentru a fi opozabile tertilor, conventiile matrimoniale se inscriu in Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale; - dupa autentificarea conventiei ...

Noul Cod Civil: Contractele de credit se modifica radical
... ceea ce inseamna, in primul rand, ca simpla inscriere in arhiva electronica nu va mai constitui formalitate suficienta pentru a asigura eficienta si opozabilitatea garantiilor asupra bunurilor mobile.   - Cu privire la conturile bancare, noul cod prevede dreptul titularului de a dispune in m ...

Concursul de admitere in magistratura - Grile si bareme
... ie pe delegant. 3 Constituie exceptie de la principiul relativitatii efectelor actului juridic civil: A. stipulatia pentru altul; B. opozabilitatea fata de terti a actului juridic; C. neexecutarea obligatiei de catre debitor din cauze care nu-i sunt imputabile. Click ...

Actiune privind recuperarea cheltuielilor de judecata efectuate in proces
... convertit in cheltuieli de judecata, urmeaza a fi suportat de partea potrivnica daca a cazut in pretentii, ceea ce presupune in mod necesar sa-i fie opozabil, iar opozabilitatea este consecinta insusirii sale de catre instanta prin hotararea judecatoreasca, creanta dobandind astfel caracter cert, l ...

Regimul separatiei de bunuri cf. noului Cod civil
... In lipsa inventarului se prezuma ca bunul mobil apartine sotului posesor, pana la proba contrarie (art. 361 alin. (4) din noul Cod civil). Pentru opozabilitate fata de terti inventarul este supus acelorasi conditii de publicitate ca si conventia matrimoniala (art. 361 alin. (3) din noul Cod civi ...

Contract de locatiune. Raspunderea pentru evictiune a locatorului
... ompensarea nu a mai avut loc. Apararea paratei in sensul ca masura sechestrului judiciar nu produce efecte asupra dreptului chiriasului, care este opozabil administratorului sechestru, a fost inlaturata de prima instanta cu motivarea ca locatorul era dator sa aduca la cunostinta locatarului situa ...

Casatoria, familia, divortul si partajul in noul Cod civil
... otii vor putea alege intre comunitatea legala, separatia de bunuri sau comunitatea conventionala (art. 312 Cod civil), regimul matrimonial ales fiind opozabil tertilor abia dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate al acestuia (art. 313 Cod civil), conventiile matrimoniale inscriindu-se in Reg ...

Discursul ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, la forumul "Revizuirea Constitutiei Romaniei"
... n care creanta creditorului trebuie sa aiba caracter cert si exigibil;in cadrul efectelor admiterii actiunii pauliene - actul atacat va fi declarat inopozabil atat fata de creditorul care a introdus actiunea, cat si fata de toti ceilalti creditori care, putand introduce actiunea, au intervenit in ca ...

A fost publicata noua lege a armelor si munitiilor
... proximitatea fiecarui poligon se stabilesc zone militare restrictionate. (3) Clasificarea, amenajarea, organizarea, inclusiv masurile de siguranta opozabile tertilor, omologarea poligoanelor, precum si conditiile cerute pentru personalul acestora se reglementeaza prin ordin al ministrului aparari ...

Se modifica Legea Asociatiilor de Proprietari
... i vine n sprijinul rezolvării diferendelor de interpretare juridică şi de aplicabilitate a legii. Pentru ca prezenta lege să fie opozabilă persoanelor nsărcinate cu aplicarea legii se impune introducerea unor sancţiuni entru nerespectarea dispoziţiilor Legii ...

Persoane care pot tine contabilitatea unei societati
... la exceptarea de la plata contributiilor la Fond este asigurata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Dispozitiile prezentului ordin sunt opozabile caselor de pensii sectoriale, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii pub ...

Parlamentul a modificat legea 31, legea societatilor comerciale
... drepturi o impune.   Solutii similare au fost adoptate si de alte state membre ale Uniunii Europene. Astfel, in Franta, s-a optat pentru inopozabilitatea fuziunii fata de creditorul oponent care are o hotarare in favoarea sa, in Bulgaria, inopozabilitatea fuziunii intr-o perioada determin ...

Codul Civil - CARTEA a VII-a - TITLUL II - Conflicte de legi
... lui matrimonial sau cele prevazute de legea locului unde aceasta se incheie. Ocrotirea tertilor Art. 2.595. - (1) Masurile de publicitate si opozabilitatea regimului matrimonial fata de terti sunt supuse legii aplicabile regimului matrimonial. (2) Cu toate acestea, atunci cand la data nast ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale
... r prin care se stipuleaza insesizabilitatea unui bun. (2) Toate bunurile care sunt, potrivit legii, inalienabile sunt insesizabile. (3) Pentru a fi opozabile tertilor, clauzele de insesizabilitate trebuie inscrise in registrele de publicitate mobiliara sau, dupa caz, imobiliara. Stramutarea gar ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... l nu poate opune tertelor persoane dobandirea altor drepturi cuprinse in mostenire decat daca a indeplinit formalitatile cerute de lege pentru a face opozabila dobandirea fiecaruia dintre aceste drepturi. Alte forme de instrainare a mostenirii Art. 1.754. - (1) Dispozitiile prezentei sectiuni ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL VIII - Restituirea prestatiilor
... rt. 1.649. - In afara actelor de dispozitie prevazute la art. 1.648, toate celelalte acte juridice facute in favoarea unui tert de buna-credinta sunt opozabile adevaratului proprietar sau celui care are dreptul la restituire, cu exceptia contractelor cu executare succesiva, care, sub conditia respec ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL VII - Stingerea obligatiilor
... ut sa o invoce impotriva creditorului initial inainte de acceptare. (2) Cesiunea sau ipoteca pe care debitorul nu a acceptat-o, dar care i-a devenit opozabila, nu impiedica decat compensatia datoriilor creditorului initial care sunt ulterioare momentului in care cesiunea sau ipoteca i-a devenit opo ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL VI - Transmisiunea si transformarea obligatiilor
... efecte intre cedent si cesionar, iar acesta din urma poate pretinde tot ceea ce primeste cedentul de la debitor, chiar daca cesiunea nu a fost facuta opozabila debitorului. (2) Cesionarul poate, in aceleasi imprejurari, sa faca acte de conservare cu privire la dreptul cedat. Dobanzile scadente ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL V - Executarea obligatiilor
... rile prevazute de lege, declaratia de rezolutiune sau de reziliere se inscrie in cartea funciara sau, dupa caz, in alte registre publice, pentru a fi opozabila tertilor. Pactul comisoriu Art. 1.553. - (1) Pactul comisoriu produce efecte daca prevede, in mod expres, obligatiile a caror neexecu ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IV - Obligatiile complexe
... ducerea ori inlaturarea drepturilor, accesoriilor sau beneficiilor creantei ori ar prejudicia in orice alt mod interesele celorlalti creditori sunt inopozabile acestora din urma. (3) Hotararea judecatoreasca obtinuta de unul dintre creditori impotriva debitorului comun profita si celorlalti credito ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL III - Modalitatile obligatiilor
... itatea anticipata Art. 1.418. - Renuntarea la termen sau decaderea din beneficiul termenului face ca obligatia sa devina de indata exigibila. Inopozabilitatea decaderii din termen Art. 1.419. - Decaderea din beneficiul termenului a unui debitor, chiar solidar, nu este opozabila celorlalti c ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL II - Izvoarele obligatiilor
... ctul produce efecte numai intre parti, daca prin lege nu se prevede altfel. Opozabilitatea efectelor contractului Art. 1.281. - Contractul este opozabil tertilor, care nu pot aduce atingere drepturilor si obligatiilor nascute din contract. Tertii se pot prevala de efectele contractului, insa f ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL VIII - Posesia
...   Opozabilitatea fata de terti  Art. 936. - Cu exceptia cazurilor prevazute de lege, posesia de buna-credinta a bunului mobil asigura opozabilitatea fata de terti a actelor juridice constitutive sau translative de drepturi reale.   Dobandirea proprietatii mobiliare prin poses ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL VII - Cartea funciara
... bsp;Actele sau faptele supuse notarii  Art. 902. - (1) Drepturile, faptele sau alte raporturi juridice prevazute la art. 876 alin. (2) devin opozabile tertelor persoane exclusiv prin notare, daca nu se dovedeste ca au fost cunoscute pe alta cale, in afara cazului in care din lege rezulta ca ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL V - Administrarea bunurilor altuia
... ratorului  Art. 830. - (1) Actele prin care reprezentantul administratorului a incalcat prevederile actului de desemnare sau uzantele sunt inopozabile beneficiarului.  (2) De asemenea, beneficiarul se poate indrepta impotriva reprezentantului administratorului pentru prejudiciile sufe ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL IV - Fiducia
... national al fiduciilor si modalitatile de inscriere a acestora vor fi reglementate prin hotarare a Guvernului.  (2) Contractul de fiducie este opozabil tertilor numai dupa inscrierea in acest registru.  (3) Intabularea drepturilor reale imobiliare care fac obiectul contractului de fiduc ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata
... ia sau, dupa caz, de a arenda bunul primit in uzufruct.  (2) Locatiunile de imobile incheiate de uzufructuar, inscrise in cartea funciara, sunt opozabile proprietarului sau mostenitorilor acestuia, dupa stingerea uzufructului prin decesul sau, dupa caz, incetarea existentei juridice a uzufruct ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL II - Proprietatea privata
... egii, este pe deplin recunoscut.  (4) Hotararea judecatoreasca prin care s-a admis actiunea in revendicare introdusa impotriva posesorului este opozabila si celui care detine bunul pentru posesor, putand fi executata direct impotriva acestuia. Hotararea judecatoreasca prin care s-a admis actiu ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL I - Bunurile si drepturile reale in general
... devin mobile prin anticipatie, atunci cand, prin vointa partilor, sunt privite in natura lor individuala in vederea detasarii lor.  (2) Pentru opozabilitate fata de terti, este necesara notarea in cartea funciara.   Universalitatea de fapt  Art. 541. - (1) Constituie o univer ...

Codul Civil - CARTEA a II-a - TITLUL II - Casatoria
... rt. Opozabilitatea hotararii judecatoresti Art. 306. - (1) Hotararea judecatoreasca de constatare a nulitatii sau de anulare a casatoriei este opozabila tertelor persoane, in conditiile legii. Dispozitiile art. 291, 334 si 335 sunt aplicabile in mod corespunzator. (2) Cu toate acestea, nulit ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL IV - Persoana juridica
... persoana juridica nu se considera legal infiintata cat timp inregistrarea nu a fost efectuata. (2) Daca insa inregistrarea este ceruta numai pentru opozabilitate fata de terti, actele sau faptele juridice facute in numele sau in contul persoanei juridice, pentru care nu s-a efectuat publicitatea p ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice
Codul Civil - CARTEA I - TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice Codul Civil - CAPITOLUL I - Dispozitii generale Interesul persoanei ocrotite Art. 104. - (1) Orice masura de ocrotire a persoanei fizice se stabileste numai in interesul acesteia. (2) La luarea unei masuri de ocrotire...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL II - Persoana fizica
... re civila, si, pana la proba contrara, pentru celelalte mentiuni. (3) Hotararea judecatoreasca data cu privire la starea civila a unei persoane este opozabila oricarei alte persoane cat timp printr-o noua hotarare nu s-a stabilit contrariul. (4) Daca printr-o hotarare judecatoreasca s-a stabilit o ...

Codul Civil - TITLUL PRELIMINAR - Despre legea civila
... aptul supus publicitatii, daca formalitatea de publicitate a fost legal indeplinita. Efectele publicitatii Art. 20. - (1) Publicitatea asigura opozabilitatea dreptului, actului, faptului, precum si a oricarui alt raport juridic supus publicitatii, stabileste rangul acestora si, daca legea pre ...

Motivatia Inaltei Curti de casatie si Justitie: pensiile militare nu pot fi recalculate, HG 735 produce efecte erga omnes
... a, in motivarea deciziei prin care a ramas definitiva suspendarea Hotararii Guvernului 735/2010 privind recalcularea pensiei, ca aceasta decizie este opozabila tuturor pensionarilor militari, politisti si functionari publici din sistemul penitenciarelor si nu doar pentru partile din proces. "H.G ...

Legea Micii Reforme - Modificari legislative ref la urmarirea penala: sesizarea, neinceperea urmariri si clasarea ei
... adecvarea capitalului pentru ca in situatia existentei unor indicii temeinice de spalare a banilor secretul bancar si secretul profesional sa nu fie opozabil organelor de cercetare penala. De asemenea, organele de cercetare penala dobandesc competenta de efectuare a actelor de cercetare penala ...

RIL admis: Fondul de protectie a victimelor strazii poate fi obligat singur la plata despagubirilor civile
... st aspect, obligand numai inculpatul la plata despagubirilor. O parte a acestei jurisprudente a motivat introducerea in cauza a Fondului numai pentru opozabilitatea hotararii.   5) Intr-o ultima orientare, instantele au considerat ca Fondul nu poate avea o simpla obligatie de garantare a ...

Societate pe actiuni. Garantie reala mobiliara asupra actiunilor
... sa ofere creditorului garantat un plus de protectie, fara ca ea sa conditioneze in vreun mod valabilitatea constituirii respectivei garantii si nici opozabilitatea acesteia fata de terti, realizata prin inregistrarea in A.E.G.R.M. Sectia comerciala, Decizia nr. 1003 din 11 martie 2010 Recl ...

Suport de curs: Dreptul proprietatii intelectuale. Apararea drepturilor nascute din inventie
... e si publicata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. In lipsa publicarii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala hotararea nu este opozabila tertilor. Potrivit art.64, titularul de brevet poate solicita instantei judecatoresti : a). ordonarea unor masuri asiguratorii, atunc ...

CEDO: Hotararea in Cauza Arsenovici impotriva Romaniei
... derile Codului civil referitoare la vnzarea bunului nchiriat, ea sustine ca contractul de nchiriere ncheiat de autoritati cu familia C. nu i era opozabil deoarece nu fusese nregistrat legal, neavnd data certa. n ceea ce priveste OUG nr. 40/1999, ea considera ca aceste prevederi nu sunt apl ...

Analiza: Reprezentarea partilor in procesul civil
... ea partilor semnatare. Se observa ca avocatul nu are caderea sa legalizeze semnaturi ori sa autentifice inscrisuri, existand cerinta ca, pentru opozabilitate, acestea sa fie prezentate ulterior unui notar public, in vederea autentificarii. Exista cerinta legala ca procura, sa fie depusa ...

Suport de Curs: Reprezentarea partilor in procesul civil
... ea partilor semnatare. Se observa ca avocatul nu are caderea sa legalizeze semnaturi ori sa autentifice inscrisuri, existand cerinta ca, pentru opozabilitate, acestea sa fie prezentate ulterior unui notar public, in vederea autentificarii. Exista cerinta legala ca procura, sa fie depusa ...

Actiune pauliana (revocatorie impotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)
... procedura civila). 2. Este recomandabil ca prin cererea de chemare in judecata sa se citeze si debitorul reclamantului pentru ca hotararea sa-i fie opozabila. 3. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Conventiile n-au efect decat intre partile ...

Interdictia de vanzare intre soti
... 1997 a fost inregistrat in Registrul Comertului si a fost publicat in Monitorul Oficial, conform sentintei nr.4955 din 13 iunie 1997, devenind astfel opozabil tertilor care aveau posibilitatea sa ceara anularea lui in termenul de prescriptie de 3 ani, prevazut de dispozitiile art.3 din Decretul nr.1 ...

Obligatie de a face
... deii ca data inceperii constructiei era 15 iulie 2004 nefiind de natura a modifica cele convenite de parti. Parata a mai sustinut nelegalitatea si inopozabilitatea procesului-verbal de receptie incheiat la finalizarea lucrarilor, anume in luna mai 2006. Astfel, presedintele si vicepresedintele Cons ...

Societate cu raspundere limitata. Neregularitati in numirea reprezentantilor. Inopozabilitate fata de terti
... Cod procedura civila. In fundamentarea recursului sau recurentul critica instanta de apel pentru gresita aplicare a prevederilor legale in materia opozabilitatii fata de terti a schimbarii administratorului unei societati comerciale cu raspundere limitata, ignorand ca cererea de reziliere a contr ...

Recurs in Interesul Legii: unificarea practicii judiciare privind eliberarea conditionata a celor care nu pot munci
... rientari cu privire la acest aspect si, prin urmare, caracterul neunitar : 1). Intr-o prima orientare, instantele au apreciat ca pentru a deveni propozabil condamnatul care nu a fost sau nu  mai este folosit la munca din cauze neimputabile trebuie sa execute efectiv fractia intreaga, prevazu ...

Codul Penal 2009 - Infractiuni contra infaptuirii Justitiei
... g) impiedicarea unei persoane de a folosi, in tot sau in parte, un imobil detinut in baza unei hotarari judecatoresti, de catre cel caruia ii este opozabila hotararea, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. (2) In cazul faptelor prevazute la lit. d) - g), actiunea pe ...

Contract de locatiune. Conditiile cerute de lege (art.1441 Cod civil) cat priveste incetarea contractului de locatiune prin vanzarea obiectului locatiunii
... rezulta ca, in lipsa de stipulatie contrara, contractul de locatiune cu data certa anterioara vanzarii-cumpararii cu data certa produc efecte si este opozabil tertului dobanditor in conditiile in care a fost incheiat si fara modificarile care nu sunt constatate prin inscris cu data certa. Pri ...

Incetarea contractului de inchiriere prin acordul partilor
... nefiind semnate si stampilate, deci nu au fost acceptate, iar reclamanta nu a facut dovada comunicarii lor. Drept urmare, aceste documente nu-i sunt opozabile. Cu privire la chiria pretinsa de reclamanta pentru perioada de timp mentionata in actiune, este nedatorata, deoarece contractul de inchirie ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul National Anticoruptie
... umatate a limitelor pedepsei prevazute de lege. Art. 20 (1) Dupa inceperea urmaririi penale secretul bancar si cel profesional nu sunt opozabile procurorilor Parchetului National Anticoruptie. Datele si informatiile solicitate de procuror se comunica la cererea scrisa a acestuia. ...

Care sunt regimul juridic si conditiile de validitate ale cesiunii de parti sociale?
... plicarea apostilei rezulta din prevederile OG 66/1999 si este necesara pentru a produce efecte juridice in Romania. Or, apostila este un element de opozabilitate intre autoritatile publice ale statelor parti ale conventiei, nu intre particulari, prin urmare supralegalizarea nu are consecinte asupr ...

Consiliul de administratie
... sedintele si unul sau mai multi administratori pot fi imputerniciti sa reprezinte societatea, actionand impreuna sau separat. O astfel de clauza este opozabila tertilor. Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezinta societatea doar actionand impreuna pot imputernici pe unul dintre ei sa i ...

Efectele admiterii exceptiei de nelegalitate
... nu constituie titlu executoriu si nu poate fi pusa in executare; actul administrativ unilateral nelegal nu va produce efecte juridice (nu va fi opozabil) fata de partile din dosarul aflat pe rolul instantei judecatoresti in fata careia a fost ridicata exceptia; actul administrativ unilate ...

Ordonanta de Urgenta nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
... ca rascumpararea actiunilor/partilor sociale nu este inca finalizata. Retragerile efectuate de actionari/asociati in conformitate cu art. 251^12 sunt opozabile societatii absorbante sau nou-infiintate si actionarilor/asociatilor acesteia.     ART. 251^14   &nbs ...

Conditiile de forma la incheierea unui contract
... Opozabilitatea fata de terti se cer anumite formalitati de publicitate pentru protejarea intereselor tertilor, in lipsa lor contractul nefiindu-le opozabil. Exemple: ● publicitatea imobiliara prin cartea funciara ● publicitatea constituirii gajului ...

Actul constitutiv - Transferul partilor sociale
... la un vot. Cesiunea partilor sociale trebuie inregistrata la Registrul Comertului, precum si in registrul asociatilor. Cesiunea partilor sociale este opozabila tertilor numai dupa inregistrarea in Registrul Comertului. In cazul existentei de succesori in drepturi ai asociatului unic, s ...

Contract de leasing - model


CEDO - Cauza Hertzog si altii impotriva Romaniei
... el al reclamantilor era anterior si mai bine intemeiat decat cel al tertilor cumparatori si ca faptul de a-l fi inscris in registrul funciar il facea opozabil erga omnes. In consecinta, instanta a admis actiunea in revendicare a reclamantilor si a ordonat sotilor T.G. si T.C. sa le restituie bunul i ...

Contractul de gaj comercial - Parte teoretica
... in depozit. ● Contractul de gaj trebuie transcris in termen de 5 zile in registrul special de la judecatorie. ● Gajul este opozabil tertilor de la data transcrierii in registrul instantei. OBIECTUL GAJULUI ● Gajul  comercial  poate  a ...

Contractul de asociatiune in participatiune - Model
... orie. XII. CLAUZE FINALE 12.1. Completarile si modificarile aduse contractului de asociatiune in participatiune nu sunt valabile si opozabile partilor decat daca se efectueaza prin act aditional. 12.2. Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului pre ...

Se pot examina prin procedura contestatiei la titlu imprejurari care vizeaza fondul cauzei si care sunt de natura sa repuna in discutie o hotarare judecatoreasca definitiva sau irevocabila?
... , s-a mai aratat ca din moment ce in considerente s-a retinut ca Ministerul Finantelor Publice justifica existenta calitatii procesuale pasive pentru opozabilitate, nu trebuie inteles dispozitivul deciziei in sensul acordarii  despagubirilor  banesti de catre acesta, cu atat mai mult cu ca ...

Contestatie la executare prin care se solicita lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii dispozitivului unei decizii.
... , s-a mai aratat ca din moment ce in considerente s-a retinut ca Ministerul Finantelor Publice justifica existenta calitatii procesuale pasive pentru opozabilitate, nu trebuie inteles dispozitivul deciziei in sensul acordarii  despagubirilor  banesti de catre acesta, cu atat mai mult cu ca ...

Este obligata persoana care este inscrisa in cartea funciara sa foloseasca doar calea actiunii in revendicare in masura in care un tert se gaseste in posesia nelegitima a imobilului respectiv?
... .115/1938), iar imobilul se afla in posesia altei persoane. Admiterea actiunii intr-o atare ipoteza presupune insa ca posesorul sa nu detina un titlu opozabil reclamantului. Solutionarea litigiului nu poate avea in vedere regulile stabilite pe cale doctrinara si jurisprudentiala in materia re ...

Dictionar juridic >>> I
... an in patrimoniul debitorului; lucrul mobil ce face obiectul contractului de gaj. (dictionar juridic - bibliografie drept civil) Inopozabilitate: sanctiune ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice. ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Evidenta cadastral-juridica
... in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa cerut in vederea inscrierii drepturilor reale, daca sunt opozabile titularilor.   Art. 21 Modificarea continutului unui drept ce greveaza un drept real imobiliar se inscrie, daca legea ...

Judecatorie CIVIL Dezbaterea succesiunii
... .115/1938), iar imobilul se afla in posesia altei persoane. Admiterea actiunii intr-o atare ipoteza presupune insa ca posesorul sa nu detina un titlu opozabil reclamantului. Solutionarea litigiului nu poate avea in vedere regulile stabilite pe cale doctrinara si jurisprudentiala in materia re ...

Decizie nr. 493 exceptie art. 274 alin. 3 cpc
... in cheltuieli de judecata, urmeaza a fi suportat de partea potrivnica, daca a cazut in pretentii, ceea ce presupune in mod necesar ca acesta sa-i fie opozabil. Or, opozabilitatea sa fata de partea potrivnica, care este tert in raport cu conventia de prestare a serviciilor avocatiale, este con ...

Codul de procedura civila - proceduri speciale
... a realizarii creantei.     Sechestrul asigurator pus asupra unui imobil se va inscrie de indata in cartea funciara. Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv.     Impotriva modului ...

Codul de procedura civila - executare silita2
... e sau arendarile, precum si cesiunile de venituri facute de debitor sau detinator dupa data inscrierii somatiei aratate la Art. 497 alin. 1 nu vor fi opozabile creditorului urmaritor sau adjudecatarului.     Inchirierile sau arendarile anterioare inscrierii somatiei sunt opozabile, ...

Codul de procedura civila - executare silita1
... sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o ...

Codul de procedura civila: Procedura contencioasa-Partile
...    Art. 58     Cel chemat in judecata dobandeste calitatea de intervenient in interes propriu, iar hotararea ii va fi opozabila.     Art. 59     In cazul prevazut de Art. 58, cand paratul chemat in judecata pentru o datorie bane ...

Spete - materie fiscala (pct. 51 - 55)
... tre aceasta autoritate jurisdictionala a prevederilor Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, act international opozabil Curtii Constitutionale, conform art. 11 si 20 din Constitutie. II.1. In speta, apreciez ca este necesar ca solutia de respingere a exce ...

Aspecte Teoretice - Articolul (2) Materia Dreptul Muncii
... racter statal, iar regulile tratatului asupra intreprinderilor nu le sunt aplicabile. 69. Apoi, normele adoptate de asociatia profesionala ii sunt opozabile. Desigur, in ipoteza in care art. 85, paragraful 1 din tratat si-ar gasi aplicarea, acesteia ii revine obligatia de a notifica Comisia. Cu t ...

Schemalogica
... CONDITII DE FORMA > Ad validitatem (Pentru validitate)   > Ad probationem (Pentru a face dovada)   > Pentru opozabilitate fata de terti ...

Actiune privind rectificarea nscrierii din cuprinsul cartii funciare
... cazului in care dreptul material la actiunea in fond nu s-a prescris mai inainte. Hotararea prin care s-a admis rectificarea unei inscrieri nu va fi opozabila persoanelor impotriva carora actiunea nu a fost admisa. Daca actiunea in rectificare a fost inscrisa in cartea funciara, hotararea judecator ...

Cerere de nscriere provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
... easta parte au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echiva- lenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate. Inscrierea provizorie devine opozabila tertilor cu rangul determinat de ce- rerea de inscriere, sub conditie si in masura justificarii ei. Justificarea unei inscrieri provizorii i ...

Contestatie la executare silita
... ca obiect de executare sentinta civila nr. ............/..........., asa cum rezulta din cuprinsul somatiei, sentinta care este straina partilor si inopozabila atat mie, cat si intimatului-creditor din acest dosar. Noi, partile, ne-am judecat in dosarul civil nr. ........../........, aflat pe rolul ...

Actiune n revocarea unui contract de donatie (pentru ingratitudine)
... tori a le restitui, astfel incat vor fi chemati de reclamant la randul lor in judecata pentru ca hotararea judecatoreasca ce va fi obtinuta sa le fie opozabila. Fructele sunt datorate de la data notificarii nasterii copilului.   IN DREPT: ...

Actiune pauliana (revocatorie mpotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)
... ura civila). 2. Este recomandabil ca prin cererea de chemare in judecata sa se citeze si debitorul reclamantului pentru ca hotararea sa-i fie opozabila. 3. Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante (art. 969 Cod civil). Conventiile n-au efect decat intre p ...

Actiune n rezolutiunea unui contract
... tori a le restitui, astfel incat vor fi chemati de reclamant la randul lor in judecata pentru ca hotararea judecatoreasca ce va fi obtinuta sa le fie opozabila (tertii s-ar putea opune invocand uzucapiunea sau posesia de buna-credinta a lucrurilor mobile art. 1909 Cod civil). 5. Se  ind ...

Test grila
Intrebari si raspunsuri: //

Risti... spanzuratoarea!
JOC NOU !!! // Scor : Greseli (6): ...

Cerere de chemare n judecata (a altor persoane care ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul)
... ................., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa5) ............ ..............., asa incat solutia pronuntata in cauza sa-i fie opozabila si acesteia.                   &nb ...

Procura privind eliberarea unor acte de stare civila/transcrierea actelor de stare civila
... emise pe numele meu,  semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar, in limitele de mai sus, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila. Prezentul mandat este cu titlu gratuit si netransmisibil, fiind valabil pana la revocare. Solicit autentificarea prezentului i ...

Alte tag-uri asemanatoare: inopozabilitatea actului, inopozabilitatea actului juridic, inopozabilitate, opozabil, opozabilitatea, opozabilitate fata de terti, opozabilitate, OPOZABIL TERTILOR, opozabilitatea contractului, opozabila, propozabil

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]