Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

patrimoniale

Codul Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale
    TITLUL V     Apararea drepturilor nepatrimoniale     ART. 252     Ocrotirea personalitatii umane     Orice persoana fizica are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiintei umane, cum sunt viata, sanatatea, inte ...

Aparatea drepturilor nepatrimoniale in Noul Cod Civil
... ifica, artistica, literara sau tehnica. Mijloace de aparare * In ce situatii persoana fizica poate solicita instantei ocrotirea drepturilor nepatrimoniale? Atunci cand acestea au fost incalcate sau amenintate. * In ce fel poate ocroti instanta drepturile nepatrimoniale? Dispunand: - int ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL V - Apararea drepturilor nepatrimoniale
Codul Civil - TITLUL V - Apararea drepturilor nepatrimoniale Ocrotirea personalitatii umane Art. 252. - Orice persoana fizica are dreptul la ocrotirea valorilor strans legate de fiinta umana, cum sunt viata, sanatatea, integritatea fizica, demnitatea, intimitatea vietii private, creatia stii ...

Monitorul Oficial nr. 542 din 21 Iulie 2015
... or de comert/fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT IN ...

Monitorul Oficial nr. 458 din 25 Iunie 2015
... or de comert/fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT IN ...

Angajatul isi cere zilele de concediu de odihna din 2013 si 2014. Ameninta cu proces!
... lictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator; d) pe toata durata existentei contractului, in cazul in care se solicita constatarea nulitatii unui ...

Noutati legislative in domeniul concurentei neloiale!
... irect instantelor de judecata competente in vederea interzicerii si incetarii practicilor de concurenta neloiala, in vederea acoperirii prejudiciilor patrimoniale si morale suferite ca urmare a unei practici de concurenta neloiala. NU va fi necesara parcurgerea vreunei formalitati in fata Consiliulu ...

Monitorul Oficial nr. 165 din 10 Martie 2015
1.  ORDIN nr. 391 din 4 martie 2015 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii si zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015   2....

HOTARARE nr. 1.069 din 7 martie 2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat
... n Romania nr. 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;     - necesitatea clarificarii modalitatii de operare a diviziunii patrimoniale in materia profesiei de avocat pana la adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Registrului electronic al evidentei patrim ...

Datoriile se mostenesc? Cine le achita si cum scapi de ele?
... mostenirii legale sau testamentare catre mostenitori. Patrimoniul unei persoane cuprinde atat un activ (bunuri, drepturi), cat si un pasiv (obligatii patrimoniale, datorii etc.). Pe cale de consecinta, cei care accepta mostenirea defunctului vor prelua inclusiv obligatii ale acestuia", declara ...

Seminar important la Bruxelles: Saisies et Confiscations, 23-24 martie 2015
... – Bruxelles, Belgia. Seminarul are ca obiectiv insusirea notiunilor de baza relative la indisponibilizarea si confiscarea penala a bunurilor patrimoniale rezultat al unei infractiuni. De asemenea, se doreste aprofundarea aspectelor esential ce tin de materia confiscarii si indisponibiliz ...

Tot ce trebuie sa stii despre creante: Creantele civile, comerciale, bancare, fiscale si salariale
Drepturile de creanta sunt acele drepturi patrimoniale nascute in temeiul unui raport obligational si in virtutea carora subiectul activ, poate pretinde o anumita conduita subiectului pasiv, acesta avand posibilitatea sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, creditorul putand sa recurga la forta de ...

Gajul general al creditorilor
... neral al creditorilor sau garantia comuna este reglementat in art. 2324 din Noul Cod civil. Dar Noul Cod civil introduce teoria separatiei maselor patrimoniale, iar patrimoniul, desi este vazut ca fiind ansamblul drepturilor si obligatiilor unei persoane care pot fi evaluate in bani, poate avea d ...

Legea Insolventei 2014. Aspecte esentiale si reglementari legale
... estora; dovada codului unic de inregistrare si dovada notificarii organului fiscal competent. Referitor la lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 6 luni anterioare inregistrarii cererii introductive, care se ataseaza cererii, s"a marit perioada refe ...

Daunele morale ce pot fi acordate salariatilor prejudiciati prin fapta culpabila a angajatorului
... Atentie mare! Admitand recursul in interesul legii, instanta suprema retine ca ”In cadrul litigiilor de munca privind atragerea raspunderii patrimoniale a angajatorilor, potrivit art. 269 alin. (1) din Codul muncii, daunele morale pot fi acordate salariatilor numai in cazul in care legea, ...

Tribunalul Bucuresti respinge ridicarea controlului judiciar in cazul lui Dan Voiculescu
... , modalitatea in care au fost comise (constrangerea si amenintarea cu darea in vileag a unor fapte compromitatoare in scopul obtinerii unor beneficii patrimoniale importante) au fost de natura sa afecteze libertatea psihica a persoanei si sa aduca atingere echilibrului social firesc prin afectarea m ...

Scoala de Vara si Conferinta Nationala de Dreptul Afacerilor, 11-14 septembruie 2014
... rea pretului contractual de catre un tert. Asist. univ. dr. Gabriela Fierbinteanu, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucuresti: Masele patrimoniale - avantaje si dezavantaje in procedura insolventei. Lector univ. dr. avocat Manole Popa, Universitatea Bucuresti: Grupurile de societa ...

Clasificarea creantelor. Elemente esentiale si delimitari juridice
... p; Creantele civile               Reprezinta creantele rezultate din raporturile patrimoniale incheiate intre persoane fizice definite ca necomercianti sau neprofesionisti, conform noului Cod Civil.      & ...

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
... nt chemati sa participe in cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte sotul/sotia sau o ruda de gradul I; c) interesele lor patrimoniale, ale sotului sau rudelor lor de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea atributiilor de serviciu. (2) N ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... a situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. (2) Despre toate acestea, precum si asupr ...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
... onale, prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute la art. 1, pe perio ...

Decizia CCR nr. 80/2014 privind propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei
... universitara - reflecta o abordare selectiva si imprecisa, care vizeaza mai degraba conceperea unei independente decizionale in privinta elementelor patrimoniale ale autonomiei universitare decat constitutionalizarea elementelor componente ale acestui concept. De altfel, orice constitutionalizare r ...

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*)
... sp;   ART. 39     (1) Autorul, titular al certificatului de inregistrare a desenului sau modelului, beneficiaza de drepturi patrimoniale stabilite pe baza de contract cu persoanele care exploateaza desenul sau modelul.     (2) In cazul incheierii unui contra ...

LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicata*) privind protectia noilor soiuri de plante*)
... la calitatea de ameliorator, titular de brevet pentru soi, sau cele cu privire la alte drepturi nascute din brevetul pentru soi, inclusiv drepturile patrimoniale ale amelioratorului, din contractul de cesiune sau licenta ori cele referitoare la nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (1) si ale ar ...

REGULAMENT din 27 februarie 2014 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
... iciul financiar, contabilitate, achizitii si administrativ, in domeniul financiar, cu privire la inventarierea patrimoniului si evaluarea elementelor patrimoniale, are urmatoarele atributii:     a) asigura evidenta cantitativ-valorica a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar s ...

Legea nr 489 din 28 decembrie 2006, republicata, privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
... sp; (2) Persoanele care parasesc un cult recunoscut nu pot emite pretentii asupra patrimoniului cultului respectiv.     (3) Disputele patrimoniale dintre cultele recunoscute se solutioneaza pe cale amiabila, iar, in caz contrar, potrivit dreptului comun.     (4) In ca ...

Actiunea oblica: Exceptii de la sfera de aplicare a actiunii oblice
... a nicio preferinta in favoarea creditorului care a exercitat actiunea. Exceptii de la sfera de aplicare a actiunii oblice 1. actiunile extrapatrimoniale- cele care se refera, in general, la starea civila a persoanelor, deoarece acestea nu au drept obiect o valoare pecuniara si nu pot face ...

Recuperarea creantelor: Cand creditorul este cel care solicita deschiderea procedurii de insolventa…
... ea unei ordonante presedintiale prin care sa dispuna masuri vremelnice, in scopul suspendarii operatiunilor de instrainare a unor bunuri sau drepturi patrimoniale importante din averea debitorului, sub sanctiunea nulitatii, precum si masuri de conservare a acestor bunuri.      ...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
... cerii capitalului social al persoanei juridice, inceputa anterior sau in cursul urmaririi penale;     c) interzicerea unor operatiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolventa persoanei juridice;     d) interzicerea inchei ...

Infractiuni contra persoanei - art. 188-227
... este cu inchisoarea de la unu la 3 ani. Art. 213: Proxenetismul (1) Determinarea sau inlesnirea practicarii prostitutiei ori obtinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicarii prostitutiei de catre una sau mai multe persoane se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exe ...

Drepturile creditorului. Recuperarea debitelor.
... lica     Creditorul poate introduce o actiune oblica in numele debitorului sau, substituindu-i-se acestuia in drepturile si actiunile patrimoniale neexercitate de debitor.             Pentru a putea exercita aceasta actiune treb ...

Codul Civil: Actualizat 2014
... Codul Civill: Persoana fizica Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice Codul Civil: Persoana Juridica Codul Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale Codul Civil: Despre familie Codul Civil: Casatoria Codul civil: Rudenia Codul Civil: Autoritatea parinteasca Codul Civil: ...

Codul Civil: Drept international privat
... caruia casatoria a fost celebrata.     (2) Legea determinata potrivit alin. (1) se aplica atat efectelor personale, cat si efectelor patrimoniale ale casatoriei pe care aceasta lege le reglementeaza si de la care sotii nu pot deroga, indiferent de regimul matrimonial ales de acestia ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... terminate, care au fost simulate prin acordul dintre autorul actului si destinatarul sau.     ART. 1.294     Actele nepatrimoniale     Dispozitiile referitoare la simulatie nu se aplica actelor juridice nepatrimoniale.     SECTIUNEA a ...

Proceduri rapide de recuperare a debitelor in noul Cod de procedura civila
... statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice; starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; mostenire; insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilor ...

Garantii obligatorii oricarei creante
... egatura cu care s-a nascut creanta respectiva si doar in cazul in care bunurile nu sunt suficiente indestularii, vor putea fi urmarite celelalte mase patrimoniale. Prevederile de mai sus sunt valabile micilor intreprinzatori, persoanelor fizice autorizate. Aspectul cel mai interesant apare in cadr ...

Atentie: Tipuri de creante. Aspecte esentiale
... p; Creantele civile               Reprezinta creantele rezultate din raporturile patrimoniale incheiate intre persoane fizice definite ca necomercianti sau neprofesionisti, conform Noului Cod civil.      & ...

Codul Civil: Administrarea bunurilor altuia
... altuia     (1) Persoana care este imputernicita, prin legat sau conventie, cu administrarea unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu care nu ii apartine are calitatea de administrator al bunurilor altuia.     (2) Imputernicirea prin ...

Codul Civil: Fiducia
... iducia este operatiunea juridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, catre unul sau mai multi fiduciari care le exercita cu un scop determinat, i ...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
... restitui sumele avansate de uzufructuar     (1) Daca uzufructuarul universal ori cu titlu universal plateste datoriile aferente masei patrimoniale sau partii din masa patrimoniala date in uzufruct, nudul proprietar trebuie sa restituie sumele avansate, la stingerea uzufructului, fara ...

Codul civil: Bunurile si drepturile reale in general
... prevede altfel, sunt supuse regulilor referitoare la bunurile imobile si drepturile reale asupra acestora.     (2) Celelalte drepturi patrimoniale sunt supuse, in limitele prevazute de lege, regulilor referitoare la bunurile mobile.     ART. 543     Bu ...

Codul Civil: Casatoria
... decatoreasca ramane definitiva, situatia unui sot dintr-o casatorie valabila.     (2) In situatia prevazuta la alin. (1), raporturile patrimoniale dintre fostii soti sunt supuse, prin asemanare, dispozitiilor privitoare la divort.     ART. 305     Situ ...

Codul Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale
    TITLUL V     Apararea drepturilor nepatrimoniale     ART. 252     Ocrotirea personalitatii umane     Orice persoana fizica are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiintei umane, cum sunt viata, sanatatea, inte ...

Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice
... ei de tutela, sa faca acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie in mod valabil orice alte acte ce depasesc dreptul de administrare.     (3) Actele fac ...

Codul Civill: Persoana fizica
... scopuri medicale ori de cercetare stiintifica, efectuate in conditiile legii.     ART. 66     Interzicerea unor acte patrimoniale     Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt ...

Codul Civil: Despre persoane
... um si orice alta situatie similara nu au nicio influenta asupra capacitatii civile.     ART. 31     Patrimoniul. Mase patrimoniale si patrimonii de afectatiune     (1) Orice persoana fizica sau persoana juridica este titulara a unui patrimoniu care inc ...

Codul civil: Titlul Preliminar
...   ART. 2     Obiectul si continutul Codului civil     (1) Dispozitiile prezentului cod reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.     (2) Prezentul cod este alcatuit dintr-un ansamblu de r ...

Monitorul Oficial nr. 788 din 16 Decembrie 2013
... in Metodologia privind comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producatorilor de fonograme, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 982 di ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... dari.     ART. 198     In cazul introducerii unor actiuni pentru anularea constituirilor ori transferului de drepturi patrimoniale impotriva unui membru al grupului, in temeiul art. 117 administratorul judiciar va comunica intentia sa in acest sens celorlalti administ ...

Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa - Codul Insolventei 2013
... aptele care constituie infractiuni.     (8) Daca s-a pronuntat o sentinta prin care judecatorul-sindic a dispus atragerea raspunderii patrimoniale a administratorului statutar, aceasta va fi comunicata catre Oficiul National al Registrului Comertului, din oficiu.     ...

Primele masuri. Intocmirea tabelului de creante. Contestatiile - Codul Insolventei 2013
... sul penal vor fi acoperite din averea persoanei juridice reorganizate sau, daca este cazul, din sumele obtinute din actiunea in atragerea raspunderii patrimoniale a persoanelor ce au contribuit la aducerea persoanei juridice in stare de insolventa, potrivit prevederilor art. 169 si urmatoarele. &nb ...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... e, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta;     d) lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive;     e) contul de profit si pierde ...

Domeniul de reglementare - Codul Insolventei 2013
... are debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare;     5. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care pot face obiectul executarii silite potrivit Codului de procedura civi ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... te, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta; d)    lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive; e)    contul de profit si pierder ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare; 5.    Averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care pot face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Cod ...

MFP: Declaratie de patrimoniu vs. declaratia de venituri
... ealabile amanuntite a tuturor informatiilor detinute si obtinute de ANAF referitoare la veniturile declarate de acestea comparativ cu acumularile lor patrimoniale urmeaza sa fie supuse unei verificari fiscale efective pentru ca prezinta un risc semnificativ de nedeclarare a veniturilor realizate, fi ...

Cazuri de limitare a raspunderii fiduciarului
... potrivit careia deschiderea procedurii insolventei impotriva fiduciarului nu afecteaza masa patrimoniala fiduciara, rezultand de aici separatia masei patrimoniale fiduciare de restul patrimoniului fiduciarului. Pe de alta parte, limitarea raspunderii fiduciarului rezida din faptul ca, desi actioneaz ...

Termenul de sesizare a instantei. Data inceperii si incetarii activitatii
... lictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator; d) pe toata durata existentei contractului, in cazul in care se solicita constatarea nulitatii unui co ...

Fiducia: inlocuirea fiduciarului
... lte etape. Etape: * Cerere adresata instantei judecatoresti pentru inlocuirea fiduciarului. * Numirea unui administrator provizoriu al masei patrimoniale fiduciare. * Admiterea cererii de inlocuire/respingerea cererii. * Incetarea mandatului administratorului provizoriu si numirea nou ...

Noile taxe judiciare de timbru
... tatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - 100 lei;     c) cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de marca, desene si ...

Continutul contractului de fiducie
... ma autentica. Sub aceeasi sanctiune, contractul trebuie sa cuprinda: a) drepturile reale, drepturile de creanta, garantiile si orice alte drepturi patrimoniale transferate; b) durata transferului, care nu poate depasi 33 de ani incepand de la data incheierii sale; c) identitatea constituito ...

Model cadru Contract de fiducie
... uterilor de administrare si de dispozitie ale fiduciarului, drepturile si obligatiile fiduciarului 5.1.1. Fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare putand incheia orice fel de acte de conservare, administrare sau dispozitie, cu exceptia actelor de dispozitie cu titlu gratuit ...

Cazuri de limitare a raspunderii fiduciarului
... potrivit careia deschiderea procedurii insolventei impotriva fiduciarului nu afecteaza masa patrimoniala fiduciara, rezultand de aici separatia masei patrimoniale fiduciare de restul patrimoniului fiduciarului. Pe de alta parte, limitarea raspunderii fiduciarului rezida din faptul ca, desi actioneaz ...

Nulitatea casatoriei si efectele acesteia
... erea casatoriei nule sau anulate pastreaza situatia unui sot dintr-o casatorie valabila pana la data ramanerii defnitive a hotararii, iar raporturile patrimoniale dintre fostii soti sunt supuse dispozitiilor privitoare la divort. Hotararea de constatare a nulitatii sau de anulare a casatoriei se ...

Contractul de fiducie: Drepturile si obligatiile partilor
... e, daca in contract nu exista o stipulatie contrara. Drepturile fiduciarului: 1. dreptul de a fi remunerat, 2. puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, actionand ca un veritabil si unic titular al drepturilor in cauza. Conform art. 784 alin. (1) Cod civil, in raporturile cu ...

Regulamentul de organizare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrari
... ecundar de credite;     m) reprezinta inspectoratul general, prin semnatura, alaturi de ordonatorul de credite, in toate operatiunile patrimoniale;     n) intocmeste si transmite la Directia generala financiara situatia privind monitorizarea numarului de posturi si a ...

Codul de procedura civila: Competenta internationala instantelor romane ( art. 1064 - art. 1081)
... rerii ambii soti domiciliaza in Romania si unul dintre ei este cetatean roman sau apatrid. Art. 1080: Competenta exclusiva in materia unor actiuni patrimoniale Instantele romane sunt exclusiv competente sa judece litigii cu elemente de extraneitate referitoare la: 1. imobile situate pe teritori ...

Codul de procedura civila: Procedura cu privire la cererile cu valoaer redusa ( art. 1025 - art. 1032)
... e. (3) De asemenea, prezenta procedura nu se aplica cererilor referitoare la: a) starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; b) drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; c) mostenire; d) insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilor ins ...

Codul de procedura civila: Masuri asiguratorii si provizorii ( art. 951 - art. 978)
... continutul lor, patrimonial sau nepatrimonial, si indiferent de izvorul acestora. (2) Masurile provizorii necesare pentru protectia altor drepturi nepatrimoniale sunt prevazute la art. 255 din Codul civil. Art. 979: Masuri provizorii (1) Daca titularul dreptului de proprietate intelectuala sau ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... a, cererea de chemare in judecata se poate introduce si la instanta in circumscriptia careia se afla locul activitatii respective, pentru obligatiile patrimoniale nascute sau care urmeaza sa se execute in acel loc. Art. 114: Cereri in materie de tutela si familie (1) Daca legea nu prevede altfel ...

RIL admis: exercitarea autoritatii parintesti ca urmare a divortului
... educare unuia dintre parinti, cu exercitarea in comun a autoritatii parintesti.     A dispune cu privire la relatiile personale si patrimoniale dintre parinti si copiii lor minori prin aplicarea legii in vigoare la data introducerii cererii de divort, anterioara intrarii in vigoar ...

Monitorul Oficial nr. 270 din 14 Mai 2013
... ducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producatorilor de fonograme, publicata in Monitoru ...

Solutionarea conflictelor de munca
... lictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator. In concluzie, salariatul se poate adresa instantei judecatoresti cu o cerere pentru obligarea angaja ...

Medierea: posibilitate alternativa de rezolvare a conflictelor
... lor (drept de proprietate, alte drepturi reale, drepturi de creanta). Prin exceptie, nu pot face obiectul unei tranzactii: a) Drepturile personale nepatrimoniale (dreptul la nume, drepturile decurgand din starea civila, drepturile morale/nepatrimoniale de autor etc.) b) Drepturile patrimoniale ind ...

Imbogatirea fara justa cauza
Cel care, in mod neimputabil, s -a imbogatit fara justa cauza in detrimentul altuia este obligat la restituire, in masura pierderii patrimoniale suferite de cealalt a persoana, dar fara a fi tinut dincolo de limita propriei sale imbogatiri (art. 1345 Cod civil). Cel care s-a imbogatit este ob ...

Proiect MJ: Raspunederea patrimoniala a functionarilor publici
Ministerul Justitiei a eloborat un proiect de Ordin pentru aprobarea  Metodologiei privind stabilirea raspunderii patrimoniale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare In temeiul art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionaril ...

Proceduri speciale: procedura cu privire la cererile de valoare redusa
... ublice. (3) De asemenea, prezenta procedura nu se aplica cererilor referitoare la: a) starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; b) drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; c) mostenire; d) insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilor insol ...

Atentie: Procedura contestarii deciziei de concediere
... lictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator; d) pe toata durata existentei contractului, in cazul in care se solicita constatarea nulitatii unui ...

Monitorul Oficial nr. 120 din 4 martie 2013
... ducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producatorilor de fonograme, prin gestiune colecti ...

Continutul contractului de fiducie
... ma autentica. Sub aceeasi sanctiune, contractul trebuie sa cuprinda: a) drepturile reale, drepturile de creanta, garantiile si orice alte drepturi patrimoniale transferate; b) durata transferului, care nu poate depasi 33 de ani incepand de la data incheierii sale; c) identitatea constituito ...

Raspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
Potrivit dispozitiilor art. 787 Cod civil, fiduciarul raspunde pentru prejudiciile cauzate prin actele de conservare sau administrare a masei patrimoniale fiduciare. Raspunderea fiduciarului va interveni numai in cazul in care se constata ca, din culpa acestuia, a fost adus un prejudiciu. Pentru ace ...

Monitorul Oficial nr. 93 din 14 februarie 2013
... riului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A. in scopul comunicarii publice si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite producatorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, precum si desemnarea organismului de gestiune colectiva Uniu ...

ONG: Veniturile din reclama si publicitate
... a firmei care a organizat concursul. Astfel, ONG a emis o factura de promovare. Factura primita, de prestari servicii, este o cheltuiala fara scopuri patrimoniale? Factura emisa, de promovare, este in scopuri economice sau fara scop patrimonial? Calculez impozit pe factura de promovare? Raspuns: P ...

Organizarea si subordonarea functiei de audit intern si a celei juridice in societatile comerciale pe actiuni
... telor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica; d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel. In ceea ce priveste org ...

Contractul de Fiducie: implicatii fiscale
... si pct. 6 -Veniturile impozabile obtinute in Romania si tratamentul fiscal. Art.283 indice 1 - Plata impozitelor si taxelor locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate. Art. 296 indice 27 pct. 1, lit. d)  - Contributia de asigurari sociale de sanatate. Art. 296 indice 29 ...

MJ: reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne, desfasurata la Bruxelles
... amente privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materia regimurilor matrimoniale si a efectelor patrimoniale a parteneriatelor inregistrate, propunerea de Regulament de instituire a ordonantei asiguratorii europene de indisponibilizare a conturil ...

Transfer de proprietate prinvind CIM
... ntractului de vanzare – cumparare rezulta ca s-a transferat in materialitatea ei o parte a intreprinderii impreuna cu drepturile si obligatiile patrimoniale si nepatrimoniale in legatura cu aceasta avand ca scop continuarea activitatii principale sau secundare putem vorbi de aplicarea dispozit ...

Monitorul Oficial nr. 655 din 14 septembrie 2012
... ducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producatorilor de fonograme, prin gestiune colecti ...

Cererile cu valoare redusa – procedura speciala in noul Cod de Procedura Civila
... misiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice, 4. nici cereri referitoare la: - starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; - drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; - mostenire; - insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilor insol ...

Fiducia: Obligatii fiscale
... remuneratia proprie a fiduciarului se include in veniturile acestuia si se impoziteaza ca atare;     5. valoarea contabila a masei patrimoniale administrate este egala cu valoarea fiscala preluata de la constituitor;     6. sunt aplicabile reglementarile privind ...

Monitorul Oficial nr. 529 din 31 iulie 2012
... ducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producatorilor de fonograme, prin gestiune colecti ...

Privilegiile si garantiile reale
... nascut in legatura cu o anumita diviziune a patrimoniului, autorizata de lege, trebuie sa urmareasca mai intai bunurile care fac obiectul acelei mase patrimoniale. Daca acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creantelor, pot fi urm arite si celelalte bunuri ale debitorului. (4) Bunurile car ...

Fiducia: 2 raspunsuri lamuritoare
... iind "operatiunea juridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori al te drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente si viitoare, catre unul sau mai multi fiduciari care le administreaza cu un scop determina ...

CCR: Decizie de admitere privind neconstitutionalitatea Legii Educatiei nationale
... privata al statului asupra patrimoniului institutiilor de invatamant superior de stat. 2. Participarea fondatorilor la viata si actele decizionale patrimoniale ale institutiilor de invatamant superior particulare nu reprezinta o limitare a dreptului de proprietate sau de dispozitie al acestora, c ...

Regimul primar in noul Cod civil
... dar si al unei minime independente a sotilor, grupate in doctrina sub denumirea de „regim primar”, care exprima, in fond, esenta laturii patrimoniale a vietii de familie. Considerat o adevarata „constitutie” a regimurilor matrimoniale1, acest set de norme imperative cupri ...

Interpretarea Legii 677 din 2001 aplicabila in cadrul unei firme
... enumerate la art. 3 lit. b). Atunci cand legea este ambigua este bine sa o interpretam in sensul in care sa nu ne expunem riscului unei rapunderi patrimoniale, contraventionale, etc. Conform art. 1 lit. b) din Decizia 90/2006 privind cazurile in care nu este necesara notificarea prelucrarii u ...

Participarea ministrului Justitiei la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne
... onfiscarii produselor obtinute din savarsirea unor infractiuni in UE si proiectele de Regulamente privind regimurile matrimoniale, respectiv efectele patrimoniale ale parteneriatelor inregistrate.   Ministrul Justitiei a avut discutii bilaterale cu vice-presedintele Comisiei Europene, Viviane ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... continutul lor, patrimonial sau nepatrimonial, si indiferent de izvorul acestora. (2) Masurile provizorii necesare pentru protectia altor drepturi nepatrimoniale sunt prevazute la art. 255 din Codul civil. ART. 964^2 Masuri provizorii (1) Daca titularul dreptului de proprietate intelectuala sau ...

Atentie notari: S-a schimbat bibliografia de examen
... Acte juridice de conservare, de administrare si dispozitie - notiune si exemple - importanta juridica (practica) a clasificarii 6. Acte juridice patrimoniale si nepatrimoniale - notiune si exemple - interesul clasificarii 2. Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa modu ...

Impunerea veniturilor realizate din operatiuni de fiducie
... iducia este operatiunea juridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, catre unul sau mai multi fiduciari care le exercita cu un scop determinat, i ...

Notiunea si constituirea fiduciei in Noul Cod Civil
... cadrul aceluiasi patrimoniu, nu constituie o instrainare (art. 32 din Noul Cod Civil). S-ar putea astfel sustine ca ar fi posibila crearea unei mase patrimoniale de afectatiune fiduciara chiar in cadrul patrimoniului constituitorului, care ar putea cumula calitatea de fiduciar (in cazul in care ind ...

Monitorul Oficial nr. 161 din 12 Martie 2012
... ducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale producatorilor de fonograme, ale artistilor interpreti sau executanti, pentru fonograme si pentru audiovizual Actul nr. 62 din 02 ...

Deschiderea procedurii insolventei
... nte sau nescadente, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta; d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive; e) o lista a activitatilor curente pe care inten ...

Imbogatirea fara justa cauza
Cel care, in mod neimputabil, s -a imbogatit fara justa cauza in detrimentul altuia este obligat la restituire, in masura pierderii patrimoniale suferite de cealalt a persoana, dar fara a fi tinut dincolo de limita propriei sale imbogatiri (art. 1345 Cod civil).   Cel care s-a imbogatit est ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... o; al prescriptiei extinctive ». Criteriile de determinare a domeniului prescriptiei extinctive. Domeniul prescriptiei extinctive a drepturilor patrimoniale (prescriptibilitatea drepturilor patrimoniale; situatia drepturilor de creanta; situatia drepturilor reale). Domeniul prescriptiei extinc ...

Monitorul Oficial nr. 088 din 03 Februarie 2012
... ct Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora ...

Principiile generale ale protectiei si promovarii drepturilor copilului
... pilului Acest principiu a fost consacrat prin art. 3 din Conventia cu privire la drepturile copilului si are incidenta atat in sfera drepturilor nepatrimoniale cat si in cea a drepturilor patrimoniale ale copilului si impune ca orice proces decizional care-l priveste pe copil sa raspunda urmatoar ...

Divortul: Modificarea masurilor luate cu privire la copil
... ui civil.” —Art. 5. litera (2) din legea 71/2011 „Dispozitiile hotararilor judecatoresti privitoare la relatiile personale si patrimoniale dintre copii si parintii lor divortati inainte de intrarea in vigoare a Codului civil pot fi modificate potrivit dispozitiilor art. 403 d ...

Implicatiile Noului Cod civil in materie fiscala
... prevederi in Codul civil despre obligatii; prevederi privind prescriptia extinctiva si teoria moderna a patrimoniului (diviziunea patrimoniului; mase patrimoniale; inclusiv fiduciare; patrimoniul de afecta^iune; preferinta statului si unitaplor administrativ teritoriale). Fata de cele mai sus ara ...

Codul civil: Actiunea in revendicare
... uo;bunurile” sale,in sensul acestei prevederi . Notiunea de”bunuri” poate cuprinde atat ”bunuri actuale” ,cat si valori patrimoniale ,inclusiv creante ,in baza carora reclamantul poate pretinde ca are cel putin o”speranta legitima” de a obtine folosinta efec ...

Raspunderea delictuala in Noul Cod civil
... iciul nepatrimonial constituie, ca si prejudiciul patrimonial, un element structural al raspunderii civile delictuale, cu deosebire ca prejudiciile nepatrimoniale sunt strans legate de persoana umana, in sensul ca lovesc fie existenta sa ca entitate bio-psihica, fie in sentimentele sale de afectiune ...

Monitorul Oficial nr. 005 din 04 Ianuarie 2012
... lui de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX) drept colector al remuneratiilor reprezentand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti, stabilite prin Metodologia privind comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop co ...

Aplicarea in timp a Noului Cod civil, in materia divortului
... rii in vigoare a Codului civil, chiar daca cererea de divort a fost formulata anterior acestei date. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti se refera, in primul rand, la incetarea regimului matrimonial. Potrivit dispozitiilor art. 385 Cod civil, regimul matrimonial ...

Legea aplicabila efectelor viitoare ale altor situatii juridice
... or juridice, in masura in care prin legile aplicabile fiecarei persoane juridice nu se prevede altfel; - art. 27 referitor la relatiile personale si patrimoniale dintre soti etc. Legea nr. 71/2011 contine insa si norme speciale care se abat de la aceasta din urma regula, spre exemplu: - art. 59 pr ...

Raspunderea disciplinara si patrimoniala a consilierului juridic
... ara a CIM? Raspuns: Conditiile raspunderii disciplinare (reglementata de art. 247 – 252 din Codul muncii ) sunt diferite de cele ale raspunderii patrimoniale (reglementata de art. 253 – 259 din Codul muncii ). In ceea ce priveste raspunderea disciplinara, art. 247 alin. (2) din Codul munci ...

Pensia de intretinere a minorului
... i civil.” —Art. 5. litera (2) din legea 71/2011 „Indiferent de data incheierii casatoriei, in ceea ce priveste relatiile lor personale si patrimoniale, sotii sunt supusi dispozitiilor Codului civil, de la data intrarii sale in vigoare.” —Art. 27 din Legea nr. 71/2011 „1) Disp ...

Monitorul Oficial nr. 807 din 15 Noiembrie 2011
... ntru negocierea Metodologiei privind reproducerea de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora ...

Regimul comunitatii legale in Noul Cod Civil
... inate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri; - drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a inregistrat; - bunurile dobandite cu titl ...

Monitorul Oficial nr. 781 din 03 Noiembrie 2011
... Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneratiilor reprezentand drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental Actul nr. - din 03 Noiembrie 2011 Emitent ...

Autoritatea parinteasca in Noul Cod Civil
...  â€ť — Art. 5. litera (2) din legea 71/2011 „Indiferent de data incheierii casatoriei, in ceea ce priveste relatiile lor personale si patrimoniale, sotii sunt supusi dispozitiilor Codului civil, de la data intrarii sale in vigoare.     â€ť — Art. 27 din Legea nr. ...

Gajul in Noul Cod Civil
... icolele 2343-2499); - Garantiile reale sunt: ipotecile (imobiliara si mobiliara) si gajul. Ele sunt destinate sa asigure indeplinirea unei obligatii patrimoniale; alaturi de privilegii, constituie cauze de preferinta la executarea unei obligatii. Caractere Gajul este un drept real de garantie ...

Partajul in Noul Cod Civil
... regulile speciale referitoare la efectele regimurilor matrimoniale, ale conventiilor matrimoniale si la efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti. Cand poate fi cerit partajul? - de regula partajul poate fi cerut oricand, cu exceptia situatiei in care partajul a ...

Aparatea drepturilor nepatrimoniale in Noul Cod Civil
... ifica, artistica, literara sau tehnica. Mijloace de aparare * In ce situatii persoana fizica poate solicita instantei ocrotirea drepturilor nepatrimoniale? Atunci cand acestea au fost incalcate sau amenintate. * In ce fel poate ocroti instanta drepturile nepatrimoniale? Dispunand: - int ...

Codul Civil modifica si contractele
... institutie introdusa de Noul Cod Civil care a intrat in vigoare din 1 octombrie este fiducia - operatiunea juridica prin care se transfera drepturile patrimoniale. Fiducia este stabilita expres prin lege sau prin contract incheiat in forma autentica. Partile contractului de fiducie sunt: constitui ...

Monitorul Oficial nr. 710 din 07 Octombrie 2011
... ale din data de 30 septembrie 2011, avand drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental Actul nr. 5527 din 04 Octombrie 2011 Emit ...

Drepturile persoanei fizice in Noul Cod Civil
... este om si ocrotesc in special caracteristicile fizice si morale ale fiintei umane, individualitatea sau personalitatea acesteia. - nu sunt drepturi patrimoniale: aceasta inseamna ca viata, demnitatea, onoarea, imaginea, viata privata nu pot fi evaluate in bani - sunt netransmisibile: apartin doar ...

Monitorul Oficial nr. 698 din 03 Octombrie 2011
... ind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de radio si remuneratiile corespunzatoare cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor Actul nr. 3193 din 27 Septembrie 2011 Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala Ordin pentru aprobarea modelului s ...

Divortul prin acordul sotilor prin procedura notariala
... rtului pe cale notariala: 1. cei doi soti sa fie de acord cu divortul, precum si cu toate efectele care rezulta din acesta: atat personale, cat si patrimoniale. Acordul sotilor cu privire la aceste aspecte va fi realizat printr-un act distinct, incheiat in fata notarului; 2. in cazul in care e ...

Noul Cod Civil a intrat in vigoare sambata, 1 octombrie
... hiul cod din 1865, adoptat pe timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, si aduce cateva elemente de noutate absoluta: protectia drepturilor personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice (de exemplu, consacrarea, ca mijloc specific de aparare, a dreptului la replica si la rectificarea infor ...

O noua institutie in Codul Civil - Consiliul de familie
... te de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului facute de tutore, pentru renuntarea la drepturile patrimoniale ale minorului si pentru incheierea in mod valabil a oricaror alte acte ce depasesc dreptul de administrare. - in cazul recunoasterii cap ...

Raspunderea disciplinara si patrimoniala a consilierului juridic
... ra a CIM? Raspuns: Conditiile raspunderii disciplinare (reglementata de art. 247 – 252 din Codul muncii) sunt diferite de cele ale raspunderii patrimoniale (reglementata de art. 253 – 259 din Codul muncii). In ceea ce priveste raspunderea disciplinara, art. 247 alin. (2) din Codul muncii ...

Monitorul Oficial nr. 595 din 23 August 2011
... ogiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de televiziune si remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor ...

Conferinta privind regimurile matrimoniale internationale
... irect al Comisiei Europene, o conferinta deosebit de importanta pentru toti notarii din Uniunea Europeana, pe tema O mai mare claritate a regimurilor patrimoniale in casatoriile internationale. Acest eveniment va avea loc la Bruxelles, pe 17 octombrie 2011, in cladirea Charlemagne a Comisiei Europen ...

Actiune privind acordarea de daune morale pentru retinere nelegala
... uce celor in cauza, suferinte pe plan moral si social, ca astfel de masuri lezeaza demnitatea si onoarea, libertatea individuala, drepturi personal nepatrimoniale ocrotite de lege si ca, din acest punct de vedere, le produce un prejudiciu moral care justifica acordarea unei compensatii materiale, pe ...

Noul Cod Civil: Guvernul Romaniei - chemat in judecata
... titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii. Iar potrivit art. 13: Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a) reproducerea operei; b) distribuirea operei; c) importu ...

Monitorul Oficial nr. 526 din 26 Iulie 2011
... Hotararii arbitrale din data de 11 iulie 2011, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea si distribuirea operelor muzicale pe inregistrari audiovizuale Actul nr. 506 din 06 Iulie 2011 Emit ...

Dreptul la divort: Imposibilitatea unei persoane de a se recasatori
... ol insurmontabil pentru soti si, deci, ca raporturile dintre acestia nu erau iremediabil afectate». De asemenea, Curtea a retinut ca implicatiile patrimoniale si succesorale ori restrangerile in instrainarea bunurilor comune, ca urmare a mentinerii casatoriei, nu sunt altceva decat consecintele ...

Aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea si desfasurarea examenului pentru departajare pentru personalul MAI
... rsoana care se afla in urmatoarele cazuri de conflict de interese: a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii; b) este sot, sotie, ruda sau afin pana la gr ...

Persoane care pot tine contabilitatea unei societati
... nantelor publice. Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si p ...

Contract de audit financiar si de certificare a bilantului contabil 9 partea I )
... n bilantul contabil; c) organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentelor analitice si sintetice a elementelor patrimoniale; d) tinerea la zi a contabilitatii; e) preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din con ...

Noi proiecte referitoare la protectia drepturilor copilului
... rivind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materia regimurilor matrimoniale, respectiv a efectelor patrimoniale ale parteneriatelor inregistrate; · Propunerea de regulament privind publicarea electronica a Jurnalului Oficial al UE. In ...

Fuziunea societatilor comerciale - comercial impletit cu fiscal
... ntregul patrimoniul, adica totalitatea drepturilor si obligatiilor care au apartinut societatii care isi inceteaza existenta. Transpunand efectele patrimoniale ale fuziunii, din planul general, invederat, in planul de detaliu, vom constata urmatoarele  caracteristici de interes in materie fi ...

Codul Civil - CARTEA a VII-a - TITLUL II - Conflicte de legi
... tului pe teritoriul caruia casatoria a fost celebrata. (2) Legea determinata potrivit alin. (1) se aplica atat efectelor personale, cat si efectelor patrimoniale ale casatoriei pe care legea le reglementeaza si de la care sotii nu pot deroga indiferent de regimul matrimonial ales de ei. (3) Prin e ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale
... de aplicare Art. 2.323. - Prezentul titlu reglementeaza privilegiile, precum si garantiile reale destinate sa asigure indeplinirea unei obligatii patrimoniale. Garantia comuna a creditorilor Art. 2.324. - (1) Cel care este obligat personal raspunde cu toate bunurile sale mobile si imobile ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL II - Izvoarele obligatiilor
... juridice unilaterale destinate unei persoane determinate, care au fost simulate prin acordul dintre autorul actului si destinatarul sau. Actele nepatrimoniale Art. 1.294. - Dispozitiile referitoare la simulatie nu se aplica actelor juridice nepatrimoniale. SECTIUNEA a 7-a - Reprezentarea ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL V - Administrarea bunurilor altuia
... ltuia  Art. 792. - (1) Persoana care este imputernicita, prin legat sau conventie, cu administrarea unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu care nu ii apartine are calitatea de administrator al bunurilor altuia.  (2) Imputernicirea prin legat produc ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL IV - Fiducia
... iducia este operatiunea juridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, catre unul sau mai multi fiduciari care le administreaza cu un scop determin ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata
... stitui sumele avansate de uzufructuar  Art. 743. - (1) Daca uzufructuarul universal ori cu titlu universal plateste datoriile aferente masei patrimoniale sau partii din masa patrimoniala date in uzufruct, nudul proprietar trebuie sa restituie sumele avansate, la stingerea uzufructului, fara ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL I - Bunurile si drepturile reale in general
... ) Daca nu se prevede altfel, sunt supuse regulilor referitoare la bunurile imobile si drepturile reale asupra acestora.  (2) Celelalte drepturi patrimoniale sunt supuse, in limitele prevazute de lege, regulilor referitoare la bunurile mobile.   Bunurile fungibile si bunurile nefungibil ...

Codul Civil - CARTEA a II-a - TITLUL II - Casatoria
... a cand hotararea judecatoreasca ramane definitiva, situatia unui sot dintr-o casatorie valabila. (2) In situatia prevazuta la alin. (1), raporturile patrimoniale dintre fostii soti sunt supuse, prin asemanare, dispozitiilor privitoare la divort. Situatia copiilor Art. 305. - (1) Nulitatea ca ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL V - Apararea drepturilor nepatrimoniale
Codul Civil - TITLUL V - Apararea drepturilor nepatrimoniale Ocrotirea personalitatii umane Art. 252. - Orice persoana fizica are dreptul la ocrotirea valorilor strans legate de fiinta umana, cum sunt viata, sanatatea, integritatea fizica, demnitatea, intimitatea vietii private, creatia stii ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice
... ei de tutela, sa faca acte de instrainare, imparteala, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie in mod valabil orice alte acte ce depasesc dreptul de administrare. (3) Actele facute cu incalcarea d ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL II - Persoana fizica
... judiciare civile sau penale, dupa caz, sau in scopuri medicale ori de cercetare stiintifica, efectuate in conditiile legii. Interzicerea unor acte patrimoniale Art. 66. - Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL I - Dispozitii generale
... ea, originea sociala, gradul de cultura, precum si orice alta situatie similara nu au nicio influenta asupra capacitatii civile. Patrimoniul. Mase patrimoniale si patrimonii de afectatiune Art. 31. - (1) Orice persoana fizica sau persoana juridica este titulara a unui patrimoniu. (2) Acesta ...

Codul Civil - TITLUL PRELIMINAR - Despre legea civila
... espre legea civila CAPITOLUL I - Dispozitii generale Obiectul Codului civil Art. 1. - Dispozitiile prezentului cod reglementeaza raporturile patrimoniale si pe cele nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil. Actualizare la data de -1 sept 2014: Folosind linkul urmator pu ...

Noul formular 301, norme pentru depunerea situatiilor financiare, modificarea procedurii de vamuire
... alantele de verificare ale conturilor analitice; c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel incat acestea sa reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi. Se va analiza soldul contului 215 "Alt ...

Motivatia Inaltei Curti de casatie si Justitie: pensiile militare nu pot fi recalculate, HG 735 produce efecte erga omnes
... neral si obligatia protejarii drepturilor fundamentale ale cetateanului. Cu alte cuvinte, exista un dezechilibru atunci cand se diminueaza drepturile patrimoniale, motiv pentru care persoana trebuie sa suporte o sarcina excesiva si disproportionata. (...) Prin dispozitia referitoare la obligarea pen ...

Sustinerea familiei, procedura de rambursare a TVA, achizitii intracomunitare
... ute pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane; h) penalitati stabilite prin reglementari proprii ca sanctiuni patrimoniale; i) donatii; j) activitati de editura, publicitate, multiplicare; k) orice alte surse legale. Cotele si tarifele prev ...

Daune morale in relatiile de munca
... In literatura de specialitate dauna morala este definita drept paguba suferita de o persoana ca urmare atingerii aduse drepturilor sale personale nepatrimoniale sau prin provocarea unei suferinte morale. Cuantificarea prejudiciului moral nu este supusa unor criterii legale de determinare, daunele ...

Sume primite pentru repararea prejudiciului moral
... In literatura de specialitate dauna morala este definita drept paguba suferita de o persoana ca urmare atingerii aduse drepturilor sale personale nepatrimoniale sau prin provocarea unei suferinte morale. Din aceasta perspectiva suma de bani primita de catre fostul salariat pentru repararea prejudi ...

Atentie la sechestrul statului!
... si, respectiv, organul de executare nu va dispune masuri asiguratorii pentru debitorii aflati in insolventa sau cand contribuabilul nu detine active patrimoniale urmaribile. Surse de informatii despre patrimoniul debitorului In timpul derularii controlu­lui/ antrenarii raspunderii s ...

Suport de curs: Dreptul proprietatii intelectuale. Apararea drepturilor nascute din inventie
... decatoresti, litigiile privind: · calitatea de inventator, de titular de brevet, · drepturile nascute din brevetul de inventie; · drepturile patrimoniale ale inventatorului nascute din contractele de cesiune si licenta; · executarea obligatiei de informare si asistenta tehnica Potrivi ...

Legea micii Reforme nr. 220 din 2010
... bila. In cazul prevazut la art. 381, casatoria este desfacuta pe data eliberarii certificatului de divort. Fata de cel de-al treilea, efectele patrimoniale ale casatoriei inceteaza de la data cand s-a facut mentiune despre hotararea de divort sau, dupa caz, despre certificatul de divort pe ma ...

Model contract de administrare
... balanta de import-export; b) cota de piata; c) volumul desfacerilor (unde este cazul). 6. Pregatirea privatizarii: a) clarificarea situatiei patrimoniale; b) atragerea de investitori; c) pregatirea dosarului societatii comerciale in vederea privatizarii. II. CRITERII DE PERFORMANTA** ...

Curtea Constitutionala: Decizia 914 din 6 iulie 2010 (Decizia 914/2010)
... I, nr. 65 din 28 ianuarie 2010, prin raportare la critici asemanatoare, constatand ca sunt constitutionale. Curtea a retinut ca, in cazul drepturilor patrimoniale si al actelor juridice patrimoniale, actiunile in constatare sau cererile in anulare, rezolutiune sau reziliere au caracterul unei actiun ...

Regulamentele comunitare europene in materie de divort
... caz de cetatenii diferite de legea domiciliului comun. In ipoteza in care nu exista cetatenie comuna sau domiciliu comun, relatiile personale sau patrimoniale dintre soti sint supuse legii statului pe teritoriul caruia au ori au avut resedinta comuna sau cu care intretin in comun cele mai strins ...

Daune de 28545 lei pentru 10 poze publicate fara permisiunea autorului
... /122/2008) Tribunalul Giurgiu a admis actiunea lui Paul Agarici (reprezentat de avocat Izabela Trifan), a constatat ca paratii au incalcat drepturile patrimoniale de autor ale reclamantului protejate de art. 10 si 13 ale Legii nr. 8/1996 si a obligat SC Saptamana Giurgiuveana SRL si pe directorul ac ...

Presedintele Traian Basescu a retrimis in Parlament Legea ANI
... bine candidatii. 3. Efectuarea activitatii de analiza a declaratiei de avere, a datelor si informatiilor privind averea existenta, a modificarilor patrimoniale intervenite in perioada exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, precum si efectuarea activitatii de analiza a conflictelor de in ...

CEDO: Hotararea in Cauza Arsenovici impotriva Romaniei
... lor, ci si la existenta unor garantii procedurale si a altor garantii menite sa asigure ca functionarea sistemului si impactul sau asupra drepturilor patrimoniale ale proprietarului nu sunt nici arbitrare si nici imprevizibile. Incertitudinea – indiferent ca este de natura legislativa, administrativ ...

Monitorul Oficial nr. 273 din 27 Aprilie 2010
... i arbitrale din data de 30 martie 2010 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea si/sau comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online sau mobile Actul nr ...

Recursul in cazul senatorului Voicu se judeca astazi
... tr-un dosar in care acesta era cercetat pentru fapte de natura penala. DNA sustine ca senatorul Catalin Voicu ar fi pretins unei persoane foloase patrimoniale constand in facilitarea obtinerii pentru firme aflate in sfera sa de interes a unor contracte de achizitii publice de la autoritati contr ...

Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001. Calitatea de unitate detinatoare a imobilului notificat.
... cinta, entitatile detinatoare nu pot refuza solutionarea notificarilor care le sunt adresate cu privire la imobile pentru care exercita alte drepturi patrimoniale, doar sub motiv ca nu exercita un drept de proprietate sau ca nu s-a finalizat procedura administrativa prevazuta prin HG nr. 834/1995, p ...

Divort si incredintare minori - regulamente comunitare europene
... caz de cetatenii diferite de legea domiciliului comun. In ipoteza in care nu exista cetatenie comuna sau domiciliu comun, relatiile personale sau patrimoniale dintre soti sint supuse legii statului pe teritoriul caruia au ori au avut resedinta comuna sau cu care intretin in comun cele mai strins ...

Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001. Calitatea de unitate detinatoare a imobilului notificat.
... cinta, entitatile detinatoare nu pot refuza solutionarea notificarilor care le sunt adresate cu privire la imobile pentru care exercita alte drepturi patrimoniale, doar sub motiv ca nu exercita un drept de proprietate sau ca nu s-a finalizat procedura administrativa prevazuta prin HG nr. 834/1995, p ...

Monitorul Oficial nr. 576 din 19 August 2009
... l Roman pentru Drepturile de Autor Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile ...

Codul Penal 2009 -Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile
... ste cu inchisoare de la unu la 3 ani. Art. 213 Proxenetismul (1) Determinarea sau inlesnirea practicarii prostitutiei ori obtinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicarii prostitutiei de catre una sau mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exer ...

Frauda la lege. Acceptiune. Efecte juridice
... e chestiunea esentiala dedusa judecatii in acel litigiu, prin care s-au invocat clauzele conventiei dintre parati si s-a statuat asupra consecintelor patrimoniale urmare nerespectarii unora dintre acestea. Revenind la motivul de nulitate absoluta invocat prin actiunea reclamantei si retinut de ...

Repere legislative privind conflictele de munca si modalitatile de solutionare a acestora (XI)
... lictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator; d) pe toata durata existentei contractului, in cazul in care se solicita constatarea nulitatii unui ...

Monitorul Oficial nr. 351 din 26 Mai 2009
... oman pentru Drepturile de Autor Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe inregistrari audiovizuale ...

Administratorul special
... dauna drepturilor creditorilor, in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; - pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor. ...

ORDONANTA Nr. 26 din 30 ianuarie 2000, actualizata la data de 5 martie 2009
... i de pierdere a calitatii de asociat;     d) drepturile si obligatiile asociatilor;     e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;     f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;     ...

Monitorul Oficial numarul 17 din 9 ianuarie 2009
... I, a Hotararii arbitrale din 15 decembrie 2008 avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe inregistrari sonore ...

Arbitrabilitatea litigiului
... onial, urmand sa se pronunte asupra capetelor de cerere cu caracter patrimonial? Vointa partilor de a solutiona pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale ce privesc drepturi tranzactionabile nu trebuie nesocotita nici in ipoteza in care litigiul are un caracter mixt, patrimonial si nepatrim ...

Actele juridice de constituire a fundatiilor
... pe termen nedeterminat; - Patrimoniul initial al fundatiei; - Explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei; - Categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei; - Atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei; - Procedura de desemnare si de modifi ...

Arbitrabilitatea litigiului. Caracter patrimonial si tranzactionabilitate.
... patrimonial, urmand sa se pronunte asupra capetelor de cerere cu caracter patrimonial? Vointa partilor de a solutiona pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale ce privesc drepturi tranzactionabile nu trebuie nesocotita nici in ipoteza in care litigiul are un caracter mixt, patrimonial si nepatrim ...

Contract de audit financiar si de certificare a bilantului contabil - model
... cuprinderea lor in bilantul contabil; c) organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentelor analitice si sintetice a elementelor patrimoniale; d) tinerea la zi a contabilitatii; e) preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordant ...

CEDO - Cauza Ispan contra Romaniei
... . Ea releva si ca, in baza jurisprudentei constante a organelor Conventiei, notiunea de « bunuri» poate acoperi atat « bunuri actuale » cat si valori patrimoniale, inclusiv creante, in virtutea carora reclamantul poate pretinde ca are cel putin o « speranta legitima » de a obtine utilizarea efectiva ...

Recursuri in interesul legii pronuntate in 2007 (III)
... l general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – a stabilit ca „in cadrul litigiilor de munca privind atragerea raspunderii patrimoniale a angajatorilor, potrivit art. 269 alin. (1) din Codul muncii, daunele morale pot fi acordate salariatilor numai in cazul in care legea, ...

CEDO - Cauza Hertzog si altii impotriva Romaniei
... utoritatile nationale beneficiaza de o ampla putere discretionara, nu numai in privinta alegerii masurilor privind garantarea respectarii drepturilor patrimoniale sau reglementarea in materie de drept de proprietate, ci si pentru a avea timpul necesar aplicarii lor. El considera ca ultima reforma in ...

CEDO - Cauza Beian impotriva Romaniei
... ubordonate D.G.M.   51. Curtea considera ca, in masura in care sunt prevazute de legislatia nationala, drepturile respective sunt drepturi patrimoniale in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea, mutatis mutandis, Gaygusuz, citat anterior, paragraful 41). In orice caz, dupa examina ...

In ce conditii se poate desfiinta o hotarare arbitrala?
... 340 Cod procedura civila persoanele care au capacitate deplina de exercitiu a drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele. Hotararea arbitrala, astfel pronuntata, poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru motivele expres si ...

Hotarare arbitrala. Desfiintarea hotararii arbitrale.
... 340 Cod procedura civila persoanele care au capacitate deplina de exercitiu a drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele. Hotararea arbitrala, astfel pronuntata, poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru motivele expres si ...

Contract de administrare (model)
... de import-export; b) cota de piata; c) volumul desfacerilor (unde este cazul). 6. Pregatirea privatizarii: a) clarificarea situatiei patrimoniale; b) atragerea de investitori; c) pregatirea dosarului societatii comerciale in vederea privatizarii. II. CRITERII DE P ...

Raspunderea contractuala
... onturile bancare; b) active financiare de orice fel; c) produse finite, materii prime si materiale, mijloace fixe; d) creante si alte valori patrimoniale aflate in circuitul civil. - Titlul executoriu se prezinta de executorul judecatoresc bancilor sau oricaror persoane juridice sau fizi ...

Codul de procedura civila - Despre arbitraj
... 0     Persoanele care au capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie.     Art. ...

Arbitraj comercial - Reguli de procedura arbitrala
... Art. 3.- Persoanele care au capacitatea civila deplina de exercitiu al drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie. Art. 4.- (1) Arbitrajul ...

Se poate sustrage Statul de la plata prejudiciilor cauzate prin erori judiciare daca victimei nu ii sunt imputabile aceste erori?
... eoarece arata ca  a fost acordata suma de 20.000.000 lei fara a fi probate aceste pretentii, suma fiind exagerat de mare si depaseste valorile nepatrimoniale care i-au lezat personalitatea, viata si sanatatea. Ministerul Finantelor Publice critica sentinta pentru ca a acordat suma de 20.000. ...

Raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare
... eoarece arata ca  a fost acordata suma de 20.000.000 lei fara a fi probate aceste pretentii, suma fiind exagerat de mare si depaseste valorile nepatrimoniale care i-au lezat personalitatea, viata si sanatatea. Ministerul Finantelor Publice critica sentinta pentru ca a acordat suma de 20.000. ...

Cum se pot stinge ipotecile pe cale accesorie?
... distribuite catre aceasta. Dupa parcurgerea procedurii de faliment, creditoarea AVAS a formulat la 6.10.2005 cerere de atragere a raspunderii patrimoniale si a celor doi administratori, insa A.V.A.S a renuntat la judecata cauzei. Prin incheierea nr.666/20.02.2006, s-a dispus inchidere ...

Pentru ce motive poate fi desfiintata o hotarare arbitrala?
... 340 Cod procedura civila persoanele care au capacitate deplina de exercitiu a drepturilor pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele. Hotararea arbitrala, astfel pronuntata, poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare pentru motivele expres si limitati ...

Alte tag-uri asemanatoare: drepturi nepatrimoniale, patrimoniale, atragerea raspunderii patrimoniale, drepturile nepatrimoniale

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]