Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

penalitati

Control Finante si penalitati de intarziere. Contributiile instituite in urma controlului sunt deductibile?
... randurile urmartoare situatia referitoare la un control de la Finantate. Dupa control, s-a descoperit ca societatea trebuie sa achite contributii si penalitatile de intarziere aferente ca urmare a utilizarii unor masini in scop personal. Aceste sume au fost instituite prin procesul verbal de contro ...

Cumulul clauzei penale cu dobanda legala. Cumulul penalitatii cu executarea obligatiei principale
... nu se pot cumula cu dobanda legala, deoarece stipularea clauzei penale inlatura posibilitatea acordarii dobanzii legale, atat dobanda legala, cat si penalitatile de intarziere reprezentand daune-interese, echivalentul prejudiciului eventual. Daca partile au convenit inserarea unei clauze penale ...

Penalitati: Cuantum si Proceduri
Intr-un mod concret, cum este corect sa facturam dobanzile penalizatoare conform Legii 72/2013: a) periodic, chiar daca nu s-a incasat creanta? sau b) la data incasarii creantei totale sau partiale? La contractele incheiate am adus acte aditionale in luna Mai 2013, inainte de intrarea in...

Penalitati de intarziere: Cuantumul corect
Conform noilor modificari ale Codului de procedura fiscala penalitatile aferente debitelor restante la bugetul de stat sunt in proportie de 0.02% zi de intarziere. Ce se intampla cu restantele asupra carora s-a aplicat deja penalitatea de 15% conform vechilor prevederi? Se aplica si asupra acesto ...

Noi metode calcul a penalitatilor datorate
... abilului in sensul reglementarii cadrului legal privind calculul accesoriilor creantelor fiscale astfel incat sa se realizeze o diminuare a nivelului penalitatilor de intarziere datorate pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale, dar si o motivare a conformarii la plata acestor obligatii, ...

Penalitati suplimentare record pentru obligatiile fiscale nedeclarate
Contribuabilii vor plati penalitati de 30% din principal pentru obligatiile fiscale nedeclarate si stabilite de organele de inspectie fiscala, sanctiune care se adauga dobanzilor si penalitatilor aplicate in prezent pentru intarzierile la plata. “Pentru obligatiile fiscale de plata nedecl ...

Moneda in scop numismatic, modificarea Deciziei de impunere a penalitatilor in cazul certificatelor pentru emisii de gaze de sera, solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj
... UL Nr. 1.004/2011 al ministrului Mediului si Padurilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalitatii prevazute in cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera" Firme interesate ...

Persoanele cu venituri mici, scutite de la plata penalitatilor la intretinere
  Vicepresedintele PC Bogdan Ciuca a anuntat, luni, intrarea in vigoare a unei legi initiate de PC privind scutirea de la plata penalitatilor la intretinere generate de suma restanta a proprietarilor care isi achita integral cotele de contributie in termen de 12 luni de la intrarea in vi ...

Penalitatile de intarziere (clauza penala)
... Europeana Pentru ca intarzierea la plata, ca si intarzierea in general, este o regula la noi, este indispensabil sa prevezi in contract penalitati de intarziere in plata pretului. Cuantumul penalitatilor nu este prevazut in vreo lege si nici nu ar fi normal sa fie, pentru ...

Interviu Adrian Benta. Codul Fiscal si modificarile legislative de importanta majora
... ruinator, iar din punctul de vedere al sanctiunii este deja a treia pedeapsa pentru aceeasi fapta - neplata impozitelor, dupa calculul de dobanzi si penalitati de intarziere. Din perspectiva Codului fiscal, ce va intra in Parlament in dezbatere pentru o noua analiza, asteptarile mele sunt destul ...

Vesti bune. Legea falimentului personal a fost adoptata
... oriilor, evitand astfel executarea silita. Obiectul major al acestei legi a insolventei persoanelor fizice? Se stopeaza acumularea de datorii prin penalitati si majorari de intarziere. "Debitorul isi propune acest plan de rambursare, pentru ca el este cel mai in masura, cunoscand situatia ...

Control Finante si penalitati de intarziere. Contributiile instituite in urma controlului sunt deductibile?
... randurile urmartoare situatia referitoare la un control de la Finantate. Dupa control, s-a descoperit ca societatea trebuie sa achite contributii si penalitatile de intarziere aferente ca urmare a utilizarii unor masini in scop personal. Aceste sume au fost instituite prin procesul verbal de contro ...

Prescrierea unei erori la calculul impozitului profit: Dupa cat timp este posibila?
... etate este supusa unui control fiscal. In urma acestui control se stabilesc diferente de impozit pe profit aferente anului 2010, inclusiv majorari si penalitati de intarziere. Clientul poate actiona in instanta societatea care presteaza servicii contabile intr-un termen de 3 ani de la data controlul ...

Tot ce trebuie sa stii despre creante: Creantele civile, comerciale, bancare, fiscale si salariale
... ul in scopul pentru care a fost contractat, sa ramburseze creditul conform unui grafic stabilit de comun acord si sa plateasca dobanda si eventualele penalitati in caz de nerespectare a uneia dintre clauzele convenite. Creantele bancare reprezinta majoritatea debitelor restante la ora actuala. Cr ...

Clauza penala si dobanda legala. Aspecte esentiale si reglementari legale
... bsp; a unui contract   principal  sau ca obligatie separata dispusa printr-un act aditional la contractul initial. Din acest motiv, penalitatile inscrise pe facturi nu pot avea caracterul unei clauze penale, nefiind negociate direct de parti si asumate de debitor. Penalitatile t ...

Infractiuni in domeniul Relatiilor de Munca. Odata constatate, se incepe urmarirea penala!
... ror impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul le-ar fi platit daca persoana ar fi fost angajata legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare; c) cheltuielile determinate de transferul platilor restante in tara in care pe ...

Sanctiuni contraventionale pentru angajatorii care intretin sau incurajeaza munca la negru
... tertilor; raspunderea materiala constand in calculul si plata contributiilor la bugetul statului cu toate influentele legale (majorari de intarziere, penalitati si dobanzi). In mod clar, angajatorul care permite, intretinere sau incurajeaza munca la negru nu are posibilitatea legala de a-l respon ...

Condamnare definitiva pentru George Copos. Ce acuzatii i se aduc?
... Gabriel Rogoveanu au fost obligati sa plateasca catre ANAF sumaq de 3.946.112 lei, ca despagubire materiala si obligatii fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi). George Copos este acuzat de evaziune fiscala, cu prejudiciul de peste 1 milion de euro la bugetul de stat, in urma unor tra ...

Modalitatile de executare silita. Aspecte esentiale si delimitari juridice
... nand cont de cuantumul creantei de recuperat si a solvabilitatii debitorului. Executarea silita are loc pana la recuperarea integrala a debitului, penalitatilor, cheltuielilor de executare, actualizate cu indicii de inflatie. a. Executarea silita directa consta in predarea silita a bunurilor s ...

Clasificarea creantelor. Elemente esentiale si delimitari juridice
... ul in scopul pentru care a fost contractat, sa ramburseze creditul conform unui grafic stabilit de comun acord si sa plateasca dobanda si eventualele penalitati in caz de nerespectare a uneia dintre clauzele convenite.               ...

Cumulul clauzei penale cu dobanda legala. Cumulul penalitatii cu executarea obligatiei principale
... nu se pot cumula cu dobanda legala, deoarece stipularea clauzei penale inlatura posibilitatea acordarii dobanzii legale, atat dobanda legala, cat si penalitatile de intarziere reprezentand daune-interese, echivalentul prejudiciului eventual. Daca partile au convenit inserarea unei clauze penale ...

Clauza penala: Forma, obiectul si caracteristicile clauzei penale
... ca o clauza accesorie a unui contract principal sau ca obligatie separata dispusa printr-un act aditional la contractul initial. Din acest motiv, penalitatile inscrise pe facturi nu pot avea caracterul unei clauze penale, nefiind negociate direct de parti si asumate de debitor. Penalitatile t ...

Clauza penala: Scopul, obiectul clauzei penale si caracteristicile procedurii
... ca o clauza accesorie a unui contract principal sau ca obligatie separata dispusa printr-un act aditional la contractul initial. Din acest motiv, penalitatile inscrise pe facturi nu pot avea caracterul unei clauze penale, nefiind negociate direct de parti si asumate de debitor. Penalitatile t ...

Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale din 07.04.2014
... ederilor art. 791 din Codul fiscal, aveti obligatia de a plati diferentele de impozit stabilite cu ocazia verificarii fiscale, precum si dobanzile si penalitatile aferente acestora. Sunteti obligat sa platiti diferentele de impozit stabilite cu ocazia verificarii fiscale, precum si dobanzile si pen ...

Darea in plata - o solutie pentru stingerea datoriilor
... financiare, creditorul, pe langa mijloacele specifice de constrangere in executarea platii (executarea silita, rezolutiunea/rezilierea contractului, penalitati, daune-interese, etc), poate apela si la alte modalitati de valorificare a drepturilor sale, iar una dintre aceastea o reprezinta darea in ...

Procedura de drept comun: Termenul de introducere al actiunii si Instanta competenta
... p;        Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea in vedere accesoriile pretentiei principale, precum dobanzile, penalitatile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadentei, si nici prestatiile periodice ajunse la scadenta in cursul jud ...

Recuperarea debitelor: Conditii pentru intocmirea cererii de somatie de plata
... precis cuantificata. Din prevederile de mai sus stipulate de art. 379 alin. (4) din C.proc.civ. rezulta ca prin somatia de plata se pot acorda si penalitati, actualizari si alte dobanzi. Pentru a fi acordate penalitatile trebuie sa fie cuantificate exact prin clauza penala existenta in contra ...

Medierea, o solutie avantajoasa pentru recuperarea debitelor si nu numai
... , ci sa si achite creanta.   Cu ajutorul mediatorului, partile pot negocia modalitatea de plata, perioada, o eventuala esalonare, despagubiri, penalitati si alte detalii contractuale. Medierea poate avea loc atat inainte de a ajunge in instanta cat si dupa ce partile au apelat la instanta ...

Codul Civil: Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor
... mpotriva caruia curge prescriptia. Constituie acte de recunoastere tacita plata partiala a datoriei, achitarea, in tot sau in parte, a dobanzilor sau penalitatilor, solicitarea unui termen de plata si altele asemenea.     (3) Poate invoca recunoasterea tacita si cel indreptatit la re ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... sp;   (2) In toate cazurile, plata se va imputa mai intai asupra cheltuielilor de judecata si executare, apoi asupra ratelor, dobanzilor si penalitatilor, in ordinea cronologica a scadentei acestora, si, in final, asupra capitalului, daca partile nu convin altfel.     SEC ...

Hotararea nr. 885 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R.
... punerii deconturilor de catre barouri la organul judiciar competent. Pentru intarzierea la plata a onorariilor se calculeaza si se platesc dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul prevazut de Codul de procedura fiscala.”     25. La art. 85, alin. (2) si (3) se modifica ...

Modalitati de executare silita
... lui.              Executarea silita are loc pana la recuperarea integrala a debitului, penalitatilor, cheltuielilor de executare, actualizate cu indicii de inflatie.         a. Executarea silita dire ...

Model de Cerere de chemare in judecata
... rincipal, datorata de paratul-debitor conform      7; 2. suma de      __lei, reprezentand dobanzi legale sau penalitati datorate de paratul-debitor pentru  intarzierea  in  plata  aferenta  perioadei       ___ ...

Atentie: Tipuri de creante. Aspecte esentiale
... ul in scopul pentru care a fost contractat, sa ramburseze creditul conform unui grafic stabilit de comun acord si sa plateasca dobanda si eventualele penalitati in caz de nerespectare a uneia dintre clauzele convenite.               ...

Venituri din vinzarea fondului de comert
... dat deducere la momentul efectuarii lor, cum sunt: rambursarile de impozit pe profit platit in perioadele anterioare, restituirea unor dobinzi si/sau penalitati de intirziere, veniturile din anularea unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor si altel ...

Falimentul si lichidarea activelor - Codul Insolventei 2013
... , dupa caz;     3. creantele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinta, cuprinzand tot capitalul, dobanzile, majorarile si penalitatile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum si cele corespunzatoare art. 105 alin. (3) si art. 123 alin. (11) lit. a).     ...

Reorganizarea in insolventa - Codul insolventei 2013
... evaluare, cu parcurgerea procedurii prevazute de art. 61;     H. prelungirea datei scadentei, precum si modificarea ratei dobanzii, a penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale;     I. modificarea a ...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... abila;     b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca urmare a acumularii dobanzilor, majorarilor si penalitatilor de orice fel la o creanta garantata cu rang superior;     c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva risc ...

Procedurile de prevenire a insolventei - Codul insolventei 2013
... elor acestora contra debitorului.     (2) De la aceeasi data se suspenda de drept fata de creditorii semnatari curgerea dobanzilor, a penalitatilor si a oricaror alte cheltuieli aferente creantelor, daca prin concordat nu se prevede altfel.     ART. 30   &n ...

Recuperare sume din certificate medicale
... uza sa analizeze un an de zile dosarele, consideram ca singura solutie aplicabila este sa va adresati instantei de judecata competenta, solicitand si penalitati si despagubiri de intarziere. Avand in vedere cadrul normativ aplicabil in acest moment, profesia contabila presupune si verificarea doc ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... iabila; b)    diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca urmare a acumularii dobanzilor, majorarilor si penalitatilor de orice fel la o creanta garantata cu rang superior; c)    lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscu ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... telor acestora contra debitorului. (2)    De la aceeasi data se suspenda de drept fata de creditorii semnatari curgerea dobanzilor, a penalitatilor si a oricaror alte cheltuieli aferente creantelor, daca prin concordat nu se prevede altfel. Art. 30     (1) &nb ...

Formare profesionala magistrati: Procese funciare
... tarea documentatiei pentru emiterea titlurilor de proprietate           10. Cine trebuie sa plateasca penalitatile stabilite de instanta in temeiul art. 64 din Legea nr. 18/1991 (fostele daune cominatorii);         ...

Obiectul inlesnirilor la plata
... a obligatiilor fiscale accesorii prevazute la lit. a), in situatia in care contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente, iar amanarea la plata a fost finalizata;   ...

Elemente obligatorii: Certificat fiscal pentru amanarea la plata
... pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe majorari de intarziere/ dobanzi/penalitati de intarziere, in ordinea vechimii. In cazul contribuabilului care are infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, se i ...

Nou: Certificat de atestare fiscala
  ANEXA 2     la procedura     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE     AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA     Unitatea fiscala*1)...

Clauze preventive in contracte
Facturi nestampilate si nesemnate emise in baza unui contract si comunicate prin posta, penalitati inscrise doar pe facturi. Intre parti a intervenit un contract de prestari servicii cu executare succesiva. Dupa un interval de timp, desi prestatorul isi indeplineste partea de contract si emite ...

Penalitati de intarziere: Cuantumul corect
Conform noilor modificari ale Codului de procedura fiscala penalitatile aferente debitelor restante la bugetul de stat sunt in proportie de 0.02% zi de intarziere. Ce se intampla cu restantele asupra carora s-a aplicat deja penalitatea de 15% conform vechilor prevederi? Se aplica si asupra acesto ...

Servicii de consultanta: Influenta vectorului fiscal
... urile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare; - Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; - Veniturile realizate din despagubiri, de la socie ...

Reglementari fiscale in vigoare incepand cu 1 iulie
In Monitorul  Oficial nr.0320 din 03.06.2013 a fost publicata O.U.G. nr.50/2013, ordonanta ce aduce modificari cu privire la modul de calcul a penalitatilor datorate pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale, dar si cu privire la acordarea esalonarii de plata si amanarea la plata, unele ...

Se aplica sau NU proiectul de amnistie fiscala?
... rari sociale si bugetelor locale, beneficiaza de anularea sau reducerea creantelor fiscale accesorii, reprezentand dobanzi, majorari de intarziere si penalitati astfel: a) se anuleaza creantele fiscale accesorii, daca in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, obligatiil ...

Noi metode calcul a penalitatilor datorate
... abilului in sensul reglementarii cadrului legal privind calculul accesoriilor creantelor fiscale astfel incat sa se realizeze o diminuare a nivelului penalitatilor de intarziere datorate pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale, dar si o motivare a conformarii la plata acestor obligatii, ...

Desfiintarea actelor de executare silita de catre executorul judecatoresc
... ectul dosarului de executare silita. Trebuie sa precizam faptul ca prin intreg debitul se intelege creanta principala, accesoriile ei, ca dobanzi, penalitati, cat si toate cheltuielile de executare silita efectuate pana la acea data, inclusiv onorariul total al executorului judecatoresc, astfel c ...

Nou: Model Contract de publicitate
... LA   6.1. Pentru neindeplinirea la timp sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea in culpa se obliga sa plateasca penalitati de .....% pe zi de intarziere din valoarea proiectului sau/si daune-interese pentru pagubele suferite. VII. CLAUZE DE VALIDITATE &nbs ...

Cerere de chemare in judecata conform noului Cod civil
... d debit principal, datorata de paratul-debitor conform _________________   7; 2. suma de _____________lei, reprezentand dobanzi legale sau penalitati datorate de paratul-debitor pentru intarzierea in plata aferenta perioadei  _______ _______________, calculate pana la data de _______ ...

Codul de procedura civila: Executarea silita directa ( art. 887 - art. 913)
... ea silita, putand, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, sa sesizeze instanta de executare, in vederea aplicarii unei penalitati. (2) Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui imobil sau obligatia de a-l preda, a-l lasa in posesie ori in folosinta, dupa caz, cup ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... ui, creantele lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la art. 865 alin. (1) lit. c) . Art. 868: Rangul creantelor accesorii Dobanzile si penalitatile sau alte asemenea accesorii ale creantei principale vor urma ordinea de preferinta a acestei creante. SECTIUNEA 2: Distribuirea sumei ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... ricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum si a cheltuielilor de executare. (4) Executarea unor obligatii de a face, p ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... aratata in capatul principal de cerere. (2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea in vedere accesoriile pretentiei principale, precum dobanzile, penalitatile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadentei, si nici prestatiile periodice ajunse la scadenta in cursul jud ...

Contravaloare tichete de masa acordata in baza unei hotarari judecatoresti
... bil in cazul proceselor si executarilor silite incepute anterior datei de 15 februarie 2013, daca prin titlul executoriu nu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte asemenea sume care sa poata fi stabilite potrivit alin. (2), executorul judecatoresc, la cererea creditorului, poate actualiza val ...

Plata drepturilor salariale stabilite prin titluri executorii
... r executorii prevazute de prezentul ordin va cuprinde atat sumele aferente drepturilor de natura salariala, cat si pe cele pentru plata dobanzilor si penalitatilor. Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii, prevazute la art. 1 alin. (1), se realizeaza esalonat, in 5 transe, potrivi ...

Somatia
... i debitului principal si sursa debitului. Ar fi excesiv sa se considere ca in instanta creditorul nu ar putea pretinde si accesorii precum dobanzi si penalitati aferente debitului principal, daca aceste accesorii nu au fost mentionate si in cuprinsul somatiei. Articolul 1.016 alin. (2) prevede ca ...

Venituri din expropriere
... pentru expropierea unui teren. In aceasta situatie, cedarea terenului este considerata venit din vanzarea marfurilor sau venit din despagubiri si penalitati? Cifra de afaceri a acestei societati va cuprinde sau nu acest venit? Raspuns: Din punct de vedere contabil, conform pct. 34 din Reglem ...

Clarificari privind studiul legat de posibilitatea aplicarii impozitului forfetar in Romania
... creste, deasemenea, conformarea voluntara, intreprinzatorul platind cota stabilita, iar pentru cine nu plateste, Fiscul poate stabili, fara control, penalitati de intarziere, nefiind necesar un control contabil. Aplicarea posibilului impozit forfetar se va face cu respectarea prevederilor legale ...

Plata primei ulterior incetarii detasarii
... in Romania ca platitor de impozit pe venit, iar daca declaram, prima ca pe un venit al ultimei luni lucrate in Romania, de exemplu, ar trebui platite penalitatile de intarziere. Raspuns: Acordarea veniturilor expatului trebuie sa aiba la baza un raport juridic nascut in baza unui contract. In ...

Stabilirea domiciliului fiscal la punctul de lucru. Sanctiuni contraventionale
... si pun in aplicare Procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului aprobata prin OPANAF 526/2004. Ce riscuri (amenzi, penalitati) exista pentru o societate care isi declara domiciliul fiscal in sector 6, unde are sediul social fara activitate, in conditiile in care in ...

Regimul majorarilor de intarziere in cazul sanctiunilor administrative aplicate de organele de control
... erioare: " (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. (2) Nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii ...

Contract de consultanta - protectia proprietatii industriale
... ZA PENALA 7.1. Neplata la termen a remuneratiei stabilite, precum si a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta obligarea beneficiarului la penalitati de intarzire de ......% pe zi. VIII. FORTA MAJORA 8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/ ...

Normele de aplicare a Codului fiscal din nou modificate. Vezi aici
...     1. Punctul 14^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  "14^2. Veniturile si cheltuielile reprezentand dobanzile/penalitatile/daunele-interese contractuale anulate prin conventii incheiate intre partile contractante sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli ...

Solutia ICCJ: Actiune in anularea unei hotarari arbitrale
... le art. 5.3. din contract trebuie interpretate, in conformitate cu dispozitiile art. 969 si 977 C. civ., in sensul ca partile au inteles sa nu aplice penalitati contractuale de intarziere pentru neplata la scadenta, ceea ce nu exclude insa aplicarea dobanzilor legale, cum corect a retinut instanta a ...

Modalitatile de executare silita
... nand cont de cuantumul creantei de recuperat si a solvabilitatii debitorului. Executarea silita are loc pana la recuperarea integrala a debitului, penalitatilor, cheltuielilor de executare, actualizate cu indicii de inflatie. a. Executarea silita directa consta in predarea silita a bunurilor s ...

Clauza penala in materia executarii silite
... bsp; a unui contract   principal  sau ca obligatie separata dispusa printr-un act aditional la contractul initial. Din acest motiv, penalitatile inscrise pe facturi nu pot avea caracterul unei clauze penale, nefiind negociate direct de parti si asumate de debitor. Penalitatile tre ...

Proces pierdut pentru raport de inspectie fiscala
... a nostra nu a platit contributia de 3% din valoarea ambalajelor comercializate conform Legii 73/2000. In acel proces obligatia datorata, dobanzile si penalitatile sunt evidentiate separat. Dupa aproape 5 ani de pierdut cu procese, respectiva suma este platita prin executare silita prin proprire. ...

Facilitati pentru platitorii contributiei pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii
... torau contributia trimestriala pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011 pot beneficia de anularea penalitatilor de intarziere aferente creantelor fiscale principale, indiferent daca impotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... in care chiriasul isi achita chiria dupa data scadentei prevazute in factura, locatorul este indreptatit conform clauzelor contractuale sa calculeze penalitati de intarziere pana la data platii efective. Totusi chiriasul nu isi achita chiria pe o perioada mai mare de 3 luni, situatie in care locato ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... in care chiriasul isi achita chiria dupa data scadentei prevazute in factura, locatorul este indreptatit conform clauzelor contractuale sa calculeze penalitati de intarziere pana la data platii efective. Totusi chiriasul nu isi achita chiria pe o perioada mai mare de 3 luni, situatie in care locato ...

Notificarea de somatie
... inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate (contracte, facturi, avize de insotire a marfii etc.). 14 Se precizeaza temeiul dobanzii legale sau penalitatilor si modalitatea de calcul. 15 Se dezvolta motivele de fapt ale pretentiilor (motivele prezentate sunt orientative). 16 Conform doctrine ...

Medierea
... , ci sa si achite creanta.   Cu ajutorul mediatorului, partile pot negocia modalitatea de plata, perioada, o eventuala esalonare, despagubiri, penalitati si alte detalii contractuale. Medierea poate avea loc atat inainte de a ajunge in instanta cat si dupa ce partile au apelat la instanta ...

Penalitati suplimentare record pentru obligatiile fiscale nedeclarate
Contribuabilii vor plati penalitati de 30% din principal pentru obligatiile fiscale nedeclarate si stabilite de organele de inspectie fiscala, sanctiune care se adauga dobanzilor si penalitatilor aplicate in prezent pentru intarzierile la plata. “Pentru obligatiile fiscale de plata nedecl ...

ANAF a inclus in datoria Postei Romane la bugetul de stat si amenda data de CC in 2010
... sta Romana cu datorii de 125,5 milioane lei, din care 21,4 milioane din TVA, 97,2 milioane din alte impozite si taxe, iar 6,8 milioane din dobanzi si penalitati de orice fel. Pentru aceasta companie s-au acordat inlesniri la plata. ...

Formular: Somatie de plata
... incipal, datorata de debitor conform      6; 2. suma de      ________lei, reprezentand dobanzi, majorari sau penalitati datorate de debitor pentru intarzierea in plata aferenta perioadei      __________, calculate pana la data de  &n ...

Noutati despre insolventa Romexpo
... tala de 404.472,55 lei, iar Romexpo a achitat pana la aceasta data, 444.472,55 lei - deci chiar mai mult decat s-a solicitat, diferenta provenind din penalitati calculate la zi", se arata in comunicatul Romexpo. Romexpo a intrat in procedura de insolventa pe 25 mai 2012 pentru neplata unei d ...

Noua Lege a notarilor publici
... in termen de doua luni de la scadenta, a obligatiilor banesti profesionale, pana la depunerea situatiilor statistice si/sau achitarea debitului si a penalitatilor aferente acestuia; e) in caz de incapacitate temporara de munca; f) in cazul concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului, in ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... a nu face ce nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul, de la intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, se vor putea aplica penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila. ART. 12 (1) Ori de cate ori legea speciala prevede ca cererea de suspe ...

Solutiile retinute in Noul Cod Civil privind reductibilitatea clauzei penale
... a clauzei penale prin comparatie cu uzantele aplicabile in materie etc. Noul Cod Civil recunoaste expres in art.1541 doua cazuri in care cuantumul penalitatii poate fi redus de judecator, si anume: - in cazul executarii partiale a obligatiei contractuale in masura in care aceasta a profitat cr ...

Model actiune in constatarea intervenirii prescriptiei
... .............lei, solicitata de parata, suma compusa din facturi neachitate si emise pentru perioada anterioara ultimilor 3 ani, la care s-au adaugat penalitati de intarziere.     IN FAPT, Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe reclaman ...

Solutiile retinute in Noul Cod Civil privind reductibilitatea clauzei penale
... a clauzei penale prin comparatie cu uzantele aplicabile in materie etc. Noul Cod Civil recunoaste expres in art.1541 doua cazuri in care cuantumul penalitatii poate fi redus de judecator, si anume: - in cazul executarii partiale a obligatiei contractuale in masura in care aceasta a profitat cr ...

Contestarea deciziei de pensionare
... a in prima instanta litigiile privind: a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale; b) modul de stabilire a dobanzilor si penalitatilor de intarziere; c) inregistrarea, evidenta si certificarea contributiei de asigurari sociale; d) hotararile Comisiei Centrale de Contes ...

Ridicarea suspendarii prevazute la art. 36 din Legea nr. 85
... o diminuare apreciabila; b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca urmare a acumularii dobanzilor, majorarilor si penalitatilor de orice fel la o creanta garantata cu rang superior; c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sau de ...

Hotarare judecatoreasca. Drepturi salariale restante
... rugam sa ne spuneti daca pentru contributiile sociale rezultate in urma recalculului de salarii pe lunile anterioare societatea datoreaza majorari si penalitati de intarziere. Raspuns: In urma modificarilor aduse Codului fiscal prin OUG 125/2011 aplicabile de la 1 ianuarie 2012, la art. 296 indic ...

Suma garantata in contractul de ipoteca
... dispozitiilor Art. 2372 NCC cu cele ale Art. 2354 NCC care dispune ca: “Ipoteca garanteaza cu acelasi rang capitalul, dobanzile, comisioanele, penalitatile si cheltuielile rezonabile facute cu recuperarea sau conservarea bunului.”, precum si cu prevederile Art. 2358 alineatul (1) NCC ca ...

Forma contractului de ipoteca
... erizoriu, dispozitiile Noului Cod Civil au redus partial decalajul sistemului de drept roman, stabilind posibilitatea instantei de a reduce cuantumul penalitatii prevazute de catre parti nu numai in situatia in care obligatia principala a fost executata in parte si aceasta executare a profitat credi ...

Clauza penala
... arzierea in decontare. Sustinerea recurentei in sensul ca, in lipsa clauzei contractuale sunt aplicabile debitoarei, aflate in intarzierea platii, penalitatile prevazute de art. 7 din Legea nr. 76/1992, care completeaza de drept conventia partilor, nu poate fi primita. Legea nr. 76/1992 preved ...

Suma garantata in contractul de ipoteca
... dispozitiilor Art. 2372 NCC cu cele ale Art. 2354 NCC care dispune ca: “Ipoteca garanteaza cu acelasi rang capitalul, dobanzile, comisioanele, penalitatile si cheltuielile rezonabile facute cu recuperarea sau conservarea bunului.”, precum si cu prevederile Art. 2358 alineatul (1) NCC ca ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... p;      - Cumulul dobanzii legale moratorii cu despagubirile.         - Cumulul dobanzii legale cu penalitatile.         - Cumulul dobanzii legale cu actualizarea creantei.     i.2.) Actualizarea dobanz ...

Punerea de drept in intarziere
... RANSPORT" S.A. a solicitat obligarea paratei, Societatea Comerciala "SALCOM" S.A., la plata contravalorii prestatiilor efectuate si la penalitati de intarziere, in decontare, potrivit Legii nr.76/1992. Tribunalul a admis in parte actiunea si a obligat parata la plata penalitatilor ...

Model de actiune in instanta pentru emiterea unei ordonante de plata
... eprezentata de ..............., si  sa o obligati la plata sumei de ........................... lei, din care .... lei debit principal si .. lei penalitati de intarziere, conform art.............. din Contractul nr. ............/................. dupa cum urmeaza: -    plata sum ...

Intreruperea prescriptiei extinctive
... mpotriva caruia curge prescriptia. Constituie acte de recunoastere tacita plata partiala a datoriei, achitarea, in tot sau in parte, a dobanzilor sau penalitatilor, solicitarea unui termen de plata si altele asemenea; * poate invoca recunoasterea tacita si cel indreptatit la restituirea unei presta ...

Clauza penala in Noul Cod Civil
... entru executarea ei cu intarziere sau necorespunzatoare. Creditorul nu poate cere atat executarea in natura a obligatiei principale, cat si plata penalitatii, afara de cazul in care penalitatea a fost stipulata pentru neexecutarea obligatiilor la timp sau in locul stabilit. In acest din urma caz ...

Contract de prestari de servicii intre doua agentii
... icii se obliga: 5.2.1. Sa plateasca comisionul datorat Agentiei imobiliare prestatoare in termenii conveniti in acest contract. 5.2.2. Sa plateasca penalitati in valoare de ...... pe zi, in cazul neachitarii comisionului dupa incheierea contractului notarial, calculate la valoarea pretului de vanz ...

Noile prevederi ale clauzei penale in Codul civil
... , pentru executarea ei cu intarziere sau necorespunzatoare. Creditorul nu poate cere atat executarea in natura a obligatiei principale, cat si plata penalitatii, afara de cazul in care penalitatea a fost stipulata pentru neexecutarea obligatiilor la timp sau in locul stabilit. In acest din urma caz ...

Atentie notari: Modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale
... . c); c) in caz de neachitare integrala, in termen de 2 luni de la scadenta, a obligatiilor banesti profesionale, pana la achitarea debitului si a penalitatilor aferente acestuia; d) in caz de incapacitate temporara de munca; e) in cazul concediului pentru cresterea si ingrijirea copilulu ...

Se modifica Legea Asociatiilor de Proprietari
... cu amenda de la 3.000 leila 30.000 lei urmatoarele fapte:   a) refuzul celor in drept de a primi si inregistra cererea de scutire de la plata penalitatilor, pentru orice suma cu titlu de restanta afisata pe lista de plata,indiferent de provenienta lor, precum si a actelor necesare pentru ben ...

Statele membre UE nu pot rezerva propriilor cetateni accesul la profesia de notar
... posibilitatea de a sesiza din nou instanta de la Luxemburg pentru eventuala aplicare a unor sanctiuni pecuniare (sub forma unei sume forfetare si/sau penalitati cu titlu cominatoriu). Similar statelor membre in privinta carora s-a constatat incalcarea dreptului UE, legislatia romana impune condit ...

Impozitarea veniturilor din avocatura
... 11) - sumele rambursate in contul unui credit - rata de leasing (financiar) - impozitul pe venit; - donatiile - amenzile, dobanzile si penalitatile de intarziere datorate autoritatilor   Plata impozitului   In 15 zile de la data inceperii activitatii, trebuie ...

Avocati suspendati pentru neplata taxelor
... nu poate functiona fara aceste taxe", ne-a declarat decanul Baroului Galati, avocatul Mircea Breahna.   Cei doi avocati suspendati vor plati penalitati de 0,15 % din restantele pe care le au de plata pentru fiecare zi de intarziere.   Taxele pe care fiecare avocat trebuie sa le plat ...

Cum putem recupera creante de la o societate in insolventa?
... inuare apreciabila;  b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca urmare a acumularii dobanzilor, majorarilor si penalitatilor de orice fel la o creanta garantata cu rang superior;    c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului ...

Contract de vanzare-cumparare comerciala
... r, cu rezervele aratate in nota de receptie. De la acelasi moment, riscurile se transmit in persoana cumparatorului.   V. Plata si penalitatile Art. 11. Plata se face in baza facturilor emise de catre vanzator, cumparatorul obligandu-se sa achite pretul contractulu ...

Procedura acordarii esalonarilor la plata, depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
... pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe majorari de intarziere/dobanzi/penalitati de intarziere; c) sumele reprezentand amenzi de orice fel; d) sumele reprezentand creante stabilite de alte organe si transmise s ...

Lista finala a candidaturilor validate- Alegeri 2011
... an-Viorel, - av.ROSU Eugen-Alexandru, - av.MOLOMAN George. Art. 2.Se resping contestatiile formulate de : - av.LUTU George-Adrian, intrucat are penalitati neachitate si neesalonate, - av.VLADESCU Lucian-Dan, intrucat are penalitati neachitate si neesalonate. Art. 3.Lista finala a candidatu ...

Validarea candidaturilor la alegerile pentru demnitatile de Decan, Consilieri ai Baroului Bucuresti,Membri ai Comisiei de Disciplina si ai Comisiei de Cenzori
... a de Consilieri, urmatorii candidati: GEORGESCU Alexandru - nu are vechime continua in ultimii 8 ani LUTU George-Adrian - nu are asigurare si are penalitati neachitate si neesalonate MOLOMAN George - nu are asigurare profesionala la dosar RADULESCU Bogdan-Viorel - nu are asigurare profesionala ...

Antecontract de vanzare-cumparare
... stei perioade, oricand, la cererea promitentului - cumparator. Art. 8. Cumparatorul are dreptul sa refuze cumpararea bunului, fara plata vreunei penalitati, daca, pana la data autentificarii, bunul devine impropriu scopului pentru care intentiona sa-l achizitioneze, din cauze neimputabile lui. ...

Noul Cod al muncii, modificarea contributiilor la asigurarile sociale
... erespectarii termenului de plata a contributiei, prevazut la art. 27, in cursul derularii contractului de asigurare sociala, se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere aferente. Constatarea rezilierii contractului de asigurare sociala se face prin decizie a asiguratorului. In sistemul p ...

Moneda in scop numismatic, modificarea Deciziei de impunere a penalitatilor in cazul certificatelor pentru emisii de gaze de sera, solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj
... UL Nr. 1.004/2011 al ministrului Mediului si Padurilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie de impunere privind aplicarea penalitatii prevazute in cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera" Firme interesate ...

Monitorul Oficial nr. 166 din 08 Martie 2011
... Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalitatii prevazute in cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera“ ...

Fuziunea fondurilor de pensii, prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie, normele de certificare a declaratiilor fiscale anuale
... e pensii facultative aduc la cunostinta, in scris, administratorului acest fapt si pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fara penalitati de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind in sarcina administratorului fondului de pensii care urmeaza a fi abso ...

Stagiul si examenul pentru expert contabil, nivelul ratei dobanzii, formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2011
... re executarea silita pentru sumele reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, inclusiv dobanzile si penalitatile de intarziere datorate, potrivit legii, apartine inspectoratelor teritoriale de munca. Pentru creantele bugetare prevazute la alin. ...

Codul Civil - CARTEA a VI-a - TITLUL I - Prescriptia extinctiva
... mpotriva caruia curge prescriptia. Constituie acte de recunoastere tacita plata partiala a datoriei, achitarea, in tot sau in parte, a dobanzilor sau penalitatilor, solicitarea unui termen de plata si altele asemenea. (3) Poate invoca recunoasterea tacita si cel indreptatit la restituirea unei pres ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL XI - Privilegiile si garantiile reale
... aplica in mod corespunzator. Intinderea creantei ipotecare Art. 2.354. - Ipoteca garanteaza cu acelasi rang capitalul, dobanzile, comisioanele, penalitatile si cheltuielile rezonabile facute cu recuperarea sau conservarea bunului. Extinderea ipotecii prin accesiune Art. 2.355. - (1) Ipo ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL V - Executarea obligatiilor
... ea datoriilor. (2) In toate cazurile, plata se va imputa mai intai asupra cheltuielilor de judecata si executare, apoi asupra ratelor, dobanzilor si penalitatilor, in ordinea cronologica a scadentei acestora, si, in final, asupra capitalului, daca partile nu convin altfel. SECTIUNEA a 6-a - Pu ...

Legea asigurarii obligatorii pentru locuinte a fost republicata in Monitorul Oficial
... ransmis de asiguratorul care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor.   (5) Pentru neplata la termen a despagubirilor se calculeaza penalitati care se platesc persoanei asigurate, in conditiile si in cuantumul stabilite de C.S.A.   (6) Sumele cuvenite ca despagubire pot fi ...

Ce dobanda specificam in contracte?
O precizare de inceput: dobanzile sunt altceva decat penalitatile de intarziere. Unii stiu, unii le confunda, altii nu stiu ce sa scrie in contract ca sa nu greseasca.     Principiul e simplu: dobanzile la nivelul stabilit in contract sunt considerate ca obligatorii in temeiul&n ...

Sustinerea familiei, procedura de rambursare a TVA, achizitii intracomunitare
... re C.N.V.M. un act individual; g) tarife si cote percepute pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane; h) penalitati stabilite prin reglementari proprii ca sanctiuni patrimoniale; i) donatii; j) activitati de editura, publicitate, multiplicare; ...

Salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
... n provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare; f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; g) veniturile realizate din despagubiri, de ...

Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor a fost modificat si completat prin doua hotarari ale UNBR
... vatamari grave organismului, in limitele posibilitatilor bugetare si numai daca asiguratul are achitate la zi contributiile la sistem si eventualele penalitati. (2) Dovada starii de boala sau accident suferit se face numai in baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist in speciali ...

Clauza de formare profesionala: cat si in ce fel se platesc despagubiri?
... ar putea dimensiona arbitrar cuantumul acestor despagubiri, or in dreptul muncii clauza penala, respectiv prestabilirea prejudiciului sub forma unor penalitati, este interzisa.   Altfel spus, chiar daca ati incheiat cu salariatul o clauza privitoare la formarea profesionala in care se pr ...

Atentie, soferi: circulatia fara cauciucuri de iarna va fi interzisa prin lege
... din lipsa dotarilor necesare vor fi aspru amendati. Prevederile legate de marii transportatori vor intra in vigoare de la 1 noiembrie. Taxe si penalitati usturatoare, pentru blocarea traficului Iarna trecuta, peste 1.800 de accidente au avut loc pe soselele din tara. In urma acestora, pest ...

Jurisprudenta: Perioada de gratie la plata ratelor la credit
... din Codul de Procedura Civila, o perioada de sase luni respectivul restantier nu va plati bancii nimic, iar banca nu poate sa-i perceapa dobanzi sau penalitati. “Este, in mic, o aplicare a legii falimentului personal. In plus, bancherii ar trebui sa stie ca, incepand de anul viitor va intra in vigo ...

Drepturile si obligatiile contribuabilului impotriva ANAF
... nii fiscale, respectiv a cheltuielilor reprezentand impozite, taxe si contributii, precum si a costurilor corelative acestora (dobanzi de intarziere, penalitati, amenzi)." Drepturile contribuabilului Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de inspectie fiscala prin transmiterea unui av ...

Lista comisioanelor permise si a comisioanelor interzise in contractele de credit
... 1% si numai la credite cu dobanda fixa, comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor, costuri aferente asigurarilor daca e cazul, penalitati. Comisionul de analiza dosar se poate percepe numai dupa semnarea contractului de credit, nu si in situatia in care creditul nu a fost acor ...

Tot mai multi clienti ai operatorilor de cablu, telefonie sau internet nu-si mai platesc facturile!
... si au cerut rezilierea contractelor, asa incat considera ca nu mai datoreaza nimic. "Va rugam sa somati debitorul sa ne achite sumele datorate si penalitatile de intarziere". O fraza tot mai des intalnita in plangerile inregistrate la judecatoriile din Capitala. Numai in ultimele trei luni su ...

Decizie a Curtii Constitutionale: Nivelul dobanzilor de intarziere la 0,05% pentru fiecare zi de intarziere nu este excesiv, ci este "un cuantum rezonabil"
... ins sesizarea legata de neconstitutionalitatea perceperii majorarilor de intarziere (transformate ulterior, prin actualizarea legislatiei, in dobanzi+penalitati de intarziere) in cadrul unui proces legat de anularea unui act administrativ fiscal, intentat Fiscului din Vrancea de catre de o companie ...

Persoanele cu venituri mici, scutite de la plata penalitatilor la intretinere
  Vicepresedintele PC Bogdan Ciuca a anuntat, luni, intrarea in vigoare a unei legi initiate de PC privind scutirea de la plata penalitatilor la intretinere generate de suma restanta a proprietarilor care isi achita integral cotele de contributie in termen de 12 luni de la intrarea in vi ...

De luni, 21 iunie, bancile vand credite dupa noua lege
... pe doar comision de analiza a dosarului, de administrare a creditului sau a contului curent, de rambursare anticipata, costuri aferente asigurarilor, penalitati si un comision unic pentru serviciile prestate la cerere. Dobanda aplicata creditelor restante nu poate depasi cu mai mult de doua p ...

Catalin Predoiu: "Nu avem bani sa platim salariile restante"
... ri salariale in cuantum de aproximativ 1,2 md lei in 2010, 1,2 md lei in  2011 si 1,2 md lei in 2012, reprezentand aproximativ 1% PIB, cu tot cu penalitati si dobanzi, sume de care, potrivit Ministerului Finantelor Publice, nu dispune. Iata principalele motive pentru care sustin astazi in fa ...

Proceduri de recuperare a creantelor comerciale
... rsoanelor angajate in conditiile art.10, 19 alin.2, 23 si 24. • Creantele creditorilor garantati (aceste creante cuprind tot capitalul, dobanzile, penalitatile si majorarile de orice fel, cheltuieli). Diferenta care ramane se achita din creantele chirografare. In cazul falimentului, creante ...

Prezentarea legii privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc
... manare sau reesalonare la plata a creantelor contra sa; 2. poate propune stergerea in tot sau in parte a unor creante sau numai a dobanzilor ori a penalitatilor de intarziere; 3. poate propune compensari si novatii prin schimbare de debitor; 4. poate propune si reduceri partiale pentru obli ...

Seminarul National de Contabilitate, Ziua II - Totul despre Ordinul 3055
... are a unor prevederi legale sau contractuale. (3) In conturile de furnizori si clienti se evidentiaza distinct datoriile, respectiv creantele din penalitati stabilite conform clauzelor contractuale, despagubiri datorate pentru contracte intrerupte inainte de termen si alte elemente de natura sim ...

Seminarul National de Contabilitate -Cum obtinem amanarea impozitelor neachitate?
... Sunt venituri neimpozabile diferentele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor; Dobanzile, penalitatile contractuale datorate catre nerezidenti sunt deductibile; In categoria cheltuielilor sociale sunt incluse si alte tipuri de cheltuieli ...

Contract de consultanta fiscala
... specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale, asistenta privind creantele bugetare, cum sunt: amenzi, penalitati si majorari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, reprezentare in fata organelor fiscale si reprezentare in fata organelor judeca ...

Model Formular: Notificare-somatie
... nform     si  suma  de      lei,  reprezentand  dobanzi  legale  sau  penalitati datorate de debitor pentru intarzierea in plata aferenta perioadei     _____________, calculate pana la data de &n ...

Statul va plati penalizari daca intarzie plata pensiilor sau a somajului
  Un grup de parlamentari liberali a depus la Senat, miercuri, un proiect de lege prin care sunt instituite penalitati pentru intarzierile cu care statul isi achita obligatiile pecuniare fata de contribuabili, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, cum ar fi rambursarea TVA. ...

Cumperi sau vinzi casa? Legea iti ofera reduceri notariale de pana la 90%
... legea ii obliga sa o faca. Daca nu il achitati la momentul efectiv al tranzactiei, trebuie sa stiti ca Administratia Financiara nu uita si nu iarta, penalitatile fiind din ce in ce mai mari pe masura ce amanati plata acestei sume catre stat. Retineti ca toate taxele se achita in lei, la curs ...

Nu primesti salariul la timp? Reclama-ti patronul la Inspectorat
... perioada mai mare de timp si/sau in mod repetat, angajatii intampina, evident, la randul lor, o serie de neplaceri si complicatii. „Un exemplu, sunt penalitati pentru credite neachitate la timp. Mai ales in aceste cazuri, daca angajatul gaseste un alt loc de munca intr-o noua companie, cel mai sigu ...

Model Formular: Convocare la conciliere directa
... _________14, datorata de debitor conform   ____________15 si suma de    ____lei, reprezentand dobanzi legale  sau  penalitati  datorate  de  debitor  pentru  intarzierea  in  plata  aferenta  perioadei   & ...

Model Formular: Notificare-somatie
... ;   13    si  suma  de      lei,  reprezentand  dobanzi  legale  sau  penalitati datorate de debitor pentru intarzierea in plata aferenta perioadei     _____________, calculate pana la data de  & ...

O lege nu este retroactiva atunci cand modifica pentru viitor o stare de drept nascuta anterior...
... ra, pentru prejudicii cauzate Autoritatii, cumparatorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din: a) sumele reprezentand dobanzile si penalitatile datorate pentru ratele scadente si neachitate pana la data desfiintarii contractului, precum si penalitatile datorate ca urmare a neindep ...

Conditiile in care recunoasterea dreptului produce efecte juridice
... inchiriere. Paratul a fost obligat  la plata sumei reprezentand contravaloare facturi  chirie restanta, facturi restante utilitati si penalitati  si s-a respins  cererea reclamantei privind  reactualizarea sumelor solicitate in raport cu rata inflatiei pana la data pla ...

Frauda la lege. Acceptiune. Efecte juridice
... itigiul finalizat prin decizia nr. 1859/2000 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, M. N. a fost obligat la plata sumei de lei catre B.V.cu titlu de penalitati datorate pentru neexecutarea unora din obligatiile prevazute in contractul lor, suma pe care SC A.SA, in calitate de chemata in garantie a ...

A fost trimisa la promulgare Legea pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind disciplina contractuala intre comercianti
... ele incheiate, ca, in cazul neindeplinirii obligatiei de a efectua toate platilor la data scadentei, debitorii sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei. In afara penalitatilor contractuale se pot inc ...

Ce trebuie sa contina o somatie de plata?
... lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii, precum si dobanzile, majorarile sau penalitatile aferente); d) temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plata, e) perioada la care se refera acestea, f) ter ...

Monitorul Oficial nr. 440 din 26 Iunie 2009
... itent: Guvernul Romaniei Hotarare privind reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor Actul nr. 2123 din 22 Iunie 2009 Emitent: Ministerul Finantelor Publice Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare conta ...

Neindeplinirea de catre agent a obligatiei contractuale de plata intr-un contract de agent
... si c din contract; – obligarea paratei la plata contravalorii facturilor neachitate, emise de reclamanta in baza contractului; plata contravalorii penalitatilor de intarziere aferente facturilor neachitate, total sau partial, in termenul contractului [...] In motivarea actiunii, reclamanta ...

Arhiva editorial
> Un editorial alt-fel >  Buna-credinta – fundament al fortei majore si al impreviziunii in dreptul comertului international > Cum ne afecteaza modificarile Codului fiscal si a Normelor de aplicare >  Piata serviciilor de...

Contract de mandat - Jurisprudenta arbitrala
... ptateste Tribunalul arbitral sa-l oblige pe mandant la plata remuneratiei aferente acestora din urma. Stabilirea de catre partile contractante a unor penalitati de cateva ori mai mari decat dobanda legala al carei cuantum este real pozitiv indreptateste Tribunalul arbitral sa considere ca rata de in ...

Cum recuperezi banii de la un rau-platnic?
... n judecata, ti-ar putea pune in sarcina culpa procesuala, deci si plata cheltuielilor de judecata. Observatie 2: Niciodata un debitor nu va plati penalitati de bunavoie, pana nu va fi fortat de instanta. Deci, daca esti multumit sa primesti numai suma ca atare, poti folosi penalitatile doar ca e ...

Elemente esentiale pentru un contract avantajos
... re un acreditiv, o scrisoare de garantie bancara sau constituirea unei ipoteci si vei prevedea in contract, sau chiar intr-o conventie scrisa ad-hoc, penalitati de intarziere in plata pretului. Cat priveste plata „la termen“, adica la o saptamana, la o luna sau la trei luni de la livrare, sau dupa v ...

Contractul este lege intre parti
... grafice, trebuie bine gandite pentru a fi in acord cu posibilitatile de livrare si de plata. Ele isi arata importanta cand se ajunge la calcularea de penalitati, dobanzi bancare si alte daune. d) Conditiile de livrare si de calitate ...

Totul despre jurisprudenta arbitrala&contractul de leasing
... de asigurare-reziliere conventionala – consecinte >> Necontestarea de catre utilizator a neplatii sumei de bani datorata cu titlu de penalitati si comisioane – consecinta – Taxa de reziliere – calificare – finalitate inexistenta unui dezechilibru semnificativ intre drepturile si obl ...

Contract de concesiune - model
... ecutarii necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea in culpa este obligata la plata penalitatilor prevazute de caietul de sarcini, iar daca acestea nu acopera paguba, pentru partea neacoperita este obligata la daune-interese. 7 ...

Contract de comision - model
... isi indeplineste obligatiile contractuale la termen sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti: a) penalitati de .........% din valoarea tranzactiilor; b) daune-interese in raport de prejudiciul suferit. VIII. FORTA MAJORA 8.1. ...

Contract de concesiune - model
... SPUNDEREA CONTRACTUALA 6.1. Pentru nerespectarea obligatiilor stabilite prin caietul de sarcini si prin prezentul contract, partile datoreaza penalitati in limitele stabilite in caietul de sarcini. 6.2. Daunele se platesc in masura in care nu sunt acoperite prin plata penalitatilor. ...

Somatie de plata
... riculare in registrul comertului sau in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar; - suma si dobanzile, majorarile sau penalitatile datorate, temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facuta plata ...

Procesul. Pregatirea dosarului
... ie; – proces-verbal de conciliere prejudecatoreasca; – notificare, cu stampila executorului judecatoresc; – nota de calcul al penalitatilor; – cererea de chemare in judecata (actiunea) cu o copie pentru parata; – chitanta de plata a taxei de timbru. ...

Penalitatile de intarziere (clauza penala)
... Europeana Pentru ca intarzierea la plata, ca si intarzierea in general, este o regula la noi, este indispensabil sa prevezi in contract penalitati de intarziere in plata pretului. Cuantumul penalitatilor nu este prevazut in vreo lege si nici nu ar fi normal sa fie, pentru ...

Prevederile esentiale ale unui contract
... grafice, trebuie bine gandite pentru a fi in acord cu posibilitatile de livrare si de plata. Ele isi arata importanta cand se ajunge la calcularea de penalitati, dobanzi bancare si alte daune. Conditiile de livrare si de calitate (Cap. II contract) Atentie la termenele de val ...

Contract de consignatie - Model
... ermenului de ridicare a bunurilor, consignantul nu le ridica pe cele ramase nevandute, este obligat la plata, pentru fiecare zi de intarziere, a unei penalitati de ................. % pe zi de intarziere, consignatarul avand dreptul de a retine bunurile in contul creantei. 8.4. Daca &nbs ...

Contract de concesiune - Model
... ecutarii necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea in culpa este obligata la plata penalitatilor prevazute de caietul de sarcini, iar daca acestea nu acopera paguba, pentru partea neacoperita este obligata la daune-interese. 7.2. ...

Contract prestari servicii (model de baza)
... beneficiarului daune-interese. 7.2. Daca beneficiarul nu achita pretul serviciilor/lucrarilor la termenele stabilite, este obligat la plata unor penalitati de .....% pe zi de intarziere din suma datorata. 7.3. Prestatorul raspunde pentru viciile ascunse ale lucrarilor executate si suporta ...

Contract de locatie de gestiune
... tractuale  partile datoreaza daune-interese. 6.2. Neplata chiriei la termen il autorizeaza pe locator sa rezilieze contractul si sa ceara penalitati de ....% pe zi de intarziere. VII. FORTA MAJORA 7.1. Nici  una  dintre  partile  contractante  nu ...

Raspunderea contractuala
... ie sa prevada ca, in cazul neindeplinirii in termen de 30 de zile de la data scadentei a obligatiilor asumate, sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intarziere. - In  contractele  comerciale,  in  afara  penalitatilor  contractuale ...

Decretul nr. 167 din 10 aprilie1958 privitor la prescriptia extinctiva
... p; necorespunzatoare  sau pentru netransmiterea in tot sau in parte a unor produse datorate; b) orice actiune prin care se pretinde plata unor penalitati ori amenzi civile; c) orice actiune pentru restituirea de diferente de pret rezultate din recalculara preturilor in temeiul dispozitiilor ...

Codul civil - Despre deosebitele specii de obligatii
... rtea sa ereditarea, iar ipotecar pentru tot. Acela din erezi care a platit are recurs in contra eredelui din faptul carui s-a indeplinit conditia penalitati. (C. civ. 653, 774 si urm., 1062 si urm.). Art. 1072 Cind obligatia principala contractata cu o clauza penala este d ...

Ce efecte are necitarea administratorului judiciar al unei societati aflate in procedura reorganizarii judiciare si falimentului?
... ;           Prin cererea reconventionala, parata ANL a solicitat obligarea reclamantei la plata penalitatilor de intarziere pentru intervalul 29 august 2001 – 25 martie 2002.             ...

Contract de consultanta fiscala
... specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale, asistenta privind creantele bugetare, cum sunt: amenzi, penalitati si majorari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, reprezentare in fata organelor fiscale si reprezentare in fata organelor judeca ...

Contract prestari servicii informatice (model)
... una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati de ......% pe zi de intarziere din valoarea nerealizata a pretului contractului. VII. FORTA MAJORA 7.1. Nici una dintre partile con ...

Cerere de somatie de plata
... de bani asumata printr-un contract constatat printr-un inscris ce constituie creanta certa, lichida si exigibila, precum si dobanzile, majorarile sau penalitatile datorate actualizate. 6  Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza. ...

Se poate pretinde unilateral o plata cu titlu de chirie, daca nu exista vreo conventie intre parti?
... ia Caracal In lipsa unei conventii civile intre parti, nu se poate pretinde unilateral o plata cu titlu de chirie, si cu atat mai mult, penalitati de intarziere. Prin cererea inregistrata sub nr.1339/2005, pe rolul Judecatoriei Caracal, reclamanta Primaria Gostavatu a chemat in ...

Somatia de plata
... cii, lucrari sau orice alte prestatii.  (2) Suma ce reprezinta obligatia prevazuta la alin. (1), precum  si dobanzile, majorarile sau penalitatile datorate potrivit legii se actualizeaza in raport cu rata inflatiei aplicabilala data platii efective. Art. 2   (1) ...

JUDECAT CIVIL PAG PRINCIPALA
... act – netemeinicie. In lipsa unei conventii civile intre parti, nu se poate pretinde unilateral o plata cu titlu de chirie, si cu atat mai mult, penalitati de intarziere. Prin cererea inregistrata sub nr.1339/2005, pe rolul Judecatoriei Caracal, reclamanta Primaria Gostavatu a chemat in judecat ...

Judecatorie CIVIL chirii
... atoria Caracal In lipsa unei conventii civile intre parti, nu se poate pretinde unilateral o plata cu titlu de chirie, si cu atat mai mult, penalitati de intarziere. Prin cererea inregistrata sub nr.1339/2005, pe rolul Judecatoriei Caracal, reclamanta Primaria Gostavatu a chemat in ...

Judecatorie COMER Pretentii comerciale
... SD cu titlu de contravaloare servicii prestate in baza contractului intervenit intre parti la data de 15.07.2002, diferenta de 1.550 USD reprezentand penalitati pentru intarziere calculate conform prevederilor contractuale si la 180 USD daune moratorii, cu cheltuieli de judecata. In motivarea ...

Curte Apel COMER Contractul de concesiune
... iu pe care-l considera a fi contractul de concesiune nr.48/2004 si somatia de executare silita pentru suma de 63.853,52 lei reprezentand redeventa si penalitati de intarziere aferente facturilor fiscale emise pentru trimestrele II, III si IV pe 2006. Intimata a invocat dispozitiile Legii nr.1 ...

ICCJ COMER Contract de inchiriere
...          Totodata, instanta de fond a obligat-o pe parata sa-i plateasca reclamantului chiria restanta si penalitatile de intarziere contractuale.             Tribunalul a retinut ca parata a in ...

ICCJ COMER Procedura de citare a societatii in insolventa
... ;           Prin cererea reconventionala, parata ANL a solicitat obligarea reclamantei la plata penalitatilor de intarziere pentru intervalul 29 august 2001 – 25 martie 2002.             ...

Codul de procedura civila - executare silita2
... e lor vor fi platite inaintea creantelor prevazute la Art. 563 alin. 1 lit. b).     Art. 565     Dobanzile si penalitatile sau alte asemenea accesorii ale creantei principale vor urma ordinea de preferinta a acestei creante.     Art. 566 ...

Codul de procedura civila - executare silita1
... oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare. Art. 3712     Pot fi ...

Arhiva Editorial E-juridic
Incapacitatile contractului de donatie  - 23.10.2008 Persoana fizica autorizata  - 20.10.2008 Sentinte arbitrale motivate  - 22.09.2008 Dovada contractului  - 19.09.2008 Presedinte wanted  -...

Spete Materie Comerciala (pct. 46 - 49)
... udiciara Autoritatea va retine de la cumparator toate sumele achitate de acesta in contul contractului, reprezentand, dupa caz, avans, rate, dobanzi, penalitati achitate cu orice titlu, pana la desfiintarea acestuia. (11) In cazul desfiintarii contractului pe cale conventionala sau judiciara, ...

Spete - materia comerciala (pct. 36 - 40)
... , pentru prejudicii cauzate Autoritatii, cumparatorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din: a) sumele reprezentand dobanzile si penalitatile datorate pentru ratele scadente si neachitate pana la data desfiintarii contractului, precum si penalitatile datorate ca urmare a neindep ...

Spete - materia comerciala (pct. 31- 35)
... udiciara Autoritatea va retine de la cumparator toate sumele achitate de acesta in contul contractului, reprezentand, dupa caz, avans, rate, dobanzi, penalitati achitate cu orice titlu, pana la desfiintarea acestuia”.     Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale critica ...

Spete - materia comerciala (pct. 11 - 15)
... energie electrica, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Electrocentrale Deva” - S.A. din Mintia intr-o cauza ce are ca obiect pretentii pentru penalitati de intarziere.     In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale cr ...

Spete - materia comerciala (pct. 6 - 10)
... , pentru prejudicii cauzate Autoritatii, cumparatorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din: a) sumele reprezentand dobanzile si penalitatile datorate pentru ratele scadente si neachitate pana la data desfiintarii contractului, precum si penalitatile datorate ca urmare a neindep ...

Spete - materie fiscala (pct. 61 - 65)
... au legatura cu obiectul litigiului, care priveste contestarea unei decizii de imputare pentru o suma reprezentand impozit pe salariu neretinut si penalitati pentru nevirarea in termen a acestui impozit catre buget. Pentru aceste considerente urmeaza ca exceptia de neconstitutionalitate sa fie re ...

Spete - materie fiscala (pct. 56 - 60)
... nu au legatura cu obiectul litigiului, care priveste contestarea unei decizii de imputare pentru o suma reprezentand impozit pe salariu neretinut si penalitati pentru nevirarea in termen a acestui impozit catre buget. ...

Spete - materie fiscala (pct. 31 - 35)
... abili diferente de impozite si majorari de intarziere pentru neplata in termen a acestora, precum si de a constata contraventii si a aplica amenzi si penalitati pentru faptele ale caror constatare si sanctionare sunt, potrivit legii, de competenta organelor de control fiscal sau, dupa caz, a servici ...

Spete - materie fiscala (pct. 26 - 30)
... ta de 31 decembrie 2001 catre bugetele locale, reprezentand impozite, taxe si alte venituri; c) scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, aferente obligatiilor bugetare restante prevazute la ...

Spete - materie fiscala (pct. 16 - 20)
... Guvernului nr. 36/2002: “(1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror alte venituri proprii ale bugetelor locale, solutionarea obiectiilor si contestatiilor formulate impotriva ac ...

Aspecte Teoretice - Articol (3) Materie Comerciala
... rea prejudiciului. In sens contrar celor sustinute de catre noi, s-ar putea invoca prevederile art. 4 alin. 3 din lege, care dispune ca totalul penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate, cu exceptia cazului in care prin contract s-a stipulat astfel. Acest c ...

Aspecte Teoretice - Articol (2) Materie Comerciala
... n cazul neindeplinirii in termen de 30 de zile de la data scadentei a “tuturor platilor”, debitorii vor trebui sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intarziere. Din coroborarea acestor dispozitii reiese ca: - respectivele dispozitii legale nu sunt corelate ...

Alte tag-uri asemanatoare: penalitati, penalitatile, penalitati de intarziere, scutirea de la plata penalitatilor la intretinere, 9474 penalitati

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]