Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

pentru aprobarea

Decizia nr. 128 pentru aprobarea Regulamentului examenului de primire in profesia de avocat
... fasurarea examenului, barem, procesare electronica, contestatii si rezultatele finale si nu numai. Consultati integral continutul Deciziei nr. 128 pentru aprobarea Regulamentului examenului de primire in profesia de avocat pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. ...

Hotararea nr. 1010 din 2014 a Consiliului UNBR pentru aprobarea si completarea Hotararii nr. 884 din 2013
Pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost data publicitatii Hotararea nr. 1010 din 24 mai 2014 a Consiliului UNBR prin care aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 884/14 decembrie 2013 privind calendarul desfasurarii sedintelor Comisiei Permanente a UNBR si ale...

Ordin pentru aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentatiei cu cerintele de securitate pentru sisteme informatice si de comunicatii
ORDIN nr. 17 din 21 martie 2014 privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentatiei cu cerintele de securitate pentru sisteme informatice si de comunicatii - DS - 1 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie...

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel Avand in vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata, si ale art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a ...

HOTARIRE Nr. 1518 din 14 octombrie 1960, pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat


Monitorul Oficial nr. 155 din 04 Martie 2015
1. HOTARARE nr. 120 din 25 februarie 2015 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015   2. ...

Monitorul Oficial nr. 154 din 04 Martie 2015
... REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015   6. ORDIN nr. 49 din 26 februarie 2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control doping EMITENT: AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING PUBLICAT IN: MONITO ...

Monitorul Oficial nr. 153 din 03 Martie 2015
1. ORDIN nr. 11 din 25 februarie 2015 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la retelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015   2. DECIZIE nr. 37 d ...

Monitorul Oficial nr. 152 din 03 Martie 2015
...   2. SENTINTA nr. 3.277 din 16 mai 2012 referitoare la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, re ...

Monitorul Oficial nr. 151 din 02 Martie 2015
... din 2 martie 2015   4. HOTARARE nr. 14 din 2 martie 2015 privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 46/2012 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, ...

Monitorul Oficial nr. 149 din 27 Februarie 2015
... EA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 27 februarie 2015   3. ORDIN nr. 218 din 27 februarie 2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile Ordon ...

Monitorul Oficial nr. 148 din 27 Februarie 2015
... MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 27 februarie 2015   5. ORDIN nr. 122 din 19 februarie 2015 pentru aprobarea Evaluarii de securitate portuara a portului Braila, a portului Galati si a portului Tulcea, apartinand Companiei Nationale "Admi ...

Monitorul Oficial nr. 145 din 26 Februarie 2015
1. HOTARARE nr. 117 din 25 februarie 2015 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 EMITENT: GUVERNUL PU ...

Monitorul Oficial nr. 144 din 26 Februarie 2015
... L PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015   10. DECRET nr. 291 din 23 februarie 2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de p ...

Monitorul Oficial nr. 142 din 25 Februarie 2015
... 5 februarie 2015   2. HOTARARE nr. 19 din 25 februarie 2015 privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 ...

Monitorul Oficial nr. 139 din 24 Februarie 2015
... ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor s ...

Monitorul Oficial nr. 138 din 24 Februarie 2015
1. ORDIN nr. 442 din 20 februarie 2015 pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizati EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015   2. DECIZIE nr. 8 din 8 decembrie 2014 privind interpretarea si apli ...

Monitorul Oficial nr. 137 din 24 Februarie 2015
1. ORDIN nr. 145 din 11 februarie 2015 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015   2. DECIZIE nr. 7 din 8 decembrie 2014 ...

Monitorul Oficial nr. 135 din 23 Februarie 2015
... ONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 23 februarie 2015   2. ORDIN nr. 468 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN ...

Monitorul Oficial nr. 134 din 23 Februarie 2015
... ONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 23 februarie 2015   2. ORDIN nr. 467 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN: MO ...

Monitorul Oficial nr. 133 din 23 Februarie 2015
1. ORDIN nr. 410 din 12 februarie 2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) "Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA ...

Monitorul Oficial nr. 132 din 20 Februarie 2015
... NT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2015   2. HOTARARE nr. 111 din 18 februarie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Min ...

Monitorul Oficial nr. 130 din 20 Februarie 2015
... TARI, GARANTII SI ASIGURARI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015   2. HOTARARE nr. 24 din 12 februarie 2015 pentru aprobarea Normei "Contragarantii EximBank in numele si in contul statului" (NI-GAR-11-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FIN ...

Monitorul Oficial nr. 129 din 19 Februarie 2015
... EI SI CERCETARII STIINTIFICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015   2. ORDIN nr. 3.165 din 4 februarie 2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul ...

Monitorul Oficial nr. 127 din 19 Februarie 2015
... MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2015   2. ORDIN nr. 15 din 18 februarie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei informare si relatii publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ...

Ordinul ANAF nr. 320/2015 - modificare Ordin ANAF nr. 1847/2014
... i Nationale de Administrare Fiscala nr. 320/2015 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formul ...

Monitorul Oficial nr. 126 din 18 Februarie 2015
... a unor bunuri in vederea scoaterii din functiune si casarii, in conditiile legii, si modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 ...

Monitorul Oficial nr. 125 din 18 Februarie 2015
1. HOTARARE nr. 87 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice EMITENT: GUVERN ...

Monitorul Oficial nr. 124 din 18 Februarie 2015
... EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015   5. ORDIN nr. 32 din 19 ianuarie 2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor nationale si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medic ...

Monitorul Oficial nr. 122 din 17 Februarie 2015
... ĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015   10. ORDIN nr. 1.414 din 6 octombrie 2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghe ...

Monitorul Oficial nr. 120 din 16 Februarie 2015
... 279; ORDIN nr. 360 din 6 februarie 2015 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante su ...

Monitorul Oficial nr. 114 din 12 Februarie 2015
... 4. ORDIN nr. 320 din 2 februarie 2015 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formul ...

Monitorul Oficial nr. 113 din 12 Februarie 2015
1. HOTARARE nr. 58 din 4 februarie 2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorilor de inventar ale unor bunuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT I ...

Monitorul Oficial nr. 112 din 12 Februarie 2015
... privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, precum si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 ...

Monitorul Oficial nr. 111 din 11 Februarie 2015
... ENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015   2. ORDIN nr. 65 din 29 ianuarie 2015 pentru aprobarea Programului national de siguranta in aviatia civila si pentru numirea directorului general al Autoritatii Aeronautice Civile Romane c ...

Monitorul Oficial nr. 109 din 11 Februarie 2015
... e EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015   4. HOTARARE nr. 70 din 4 februarie 2015 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura ...

Monitorul Oficial nr. 108 din 11 Februarie 2015
... EGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015   5. ORDIN nr. 5 din 4 februarie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a programelor de conformitat ...

Monitorul Oficial nr. 104 din 10 Februarie 2015
... 10 februarie 2015   3. HOTARARE nr. 13 din 9 februarie 2015 privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 ...

Monitorul Oficial nr. 101 din 09 Februarie 2015
... TENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 9 februarie 2015   3. ORDIN nr. 11 din 2 februarie 2015 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind reutilizarea, reclasificarea si declasificarea mediilor de stocare ale calculatoarelor - DS 14 EMITENT: OFIC ...

Monitorul Oficial nr. 98 din 06 Februarie 2015
... 98 din 6 februarie 2015   4. HOTARARE nr. 64 din 4 februarie 2015 privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor EM ...

Monitorul Oficial nr. 95 din 05 Februarie 2015
... T: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015   3. ORDIN nr. 2.597 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind proiectarea geotehnica", indicativ GP 129-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONAL ...

Monitorul Oficial nr. 92 din 04 Februarie 2015
... n 4 februarie 2015   4. HOTARARE nr. 6 din 3 februarie 2015 privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 ...

Monitorul Oficial nr. 91 din 03 Februarie 2015
... odificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PRO ...

Monitorul Oficial nr. 87 din 02 Februarie 2015
... a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015   5. DECIZIE nr. 106 din 23 ianuarie 2015 pentru aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE ...

Monitorul Oficial nr. 86 din 02 Februarie 2015
1. HOTARARE nr. 49 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul nationa ...

Monitorul Oficial nr. 85 din 02 Februarie 2015
... COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015   3. HOTARARE nr. 5 din 16 ianuarie 2015 pentru aprobarea publicarii Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania in anul 2015 EMITENT: ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATO ...

Monitorul Oficial nr. 82 din 30 Ianuarie 2015
1. ORDIN nr. 99 din 29 ianuarie 2015 pentru aprobarea formei si continutului conventiei, a contractului de garantare si a inscrisului prevazute la art. 9^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, precum ...

Monitorul Oficial nr. 81 din 30 Ianuarie 2015
... RUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015   3. ORDIN nr. 96 din 28 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 dec ...

Monitorul Oficial nr. 80 din 30 Ianuarie 2015
... NT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015   5. ORDIN nr. 57 din 20 ianuarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de plata a sumelor din titlurile de plata emise in conditiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele masur ...

Monitorul Oficial nr. 76 din 29 Ianuarie 2015
... are EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015   2. ORDIN nr. 5/C din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plati ...

Monitorul Oficial nr. 74 din 28 Ianuarie 2015
... ATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015   2. ORDIN nr. 163 din 22 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIA ...

Monitorul Oficial nr. 72 din 28 Ianuarie 2015
1. ORDIN nr. 65 din 22 ianuarie 2015 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015   2. DECIZIE nr. 621 din 4 noiembrie ...

Monitorul Oficial nr. 71 din 28 Ianuarie 2015
... GRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 28 ianuarie 2015   2. ORDIN nr. 83 din 26 ianuarie 2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara aplicarii schemei temporare de ajutor de stat, r ...

Monitorul Oficial nr. 68 din 27 Ianuarie 2015
... da 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015   2. HOTARARE nr. 24 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. ...

Monitorul Oficial nr. 65 din 26 Ianuarie 2015
... 005 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015   2. HOTARARE nr. 33 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 26 no ...

Monitorul Oficial nr. 58 din 23 Ianuarie 2015
... te normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015   3. HOTARARE nr. 32 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume EMITENT: ...

Monitorul Oficial nr. 55 din 22 Ianuarie 2015
... INANTARI, GARANTII SI ASIGURARI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015   2. HOTARARE nr. 3 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normei "Garantii EximBank in numele si in contul statului (NI-GAR-10-IV/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTAR ...

Monitorul Oficial nr. 54 din 22 Ianuarie 2015
... elor de masa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2015   2. HOTARARE nr. 23 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 ...

Monitorul Oficial nr. 49 din 21 Ianuarie 2015
... da 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015   2. HOTARARE nr. 18 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVE ...

Monitorul Oficial nr. 47 din 20 Ianuarie 2015
... 47 din 20 ianuarie 2015   6. ORDIN nr. 44 din 15 ianuarie 2015 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 437/1999 pentru aprobarea aplicarii reglementarilor europene JAR-OPS 1 - Transportul aerian comercial (avioane) si JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (el ...

Monitorul Oficial nr. 40 din 16 Ianuarie 2015
1. ORDIN nr. 112 din 16 ianuarie 2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015 ...

Monitorul Oficial nr. 39 din 16 Ianuarie 2015
... ATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015   6. ORDIN nr. 162 din 19 decembrie 2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului national de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENI ...

Monitorul Oficial nr. 37 din 16 Ianuarie 2015
... INISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015   2. ORDIN nr. 4.893 din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, ses ...

Monitorul Oficial nr. 36 din 16 Ianuarie 2015
... TA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015   2. ORDIN nr. 434 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul ...

Monitorul Oficial nr. 35 din 15 Ianuarie 2015
... 015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administrat ...

Monitorul Oficial nr. 34 din 15 Ianuarie 2015
... ONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015   3. ORDIN nr. 242 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleara privind protectia instalatiilor nucleare impotriva evenimentelor externe de origine naturala EMITENT: ...

Monitorul Oficial nr. 32 din 15 Ianuarie 2015
... NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2015   2. ORDIN nr. 18 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea n ...

Monitorul Oficial nr. 27 din 14 Ianuarie 2015
... mului EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015   3. HOTARARE nr. 2 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Autoritatea de Infor ...

Monitorul Oficial nr. 26 din 13 Ianuarie 2015
... ORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015   2. HOTARARE nr. 61 din 11 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar EMIT ...

CECCAR 2015: Care sunt cele mai noi reglementari contabile care se aplica de la 1 ianuarie 2015?
Asa cum precizeaza Contabilul.ro, in Monitorul Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014 a fost dat publicitatii OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Acesta se va aplica de la 1 anuarie 2 ...

ANAF: Modificari in formularul 098
Contabilul.ro anunta asupra faptului ca ANAF a dat publicitatii proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile in domeniul TVA. Conform cu dispozitiile art. 153 ...

Monitorul Oficial nr. 22 din 12 Ianuarie 2015
1. DECRET nr. 20 din 8 ianuarie 2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. ...

Monitorul Oficial nr. 20 din 12 Ianuarie 2015
... r. 1.649 din 11 decembrie 2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea si dezvoltarea sistemului de mentinere a competentelor profesionale pentru personalul cu responsabilit ...

Monitorul Oficial nr. 19 din 12 Ianuarie 2015
1. ORDIN nr. 2 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate in serviciile de ocupare", finantata prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor ...

Monitorul Oficial nr. 18 din 09 Ianuarie 2015
... GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015   6. DECRET nr. 5 din 5 ianuarie 2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din ...

Monitorul Oficial nr. 17 din 09 Ianuarie 2015
1. HOTARARE nr. 74 din 18 decembrie 2014 pentru aprobarea formularelor de raport anual EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2015 ...

Monitorul Oficial nr. 15 din 08 Ianuarie 2015
... ORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2015 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din ...

Monitorul Oficial nr. 12 din 07 Ianuarie 2015
... CULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015   4. ORDIN nr. 1.977 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea componentei Comitetului consultativ pentru sectorul pescaresc si a regulamentului de organizare si functionare a acestuia EMITENT: MI ...

Monitorul Oficial nr. 10 din 07 Ianuarie 2015
... EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015   7. ORDIN nr. 5.109 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incad ...

Monitorul Oficial nr. 9 din 07 Ianuarie 2015
... NT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015   7. ORDIN nr. 185 din 18 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Arhivelor Nationale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICI ...

Monitorul Oficial nr. 7 din 06 Ianuarie 2015
... UL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015   3. HOTARARE nr. 1.260 din 20 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juri ...

Monitorul Oficial nr. 6 din 06 Ianuarie 2015
... datiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor roman ...

Monitorul Oficial nr. 2 din 05 Ianuarie 2015
... uarie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015   5. ORDIN nr. 2.359 din 26 noiembrie 2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Indicativ GP 127-2014" EMITENT: MINIS ...

Monitorul Oficial nr. 968 din 30 Decembrie 2014
1. HOTARARE nr. 1.171 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal, care se acorda pentru anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014   2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 d ...

Monitorul Oficial nr. 963 din 30 Decembrie 2014
... NISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014   2. ORDIN nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate EMITENT: MINIS ...

Monitorul Oficial nr. 959 din 30 Decembrie 2014
... Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014   3. ORDIN nr. 3.743 din 19 decembrie 2014 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor" utilizat de personalul cu atributii de ...

Monitorul Oficial nr. 917 din 17 Decembrie 2014
... e monitorizarelista tabelelortabelul 1. autorizatia de ... Citeste toata legea Comenteaza legea 2. HOTARARE nr. 1.076 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014 ...

Monitorul Oficial nr. 915 din 16 Decembrie 2014
... : MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014   2. ORDIN nr. 1.613 din 4 decembrie 2014 pentru aprobarea Programului national de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile - PNCC-SECA EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ...

Monitorul Oficial nr. 914 din 16 Decembrie 2014
1. ORDIN nr. 10 din 9 decembrie 2014 privind modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale ...

Monitorul Oficial nr. 913 din 16 Decembrie 2014
1. HOTARARE nr. 1.098 din 10 decembrie 2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decemb ...

Monitorul Oficial nr. 909 din 15 Decembrie 2014
... EMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014   2. ORDIN nr. 144 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaz ...

Monitorul Oficial nr. 908 din 15 Decembrie 2014
... vind completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIEC ...

Monitorul Oficial nr. 906 din 12 Decembrie 2014
... URTE DE CASATIE SI JUSTITIE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014   2. ORDIN nr. 3.119 din 11 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind intocmirea si comunicarea referatului de evaluare profesionala de catre conducatorul parchetului sub coordonar ...

Monitorul Oficial nr. 905 din 12 Decembrie 2014
... L PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014   11. DECRET nr. 846 din 10 decembrie 2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei ca membru asociat la Comitetul Stiintific pent ...

Monitorul Oficial nr. 904 din 12 Decembrie 2014
... 015 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014 5. ORDIN nr. 1.483 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea modalitatii de plata a arieratelor pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare cu paturi din subordinea Minist ...

Monitorul Oficial nr. 901 din 11 Decembrie 2014
... UI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014   2. ORDIN nr. 2.095 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de constientizare a tinerilor privind protectia mediului in cadrul evenimentelor organizate in Cl ...

Monitorul Oficial nr. 895 din 09 Decembrie 2014
... national si investitii straine, al ministrului fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor st ...

Monitorul Oficial nr. 894 din 09 Decembrie 2014
... nr. 956/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014   2. ORDIN nr. 140 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ...

Monitorul Oficial nr. 893 din 09 Decembrie 2014
1. ORDIN nr. 141 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea tarifelor specifice si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT IN: MONITO ...

Monitorul Oficial nr. 892 din 09 Decembrie 2014
... , institutie publica in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate i ...

Monitorul Oficial nr. 891 din 08 Decembrie 2014
... ORDIN nr. 821 din 27 noiembrie 2014 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispoziti ...

Monitorul Oficial nr. 888 din 05 Decembrie 2014
...   3. HOTARARE nr. 1.065 din 26 noiembrie 2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 ...

Monitorul Oficial nr. 886 din 05 Decembrie 2014
... ICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014   3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 3 decembrie 2014 privind modificarea unor acte normative si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei ca membru in Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa (Open Government Partnership) EMITENT: GUV ...

Monitorul Oficial nr. 883 din 04 Decembrie 2014
... A CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 4 decembrie 2014   3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 73 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea unor masuri derogatorii de la dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si ale Legii responsabilitatii fiscal-bugetar ...

Monitorul Oficial nr. 882 din 04 Decembrie 2014
... NALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014   5. ORDIN nr. 3.633 din 26 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombri ...

Monitorul Oficial nr. 881 din 04 Decembrie 2014
... INISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014   5. ORDIN nr. 1.620 din 27 noiembrie 2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privin ...

Monitorul Oficial nr. 880 din 04 Decembrie 2014
... T: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014   5. HOTARARE nr. 1.064 din 26 noiembrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti" ...

Monitorul Oficial nr. 878 din 03 Decembrie 2014
... ENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014 4. ORDIN nr. 1.623 din 27 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii, ...

Monitorul Oficial nr. 877 din 03 Decembrie 2014
... vind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIEC ...

Monitorul Oficial nr. 876 din 03 Decembrie 2014
... GLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014   5. ORDIN nr. 139 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul si principiile remunerarii membrilor Comitetului de reglementare si salarizarii personalului angajat a ...

Monitorul Oficial nr. 875 din 02 Decembrie 2014
... 014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administrat ...

Monitorul Oficial nr. 874 din 02 Decembrie 2014
... erale si Societatea Comerciala "Oil Terminal" - S.A. Constanta, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 2 ...

Monitorul Oficial nr. 873 din 28 Noiembrie 2014
1. HOTARARE nr. 1.029 din 18 noiembrie 2014 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 28 noiembrie 2014 & ...

Monitorul Oficial nr. 866 din 27 Noiembrie 2014
... iembrie 2014   10. HOTARARE nr. 1.040 din 18 noiembrie 2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si trecerea unor imobile aflate in administrarea Minist ...

Monitorul Oficial nr. 863 din 27 Noiembrie 2014
... ALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2014   7. ORDIN nr. 2.104 din 29 octombrie 2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a excavatiilor adanci in zone urbane&q ...

Monitorul Oficial nr. 862 din 27 Noiembrie 2014
... 2014 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURA ...

Monitorul Oficial nr. 861 din 26 Noiembrie 2014
... ;Porolissum" al Judetului Salaj in domeniul public al judetului Salaj si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 ...

Monitorul Oficial nr. 860 din 26 Noiembrie 2014
... rse Minerale si Societatea Comerciala "Conpet" - S.A. Ploiesti, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 26 ...

Monitorul Oficial nr. 858 din 25 Noiembrie 2014
... INISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014   2. ORDIN nr. M.114 din 3 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea in unitatile/institutiile de invatamant militar, pe perioada scol ...

Monitorul Oficial nr. 855 din 24 Noiembrie 2014
... ISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 24 noiembrie 2014   2. ORDIN nr. 1.191 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Instructiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de ...

Monitorul Oficial nr. 854 din 24 Noiembrie 2014
... INISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014   9. ORDIN nr. 650 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant supe ...

Monitorul Oficial nr. 853 din 24 Noiembrie 2014
... OTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 24 noiembrie 2014   3. HOTARARE nr. 10 din 2 octombrie 2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA PUBLICAT IN: ...

Monitorul Oficial nr. 849 din 21 Noiembrie 2014
... TURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 noiembrie 2014   3. ORDIN nr. 1.801 din 17 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare in cadrul Programu ...

Monitorul Oficial nr. 846 din 20 Noiembrie 2014
... 0 noiembrie 2014   3. HOTARARE nr. 59 din 19 noiembrie 2014 privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 ...

Monitorul Oficial nr. 845 din 20 Noiembrie 2014
... UNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014 5. HOTARARE nr. 11 din 3 octombrie 2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA PUBLICAT IN: ...

Monitorul Oficial nr. 844 din 19 Noiembrie 2014
... I SI SCHIMBARILOR CLIMATICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 noiembrie 2014   3. ORDIN nr. 1.970 din 11 noiembrie 2014 pentru aprobarea Instructiunii privind plata sumelor retinute din certificatele de plata printr-un mecanism de garantare adecvat, in cadrul contractel ...

Monitorul Oficial nr. 842 din 19 Noiembrie 2014
... SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 19 noiembrie 2014   2. HOTARARE nr. 189 din 11 noiembrie 2014 pentru aprobarea modificarii si completarii Normei "Finantarea cu dobanda subventionata (NI-FIN-06-IX/0)", aprobata prin Hotararea Comitetul ...

Monitorul Oficial nr. 836 din 17 Noiembrie 2014
... ILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 17 noiembrie 2014   3. ORDIN nr. 1.149 din 13 noiembrie 2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 "Prevenirea si corectarea fenomenului ...

Monitorul Oficial nr. 835 din 17 Noiembrie 2014
... RU APE, PADURI SI PISCICULTURA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 17 noiembrie 2014   3. ORDIN nr. 917 din 5 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si certificarea corpurilor de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajel ...

Monitorul Oficial nr. 833 din 14 Noiembrie 2014
... LTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 14 noiembrie 2014   2. ORDIN nr. 1.648 din 4 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de promovare a vinurilor, eligibila pentru finantare in cadr ...

Monitorul Oficial nr. 831 din 14 Noiembrie 2014
... ctor de probatiune organizat in perioada noiembrie 2014-februarie 2015, precum si pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 2.475/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de proba ...

Monitorul Oficial nr. 830 din 13 Noiembrie 2014
... TURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 13 noiembrie 2014   2. ORDIN nr. 1.763 din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligib ...

Monitorul Oficial nr. 826 din 12 Noiembrie 2014
... TEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 12 noiembrie 2014   6. ORDIN nr. 114 din 6 noiembrie 2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament EMITE ...

Monitorul Oficial nr. 821 din 11 Noiembrie 2014
... LEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 11 noiembrie 2014   6. ORDIN nr. 115 din 6 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunara a obligatiilor de plata in piata de echilibrare si a dezechilibrelor partilor responsabile cu ech ...

Monitorul Oficial nr. 819 din 10 Noiembrie 2014
1. HOTARARE nr. 997 din 4 noiembrie 2014 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspect ...

Monitorul Oficial nr. 817 din 10 Noiembrie 2014
... area şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploat ...

Monitorul Oficial nr. 816 din 10 Noiembrie 2014
... PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 10 noiembrie 2014   7. ORDIN nr. 175 din 30 octombrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate in Romania, a adeverin ...

Monitorul Oficial nr. 815 din 07 Noiembrie 2014
... in 7 noiembrie 2014   3. HOTARARE nr. 996 din 4 noiembrie 2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contrib ...

Monitorul Oficial nr. 814 din 07 Noiembrie 2014
... icipiul Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 7 ...

Monitorul Oficial nr. 808 din 06 Noiembrie 2014
1. HOTARARE nr. 960 din 29 octombrie 2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembr ...

Monitorul Oficial nr. 807 din 05 Noiembrie 2014
... EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 5 noiembrie 2014   2. HOTARARE nr. 958 din 29 octombrie 2014 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice din Romania si Ministerul Afacerilor Int ...

Monitorul Oficial nr. 803 din 04 Noiembrie 2014
... LEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014   5. ORDIN nr. 181 din 21 octombrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind protectia instalatiilor nucleare impotriva amenintarilor cibernetice EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACT ...

Monitorul Oficial nr. 802 din 04 Noiembrie 2014
... MITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 4 noiembrie 2014   4. ORDIN nr. 1.279 din 29 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea si certificarea datelor inscrise in Situatia obligatiilor de plata peste termenul de scadenta, mai v ...

Monitorul Oficial nr. 799 din 03 Noiembrie 2014
... MITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 3 noiembrie 2014   3. ORDIN nr. 1.447 din 16 octombrie 2014 pentru aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile Romane RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere", volumul III ...

Monitorul Oficial nr. 798 din 03 Noiembrie 2014
... : MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 3 noiembrie 2014   2. ORDIN nr. 1.437 din 14 octombrie 2014 pentru aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile Romane RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere", volumul V & ...

Monitorul Oficial nr. 794 din 31 Octombrie 2014
... Apa Crisuri, aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITOR ...

Monitorul Oficial nr. 792 din 30 Octombrie 2014
... nistrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontiera in care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a p ...

Monitorul Oficial nr. 791 din 30 Octombrie 2014
... MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2014   2. ORDIN nr. 1.448 din 16 octombrie 2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar sau c ...

Monitorul Oficial nr. 790 din 30 Octombrie 2014
1. ORDIN nr. 120.237 din 8 octombrie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerinte generale - N.T.V.-01-2000 EMITENT: OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT IN: ...

Monitorul Oficial nr. 788 din 29 Octombrie 2014
1. ORDIN nr. 1.340 din 21 iulie 2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid de proiectare privind lucrarile subterane cu aplicatii in hidrotehnica si transporturi. Alcatuire constructiva, calculul sprijinirii si camasuielii. Indicativ GP 125-2014" EMITENT: MINISTERUL D ...

Monitorul Oficial nr. 786 din 29 Octombrie 2014
1. HOTARARE nr. 920 din 21 octombrie 2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombr ...

Monitorul Oficial nr. 784 din 28 Octombrie 2014
... NISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 28 octombrie 2014   5. ORDIN nr. 1.449 din 27 octombrie 2014 pentru aprobarea Procedurii de plata a sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise in baza Hotararii ...

Monitorul Oficial nr. 783 din 28 Octombrie 2014
... EMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2014   7. ORDIN nr. 104 din 22 octombrie 2014 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului ...

Monitorul Oficial nr. 782 din 28 Octombrie 2014
... ionale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemu ...

Monitorul Oficial nr. 781 din 27 Octombrie 2014
... ULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 27 octombrie 2014   5. ORDIN nr. 1.532 din 25 august 2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind evaluarea stabilitatii la alunecare a barajelor de beton. Indicativ NP 136/1-2014" ...

Monitorul Oficial nr. 777 din 24 Octombrie 2014
... articipare a centrului national ... Citeste toata legea Comenteaza legea 6. DECRET nr. 642 din 20 octombrie 2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nation ...

Monitorul Oficial nr. 775 din 24 Octombrie 2014
... DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 octombrie 2014   2. DECIZIE nr. 2.667 din 15 octombrie 2014 pentru aprobarea Contractului-cadru de vanzare/cumparare a energiei electrice tranzactionate pe piata centralizata pentru serviciul universal EMITENT: ...

Monitorul Oficial nr. 773 din 23 Octombrie 2014
1. HOTARARE nr. 916 din 21 octombrie 2014 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administratia Nationala "Apele Romane", aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL ...

Monitorul Oficial nr. 771 din 23 Octombrie 2014
... MITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014   2. ORDIN nr. 1.155 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel national a unui sistem rapid de alerta in domeniul transplantului de organe, tesuturi si celule d ...

Monitorul Oficial nr. 770 din 23 Octombrie 2014
... NISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2014   3. ORDIN nr. M.110 din 13 octombrie 2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si functionarea colegiilor nationale militare EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT IN: ...

Monitorul Oficial nr. 769 din 23 Octombrie 2014
... e 2014   2. ORDIN nr. 1.192 din 15 octombrie 2014 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabili ...

Monitorul Oficial nr. 768 din 22 Octombrie 2014
... din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a ministerului transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare,guvernul romaniei adopta prezenta hotarare.art. 1se aproba suplimentarea bugetului ministerului tineretului si ...

Monitorul Oficial nr. 766 din 22 Octombrie 2014
... 4. ORDIN nr. 151 din 20 octombrie 2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic, precum si a modelului de ...

Monitorul Oficial nr. 763 din 21 Octombrie 2014
... 2014 privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in anul 2014 EMITENT ...

Monitorul Oficial nr. 762 din 21 Octombrie 2014
1. HOTARARE nr. 882 din 15 octombrie 2014 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbarii unitatii de administrare, precum si a denumirii un ...

Monitorul Oficial nr. 761 din 21 Octombrie 2014
... I SI SCHIMBARILOR CLIMATICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 21 octombrie 2014   2. ORDIN nr. 1.732 din 10 octombrie 2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIM ...

Monitorul Oficial nr. 760 din 20 Octombrie 2014
... 8. HOTARARE nr. 877 din 15 octombrie 2014 privind prorogarea termenului prevazut la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor EMITE ...

Monitorul Oficial nr. 759 din 20 Octombrie 2014
... EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 octombrie 2014   3. ORDIN nr. 2.668 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala EMITENT: MINISTERUL CULTURI ...

Monitorul Oficial nr. 756 din 17 Octombrie 2014
... Apararii Nationale in administrarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru actualizarea anexelor nr. 1 si 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 ...

Monitorul Oficial nr. 755 din 16 Octombrie 2014
... SI SCHIMBARILOR CLIMATICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 16 octombrie 2014   2. ORDIN nr. 1.602 din 19 septembrie 2014 pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea si controlul calitatii (QA/QC) Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera EMITENT: ...

Monitorul Oficial nr. 750 din 15 Octombrie 2014
... IN nr. 1.388 din 29 septembrie 2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.894/2002 pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arboreaza pavilionul roman EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBL ...

Monitorul Oficial nr. 749 din 15 Octombrie 2014
1. ORDIN nr. 1.505 din 6 octombrie 2014 pentru aprobarea denumirii, sediului si competentei teritoriale a unitatilor de administrare din alcatuirea filialelor de imbunatatiri funciare ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURAL ...

Monitorul Oficial nr. 748 din 14 Octombrie 2014
... AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 14 octombrie 2014   6. ORDIN nr. 1.317 din 11 septembrie 2014 pentru aprobarea conditiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si cele privind contrac ...

Monitorul Oficial nr. 747 din 14 Octombrie 2014
... EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014   5. ORDIN nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor ...

Monitorul Oficial nr. 746 din 13 Octombrie 2014
... EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014   7. HOTARARE nr. 857 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iunie 2014 si la Paris la 24 iulie 2014 intre Guvernul R ...

Monitorul Oficial nr. 745 din 13 Octombrie 2014
... INISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014   9. ORDIN nr. M.97 din 2 septembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 20 ...

Monitorul Oficial nr. 742 din 13 Octombrie 2014
... ul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014   2. ORDIN nr. 1.015 din 6 octombrie 2014 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea e ...

Monitorul Oficial nr. 741 din 10 Octombrie 2014
... adurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile si compozitia mierii EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTEC ...

Monitorul Oficial nr. 740 din 10 Octombrie 2014
... TUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014   7. DECRET nr. 613 din 7 octombrie 2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Standardului international Lista interzisa pentru anul 2014 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din ...

Monitorul Oficial nr. 736 din 09 Octombrie 2014
... nice - perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru perio ...

Monitorul Oficial nr. 735 din 08 Octombrie 2014
... 6. ORDIN nr. 1.501 din 3 octombrie 2014 privind modificarea art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor incasate in urma serviciilor prestate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie ...

Monitorul Oficial nr. 734 din 08 Octombrie 2014
... ISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014   4. ORDIN nr. 1.470 din 29 septembrie 2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Gu ...

Monitorul Oficial nr. 733 din 07 Octombrie 2014
... 4   5. ORDIN nr. 1.347 din 2 octombrie 2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 820/2010 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romanea ...

Monitorul Oficial nr. 732 din 07 Octombrie 2014
1. ORDIN nr. 1.566 din 28 iulie 2014 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ENERGONUCLEAR - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombr ...

Monitorul Oficial nr. 730 din 07 Octombrie 2014
... UI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014   5. HOTARARE nr. 842 din 1 octombrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Centralizare electronica in Statia C.F. Videle" EMITENT: GUV ...

Monitorul Oficial nr. 727 din 03 Octombrie 2014
... NTARI, GARANTII SI ASIGURARI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014   2. HOTARARE nr. 166 din 26 septembrie 2014 pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, in numele si in contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiata si riscur ...

Monitorul Oficial nr. 726 din 03 Octombrie 2014
1. HOTARARE nr. 811 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea mecanismului de alocare anuala finala cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalatiilor stationare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MON ...

Monitorul Oficial nr. 724 din 02 Octombrie 2014
... EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014   6. HOTARARE nr. 50 din 30 septembrie 2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European si a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensifica ...

Monitorul Oficial nr. 723 din 02 Octombrie 2014
... E SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014   5. ORDIN nr. 1.472 din 30 septembrie 2014 pentru aprobarea incheierii conventiilor privind finantarea schemei cuplate de productie in sectorul ovine/caprine din cadrul ajutoarelor nationale tr ...

Monitorul Oficial nr. 722 din 02 Octombrie 2014
... AT SI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 2 octombrie 2014   2. ORDIN nr. 472 din 25 septembrie 2014 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice, AN ...

Monitorul Oficial nr. 720 din 01 Octombrie 2014
... EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014   5. ORDIN nr. 2.980/C din 22 august 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile in care se confera Semnul onorific In Serviciul Patriei functionarilor publici cu statut spe ...

Monitorul Oficial nr. 717 din 01 Octombrie 2014
... octombrie 2014   10. HOTARARE nr. 45 din 30 septembrie 2014 privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 ...

Monitorul Oficial nr. 716 din 01 Octombrie 2014
... MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014   2. ORDIN nr. M.105 din 20 septembrie 2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIA ...

Monitorul Oficial nr. 715 din 30 Septembrie 2014
1. ORDIN nr. 1.626 din 7 august 2014 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale Intretinere Mecanizata - S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI ...

Monitorul Oficial nr. 713 din 30 Septembrie 2014
1. HOTARARE nr. 810 din 17 septembrie 2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de c ...

Monitorul Oficial nr. 711 din 29 Septembrie 2014
... ERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014   3. HOTARARE nr. 821 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea obiectivelor principale si a unor masuri pentru derularea Programului National "Cantus Mundi", gestionat de Corul National ...

Monitorul Oficial nr. 709 din 29 Septembrie 2014
... r naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014   2. HOTARARE nr. 749 din 26 august 2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelo ...

Monitorul Oficial nr. 708 din 29 Septembrie 2014
... iare derivate incheiate pe piata reglementata la termen ... Citeste toata legea Comenteaza legea 2. ORDIN nr. 1.456 din 25 septembrie 2014 pentru aprobarea incheierii conventiilor privind finantarea schemei decuplate de productie in sectorul carne din cadrul ajutoarelor nationale tranzito ...

Monitorul Oficial nr. 706 din 26 Septembrie 2014
1. HOTARARE nr. 819 din 22 septembrie 2014 privind prorogarea unor termene prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune EMITENT: GUVERNUL PUBLI ...

Monitorul Oficial nr. 703 din 25 Septembrie 2014
... tutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITOR ...

Alte tag-uri asemanatoare: pentru numirea, decret pentru, decret pentru numirea, pentru aprobarea, apei pentru, pentru irigatii, pentru sezonul, irigatii pentru, apei pentru irigatii, irigatii pentru sezonul, pentru care, pentru cererea, pentru formarea, pentru bunurile, pentru motive, cauzei pentru, zile pentru, pentru conciliere, pentru solutionarea,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice