Stiri economice | Manager
Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

persoanelor

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicata*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*)
 LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicata*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*)  a fost publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014   *) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in a ...

CCR: Aplicarea in 2013 a indicelui de 1,06 - doar persoanelor care au intrat in pensie dupa emiterea OUG
 CCR sustine ca persoanelor al caror drept la pensie s-a deschis incepand cu luna ianuarie 2011 pana la data de 23 ianuarie 2013 li se vor aplica dispozitiile art.170 din Legea nr.263/2013. Curtea Constitutionala a admis, in 29 octombrie, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor a ...

Proiect MJ: Legea penala mai favorabila in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor
... in dezbatere publica un proiectul de hotarare privind constituirea comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate, din perspectiva intrarii in vigoare a noului Cod penal si a ...

Recunoasterea persoanelor juridice straine
... te fi exercitat de orice persoana interesata pentru neindeplinirea oricareia dintre conditiile prevazute la alin. (2). Comentariu Recunoasterea persoanelor juridice cu scop lucrativ se produce de plin drept, fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati, dar constituirea lor valabila se ...

ICCJ vrea includerea procurorilor in categoria persoanelor lustrabile
... i Justitie de a se reuni in sedinta de consiliu in vederea sesizarii Curtii Constitutionale cu aspectele privind includerea procurorilor in categoria persoanelor lustrabile. Proiectul Legii lustratiei, care are in vedere interzicerea unor drepturi pentru cei care au facut parte din aparatul de pa ...

MFP: Avocatii nu se incadreaza in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii
... ne si prin legislatia Comunitatii Europene. In raspunsul MFP se arata ca persoanele care exercita profesia de avocat nu se incadreaza in categoria persoanelor asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii si nici in categoria persoanelor prevazute de art 296 indice 21 alin ...

Noile formulare pentru declararea veniturilor persoanelor fizice
... n activitati agricole impuse pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9; g) 222 "Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate", cod 14.13.01.13/5i; h) 22 ...

Codul Fiscal a fost modificat: Deduceri in functie de numarul persoanelor in intretinere
... anele cu venituri lunare brute de pana la 1.000 lei vor beneficia de deduceri personale la plata impozitului pe venitul global, in functie de numarul persoanelor pe care le au in intretinere. Senatorii au adoptat propunerea de modificare a Codului fiscal cu 44 voturi "pentru" si 33 de voturi "imp ...

Impozitarea veniturilor pe dividende distribuite persoanelor juridice
  Retinerea, declararea si plata impozitului pe dividende O persoana juridica romana care distribuie/plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende, catre bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a...

Transferarea persoanelor condamnate. Consimtamantul persoanei condamnate. Retragerea consimtamantului
... pedepsei intr-un penitenciar din Romania, in conformitate cu art. 3 paragraful 1 din Protocolul aditional la Conventia europeana asupra transferarii persoanelor condamnate, fara a necesar consimtamantul persoanei condamnate.   (Sursa: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 507 din 10 fe ...

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor
... decatori in numele legii si are ca scop apararea ordinii de drept si garantarea respectarii drepturilor, a libertatilor si a intereselor legitime ale persoanelor. (2) Judecatorii sunt independenti, se supun numai legii si trebuie sa fie impartiali. (3) Orice persoana, organizatie, autoritate sau i ...

Decizia nr. 94 din 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a anumitor dispozitii din Codul de Procedura Civila
... onstitutionale invocate. In acest sens invoca Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor in apararea drepturilor, libertatilor si intereselor lor legitime, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 mar ...

Inalta Curte: Decizia nr. 1 - Interpretarea si aplicarea anumitor dispozitii din Legea nr. 71 din 2011 si Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil
... il sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilo ...

Hotararea nr. 961 din 27 martie 2014 a Consiliului U.N.B.R.
... si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice va avea in vedere Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) si Noul Cod de pr ...

Hotararea nr. 4 din 2014: Noi standarde de evaluare ANEVAR
... , minutele sedintelor Consiliului si hotararile Consiliului sunt publicate pe site-ul Asociatiei si/sau in Buletinul Informativ, respectiv comunicate persoanelor interesate.     (4) Deciziile Consiliului de aplicare a sanctiunilor disciplinare sunt redactate de Departamentul juridic ...

LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicata*) privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului*)
... zitii generale     ART. 1     (1) Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice.     (2) Sediul institutiei Avocatul Poporului este in municipiul B ...

REGULAMENT din 5 aprilie 2014 de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania
... , minutele sedintelor Consiliului si hotararile Consiliului sunt publicate pe site-ul Asociatiei si/sau in Buletinul Informativ, respectiv comunicate persoanelor interesate.     (4) Deciziile Consiliului de aplicare a sanctiunilor disciplinare sunt redactate de Departamentul juridic ...

ORDIN nr. 556 din 2014 - Norme metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice
... r informatii se completeaza cu caracterul "X".     b.6) Codul de identificare fiscala/Codul numeric personal al entitatilor/persoanelor fizice cu care institutia publica are tranzactii: 13 caractere numerice. Acest camp nu se completeaza in anul 2014, campul dedicat acestor ...

Monitorul Oficial nr. 277 din 15 Aprilie 2014
    Hotararea nr. 17/2014, Parlamentul Romaniei     Hotararea nr. 17/2014 pentru numirea in functie a Avocatului Poporului     Hotararea nr. 19/2014, Camera Deputatilor     Hotararea nr. 19/2014 privind modificarea anexei la...

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014
... bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea. (2) Paza si protectia se realizeaza prin ...

Decizia nr. 85 din 2014: Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor OUG nr. 24 din 2008, privind accesul la propriul dosar si desconspirarea Securitatii
... 08, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, aprobata prin Legea nr. 293/2008, a produs o modificare substantiala a regimului juridic aplicabil persoanelor in legatura cu care s-a constatat ca sunt colaboratori sau lucratori ai Securitatii. Curtea a retinut ca actul normativ criticat urmareste ...

Curtea Constitutionala: Decizia nr. 48 din 2014 - Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de procedura civila din 1865
... ionalitate autorul acesteia sustine ca liberul acces la justitie este incalcat prin recunoasterea dreptului de a se adresa instantei de judecata doar persoanelor in a caror cauza s-a invocat si s-a admis exceptia de neconstitutionalitate, astfel incat doar aceste persoane isi pot apara drepturile si ...

CSM publica Proiectul de modificare si completare a Ghidul privind relatia dintre sistemul judiciar din Romania si Mass-Media
... licat de CSM doreste indicarea modalitatilor in care sistemul judiciar poate asigura transparenta in comunicarea publica, fara a se afecta drepturile persoanelor implicate in proces.  Mai mult, ghidul vizeaza adoptarea unor masuri in vederea uniformizarii modului de comunicare a informatiilor d ...

Decizie Curtea Constitutionale, nr. 148 din 2014: Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea Educatiei Nationale
... atata timp cat la data ocuparii functiilor sau demnitatilor in cauza detinerea cumulativa a acestora nu genera o stare de incompatibilitate. Alegerea persoanelor in functiile sau demnitatile in cauza s-a realizat in baza legilor existente la data respectiva, legi care reglementau un anumit regim jur ...

Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale din 07.04.2014
... tii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii, asistentii persoanelor anterior mentionate, precum si persoanele care participa la activitatea profesionala a respectivelor persoane, cu exceptia informatiilor c ...

Decizia Curtii Constitutionale nr. 43 din 2014: Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 77 din 2011
... calculat prin impartirea la 4 a bugetului anual aprobat initial prin legea bugetului de stat. (3) Valoarea procentului «p» se comunica persoanelor prevazute la art. 1 de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, odata cu consumul trimestrial prevazut la art. 5 alin. (7). (4) C ...

Memorandum de intelegere intre Uniunea Europeana si Romania din 05.11.2013
... la consolidarea stabilitatii financiare. Astfel, Guvernul va evita in continuare adoptarea de initiative legislative (precum legea privind insolventa persoanelor fizice) si completarea legii privind recuperarea creantelor, care ar submina disciplina de creditare. Autoritatile vor avea consultari ext ...

Ordonanta de urgenta nr. 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
... t superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, Gigel Paraschiv, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru dialog social, Aurelia Cristea Bucuresti, 9 aprilie 2014. Nr. 16. ...

Decizia nr. 86 din 2014 - Accesul la propriul dosar si desconspirarea Securitatii
... itatea umană, fără ca persoana să se poată apăra în vreun fel. Pe de altă parte, cuprinderea în sfera persoanelor vizate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 a tuturor categoriilor profesionale sau a persoanelor ce ocupă ...

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
... stit cu exercitiul autoritatii publice, in limitele competentelor stabilite prin lege. In exercitarea misiunilor de paza, escortare si supraveghere a persoanelor private de libertate, precum si in alte situatii temeinic justificate, functionarul public cu statut special poate folosi, in conditiile l ...

Propunere legislativa: Extinctorul ar putea deveni obligatoriu in fiecare locuinta!
... n sfera asigurarii securitatii in utilizarea surselor de energie. De asemenea este extrem de important ca autoritatile sa verifice periodic casele persoanelor fizice. Extinctoarele vor fi suportate de fiecare persoana care detine o locuinta, iar acolo unde nu exista aceasta posibilitate, acestea ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 2014
... uditor financiar. Articolul 29 (1) Varsamintele efectuate potrivit art. 21, pentru constituirea societatii prin subscriptie publica, vor fi predate persoanelor insarcinate cu incasarea lor prin actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii, persoanelor desemnate prin decizie a consiliului de adm ...

Decizia nr. 82/2014: Exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
... cata a unei persoane poate avea loc doar in conditiile in care a fost pusa in miscare actiunea penala, ce are ca scop tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni. Se sustine, totodata, ca prin emiterea rechizitoriului, procurorul urmareste ca persoana trimisa in judecata ...

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
... (1) Bunurile culturale mobile pot fi proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale sau proprietate privata a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat. (2) Asupra bunurilor prevazute la alin. (1) se pot constitui, potrivit formei de prop ...

Guvernul a decis: Cartelele prepay se vor cumpara doar cu buletinul
... i numarul documentului de identititate, respectiv tara emitenta - in cazul cetatenilor straini -, denumirea si codul de identificare fiscala in cazul persoanelor juridice, precum si numele, prenumele si codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, dupa caz. 55. identifi ...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
... u privire la situatia averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare. (3) Pr ...

Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nr.2/2014
... inut ca Legea nr. 212/2008 - care a modificat art. 36 din Legea nr. 1/2000, in sensul includerii in categoria indreptatitilor la improprietarire si a persoanelor fizice care dovedesc ca au luptat pe front si ca indeplineau conditiile pentru a fi improprietarite, prevazute de Legea nr. 187/1945 pentr ...

Legea nr. 17/1990 - regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale
... sau ancorarea, in afara cazurilor cand acestea sunt impuse de nevoile navigatiei sau ca urmare a unui caz de forta majora ori avarie, pentru salvarea persoanelor sau pentru ajutorarea navelor si aeronavelor aflate in pericol. Art. 18. (1) Trecerea unei nave straine prin marea teritoriala este in ...

Tratatul privind comertul cu arme din 03.06.2013
... i ilicit si ale comertului nereglementat cu arme conventionale, constienti ca civilii, in special femeile si copiii, reprezinta marea majoritate a persoanelor afectate de conflictele armate si violenta armata, recunoscand si dificultatile cu care se confrunta victimele unui conflict armat si n ...

Decizia CCR nr. 80/2014 privind propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei
... general se desfasoara in limba romana. In conditiile legii, invatamantul se poate desfasura si intr-o limba de circulatie internationala (5) Dreptul persoanelor apartinand minoritatilor nationale de a invata limba lor materna si dreptul de a putea fi instruite in aceasta limba sunt garantate; modal ...

Modificarea şi completarea Deciziei CNA nr. 220/2011: Codul de reglementare a continutului audiovizual
... bsp;  (4) In cadrul programelor audiovizuale nu pot fi oferite, direct sau indirect, recompense si nu pot fi facute promisiuni de recompensare a persoanelor care ar putea depune marturie in instante judecatoresti."     ART. II     Prezenta decizie se publi ...

Hotararea nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi libera
... si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul justitiei, Robert Marius Cazanciuc Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Ministrul finantelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul de ...

Hotararea nr. 250/2014 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati
... un secretar de stat, numit si eliberat din functie, prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice. (2) Secretarul de stat este ordonator tertiar de credite. (3) Secretarul de stat reprezinta Departamentul in raporturile cu m ...

Monitorul Oficial nr. 245 din 7 Aprilie 2014
    Ordinul nr. 433/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice     Ordinul nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului...

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*)
... rii sau de la data inscrierii, sa revoce inregistrarea, reinnoirea sau inscrierea modificarii efectuate. Hotararea de revocare, motivata, se comunica persoanelor interesate in termen de 30 de zile.     ART. 24     (1) Hotararile privind cererile de inregistrare a dese ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... liului Concurentei angajeaza patrimonial, prin semnatura sa, Consiliul Concurentei ca persoana juridica si-l reprezinta ca institutie publica in fata persoanelor fizice si juridice, a autoritatilor legislative, judiciare si administrative, precum si a altor institutii romanesti, straine si internati ...

LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen*
... re la care au fost dispuse unele masuri, in conditiile legii, in vederea realizarii unui interes public, a respectarii regimului liberei circulatii a persoanelor si bunurilor sau a asigurarii ordinii si sigurantei publice si a prevenirii unor amenintari la adresa securitatii nationale;    ...

Legea nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicata*)
... egii.     ART. 9     Producerea semintelor din categoriile prebaza si baza se face de catre sau sub responsabilitatea persoanelor fizice ori juridice, specificate ca mentinator, sau de catre reprezentanti legali ai acestora, specificati in Registrul soiurilor, si publ ...

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi*)
... si control la autoritatile cu sarcini privind urmarirea obligatiilor financiare catre bugete sau catre alte fonduri publice stabilite prin lege, ale persoanelor juridice sau fizice;     c) utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale, conform destinatiei s ...

Decizia nr. 106/2014 referitoare la Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011
... Poporului considera ca prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 1/2011 sunt constitutionale, retinand ca acestea se aplica tuturor persoanelor aflate in situatia reglementata de ipoteza normelor juridice, fara privilegii sau discriminari pe considerente arbitrare. Instituirea cond ...

Monitorul Oficial nr. 238 din 3 Aprilie 2014
    Lista din 03.04.2014, Biroul Electoral Central     Lista cuprinzand denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si ale candidatilor independenti care si-au depus...

Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 106/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
... Poporului considera ca prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 1/2011 sunt constitutionale, retinand ca acestea se aplica tuturor persoanelor aflate in situatia reglementata de ipoteza normelor juridice, fara privilegii sau discriminari pe considerente arbitrare. Instituirea cond ...

LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicata*) zootehniei
... a este in primejdie;     m) darea in folosinta a pajistii, fie pentru pasunat, fie pentru obtinerea de productii de culturi furajere, persoanelor care nu sunt indreptatite la pajiste;     n) utilizarea amenajarilor piscicole in alte scopuri decat cresterea pestilor. ...

Ordin pentru aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentatiei cu cerintele de securitate pentru sisteme informatice si de comunicatii
... si de comunicatii - DS - 1, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin. ----------     *) Anexa se comunica persoanelor juridice de drept public sau privat indreptatite, fiind clasificata, potrivit legii.     ART. 2     La d ...

NORME METODOLOGICE din 13 martie 2014: Colectarea online a declaratiilor de sustinere a propunerilor de initiativa cetateneasca
... bsp;   f) locatia bazei de date a sistemului de colectare online a declaratiilor de sustinere;     g) datele de contact ale persoanelor responsabile.     2. Senzitivitatea sistemului:     a) norme de siguranta a informatiilor;   &n ...

Robert Cazanciuc: Proiectul privind bratarile de supraveghere in dezbatere publica
... culpatul sa poarte permanent un sistem electronic de supraveghere", autoritatile nu au achizitionat inca bratarile electronice de supraveghere a persoanelor arestate la domiciliu. sursa: Agerpres ...

Monitorul Oficial nr. 217 din 26 Martie 2014
Monitorul Oficial nr. 217 din 26 Martie 2014 1.  CRITERII SPECIFICE din 19 martie 2014 care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie...

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*) privind regimul deseurilor*)
LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*) privind regimul deseurilor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 28 martie 2014 ---------     *) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr....

Furtul, talharia si pirateria in Noul Cod Penal! Ce sanctiuni risca inculpatii!
... si componente ale mijloacelor de transport aferente;     g) bunuri prin insusirea carora se pune in pericol siguranta traficului si a persoanelor pe drumurile publice;     h) cabluri, linii, echipamente si instalatii de telecomunicatii, radiocomunicatii, precum si com ...

Legea nr. 82/ 2012, republicata, privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice
... executare a unui mandat de arestare sau de executare a pedepsei.     (2) Prezenta lege se aplica datelor de trafic si de localizare a persoanelor fizice si a persoanelor juridice, precum si datelor necesare pentru identificarea unui abonat sau unui utilizator inregistrat.  &nbs ...

REGULAMENT din 27 februarie 2014 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
... edura de rectificare a acestora;     7. asigura solemnitatea depunerii juramantului de credinta fata de Romania si pastreaza evidenta persoanelor care au depus juramantul de credinta;     8. colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si cu instituti ...

Legea nr. 104/2003, republicata, privind prelevarea organelor si tesuturilor in vederea transplantului
... nbsp;  Activitatea de anatomie patologica consta in efectuarea de examene macroscopice si microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor in viata, fie la autopsie cadavrelor, si anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronsice, hepatice, pancrea ...

Legea nr. 257/2001, republicata, privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei
... e utilizeaza termenii si definitiile de mai jos:     3.1. act de interventie ilicita - orice act de violenta impotriva echipajului si persoanelor aflate la bordul unei aeronave, orice actiune vizand avarierea sau distrugerea acesteia, a mijloacelor de navigatie aeriana si care pot pu ...

Pedepse mai reduse pentru abandonul familiei
... sa se sanctioneaza neexecutarea, cu rea-credinta, de catre cel condamnat a prestatiilor periodice stabilite prin hotarare judecatoreasca, in favoarea persoanelor indreptatite la intretinere din partea victimei infractiunii.     (3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prea ...

Decizie Curtea Constitutionala, 42/2014 - exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012
... a revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Aceste drepturi vizau acordarea unei indemnizatii de recunostinta persoanelor care au dobandit titlul de "Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite" in cadrul Revolutiei romane din 1989, numai daca acestea ave ...

Ordinul nr. 931/2014 pentru modificarea Ordinului 3.692/2013 privind actualizarea numarului posturilor de notar public...
... 2.353 notari publici in functie, 83 notari publici suspendati, 82 posturi destinate examenului de definitivat si 5 posturi de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, se actualizeaza cu 16 posturi de notar public destinate schimbarilor ...

Legea nr. 55/2012, republicata, privind cooperarea Romaniei cu Europol
... informarea Unitatii Nationale Europol, solicita Europol rambursarea integrala a contravalorii sumelor de bani platite de catre acestea victimelor sau persoanelor indreptatite sa le primeasca in numele acestora pentru repararea prejudiciului prevazut la alin. (6), cu exceptia cazului in care prin dis ...

Ordinul nr. 32/2014 privind inspectia muncii si protectia lucratorilor la locul de munca in MAI
ORDIN nr. 32 din 12 martie 2014 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la locul de munca in Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT:...

Monitorul Oficial nr. 197 din 20 Martie 2014
... in 5 martie 2014 de modificare a Ordinului ministrului justitiei nr. 3.691/C/2013 privind actualizarea numarului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica si care vor promova concursul de dobandire a calitatii de notar public ...

Legea nr 489 din 28 decembrie 2006, republicata, privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
... lege sau in situatia in care persoana vizata si-a dat, in mod expres, consimtamantul pentru aceasta.     (6) Este interzisa obligarea persoanelor sa isi mentioneze religia, in orice relatie cu autoritatile publice sau cu persoanele juridice de drept privat.     ART. ...

Legea nr 217 din 22 mai 2003, republicata, pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
... olenta in familie.     ART. 12     Autoritatile prevazute la art. 8 asigura pregatirea si perfectionarea continua a persoanelor desemnate cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie.     ART. 13     (1) Au ...

Ordin 930 din 2014 de modificare a Ordinului ministrului justitiei nr. 3691 din 2013
... in 5 martie 2014 de modificare a Ordinului ministrului justitiei nr. 3.691/C/2013 privind actualizarea numarului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica si care vor promova concursul de dobandire a calitatii de notar public ...

HG 119 din 2014 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 - sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
... ficarile si completarile ulterioare;     b) persoanele care realizeaza venituri din salarii reprezentand plati compensatorii acordate persoanelor disponibilizate din bugetul angajatorului, in temeiul contractului colectiv de munca aplicabil;     c) persoanele care rea ...

Legea nr 196 din 13 mai 2013, republicata, privind prevenirea si combaterea pornografiei
... e internate sau de lacasuri de cult.     ART. 5     Publicatiile avand caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un patrat de culoare rosie pe prima coperta, sunt prezentate in ambalaje care nu permit rasfoirea publicatiei la s ...

Noul model al mandatului de aducere, conform NCPP!
... nform noului Cod de Procedura Penala. Mandatul este folosit in vederea aducerii in fata organului de urmarire penala sau a instantei de judecata a persoanelor care, desi citae, nu s-au prezentat in fata organului de urmarire penala. Mandatul se va folosi pentru persoanele care nu s-au prezenta ...

Monitorul Oficial nr. 190 din 18 Martie 2014
    Legea nr. 51(r1)/1991, Parlamentul Romaniei     Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei     Ordinul nr. 415/2014, Ministerul Finantelor Publice     Ordinul nr. 415/2014 privind revizuirea ratei dobanzii pentru...

Monitorul Oficial nr. 189 din 18 Martie 2014
... p; Legea nr. 333(r1)/2003, Parlamentul Romaniei     Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor     Hotararea nr. 145/2014, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 145/2014 pentru aprobarea Acordului dint ...

Monitorul Oficial nr. 184 din 14 Martie 2014
... ditorilor din Romania     Hotararea nr. 7/2014 privind aprobarea Procedurilor de inscriere la examenul de competenta profesionala a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din Romania si sunt membri cu drepturi depline ai Asociatiei Contabililor Autor ...

Actiunea oblica: Exceptii de la sfera de aplicare a actiunii oblice
... nea. Exceptii de la sfera de aplicare a actiunii oblice 1. actiunile extrapatrimoniale- cele care se refera, in general, la starea civila a persoanelor, deoarece acestea nu au drept obiect o valoare pecuniara si nu pot face parte din gajul creditorilor, interesand numai persoana debitorulu ...

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicata*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*)
 LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicata*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*)  a fost publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014   *) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in a ...

LEGEA nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicata*) privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice*)
... tura si sanatate, a unitatilor economice ori sa degenereze in actiuni turbulente de natura a pune in primejdie ordinea si linistea publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului public, si nu pot fi continuate dupa ora 23,00, caz in care intra ...

Hotarare CAFR nr. 7 din 21 februarie 2014 privind aprobarea Procedurilor de inscriere la examenul de competenta profesionala
HOTARAREA nr. 7 din 21 februarie 2014 privind aprobarea Procedurilor de inscriere la examenul de competenta profesionala a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din Romania si sunt membri cu drepturi depline ai Asociatiei Contabililor Autorizati,   a fo ...

Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2014
... ntereseaza pe toti membrii societatii, ca de ex.: scoli, teatre, muzee, biblioteci, universitati; bunuri de uz public – cele accesibile tuturor persoanelor ca de ex.: parcurile publice, pietele publice, strazile, soselele, plajele etc.) daca acest lucru se justifica printr-un interes public. ...

Noul Cod Penal: Hartuirea va fi pedepsita penal!
... , cu toate ca in vechiul cod exista reglementare doar pentru hartuirea sexuala. Astfel, noul cod da cetatenilor posibilitatea de a lupta imptoriva persoanelor care ii urmaresc sau care ii suna in mod nejustificat, provocandu-le teama sau frica. Se aplica si in cazul persoanelor care sunt urmarite ...

LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
... dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la:     a) condu ...

NORME METODOLOGICE din 19 februarie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
... sucursale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare: certificatul de inscriere in registrul persoanelor juridice straine fara scop patrimonial, statutul filialei/sucursalei;     c) pentru cultele recunoscute de lege: actul nor ...

LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 - Reglementarea vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si modificarea Legii nr. 268/2001
... ilor cu domiciliul in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat care este parte la ASEE sau in Confederatia Elvetiana, precum si persoanelor juridice avand nationalitatea romana, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confedera ...

Monitorul Oficial nr. 174 din 11 Martie 2014
    Decizia nr. 93/2014, Prim-ministru     Decizia nr. 93/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 480/2013 privind constituirea Comisiei de experti pentru studierea situatiei restaurarii componentei sculpturale “Poarta Sarutului”...

HG nr. 137/2014 privind modificarea HG nr. 652/2009 si organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
... tarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri privative ori neprivative de libertate si asigura conditiile pentru respectarea drepturilor persoanelor fata de care s-au dispus astfel de pedepse sau masuri;”. 2. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins: „Art. 22. - Ministerul d ...

Monitorul Oficial nr. 160 din 5 Martie 2014
    Hotararea nr. 6/2014, Biroul permanent al Senatului     Hotararea nr. 6/2014 privind asigurarea conducerii Senatului pe perioada vacantei functiei de presedinte al Senatului     Decizia nr. 37/2014, Curtea Constitutionala    ...

Monitorul Oficial nr. 159 din 5 Martie 2014
... si Persoanelor Varstnice     Ordinul nr. 254/2014 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentel ...

Monitorul Oficial nr. 158 din 5 Martie 2014
... t normativ si art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri adm ...

Monitorul Oficial nr. 156 din 4 Martie 2014
... ;   Decretul nr. 244/2014 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme &nbs ...

Demisie la IICCMER: Am luat aceasta decizie pentru ca principiile si loialitatea sunt mai importante decat o functie
... Ficior), iar alte investigatii sunt aproape finalizate. De asemenea, am contribuit la promovarea proiectului de lege privind diminuarea pensiilor persoanelor condamnate definitiv pentru acte de represiune", a precizat istoricul Andrei Muraru, citat de Agerpres. Acesta si-a transmis deciz ...

Interviu Ana Maria Borz: Noile coduri - Consecinte notabile pentru sistemul judiciar si pentru cetateni
... istemul de justitie, determinarea aplicarii legii penale mai favorabile. 4.  Care sunt masurile de sigurante pe care le putem lua impotriva persoanelor care au comis o fapta nejustificata, prevazuta de legea penala? Ana-Maria Borz:  Masurile de siguranta au ca scop inlaturarea unei ...

Repercusiuni ale noilor Coduri penale asupra avocatilor
... re facea parte avocatul si cel mult o actiune civila in pretentii.       Actuala reglementare permite o veritabila protectie a persoanelor asistate/reprezentate prin introducerea in categoria infractiunilor a acestei fapte de asistenta si reprezentare frauduloasa. Au fost c ...

Monitorul Oficial nr. 146 din 27 Februarie 2014
    Decizia nr. 49/2014, Prim-ministru     Decizia nr. 49/2014 privind eliberarea domnului Gheorghe Hogea din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul     Decizia nr. 61/2014, Prim-ministru    ...

Atentie, avocati: Amenda pentru refuzul de a prezenta informatii organelor de urmarire penala
... ourului Bucuresti si membru al Comisiei Permanente a UNBR. Conform Decanului Baroului Bucuresti, avocatii nu ar trebui sa faca parte din segmentul persoanelor care ar putea tainui informatii sau inscrisuri ce ar putea fi solicitate de catre organele de urmarire penala. In momentul de fata, se ...

Noul Cod Penal: Sanctiuni mai DURE pentru avocati!
... e a UNBR considera, in cadrul unui comunicat emis, ca articolul 278 din Noul Cod penal necesita revizuiri, pentru excluderea avocatilor din categoria persoanelor care ar putea perturba activitatea instentei. "Respingerea comportamentelor neadecvate ale avocatilor, ca persoane care participa ...

Monitorul Oficial nr. 135 din 25 Februarie 2014
... t normativ si art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri adm ...

Ordin nr. 119, privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
... tate publica privind mediul de viata al populatiei atrage raspunderea disciplinara, administrativ-materiala, civila ori, dupa caz, penala, in sarcina persoanelor vinovate de abaterile savarsite.     ART. 4     La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga ...

Raul necesar... Munca alaturi de un fost detinut!
... ai mic de infractiuni. Fostii detinuti pot renunta la vechile obiceiuri daca ar avea parte de tot sprijinul din partea angajatorilor, a familiei si a persoanelor care ii alcatuiesc anturajul. Din pacate, trebuie sa luam in considerare riscul mare de recidiva in cazul anumitor detinuti. Si mai lua ...

Monitorul Oficial nr. 129 din 21 Februarie 2014
    Hotararea nr. 110/2014, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 110/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonoma aflata sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin...

Ucraina: Ianukovici dat in urmarire penala pentru 'crime in masa'
... l presedinte Viktor Ianukovici s-ar putea afla. Dupa reizbucnirea confruntarilor din data de 18 februarie, dintre manifestanti si politie, numarul persoanelor care au incetat din viata a ajuns la peste 80 iar raniti sunt cca 700, noteaza Agerpres. Mai multe scenarii sunt vehiculate in presa in ...

Traian Basescu solicita demararea procedurilor pentru numirea Avocatului Poporului
... ea unei situatii de interimat ce afecteaza buna functionare a mecanismului constitutional de protectie a drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, Avocatul Poporului fiind o institutie esentiala in cadrul democratiei constitutionale. Sursa: Agerpres ...

Monitorul Oficial nr. 121 din 18 Februarie 2014
... gerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap     Legea nr. 12(r3)/1990, Parlamentul Romaniei     Legea nr. 12/1990 privind protejarea pop ...

Monitorul Oficial nr. 111 din 13 Februarie 2014
... sporturilor     Legea nr. 144(r1)/2000, Parlamentul Romaniei     Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane     Legea nr. 287(r1)/2004, Parlamentul Romaniei &nb ...

Monitorul Oficial nr. 107 din 12 Februarie 2014
... bsp;  Ordinul nr. 75/2014, Ministerul Transporturilor     Ordinul nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere     Decizia nr. 512/2013, Curtea Constitutionala     Decizi ...

Monitorul Oficial nr. 102 din 11 Februarie 2014
    Ordinul nr. 200/2014, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF     Ordinul nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de...

Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991, republicata. Sanctiuni pentru tulburarea linistii publice
... rsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea s ...

Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991. Sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
... rsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea s ...

Florin Cormos, inca un tortionar pentru care IICCMER cer urmarire penala pentru genocid
... Andrei Muraru a notat faptul ca IICCMER detine dovezi clare ca Florian Cormos a impus un regim de exterminare al celor internati administrativ si a persoanelor condamnate. Au fost inregistrate 115 decese si numeroaase infirmitati in timpul celor 4 luni in care a condus Colonia de munca de la Cerna ...

Executarea hotararilor penale art. 550-601
... in pastrarea sau la dispozitia instantei de executare, restituirea se face de catre judecatorul delegat cu executarea, prin remiterea acelor lucruri persoanelor in drept. In acest scop, sunt incunostintate persoanele carora urmeaza sa li se restituie lucrurile.     (2) Daca in terme ...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
... rul se restituie in ziua motivarii.     (6) Hotararea se comunica contestatorului si se transmite spre informare tuturor partilor sau persoanelor dintre cele enumerate la art. 488^4 alin. (1) lit. c), din dosarul cauzei, care sunt tinute sa respecte termenele cuprinse in aceasta. &n ...

Judecata art. 349-477 indice 1
... ublicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.     (8) Presedintele completului are indatorirea de a aduce la cunostinta persoanelor ce participa la judecata desfasurata in sedinta nepublica obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor obtinute pe parcursul pro ...

Urmarirea penala art. 285-341
... i penale     (1) Urmarirea penala are ca obiect strangerea probelor necesare cu privire la existenta infractiunilor, la identificarea persoanelor care au savarsit o infractiune si la stabilirea raspunderii penale a acestora, pentru a se constata daca este sau nu cazul sa se dispuna t ...

Acte procesuale si procedurale comune art. 257-284
... e lipsite de discernamant.     (2) Daca persoana citata locuieste intr-un imobil cu mai multe apartamente sau intr-un hotel, in lipsa persoanelor aratate la alin. (1), citatia se preda administratorului, portarului ori celui care in mod obisnuit il inlocuieste.     (3 ...

Masurile preventive si alte masuri procesuale art. 202-256
... i circumscriptie locuieste, precum si celei in a carei circumscriptie are interdictia de a se afla acesta, serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, Politiei de Frontiera Romane si Inspectoratului General pentru Imigrari, in situatia celui care nu este cetatean roman, in vederea asigur ...

Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii art. 97-201
... EGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.     CAP. II     Audierea persoanelor     SECTIUNEA 1     Reguli generale in materia audierii persoanelor     ART. 104 &nbs ...

Participantii in procesul penal art. 29-96
... l, competenta de a judeca toate faptele si pe toti faptuitorii revine instantei mai intai sesizate, iar daca, dupa natura faptelor sau dupa calitatea persoanelor, competenta apartine unor instante de grad diferit, competenta de a judeca toate cauzele reunite revine instantei superioare in grad. &nb ...

Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal art. 14-28
... 14     Obiectul si exercitarea actiunii penale     (1) Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni.     (2) Actiunea penala se pune in miscare prin actul de inculpare prevazut de lege.   ...

Monitorul Oficial nr. 93 din 6 Februarie 2014
    Legea nr. 308/2013, Parlamentul Romaniei     Legea nr. 308/2013 pentru ratificarea Acordului privind spatiul aerian comun dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la data de 26...

Hotararea nr. 89 din 23 ianuarie 2014. Activitatea de supraveghere a privarii de libertate
... legii, supravegheaza si controleaza asigurarea legalitatii in executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate si respectarea drepturilor persoanelor condamnate prevazute de Legea nr. 254/2013. (3) Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate este ajutat in activitatea sa de catr ...

Infractiuni de genocid, contra umanitatii si de razboi - art. 438-445
... ;   CAP. II     Infractiuni de razboi       ART. 440     Infractiuni de razboi contra persoanelor     (1) Savarsirea, in cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter international, asupra uneia sau mai multor persoan ...

Infractiuni contra securitatii nationale - art. 394-412
... cu inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.     (2) Intreprinderea de actiuni violente impotriva persoanelor sau bunurilor savarsite de mai multe persoane impreuna, in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori al ingreunarii sau impiedicarii e ...

Monitorul Oficial nr. 85 din 4 Februarie 2014
    Decretul nr. 212/2014, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 212/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg de modificare a Acordului privind transportul aerian intre Statele Unite ale Americii si...

Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala - art. 367-384
... T. 371     Tulburarea ordinii si linistii publice     Fapta persoanei care, in public, prin violente comise impotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenintari sau atingeri grave aduse demnitatii persoanelor, tulbura ordinea si linistea publica se pedepseste cu in ...

Infractiuni de coruptie si de serviciu - art. 289-309
... re membrii instantelor de arbitraj sau in legatura cu acestia     Dispozitiile art. 289 si art. 290 se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate sa pronunte o hotarare cu privire la un litigiu ce le este dat spre solutionare de catr ...

Infractiuni contra patrimoniului - art. 228-256
... si componente ale mijloacelor de transport aferente;     g) bunuri prin insusirea carora se pune in pericol siguranta traficului si a persoanelor pe drumurile publice;     h) cabluri, linii, echipamente si instalatii de telecomunicatii, radiocomunicatii, precum si com ...

Infractiuni contra persoanei - art. 188-227
... ea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.     CAP. VII     Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile     ART. 209     Sclavia     Punerea sau tinerea unei persoane in stare de s ...

Cauzele care inlatura raspunderea penala art. 152-159
... ea penala, chiar daca plangerea prealabila s-a facut numai de catre una dintre ele.     (3) Fapta atrage raspunderea penala a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la savarsirea acesteia, chiar daca plangerea prealabila s-a facut numai cu privire la una dintre ac ...

Raspunderea penala a persoanei juridice - art. 135-151
... nizatiilor religioase ori apartinand minoritatilor nationale, constituite potrivit legii.     (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.     ART. 142     Inchiderea unor puncte de lu ...

Masurile de siguranta - art. 107-112
... :     a) infractiuni privind traficul de droguri si de precursori;     b) infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;     c) infractiuni privind frontiera de stat a Romaniei;     d) infractiunea de spalare a ban ...

Pedepsele - art. 53-106
... abuziva, infractiuni contra sigurantei publice, infractiuni contra sanatatii publice, infractiuni contra libertatii religioase si respectului datorat persoanelor decedate, contra securitatii nationale, contra capacitatii de lupta a fortelor armate, infractiunilor de genocid, contra umanitatii si de ...

Comisia pentru Revizuirea Constitutiei: Avocatul Poporului nu mai poate fi revocat
... endament adoptat de comisie, "Avocatul Poporului este institutia autonoma care are drept scop apararea si promovarea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raport cu institutiile publice". De asemenea, a mai fost adoptat un amendament, de catre Comisia pentru revizuirea Const ...

Scutiri de la plata taxei judiciare de timbru
... ului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege;     c) obligatiile legale si contractuale de intr ...

Consecintele noilor coduri penale: ANP va sesiza instantele in cazul eliberarii a 400 de detinuti
... te din judecatori, procurori si personal administrativ. Acestea au avut sarcina de a evalua incidenta legii penale mai favorabile in cazul tuturor persoanelor aflate in executarea pedepselor si a masurilor educative privative de libertate, din perspectiva noilor reglementari penale si procesual p ...

Monitorul Oficial nr. 75 din 30 Ianuarie 2014
... sp;   Ordinul nr. 91/2014 pentru modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare in domeniul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice – perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor va ...

Codul Civil: Drept international privat
... or constitutive;     h) dizolvarea si lichidarea persoanei juridice.     ART. 2.582     Recunoasterea persoanelor juridice straine     (1) Persoanele juridice straine cu scop lucrativ, valabil constituite in statul a carui nationalitate ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... robeze ca remiterea s-a facut pentru un alt motiv decat stingerea obligatiei.     (3) Se prezuma, pana la proba contrara, ca intrarea persoanelor mentionate la alin. (1) in posesia inscrisului original al creantei s-a facut printr-o remitere voluntara din partea creditorului.   ...

Proceduri rapide de recuperare a debitelor in noul Cod de procedura civila
... au administrativa; raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice; starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; mostenire; insolventa, concordatul preventiv, proced ...

Monitorul Oficial nr. 57 din 23 Ianuarie 2014
... de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” ...

Hotararea nr. 885 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R.
... ca legalitatea si temeinicia deciziilor de primire in profesie si de inscriere pe tabloul avocatilor, date de catre consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate; r) alege si revoca membrii Consiliului de administratie al C.A.A., coordoneaza activitatea acestuia si exercita controlul act ...

Monitorul Oficial nr. 46 din 20 Ianuarie 2014
...   Ordinul nr. 2731/2013 privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice – perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor va ...

Avocatii definitivi vor sustine un examen daca doresc sa profeseze la ICCJ si CCR
... de a da dreptul de a acorda asistenta juridica, de a redacta acte de procedura si de a pune concluzii si la curtile de apel, la ICCJ si CCR, in cazul persoanelor care au fost judecatori inainte sa devina avocati. ...

Atentie, juristi: Ce este arbitrajul?
... eplina de exercitiu pot conveni sa solutioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, in afara de acelea care privesc starea civila, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorala, relatiile de familie, precum si drepturile asupra carora partile nu pot sa dispuna. In rest, e „liber&rd ...

Atentie: Noile reguli de publicitate pentru avocati
... iciilor oferite de avocat, la gratuita si sau la modalitatea de plata si care constituie politici de dumping; f) orice afirmatii contrare demnitatii persoanelor, profesiei sau justitiei; g) orice forme de publicitate realizate de catre terti. ...

Decizia nr. 18/2013 privind prelevarea probelor biologice de la persoanele condamnate
... i, invederand ca exista o jurisprudenta neunitara, in sensul ca unele instante au apreciat ca prelevarea probelor biologice poate fi dispusa in cazul persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii a carei executare a fost suspendata conditionat sau sub supraveghere, iar, dimpotriva, altele au aprecia ...

Modificarilor aduse de Parlament la Codul Penal, neconstitutionale
... iect de lege care modifica Codul Penal, prin eliminarea presedintelui si parlamentarilor din categoria functionarilor publici, implicit din categoria persoanelor ce pot fi subiectul unei anchete pentru conflict de interese. Conform comunicatului de presa al CCR, se admite obiectia si constatarea ...

Garantii obligatorii oricarei creante
... le nu sunt suficiente indestularii, vor putea fi urmarite celelalte mase patrimoniale. Prevederile de mai sus sunt valabile micilor intreprinzatori, persoanelor fizice autorizate. Aspectul cel mai interesant apare in cadrul profesiilor autorizate de lege, adica a profesiilor liberale, cum sunt med ...

Formularul (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare“ a fost aprobat
... asare sau pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, conform cu prevederile Codului Fiscal. Mai mult, formularul (097) se adreseaza si persoanelor impozabile care, in prezent, aplica sistemului TVA la incasare si care doresc sa renunte la aplicarea acestui sistem in cursul anului 2014 ...

Monitorul Oficial nr. 9 din 8 Ianuarie 2014
    Decretul nr. 1207/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 1207/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru...

UNBR - Modificari la Statutul Profesiei de Avocat
... ciilor oferite de avocat, la gratuita si sau la modalitatea de plata si care constituie politici de dumping; f) orice afirmatii contrare demnitatii persoanelor, profesiei sau justitiei; g) orice forme de publicitate realizate de catre terti.” 20. Art. 250 se modifica si va avea urmato ...

Monitorul Oficial nr. 841 din 30 Decembrie 2013
  Regulamentul nr. 5/2013, Banca Nationala a Romaniei     Regulamentul nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 30.12.2013 30 Decembrie 2013 Deschide în Lege5.ro ›     Ordinul...

Monitorul Oficial nr. 836 din 24 Decembrie 2013
    Ordinul nr. 2060/2013, Ministerul Finantelor Publice     Ordinul nr. 2060/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2014     Ordinul nr....

Monitorul Oficial nr. 835 din 24 Decembrie 2013
    Ordinul nr. 1932/2013, Ministerul Economiei     Ordinul nr. 1932/1965/2052/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala UM CUGIR – S.A. – filiala a Companiei Nationale “Romarm”...

Monitorul Oficial nr. 831 din 24 Decembrie 2013
    Hotararea nr. 1069/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala     Ordinul nr. 2021/2013, Ministerul Finantelor...

Monitorul Oficial nr. 814 din 20 Decembrie 2013
    Decretul nr. 1152/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 1152/2013 privind numirea unui judecator     Hotararea nr. 1066/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a...

Monitorul Oficial nr. 812 din 20 Decembrie 2013
... tabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier din 12.12.2013     Decretul nr. 1091/2013, Presedin ...

Codul Civil: Transmisiunea si partajul mostenirii
... lasa mostenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul si gospodareau impreuna cu acesta sumele necesare pentru:     a) intretinerea persoanelor ce erau in sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni;     b) plata sumelor datorate in baza contractelor individuale de ...

Codul Civil: Liberalitatile
... .043 alin. (2) si art. 1.047 alin. (3);     d) agentilor instrumentatori, in cazurile prevazute la art. 1.047;     e) persoanelor care au acordat, in mod legal, asistenta juridica la redactarea testamentului.     ART. 992     Simulatia ...

Codul Civil: Mostenirea legala
... bsp; (1) Sotul supravietuitor este chemat la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali.     (2) In absenta persoanelor prevazute la alin. (1) sau daca niciuna dintre ele nu vrea ori nu poate sa vina la mostenire, sotul supravietuitor culege intreaga mosteni ...

Codul Civil: Posesia
... ;  ART. 947     Alte dispozitii aplicabile     Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, pe un alt temei, au dreptul la restituirea bunului pierdut.     SECTIUNEA a 5-a     Dobandirea fru ...

Codul civil: Bunurile si drepturile reale in general
... p;   Proprietatea privata     (1) Sunt obiect al proprietatii private toate bunurile de uz sau de interes privat apartinand persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului si al unit ...

Codul civil: Rudenia
... ;  Formele recunoasterii     (1) Recunoasterea poate fi facuta prin declaratie la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, prin inscris autentic sau prin testament. ---------     Alin. (1) al art. 416 a fost modificat de art. IX din LEGEA nr. ...

Codul Civil: Casatoria
... in cazurile prevazute de lege, ofiterul de stare civila poate celebra casatoria si in afara sediului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, cu respectarea celorlalte conditii mentionate la alin. (1). ---------     Alin. (2) al art. 287 a fost modificat de art. ...

Codul Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale
... r nepatrimoniale ale persoanei juridice     Dispozitiile prezentului titlu se aplica prin asemanare si drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice. ...

Codul Civil: Persoana Juridica
... u, dupa caz, orice alta formalitate de publicitate prevazuta de lege, facuta in scopul dobandirii personalitatii juridice sau al luarii in evidenta a persoanelor juridice legal infiintate, dupa caz.     (3) Inregistrarea se face la cerere sau, in cazurile anume prevazute de lege, din ...

Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice
... iliul de familie, ca organ consultativ.     (2) Consiliul de familie poate fi constituit de catre instanta de tutela numai la cererea persoanelor interesate.     (3) In cazul in care nu se constituie consiliul de familie, atributiile acestuia vor fi exercitate de catr ...

Codul Civill: Persoana fizica
... eni nu poate aduce atingere speciei umane.     (2) Este interzisa orice practica eugenica prin care se tinde la organizarea selectiei persoanelor.     ART. 63     Interventiile asupra caracterelor genetice     (1) Sunt interzise orice i ...

Codul Civil: Despre persoane
... sp;   ART. 26     Recunoasterea drepturilor si libertatilor civile     Drepturile si libertatile civile ale persoanelor fizice, precum si drepturile si libertatile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite si garantate de lege.     ART. 2 ...

Codul civil: Titlul Preliminar
... ationale privind drepturile omului     (1) In materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind drepturile si libertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Constitutia, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, pactele si celelalte tratate la ...

Decizie ICCJ: RIL admis in materia prescriptiei extinctive
... il sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilo ...

Monitorul Oficial nr. 796 din 17 Decembrie 2013
    Hotararea nr. 1038/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 1038/2013 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate in localitati din zone defavorizate, pentru anul 2013     Hotararea nr. 1037/2013, Guvernul...

Monitorul Oficial nr. 793 din 17 Decembrie 2013
    Hotararea nr. 1026/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 1026/2013 privind transmiterea unei parti din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publica a statului, din administrarea Senatului Romaniei in administrarea Regiei Autonome...

Monitorul Oficial nr. 792 din 17 Decembrie 2013
    Ordinul nr. 1213/2013, Ministerul Transporturilor     Ordinul nr. 1213/1986/2274/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale “Interventii Feroviare” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai...

Monitorul Oficial nr. 789 din 16 Decembrie 2013
... lui nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor     Ordinul nr. 2007/2013, Ministerul Finantelor Publice     Ordinul nr. 2007/2013 pentru modificarea si ...

ICCJ sesizeaza Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Codului penal
... a de "functionar public" in acceptiunea art. 175 din noul Cod penal, excluzand incidenta acestei categorii de norme de incriminare in cazul persoanelor exceptate de la dispozitiile art. 147 din Codul penal si art. 175 din noul Cod penal. Dispozitiile articolului unic din Legea pentru mo ...

CCR: Inlaturarea prescriptiei executarii pedepsei pentru infractiunile de omor
... iterea exceptiei de neconstitutionalitate a Legii 27/2012. "Legea 27/2012 are implicatii inclusiv in ceea ce priveste cercetarea si judecarea persoanelor responsabile pentru decesele inregistrate in contextul evenimentelor din decembrie 1989. O admitere a exceptiei de neconstitutionalitate i ...

CSM: Modificarea Codului Penal
... rin adoptarea amendamentului in discutie se urmareste restrangerea sferei subiectului activ al infractiunii de conflict de interese doar la categoria persoanelor care exercita atributii de serviciu ce rezulta dintr-un contract de munca si o fisa a postului semnate cu o institutie dintre cele prevazu ...

Monitorul Oficial nr. 765 din 9 Decembrie 2013
... de Administrare Fiscala     Ordinul nr. 3751/2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare     Ordinul nr. 3691/2013, Ministerul Justitiei &n ...

Monitorul Oficial nr. 759 din 6 Decembrie 2013
... bsp;   Ordinul nr. 1001/2013 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 6-2013 “Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor juridice care efectueaza examinari nedistructive, precum si evaluarea persoanelor juridice care efectueaza examinari distructive”, P ...

Senatul a aprobat legea privind conditiile de vanzare a terenurilor agricole de catre persoanele fizice
... itui contraventie si se va sanctiona cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 de lei. În proiect se mai arata ca aceste prevederi se vor aplica persoanelor fizice, cetateni romani, respectiv cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spa ...

Nerespectarea studiilor conduce la nulitatea CIM. Angajarea se face cu respectarea conditiilor minime de studii
... ez in felul asta, poate fi declarat nul contractul daca nu are studiile finalizate? Cum sa sfatuiti sa procedez? Raspuns: Formarea profesionala a persoanelor constituie unul din elementele care stau la baza angajarii acestora. Ocuparea functiilor/meseriilor din COR se realizeaza in baza califica ...

Clauza de neconcurenta. Declaratia 112
... va raporta in Anexa nr.1.2 Asigurat a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate astfel: - In caseta Asigurat / neasigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate se selecteaza 2 &n ...

Program de Internship in cadrul Secretariatului initiativei Regionale Anticoruptie - RAI pentru anul 2014
... erti de nationalitate si de etnie diferita; Capacitatea de a lucra intr-un mediu solicitant si cu respectarea unor termene stricte. Atributiile persoanelor care vor lucra temporar in cadrul Secretariatului RAI sunt urmatoarele: Sa sprijine proiectele RAI aflate in curs de derulare; Sa co ...

Calitatea si eficienta justitiei: Relatiile dintre judecatori si avocati
... ii. Cu privire la judecatori, CCJE a afirmat in Avizul nr. ( 2002) 3, punctul 23,  ca judecatorii ar trebui sa arate atentia cuvenita tuturor persoanelor (de exemplu , parti, martori, consilieri) si ar trebui sa nu se faca nici o distinctie care se bazeaza pe motive nelegale sau care ar fi i ...

Monitorul Oficial nr. 735 din 28 Noiembrie 2013
    Hotararea nr. 920/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 920/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2013 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013    ...

Monitorul Oficial nr. 731 din 27 Noiembrie 2013
    Rezolutia nr. 232/2013, Act International     Rezolutia nr. 232/2013 a Consiliului guvernatorilor al Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare     Acordul din 26.01.1960, Act International     Acordul de infiintare a Asociatiei...

Proiect UNBR: Modificarea statutului profesiei de avocat
... viciilor oferite de avocat, la gratuitati sau la modalitatea de plata si care constituie politici de dumping; f) orice afirmatii contrare demnitatii persoanelor, profesiei sau justitiei; g) orice forme de publicitate realizate de catre terti. Art. 250. Nerespectarea obligatiilor prevazute de Le ...

MJ: Seminar in domeniul drepturilor omului
... olul avut de Eurojust in colectarea materialului probator, evolutii recente si provocari in ceea ce priveste consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate in cadrul procedurilor penale etc. ...

Proiect: Registrul comertului are reguli noi
... le Principala functie a registrului comertului tinut de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale este aceea de inregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare, precum si a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor fa ...

CSM: Finantarea proiectelor de Comisia Europeana
... raturii este singura institutie din Romania care a obtinut finantare din partea Uniunii Europene pentru doua proiecte propuse: Reintegrarea sociala a persoanelor condamnate: O abordare comprehensiva europeana  si Drepturi procedurale in dreptul penal al Uniunii Europene. *  *  * I ...

Monitorul Oficial nr. 702 din 15 Noiembrie 2013
    Ordinul nr. 80/2013, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei     Ordinul nr. 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a...

Monitorul Oficial nr. 696 din 14 Noiembrie 2013
    Ordinul nr. 2080/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice     Ordinul nr. 360/1825/2080/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala “Servicii Energetice...

Monitorul Oficial nr. 692 din 13 Noiembrie 2013
    Ordinul nr. 2176/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice     Ordinul nr. 2176/931/2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin...

Monitorul Oficial nr. 691 din 12 Noiembrie 2013
... dinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice     Procedura ...

Noul COR: ocupatii practicate
... orul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 692 din data de 13 noiembrie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si presedintelui Institutului National de Statistica nr. 2176/931/2013 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiil ...

Decizie CCR: Este constitutional. Pragul Legii referendumului de 30%
... ate sub aspectul participarii la vot pentru ca hotararea finala sa se bucure de legitimitatea necesara, iar un prag de participare de 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente nu poate sa confere o asemenea legitimitate", considera Basescu. Șeful statului susti ...

Monitorul Oficial nr. 682 din 6 Noiembrie 2013
    Ordinul nr. 1765/2013, Ministerul Finantelor Publice     Ordinul nr. 1765/2255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala TELETRANS S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice...

Alte tag-uri asemanatoare: persoanelor care, cazul persoanelor, persoanelor, persoanelor prin, produse persoanelor, vatamarile produse persoanelor, persoanelor fizice, persoanelor juridice, contul persoanelor, registrul persoanelor, persoanelor juridice codul, registrul persoanelor juridice, persoanelor cu handi, protectia persoanelor cu handicap, transferarea persoanelor condamnate, lista persoanelor, regulilor privind transportul persoanelor, evidenta persoanelor, transferul persoanelor condamnate,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 380697]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 368417]
 Codul Civil [Vizualizari: 291411]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 246807]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 168651]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite in 2013!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice