Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

prescriptia extinctiva

Prescriptia extinctiva - Noile dispozitii generale in NCC
... in lipsa invocarii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. Regulile aplicabile prescriptiei extinctive * prescriptia extinctiva este reglementata prin lege; * este interzisa orice clauza prin care fie direct, fie indirect o actiune ar fi declarata impres ...

Codul Civil - CARTEA a VI-a - TITLUL I - Prescriptia extinctiva
Codul Civil - CARTEA a VI-a - Despre prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor Codul Civil - TITLUL I - Prescriptia extinctiva Codul Civil - CAPITOLUL I - Dispozitii generale Obiectul prescriptiei extinctive Art. 2.500. - (1) Dreptul material la actiune, denumit in cont ...

Decretul nr. 167 din 10 aprilie1958 privitor la prescriptia extinctiva
Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958 privitor la prescriptia extinctiva Ultima modificare adusa prescriptiei extinctive s-a facut prin Decretul 218/1960 Art. 1 (1) Dreptul la actiune, avind un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabili ...

DECRET Nr. 218 din 1 iulie 1960, pentru modificarea Decretului nr. 167 din 21 aprilie 1958, privitor la prescriptia extinctiva


DECRET nr. 167 din 21 aprilie 1958 (Republicat, privitor la prescriptia extinctiva)


DECRET NUMAR: 167 DIN 10/04/58, privitor la prescriptia extinctiva


Monitorul Oficial nr. 461 din 26 Iunie 2015
... bile cu privire la modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 16 alin. 1 lit. a) si b) si art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat (Decretul nr. 167/1958), raportate la dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata uno ...

Efectele cererii de chemare in judecata
... Codul civil prevad ca termenul de prescriptie se intrerupe prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare. Pentru a intrerupe prescriptia extinctiva este necesar ca aceasta cerere sa fie efectiva. Pentru a fi efectiva, o cerere trebuie sa fie susceptibila de a se finaliza pri ...

Efectele cesiunii de creanta, intre parti si fata de terti
... nea, debitorul poate face plata cedentului, liberandu-se astfel de datorie, poate invoca compensatia cu o datorie mai veche a cedentului, poate opune prescriptia extinctiva cedentului. Este important de precizat ca cesiunea trebuie notificata si fidejusorului debitorului cedat in aceleasi conditi ...

Monitorul Oficial nr. 283 din 17 Aprilie 2014
... Codul civil si ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 si art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispozitiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, in referire la invocarea de catre instante, din oficiu ori de catre parti, dupa momentul procedural prevazut de ar ...

Statutul judecatorilor si procurorilor: Decizie nr. 60 din 2014 - Exceptie de neconstitutionalitate in Legea nr. 303 din 2004
... te in conformitate cu regula generala a inceputului cursului prescriptiei extinctive, si anume art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat in Buletinul Oficial nr. 11 din 15 iulie 1960, care leaga momentul inceputului cursului prescriptiei de data naster ...

Inalta Curte: Decizia nr. 1 - Interpretarea si aplicarea anumitor dispozitii din Legea nr. 71 din 2011 si Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil
... Codul civil si ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 si art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispozitiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, in referire la invocarea de catre instante, din oficiu ori de catre parti, dupa momentul procedural prevazut de ar ...

Prescriptia creantelor: aspecte esentiale si reglementari
... turilor juridice dintre ele, instanta venind sa constate intervenirea prescriptiei doar in cazul in care partea interesata o invoca. S-a spus ca prescriptia extinctiva inglobeaza in sine o actiune condamnatorie - dreptul de a obtine condamnarea paratului, si o actiune executorie - dreptul de a ...

Actiunea oblica - actiune cu caracter mixt
... sa (4)”. (1) Daca sunt indeplinite atat conditiile generale cat si cele specifice actiunii oblice; (2) Scurte consideratii in legatura cu prescriptia extinctiva in reglementarea noului Cod civil, Gabriela Cristina Frentiu- http://www.hamangiu.ro; (3) Doctrina anterioara Noului Cod civ ...

Inalta Curte: 2 RIL admise in sedinta din 17 februarie 2014
... rior datei de 1 octombrie 2011, implinite ori neImplinite la aceeasi data, raman supuse dispozitiilor art.18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, astfel incat atat instantele de judecata, din oficiu, cat si partile interesate pot invoca exceptia prescriptiei e ...

Codul Civil: Drept international privat
... 54, cu exceptia art. 30-43, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii nr. 134/2010;     p) Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat in Buletinul Oficial nr. 11 din 15 iulie 1960;     q) art. 1-33 si art. 36-147 din Legea nr. 105/19 ...

Codul Civil: Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor
    CARTEA a VI-a     Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor*) __________     *) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a VI-a sunt cuprinse in art. 201-205 din Legea nr. 71/2011.      Cuprins ...

Care sunt efectele cererii de chemare in judecata
... civil prevad ca termenul de prescriptie se intrerupe prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare. Pentru a întrerupe prescriptia extinctiva este necesar ca aceasta cerere sa fie efectiva. Pentru a fi efectiva, o cerere trebuie sa fie susceptibila de a se finaliza pri ...

Codul Civil: Posesia
... bsp;  Alte dispozitii aplicabile     Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza, in mod corespunzator, cu cele privitoare la prescriptia extinctiva.     ECTIUNEA a 3-a     Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta &n ...

Decizie ICCJ: RIL admis in materia prescriptiei extinctive
... 6 alin. (4), art. 2512 si art. 2513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil raportat la dispozitiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat in referire la invocarea, de catre instante, din oficiu ori de catre parti, dupa momentul procedural prevazut de ar ...

Primele masuri. Intocmirea tabelului de creante. Contestatiile - Codul Insolventei 2013
... e, prin derogare de la prevederile art. 2.512 si urmatoarele din Codul civil, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constata ca a intervenit prescriptia extinctiva a creantei, va notifica in acest sens creditorul, fara a mai face verificari de fond ale creantei pretinse.     ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... n cazul in care, prin derogare de la prevederile art. 2512 si urm. Cod civil, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constata ca a intervenit prescriptia extinctiva a creantei, va notifica in acest sens creditorul, fara a mai face verificari de fond ale creantei pretinse. Art. 107 &n ...

Codul de procedura civila: Procedura ordonantei de plata ( art. 1013 - art. 1024)
... re, o somatie, prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia. (2) Aceasta somatie intrerupe prescriptia extinctiva potrivit dispozitiilor art. 2.540 din Codul civil, care se aplica in mod corespunzator. Art. 1016: Instanta competenta Daca ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... tive a hotararii. Art. 711: Alte dispozitii aplicabile Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Codului civil privitoare la prescriptia extinctiva. CAPITOLUL VI: Contestatia la executare Art. 712: Obiectul contestatiei (1) Impotriva executarii silite, a incheierilor ...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
Prin Hotararea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. a fost modificat si completat Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (in vederea...

Somatia
... nfirmare de primire) prin care i se pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia. Aceasta somatie intrerupe prescriptia extinctiva. Pe langa dorinta fireasca de a degreva pe cat posibil instanta si de a obtine o plata benevola in extremis, sursa reglement ...

Legislatia aplicabila in privinta Mostenirii
    Mostenirea este supusa legii statului pe teritoriul caruia defunctul a avut, la data mortii, resedinta obisnuita.   Legislatie conexa:   â–º Conventia de la Haga din 1 august 1989 privind legea aplicabila succesiunilor pentru cauza de moarte....

Actiunea in revendicare imobiliara
... n despagubiri fundamentata pe prevederile art. 566 alin. (1) teza I C.civ. are o deosebita importanta in planul aplicarii dispozitiilor privitoare la prescriptia extinctiva. O serie de argumente justifica imprescriptibilitatea dreptului la actiunea prin care se solicita despagubiri ca efect al admit ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... e urmatoarele situatii:". 311. La articolul 1.000, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Aceasta somatie intrerupe prescriptia extinctiva potrivit dispozitiilor art. 2.540 din Codul civil, care se aplica in mod corespunzator." 312. La articolul 1.002, alineat ...

Efectele cererii de chemare in judecata
... Codul civil prevad ca termenul de prescriptie se intrerupe prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare. Pentru a intrerupe prescriptia extinctiva este necesar ca aceasta cerere sa fie efectiva. Pentru a fi efectiva, o cerere trebuie sa fie susceptibila de a se finaliza pri ...

Monitorul Oficial nr. 189 din 22 Martie 2012
... titutionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva si ale art. 720^1 din Codul de procedura civila Actul nr. 72 din 22 Martie 2012 Emitent: Primul-Ministru Decizie privind n ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... ica. 3.2.Efectele prescriptiei extinctive. Efectul general al prescriptiei extinctive. Controversa cu privire la ceea ce se stinge prin prescriptie (prescriptia extinctiva stinge numai dreptul la actiune in sens material; stingerea dreptului la actiune privind un drept principal atrage si stingerea ...

Regulile generale aplicabile prescriptiei extinctive
... it obiectul unor ample interpretari doctrinare, printre care mentionam exempli gratia obiectul prescriptiei extinctive sau persoanele care pot invoca prescriptia extinctiva. Astfel, Noul Cod Civil mentioneaza ca dreptul material la actiune (iar nu dreptul subiectiv material in substanta sa sau dr ...

Implicatiile Noului Cod civil in materie fiscala
... expertizele fiscale judiciare; contractul de fiducie in viziunea Noului Cod civil; noile prevederi in Codul civil despre obligatii; prevederi privind prescriptia extinctiva si teoria moderna a patrimoniului (diviziunea patrimoniului; mase patrimoniale; inclusiv fiduciare; patrimoniul de afecta^iune; ...

Legea aplicabila prescriptiei extinctive si decaderii
... re in termen, efecte) este legea in vigoare la data la care prescriptia a inceput sa curga. Practic, trebuie stabilit daca, pentru situatia concreta, prescriptia extinctiva a inceput sa curga potrivit dispozitiilor din reglementarea anterioara, iar in caz afirmativ aceasta reglementare se va aplica ...

Prescriptia extinctiva - Noile dispozitii generale in NCC
... in lipsa invocarii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. Regulile aplicabile prescriptiei extinctive * prescriptia extinctiva este reglementata prin lege; * este interzisa orice clauza prin care fie direct, fie indirect o actiune ar fi declarata impres ...

Va invitam la seminarul Influentele noului Cod civil asupra activitatii societatii comerciale
Pentru toti cei care doresc raspunsuri, clarificari si aplicatii practice cu privire la noile reglementari in vigoare de la 1 octombrie, Divizia Juridica a Rentrop & Straton organizeaza seminarul Influentele noului Cod civil asupra activitatii societatii comerciale. Participantii vor...

Lista actelor normative abrogate de Noul Cod Civil
... uletinul Oficial 9/1954, cu exceptia art. 30-43, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii 134/2010; p) Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat in Buletinul Oficial 11/1960; q) art. 1-33 si 36-147 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor ...

Distrugerea unui autoturism. Impacarea partilor
... daune de la cel ce s-a presupus ca este vinovat de producerea accidentului? Raspuns: Potrivit art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita, incepe sa curga de la data cand pagubitul ...

Examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc
In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000, privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului ministrului justitiei nr. 1588/C/18.07.2011, comunicam ca U.N.E.J. organizeaza in ziua de 29...

Termenul de prescriptie. Indemnizatia de neconcurenta
... ani de la data fiecarei scadente lunare sau dupa implinirea celor 2 ani? Raspuns: Conform prevederilor art. 1 din Decretul 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul ...

Directiva Parlamentului European privind medierea in materie civila si comerciala
... asurate ulterior. (24) Pentru a incuraja partile sa recurga la mediere, statele membre ar trebui sa se asigure ca normele lor privind decaderea si prescriptia extinctiva nu impiedica partile sa faca apel la procedurile judiciare sau la arbitraj in caz de esec al medierii. Statele membre ar trebui ...

Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
HOTARAREA NR. 04/2011 In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) - (4), art. 18 alin. (1) si (5), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011, cu...

Monitorul Oficial nr. 456 din 29 Iunie 2011
... stitutionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva Actul nr. 2221 din 28 Iunie 2011 Emitent: Ministerul Finantelor Publice Ordin privind stabilirea nivelului comisionului un ...

Comentariile Ministerului Justitiei cu privire la Concluziile preliminare si observatiile Raportorului special al ONU
... reformarii si modernizarii unor institutii fundamentale ale dreptului privat, cum ar fi proprietatea, obligatiile, garantiile, contractele, familia, prescriptia extinctiva, etc. institutii care functionau fie dupa reguli in buna masura reformate la nivel european, fie adoptate in perioada comunista ...

Codul Civil - CARTEA a VII-a - TITLUL II - Conflicte de legi
Codul Civil - CARTEA a VII-a - TITLUL II - Conflicte de legi Codul Civil - CAPITOLUL I - Persoane SECTIUNEA 1 - Persoana fizica Legea aplicabila starii civile si capacitatii Art. 2.572. - (1) Starea civila si capacitatea persoanei fizice sunt carmuite de legea sa nationala,...

Codul Civil - CARTEA a VI-a - TITLUL I - Prescriptia extinctiva
Codul Civil - CARTEA a VI-a - Despre prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor Codul Civil - TITLUL I - Prescriptia extinctiva Codul Civil - CAPITOLUL I - Dispozitii generale Obiectul prescriptiei extinctive Art. 2.500. - (1) Dreptul material la actiune, denumit in cont ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL VIII - Posesia
...   Alte dispozitii aplicabile  Art. 934. - Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza, in mod corespunzator, cu cele privitoare la prescriptia extinctiva.   SECTIUNEA a 3-a - Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta  Prezumtia de titlu de pr ...

Monitorul Oficial nr. 824 din 09 Decembrie 2010
... la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 720^1 din Codul de procedura civila si art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva Actul nr. 1409 din 02 Noiembrie 2010 Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de ...

Monitorul Oficial nr. 468 din 07 Iulie 2010
... a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva Actul nr. 754 din 01 Iunie 2010 Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitu ...

Monitorul Oficial nr. 368 din 04 Iunie 2010
... Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 1 teza intai din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva Actul nr. 651 din 11 Mai 2010 Emitent: Curtea Constitusionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neco ...

Aparitie editoriala: "Uzucapiunea sau prescriptia achizitiva"
... , in timp ce, cu privire la celelalte aspecte legate de termen, art. 934 face trimitere la dispozitiile cuprinse in cartea a VI-a, intitulata "Despre prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor". Codul civil reglementeaza in art. 1890 uzucapiunea de 30 de ani, cunoscuta si su ...

Monitorul Oficial nr. 53 din 22 Ianuarie 2010
... tutionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 si art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva si art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Actul nr. 1654 din 15 Decembrie 2009 Emitent: Curtea Co ...

Interdictia de vanzare intre soti
... re aveau posibilitatea sa ceara anularea lui in termenul de prescriptie de 3 ani, prevazut de dispozitiile art.3 din Decretul nr.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva. Avand in vedere ca actul aditional al carui anulare se solicita a inceput sa produca efecte in anul 1997, iar actiunea dedu ...

Monitorul Oficial nr. 712 din 22 Octombrie 2009
... tionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, precum si ale art. 1073 din Codul civil Actul nr. 1136 din 15 Septembrie 2009 Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei ...

Prescriptibilitatea drepturilor de creanta
... ctiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii (art. 1 si urm. din Decretul nr. 167/1958, privitor la prescriptia extinctiva, republicat in Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 15.07.1960). Termenul prescriptiei este de 3 ani. In cazul ...

Monitorul Oficial nr. 549 din 06 August 2009
... cizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. 1, art. 3 si art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva Actul nr. 885 din 16 Iunie 2009 Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de necon ...

Conditiile in care recunoasterea dreptului produce efecte juridice
... .304 pct.9 Cod procedura civila. (...) Recursul reclamantei nu este  fondat. Potrivit art.16 lit.a din Decretul nr.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva prescriptia  se intrerupe prin  recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia ...

Monitorul Oficial nr. 314 din 12 Mai 2009
... Decizia nr. 269 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva Monitorul Oficial nr. 0314 din 12 Mai 2009 Actul nr. 540 din 06 Mai 2009 Emitent: Guvernul Romaniei Hotarare pri ...

Noul cod civil
... ui, integrarea clauzelor-standard in contract, reducerea clauzei penale, repararea prejudiciului nepatrimonial s.a. - Cartea a VI-a, Despre prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor, preia, cu imbunatatiri substantiale, prevederile Decretului nr.167/1958, sistematizate pe pr ...

Monitorul Oficial nr. 563 din data de 25 iul 2008 - Decizii ale Curtii Constitutionale
... genta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania si ale art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privind prescriptia extinctiva Decizia nr. 852 din 8 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92 alin. (1) lit. ...

Monitorul Oficial nr. 473 din data de 26 iun 2008 - Decizii ale Curtii Constitutionale
... Decizia nr. 639 din 29 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva >>> Arhiva ...

Monitorul Oficial nr. 303 din data de 17 aprilie 2008 - Decizii ale Curtii Constitutionale
... sp; Decizia nr. 251 din 6 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva   Decizia nr. 280 din 11 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin ...

Monitorul Oficial nr. 65 din data de 28 ianuarie 2008
... nr. 33 din 15 ianuarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva    Decizia nr. 34 din 15 ianuarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 ...

Monitorul Oficial nr. 837 din data de 6 decembrie 2007
... n 8 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 2 teza a doua din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE 4. - Decizie a presedintelui Agentiei Nat ...

Monitorul Oficial nr. 804 din data de 26 noiembrie 2007
... nr. 967 din 30 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva Decizia nr. 976 din 6 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) li ...

Decretul nr. 167 din 10 aprilie1958 privitor la prescriptia extinctiva
Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958 privitor la prescriptia extinctiva Ultima modificare adusa prescriptiei extinctive s-a facut prin Decretul 218/1960 Art. 1 (1) Dreptul la actiune, avind un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabili ...

Codul civil - Despre Prescriptie
Codul civil Despre Prescriptie Dispozitiile privitoare la prescriptia extinctiva au fost abrogate prin Dec. nr. 167/1958 prvitor la prescriptia extinctiva. Dispozitiile decretului nu se aplica drepului la actiune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abitqatiune, servitute si ...

Examen Admitere Barou 2007 - Tematica si Bibliografia
Examen Admitere Barou 2007 Tematica si Bibliografia   I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT 1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat. 2. Primirea in profesia de avocat. 3. Incompatibilitati,...

Spete - contencios administrativ (pct. 21 - 23)
... ra cu sustinerea autorului exceptiei ca textul criticat vine in contradictie cu unele dispozitii ale Codului civil si Decretului nr. 167/1958 privind prescriptia extinctiva, Curtea nu se poate pronunta, intrucat, chiar daca ar fi reale, eventualele contradictii intre dispozitiile legale mentionate n ...

Spete - materie fiscala (pct. 31 - 35)
... n de prescriptie de 5 ani, in materie fiscala, mai lung decat termenul general de prescriptie de 3 ani, stabilit de Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, nu constituie o masura discriminatorie de aparare a proprietatii private a statului in raport cu proprietatea privata a altor ...

Tot ce trebuie sa stii despre colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile in 2015
Aspectele ce tin de colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile sunt numeroase si complexe. In mod concret, doar un specialist cu experienta solida poate obtine rezultate stralucite in acest domeniu. De ajutor pentru profesionistii din domeniul colecterii de debite comerciale si...

Ghid pentru recuperarea debitelor pentru practicienii dreptului
Colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile - conform noului Cod de procedura civil reprezinta un capitol din care numerosi juristi dau examen zilnic. Cateva dintre subiectele pe care practicienii dreptului trebuie sa le cunoasca in 2015: Abrogarea OG 5/2001 privind somatia de...

Monitorul Oficial nr. 461 din 26 Iunie 2015
... bile cu privire la modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 16 alin. 1 lit. a) si b) si art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat (Decretul nr. 167/1958), raportate la dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata uno ...

Colectarea si recuperarea debitelor comerciale si civile - conform noului Cod de procedura civila
Cunoasteti pasii pe care trebuie sa-i urmati in anumite situatii pentru a colecta si recupera debitele comerciale si civile conform noului cod de procedura civila? Cuprinsul lucrarii care ofera informatii sensibile pe acest domeniu: Capitolul 1: Obligatia de plata 1.1. Creante 1.2....

Prescrierea unei erori la calculul impozitului profit: Dupa cat timp este posibila?
Luam ca exemplu o societate ce presteaza servicii contabile. Asa cum se prevede in contractul de prestari servicii incheiat cu clientii, orice solicitare de dauna-interese poate fi solicitata de client in perioada de prescriptie legala. Vom afla in randurile urmatoare care este aceasta perioada...

Contestarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor in dreptul muncii
Litigiile generate de incheierea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se judeca in prima instanta de catre judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia. Contestarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face...

Prescriptia executarii amenzii contraventionale in dreptul muncii
Diferit de institutia prescriptiei aplicarii sanctiunii contraventionale, legiuitorul a reglementat si prescriptia executarii sanctiunii contraventionale. Spre deosebire de prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale, care determina imposibilitatea aplicarii unei sanctiuni...

Dreptul muncii: Prescriptia aplicarii amenzii contraventionale
Atentionam asupra faptului ca o fapta ilicita savarsita la un anumit moment poate fi sanctionata cu amenda contraventionala intr-un anumit interval de timp calculat de la savarsirea acesteia, denumit termen de prescriptie. Tinand cont de rolul preventiv al sanctiunilor contraventionale,...

Control ITM la angajator: Inmanarea sau comunicarea procesului-verbal de constare si sanctionare a contraventiilor si a instiintarii de plata
Atragem atentia ca in masura in care organele control care va viziteaza sunt constituite atat din reprezentantii ITM, cat si al IM cu siguranta activitatea dvs. face obiectul unei verificari speciale, care va avea un caracter cat se poate de meticulos si orientat spre rezultate...

Caz practic: Actiune penala impotriva angajatorului. Acesta refuza executarea hotararii judecatoresti!
Analizam in randurile urmatoare o speta deosebit de complexa, referitoare la modul in care se poate proceda in cazul unui angajator care refuza sa execute hotararea judecatoreasca. In detaliu, prezentam datele problemei: a). in anul 2009, mai exact la data de 20.03.2009 s-a adoptat de...

Monitorul Oficial nr. 461 din 26 Iunie 2015
... bile cu privire la modalitatea de interpretare a dispozitiilor art. 16 alin. 1 lit. a) si b) si art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat (Decretul nr. 167/1958), raportate la dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata uno ...

Efectele cererii de chemare in judecata
... Codul civil prevad ca termenul de prescriptie se intrerupe prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare. Pentru a intrerupe prescriptia extinctiva este necesar ca aceasta cerere sa fie efectiva. Pentru a fi efectiva, o cerere trebuie sa fie susceptibila de a se finaliza pri ...

Efectele cesiunii de creanta, intre parti si fata de terti
... nea, debitorul poate face plata cedentului, liberandu-se astfel de datorie, poate invoca compensatia cu o datorie mai veche a cedentului, poate opune prescriptia extinctiva cedentului. Este important de precizat ca cesiunea trebuie notificata si fidejusorului debitorului cedat in aceleasi conditi ...

Monitorul Oficial nr. 283 din 17 Aprilie 2014
... Codul civil si ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 si art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispozitiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, in referire la invocarea de catre instante, din oficiu ori de catre parti, dupa momentul procedural prevazut de ar ...

Statutul judecatorilor si procurorilor: Decizie nr. 60 din 2014 - Exceptie de neconstitutionalitate in Legea nr. 303 din 2004
... te in conformitate cu regula generala a inceputului cursului prescriptiei extinctive, si anume art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat in Buletinul Oficial nr. 11 din 15 iulie 1960, care leaga momentul inceputului cursului prescriptiei de data naster ...

Inalta Curte: Decizia nr. 1 - Interpretarea si aplicarea anumitor dispozitii din Legea nr. 71 din 2011 si Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil
... Codul civil si ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 si art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispozitiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, in referire la invocarea de catre instante, din oficiu ori de catre parti, dupa momentul procedural prevazut de ar ...

Prescriptia creantelor: aspecte esentiale si reglementari
... turilor juridice dintre ele, instanta venind sa constate intervenirea prescriptiei doar in cazul in care partea interesata o invoca. S-a spus ca prescriptia extinctiva inglobeaza in sine o actiune condamnatorie - dreptul de a obtine condamnarea paratului, si o actiune executorie - dreptul de a ...

Actiunea oblica - actiune cu caracter mixt
... sa (4)”. (1) Daca sunt indeplinite atat conditiile generale cat si cele specifice actiunii oblice; (2) Scurte consideratii in legatura cu prescriptia extinctiva in reglementarea noului Cod civil, Gabriela Cristina Frentiu- http://www.hamangiu.ro; (3) Doctrina anterioara Noului Cod civ ...

Inalta Curte: 2 RIL admise in sedinta din 17 februarie 2014
... rior datei de 1 octombrie 2011, implinite ori neImplinite la aceeasi data, raman supuse dispozitiilor art.18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, astfel incat atat instantele de judecata, din oficiu, cat si partile interesate pot invoca exceptia prescriptiei e ...

Codul Civil: Actualizat 2014
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*) (LEGE nr. 287/2009) EMITENT:     PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 15 iulie 2011 Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2011 Forma actualizata valabila la data de : 29 ianuarie...

Alte tag-uri asemanatoare: prescriptia, intrerupe prescriptia, prescriptia curge, invoca prescriptia, prescriptia poate, prescriptia extinctiva, ipoteca prescriptia, prescriptia pierderea, ipoteca prescriptia pierderea, prescriptia pierderea lucrului, prescriptia achizitiva, prescriptia achiziti, prescriptia extincti, prescriptia executar, prescriptia dreptului de optiune succesorala, 9679 prescriptia, 9679 prescriptia actiunii, prescriptia dreptului la actiune, Prescriptia extinctiva - Noile dispozitii generale in NCC,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]