Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

prescriptie

Prescriptia creantelor: Calculul prescriptiei si conventiile privitoare la prescriptie
Calculul prescriptiei Implinirea termenului prescriptiei se calculeaza potrivit art. 2552 si 2553 din noul Cod Civil. Cand termenul este stabilit pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an. Cand termenul se stabileste ...

Prescriptia creantelor: Definitia procedurii. Intreruperea prescriptiei
Termenul de prescriptie             Termenul general de prescriptie al creantelor este de 3 ani conform art. 2517 din noul Cod Civil. Creantele fiscale beneficiaza de un termen special de prescriptie care este de 5 ani si este reglemen ...

Conditii pentru suspendarea prescriptiei creantelor
Suspendarea prescriptiei             Conform art. 2532 din noul Cod Civil prescriptia se suspenda in urmatoarele situatii: - cat timp debitorul in mod deliberat ascunde creditorului existenta datoriei sau exigibilitatea acesteia; - in ...

Decizie ICCJ: RIL admis in materia prescriptiei extinctive
... referire la invocarea, de catre instante, din oficiu ori de catre parti, dupa momentul procedural prevazut de art. 2513 din Codul civil, a exceptiei prescriptiei extinctive, in cazul prescriptiilor incepute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, implinite si respectiv, neimplinite la data intrarii i ...

CCR: Inlaturarea prescriptiei executarii pedepsei pentru infractiunile de omor
Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins joi ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate privind inlaturarea prescriptiei executarii pedepsei pentru infractiunile de omor. Decizia este definitiva si general obligatorie. "Cu majoritate de voturi, Curtea a respins exceptia de n ...

Prescriptie datorii neachitate
... fi solicitata plata ei de catre furnizor? Ce inregistrari trebuie facute in contabilitate pentru prescrierea ei? Raspuns: Termenul general de prescriptie al unei datorii este de 3 ani, conform prevederilor art. 2517 din Codul civil adoptat prin Legea 287/2009, republicata cu modificarile si ...

Intreruperea termenului de prescriptie
... ectificata? Exista si alte implicatii fiscale sau contabile? De ex: atragerea unui control din partea autoritatilor fiscale? Care este termenul de prescriptie pentru aceasta rectificare: 5+1 ani de la data rectificarii sau 5+1 de la data declaratiei 101 (initial depusa pentru 2009)? In afara fact ...

Model actiune in constatarea intervenirii prescriptiei
... sa refuz plata acestei sume de bani, in conformitate cu prevederile art. 2506 alin. (2) Cod Civil, care arata ca „Dupa implinirea termenului de prescriptie, cel obligat poate sa refuze executarea prestatiei”.     Ca urmare a acestei situatii, va rog sa pronuntati o hotara ...

Termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru persoana fizica
Termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru persoana fizica sunt: a) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani; b) 10 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai ...

Regulile generale aplicabile prescriptiei extinctive
In ceea ce priveste regulile generale aplicabile prescriptiei extinctive, Noul Cod Civil [1] reglementeaza acum anumite aspecte ce in trecut, in lipsa unor prevederi specifice sau din cauza unor dispozitii legale (aparent) contradictorii[2], au constituit obiectul unor ample interpretari doctrinar ...

Monitorul Oficial nr. 581 din 03 August 2015
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURA ...

Monitorul Oficial nr. 517 din 10 Iulie 2015
... r. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind uti ...

Modele de cereri si actiuni in justitie in conformitate cu noul Cod civil!
...     Actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias     Actiune in constatarea intervenirii prescriptiei     Cerere de chemare judecata (actiune in pretentii)     Cerere de admitere a creantei asupra averii deb ...

Opinia consultantului cu privire la reverificarea unor perioade supuse inspectiei fiscale
... ce alt mod, de natura sa modifice rezultatele controlului fiscal anterior. Organul fiscal competent poate solicita, pana la implinirea termenului de prescriptie reverificarea unei perioade impozabile, prin intocmirea unui referat in care sunt prezentate motivele solicitarii. Referatul este supus ap ...

Monitorul Oficial nr. 224 din 02 Aprilie 2015
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se ...

Litigii rezultate din executarea contractelor de achizitie publica, 1 aprilie
... cu solutionarea unui astfel de litigiu; 13.00 – 15.00 – Networking Lunch; 15.00 – 17.00 – SESIUNEA a II-a; - Termenele de prescriptie a dreptului material la actiune; - Modalitatea de determinare a termenelor de prescriptie; - Utilizarea mecanismelor contractuale de sol ...

Monitorul Oficial nr. 172 din 12 Martie 2015
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURA ...

Prescrierea unei erori la calculul impozitului profit: Dupa cat timp este posibila?
... m se prevede in contractul de prestari servicii incheiat cu clientii, orice solicitare de dauna-interese poate fi solicitata de client in perioada de prescriptie legala. Vom afla in randurile urmatoare care este aceasta perioada de prescriptie legala si care sunt cauzele ce pot intrerupe prescri ...

Faptul juridic licit: Plata nedatorata
... ie proprie. Restituirea nu poate fi dispusa atunci cand, in urma platii, cel care a primit-o cu buna-credinta a lasat sa se implineasca termenul de prescriptie ori s-a lipsit, in orice mod, de titlul sau de creanta sau a renuntat la garantiile creantei. In acest caz, cel care a platit are drept ...

Monitorul Oficial nr. 815 din 07 Noiembrie 2014
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se ...

Monitorul Oficial nr. 775 din 24 Octombrie 2014
... carea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind uti ...

Monitorul Oficial nr. 755 din 16 Octombrie 2014
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se ...

117 Modele de cereri si actiuni in justitie
...     Actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias     Actiune in constatarea intervenirii prescriptiei     Cerere de chemare judecata (actiune in pretentii)     Cerere de admitere a creantei asupra averii deb ...

Prescriptia executarii amenzii contraventionale in dreptul muncii
Diferit de institutia prescriptiei aplicarii sanctiunii contraventionale, legiuitorul a reglementat si prescriptia executarii sanctiunii contraventionale. Spre deosebire de prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale, care determina imposibilitatea aplicarii unei sanctiuni contravention ...

Dreptul muncii: Prescriptia aplicarii amenzii contraventionale
... n anumit moment poate fi sanctionata cu amenda contraventionala intr-un anumit interval de timp calculat de la savarsirea acesteia, denumit termen de prescriptie. Tinand cont de rolul preventiv al sanctiunilor contraventionale, posibilitatea sanctionarii unei fapte ilicite indiferent de intervalu ...

Caz practic: Actiune penala impotriva angajatorului. Acesta refuza executarea hotararii judecatoresti!
... termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. Potrivit alin. (2) al aceluiasi articol 171 din Codul muncii, termenul de prescriptie prevazut la alin. (1)  este intrerupt in cazul in care intervine o  recunoastere din partea debitorului cu privire la drepturile ...

Monitorul Oficial nr. 557 din 28 Iulie 2014
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se ...

Procedura prealabila incheierii contractului de mediere
... participarii sau participarea la sedinta de informare nu constituie o recunoastere a dreptului ce ar face obiectul litigiului si nu intrerupe cursul prescriptiei. Acest articol reprezinta un extras din Manualul Mediatorului de Succes ...

Monitorul Oficial nr. 489 din 01 Iulie 2014
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURA ...

Monitorul Oficial nr. 422 din 06 Iunie 2014
... tarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind uti ...

Efectele cererii de chemare in judecata
... spectarea prevederilor art. 143 si 189 din Codul de procedura civila. Efectele cererii de chemare in judecata sunt urmatoarele: 1) Intreruperea prescriptiei extinctive – art. 2537 alin. (2) si art. 2539 din Codul civil prevad ca termenul de prescriptie se intrerupe prin introducerea unei ...

Clasificarea creantelor. Elemente esentiale si delimitari juridice
...    Este o executie vremelnica reglementata de Codul de Procedura Civila.   Exceptand creantele fiscale, care au un regim special al prescriptiei si al recuperarii – guvernat de Codul Fiscal si de Codul de Procedura Fiscala, celelalte tipuri de creante se circumscriu majoritat ...

Prescriptia creantelor: Calculul prescriptiei si conventiile privitoare la prescriptie
Calculul prescriptiei Implinirea termenului prescriptiei se calculeaza potrivit art. 2552 si 2553 din noul Cod Civil. Cand termenul este stabilit pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an. Cand termenul se stabileste ...

Monitorul Oficial nr. 360 din 15 Mai 2014
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 15 mai 2014 8. &# ...

Prescriptia creantelor: Definitia procedurii. Intreruperea prescriptiei
Termenul de prescriptie             Termenul general de prescriptie al creantelor este de 3 ani conform art. 2517 din noul Cod Civil. Creantele fiscale beneficiaza de un termen special de prescriptie care este de 5 ani si este reglemen ...

Monitorul Oficial nr. 348 din 12 Mai 2014
... indicatiilor sau neincluderea medicamentelor in Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 12 mai 2014 5. & ...

Conditii pentru suspendarea prescriptiei creantelor
Suspendarea prescriptiei             Conform art. 2532 din noul Cod Civil prescriptia se suspenda in urmatoarele situatii: - cat timp debitorul in mod deliberat ascunde creditorului existenta datoriei sau exigibilitatea acesteia; - in ...

Monitorul Oficial nr. 319 din 30 Aprilie 2014
... le pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizand aplicarea legii penale mai favorabile pe institutii autonome, respectiv daca institutia prescriptiei raspunderii penale reprezinta o institutie autonoma sau nu fata de institutia pedepsei EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - COM ...

Noul Cod Penal: Cauzele care inlatura consecintele condamnarii
... hisorii; d) 10 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii pe viata, considerata executata ca urmare a gratierii, a implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau a liberarii conditionate. In ceea ce priveste reabilitarea judecatoreasca, la art. 168 se delimiteaza cele do ...

Prescriptia creantelor: Aspecte esentiale si exceptii
... bilitatea titularului dreptului de creanta de a obtine obligarea subiectului pasiv la executarea obligatiei corelative. Rezulta ca dupa implinirea prescriptiei creantei, creditorul nu mai poate constrange debitorul sa faca plata, iar debitorul poate sa refuze sa o faca. Dar plata facuta de debit ...

Logodna, in lumina Codului Civil actualizat
... i mult, alin. (2) arata ca este obligat sa despagubeasca partea care adeterminat, din culpa, cealalta parte sa rupa logodna. Care este termenul de prescriptie? Dreptul la actiune intemeiat pe dispozitiile art. 268 si 269 se prescrie intr-un an de la ruperea logodnei, conform art. 270 din Codul Ci ...

Monitorul Oficial nr. 283 din 17 Aprilie 2014
... referire la invocarea de catre instante, din oficiu ori de catre parti, dupa momentul procedural prevazut de art. 2.513 din Codul civil, a exceptiei prescriptiei extinctive, in cazul prescriptiilor incepute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, implinite si, respectiv, neimplinite la data intrarii ...

DECIZIE nr. 115 din 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a anumitor prevederi Codul de procedura civila
... ar trebui sa afecteze dreptul reclamantului in chiar substanta sa, mai ales in conditiile in care exercitiul acestui drept este supus unui termen de prescriptie redus. De altfel, orice conditionare formala nu trebuie sa aduca atingere substantei dreptului, fiecare persoana avand dreptul la o examin ...

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor
... spagubiri impotriva magistratului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de prejudicii. (8) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune in toate cazurile prevazute de prezentul articol este de un an. ART. 95 (1) Orice persoana poate sesiza Consiliul ...

Statutul judecatorilor si procurorilor: Decizie nr. 60 din 2014 - Exceptie de neconstitutionalitate in Legea nr. 303 din 2004
... ul de acces la justitie nu este unul absolut, ci trebuie exercitat cu respectarea conditiilor stabilite de lege. Astfel, reglementarea unui termen de prescriptie a dreptului la actiune pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erorile judiciare, fara a fi prevazut si un termen pentru solutionarea ...

Inalta Curte: Decizia nr. 1 - Interpretarea si aplicarea anumitor dispozitii din Legea nr. 71 din 2011 si Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil
... referire la invocarea de catre instante, din oficiu ori de catre parti, dupa momentul procedural prevazut de art. 2.513 din Codul civil, a exceptiei prescriptiei extinctive, in cazul prescriptiilor incepute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, implinite si, respectiv, neimplinite la data intrarii ...

Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale din 07.04.2014
... si art. 98 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele si taxele aflate in cadrul termenului de prescriptie. Perioada supusa verificarii fiscale este perioada impozabila definita de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si com ...

Monitorul Oficial nr. 255 din 8 Aprilie 2014
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... l unei examinari preliminare sau in scopul declansarii unei investigatii in legatura cu o anumita incalcare a legii va intrerupe cursul termenelor de prescriptie prevazute la art. 61. Intreruperea termenului de prescriptie va avea efect de la data comunicarii actiunii intreprinse de catre Consiliul ...

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi*)
... valorice minime de la care conturile prevazute la art. 26 sunt supuse controlului sau in fiecare exercitiu bugetar, astfel incat in termenul legal de prescriptie sa se asigure verificarea tuturor conturilor.     ART. 28     (1) Curtea de Conturi efectueaza auditul per ...

Ce este retransmiterea succesorala. Definitii si caz practic
... doar ca X sa nu fi renuntat la mostenire sau sa nu o fi acceptat, iar mostenitorii lui X sa-si exercite acest drept de optiune inaintea intervenirii prescriptiei. Daca X decedeaza inauntrul termenului de optiune succesorala, odata cu mostenirea sa si a lui Y, el transmite si dreptul de optiune s ...

Monitorul Oficial nr. 215 din 26 Martie 2014
... r. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind uti ...

Legea nr. 82/ 2012, republicata, privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice
... eaza la sediul parchetului, in locuri speciale, in plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii, si se pastreaza pana la indeplinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei, cand se distruge, incheind un proces-verbal in acest sens.   &nb ...

Prescriptia creantelor: aspecte esentiale si reglementari
... il, prescriptia este reglementata in Cartea a VI-a, Titlul I, art. 2500-2544. Nu s-au preluat doar dispozitiile Decretului nr. 167/1958 in materie de prescriptie extinctiva, legiuitorul a optat pentru reformarea institutiei prescriptiei care beneficiaza acum de o reglementare distincta. Obiectul ...

Ordinul MFP nr. 295/2014 aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru IMM
... si datorie publica. Aceasta va verifica cererea sub aspectul realitatii si exactitatii celor solicitate, precum si al incadrarii in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor in cauza.     2. Cererea de restituire se solutioneaza in term ...

Specialistii raspund: Cum recuperam creantele cand debitorul se afla deja in insolventa?
... ;               Dupa deschiderea procedurii insolventei se suspenda termenul de prescriptie pentru toate creantele creditorilor si nici o penalitate sau dobanda nu se poate adauga creantelor dupa deschiderea procedurii insolventei ...

Procedura de drept comun: Termenul de introducere al actiunii si Instanta competenta
Termenul de introducere al actiunii Termenul de introducere al actiunii reprezinta de fapt termenul general de prescriptie a creantelor care este de 3 ani de la data scadentei. Deci doar in intervalul de 3 ani de la scadenta creantei poate fi introdusa actiunea de recuperare a acestora si obti ...

Inalta Curte: 2 RIL admise in sedinta din 17 februarie 2014
... 8 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, astfel incat atat instantele de judecata, din oficiu, cat si partile interesate pot invoca exceptia prescriptiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar In litigii Incepute dupa 1 octombrie 2011. Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 51 ...

Cereri si actiuni cu privire la dreptul de proprietate: Uzucapciune Extratabulara
... obilului situat in ....., str. .... nr...., sector ..... compus din teren in suprafata de ... mp si constructie, avand .... camere si bucatarie, prin prescriptie achizitiva de 10 de ani, ca efect al jonctiunii posesiilor.         NOTA:        ...

Noul cod, raiul infractorilor sau iad curat?
... od, chiar daca pedepsele sunt mai mici. Sunt cateva elemente care sunt strans legate intre ele care ne pot duce la aceasta concluzie. Termenele de prescriptie speciala, este o data si inca o data, nu doar la jumatate cum a fost inainte. Nu mai spun ca in caz de concurs (n.r. de infractiuni) si de ...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
... a poate fi repetata dupa implinirea termenului legal, iar in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), oricand.     (3) In cazul prescriptiei executarii pedepsei, nu poate depune cerere de reabilitare persoana prevazuta la art. 530 alin. (1), daca lipsa executarii este imputabil ...

Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal art. 14-28
... sp;  ART. 18     Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului     In caz de amnistie, de prescriptie, de retragere a plangerii prealabile, de existenta a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori in cazul renuntarii la urmarire ...

Hotararea nr. 89 din 23 ianuarie 2014. Activitatea de supraveghere a privarii de libertate
... rii persoanei condamnate, in cazul in care exista indicii ca aceasta a consumat substante stupefiante, alcool ori substante toxice sau a ingerat fara prescriptie medicala medicamente de natura a crea tulburari de comportament;     h) efectueaza controale la fata locului, in locurile ...

Cauzele care inlatura consecintele condamnarii - art. 165-172
... nchisorii; d) 10 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii pe viata, considerata executata ca urmare a gratierii, a implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau a liberarii conditionate. (2) Condamnatul decedat pana la implinirea termenului de reabilitare poate fi reabili ...

Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei - art. 160-164
... ici in cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) lit. b) pentru care, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii, nu s-a implinit termenul de prescriptie a executarii. Art. 162: Termenele de prescriptie a executarii pedepsei (1) Termenele de prescriptie a executarii pedepsei pentru perso ...

Cauzele care inlatura raspunderea penala art. 152-159
... . (3) Prescriptia nu inlatura raspunderea penala nici in cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a implinit termenul de prescriptie, generala sau speciala, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii. Art. 154: Termenele de prescriptie a raspunderii penale (1) ...

Raspunderea penala a persoanei juridice - art. 135-151
... ge pentru persoana fizica, dispozitiile art. 153-156 aplicandu-se in mod corespunzator. Art. 149: Prescriptia executarii pedepsei (1) Termenul de prescriptie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. (2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor jur ...

Minoritatea art. 113-134
... leaza, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 129 alin. (2) -(4) . Art. 131: Prescriptia raspunderii penale a minorilor Termenele de prescriptie a raspunderii penale, prevazute in art. 154, se reduc la jumatate pentru cei care la data savarsirii infractiunii erau minori si se intrer ...

Pedepsele - art. 53-106
... pedepsei sub supraveghere; c) dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate. (2) In cazul in care s-a dispus liberarea ...

DNA: Risc major ca eficienta investigatiilor sa fie diminuata de noile coduri
... prezent cu inchisoare de la 10 la 20 de ani, insa conform noilor reglementari, ele ar putea primi termen de inchisoare de la 1 la 5 ani, termenul de prescriptie reducandu-se de la 15 la 5 ani. "Avand in vedere ca multe inselaciuni comise in dauna statului, precum cele savarsite cu ocazia re ...

Recuperarea debitelor: Drepturile debitorului
... turile debitorului acestea ar fi: esalonarea sau amanarea platii; stingerea platii prin compensatie sau dare in plata; invocarea prescriptiei. a. Esalonarea sau amanarea platii In primul rand, debitorul trebuie sa incerce sa gaseasca modalitatea de solutionare amiabila cu ...

Ati asteptat prea mult dupa banii dvs.? Iata cum sa ii recuperati rapid!
... asteptati pana se prescrie dreptul la actiune si sa nu mai puteti sa va recuperati creantele restante. Daca e vorba de debite obisnuite, termenul de prescriptie este de 3 ani si incepe sa curga de la scadenta creantei. Daca nu incercati sa va recuperati banii inauntrul acestui termen, dupa implinir ...

Codul Civil: Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor
... VI-a sunt cuprinse in art. 201-205 din Legea nr. 71/2011.      Cuprins: CAP. I - Dispozitii generale CAP. II - Termenul prescriptiei extinctive CAP. III -     Cursul prescriptiei extinctive CAP. IV - Implinirea prescriptiei     ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... itiile art. 1.213 privitoare la adaptarea contractului se aplica in mod corespunzator.     ART. 1.223     Termenul de prescriptie     (1) Dreptul la actiunea in anulare sau in reducerea obligatiilor pentru leziune se prescrie in termen de un an de la d ...

Monitorul Oficial nr. 43 din 20 Ianuarie 2014
... tarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privi ...

Care sunt efectele cererii de chemare in judecata
... Modele de cereri si actiuni conform noului Cod de procedura civila" efectele cererii de chemare in judecata sunt urmatoarele: 1) Intreruperea prescriptiei extinctive – art. 2537 alin. (2) si art. 2539 din Codul civil prevad ca termenul de prescriptie se intrerupe prin introducerea unei ...

Inalta Curte: RIL-uri admise 2013
... e de masa, tichete cadou, prima de Pasti, prima de Craciun, drepturi speciale pentru mentinerea sanatatii si securitatii muncii, etc.) si termenul de prescriptie aplicabil cererilor avand un asemenea obiect. Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. 4 Cod procedura civila adoptat prin Le ...

Procedura prealabila incheierii contractului de mediere
... participarii sau participarea la sedinta de informare nu constituie o recunoastere a dreptului ce ar face obiectul litigiului si nu intrerupe cursul prescriptiei. sursa: Manualul Mediatorului - Succes Garantat >>> ...

Codul Civil: Transmisiunea si partajul mostenirii
... ;  (3) Termenului prevazut la alin. (1) i se aplica prevederile cuprinse in cartea a VI-a referitoare la suspendarea si repunerea in termenul de prescriptie extinctiva.     ART. 1.104     Prorogarea termenului     (1) In cazul in care succesibilul ...

Codul Civil: Liberalitatile
... au asistenta religioasa in timpul bolii care este cauza a decesului.     (4) Daca dispunatorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescriptie a dreptului la actiunea in anulare curge de la data la care mostenitorii au luat cunostinta de existenta liberalitatii.     ...

Codul Civil: Posesia
... citare a actiunii posesorii     (1) In caz de tulburare ori de deposedare, pasnica sau violenta, actiunea se introduce in termenul de prescriptie de un an de la data tulburarii sau deposedarii.     (2) Daca tulburarea ori deposedarea este violenta, actiunea poate fi i ...

Codul Civil: Cartea funciara
... rtii funciare.     ART. 909     Termenele de exercitare a actiunii in rectificare     (1) Sub rezerva prescriptiei dreptului la actiunea in fond, actiunea in rectificare este imprescriptibila fata de dobanditorul nemijlocit, precum si fata de tertul ca ...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
... poate sa ceara, in termen de 3 ani, incetarea dreptului de superficie sau repunerea in situatia anterioara. In al doilea caz, curgerea termenului de prescriptie de 3 ani este suspendata pana la expirarea duratei superficiei.     (4) Titularul poate dispune in mod liber de dreptul sa ...

Codul Civil: Proprietatea privata
... nbsp;  ART. 620     Prescriptia actiunii in despagubire si restituirea despagubirii incasate     (1) Termenul de prescriptie pentru dreptul la actiunea in despagubire pe care o are proprietarul fondului aservit impotriva proprietarului fondului dominant incepe sa ...

Codul civil: Rudenia
... nlaturata daca pretinsul tata dovedeste ca este exclus ca el sa il fi conceput pe copil.     ART. 427     Termenul de prescriptie     (1) Dreptul la actiunea in stabilirea paternitatii nu se prescrie in timpul vietii copilului.     (2) ...

Codul Civil: Casatoria
... at pe celalalt sa rupa logodna poate fi obligata la despagubiri in conditiile alin. (1).     ART. 270     Termenul de prescriptie     Dreptul la actiune intemeiat pe dispozitiile art. 268 si 269 se prescrie intr-un an de la ruperea logodnei.  & ...

Codul Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale
... ar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, daca vatamarea este imputabila autorului faptei prejudiciabile. In aceste cazuri, dreptul la actiune este supus prescriptiei extinctive.     ART. 254     Apararea dreptului la nume     (1) Cel al carui nume este co ...

Codul civil: Titlul Preliminar
... lege, ea poate produce efecte achizitive in favoarea tertilor dobanditori de buna-credinta.     (4) Publicitatea nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive, afara de cazul in care prin lege se dispune altfel.     ART. 21     Prezumtiile    ...

Decizie ICCJ: RIL admis in materia prescriptiei extinctive
... referire la invocarea, de catre instante, din oficiu ori de catre parti, dupa momentul procedural prevazut de art. 2513 din Codul civil, a exceptiei prescriptiei extinctive, in cazul prescriptiilor incepute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, implinite si respectiv, neimplinite la data intrarii i ...

CCR: Inlaturarea prescriptiei executarii pedepsei pentru infractiunile de omor
Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins joi ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate privind inlaturarea prescriptiei executarii pedepsei pentru infractiunile de omor. Decizia este definitiva si general obligatorie. "Cu majoritate de voturi, Curtea a respins exceptia de n ...

CSM: Modificarea Codului Penal
... rea articolului 124 din actualul Cod penal si completarea articolului 156  din noul cp cu alte doua alineate, care, in esenta, reduc termenul de prescriptie speciala Se constata ca aceasta propunere de modificare reprezinta chiar forma art. 124 Cod penal, anterioara modificarii prin Legea nr. ...

UNEJ: Admitere Executor Judecatoresc
... ctii de specialitate juridica        DREPT PROCESUAL CIVIL 1. – subiectul nr. 7: Repunerea in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita (art. 709 N.C.P.C.)  3,50 p.           Notiun ...

Insolventa transfrontaliera - Codul Insolventei 2013
... a in conditiile prevazute la art. 293.     (5) Recunoasterea procedurii straine principale impiedica inceperea curgerii termenului de prescriptie a cererilor si actiunilor prevazute la alin. (1), iar daca acestea sunt deja pornite, recunoasterea procedurii straine principale reprezin ...

Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa - Codul Insolventei 2013
... judiciar nesocoteste din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material ori procesual.     (7) Termenul de prescriptie a dreptului la actiunea in raspundere este de un an. ...

Situatia unor acte juridice a debitorului - Codul Insolventei 2013
... ntract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterala. In vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, intr-un termen de prescriptie de 3 luni de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate sa denunte orice contract, inchirierile ...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61.     ART. 79     Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor prevazute la art. 75 alin. (1).     ART. 80     (1) Nicio dobanda, majorare sau penalitate de ...

Procedurile de prevenire a insolventei - Codul insolventei 2013
... tararii de constatare a concordatului preventiv se suspenda de drept urmaririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a creantelor acestora contra debitorului.     (2) De la aceeasi data se suspenda de ...

Legea Insolventei: Titlul III Insolventa Transfrontaliera
... rea in conditiile prevazute la art. 293. 5)    Recunoasterea procedurii straine principale impiedica inceperea curgerii termenului de prescriptie a cererilor si actiunilor prevazute la alin. (1), iar daca acestea sunt deja pornite, recunoasterea procedurii straine principale reprezin ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... uare efectuata de catre un evaluator desemnat conform art. 61 alin.(1). Art. 79    Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor prevazute la art. 75 alin. (1). Art. 80     1)    Nicio dobanda, majorare sau penalitate de ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... tararii de constatare a concordatului preventiv se suspenda de drept urmaririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a creantelor acestora contra debitorului. (2)    De la aceeasi data se suspenda de ...

Noile tarife pentru eliberarea pasaportului
... r-o gresita interpretare a legii. (2) In cazurile prevazute la alin. (1), contribuabilul va depune la organul fiscal competent, in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire insotita de documentul de plata, in original, care confirma plata taxei, documen ...

RIL admis: Metode subsidiare de comunicare
... e sa procedeze la comunicarea actului prin afisare la domiciliul sau sediul contravenientului.     In aceasta ipoteza, intervenirea prescriptiei executarii sanctiunii contraventionale si momentul de la care curge termenul de decadere pentru introducerea plangerii contraventionale s ...

Monitorul Oficial nr. 525 din 21 August 2013
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008     Ordinul nr. 13 ...

Nulitatea fuziunii
... n conformitate cu art.37, sau daca hatararea uneia dintre adunarile generale care au votat proiectul fuziunii este nula sau anulabila. Termenul de prescriptie pentru declansarea procedurii de anulare si de declaratie a nulitatii fuziunii este de 6 luni de la data  la care fuziunea a devenit ...

ICCJ a decis: Comunicarea procesului verbal de contraventie
... uie sa procedeze la comunicarea actului prin afisare la domiciliul sau sediul contravenientului.     In aceasta ipoteza, intervenirea prescriptiei executarii sanctiunii contraventionale si momentul de la care curge termenul de decadere pentru introducerea plangerii contraventionale s ...

Model: Contract de renta viagera
... . V. INCETAREA CONTRACTULUI 5.1. Prezentul contract de renta viagera incetea za: a) la moartea credirentierului; b) la implinirea termenului de prescriptie; c) ca urmare a rezolutiunii3). VI. CLAUZE FINALE 6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat int ...

Sanctiune disciplinara:Termenul limita de aplicare a sanctiunii
... e in care sanctiunea disciplinara a fost aplicata dupa efectuarea cercetarii prealabile disciplinare, momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie de 30 de zile prevazut de art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, este data la care rezultatele cercetarii, concretizate prin rap ...

Cresc amenzile de circulatie. Este solutia MAI o idee buna?
... pozitive de comunicare in timpul conducerii. Se ia in caclul modificarea OG nr.2/2001, dupa cum urmeaza: 1. majorarea la 2 luni a termenului de prescriptie a executarii sanctiunilor contraventionale daca procesul-verbal nu este comunicat contravenientului [modificarea art. 14 alin.(1)]. Termen ...

Mediere transfrontaliera: Ghidul de bune practici
... u va impiedica partile sa initieze ulterior o procedura judiciara sau arbitrala. De aceea, pe perioada desfasurarii medierii, curgerea termenelor de prescriptie sau decadere vor fi suspendate. Medierea in intelesul Directivei este organizata cu respectarea urmatoarelor principii: • Poate ...

INM: Tematica pentru concurs
...    Prescriptia extinctive si decaderea -    dispozitii generale: notiune. efeete. delimitare; -    domeniul prescriptiei extinctive: -    termenele de preseriptie extinctive: -    cursul prescriptiei extinctive (inceput, suspe ...

Compensare impozit: Care este temeiul legal?
... ia fiscala dar si obligatia fiscala restanta sau cu termen ulterior care urmeaza a fi stinsa in cadrul procedurii. In ceea ce priveste termenul de prescriptie aplicabil situatiei analizate "Codul de procedura fiscala reglementeaza in cuprinsul art. 135 dreptul societatii de a cere compensare ...

Monitorul Oficial nr. 355 din 14 Iunie 2013
    Decizia nr. 277/2013, Consiliul National al Audiovizualului     Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare a licentei si a deciziei de autorizare audiovizuala, cu exceptia celor pentru...

Monitorul Oficial nr. 354 din 14 Iunie 2013
    Ordinul nr. 998/2013, Ministerul Economiei     Ordinul nr. 998/2013 privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT CR 1-2013 “Tarife pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnica si alte activitati la instalatii sub presiune, instalatii de...

Monitorul Oficial nr. 339 din 10 Iunie 2013
... indicatiilor sau neincluderea medicamentelor in Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala ...

Actiune in rezolutiunea unui contract
... ori, dupa caz, in alte registre publice, pentru a fi opozabila tertilor. Declaratia de rezolutiune sau de reziliere trebuie facuta in termenul de prescriptie prevazut de lege pentru actiunea corespunzatoare acestora. Declaratia de rezolutiune este irevocabila de la data comunicarii ei catre d ...

Nulitatea casatoriei si efectele acesteia
... itori. Lipsa incuviintarilor sau autorizarii poate fi invocata numai de cel a carui incuviintare sau autorizare era necesara.   Termenul de prescriptie este de 6 luni si curge de la data cand cel a carui incuviintare sau autorizare era necesara a luat cunostinta de incheierea casatoriei, d ...

Codul de procedura penala: Reguli de baza si actiunile in procesul penal (art. 1 - art. 24)
... iuni altele decit cele prevazute de legea penala, sesizeaza organul competent.     Continuarea procesului penal in caz de amnistie, prescriptie sau retragere a plangerii prealabile ori de existenta a unei cauze de nepedepsire     ART. 13     (1) In c ...

Codul de procedura civila: Eficacitatea hotarrilor straine ( art. 1093 - art. 1109)
... ri poate accepta documente echivalente sau, daca se considera suficient edificata, sa dispenseze partea de producerea lor. Art. 1101: Intreruperea prescriptiei Cererea de recunoastere a hotararii straine intrerupe prescriptia dreptului de a obtine executarea silita. Art. 1102: Citarea partilo ...

Codul de procedura civila: Procedura partajului judiciar ( art. 979 - art. 995)
... ilor prevazute la art. 988 nu poate fi cenzurata pe calea recursului. (4) Executarea cu privire la bunurile impartite poate fi ceruta in termenul de prescriptie de 10 ani prevazut la art. 706. Art. 996: Revendicarea bunurilor atribuite (1) In cazul in care partile declara in mod expres ca nu so ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... leArt. 829 alin. (2) , cererea de evictiune se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara. Aceasta prescriptie curge si impotriva minorilor si persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca. Art. 861: Suspendarea impartelii pretului (1) In cazu ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... toresc, vor fi platite de creditor, care le va putea recupera de la debitor cand starea patrimoniala a acestuia o va permite, inauntrul termenului de prescriptie. (6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, incheierea constituie titlu executoriu atat pentru creditor, cat si pentru exe ...

Prescriptie datorii neachitate
... fi solicitata plata ei de catre furnizor? Ce inregistrari trebuie facute in contabilitate pentru prescrierea ei? Raspuns: Termenul general de prescriptie al unei datorii este de 3 ani, conform prevederilor art. 2517 din Codul civil adoptat prin Legea 287/2009, republicata cu modificarile si ...

Model: Actiune in recuperarea pagubelor provocate de animale
... . 6. Este important de mentionat data producerii pagubei sau data la care reclamantul a luat cunostinta de paguba, pentru determinarea termenului de prescriptie. 7. Se indica textul de lege ce indreptateste reclamantul la admiterea actiunii: art. 1375 Cod civil. Potrivit art. 1499 Cod civil, cel c ...

RIL admis: Restituirea prin echivalent a bunurilor confiscate prin hotarari de condamnare
... completarile ulterioare. Solicitand admiterea recursului in interesul legii, subliniaza si utilitatea demersului, fata de faptul ca, desi termenul de prescriptie pentru introducerea cererilor de despagubiri s-a implinit, pe rolul curtilor de apel se afla inca asemenea cauze, ce pot fi solutionate d ...

Model: Decizie de concediere
... ;………………………….……………… (11) Termenele de prescriptie prevazute pentru angajarea raspunderii disciplinare …………………………&hell ...

Procedura prealabila incheierii contractului de mediere
... Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului. Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspenda incepand cu data semnarii contractului de mediere, pana la inchi ...

Timbru de mediu: Cat, cine si mai ales de ce
... autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie in termenul de prescriptie prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza procedurii stabilite in nor ...

Plata nedatorata
... ie proprie. Restituirea nu poate fi dispusa atunci cand, in urma platii, cel care a primit-o cu buna-credinta a lasat sa se implineasca termenul de prescriptie ori s -a lipsit, in orice mod, de titlul s au de creanta sau a renuntat la garantiile 20 creantei. In acest caz, cel care a pl atit are ...

Seminar INM: Practica neunitara in materia civila
... o;Vanzatorul este tinut sa inapoieze pretul in intregime...”    * Problema momentului la care incepe sa curga termenul general de prescriptie de 3 ani.  Regresul asiguratorului cu contract de asigurare facultativa cu privire la prejudiciul cauzat prin  accidente de circ ...

Monitorul Oficial nr. 191 din 04 Aprilie 2013
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate     Actul din 2013, Partide Politice     privin ...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
... nulitatilor relative, efectele nulitatii actelor juridice civile). 3. Prescriptia extinctiva. Definitie. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul prescriptiei extinctive. Termenele de prescriptie extinctiva. Cursul prescriptiei extinctive (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in termen). ...

Monitorul Oficial nr. 141 din 18 Martie 2013
    Ordinul 349/2013, Ministerul Economiei     Ordin privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT C3-2012 “Butelii cu capacitate pana la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”     Prescriptia tehnica din 2013, Ministerul...

Cercetare disciplinara: Suspendare CIM si radiere sanctiuni
... iu de 6 luni de la data savarsirii faptei. Practica judiciara si doctrina au statuat ca termenele de 30 de zile, respectiv de 6 luni sunt termene de prescriptie extinctiva, pe cale de consecinta sunt susceptibile de suspendare si intrerupere. Prin urmare, pe perioada concediului medical si a conce ...

Proiect: Se modifica organizarea Ministerului Justitiei
... 0 de zile de la inregistrare. (4) In situatia in care, din sesizare, rezulta ca, pentru faptele la care aceasta se refera, s-a implinit termenul de prescriptie a aplicarii unei sanctiuni disciplinare, sesizarea va fi clasata, Comisia urmand a informa persoana care a formulat sesizarea, in termen ...

Cauze care inlatura raspunderea juridica a faptuitorului
... a ca fapta nu-si schimba natura, indiferent din ce cauzaa fost urmarita initial ca infractiune. Prin legi speciale pot fi prevazute sialte termen de prescriptie pentruaplicarea sanctiunilor contraventionale. b) Prescriptia executarii sanctiunii Daca procesul-verbal de constatarea contraventiei ...

Mediere: Termen nou privind sedinta de informare ref mediere inainte de proces
... participarii sau participarea la sedinta de informare nu constituie o recunoastere a dreptului ce ar face obiectul litigiului si nu intrerupe cursul prescriptiei." La articolul 63, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:     "Art. 63. - (1) In cazul in c ...

Plata nedatorata si restituirea acesteia
... o actiune izvorand din imbogatirea fara justa cauza. Actiunea in repetitiune este o actiune patri moniala, ea putand fi intentata in termenele de prescriptie de drept comun. Astfel ca, aceste termene incep sa curga din momentul cand solvensul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca imprejurarea ca pl ...

RIL Admis: Termen de aplicare a sanctiunilor disciplinare
... urate in ceea ce priveste problema de drept supusa examinarii in cauza.     A sustinut ca Avocatul Poporului apreciaza ca termenul de prescriptie de 30 de zile calendaristice, in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara conform art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, tr ...

Intreruperea termenului de prescriptie
... ectificata? Exista si alte implicatii fiscale sau contabile? De ex: atragerea unui control din partea autoritatilor fiscale? Care este termenul de prescriptie pentru aceasta rectificare: 5+1 ani de la data rectificarii sau 5+1 de la data declaratiei 101 (initial depusa pentru 2009)? In afara fact ...

Prescriptia dreptului de a solicita compensarea sau restituirea creantelor fiscale
... ere dreptul la compensare sau restituire. Asadar, societatea poate solicita restituirea/compensarea creantei fiscale in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea/compensarea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat ...

Prescriere drept de solicitare executare silita
... tea sa ma repun in termen pentru a putea cere executarea silita a unui bilet la ordin si al unui cec, in situatia in care mi s-a implinit termenul de prescriptie de 3 ani la biletul la ordin, respectiv cel de 6 luni prevazut pentru executarea unui cec. Mentionez ca am depus in timp util instrumen ...

Uzucapiune. Calitate procesuala pasiva
... l Local al Orasului T. sa se constate dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren [...] situat in T., [...], ca urmare a intervenirii prescriptiei achizitive de lunga durata. In motivarea actiunii reclamantii au aratat ca la data de … 1980 au incheiat un contract de vanzare cu ...

Actiune in imbogatire fara justa cauza
... rea sa. Plata presupune executarea unei obligatii art. 1470,1471 Cod civil. Actiunea in imbogatire fara justa cauza este supusa termenului general de prescriptie de drept comun de 3 ani. Acest termen incepe sa curga din momentul in care cel care si-a micsorat patrimoniul a cunoscut sau ar fi trebuit ...

Contestatia la executare, conform noului Cod de procedura civila
... ara somatie; Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita; Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drep ...

Nulitatea fuziunii
... n conformitate cu art.37, sau daca hatararea uneia dintre adunarile generale care au votat proiectul fuziunii este nula sau anulabila. Termenul de prescriptie pentru declansarea procedurii de anulare si de declaratie a nulitatii fuziunii este de 6 luni de la data  la care fuziunea a devenit ...

Ordonanta de plata
... ului o somatie, prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia, intrerupandu-se astfel cursul prescriptiei extinctive conform art. 2540 Cod civil. Somatia va fi transmisa prin executor judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut ...

Actiune in revendicare a unui imobil instrainat
... vanzare-cumparare perfectat in temeiul Legii nr. 112/1995.     Prin sentinta civila nr. 95/2008, Tribunalul Brasov a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la cererea de constatare a nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare si a respins c ...

Monitorul Oficial nr. 439 din 2 iulie 2012
... ea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului Ordinul 252/2012, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind uti ...

Monitorul Oficial nr. 438 din 2 iulie 2012
... dinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de co ...

Actiunea in revendicare imobiliara
... lin. (1) C.civ. vin sa inlocuiasca bunul. Practic, art. 2502 alin. (1) trebuie interpretat restrictiv, in sensul in care este vorba de un drept supus prescriptiei extinctive, care insa datorita unei situatii particulare (natura sau obiectul dreptului subiectiv) este considerat imprescriptibil. Mai m ...

Noua Lege a notarilor publici
... 6 luni de la data luarii la cunostinta a savarsirii abaterii, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii acesteia. (14) Curgerea termenului de prescriptie pentru promovarea actiunii disciplinare se suspenda daca impotriva notarului public s-a inregistrat o plangere penala avand ca obiect sava ...

Atentie: Se modifica admiterea la INM
... stionarea cazurilor, precum si accelerarea procedurilor in cazurile importante de coruptie la nivel inalt, pentru a se evita implinirea termenului de prescriptie in toate cazurile”. Avand in vedere ca raportul interimar din februarie 2012 al Comisiei Europene preciza: „Noile legi privin ...

S-a schimbat examenul de consultant fiscal
... procedura de incepere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale; - stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi; - termene de prescriptie; - stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati; - recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un ...

Masuri CSM pentru solutionarea mai rapida a dosarelor
... rea unor masuri similare celor dispuse in cazul dosarelor avand ca obiect infractiuni de mare coruptie in ceea ce priveste evidentierea termenului de prescriptie a raspunderii penale sau al executarii pedepsei. ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... itorului sau reprezentantului sau titlul executoriu." 203. Articolul 696 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "ART. 696 Termenul de prescriptie (1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in mate ...

Cerere de chemare in judecata pentru constatarea uzucapiunii
... obilului situat in ....., str. .... nr...., sector ..... compus din teren in suprafata de ... mp si constructie, avand .... camere si bucatarie, prin prescriptie achizitiva de 10 de ani, ca efect al jonctiunii posesiilor. Depun in copie actele despre care am facut vorbire in cuprinsul prezentei cer ...

Leziunea in Noul Cod Civil
... a caz, a majorare a propriei obligatii, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legate de adaptarea contractului in caz de eroare. Termenul de prescriptie pentru exercitarea actiunii in anulare sau in vederea reducerii prestatiilor pentru leziune este de un an de la data incheierii contractul ...

Perchezitii efectuate de DNA la Inspectoratul de Stat in Constructii.
... constructii" de catre Inspectoratul de Stat în Constructii. Termenul de judecata a fost fixat pe 30 mai, foarte aproape de termenul de prescriptie, care s-ar implini in luna iunie dupa cum a anuntat Ion Cazacu, avocatul lui Nastase. ...

Monitorul Oficial nr. 314 din 10 mai 2012
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 Ordinul 423/2012, Ministerul Sa ...

Model actiune in constatarea intervenirii prescriptiei
... sa refuz plata acestei sume de bani, in conformitate cu prevederile art. 2506 alin. (2) Cod Civil, care arata ca „Dupa implinirea termenului de prescriptie, cel obligat poate sa refuze executarea prestatiei”.     Ca urmare a acestei situatii, va rog sa pronuntati o hotara ...

Efectele cererii de chemare in judecata
Efectele cererii de chemare in judecata sunt urmatoarele: 1) Intreruperea prescriptiei extinctive – art. 2537 alin. 2 si art. 2539 din Codul civil prevad ca termenul de prescriptie se intrerupe prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare. Pentru a intrerupe presc ...

Contestarea deciziei de pensionare
... de revizuire. Sumele rezultate in urma aplicarii acestor prevederi legale se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor. Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prev ...

Termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru persoana fizica
Termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru persoana fizica sunt: a) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani; b) 10 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai ...

Monitorul Oficial nr. 280 din 27 Aprilie 2012
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate ...

Noi reguli pentru confiscarea extinsa. Completari CP
... a, prevazuta la art. 124 din Codul Penal, stabilindu-se ca prescriptia inlatura raspunderea penala oricate intreruperi ar interveni, daca termenul de prescriptie prevazut de lege este depasit cu inca o data. Pana in prezent se prevedea ca prescriptia inlatura raspunderea penala oricate intreruper ...

Legea nr. 10 din 2001. Pact comisoriu de gradul IV
... orul reclamantului nu ar fi fost in masura sa-si exercite drepturile conventionale. Faptul ca actiunea in rezolutiune este una supusa in principiu prescriptiei extinctive nu exclude afirmarea de catre vanzator a sanctiunii rezolutiunii de plin drept dupa implinirea termenului pentru care s-a stab ...

Reductiunea liberalitatilor cf. art. 1094
... rm art. 1095 Cod civil. De asemenea, in cazul liberalitatilor excesive a caror existenta nu a fost cunoscuta de mostenitorii rezervatari, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand au cunoscut existenta acestora si caracterul lor excesiv. Exceptia de reductiune poate fi invocata oric ...

Revocarea donatiei si nulitatea
... posibila introducerea unei clauze de renun tare la revocarea donatiei pentru nastere de copii sau pot introduce o clauza de reducere a termenului de prescriptie in cazul nasterii de copii. Intrebare. Mai subzista principiul irevocabili tatii consacrat si de Codul civil 1865? Donatia nu este val ...

Despre Cererea de executare silita
... ispuse de instanta atunci cand cel obligat nu o executa de bunavoie. Dreptul de a cere executarea silita se prescrie de regula in termenul general de prescriptie de trei ani, termen prevazut de art. 2517 Cod civil. Pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti este nevoie ca hotararea r ...

Rezultatele Inspectiei Judiciare cu privire la dosarele de mare coruptie
... judetene etc.); - aspecte de natura pecuniara -  valoarea prejudiciului creat - minim 50.000 lei; - durata procedurilor si riscul interventiei prescriptiei raspunderii penale in raport si de perioada in care s-a efectuat urmarirea penala. Verificarile au fost efectuate la toate Curtile de ...

Verificarile Inspectiei judiciare asupra dosarelor pe rol mai vechi de 10 ani
... au condus la tergiversarea solutionarii cauzelor nu mai pot fi analizate prin raportare la procedura disciplinara, intrucat s-a implinit termenul de prescriptie, astfel cum este reglementat de dispozitiile cuprinse in Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Deosebit, in s ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... Prescriptia extinctiva 3.1. Notiune. Fundament. Reglementare (caracterul imperativ al normelor care o reglementeaza). Natura juridica. 3.2.Efectele prescriptiei extinctive. Efectul general al prescriptiei extinctive. Controversa cu privire la ceea ce se stinge prin prescriptie (prescriptia extinct ...

Europarlamentarul PDL Monica Macovei solicita CSM sanctionarea judecatorilor care au tergiversat procesele in instante
... logul personal, Monica Macovei sustine ca magistratii, care au contribuit la imposibilitatea infaptuirii justitiei din cauza implinirii termenelor de prescriptie, trebuie sanctionati. "Revin la aspectele pe care le-am semnalat, in luna octombrie 2011, prin intermediul scrisorii deschise adre ...

Regulile generale aplicabile prescriptiei extinctive
In ceea ce priveste regulile generale aplicabile prescriptiei extinctive, Noul Cod Civil [1] reglementeaza acum anumite aspecte ce in trecut, in lipsa unor prevederi specifice sau din cauza unor dispozitii legale (aparent) contradictorii[2], au constituit obiectul unor ample interpretari doctrinar ...

Leziunea in Noul Cod civil
... a caz, a majorare a propriei obligatii, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legate de adaptarea contractului in caz de eroare. Termenul de prescriptie pentru exercitarea actiunii in anulare sau in vederea reducerii prestatiilor pentru leziune este de un an de la data incheierii contractul ...

Concurs: va oferim o Invitatie Gratuita la Seminarul despre Noul Cod Civil
... ransmita proprietatea asupra bunului sau dreptului, sa predea bunul si sa il garanteze pe cumparator contra viciilor si evictiunii. 3. Termenul de prescriptie de 3 ani poate fi modificat: a) printr-o hotarare judecatoreasca; b) numai in cazul termenului de prescriptie privind un raport de asi ...

Uzucapiunea imobiliara in Noul Cod civil
... e deci singura persona ce ar putea face aparari impotriva posesorului neproprietar care pretinde dobandirea dreptului de proprietate prin intermediul prescriptiei achizitive. AStfel, numai adevaratul proprietar are calitatea procesuala pasiva in acest litigiu. (Tribunalul Bucuresti, sectia a V-a ...

Solicitarea unei pensii de intretinere de la fostul sot
... rin urmare, persoana care a renuntat la judecata poate oricand formula o cerere noua avand acelasi obiect, cu conditia sa nu fi intervenit dreptul de prescriptie. Conform art. 532 Cod civil,  pensia de intretinere se datoreaza de la data cererii de chemare in judecata. Este important insa de pr ...

Legea aplicabila prescriptiei extinctive si decaderii
... mplinite la data intrarii in vigoare a legii noi sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit. Prin urmare, legea aplicabila prescriptiei extinctive, sub toate aspectele (inceput, termen, suspendare, intrerupere, repunere in termen, efecte) este legea in vigoare la data la c ...

Legea aplicabila noilor contracte
... din Legea nr. 71/2011 prevede ca dispozitiile art. 2.515 C.civ. (care permit partilor sa modifice, in anumite conditii, durata termenelor sau cursul prescriptiei) nu valideaza conventiile avand ca obiect modificarea regimului legal al prescriptiei incheiate anterior intrarii lor in vigoare etc. ...

Magistratii si inspectorii ANI se specializeaza in verificarea averilor
... le de evaluare a averilor, extinderea termenului de solutionare, apelarea la supleanti, competenta teritoriala a comisiilor, stabilirea termenului de prescriptie si, per ansamblu, natura juridica si modul de reglementare a solutiilor date de comisie. „Cred ca este important ca CSM sa se implice ...

Intreruperea prescriptiei extinctive
Cazurile de intrerupere a prescriptiei Prescriptia se intrerupe: 1. printr-un act voluntar de executare sau prin recunoasterea, in orice alt mod, a dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de catre cel in folosul caruia curge prescriptia; 2. prin introducerea unei cereri de chemare in ju ...

Prescriptia extinctiva - Noile dispozitii generale in NCC
- institutie care a suferit unele modificari prin Codul Civil; - reglementata in articolele 2.500-2.544, care constituie dreptul comun in materia prescriptiei extinctive. Dispozitii generale - obiectul prescriptiei extinctive - ceea ce se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat ...

NCC - Inceputul prescriptiei extinctive
... bilitate, ca si in cazul bunurilor sau lucrarilor pentru care exista un termen de garantie pentru buna functionare. Calculul termenului de prescriptie extinctiva Cursul prescriptiei se calculeaza potrivit dispozitiilor articolelor 2.551-2.556, luandu-se in considerare, daca este ca ...

Suspendarea prescriptiei extintive
Cazurile generale de suspendare a prescriptiei Prescriptia nu incepe sa curga, iar, daca a inceput sa curga, ea se suspenda: 1. intre soti, cat timp dureaza casatoria si nu sunt separati in fapt; 2. intre parinti, tutore sau curator si cei lipsiti de capacitate de exercitiu sau ...

Dosarele de mare coruptie, verificate in ianuarie 2012
... i in mod deosebit in care din acestea exista pericolul de a interveni prescriptia, cat a durat urmarirea penala, in sensul in care nu cumva pericolul prescriptiei isi are originea tocmai in aceasta perioada. ...

Aparatea drepturilor nepatrimoniale in Noul Cod Civil
... ul nepatrimonial este posibila? Da, daca vatamarea este imputabila autorului faptei prejudiciabile. In aceste cazuri, dreptul la actiune este supus prescriptiei extinctive. Apararea dreptului la nume * Cum se poate apara dreptul la nume? Se poate solicita instantei judecatoresti: - recuno ...

OUG pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului Cod civil
... iile stabilite de art. 1.480 alin. (2) din Codul civil.” 14. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 22. — Termenul de prescriptie extinctiva pentru introducerea actiunii in raspundere civila impotriva operatorului si/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelo ...

Concediu neefectuat. Termene de prescriptie in cazul actiunii introduse de salariat
... a pentru fiecare an lucrat, insa in situatia in care salariatul nu iese din pasivitate si nu solicita prin instanta acordarea acestuia in termenul de prescriptie, angajatorul va putea cu succes invoca exceptia prescriptiei dreptului la actiune pentru drepturile care nu sunt solicitate in termenele d ...

Promovarea medierii in cauzele transfrontaliere in materie civila
... forta executorie a acordurilor rezultate din mediere, confidentialitatea medierii, precum si efectele acesteia asupra termenelor de suspendare si de prescriptie. Printre activitatile viitoare in acest domeniu, se preconizeaza un raport politic asupra calitatii medierii si mediatorilor din Olanda, a ...

Distrugerea unui autoturism. Impacarea partilor
... judecata fiind prevazuta de art.184 alin.1,3 C.pen., dosarul fiind finalizat in anul 2010 prin impacarea partilor. De la ce data curge termenul de prescriptie pentru recuperarea pagubei suferite de terta persoana, avand in vedere ca pe tot parcursul procesului penal nu a formulat nici o cerere de ...

Examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc
... tiile actului juridic civil; - efectele actului juridic civil; - nulitatea actului juridic civil. B. Prescriptia extinctiva - notiunea si efectul prescriptiei extinctive; - domeniul prescriptiei extinctive; - termenele de prescriptie extinctiva; - inceputul prescriptiei extinctive; - suspend ...

Termenul de prescriptie. Indemnizatia de neconcurenta
... ederilor art. 1 din Decretul 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege. Termen de prescriptie de 3 ani. Asadar, plata indemnizatiei de neconcurenta da ...

Opiniile magistratilor fata de proiectul de lege referitor la abaterile disciplinare
... ii (art. II din proiectul Legii) 5. Opinii privind termenele de exercitare a actiunii disciplinare - art. 45 1 alin. (7) din proiect: Termenul de prescriptie a raspunderii disciplinare de 2 ani de la comiterea faptei este excesiv si nejustificat, mai ales in raport de gravitatea minora a unora d ...

Actiune privind recuperarea cheltuielilor de judecata efectuate in proces
... la care s-a stramutat pricina – a fost ulterioara deciziei nr.177/2005 a Curtii de Apel Craiova, creandu-se astfel precedentul admiterii exceptiei prescriptiei. Avand in vedere ca si in acest litigiu solutia Curtii de Apel Brasov a fost favorabila paratei, efortul ulterior al avocatilor, in fa ...

Actiune privind acordarea de daune morale pentru retinere nelegala
... e 14 ianuarie 2004, Ministerul Administratiei si Internelor a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, exceptia prescriptiei si exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, exceptii care au fost ridicate si de Ministerul Apararii Nationale la data de 18 feb ...

Operatiuni post-privatizare. Termenul de prescriptie aplicabil
... ui de proprietate dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare de actiuni se incadreaza in categoria operatiunilor post-privatizare, termenul de prescriptie aplicabil fiind termenul general de trei ani, iar nu cel prevazut de art. 39 din Legea nr. 137/2002 care vizeaza operatiuni, acte sau drep ...

Directiva Parlamentului European privind medierea in materie civila si comerciala
... ierii procedurii de mediere. (16) Pentru a asigura increderea reciproca necesara cu privire la confidentialitate, la efectul asupra decaderii si a prescriptiei si la recunoasterea si executarea acordurilor rezultate in urma medierii, statele membre ar trebui sa incurajeze, prin orice mijloace pe ...

Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
... Nulitatea actului juridic civil. 3. Prescriptia extinctiva. Definitie, reglementare, natura juridica si delimitare fata de alte institutii. Efectul prescriptiei extinctive. Domeniul prescriptiei extinctive. Termenele de prescriptie extinctiva. Cursul prescriptiei extinctive (inceput, suspendare, i ...

Monitorul Oficial nr. 521 din 25 Iulie 2011
... rinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate Actul nr. 55 din 24 Iunie 2011 Emitent: Uniunea Nationala a Executorilor Judeca ...

Alte tag-uri asemanatoare: prescriptie, prescriptiei, cursul prescriptiei, prescriptiei facuta, aceasta prescriptie, orice prescriptie, prescriptie este, suspenda cursul prescriptiei, prin prescriptie, exceptia prescriptie, prescriptie extincti, termen de prescriptie, prescriptie credit, suspendarea prescriptiei, intreruperea prescriptiei extinctive, termene de prescriptie, prescriptie extinctiva, termenul de prescriptie, Termene multiple de prescriptie in materie contraventional,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]