Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

procura

Semnare Protocol de colaborare intre Ministerul Public si Procuratura Generala a Federatiei Ruse
La data de 12.01.2012, a avut loc la Moscova, semnarea unui protocol de cooperare intre  Ministerul Public din Romania si Procuratura Generala a Federatiei Ruse. Documentul a fost semnat de doamna Laura Codruta Kovesi, Procuror General al Romaniei si de Yuri Yakovlevich Chaika, Procuror...

Procura privind eliberarea unor acte de stare civila/transcrierea actelor de stare civila
Procura privind eliberarea unor acte de stare civila/transcrierea actelor de stare civila   Procura Subsemnatul ...................................... cetatean .........................., nascut la data de...

Procura privind rascumpararea de obligatiuni de tezaur si deschiderea unui cont bancar
Procura privind rascumpararea de obligatiuni de tezaur si deschiderea unui cont...

Procura de reprezentare la vama
Procura de reprezentare la vama   Procura Subsemnatul .......................................... cetatean ........................., nascut la data de ..................., in localitatea ........................, de...

Procura de reprezentare privind dobandirea/redobandirea cetateniei romane
Procura de reprezentare privind dobandirea/redobandirea cetateniei romane   Procura Subsemnatul ........................................... cetatean ..............................., nascut la data de ............., in...

Procura privind ridicarea produselor de la o societate agricola
Procura privind ridicarea produselor de la o societate...

Procura privind ridicarea pensiei de la oficiul postal
... a le acorda „un termen de valabilitate“ acestor procuri de  6 luni; pentru ridicarea in continuare a sumelor de bani se va solicita o noua procura, iar in afara tarii practica a impus un  termen de 18 luni de „valabilitate “. ...

Procura privind intocmirea unui dosar de pensie, deschiderea unui cont curent si ridicarea pensiei din contul curent
Procura privind intocmirea unui dosar de pensie, deschiderea unui cont curent si ridicarea pensiei din contul curent   Procura Subsemnatul ............................. cetatean...

Procura privind obtinerea unei vize de tranzit
... in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila. Prezenta procura este valabila timp de .................. de la data autentificarii, mandantul avand pu- terea de a o revoca oricand si de a notifica mandataru ...

Procura privind administrarea, dizolvarea si lichidarea unei societati comerciale
Procura privind administrarea, dizolvarea si lichidarea unei societati...

Faptul juridic licit: Gestiunea de afaceri
... stata ca nu au fost necesare sau utile reparatiile facute, totusi proprietarul este tinut sa restituie contravaloarea acestora in masura in care ii procura un avantaj, asa cum este precizat in art. 1339 Cod civil. Trebuie insa sa tinem cont de momentul cand a inceput gestiunea de afaceri, deoarec ...

Dreptul Muncii: Care sunt documentele pe care inspectorii le pot solicita in timpul controlului?
... e, documente de evidenta precum si orice informatii utile desfasurarii controlului. Prezentarea documentelor poate fi insotita si de solicitarea de a procura fotocopii ale acestora. 1. Documente solicitate angajatorilor in vederea efectuarii controlului Principalele documente solicitate de catre ...

ARBITRAJUL. Definitie, reglementari si avantajele acestei proceduri
... de arbitrare si pana la pronuntarea hotararii vor participa doar partile implicate si reprezentantii acestora pe baza de imputernicire avocatiala sau procura speciala. In plus, datorita naturii private a arbitrajului, hotararea arbitrala nu se pronunta in sedinta publica, ci este comunicata doar par ...

HOTARARE din 25 ianuarie 2011 in Cauza Iorga si altii impotriva Romaniei
... examinare deosebit de detaliata; pentru aceasta, se bazeaza pe ansamblul elementelor furnizate de parti sau, daca este necesar, pe cele pe care si le procura din oficiu (H.L.R. impotriva Frantei, 29 aprilie 1997, pct. 37, Culegere 1997-III). Criteriul ce trebuie folosit in cadrul Conventiei este cel ...

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014
... siliului local, dupa consultarea prealabila a locuitorilor, in formele prevazute de lege. (5) Plata serviciilor de paza in mediul rural, precum si procurarea de echipamente de protectie, insemne si mijloace de aparare sau utilitare, necesare bunei executari a serviciului de paza, se asigura din b ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... ticolul 25 (1) In adunarea constitutiva, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala. (2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti. (3) Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot ...

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*)
... in care se invoca una dintre prioritatile prevazute la art. 16 si 17;     c) solicitarea amanarii publicarii;     d) procura de reprezentare in fata O.S.I.M.;     e) declaratia indicand informatiile care, dupa cunostinta solicitantului, permit sa se d ...

LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicata*) privind protectia noilor soiuri de plante*)
...     b) dovada de plata a taxei de inregistrare a cererii;     c) documentele de prioritate;     d) o procura, daca solicitantul este reprezentat printr-un reprezentant autorizat de ISTIS, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. g).   & ...

REGULAMENT din 27 februarie 2014 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
... ecesare care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege, cereri care se depun personal sau, in cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala si autentica;     b) primeste, in mod direct, la sediul birourilor teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru Cetat ...

Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
... instantele de la domiciliul fiecarui sot. In cazul divortului prin cerere comuna, cererea va fi semnata de ambii soti sau de un mandatar comun cu procura autentica potrivit art. 929 din noul Cod de procedura civila republicat. Mandatarul avocat va certifica semnatura sotilor potrivit legii. La p ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
... rul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu procura autentica. Competenta teritoriala este alternativa, la alegerea sotilor. Dovada ultimei locuinte comune a sotilor se face cu actele de iden ...

Urmarirea penala art. 285-341
... FICIAL nr. 515 din 14 august 2013.     (3) Plangerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie sa fie special, iar procura ramane atasata plangerii.     (4) Daca este facuta in scris, plangerea trebuie semnata de persoana vatamata sau de mandatar. ...

Masurile preventive si alte masuri procesuale art. 202-256
... ea imobilului pentru prezentarea la locul de munca, la cursuri de invatamant sau de pregatire profesionala ori la alte activitati similare sau pentru procurarea mijloacelor esentiale de existenta, precum si in alte situatii temeinic justificate, pentru o perioada determinata de timp, daca acest lucr ...

Infractiuni contra securitatii nationale - art. 394-412
... itere de informatii secrete de stat Transmiterea de informatii secrete de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, precum si procurarea ori detinerea de documente sau date ce constituie informatii secrete de stat de catre cei care nu au calitatea de a le cunoaste, in scopul ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... heltuielile care, fara a fi necesare sau utile, au fost efectuate pe perioada gestiunii il obliga pe gerat la restituire numai in masura in care i-au procurat vreun avantaj.     ART. 1.340     Ratificarea gestiunii     In privinta actelor juridice, ges ...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
... ;  (1) Servitutea de trecere va putea fi rascumparata de proprietarul fondului aservit daca exista o disproportie vadita intre utilitatea care o procura fondului dominant si inconvenientele sau deprecierea provocata fondului aservit.     (2) In caz de neintelegere intre parti, i ...

Codul Civil: Proprietatea privata
... ecesitatile curente este obligat ca, in schimbul unei juste si prealabile compensatii, sa ofere acest surplus pentru proprietarul care nu si-ar putea procura apa necesara pentru fondul sau decat cu o cheltuiala excesiva.     (2) Proprietarul nu poate fi scutit de obligatia prevazuta ...

Codul Civil: Casatoria
... entia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand continut predeterminat.     (2) Conventia matrimoniala incheiata inainte de casatorie produce efe ...

Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice
... bsp;  (2) Pana la numirea unui nou tutore, mostenitorii vor prelua sarcinile tutelei. Daca sunt mai multi mostenitori, acestia pot desemna, prin procura speciala, pe unul dintre ei sa indeplineasca in mod provizoriu sarcinile tutelei.     (3) Daca mostenitorii sunt minori, insti ...

Codul Civill: Persoana fizica
... la;     b) registrele de stare civila s-au pierdut ori au fost distruse, in tot sau in parte;     c) nu este posibila procurarea din strainatate a certificatului de stare civila sau a extrasului de pe actul de stare civila;     d) intocmirea actului de ...

MJ: Seminar in domeniul drepturilor omului
Seminarul european pentru practicieni in drept in domeniul drepturilor omului si a strangerii transnationale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene” Ministerul Justitiei, in calitate de coordonator de proiect, in parteneriat cu Instanta de District din...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... tivul societatii de asigurare/reasigurare sau au marit in mod fictiv pasivul acesteia;     f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura societatii de asigurare/reasigurare fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;     g) in cele 30 de zile premergatoare ...

Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa - Codul Insolventei 2013
... ns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia;     f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;     g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit ...

Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor - Codul Insolventei 2013
... troducerea chestiunii respective pe ordinea de zi a sedintei.     (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. &nb ...

Procedura de Eliberare a extraselor multilingve
... d decesul se elibereaza membrilor familiei ori altor persoane indreptatite. Extrasele multilingve se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala.  Cetatenii romani cu domiciliul in Romania se legitimeaza, in vederea eliberarii extraselor multilingve, cu actul de identit ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... introducerea chestiunii respective pe ordinea de zi a sedintei. 3)    Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. 4)& ...

Formare profesionala INM: Seminarii
Institutul National al Magistraturii organizeaza in zilele de 23 si 24 Septembrie 2013 un Seminar de pregatire profesionala. Tema Seminarului Medierea: Solutie Alternativa de solutionare a litigiilor Formatori: Sanda Elena LUNGU - judecator Curtea de Apel Craiova Mihaela MARGINEANU - procuror...

Noile tarife pentru eliberarea pasaportului
Va reamintin ca in Monitorul oficial nr. 537 a fost publicata Ordonanta nr. 25 din 26 august 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora Prevederile acesteia intra in vigoare...

Model: Cerere completatoare sau de modificare a cererii principale
... ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., CNP..................... prin mandatar ................................., cu procura speciala nr. ........., autentificata de Biroul Notarial Public ...................................., la data de ............................. ...

Model: Citatie notariala privind deschiderea procedurii succesorale
... rmând sa dati in acest sens o declaratie autentica de acceptare a succesiunii, iar in cazul in care nu va puteti prezenta, veti putea incheia o procura autentica prin care sa desemnati o alta persoana sa va reprezinte la dezbaterea succesiunii;     - sa renuntati la mostenire p ...

Update: Examen Barou
... rea la examen. - In cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile inainte de data examenului. Pentru candidatii care au sustinut examenul de licenta in anul universi ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
... rul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu procura autentica.             Competenta teritoriala este alternativa, la alegerea sotilor. ...

Ai pierdut permisul? MAI impune noi conditii
... miciliul sau resedinta in Romania si se afla temporar in strainatate, cererea prevazuta la alin. (1) poate fi depusa prin mandatar, imputernicit prin procura speciala autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. Procura poate fi autentificata si de autoritatile straine ...

Proiect: Conditii de eliberare a permisului
... a pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului poate fi depusa de o persoana imputernicita prin procura speciala, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. Procura trebuie sa fie autentificata in tara de notarul public, iar in ...

Model Cerere: Inlocuirea fiduciarului si numirea unui administrator
... etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., CNP.....................  prin mandatar ................................., cu procura speciala nr. ........, autentificata de Biroul Notarului Public .........................., la data de ................, domiciliat in ....... ...

Gheorge Florea, presedintele UNBR: Despre marketingul profesiei de avocat
... legii, clientul - persoana fizica sau juridica - este o victima a lipsei de scrupule si a cinismului. Rezultatul este acelasi, indiferent de folosul procurat clientului, deoarece succesul profesional nu poate fi atins fara respectarea legii.       Sper ca toti cei prezen ...

UNBR: Noi reguli pentru examenul de primire in profesie
... ;   (4) In cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile inainte de data examenului. Pentru candidatii care au sustinut examenul de licenta in anul universi ...

INM: Noi reguli de admitere
... le privind organizarea si desfasurarea examenului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de examen si procurarea necesarului de rechizite, asigurarea pazei necesare pentru pastrarea ordinii la centrele de examen, asigurarea cheltuielilor de transport, ...

Model actualizat de Conventie matrimoniala
... abil contracte de inchiriere sau comodat privind spatiul comercial situat in .... decat impreuna, cu semnarea contractului de catre ambii soti sau cu procura speciala de reprezentare.   Art. 6. Clauza de preciput. Noi sotii am hotarat de comun acord ca, in cazul decesului unuia dintre noi, so ...

Comisia pentru revizuirea Constitutiei: CSM cere independenta mai mare pentru procurori
Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii doreste independenta mai mare pentru procurori, aceasta fiind tema unei interventii a presedintelui CSM, Oana Schmidt-Haineala, si a altor reprezentanti ai institutiei, in cadrul dezbaterilor de miercuri de la Comisia parlamentara pentru revizuirea...

Asociatia Procurorilor din Romania: egalizarea statutului procuror-judecator
Asociatia Procurorilor din Romania a stabilit un pachet de modificari minimale pe care le solicita Comisiei de revizuire a Constitutiei, a declarat miercuri presedintele asociatiei, Constantin Sima. El a solicitat, in cadrul dezbaterilor Comisiei pentru revizuirea Constitutiei, ca, in primul...

Obligatiile garantului: Gestiunea de afaceri
... nstata ca nu au fost necesare sau utile reparatiile facute, totusi proprietarul este tinut sa restituie contravaloarea acestora in masura in care ii procura un avantaj, asa cum este precizat in art. 1339 Cod civil. Trebuie insa, sa tinem cont de momentul când a inceput gestiunea de afaceri, ...

Codul de procedura civila: Dispozitii finale ( art. 1133)
... retul Consiliului de Stat nr. 203/1974 pentru infiintarea si organizarea de sectii maritime si fluviale la unele instante judecatoresti si unitati de procuratura, publicat in Buletinul Oficial nr. 131 din 31 octombrie 1974, cu modificarile si completarile ulterioare; e) Legea nr. 105/1992 cu privir ...

Codul de procedura civila: Procedura divortului ( art. 914 - art. 934)
... divort se intemeiaza, in conditiile prevazute de Codul civil, pe acordul partilor, ea va fi semnata de ambii soti sau de catre un mandatar comun, cu procura speciala autentica. Daca mandatarul este avocat, el va certifica semnatura sotilor, potrivit legii. (2) Atunci cand este cazul, in cererea de ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... carea lui numai daca: 1. plateste creanta, inclusiv accesoriile si cheltuielile de executare, in mainile creditorului sau reprezentantului sau avand procura speciala. Dispozitiile art. 703 sunt aplicabile; 2. face depunerea cu afectatiunea speciala prevazuta la art. 721 alin. (1) si preda executor ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... , prin intampinare, ca scrierea sau semnatura sa este falsificata. (4) In cazuri temeinic justificate, partile pot fi reprezentate prin mandatari cu procura speciala. Art. 305: Verificarea starii inscrisului denuntat ca fals (1) Judecatorul va constata de indata, prin proces-verbal, starea mate ...

Codul de procedura civila: Actele de procedura ( art. 148 - art. 179)
... art. 149 se aplica in mod corespunzator. Art. 151: Cererea formulata prin reprezentant (1) Cand cererea este facuta prin mandatar, se va alatura procura in original sau in copie legalizata. (2) Avocatul si consilierul juridic vor depune imputernicirea lor, potrivit legii. (3) Reprezentantul l ...

Codul de procedura civila: Participantii la procesul civil ( art. 41 - art. 93)
... ri consilier juridic se dovedeste prin inscris, potrivit legilor de organizare si exercitare a profesiei. Art. 86: Mandatul general Mandatarul cu procura generala poate sa reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume. Daca cel care a dat procura generala nu are do ...

Divortul prin acordul sotilor
... rul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu procura autentica.               Competenta teritoriala este alternativa, la alegerea so ...

Procedura prealabila incheierii contractului de mediere
... re partile aflate in conflict si de mediator si se intocmeste in atatea exemplare originale cati semnatari sunt. Partile aflate in conflict pot da procura speciala unei alte persoane, in conditiile legii, pentru a incheia contractul de mediere. Contractul de mediere constituie titlu executoriu ...

Aplicarea abuziva a legii
... zul in situatia unor accidente care au condus la distrugerea, degradarea, pierderea, furtul etc. documentelor - de a reface documentele distruse prin procurarea de duplicate ale actelor primare, propunerea de aplicare a sanctiunii nu trebuie facuta; In schimb, sanctiunea trebuie aplicata atunci c ...

Ministerul de Justitie: Solicitare de extradare
     In urma solicitarilor primite din partea reprezentantilor mass-media, Ministerul Justitiei transmite urmatoarele:        La data de 8 februarie 2013 Ministerul Justitiei a solicitat Procuraturii Generale a Federatiei Ruse extradarea in...

Contract de depozit-sechestru
... in pastrare depozitarului, precum si impozitele si taxele de orice natura sunt in sarcina reclamantului si a paratului. 7. Depozitarul va primi o procura autentica pentru administrarea bunului (bunurilor), care va fi valabila pe toata durata procesului. 8. Prin semnarea prezentului contract, ...

ICCJ: Noi reguli privind concursul de promovare in functia de judecator
... sfasurarea concursului, constand, in principal, in: identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii ...

Colegiul Medicilor din Romania a depus o sesizare la CSM
... alului de Urgenta Floreasca, informeaza organizatia, intr-un comunicat de presa. "In opinia noastra, actiunea declansata de catre organele de procuratura este o actiune in forta cu o mediatizare nepermisa la acest moment al investigatiilor si de natura a afecta pe de o parte imaginea corpulu ...

Noua Lege a notarilor publici
... ica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor, in conditiile art. 51. (2) Partile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica, cu exceptiile prevazute de lege. In aceasta situatie, notarul public este obligat sa verifice in Registrul national notari ...

Dovada starii civile in Noul Cod civil
... icial dupa actul de deces, impreuna cu declaratia motivata a declarantului. (4)In cazul transcrierii/inscrierii certificatelor/extraselor de deces procurate din strainatate, ofiterul de stare civila are obligatia de a transmite extras pentru uz oficial de pe actul de deces S.P.C.L.E.P. la care es ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... atorul cuprins: "1. plateste creanta, inclusiv accesoriile si cheltuielile de executare, in mainile creditorului sau reprezentantului sau avand procura speciala. Dispozitiile art. 693 sunt aplicabile;". 215. La articolul 743, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: " ...

Control de la ITM si imposibilitatea prezentarii documentelor. Evitarea dosarului penal
... zul in situatia unor accidente care au condus la distrugerea, degradarea, pierderea, furtul etc. documentelor - de a reface documentele distruse prin procurarea de duplicate ale actelor primare, propunerea de aplicare a sanctiunii nu trebuie facuta; in schimb, sanctiunea trebuie aplicata atunci cand ...

Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila
... a de recunoastere pe marginea actului respectiv; declaratia de recunoastere facuta de un cetatean strain se depune, personal sau prin imputernicit cu procura speciala, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de nastere al celui recunos ...

Mijloace de dovada a starii civile
... au existat registre de stare civila; b) registrele de stare civila s-au pierdut ori au fost distruse, in tot sau in parte; c) nu este posibila procurarea din strainatate a certificatului de stare civila sau a extrasului de pe actul de stare civila; d) intocmirea actului de stare civila a f ...

Important: S-a republicat Legea cu privire la actele de stare civila
... atele de deces, membrilor familiei sau altor persoane indreptatite. Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala. In certificatele de stare civila nu vor fi preluate titlurile de noblete, chiar daca au fost inscrise in unele acte de stare civila. ...

Contractul de antrepriza in Noul Cod civil
... ul unui contract de antrepriza. Atat in contractul de antrepriza cat si in contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii, beneficiarul poate procura materialele necesare executarii lucrarii, caz in care antreprenorul nu raspunde de pieirea lucrarii daca ea se datoreaza materialelor necoresp ...

Regimurile matrimoniale in Noul Cod Civil
... moniale, act solemn, incheiat in forma autentica in fata notarului public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica speciala si continut predeterminat (art. 330 alin. (1) NCC). In lipsa unei conventii matrimoniale valabile, casatoria se considera s ...

Contestarea deciziei de pensionare
... i acesteia, a persoanei careia i s -a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala. Cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, se depune, ...

Faptul juridic licit: Gestiunea de afaceri
... onstata ca nu au fost necesare sau utile reparatiile facute, totusi proprietarul este tinut sa restituie contravaloarea acestora in masura in care ii procura un avantaj, asa cum este precizat in art. 1339 Cod civil. Trebuie insa, sa tinem cont de momentul cand a inceput gestiunea de afaceri, deoarec ...

OUG de modificare a Codului civil are Lege de aprobare
... ctul 19, articolul 28^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 28^2 (1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de ...

Rovinieta se va putea plati si prin SMS
... TVA, (aproximativ 8,9 milioane euro) pentru extinderea la nivel national a sistemului informatic de emitere si control a rovinietei, care va putea fi procurata si prin SMS. Procesul de extindere reprezinta cea de-a doua etapa a dezvoltarii sistemului informatic de emitere, gestiune si control a r ...

Actiunea izvorata din gestiunea intereselor altei persoane
... heltuielile care, fara a fi necesare sau utile, au fost efectuate pe perioada gestiunii il obliga pe gerat la restituire numai in masura in care i-au procurat vreun avantaj. Cel care incepe sau continua o gestiune, cunoscand sau trebuind sa cunoasca impotrivirea titularului afacerii, poate cere n ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... rea partii adverse, neindicarea sau indicarea gresita a temeiului de drept al cererii de chemare in judecata, neindicarea probelor ce sustin cererea, procura pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata, neindicarea domiciliului ales in vederea comunicarii actelor de procedura in cazul formula ...

UNNPR: Liberalizarea onorariilor percepute de notari nu inseamna ca tarifele vor scadea
... prestam un serviciu public si trebuie sa primeze protectia cetateanului. Onorariile noastre sunt sunt mai mici decat la nivel european. De exemplu, o procura costa 30 de lei, echivalentul a 8 euro, nu cred ca undeva in Europa se mai practica acest tarif", a sustinut purtatorul de cuvant al nota ...

Instrainarea bunurilor imobile ale unui SA
... rganelor statutare ale societatii adoptate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale actului constitutiv al societatii, nefiind necesara o procura speciala si in forma autentica in acest scop, chiar daca actele de dispozitie trebuie incheiate in forma autentica.” Din interpretare ...

VIDEO: Trimiterea in judecata prin rechizitoriu
... 1 si 3 teza I din Legea nr. 678/2001 si art. 51 din Legea nr. 161/2003, respectiv infractiunile de trafic de minori si raspandirea sau transmiterea, procurarea de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice. Ce pedepse sunt prevazute de legile in vigoare, ce probe trebuie sa ad ...

Semnare Protocol de colaborare intre Ministerul Public si Procuratura Generala a Federatiei Ruse
La data de 12.01.2012, a avut loc la Moscova, semnarea unui protocol de cooperare intre  Ministerul Public din Romania si Procuratura Generala a Federatiei Ruse. Documentul a fost semnat de doamna Laura Codruta Kovesi, Procuror General al Romaniei si de Yuri Yakovlevich Chaika, Procuror...

Comisia juridica accepta amendamentele CSM
... orii nu au acceptat amendamentele care vizau extinderea sferei persoanelor verificate si la afini, precum si la alte persoane carora condamnatul le-a procurat foloase in perioada de referinta. ...

Adoptia in Noul Cod Civil
... ale Legii nr. 11/1990 privind incuviintarea adoptiei nu interzic insa ca persoana care adopta un copil sa-si exprime consimtamantul prin mandat ,dand procura in acest sens ,in conditiile prevazute de art. 1532 si urmatoarele din Codul civil. (C.S.J., s.civ. ,dec. nr. 1731 /1991 ”Dreptul&rdq ...

Vanzarea bunului altuia
... ie prin dobandirea de catre acesta a bunului, fie prin ratificarea vanzarii de catre proprietar, fie prin orice alt mijloc, direct ori indirect, care procura cumparatorului proprietatea asupra bunului. (3) Daca din lege sau din vointa partilor nu rezulta contrariul, proprietatea se stramuta de dr ...

Trimitere in judecata prin rechizitoriu
... 1 si 3 teza I din Legea nr. 678/2001 si art. 51 din Legea nr. 161/2003, respectiv infractiunile de trafic de minori si raspandirea sau transmiterea, procurarea de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice. Ce pedepse sunt prevazute de legile in vigoare, ce probe trebuie sa admini ...

Cesionare imobil fara voia proprietarului
... va putea cesiona fara ca eu sa stiu. Raspuns: Conform Codului civil si a Legii 7/1996, pentru transferul dreptului de proprietate este nevoie de procura speciala data in acest sens. Contractul pe care l-ati semnat este cel mai probabil un contract de asistenta juridica, un astfel de contract nu ...

Divortul prin acordul sotilor prin procedura notariala
... casatorie. Procedura de divort: - fiind vorba de un acord intre cei doi soti, depunerea cererii de divort se face impreuna sau prin mandatar cu procura autentica; - dupa inregistrarea cererii, notarul public le acorda celor doi soti, un termen de reflectie de 30 de zile (la fel procedeaza, de ...

OUG pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului Cod civil
... 19. Articolul 28 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 28 2. — (1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de ipoteca. (2) Debitorul obligatiei garan ...

Atentie notari: Modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale
... onsultarea si informarea curenta a notarilor publici; e) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor camerei si a contributiei membrilor sai; f) procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul Notarilor Publici si asigura difuzarea acestuia; g) organizeaza activitatea de gestionare a a ...

Divortul - ce s-a schimbat in Noul Cod Civil
... tie, iar consimtamantul trebuie sa fie liber si neviciat. Cererea de divort se depune de catre soti impreuna, dar poate fi depusa si prin mandatar cu procura autentica. Dupa un termen de gandire de 30 de zile, sotii se prezinta personal, si, daca staruie sa divorteze, notarul public, dupa ce verific ...

Casatoria in Noul Cod Civil - ce inseamna Contractul Prenuptial
... entia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand continut stabilit dinainte. Nerespectarea acestor dispozitii se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului. ...

Candidaturile depuse pentru ocuparea functiei de presedinte al Sectiei penale a ICCJ
Consiliul Superior al Magistraturii informeaza ca, pentru ocuparea functiei  de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – vacanta din data de 4 august 2011 –, si-au depus candidaturile doamna judecator Jijiie Corina Michaela – in prezent delegata in functia...

Concursul de admitere in magistratura - Grile si bareme
... ontractul de tranzactie: A. pentru a fi valabil, trebuie incheiat in forma scrisa; B. nu poate fi incheiat prin mandatar, chiar daca acesta are procura speciala; C. este un contract comutativ. 3 In cazul viciilor ascunse ale lucrului vandut, cumparatorul: A. nu are deschisa ca ...

Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de alte state cu documente similare romanesti
... ot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei, situat ...

Categoriile de venituri neimpozabile
... ap grav, potrivit legii; indemnizatia de maternitate; ajutorul pentru incalzirea locuintei, ajutorul social acordat potrivit legii; ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale; ajutorul social primit de sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu; indemnizatia pentru ingrijire ...

Actiune privind acordarea de daune morale pentru retinere nelegala
... rimonial trebuie sa incerce sa stabileasca o suma necesara nu atat pentru a repune victima intr-o situatie similara cu cea avuta anterior, cat de a-i procura satisfactii de ordin moral susceptibile de a inlocui valoarea de care a fost privata. Recunoasterea unui drept de despagubire nu se poate e ...

Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
... actiunile privind organizarea si desfasurarea examenului, identifica si, dupa caz, pregateste spatiile adecvate pentru sustinerea probelor de examen, procura necesarul de rechizite, serviciile de asistenta medicala pe parcursul desfasurarii examenului si de paza necesare pentru pastrarea ordinii pub ...

Baroul Bucuresti: examen de primire in profesie
... e examen. (3) In cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult cinci zile inainte de data examenului. Art.5. – (1) Taxa de inscriere la examen este de 800 lei (excl ...

Verificari ale Inspectiei Judiciare
Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii si-a insusit continutul notei Inspectiei Judiciare – Serviciul de Inspectie Judiciara pentru Judecatori, referitoare la verificarile care s-au impus in legatura cu articolul intitulat „Procuratorul Duta, cu nevasta judecator,...

UE a votat o noua lege pentru Protectia Consumatorilor
... ie. Cumparatorii nu vor mai fi obligati ca, impotriva vointei lor, sa contracteze o asigurare de calatorie sau sa inchirieze o masina atunci cand isi procura un bilet de calatorie pe internet. Mai mult, clientii vor beneficia de un interval de 14 zile in care vor putea restitui, daca doresc, marfuri ...

Solutionarea unei succesiuni la notarul public
... robelor privind existenta mostenitorilor si a bunurilor succesorale.   5. Pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de reprezentare in forma autentica.   6. Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati minta ...

Persoane care pot tine contabilitatea unei societati
... pierderilor intre finantator si garant conform protocolului este garantata prin inscrierea in cartea funciara a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fara plata tarifelor de inscriere. Pentru garantiile acordate in limita plafonului disponibilizat in conditiile impartirii ...

Contract de antrepriza
... au la plata integrala a lucrarilor contractate si executate. 4.3. Antreprenorul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse3  ale materialelor procurate de el si ale intregii lucrari, dupa ce a fost receptionata de catre client, indiferent de executantul lucrarii (antreprenorul sau subantrepr ...

Noul Cod al muncii, modificarea contributiilor la asigurarile sociale
... ege. Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, denumita, in continuare, asigurator, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei inter ...

Cum se incheie un act de vanzare-cumparare la notar
Partile se vor prezenta personal sau printr-un mandatar cu procura speciala autentificata la un notar public.   Vanzarea-cumpararea este un contract sinalagmatic care presupune transmiterea unui bun in schimbul unui pret real si serios, element esential, care trebuie sa corespunda valorii ...

Explicatii: Deschiderea succesiunii la notariat
... robelor privind existenta mostenitorilor si a bunurilor succesorale.   5. Pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de reprezentare in forma autentica.   6. Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati minta ...

Indemnul la consum de etnobotanice se pedepseste cu inchisoarea
... , transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, comercializarea, depozitarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul procurarea, cumpararea, introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul plantelor si substantelor si produselor etnobotanice din ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... ie prin dobandirea de catre acesta a bunului, fie prin ratificarea vanzarii de catre proprietar, fie prin orice alt mijloc, direct ori indirect, care procura cumparatorului proprietatea asupra bunului. (3) Daca din lege sau din vointa partilor nu rezulta contrariul, proprietatea se stramuta de drep ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL II - Izvoarele obligatiilor
... heltuielile care, fara a fi necesare sau utile, au fost efectuate pe perioada gestiunii il obliga pe gerat la restituire numai in masura in care i-au procurat vreun avantaj. Ratificarea gestiunii Art. 1.340. - In privinta actelor juridice, gestiunea ratificata produce, de la data cand a fost i ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata
... 772. - (1) Servitutea de trecere va putea fi rascumparata de proprietarul fondului aservit daca exista o disproportie vadita intre utilitatea care o procura fondului dominant si inconvenientele sau deprecierea provocata fondului aservit.  (2) In caz de neintelegere intre parti, instanta poate ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL II - Proprietatea privata
... ecesitatile curente este obligat ca, in schimbul unei juste si prealabile compensatii, sa ofere acest surplus pentru proprietarul care nu si-ar putea procura apa necesara pentru fondul sau decat cu o cheltuiala excesiva.  (2) Proprietarul nu poate fi scutit de obligatia prevazuta la alin. (1) ...

Codul Civil - CARTEA a II-a - TITLUL II - Casatoria
... entia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand continut predeterminat. (2) Conventia matrimoniala incheiata inainte de casatorie produce efecte numai de la dat ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice
... e tutela. (2) Pana la numirea unui nou tutore, mostenitorii vor prelua sarcinile tutelei. Daca sunt mai multi mostenitori, acestia pot desemna, prin procura speciala, pe unul dintre ei sa indeplineasca in mod provizoriu sarcinile tutelei. (3) Daca mostenitorii sunt minori, instiintarea instantei d ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL II - Persoana fizica
... ) nu au existat registre de stare civila; b) registrele de stare civila s-au pierdut ori au fost distruse, in tot sau in parte; c) nu este posibila procurarea din strainatate a certificatului de stare civila sau a extrasului de pe actul de stare civila; d) intocmirea actului de stare civila a fos ...

Innoirea Parcului auto national, stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
... l reprezentantului legal sau, dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in original si copie (originalul se restituie); b) procura notariala, in original, in cazul persoanei imputernicite; c) cererea de distribuire a tichetelor valorice, in original, modelul cer ...

Guvernul a reglementat expropierea in interes national
... ta mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnata de toti, personal sau prin mandatar imputernicit cu procura speciala autentica, iar procura se va atasa cererii. (4) Dupa numirea comisiei, expropriatorul va transmite decizia consiliului local compe ...

Aportul in bani la capitalul social - la infiintarea unei societati comerciale - trebuie constituit de fiecare asociat?
... o­merciale o marca de comert si un fond de comert. Dupa constituire, societatea ar putea inchiria imobilul clientilor aportati prin fondul de comert, procurandu-si astfel imediat lichiditati, sau ar putea ipoteca imobilul in favoarea unei banci care sa-i acorde un credit comercial. Pentru a satisfac ...

Atentie: 1.000 de lei amenda daca va alungati sotia din casa, 1.500 de lei amenda daca nu respectati "orele de liniste" de la bloc
... u gaze comprimate, a obiectelor confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice ori a dispozitivelor pentru socuri electrice; 2. importul sau procurarea din tara, in vederea comercializarii, de arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate care imprima proiectilului o viteza mai mare de 220 m ...

E oficial: de astazi Algocaminul se cumpara doar cu reteta
... de reteta se va realiza treptat, intre februarie si iulie 2011, astfel incat din luna august, medicamentele care contin metamizol nu se vor mai putea procura decat pe baza de prescriptie medicala.   Companiile farmaceutice producatoare ale medicamentelor cu metamizol au fost instiinta ...

Foarte important pentru notarii publici! Depunerea formularului 208 pentru tranzactiile efectuate in semestrul II 2010
... l listat pe hartie, semnat si stampilat, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care se poate procura gratuit de la unitatile fiscale sau de pe websiteul ANAF, la adresa www.anaf.ro, din meniul principal, categoria Asistenta contribuabili, subc ...

Modificari ale Legii privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
... a frecventeze cursurile invatamantului obligatoriu." 37. La articolul 63, literele j), m) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "j) procurarea, detinerea, utilizarea sau transmiterea de bani, medicamente, telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori i ...

Pentru deplasarile externe este necesar ordinul de deplasare?
... xemplar, pentru fiecare deplasare, de catre persoana care urmeaza a efectua deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale cu plata in numerar. (.....) 5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: - ...

Procuror trimis in judecata pentru peste 100 de infractiuni
... n luna ianuarie 2010 in fata unui agent de politie, aplicand stampila parchetului pe care il conducea. De asemenea, sotii Carstea s-au implicat si in procurarea sumelor de bani remise lui Apostu Florin Nicusor. La data de 27 septembrie 2010, Apostu Florin Nicusor a acceptat sa primeasca de la Pop ...

Luare de mita. Functionar cu atributii de control. Elemente constitutive. Individualizarea pedepsei
... tatoare in prezenta martorului T.C.; autoturismul achizitionat in conditiile amintite a intrat imediat in posesia inculpatului fara a se incheia vreo procura in acest sens, fiind folosit neintrerupt de acesta pana la 15 ianuarie 2007, cand a fost indisponibilizate de politie). b) in perioada augu ...

Lista veniturilor neimpozabile
... ersonal, potrivit legii; indemnizatia de maternitate; ajutorul pentru incalzirea locuintei, ajutorul social acordat potrivit legii; ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;ajutorul social primit de sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu; indemnizatia pentru ingrijirea ...

Precizare Ministerul Muncii: plata pentru pensiile retroactive se face de la 31 decembrie
... e sa achite aceste contributii Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala, si casa teritoriala de pensii din raza teritoriala de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate sau, dupa caz, a mandatarului. ...

Proiect de OUG: cotizare retroactiva la sistemul de pensii
... (2) Contractul de asigurare sociala prevazut la alin. (1) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate sau, dupa caz, a mandatarului. Art. ...

Tarifele practicate de Min. Justitiei pentru serviciile de asistenta
... sau in forma actualizata pentru persoane juridice, daca sunt inscrisuri separate, a acordului de constituire a intreprinderilor familiale, ce include procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii familiale ; 162/act 3. Redactarea actului modificator, actului aditional ori, dupa caz, a hot ...

Noul Regulament pentru examenul de avocat
... amenului, consiliile barourilor au urmatoarele competente: identifica si, dupa caz, pregatesc spatiile adecvate pentru sustinerea probelor de examen, procura necesarul de rechizite, iau masuri pentru asigurarea serviciilor de asistenta medicala pe parcursul desfasurarii examenului si de paza, nece ...

Ministerul Justitiei: Lege pentru aplicarea Codului Penal
... tarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani s ...

Atentie: Notarii publici vor propune reducerea onorariilor
... , intr-o perioada in care, mai mult ca oricand, societatea are nevoie de repere de siguranta si legalitate – notarii facand parte dintre cei care pot procura garantii pentru viitor cetatenilor si familiilor lor.” Potrivit Laurei Badiu, Ministerul Justitiei este cel care va decide daca admite pr ...

Cazurile legale de urmarire a administratorilor sau asociatilor persoane fizice in Romania
... turnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia; f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati; g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa s ...

Analiza: Reprezentarea partilor in procesul civil
... tru a se stabili care sunt persoanele ce pot avea calitate de reprezentant. Conform dispozitiilor art. 67, alin. (2) C proc.civ. “mandatarul cu procura generala poate sa reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume”. II. Formele (aspectele) reprezentarii: ...

Reduceri la impozit pentru parintii cu cel putin 3 copii
... Retinand doar scutirea de la plata impozitului pe salariu si nu pe alte venituri, masura se adreseaza populatiei cu venituri mici si medii care isi procura mijloacele necesare existentei din salariu. Implicit, se creeaza garantia ca beneficiarii sunt persoane active care desfasoara o activitate le ...

Suport de Curs: Reprezentarea partilor in procesul civil
... tru a se stabili care sunt persoanele ce pot avea calitate de reprezentant. Conform dispozitiilor art. 67, alin. (2) C proc.civ. “mandatarul cu procura generala poate sa reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume”. II. Formele (aspectele) reprezentarii: ...

De ce Statul impune aparatorii in instanta?
... jurisdictiilor nationale mai presus decat in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, care pentru reprezentare in fata sa se multumeste cu o simpla procura semnata de reclamant, data oricui indiferent de calificare?! Mai multe informatii cu privire la reforma in domeniu o puteti solicita pe ad ...

Mandat european de arestare. Amanarea predarii. Conditii
  Conform art. 97 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, numai cand persoana solicitate este urmarita penal sau judecata de autoritatile judiciare romane pentru o fapta diferita de cea care motiveaza mandatul european de arestare, instanta de judecata, ca autoritate judiciara de executare...

Zeci de mii de dosare ramase nesolutionate in 2008
... rin Legea nr. 6/1952 s-a infiintat Procuratura Republicii Populare Romane, a carei misiune principala era „supravegherea respectarii legii”. Organele procuraturii au iesit din sfera organelor judecatoresti. Procuratura era subordonata Marii Adunari Nationale si Consiliului de Ministri. - O no ...

Societate cu raspundere limitata. Neregularitati in numirea reprezentantilor. Inopozabilitate fata de terti
... ta reclamanta nefacand dovada ca cel care si-a manifestat acordul mentionat, semnand si stampiland inscrisul, nu a fost dl. F.O.S., imputernicit prin procura speciala (fila 9 dosar judecatorie) de administratorul de atunci al societatii, dl. Al Q.F. Asa fiind, Inalta Curte, cu aplicarea dispoziti ...

Pruncucidere. Stare de tulburare pricinuita de nastere
... erea in locuri izolate pentru a naste, deplasarea in locuri izolate cu nou-nascutul, locuri care ofera conditii adecvate suprimarii vietii copilului, procurarea sau pregatirea unor obiecte necesare actiunii etc.) sunt elemente de fapt care pot releva intentia de omor a nou-nascutului de catre mama, ...

Codul Penal 2009 - Infractiuni contra securitatii nationale
... ere de informatii secrete de stat Transmiterea de informatii secrete de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, precum si procurarea ori detinerea de documente sau date ce constituie informatii secrete de stat de catre cei care nu au calitatea de a le cunoaste, in scopul ...

Cum intocmiti dosarul pentru constituirea unei societati comerciale?
... Pasul al treilea, de intocmire efectiva a dosarului de infiintare. Dosarul trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: 1. imputernicire, procura, daca este cazul; 2. copie/copii CI asociat/asociati si administrator/administratori; 3. specimen de semnatura administrator/administrat ...

Contract de exclusivitate
... r. ................... eliberat  de ......................... la data de ..................... in nume propriu si sau prin reprezentant legal cu procura speciala numita in continuare Client. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Consta in intermedierea vanzarii imobilului situat in ... ...

Exceptia autoritatii de lucru judecat si prezumtia lucrului judecat. Aspecte procesuale.
... ifrabila, dar ca, in legatura cu aceasta confirmare de primire si cu pretinsa semnatura a autorului, contestata de catre mostenitorii sai, s-au depus procura autentificata sub nr. 1592/2002, permisul de conducere auto si livretul militar, care poarta semnaturile autorului B.G. si s-a intocmit raport ...

Care sunt regimul juridic si conditiile de validitate ale cesiunii de parti sociale?
... ui aditional, a procurii si a rezolutiei nr. 578/2002 a ORC Bihor. Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut in esenta ca prin procura speciala din 16 iunie 2001 data si semnata in fata notarului in California reclamantul C.P. l-a mandatat pe paratul C.D. ca in numele sau si p ...

Prevederile legale nerespectate in capturarea, procesul si executia lui Iisus Hristos
... ilitatea judecarii lui Iisus la Ierusalim (unde se gasea cu ocazia sarbatorii anuale evreiesti Pessah), ci l-a retrimis inapoi procuratorului roman Pilat din Pont . Verdictul Sinedriului nu putea fi emis in aceeasi zi . ...

Contractul de asistenta juridica – un contract intuitu personae
... i in garantie ori a unor intampinari sau a altor asemenea acte; – redactarea de memorii, plangeri sau cereri adresate organelor judecatoresti, ale procuraturii sau altor organe de stat; Descoperiti ACUM  si alte activitati ce fac obiectul contractului de asistenta juridica, ...

Adunarea creditorilor in procedura insolventei
... nula, cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. ...

Ordonanta de Urgenta nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
... rganelor statutare ale societatii adoptate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale actului constitutiv al societatii, nefiind necesara o procura speciala si in forma autentica in acest scop, chiar daca actele de dispozitie trebuie incheiate in forma autentica."     ...

Clasificarea contractelor
... or, iar cealalta numai debitor). > DUPA SCOPUL URMARIT DE PARTI ● Cu titlu oneros – in care in schimbul unui folos patrimonial procurat de o parte celeilalte parti se urmareste obtinerea altui folos patrimonial. ● Cu titlu gratuit – acte juridice prin care o pers ...

Verificarea de scripte in procesul civil
... re a invocat inscrisul va arata mijloacele sale de aparare si va depune inscrisul pentru verificare. Partile pot fi reprezentate si prin mandatari cu procura speciala, daca dovedesc o impiedicare bine intemeiata.     > Presedintele va constata, prin proces-verbal, starea materi ...

Contract de intretinere - model
... a. 2. Contractul se poate incheia si pe o perioada determinata. 3. Bunurile/valorile pot fi cuprinse si intr-o anexa. 4. Prestatiile pot fi: procurarea de alimente si prepararea hranei; cumpararea de imbracaminte, incaltaminte, lenjerie – de pat si de corp; procurarea de medicamente; ingrij ...

Contract de intretinere - model


Riscul in contractul de antrepriza
... r – se suporta de proprietarul lor. ● Riscul pieirii lucrarii – se suporta de client din cauza unui viciu al materialelor procurate de acesta, antreprenorul avand dreptul sa pretinda plata pretului. Cautati contracte corect intocmite? In baz ...

Sesizarea organului de urmarire penala
... itorul. Plangerea prealabila poate fi introdusa si de catre un reprezentant conventional dar, in acest caz, mandatul trebuie sa fie special si procura atasata plangerii. Alte cazuri in care punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale este impiedicata: - fapta nu exista; ...

15 lucruri esentiale despre contractul de mandat
... partile sa incheie o astfel de conventie. Care sunt drepturile si obligatiile partilor? Cum se face dovada mandatului? Cum trebuie sa fie procura data de mandant pentru incheierea unui act solemn? Cum se poate pune capat unui contract de mandat? Sunt doar cateva dintre intrebarile pentru ...

Procedura insolventei - Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
... cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica, iar creditorii bugetari si celelalte persoane juridice pot fi reprezentati cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. ...

Procedura insolventei - Raspunderea membrilor organelor de conducere
... at sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia; - au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati; - in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus ...

Contractul de gaj comercial - Parte teoretica
... a-l vinde prin licitatie publica, nu este suspendat: – prin declararea starii de faliment sau – prin moartea debitorului ori a celui care a procurat bunul dat in gaj. ● Potrivit art. 482 din Codul comercial, in caz de neplata a creantei, creditorul poate vinde obiectul gajat a ...

Contractul de Asistenta Juridica - Parte teoretica
... n garantie ori a unor intampinari sau a altor asemenea acte; – redactarea de memorii, plangeri sau cereri adresate organelor judecatoresti, ale procuraturii sau altor organe de stat; – indeplinirea formalitatilor prevazute de lege pentru promovarea cailor de atac ordinare sau extraordinare; ...

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
... bligat sa fiti reprezentat de un avocat. Daca, totodata, doriti sa sesizati Curtea prin intermediul unui reprezentant, trebuie sa anexati la formular procura in favoarea lui. Care sunt caracteristicile principale ale procedurii ? • Dosarul Dumneavoastra este examinat gratuit. ...

Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana
... ;  Organizatiile membre ale CCBE sunt obligate sa depuna codurile lor deontologice la Secretariatul CCBE, pentru ca orice avocat sa-si poata procura o copie de la respectivul secretariat.     2.5. Incompatibilitati     2.5.1. Pentru a-i per ...

Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale
... sultarea si informarea curenta a notarilor publici; f) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai; g) procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul Notarilor Publici si asigura difuzarea acestuia; h) indeplineste alte atributii prevazute de ...

Regulament privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International
... e si cheltuielile arbitrale; d) organizeaza intocmirea de culegeri de jurisprudenta a Curtii de Arbitraj si avizeaza publicarea acestora; asigura procurarea de documentatie straina, indeosebi reglementari referitoare la arbitrajul comercial; e) stabileste atributiile secretariatului Curtii de ...

Codul de procedura penala - Sesizarea organelor de urmarire penala
... lui daca este cunoscut si a mijloacelor de proba. (3) Plangerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie sa fie special, iar procura ramane atasata plangerii. (4) Plangerea facuta oral se consemneaza intr-un proces-verbal de organul care o primeste. (5) Planger ...

Codul civil - Despre Prescriptie
... maistrilor si intitutorilor de stiinte sau de arte, pentru lectiile ce dau cu luna; a ospatarilor si gazduitorilor, pentru nutrirea si locuirea ce procura, si a oamenilor cu ziua, pentru plata zilelor, a materiilor de dinsii procurate si a simbriilor; se prescriu prin sase luni. (C. civ. 1905, ...

Codul civil - Despre indatoririle mandatarului
... contra persoanei ce mandatarul si-a substituit. (C. civ. 1000). Art. 1543 Cind prin un act s-au constituit mai multi mandatari sau procuratori, nu exista solidaritate intre dinsii, afara numai cind anume s-a stipulat. (C. civ. 1041, 1551). Art. 1544 Mandatarul e ...

Codul civil - Despre probatiunea obligatiilor si a platii
... ace a fi de crezut faptul pretins. Art. 1198 Acele reguli nu se aplica insa intotdeauna cind creditorul nu i-a fost cu putinta a-si procura o dovada scrisa despre obligatia ce pretinde, sau a conserva o dovada luata, precum: 1.la obligatiile care se nasc din cvasicontracte si di ...

Codul civil - Dispozitii preliminare
... mai multe persoane, fara ca acestea din urma sa se oblige. Art. 945 Contractul oneros este acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj. (C. civ. 812, 947, 1639, 1646, 1859). Art. 946 Contractul gratuit sau de binefacere este acela in care una din p ...

Acte necesare - Pasaport
... r. Cetatenii romani care nu au rezidenta permanenta in strainatate pot solicita pasapoarte de tip nou pentru copiii lor si prin imputernicit cu procura speciala, numai in situatii bine justificate, Sectia Consulara a ambasadei sau consulatul va emite, la cererea parintilor, procura, care, impr ...

Acte necesare - Cazier judiciar
... ne din tara unde se afla. Certificatul de cazier solicitat de o persoana fizica domiciliata in Romania sau strainatate poate fi obtinut si prin procura notariala de catre o alta persoana, mandatata de titular in acest scop. Pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar in regim norm ...

Acte necesare - Punerea sub interdictie
Acte necesare Punerea sub interdictie * Cerere (adresata procuraturii) * Acte de stare civila a persoanei considerate incapabile de discernamant * Certificate (acte) medicale * Scutita de taxa de timbru ...

Moarte alba
... opri in acest editorial asupra pericolului pe care il prezinta pentru copii, tineri si chiar adulti, stupefiantele. In zilele noastre, acestea pot fi procurate din ce in ce mai usor. Nu mi-am propus sa vorbesc despre cum minorii pot achizitiona de la orice magazin alcool sau tigari. Acest lucru nu m ...

Statut asociatie
... cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociatiei; b) salarii si adaosuri la salarii; c) indemnizatii, prime si premii; d) procurari de rechizite, imprimate de birou, aparatura medicala si alte bunuri si servicii necesare realizarii scopului asociatiei; e) chirii, doban ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Dispozitii finale
... lor de lucrari cadastrale; - Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat in Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1 ...

Lege nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea terorismului
... onditiile alin. (1), nu se poate aplica pedeapsa amenzii. (4)Tentativa se pedepseste.   (5)Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea savarsirii infractiunilor prevazute la alin. (1). > Pentru mod ...

Codul familiei - Ocrotirea minorului
... ilejul inregistrarii mortii unei persoane, precum si biroul notarial de stat, cu prilejul deschiderii unei mosteniri; c) instantele judecatoresti, procuratura si politia cu prilejul pronuntarii, luarii sau executarii unor masuri privative de libertate; d) organele administratiei de stat, organ ...

Curte Apel CIV Renuntarea la judecata.
... a motiv de recurs exceptia puterii lucrului judecat fata de sentinta civila nr.2099/2002 a Judecatoriei Onesti si lipsa calitatii procesuale active a procuratorului A. I. la a carui mandat reclamantii au renuntat. Totodata ca motiv de nelegalitate invoca faptul ca in apel reclamantii au dat d ...

Judecatorie PEN Inselaciune. fals material in inscrisuri sub semnatura
... documentele de provenienta ale autoturismului sunt falsificate, stabilind ca acesta a primit autoturismul de la numitul S.I.D.care, la rindul sau, il procurase de la o alta persoana, nici unul dintre cei doi neavind cunostinta de falsurile constatate dupa ultima vinzare a autoturismului, cu ocazia e ...

ICCJ PEN Contrabanda. Elemente constitutive
... n utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor. In art. 65 din Legea nr. 295/2004 se prevede ca munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai in baza certificatului de detinator al armei, de la armurieri autorizati sa o comercializeze, iar in anexa la lege, potrivit pct. III ...

ICCCJ PEN Inselaciune. Elemente constitutive.
... G. nr. 9/1998 si ale O. G. nr. 32/1999, sistemul de plata pe baza de cupoane valorice cu finantare de la bugetul de stat a fost instituit in vederea procurarii de materiale si servicii necesare lucrarilor agricole, cupoanele valorice acordandu-se gratuit agricultorilor, cu conditia de a fi folosite ...

Codul de procedura civila - Administrarea dovezilor
... va arata mijloacele sale de aparare si va depune inscrisul pentru verificare.     Partile pot fi reprezentate si prin mandatari cu procura speciala, daca dovedesc o impiedicare bine intemeiata.     Art. 181     Presedintele va constata, prin ...

Codul de procedura civila - Dispozitii generale de procedura
... a de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.     Art. 83     Cand cererea este facuta prin mandatar, se va alatura procura in original sau in copie legalizata.     Mandatarul avocat certifica el insusi copia de pe procura sa.     ...

Codul de procedura civila: Procedura contencioasa-Partile
... ta Art. 67     Partile pot sa exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar.     Mandatarul cu procura generala poate sa reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume.     Daca cel care a dat proc ...

Spete Drept de Proprietate (pct. 30')
... ima in urmatoarele fraze: "Prin intreaga conceptie a noii reglementari se urmareste subordonarea politica a justitiei, a instantelor judecatoresti, a procuraturii, a actualului Consiliu Superior al Magistraturii si controlului acestora, rapind Consiliului Superior al Magistraturii rolul de garant al ...

Spete - drept de proprietate (pct. 16 - 18)
... implica o renuntare, nu poate emana decat de la titular sau de la un mandatar al sau, imputernicit in mod expres sa faca un asemenea act, pe cale de procura speciala autentica, cerinta pe care domnul Popper nu a indeplinit-o sau nu a facut dovada in acest sens.   Cu referire la tranzact ...

Aspecte teoretice-Articolul(3)-Materia Contencios Administrativ
... ), cuprinzand mai multe provincii. Dacia facea parte din circumscriptia vamala a Illiriei (portorum Illyrici). Pentru problemele financiare exista un procurator, care era ajutat in indeplinirea sarcinilor care le reveneau de functionari inferiori.   13 Istoria Dreptului R ...

Aspecte Teoretice - Articol (1) Materie Comerciala
... enta directiva s-a dorit interzicerea “abuzului de libertate contractuala” pentru cazul in care o intelegere contractuala serveste indeosebi scopului procurarii de lichiditatii aditionale pentru debitor pe cheltuiala creditorului, sau in care contractantul principal impune furnizorului sau subcontra ...

Sectiunea I
... 355;iilor de voiaj: . activităţile de informare şi consulting în domeniul turismului; organizarea de excursii, cu sau fără procurarea locurilor pentru cazare şi transport; . activităţile tur-operatorilor; . activităţile birourilor de informa ...

Cerere de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal
... .....,  sector/judet  ...... ....................,  reprezentat  prin  imputer- nicit2)........................., cu procura speciala nr. ......, autentificata de BNP ............................ la data de ................., domiciliat in ........................... ...

Actiune în anularea unui act juridic pentru vicii de consimtamânt - violenta
... ., apart. ............., sector/judet ............................................, prin mandatar ........................................, cu procura speciala nr. ......... autentificata de BNP ............................ la data de ........................................, domicilia ...

Actiune în anularea unei liberalitati facute unei persoane incapabile de a primi
... . ..............., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..................., prin mandatar ......................., cu procura speciala nr. ...... autentificata de BNP .................... la data de ............, domiciliat in ........................, str. .......... ...

Actiune în anularea vânzarii de catre un singur sot a unui imobil - bun comun
... cara ..., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................................. ............., prin mandatar ..........................., cu procura speciala nr. ..... autentificata de BNP ........................... la data de ........................, domiciliat in  ................. ...

Actiune în anularea unei donatii
... scara ..., etaj ...., apart. ....., sector/judet .............................. ..........., prin mandatar .............................., cu procura speciala nr. ......, autentificata de BNP ......................., la data de ........................., domiciliat in  ................. ...

Actiune în anulare (nulitate relativa)
... ....., bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., prin mandatar ................................, cu procura speciala nr. ........... autentificata de BNP ....................... la data de ..............., domiciliat in .............................. ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a contractului de renta viagera
...   apart.  .....,  sector/judet  .......................,  prin  mandatar  ..............................,  cu procura  speciala  nr.  .......  autentificata  de  BNP  .......................  la  data  de  ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a unei donatii deghizate între soti
... ....., apart. ........., sector/judet ............................, prin mandatar ........................................................, cu procura speciala nr. ......... autentificata de BNP ..................................... la data de ..................., domiciliat in .............. ...

Alte tag-uri asemanatoare: procura speciala, patrimonial procurat, procurarea mijloacelor, procura, procura privind, procura privind vanzarea, Procura privind rasc, procura generala, Procura privind elib, procuratura militara, procura falsa, Procura de reprezentare privind dobandirea/redobandirea cetateniei romane, procura privind acceptarea, Procura privind ridicarea pensiei de la oficiul postal, procuratura, procurator, procura notariala, procurare, procura autentica,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]