Stiri economice | Manager
Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

raspundere

Cauzele care inlatura raspunderea penala art. 152-159
  TITLUL VII     Cauzele care inlatura raspunderea penala     ART. 152     Efectele amnistiei     (1) Amnistia inlatura raspunderea penala pentru infractiunea savarsita. Daca intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea p ...

Raspunderea penala a persoanei juridice - art. 135-151
... n exercitarea unei activitati ce nu poate face obiectul domeniului privat.     (3) Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit la savarsirea aceleiasi fapte.     ART. 136     Pedepsele apli ...

Raspunderea civila a executorului judecatoresc
... cum se poate pune problema in recurs, deoarece sentinta s-a primit in 22.04.2013 fiind in termen de exercitare a recursului in 15 zile. Care este raspunderea executorului, stiut fiind ca nu are calitate procesuala pasiva? Cum se poate recupera restul din debit incasat de executor dar nevirat cre ...

Raspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
... oar atragerea raspunderii patrimoniale a acestuia. Din acest punct de vedere consideram ca fiduciarul, chiar daca va fi inlocuit, poate fi tras la raspundere pentru prejudiciile cauzate prin actele de conservare sau administarre a masei patrimoniale fiduciare. Este posibil ca instanta, care a fos ...

Cauze care inlatura raspunderea juridica a faptuitorului
Pot exista si unele situatii, intr-adevar exceptionale, cand tragerea la raspundere juridicaa faptuitorului siaplicarea unei sanctiuni nu se poate face. Astfel, pot aparea situatii cand aplicarea sau executarea sanctiunii contraventionale sa nu poata fi efectuata sau sa nu mai fie necesara, pierz ...

Atentie: Concurenta neloiala vs raspunderea pentru daunele produse angajatorului
... alin. (2) lit. d) din Codul muncii , republicat, care stabileste obligatia de fidelitate in favoarea angajatorului, atunci teoretic s-ar putea atrage raspunderea salariatului care se face vinovat de desfasurarea unei activitati identice cu cea a societatii in care lucreaza. Temeiul legal al desfa ...

Raspunderea pentru bunurile aduse in hotel
(1) Persoana care ofera publicului servicii de cazare, denumita hotelier, este raspunzatoare, potrivit regulilor privitoare la raspunderea depozitarului, pentru prejudiciul cauzat prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client in hotel. (2) Sunt considerate ca fiind aduse i ...

Raspunderea atrasa de fideiusiune
... conditiile deschiderii procedurii insolventei, puteti formula o astfel de cerere, urmand ca, in functie de culpa administratorului, sa fie atrasa si raspunderea acestuia, insa numai in conditiile stabilite de Legea 85/2006. ...

Atentie avocati: asigurarea de raspundere profesionala
Baroul Bucuresti a publicat tabelul cu avocatii care nu au depus asigurarea de raspundere profesionala, valabila la data de 10/06/2012, in conformitate cu art. 119 din Statutul profesiei de avocat si art. 42 din Legea 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Click aici pe ...

Raspunderea civila delictuala
... um si de ruina edificiului. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileste prin lege speciala. Cauze care Inlatura raspunderea civila delictuala: 1. Forta majora sau cazul fortuit Inlatura raspunderea prevazuta de art. 1349 Cod civil. Art. 1351 alin. (2) Cod civi ...

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014
... ctioneaza paza mixta cu jandarmi. CAPITOLUL IX Raspunderi si sanctiuni Art. 55. Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala. Art. 56. Desfasurarea in scop comercial de activitati de paza sau protec ...

Decizia nr. 85 din 2014: Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor OUG nr. 24 din 2008, privind accesul la propriul dosar si desconspirarea Securitatii
... i si desfasurarea de activitati prin care s-au suprimat ori ingradit drepturi si libertati fundamentale ale omului si creeaza premisele unei forme de raspundere morala si juridica pentru simpla participare la activitatea fostelor servicii de informatii, fara a stabili vreo forma de vinovatie. Induca ...

Decizia nr. 77 din 2014: Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea asigurarilor si reasigurarilor in Romania
... zitiile Legii nr. 136/1995. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata, in esenta, ca faptele ilicite au antrenat atat raspunderea penala, cat si raspunderea civila delictuala, situatie in care este neechitabil si neconstitutional ca prin dispozitiile unei legi ordinar ...

Renuntarea la aplicarea pedepsei explicata de avocati specializati drept penal al afacerilor
... cat; c) infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor; d) pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de cinci a ...

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
... pe care il ocupa, a indatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinara, daca faptele nu atrag raspunderea penala sau contraventionala. (2) Raspunderea penala, contraventionala, civila sau, dupa caz, patrimoniala nu exclude raspunderea discipli ...

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31 din 1990
... nea, un alt motiv pentru care propunem majorarea capitalului social subscris este marirea gradului de responsabilitate a asociatiilor in societati cu raspundere limitata in virtutea art. 3 alin. 3 din Legea Societatilor nr. 31/1990 care prevede urmatoarele: "actionarii, asociatii comanditari, p ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 2014
... Despre registrele societatii si despre situatiile financiare anuale CAPITOLUL V: Societatile in comandita pe actiuni CAPITOLUL VI: Societatile cu raspundere limitata TITLUL IV: Modificarea actului constitutiv CAPITOLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL II: Reducerea sau majorarea capital ...

Decizia nr. 82/2014: Exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
... a trimiterea in judecata a unei persoane poate avea loc doar in conditiile in care a fost pusa in miscare actiunea penala, ce are ca scop tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni. Se sustine, totodata, ca prin emiterea rechizitoriului, procurorul urmareste ca persoana ...

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
... fit, dupa caz. (4) In cazul in care proprietarul bunului cultural mobil clasat in tezaur este o persoana fizica, din a carei declaratie pe propria raspundere rezulta ca nu are posibilitati financiare pentru acoperirea cheltuielilor de restaurare si conservare, aceste operatiuni vor fi finantate, ...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
... e acesta. In acest sens se impun urmatoarele aprecieri: Desi Constitutia nu cuprinde o prevedere expresa cu privire la natura juridica a formelor de raspundere a autoritatilor administratiei publice locale, acestea sunt stabilite prin Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, potrivi ...

Legea nr. 17/1990 - regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale
... de alta a acestuia. Art. 13. (1) Romania are interese prioritare in legatura cu stocurile de pesti anadromi care se reproduc in apele sale si are raspunderea principala pentru aceste specii, exercitandu-si in consecinta drepturile cu privire la ele. (2) Organele competente romane iau masuri p ...

Decizia CCR nr. 80/2014 privind propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei
... or moravuri (8) Raspunderea civila pentru informatia sau pentru creatia adusa la cunostinta publica revine, dupa caz, autorului, celui care exercita raspunderea editoriala sau mijlocului de comunicare in masa, in conditiile legii. Delictele de presa se stabilesc prin lege.” 24. La articolul ...

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*)
... delului pentru care se solicita protectia, asa cum apar in reprezentarile grafice depuse;     f) numele autorilor sau o declaratie pe raspunderea solicitantului ca autorii au renuntat la dreptul de a fi mentionati in cerere si/sau in publicatiile desenului sau modelului;    ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... ul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa, care poate merge pana la absolvire de raspundere pecuniara.     ART. 54     (1) Prin exceptie de la prevederile art. 51 si 53 alin. (1), in cazul in care ci ...

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi*)
... ora, prin asigurarea unor spatii de lucru adecvate si a accesului logistic corespunzator.     (5) Entitatile auditate poarta intreaga raspundere pentru actiunile lor si nu pot fi absolvite de aceasta raspundere prin invocarea rapoartelor Curtii de Conturi.     (6) Aut ...

LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicata*) zootehniei
... CAP. VII     Raspunderi si sanctiuni     ART. 30     Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea administrativa, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.     ART. 31     Constituie infractiune si s ...

LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicata*) pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului*)
... e ulterioare;     d) materiale nucleare - materiale nucleare, astfel cum sunt definite de art. 1 pct. 1 lit. h) din Conventia privind raspunderea civila pentru daune nucleare, incheiata la Viena la 21 mai 1963, la care Romania a aderat prin Legea nr. 106/1992, cu modificarile ulterio ...

NORME din 25 martie 2004 (*republicata*) fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat*)
...    e) este semnatar al Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare;     f) este semnatar al Conventiei privind raspunderea civila pentru daune nucleare;     g) este semnatar al Conventiei cu privire la asistenta in caz de accident nuclear sau ur ...

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*) privind regimul deseurilor*)
... izata sau persoana juridica ce, cu titlu profesional, proiecteaza, produce, prelucreaza, trateaza, vinde ori importa produse este supus unui regim de raspundere extinsa a producatorului.     (2) Masurile prevazute la alin. (1) includ, fara a se limita la acestea, urmatoarele:   ...

Furtul, talharia si pirateria in Noul Cod Penal! Ce sanctiuni risca inculpatii!
... atamate.     (2) In cazul faptelor prevazute la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) si c) si art. 230, impacarea inlatura raspunderea penala. -----------     Art. 231 a fost modificat de pct. 23 al art. 245 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publica ...

Legea nr. 82/ 2012, republicata, privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice
... entativa se pedepseste.     ART. 23     Nerespectarea obligatiei de comunicare in termenul prevazut la art. 17 atrage raspunderea penala, in conditiile legii.     CAP. IV     Dispozitii finale     ART. 24  &nbs ...

REGULAMENT din 27 februarie 2014 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
... , din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, numirea, promovarea, evaluarea activitatii profesionale, salarizarea si alte drepturi, precum si raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica, asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, se realizeaza in conditiile ...

Legea nr. 257/2001, republicata, privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei
 LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicata*) privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014 ----------     *) Republicata in temeiul...

Hotararea nr. 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
... e ore);     b) sustinerea de cursuri in domeniu, ca lector - se echivaleaza 20 de ore (dovedite prin adeverinta/declaratie pe propria raspundere care sa ateste sustinerea de cursuri);     c) participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau in cadrul oricar ...

Legea nr. 55/2012, republicata, privind cooperarea Romaniei cu Europol
... obligatiei de discretie si de confidentialitate prevazuta la art. 41 din Decizia Europol reprezinta o incalcare a indatoririlor de serviciu si atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau, dupa caz, penala a acestora.     ART. 11     Ofiterii de legatura la ...

Legea nr 217 din 22 mai 2003, republicata, pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
... protectie constituie infractiunea de nerespectare a hotararii judecatoresti si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an. Impacarea inlatura raspunderea penala.     ART. 33     La expirarea duratei masurilor de protectie, persoana protejata poate solicita u ...

Noul Cod Penal: Sanctiuni mai mari pentru persoanele juridice
... rului.     (3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Mai mult, se aplica sanctiuni cu raspundere penala pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele sau, de catre persoanele juridi ...

LEGE nr. 18 din 7 martie 2014 - modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
... e fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;     c) sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;     d) sa puna la dis ...

Monitorul Oficial nr. 185 din 14 Martie 2014
... e nr. 121/2006     Programul din 11.03.2014, Parlamentul Romaniei     Programul asupra caruia Guvernul si-a angajat raspunderea in temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia Romaniei in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din data de 11 martie 2014 ...

Ghidul complet al Juristului 2014. Dovedit ca va transforma in expert!
... rept civil si comercial   • In ce consta  actul juridic unilateral   detalii aici >>> • Totul despre raspunderea civila • Secretele unui contract corect si avantajos • Totul despre contractile din noul Cod Civil – de vanzare, d ...

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicata*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*)
 LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicata*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*)  a fost publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014   *) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in...

LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicata*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala*)
... ul acestuia, la care se anexeaza o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, in care se mentioneaza ca nu detine sau nu a detinut in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte; o declarat ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile - Actualizat 2014
... incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului, daca acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit imobilul/apartamentul conform destinatiei si daca nu l-a restituit ...

Contract de comodat pentru autovehicule - Actualizat 2014
... incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului daca acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit autovehiculul conform destinatiei si daca nu l-a restituit comodantu ...

Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2014
... p;                  6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului daca acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit bunul/bunurile conform destinatiei si daca nu l-a/le-a restituit com ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
... tele de identitate, acte de proprietate sau contracte de cedare a folosintei sau, cand acest lucru nu e posibil, prin declaratii autentice pe proprie raspundere date de ambii soti. Sotilor li se acorda un termen de 30 de zile pentru reflectie, iar la expirarea termenului sotii trebuie sa se prezi ...

DECIZIE nr. 1 din 21 februarie 2014: Continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare
... entitate;     c) certificatul de sanatate care va contine si viza de la medicul psihiatru;     d) copia asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv;     e) dovada efectuarii a minimum 40 ...

Repercusiuni ale noilor Coduri penale asupra avocatilor
... noul Cod penal care prevede ca ”ajutorul dat faptuitorului in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penala, tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau a masurii privative de libertate se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.” ...

Noul Cod Penal: Sanctiuni mai DURE pentru avocati!
... 269, alin. (1) din Noul Cod penal, ajutorul oferit faptuitorului in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penal, tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau a unei masuri privative de libertate se pedepseste cu inchisoare de la 1-5 ani sau cu amenda. " ...

Ordin nr. 119, privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
... tie.     ART. 3     Nerespectarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei atrage raspunderea disciplinara, administrativ-materiala, civila ori, dupa caz, penala, in sarcina persoanelor vinovate de abaterile savarsite.    ...

Monitorul Oficial nr. 131 din 24 Februarie 2014
... delului cererii de inscriere in listele electorale speciale, care se face de catre alegatorul comunitar, precum si a modelului declaratiei pe propria raspundere, care se prezinta de catre persoana eligibila comunitar la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European     ...

DNA: Seful ASF, sub urmarire penala pentru infractiunile de constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la abuz in serviciu
... tovehicule din Romania (B.A.A.R.), (asociatie profesionala formata din toate societatile de asigurari din Romania autorizate sa practice asigurari de raspundere civila auto obligatorii si mandatate sa elibereze documente de asigurare de raspunde civila auto Carte verde)", sustine DNA. Seful ...

Decizia CCR privind neconstitutionalitatea legii descentralizarii
... opozitiei in cursul dezbaterilor legislative".     8. Intrucat "acceptarea ideii potrivit careia Guvernul isi poate angaja raspunderea asupra unui proiect de lege in mod discretionar, oricand si in orice conditii, ar echivala cu transformarea acestei autoritati in autorita ...

Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991, republicata. Sanctiuni pentru tulburarea linistii publice
... (2) In cazul contraventiei prevazute la art. 2 pct. 28) este necesara plangerea partii vatamate. Retragerea plangerii ori impacarea partilor inlatura raspunderea faptuitorului. Organele constatatoare sunt abilitate sa restabileasca situatia anterioara.     ART. 5     ...

Se retrage proiectul de lege referitor la cresterea de 10 ori a amenzilor pentru avocati
... cate avocatilor de 10 ori fata de nivelul prezent. De asemenea, in cadrul proiectulu ide lege era solicitata schimbarea regulilor in ceea ce priveste raspunderea disciplinara. Propunerile de modificare a legii au fost recent retrase de la dezbatere, conform unui anunt publicat pe site-ul UNBR. ...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
... eselor penale incepute dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 135/2010.     CAP. II     Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice     ART. 489     Dispozitii generale     (1) In cazul infract ...

Urmarirea penala art. 285-341
... vitatea organelor de cercetare penala, astfel ca orice infractiune sa fie descoperita si orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie trasa la raspundere penala.     (2) De asemenea, procurorul exercita supravegherea activitatii organelor de cercetare penala astfel ca niciun s ...

Acte procesuale si procedurale comune art. 257-284
... ui Administratiei si Internelor, al Ministerului Justitiei, dupa caz, potrivit legii.     (6) Aplicarea amenzii judiciare nu inlatura raspunderea penala, in cazul in care fapta constituie infractiune.     ART. 284     Procedura privitoare la amenda jud ...

Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii art. 97-201
... tuie obiect al probei:     a) existenta infractiunii si savarsirea ei de catre inculpat;     b) faptele privitoare la raspunderea civila, atunci cand exista parte civila;     c) faptele si imprejurarile de fapt de care depinde aplicarea legii;  & ...

Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal art. 14-28
... sp;   ART. 14     Obiectul si exercitarea actiunii penale     (1) Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit infractiuni.     (2) Actiunea penala se pune in miscare prin actul de inculpare preva ...

Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale art. 1-13
... rocesuali, astfel incat sa fie constatate la timp si in mod complet faptele care constituie infractiuni, nicio persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala, iar orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit legii, intr-un termen rezonabil.     ART ...

Lista finala a mediatorilor autorizati in 2014
... t in comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar in termen de valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaratie pe propria raspundere ca nu are inscrise mentiuni in cazierul judiciar;     b) este inscris in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de med ...

Codul penal actualizat 2014
... nbsp; Titlul VI - Raspunderea penala a persoanei juridice  - art. 135-151       Titlul VII - Cauzele care inlatura raspunderea penala - art. 152-159       Titlul VIII - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei art. 160-16 ...

Dispozitii finale - art. 446
... nbsp; Titlul VI - Raspunderea penala a persoanei juridice  - art. 135-151       Titlul VII - Cauzele care inlatura raspunderea penala - art. 152-159       Titlul VIII - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei art. 160-16 ...

Infractiuni de genocid, contra umanitatii si de razboi - art. 438-445
... nbsp; Titlul VI - Raspunderea penala a persoanei juridice  - art. 135-151       Titlul VII - Cauzele care inlatura raspunderea penala - art. 152-159       Titlul VIII - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei art. 160-16 ...

Infractiuni contra capacitatii de lupta a fortelor armate - art. 413-437
... nbsp; Titlul VI - Raspunderea penala a persoanei juridice  - art. 135-151       Titlul VII - Cauzele care inlatura raspunderea penala - art. 152-159       Titlul VIII - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei art. 160-16 ...

Infractiuni contra securitatii nationale - art. 394-412
... nedenuntate, incunostinteaza autoritatile competente despre aceasta sau care, chiar dupa punerea in miscare a actiunii penale, a inlesnit tragerea la raspundere penala a autorului si a participantilor.     ART. 411     Cauze de reducere a pedepsei     ...

Infractiuni electorale - art. 385-393
... nbsp; Titlul VI - Raspunderea penala a persoanei juridice  - art. 135-151       Titlul VII - Cauzele care inlatura raspunderea penala - art. 152-159       Titlul VIII - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei art. 160-16 ...

Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala - art. 367-384
... Daca persoana care a savarsit una dintre faptele prevazute in alin. (1)-(3) inlesneste, in cursul urmaririi penale, aflarea adevarului si tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai unui grup infractional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.    ...

Infractiuni contra sigurantei publice - art. 329-366
... nbsp; Titlul VI - Raspunderea penala a persoanei juridice  - art. 135-151       Titlul VII - Cauzele care inlatura raspunderea penala - art. 152-159       Titlul VIII - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei art. 160-16 ...

Infractiuni contra infaptuirii justitiei - art. 266-288
... nedenuntate, incunostinteaza autoritatile competente despre aceasta sau care, chiar dupa punerea in miscare a actiunii penale, a inlesnit tragerea la raspundere penala a autorului sau a participantilor.     ART. 267     Omisiunea sesizarii     (1) Fu ...

Infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat - art. 257-265
... cu amenda.     (2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita:     a) in scopul sustragerii de la tragerea la raspundere penala sau de la executarea unei pedepse ori a unei masuri educative, privative de libertate;     b) de catre un strain dec ...

Infractiuni contra patrimoniului - art. 228-256
... atamate.     (2) In cazul faptelor prevazute la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) si c) si art. 230, impacarea inlatura raspunderea penala. -----------     Art. 231 a fost modificat de pct. 23 al art. 245 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publica ...

Infractiuni contra persoanei - art. 188-227
... remeditare;     b) din interes material;     c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la raspundere penala sau de la executarea unei pedepse;     d) pentru a inlesni sau a ascunde savarsirea altei infractiuni;    ...

Cauzele care inlatura raspunderea penala art. 152-159
  TITLUL VII     Cauzele care inlatura raspunderea penala     ART. 152     Efectele amnistiei     (1) Amnistia inlatura raspunderea penala pentru infractiunea savarsita. Daca intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea p ...

Raspunderea penala a persoanei juridice - art. 135-151
... n exercitarea unei activitati ce nu poate face obiectul domeniului privat.     (3) Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit la savarsirea aceleiasi fapte.     ART. 136     Pedepsele apli ...

Pedepsele - art. 53-106
... nbsp; c) infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor;     d) pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea ...

Victor Ponta: Astept propunerile CSM privind noul Cod penal
... n primul rând Codul penal este un cod bun sau rau? Pentru ca daca este rau, presedintele Basescu l-a promulgat, primul ministru Boc si-a asumat raspunderea si ministrul Justitiei, domnul Predoiu, este cel care l-a finalizat. Daca este un Cod rau, vrem sa stim ca sa ii sanctionam pe cei trei: p ...

DNA: Risc major ca eficienta investigatiilor sa fie diminuata de noile coduri
... quot;, se arata intr-un comunicat al DNA transmis joi AGERPRES. Sursa citata noteaza faptul ca prin prevederile noi din Codul penal, s-ar inlatura raspunderea penala a unor persoane puse sub acuzatia de savarsire a infractiunii de inselaciune care a produs consecinte extrem de grave. Sursa citata ...

Codul Civil: Drept international privat
... ganelor de conducere ale persoanei juridice;     e) reprezentarea acesteia prin intermediul organelor proprii;     f) raspunderea persoanei juridice si a organelor ei fata de terti;     g) modificarea actelor constitutive;     h) dizolv ...

Codul Civil: Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor
... une altfel, de la data cand tertul a cunoscut existenta cauzei de nulitate.     ART. 2.530     Dreptul la actiunea in raspundere pentru vicii aparente     (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, prescriptia dreptului la actiune izvorat din transmitere ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... te tinuta sa nu o divulge si sa nu o foloseasca in interes propriu, indiferent daca se incheie sau nu contractul. Incalcarea acestei obligatii atrage raspunderea partii in culpa.     ART. 1.185     Elementele de care depinde incheierea contractului     ...

Proceduri rapide de recuperare a debitelor in noul Cod de procedura civila
... bsp; Nu se poate recurge la aceasta procedura pentru creante provenind din raporturile in: materie fiscala, vamala sau administrativa; raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice; starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; ...

Cauze care inlatura caracterul contraventional al faptei
... rul contraventional al faptei pot fi denumite si cauze care exclud existenta contraventiei. Acestea insa nu trebuie confundate cu cauzele care exclud raspunderea contraventionala. 1) Legitima aparare In stare de legitima aparare se afla acea persoana care comite contraventie pentru a inlatura un ...

Amenzi mai mari pentru avocati. UNBR propune modificarea Legii nr. 51/1995
... Romania, amenzile date avocatilor ar putea creste de 10 ori fata de valoarea lor actuala. Mai mult, UNBR propune anumite modificari referitoare la raspunderea disciplinara a avocatilor, acestia avand posibilitatea sa exprime propuneri fata de acest proiect de lege pe parcursul lunii ianuarie. ...

Hotararea nr. 885 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R.
... sional. (3) Nerespectarea de catre avocat a prevederilor alin. (1) si (2) constituie abatere disciplinara grava. Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea juridica penala sau civila, dupa caz.”     7. La art. 52 alin. (2), dupa litera c), se introduce o noua litera, li ...

Inalta Curte: RIL admis. Decizie nr. 16/2013 privind procesele cu pluralitate de infractiuni
... dul de procedura penala numai acelor infractiuni care indeplinesc conditiile legale. Totodata, s-a aratat ca actiunea penala sub aspectul tragerii la raspundere este indivizibila, motiv pentru care o disjungere a actiunii penale este neintemeiata, chiar nelegala.     De asemenea, s ...

Care sunt litigiile ce pot face obiectul medierii?
... hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate; d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura; e) in litigiile ...

Clauze preventive in contracte ce va protejeaza de intarzieri in recuperarea debitelor
... rofesionisti, in cazul emiterii biletelor la ordin este utila avalizarea acestora de catre adminstratorul societatii comerciale in scopul de a atrage raspunderea acestuia si extinderea gajului asupra inca unui patrimoniu, si anume pe langa cel al persoanei juridice si asupra celui personal al admini ...

UTIL: Conditii noi in exercitarea profesiei de mediator
... atibili cu meseria de mediatori. Mediatorii vor demonstra acest lucru cu ajutorul cazierului judiciar sau prin intermediul unei declaratii pe proprie raspundere ca nu exista astfel de mentinu in cadrul cazierului. 2. Mediatorii trebuie sa fie inscrisi in Tabloul Mediatorilor. Ei trebuie sa fie ac ...

UNBR - Modificari la Statutul Profesiei de Avocat
... de la Inceperea urmatorului semestru.” 12. La art. 231, alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Asigurarea pentru raspundere profesionala va fi Incheiata pentru un an de zile si va fi reInnoita In mod obligatoriu anual. Polita de asigurare se depune, In copie cert ...

Codul Civil: Transmisiunea si partajul mostenirii
... lor mostenirii, urmareste sa inlature aceasta regula.     ART. 1.139     Intrarea in stapanirea mostenirii vacante si raspunderea pentru pasiv     (1) Comuna, orasul sau, dupa caz, municipiul intra in stapanirea de fapt a mostenirii de indata ce toti s ...

Codul Civil: Liberalitatile
... nate poate fi continuata de catre persoana care preia acea functie.     ART. 1.082     Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului     (1) La sfarsitul fiecarui an si la incetarea misiunii sale, executorul testamentar este obligat sa dea so ...

Codul Civil: Cartea funciara
    TITLUL VII     Cartea funciara     CAP. I     Dispozitii generale     ART. 876     Scopul si obiectul cartii funciare     (1) Cartea funciara descrie imobilele si arata drepturile...

Codul Civil: Administrarea bunurilor altuia
    TITLUL V     Administrarea bunurilor altuia     CAP. I     Dispozitii generale     ART. 792     Calitatea de administrator al bunurilor altuia     (1) Persoana care este...

Codul Civil: Fiducia
TITLUL IV     Fiducia     ART. 773     Notiune     Fiducia este operatiunea juridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
... tuate pentru exercitiul servitutii sunt necesare si profita inclusiv fondului aservit.     ART. 766     Exonerarea de raspundere     In toate cazurile in care cheltuielile lucrarilor necesare pentru exercitarea si conservarea servitutilor revin proprie ...

Codul civil: Rudenia
... istata medical cu tert donator nu determina nicio legatura de filiatie intre copil si donator.     (2) In acest caz, nicio actiune in raspundere nu poate fi pornita impotriva donatorului.     (3) Parinti, in sensul dat de prezenta sectiune, nu pot fi decat un barbat s ...

Codul Civil: Casatoria
    TITLUL II     Casatoria     CAP. I     Logodna     ART. 266     Incheierea logodnei     (1) Logodna este promisiunea reciproca de a incheia casatoria.     (2)...

Codul Civil: Persoana Juridica
... oana juridica, insa numai daca ele au legatura cu atributiile sau cu scopul functiilor incredintate.     (2) Faptele ilicite atrag si raspunderea personala si solidara a celor care le-au savarsit, atat fata de persoana juridica, cat si fata de terti.     ART. 220 &nb ...

Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice
... p;   (4) Actele incheiate de tutore in lipsa avizului consultativ sunt anulabile. Incheierea actului cu nerespectarea avizului atrage numai raspunderea tutorelui. Dispozitiile art. 155 sunt aplicabile in mod corespunzator.     ART. 131     Inlocuirea consili ...

CCR: Inlaturarea prescriptiei executarii pedepsei pentru infractiunile de omor
... mise de tortionari nu se implineste. Deci, nu se aplica prescriptia. Faptele nu se prescriu. Mai exact, faptele de crima nu sunt prescriptibile, nici raspunderea penala, nici executarea pedepsei", a afirmat Zegrean, dupa decizia CCR. Curtea a reluat, joi, discutiile in cazul exceptiei de nec ...

CSM: Modificarea Codului Penal
... ivitatea categoriilor de persoane a caror excludere din sfera acestor notiuni se urmareste. Prin acest amendament se ajunge practic la exonerarea de raspundere penala a persoanelor vizate de acesta, pentru toate infractiunile la care subiectul activ este un functionar public sau functionar, in sens ...

Monitorul Oficial nr. 754 din 4 Decembrie 2013
... strare Fiscala     Ordinul nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal”     Hotararea nr. 942/ ...

Consilier juridic. Plata cotizatiei
... studii, cazierul judiciar, certificatul medical, doua fotografii color pentru „Legitimatia de consilier juridic“ si declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile legale pentru dobandirea si exercitarea profesiei de consilier juridic si ca nu este inscris in alt colegiu sau ...

Limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit
... propriile interese." Auditorii statutari sau firmele de audit raspund conform legii pentru prejudiciile cauzate cu intentie. De asemenea, raspunderea civila a auditorului statutar sau a firmei de audit pentru prejudiciile provocate din culpa in executarea contractului de audit sau in leg ...

Decizie UNBR: Actiuni disciplinare impotriva unui avocat
... tivatie. 7. In principal, atunci cand intre avocat si petent exista incheiat un contract de asistenta juridica, raporturile sunt de natura civila si raspunderea avocatului poate fi angajata in temeiul contractului incheiat, pentru nerespectarea obligatiilor pe care acesta si le-a asumat (raspundere ...

Proiect: Registrul comertului are reguli noi
... de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidarii societatilor in nume colectiv, societatilor in comandita simpla si societatilor cu raspundere limitata, cu respectarea dispozitiilor legale in materie. Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale emit, in conformitate cu ...

Psihologi cu drept de libera practica - Codul de procedura disciplinara
... linara reprezinta instrumentul-garant al respectarii principiului primordialitatii raspunderii profesionale, nejudiciare, fata de orice alta forma de raspundere, care se bazeaza pe culpa profesionala dovedita.     Culpa profesionala constatata de catre corpul profesional constituie s ...

Monitorul Oficial nr. 713 din 20 Noiembrie 2013
...     Ordinul nr. 3309/2013, Ministerul Justitiei     Ordinul nr. 3309/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Instit ...

MJ: Noi reguli in materia raspunderii disciplinare
... orul Oficial nr. 713 din 20 noiembrie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 3309/C/2013 al ministrului Justitiei pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Instit ...

EY: Codul Insolventei a fost in vigoare doar 7 zile
... in care o societate care solicita deschiderea procedurii insolventei avea dreptul de a desemna un administrator judiciar provizoriu (care nu atragea raspunderea administratorilor societatii aflate in insolventa). Institutiile financiare internationale solicita de mai mult timp o reforma a sistem ...

Regulamentul intern: Interzicerea discriminarii
... tificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate, fata de alte persoane sau comunitati, atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale”. In plus, dispozitiile sau, dupa caz, reglem ...

Coasiguratul obtine venituri. Consecinte
... atate (FNUASS) aprobata prin OCNAS 617/2007, dupa cum urmeaza: -documente care sa ateste casatoria cu persoana asigurata; - declaratie pe propria raspundere a sotiei din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii; - declaratie pe propria raspundere a salariatului prin care acesta declara ...

Consiliul Concurentei: Raportul concurentei in anul 2013
... lui normativ, acestia trebuie sa demonstreze ca au fost angajati timp de cel putin 3 ani intr-un cabinet individual, intr-o societate profesionala cu raspundere limitata (SPRL) sau intr-o intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata (IPURL). Piata serviciilor de insolventa &n ...

Anunt Barou: Documente necesare inscrierii pe tabloul avocatilor
... xercitarea profesiei ca avocat definitiv, inclusiv acte privind spatiul, dupa caz, pentru avocatii definitivi; -   declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in niciunul din cazurile de nedemnitate prevazute de art. 14 din legea nr. 51/1995; -   declaratie pe proprie ra ...

Decizie CJUE: Asigurarea auto obligatorie trebuie sa acopere si prejudiciul moral
... te reglementata, in esenta, de dreptul national. Astfel, statele membre raman, in principiu, libere sa determine, in cadrul regimurilor interne de raspundere civila, daunele cauzate de autovehicule care trebuie reparate, intinderea despagubirii pentru aceste daune si persoanele care au dreptul la ...

INM: Concurs functii de conducere
... a urmatorul calendar: 27 octombrie - 3 noiembrie 2013 - testarea psihologica, evaluarea capacitatii candidatilor de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres; 8 - 19 noiembrie 2013 - sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor specifice fun ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
CAP. II     Dispozitii speciale privind grupul de societati     ART. 183     Prevederile cap. 1 se vor aplica in mod corespunzator procedurii insolventei grupului de societati, cu derogarile si completarile prevazute in prezentul...

Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa - Codul Insolventei 2013
... asi conditii, creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea creantelor inscrise la masa credala.     (3) In caz de pluralitate, raspunderea persoanelor prevazute la alin. (1) este solidara, cu conditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioade ...

Falimentul si lichidarea activelor - Codul Insolventei 2013
... lidat de creante, impotriva grupului sau a societatii judecatorul-sindic va autoriza executarea silita, in conditiile legii, impotriva asociatilor cu raspundere nelimitata sau, dupa caz, a membrilor, pronuntand o sentinta executorie, care va fi pusa in executare de lichidatorul judiciar, prin execut ...

Reorganizarea in insolventa - Codul insolventei 2013
... i grupului de interes economic, asociatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere;     d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea estimati ...

Situatia unor acte juridice a debitorului - Codul Insolventei 2013
... narea generala a asociatilor, in situatia in care debitorul este acea societate in comandita, respectiv o societate agricola, in nume colectiv sau cu raspundere limitata;     b) cu un membru sau administrator, atunci cand debitorul este un grup de interes economic;     ...

Primele masuri. Intocmirea tabelului de creante. Contestatiile - Codul Insolventei 2013
... ditor indreptatit sa participe la procedura. El nu va avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ulterior inchiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta ...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... vederilor art. 102.     (9) Introducerea prematura, cu rea-credinta, de catre debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica, pentru prejudiciile pricinuite.     (10) Cererea debitorului se v ...

Administratorul Judiciar - Codul Insolventei 2013
... insolventa, potrivit legii.     (9) Inainte de desemnarea sa, administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala, prin subscrierea unei polite de asigurare valabile, care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplinirea atributiil ...

Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor - Codul Insolventei 2013
... larii deciziei comitetului creditorilor daca fara votul sau nu s-ar fi intrunit majoritatea ceruta. In astfel de cazuri, anularea deciziei nu exclude raspunderea creditorului demonstrat a se fi aflat in conflict de interese, pentru prejudiciile create averii debitorului printr-o asemenea fapta. &nb ...

Procedurile de prevenire a insolventei - Codul insolventei 2013
... e si de serviciu, de fals, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile ulterioare, Legea conta ...

Domeniul de reglementare - Codul Insolventei 2013
... ul in care debitorul isi are stabilit un sediu;     52. profesiile liberale cuprind membri ce presteaza cu titlu personal, pe propria raspundere si in mod independent, din punct de vedere profesional, servicii intelectuale in interesul clientului si publicului, in baza unei calificar ...

Dividende: Cheltuieli auto in favoarea asociatilor?
Intr o societate cu raspundere limitata, platitoare de impozit pe profit, cu doi asociati, care sunt si administratori, dar nu sunt salariati, nu sunt remunerati in nici un fel, le a fost repartizata cate o masina din societate,pentru a se deplasa mai usor in scopul activitatii firmei, dar acestia f ...

Nulitate: Ocuparea functiei fara conditii
... e cerintele necesare indeplinirii atributiilor postului, chiar daca angajatorul nu i-a solicitat in mod expres completarea unei declaratii pe propria raspundere cu privire la corectitudinea si veridicitatea documentelor depuse la dosar. In acest caz, apreciem ca poate interveni nulitatea relativa ...

Monitorul Oficial nr. 604 din 27 Septembrie 2013
... oritatea de Supraveghere Financiara     Decizia nr. 742/2013 privind reluarea activitatii de practicare a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA de catre Societatea “Euroins Romania Asigurare Reasigurare” &nd ...

Monitorul Oficial nr. 566 din 5 Septembrie 2013
... ionarea Societatii “Euroins Romania Asigurare Reasigurare” – S.A. cu interzicerea temporara a practicarii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA ...

Registrul Comertului: Derogari ref. procedura de declarare
... ala, in curs de derulare; - sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi.  In cerere, contribuabilul declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile enumerate mai sus si mentioneaza perioada pentru care solicita regimul de declarare derogatoriu. Cererea se s ...

Comunicat CSM: Evaluarea progreselor inregistrate in cadrul MCV
... lor coduri, aspecte privind practica judiciara si eficienta procedurilor judiciare, elemente de actualitate privind independenta sistemului judiciar, raspunderea disciplinara si reforma inspectiei judiciare Totodata au fost abordate subiecte referitoare la  transparenta si responsabilizarea ...

MAI: Noul proiect de OUG privind amenzile
... nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, precum si a celor a caror inmatriculare este suspendata.” ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... larii deciziei comitetului creditorilor daca fara votul sau nu s-ar fi intrunit majoritatea ceruta. In astfel de cazuri, anularea deciziei nu exclude raspunderea creditorului demonstrat a se fi aflat in conflict de interese, pentru prejudiciile create averii debitorului printr-o asemenea fapta. 6)& ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... tul in care debitorul isi are stabilit un sediu; 51.    Profesiile liberale cuprind membri ce presteaza cu titlu personal, pe proprie raspundere si in mod independent, din punct de vedere profesional, servicii intelectuale in interesul clientului si publicului, in baza unei calificar ...

Decizie CJUE: Este practica comerciala inselatoarea fata de consumator
... asura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara.  Document neoficial, destinat presei, care nu angajeaza raspunderea Curtii de Justitie. Textul integral al hotararii se publica pe site-ul CURIA in ziua pronuntarii.        ...

UNBR: Decizie noua
... sp;                        propria raspundere        Subsemnata/subsemnatul, avocat …………………&helli ...

Obiectul inlesnirilor la plata
... itate la data depunerii cererii de acordare a amanarii la plata. Cererea de acordare a amanarii la plata este insotita si de declaratia pe propria raspundere a contribuabilului, din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insolventei.    Contribuabilul poate depune una sau mai mult ...

Act de infiintare Birou de Mediator
... a diverse cursuri de perfectionare in domeniu si intalniri specifice profesiei de mediator si sa respect hotararile consiliului. Declar pe proprie raspundere ca sediul in care urmeaza sa imi desfasor activitatea indeplineste conditiile stabilite de Regulamentul de Organizare si Functionare a Cons ...

Legitima aparare
... c material, imediat si direct, deci o fapta utila. Nu ar fi uman, ne dam seama, ca legea sa nu admita posibilitatea apararii si deci exonerarea de raspundere juridica pentru o fapta savarsita in scopul inlaturarii unui pericol direct, imediat si injust. Daca sunt indeplinite urmatoarele condit ...

Vanzarea actiunilor societatilor inchise si a partilor sociale
... la existenta acelor mentiuni, asemanatoare actiunilor, dar care se intalnesc la societatile comerciale de tip SRL, adica a societatilor comerciale cu raspundere limitata. Modul de conducere a evidentei acestora, adica a actiunilor, cat si a partilor sociale, este identica in aceste cazuri, existand ...

Model Angajament
... .................................................................................................................................. 10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii: a) daca datele, informatiile sau documentele erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la ................... ...

Cazuri de limitare a raspunderii fiduciarului
* Art. 785 - Deschiderea procedurii insolventei impotriva fiduciarului nu afecteaza masa patrimoniala fiduciara. * Art. 786 - Bunurile din masa patrimoniala fiduciara pot fi urmarite de titularii de creante nascute in legatura cu aceste bunuri sau de creditorii constituitorului care au o...

Procedura de informarea cu privire la mediere: Obligatorie sau nu?
... de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate; * in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura; * in litigiile de ...

Plata ore proiect european administrator public
... ea salariala se acorda numai pe perioada de implementare a proiectului asa cum a fost stabilita in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat, pe raspunderea ordonatorului de credite in cadrul caruia este organizata echipa de proiect. De asemenea, potrivit prevederilor art. 34 alin.(9) se men ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
... tele de identitate, acte de proprietate sau contracte de cedare a folosintei sau, cand acest lucru nu e posibil, prin declaratii autentice pe proprie raspundere date de ambii soti.             Sotilor li se acorda un termen de 30 de zile pent ...

Imposibilitatea fortuita de executare
... rii produse. Debitorul este obligat sa notifice creditorul despre un asemenea eveniment, iar neajungerea la termen a acestei notificari antreneaza raspunderea debitorului. Sarcina probei revine debitorului. Atentie! Imposibilitatea fortuita de executare nu poate fi invocata in cazul banilor ...

Cunostinte esentiale pentru viitori mediatori!
Visam sa devenim mediatori pentru ca avem o inclinatie spre aceasta meserie de viitor sigur! Si sa tinem cont si de faptul ca in prezent, se cauta din ce in ce mai multi mediatori. De ce? Sa nu neglijam faptul ca incepand cu data de 1 august 2013 cererile de chemare in judecata nu mai sunt...

Monitorul Oficial nr. 456 din 24 Iulie 2013
... nr. 249/2013, Parlamentul Romaniei     Legea nr. 249/2013 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului     Decretul nr. 692/2013, Presedintele Roma ...

INPPA: Comunicat
... zitia de „formator in cadrul INPPA” invederata de unele persoane angrenate in aceasta activitate nu este de natura a antrena in vreun fel raspunderea INPPA in legatura cu aceste activitati si cu rezultatele lor. Director INPPA - av. dr. Traian Briciu Sursa INPPA ...

Model: Contract de locatiune
... : a) sa suporte urmatoarele cheltuieli ocazionate de executarea prezentului contract, dupa cum urmeaza: 1. primele de asigurare facultativa pentru raspundere civila auto, incheiate cu valabilitate numai in afara teritoriului Romaniei („Cartea verde“) pentru toate autovehiculele puse ...

Sanctiune disciplinara:Termenul limita de aplicare a sanctiunii
... rarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitatii. In domeniul dreptului muncii, in mod similar altor forme de raspundere (penala sau contraventionala), conditia necesara si suficienta pentru declansarea raspunderii disciplinare este abaterea disciplinara, unic ...

Proiect: Conditii de eliberare a permisului
... la art. 1 lit. a);    e) permisul de conducere, atunci cand acesta se afla in posesia titularului;    f) declaratie pe propria raspundere a titularului din care rezulta, dupa caz, pierderea ori furtul permisului;     g) doua fotografii ale titularului, 35x38,5m ...

Decizie UNBR: Caracter imperativ
... ara, pentru a clarifica posibilitatea unor forme de exercitare a profesiei, in special societatile civile profesionale si societatile profesionale cu raspundere limitata, de a organiza forme de pregatire profesionala continua pentru avocati Resortul prezentei decizii rezida in stabilirea unor regul ...

Juristi: Noi reguli la INM pentru indeplinirea cerintei bunei reputatii
... ra si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate; – certificatul de cazier judiciar; – declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 2 ani; – orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea ind ...

Cumulul de functii la angajatori diferiti
... incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale. Prin urmare, in temeiul art. 35 din Codu ...

Uniunea Notarilor pune la dispozitia ANRP ghidul cu valorile orientative ale proprietatilor imobiliare
... la dispozitie de Uniunea Notarilor sa fie singurul instrument de evaluare in procesul de despagubire pe viitor. Guvernul si-a asumat pe 17 aprilie raspunderea in fata Parlamentului pentru legea privind compensarea ori restituirea proprietatilor confiscate de stat inainte de 1989, textul actului n ...

Atentie: Teste pentru mediatori!
Profesia de mediator devine din ce in ce mai interesanta si trendul este puternic ascendent si anul acesta. Deja stim faptul ca medierea a devenit o solutie sine qua non pentru cei care doresc sa apeleze la proces. Incepand cu data de 1 august 2013 cererile de chemare in judecata nu vor mai fi...

INM: Tematica pentru concurs
... -    imbogatirea fara justa cauza. 2.    Raspunderea civi 13 delictuala -    cauze exoneratoare de raspundere -    raspunderea pcntru tapta proprie: -    raspunderea pentru tapta altuia (raspunderea pentru fapta minor ...

CEDO: Romania a incalcat art. 3 si art. 8 din Conventie
... n cazul faptelor prevazute la alin. 1^1 si 2^1, actiunea penala se pune in miscare si din oficiu.     (4) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala, producandu-si efectul si in cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu."     Art. 200 & ...

Registrul Comertului: Ce facem cand divizam?
... n alt document ce atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;   14. Declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis potrivit pct. 7 re ...

Opinia juridica a unui cabinet de avocatura sau decizia unei autoritati nationale de concurenta nu exonereaza
... gala masura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara. Document neoficial, destinat presei, care nu angajeaza raspunderea Curtii de Justitie. Textul integral al hotararii se publica pe site - ul CURIA in ziua pronuntarii. www.curia.europa.eu Curtea de Just ...

Hotarare CEDO: Condamnarea Romaniei pentru incalcarea dreptului la un proces echitabil
... oate stii, pornind de la textul prevederii relevante si, dupa caz, prin intermediul interpretarii ei de catre instante, ce acte si omisiuni angajeaza raspunderea sa penala (Karademirci si altii impotriva Turciei, nr. 37.096/97 si 37.101/97, pct. 40, CEDO 2005-I).     82. In prezent ...

Important: Procedura adoptiei interne
... e recunoastere de catre tata sau care consfinteste invoiala partilor, fara a se fi cercetat temeinicia cererii; l) declaratia notariala pe propria raspundere ca partenerul de sex opus a participat direct si nemijlocit la cresterea si ingrijirea copilului pentru o perioada neintrerupta de cel puti ...

Fuziunea fara a intra in lichidare. Documente necesare
... egistrare si anexa/anexele la acesta ale societatilor comerciale care inceteaza a exista (original); 8. Daca este cazul, declaratia-tip pe propria raspundere, in original, semnata de asociati sau administratori, din care sa rezulte asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la le ...

S-au lansat Manualul Mediatorului si testele grila pentru excelenta in mediere!
Incepand cu data de 1 august 2013, cererile de chemare in judecata nu vor mai fi admise decat dupa ce se efectueaza procedura de mediere. Persoanele care vor apela la un proces sunt obligate sa treaca prin etapa de mediere. In cazul in care etapa de mediere nu a fost parcursa, cererea de chemare in...

Nou: Model Contract de publicitate
... rma finala; d) sa plateasca pretul contractului in cuantumurile si la termenele stabilite prin prezentul contract. 5.3. Prestatorul poarta intreaga raspundere pentru cantitatea si calitatea materialelor produse pentru client si se obliga sa le puna la dispozitia acestuia ori de cate ori le va soli ...

Model cadru Contract de fiducie
Contract de fiducie1) (model de baza) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. a) S.C. ....................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul...

Cauze care inlatura caracterul contraventional al faptei
Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei si implicit raspunderea penala a faptuitorului sunt prevazute in Codul penal la art. 44-51. Se pot ivi situatii in domeniul contraventiilor cand o fapta calificata astfel se comite ca atare dar, datorita unor situatii sau conditii, cauze, imprejura ...

Ministerul Justitiei retrage proiectul de hotarare referitor la predarea arhivei fostei SIPA
... i tuturor documentelor. "Avand in vedere faptul ca in raportul Comisiei Europene din 2004 SIPA a fost criticata cu privire la transparenta si raspundere, existand raportari privind implicarea sa in abuzuri ale drepturilor omului in inchisori si influentarea sistemului judiciar, iar prin Hota ...

Contractul de fiducie: Drepturile si obligatiile partilor
... zul administratorului bunurilor altuia. 1. obligatia de a da socoteala constituitorului beneficiarului si reprezentantului constituitorului, 2. raspunderea pentru prejudiciile cauzate, 3. transferul catre beneficiar/constituitor a masei patrimoniale existente, 4. obligatia de a actiona c ...

MJ anunta procedura de selectare a candidatilor pentru functia de judecator la CEDO
... copii ale certificatelor de limba straina (engleza si franceza), in cazul in care candidatii poseda asemenea certificate; - o declaratie pe proprie raspundere de acceptare a nominalizarii in calitate de candidat din partea Romaniei (care implica printre altele disponibilitatea de a inceta orice ac ...

Codul de procedura penala: Competenta (art. 25 - art. 61)
... savirsita pentru a pregati, a inlesni sau a ascunde comiterea altei infractiuni, ori este savirsita pentru a inlesni sau a asigura sustragerea de la raspundere penala a faptuitorului altei infractiuni;     d) cind intre doua sau mai multe infractiuni exista legatura si reunirea cauz ...

Codul de procedura penala: Reguli de baza si actiunile in procesul penal (art. 1 - art. 24)
... ni, astfel ca orice persoana care a savirsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale si nici o persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala.     (2) Procesul penal trebuie sa contribuie la apararea ordinii de drept, la apararea persoanei, a drepturilor si ...

Codul de procedura civila: Dispozitii finale ( art. 1133)
... cari si completari prin Legea nr. 295/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;     h) art. 12 din Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din ...

Codul de procedura civila: Competenta internationala instantelor romane ( art. 1064 - art. 1081)
... fost sechestrata in Romania;     d) paratul are domiciliul sau resedinta obisnuita in Romania;     8. procese privind raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate de produse originare din Romania, indiferent de cetatenia victimei, de locul survenirii accidentului sa ...

Codul de procedura civila: Procedura cu privire la cererile cu valoaer redusa ( art. 1025 - art. 1032)
... a sesizarii instantei.     (2) Prezentul titlu nu se aplica in materie fiscala, vamala sau administrativa si nici in ceea ce priveste raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice.     (3) De asemenea, prezenta procedura nu se ...

Ce conditii trebuie sa indeplinesti pentru a deveni judecator la CEDO
... copii ale certificatelor de limba straina (engleza si franceza), in cazul in care candidatii poseda asemenea certificate; - o declaratie pe proprie raspundere de acceptare a nominalizarii in calitate de candidat din partea Romaniei (care implica printre altele disponibilitatea de a inceta orice ac ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... daca acest lucru este posibil, sau, la cererea creditorului, la ridicarea si incredintarea lor unui administrator-sechestru desemnat de creditor, pe raspunderea acestuia. Toate cheltuielile efectuate cu aplicarea acestor masuri vor fi avansate de creditor si suportate de debitor in cadrul cheltuiel ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lamuririle necesare, precum si darea cu rea-credinta de informatii incomplete atrag raspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 188 alin. (2).     ART. 628 ...

Dreptul de semnatura: Semnarea situatiilor financiare
... ) sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice. Art. 28 alin. (10) din aceeasi lege stabileste ca situatiile financiare ...

Codul de procedura civila: Tribunalul arbitral (art. 555 - art. 570)
TITLUL III     Tribunalul arbitral     ART. 555     Arbitrii     Poate fi arbitru orice persoana fizica daca are capacitate deplina de exercitiu.     ART. 556     Numarul...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... considerata ca nescrisa daca a fost facuta inainte de nasterea dreptului la despagubire.     (3) In materia asigurarii obligatorii de raspundere civila, tertul prejudiciat poate introduce actiune directa si la instanta domiciliului sau, dupa caz, a sediului sau.     ( ...

Monitorul Oficial nr. 270 din 14 Mai 2013
... Decizie referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor     Decizia nr. 147/2013, Curtea Constitutionala     Decizie referitoare la resp ...

Model: Actiune in recuperarea pagubelor provocate de animale
... n neglijenta sau din imprudenta s-a comis o fapta care a cauzat un prejudiciu altei persoane. Raspunderea civila delictuala este de mai multe feluri: raspunderea pentru fapta proprie (art. 1384, 1385 Cod civil), raspunderea pentru fapta altei persoane (art. 1373 alin. (1) Cod civil, art. 1373 alin. ...

PFA: Se tine cont de veniturile provenite din activitati independente?
... tru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria raspundere. Dovada se transmite de catre persoana beneficiara la agentia teritoriala, in termen de 30 de zile de la comunicare. Daca din recalculare ...

Monitorul Oficial nr. 252 din 7 Mai 2013
... p; Ordin pentru abrogarea prevederilor numarului curent 9 din anexa nr. 1 la Instructiunile privind functiile de gestionar, constituirea de garantii, raspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului ...

Monitorul Oficial nr. 236 din 24 Aprilie 2013
... sp; Legea nr. 110/2013, Parlamentul Romaniei     Lege pentru ratificarea Protocolului aditional Nagoya – Kuala Lumpur privind raspunderea si repararea prejudiciului, incheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 si semnat de Romania la 11 mai ...

Suspendarea activitatii. Imposibilitatea de a dispune de personal angajat
... ia asociatului unic privind suspendarea temporara a acivitatii (original); 3. Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii; 4. Declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara activitate ...

Raspunderea civila a executorului judecatoresc
... cum se poate pune problema in recurs, deoarece sentinta s-a primit in 22.04.2013 fiind in termen de exercitare a recursului in 15 zile. Care este raspunderea executorului, stiut fiind ca nu are calitate procesuala pasiva? Cum se poate recupera restul din debit incasat de executor dar nevirat cre ...

Dreptul la respectarea regimului legal al orelor suplimentare
Respectarea regimului stabilit de lege...e un drept al salariatului? Nu e ceva normal? Pentru unii e normal, altora trebuie sa li se aduca aminte. Prestarea muncii suplimentare constituie (sau ar trebui sa constituie) o exceptie, deoarece, de regula, sarcinile de productie trebuie sa fie...

Model: Decizie de concediere
... hellip;……… (De exemplu  intentie directa  intentie indirecta  culpa cu prevedere  culpa simpla.) (8) Cauze exoneratorii de raspundere: ……………………………………………& ...

Divortul prin acordul sotilor
... tele de identitate, acte de proprietate sau contracte de cedare a folosintei sau, cand acest lucru nu e posibil, prin declaratii autentice pe proprie raspundere date de ambii soti.               Sotilor li se acorda un termen de 30 de zil ...

Dreptul angajatilor de a declansa conflicte colective de munca
... egociate prin contractele colective si individuale de munca. Incalcarea cu vinovatie de catre una dintre parti a obligatiilor care ii revin atrage raspunderea acesteia. Conflictele de munca se solutioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social, publicata in Monitorul Ofic ...

Ordinea de prioritate: Mediator ori martor
... ctionare sau de neaplicare a unei sanctiuni disciplinare se inainteaza Consiliului de mediere, care hotaraste, in termen de 30 de zile, cu privire la raspunderea disciplinara a mediatorului. Hotararea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunilor poate fi atacata la instanta de contencios adm ...

Taxa auto: Sunt exceptii de la plata?
... culelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6 alin. (5), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" ori rez ...

Timbru de mediu: Cat, cine si mai ales de ce
... ixe, daca persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declara pe propria raspundere ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respec ...

Alte tag-uri asemanatoare: raspundere, proprie raspundere, propria raspundere, raspunderea, raspunderea civila, raspunderea civila delictuala, raspunderea partii, raspundere civila, raspunderea contract, raspunderea civila c, raspunderea pentru f, 9679 raspunderea, Raspunderea patrimon, 2007 privind raspunderea, raspunderea discipli, raspundere penala, raspunderea penala, raspundere contractu, raspunderea politica,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 380697]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 368417]
 Codul Civil [Vizualizari: 291411]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 246807]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 168651]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite in 2013!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice