Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

rejudecare

Rejudecare in caz de extradare. Persoana judecata si condamnata in lipsa
... decata si condamnata in lipsa, in sensul prevederilor art. 5221 C. proc. pen. si, prin urmare, nu poate beneficia de aceste prevederi, referitoare la rejudecarea cauzei in caz de extradare.  (Sursa: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 2684 din 18 mai 2007) Prin sentinta nr. 681 din 28 n ...

Monitorul Oficial nr. 489 din 03 Iulie 2015
... sa dispuna solutia prevazuta de art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza a II-a din Codul de procedura penala, respectiv desfiintarea hotararii atacate si rejudecarea cauzei de catre instanta competenta" EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DRE ...

DECIZIE nr. 133 din 13 martie 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul penal din 1969
... iu total estimat la suma de 79.957 euro, reprezentand circa 344.000 lei la cursul de la data epuizarii infractiunii savarsite in forma continuata. In rejudecarea cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize de evaluare a prejudiciului pentru a se stabili daca se impune schimbarea incadrarii juridice ...

Hotararea in Cauza Hogea impotriva Romaniei din 29 octombrie 2013
... 30 ianuarie 2007, Curtea de Apel Alba Iulia a admis contestatia in anulare a reclamantului, a desfiintat Hotararea din 26 februarie 2004 si a dispus rejudecarea recursului. in acest scop, curtea de apel a retinut ca reclamantul nu a fost ascultat in persoana, astfel cum se impunea prin noul art. 38 ...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
... sp;   (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat in lipsa, daca dupa rejudecare s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare.     (3) Persoana prevazuta la alin. (1) si persoana prevazuta la alin. (2) ...

Judecata art. 349-477 indice 1
... are la solutionarea actiunii penale si a actiunii civile la judecata in fond;     b) desfiinteaza sentinta primei instante si dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanta a avut loc in lipsa unei parti n ...

Participantii in procesul penal art. 29-96
...    (3) Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale de atac sau la rejudecarea cauzei dupa desfiintarea ori casarea hotararii.     (4) Judecatorul de drepturi si libertati nu poate participa, in aceeas ...

Codul Civil: Drept international privat
... a Codului civil vor continua sa fie solutionate de aceleasi complete de judecata, cu respectarea principiului continuitatii. In caz de trimitere spre rejudecare, cauza va fi repartizata conform normelor de organizare judiciara in vigoare la data inregistrarii cauzei la instanta de trimitere.   ...

Tribunalele specializate: Noi reguli
... , se vor trimite acestora, pe cale administrativa, din oficiu, spre solutionare. Tribunalul specializat este competent si in caz de trimitere spre rejudecare.  Datele la care vor incepe sa functioneze tribunalele specializate, judetele si localitatile in care vor incepe sa functioneze, de ...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
... use in dispozitiile art. 42 alin. (1) pct. 13; − instituirea cazurilor de incompatibilitate in solutionarea cailor extraordinare de atac si in rejudecare, fara distinctie dupa cum judecatorul a solutionat sau nu fondul cauzei; − semnificatia notiunii de “hotarare prin care s-a so ...

Regulamentul instantelor: Modificari
... in noul Cod de procedura civila. Au fost abrogate dispozitiile art. 115 alin. 3 din Regulament, care prevedeau: “Repartizarea cauzei pentru rejudecare se va face cu respectarea procedurii de repartizare aleatorie”. Click aici pentru cuprinsul integral al modificarilor aduse Regula ...

NCPP: Noua Lege de aplicare
... atre instanta competenta, dispusa dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura penala, se desfasoara conform legii noi.   In cauzele in care rejudecarea s-a dispus anterior intrarii in vigoare a Codului de procedura penala, dispozitiile art. 5-10 se aplica in mod corespunzator.   &nb ...

Camera Deputatilor: Adoptarea Legii privind Codul de procedura penala
... de atac ce poate fi exercitata intr-un proces penal. In situatia in care instantele dispun in caile de atac deja declarate trimiterea cauzei spre rejudecare, aceasta va avea loc potrivit legii procesuale noi. A fost reglementata, totodata si procedura prin care instantele de executare urmeaza a ...

RIL admis: Accelerarea solutionarii proceselor
... ui ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va desfiinta hotarârea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante.     In situatia existentei acestor motive de nelegalitate, hotarârea primei instante era obligator ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... finitiv dobandite de tertii de buna-credinta, potrivit regulilor de carte funciara. (2) Daca instanta care a desfiintat hotararea executata a dispus rejudecarea in fond a procesului si nu a luat masura restabilirii situatiei anterioare executarii, aceasta masura se va putea dispune de instanta care ...

Codul de procedura civila: Desfiintarea hotararii arbitrale ( art. 608 - art. 613)
... spre judecata instantei competente sa o solutioneze, potrivit legii; b) in celelalte cazuri prevazute la art. 608 alin. (1) , va trimite cauza spre rejudecare tribunalului arbitral, daca cel putin una dintre parti solicita expres acest lucru. In caz contrar, daca litigiul este in stare de judecata ...

Codul de procedura civila: Caile de atac ( art. 456 - art. 513)
... a de apel se va pronunta, in fond, numai pe baza celor invocate la prima instanta. (3) Prin apel este posibil sa nu se solicite judecata in fond sau rejudecarea, ci anularea hotararii de prima instanta si respingerea ori anularea cererii de chemare in judecata ca urmare a invocarii unei exceptii sa ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... ive temeinice, instanta a dispus ca partea sa fie citata la fiecare termen; 5. in cazul in care instanta de apel sau de recurs fixeaza termen pentru rejudecarea fondului procesului dupa anularea hotararii primei instante sau dupa casarea cu retinere. (3) Militarii incazarmati sunt citati la fiecar ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... are s-a stramutat procesul sunt de competenta instantelor ierarhic superioare acesteia. In caz de admitere a apelului sau recursului, trimiterea spre rejudecare, atunci cand legea o prevede, se va face la o instanta din circumscriptia celei care a solutionat calea de atac. Art. 146: Formularea un ...

Codul de procedura civila: Participantii la procesul civil ( art. 41 - art. 93)
... are prin care s-a solutionat cauza nu poate judeca aceeasi pricina in apel, recurs, contestatie in anulare sau revizuire si nici dupa trimiterea spre rejudecare. (2) De asemenea, nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magistrat-a ...

Codul de procedura civila: Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil ( art. 1 - art. 28)
... competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante, potrivit legii sub care au inceput. In caz de trimitere spre rejudecare, dispozitiile legale privitoare la competenta, in vigoare la data cand a inceput procesul, raman aplicabile. (3) In cazul in care instanta ...

Intoarcerea executarii silite
... iintarea executarii, se poate solicita aceleiasi instante prin aceeasi actiune si restabilirea situatiei anterioare. In situatia in care s-a dispus rejudecarea fondului, aceasta instanta investita cu rejudecarea poate dispune si asupra intoarcerii executarii silite, bineinteles daca cel interesat ...

CEDO: Absenta accesului la instanta
... eclamant. In plus, Curtea considera ca, in cazul in care constata incalcarea dreptului de acces la o instanta, reparatia adecvata este, in principiu, rejudecarea sau redeschiderea procedurii in timp util si cu respectarea cerintelor articolului 6 din Conventie (a se vedea, mutatis mutandis, Lungoci, ...

Motivele de casare si solutiile posibile in recurs
... e recurs. „(1) In cazul in care competenta de solutionare a recursului apartine tribunalului sau curtii de apel si s-a casat hotararea atacata, rejudecarea procesului in fond se va face de catre instanta de recurs, fie la termenul la care a avut loc admiterea recursului, situatie in care se pr ...

Regimul nulitatii prevazute de art. 46 din Legea nr. 85 din 2006
... rincipal modificarea sa, in sensul admiterii actiunii si anularii actului de transfer, iar in subsidiar, casarea hotararii si trimiterea cauzei, spre rejudecare, primei instante. In motivare, recurentul a aratat ca, ulterior deschiderii procedurii insolventei impotriva S.C. ... S.R.L. si ridicari ...

Lege: Degrevarea instantelor judecatoresti
... bsp;   19. La articolul 385^15 punctul 2, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:     "c) dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost casata, in cazurile prevazute in art. 385^9 alin. 1 pct. 3-6 si rejudecarea de catre instanta co ...

Proiect: Se modifica procesul privind extradarea si mandatul european de arestare
... a care examineaza garantia acordata si decide in consecinta: daca este suficienta (in sensul ca permite persoanei solicitate accesul neconditionat la rejudecare) executa mandatul, iar daca nu – refuza executarea mandatului. Modificarile aduse sunt urmatoarele: reglementarea lipsei persoanei in ...

Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare. Calitate procesuala activa
... S-a admis totodata apelul reclamantei Fundatia C.I.M.P. Bucuresti, cu consecinta  desfiintarii sentintei atacate si trimiterii  cauzei spre rejudecare aceleiasi instante. In considerentele deciziei s-a retinut ca actiunea promovata de reclamanta reprezinta o exceptie de la principiul re ...

ICCJ: Casarea cu trimitere
... Constanta, sectia comerciala, maritima si fluviala de contencios administrativ si fiscal, in sensul ca a casat decizia atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Prin decizia de casare s-a statuat ca revine instantei de rejudecare obligatia de a stabili corect situatia de fapt ...

Decizie ICCJ: Suspendarea efectelor actului administrativ cu caracter individual
... xista o aparenta de nelegalitate a actelor administrative a caror suspendare se solicita de reclamant, aspect care nu poate fi considerat ca fiind o prejudecare a fondului, ci doar o examinare sumara a imprejurarilor expuse. Instanta a retinut ca in speta este indeplinita si conditia prevenirii p ...

Declaratia ulterioara a inculpatului
... t de dispozitiile art. 385 alin. (1) pct. 17 C. proc. pen., si, pe cale de consecinta, casarea in totalitate a deciziei, si, in parte a sentintei, si rejudecarea de catre instanta de recurs a laturii civile. Avand in vedere ca, in recurs, s-a solicitat obligarea inculpatului doar la daune materia ...

Anularea unei hotarari AGA
... iind inadmisibila. Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamantul F.A.G. solicitand anularea hotararii criticate si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei. Prin intampinare, SC P.A. SA Baia Mare a solicitat respingerea apelului, cu pastrarea in tot a hotararii atacate. Analizan ...

Dreptul de optiune al creditorului intre rezilierea contractului si executarea in natura a acestuia
... G.I. SA, care a criticat solutia ca fiind nelegala si netemeinica si a solicitat desfiintarea acesteia si trimiterea cauzei instantei de fond pentru rejudecare. In dezvoltarea motivelor de apel s-a aratat ca actiunea nu are un obiect clar, de vreme ce reclamanta a formulat cereri care se exclud ...

Situatia dosarelor a caror procedura judiciara a depasit 10 ani
... atii pe parcursul unuia sau a mai multor cicluri procesuale, termenele stabilite la inregistrarea cauzelor pentru solutionarea cailor de atac, sau in rejudecare, sunt cele utilizate in mod obisnuit, care de multe ori sunt foarte lungi, fara a se tine cont de vechimea cauzei. Primul termen de jude ...

CSM apara independenta justitiei in dosarul Trofeul calitatii
... iara a pedepselor aplicate inculpatilor Jianu Irina Paula, Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana si Vasile Mihail Cristian si, in rejudecare: I. In baza art.334 Cod procedura penala schimba incadrarea juridica a faptei retinuta in sarcina inculpatului Nastase Adrian din infractiu ...

Actiunea in evacuare: posibilitatea evacuarii de baza de contract
... udecata la data schimbarii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante. In caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile legii noi privitoare la competenta sunt pe deplin aplicabile. In cazul in care instanta este desfiintata, dosarele se vor tr ...

Masuri CSM pentru solutionarea mai rapida a dosarelor
... catii pe parcursul unuia sau a mai multor cicluri procesuale, termenele stabilite la inregistrarea cauzelor pentru solutionarea cailor de atac sau in rejudecare, sunt cele utilizate in mod obisnuit, care de multe ori sunt foarte lungi, fara a se tine cont de vechimea cauzei. Primul termen de jude ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... ...................................................................... b) in celelalte cazuri prevazute la art. 599 alin. (1), va trimite cauza spre rejudecare tribunalului arbitral, daca cel putin una dintre parti solicita expres acest lucru. In caz contrar, daca litigiul este in stare de judecata ...

Rezultatele Inspectiei Judiciare cu privire la dosarele de mare coruptie
... ficultatile legate de indeplinirea procedurii de citare cu partile; - parcurgerea mai multor stadii procesuale ca urmare a casarii cu trimitere spre rejudecare; - formularea unor cereri de stramutare, urmata de suspendarea judecatii pana la solutionarea acestora; - modificarea calitatii persoanel ...

Verificarile Inspectiei judiciare asupra dosarelor pe rol mai vechi de 10 ani
... fi imputate partilor, autoritatilor sau altor institutii 1. Casarea/desfiintarea repetata, ca urmare a admiterii cailor de atac si trimiterea spre rejudecare la instanta de fond sau de apel 2. Rejudecarea cauzei dupa extradare. Formularea cererii de rejudecare a cauzei de catre condamnat, potr ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... uire. 3.2. Solutiile pe care le poate adopta instanta de apel si instanta de recurs. Situatii cand instanta de apel dispune trimiterea cauzei pentru rejudecare la prima instanta – examen al jurisprudentei. Situatii in care instanta de apel anuleaza procedura urmata in fata primei instante si ...

Spre stiinta avocatilor
... numarului crescut de sesizari inregistrate la nivelul Baroului Bucuresti si datorita problemelor de procedura pe care Comisia le-ar fi intimpinat in rejudecarea pricinilor, avocatii membri, in exercitiu, fiind in numar insuficient pentru acest tip de situatii, la initiativa si la propunerea membril ...

Divortul: Modificarea masurilor luate cu privire la copil
... rdquo; —Art 46 din Legea 71 privind punerea in aplicare a noului Cod Civil Un caz important de modificare a conditiilor, care justifica rejudecarea cauzelor cu minori este cel legat de intrarea in vigoare a noului Cod Civil. Multi parinti care au pierdut custodia copiilor anterior intr ...

Codul civil: Actiunea in revendicare
... , decizia nr. 9735 din 30 noiembrie 2009, Buletinul jurisprudentei 2009)' Prin decizia pronuntata, Curtea de Apel a casat cu trimitere, pentru rejudecare, decizia tribunalului si sentinta pronuntata de judecatorie, cu motivarea ca instantele erau datoare sa solutioneze pe fond actiunea in rev ...

Plangere impotriva rezolutiei procurorului
... plangerea impotriva rezolutiei sau ordonantei procurorului de netrimitere in judecata, pronuntate dupa intrarea in vigoare a Legii 202/2010, chiar in rejudecare, sunt definitive, recursul fiind inadmisibil. ...

Redarea exercitiului drepturilor parintesti
... nitiva si irevocabila. Conform legii cauzele cu minori nu sunt definitive niciodata si, la schimbarea conjuncturii, oricare dintre parinti poate cere rejudecarea (a se vedea in acest sens si prevederile Art. 403). Trecerea de la vechiul Cod Civil la noul Cod Civil reprezinta o schimbare majora de co ...

Sanctionarea disciplinara a unui judecator de la Tribunalul Vrancea
... 011 cu imprejurarea ca litigiul a fost solutionat la data de 28 februarie 2011, partea fiind nemultumita tocmai de solutia de trimitere a cauzei spre rejudecare, care a condus implicit la prelungirea procedurilor judiciare si deci la amanarea luarii deciziei de evacuare. In concluzie, Sectia pen ...

Plangere impotriva rezolutiei procurorului
... plangerea impotriva rezolutiei sau ordonantei procurorului de netrimitere in judecata, pronuntate dupa intrarea in vigoare a Legii 202/2010, chiar in rejudecare, sunt definitive, recursul fiind inadmisibil. ...

Actiune privind recuperarea cheltuielilor de judecata efectuate in proces
... este considerente, Inalta Curte a admis recursul si, in baza art. 304 pct. 7 si art. 314 Cod procedura civila, a casat decizia si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi curte de apel, pentru ca aceasta sa analizeze motivat aplicabilitatea criteriilor legale prevazute de art. 274 alin. (3) C.pr.ci ...

Actiune privind acordarea de daune morale pentru retinere nelegala
... 49 din 12 septembrie 2006, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a Civila a admis apelul, a desfiintat sentinta civila atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Pentru a hotari astfel, instanta de apel a retinut ca lipsa motivarii, in forma si limitele circumscrise de art. 261 ...

Plangere impotriva rezolutiei procurorului
... plangerea impotriva rezolutiei sau ordonantei procurorului de netrimitere in judecata, pronuntate dupa intrarea in vigoare a Legii 202/2010, chiar in rejudecare, sunt definitive, recursul fiind inadmisibil. ...

Reziliere contract pentru neexecutarea obligatiilor
... e in judecata si nici nu se pot face cereri noi. Interdictiile susmentionate sunt justificate de caracterul devolutiv al apelului care presupune o rejudecare a cauzei, a fondului pretentiilor deduse judecatii in fata primei instante. Or, este  in afara oricarui dubiu ca obiectul cererii d ...

Completari la Legea Executarii Pedepselor
... a (art. 38515 alin. 2 Cod proc. pen.) putand dispune achitarea inculpatului, incetarea procesului penal (art. 38515 alin.2 lit. b Cod proc. pen.) sau rejudecarea cauzei (lit. d), pronuntand o decizie prin care se poate ajunge la modificarea hotararii atacate. O astfel de hotarare are caracter defini ...

Aplicarea unei sanctiuni disciplinare domnului judecator Asavei Adrian de la Judecatoria Onesti
... i si interdictii privind judecatorii si procurorii. Sectia a retinut ca domnul judecator a solutionat pe fond o cauza civila care a fost trimisa spre rejudecare de instanta superioara, desi tot acelasi judecator fusese cel care solutionase initial cauza in prima instanta dupa analizarea fondului cau ...

Punctul 9 (art. 322) din Codul Civil - exceptie de neconstitutionalitate
... rii de revizuire, legiuitorul a prevazut in mod expres conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel interesat in cauza, dar in ceea ce priveste rejudecarea pe fond a cauzei nu se prevede nimic despre ipoteza in care hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului, ce condamna statul roman, a vi ...

Cel mai lung proces din Romania: 27 de ani la tribunal
... ta Otto Wolff Handelsgesellschaft GmbH , prin incheierea nr.2682/19.09.2007 ICCJ luand act de renuntarea la judecarea cererii de revizuire. In rejudecarea recursurilor formulate impotriva deciziei 1743/3 august 1999 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia Comerciala, ICCJ a pronuntat decizia 3681 ...

Ce nu poate face CSM
... urmarire penala; - NU POATE desfiinta o hotarare judecatoreasca, nu poate exercita, in numele vreuneia din parti, o cale de atac si nu poate dispune rejudecarea, repunerea pe rol a cauzelor sau stramutarea acestora; - NU POATE acorda asistenta juridica. ...

Taxa TV pentru firme a fost anulata de ICCJ
... n 16 februarie 2009 a Curtii de Apel Cluj — Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, a casat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, aratand ca instanta nu s-a pronuntat asupra tuturor cererilor cu care a fost sesizata, cu atat mai mult cu cat interve ...

Contestatie impotriva dispozitiei emisa de primar
... t. 9 coroborate cu cele ale art. 312 alin. 5 Cod procedura civila a admis recursul declarat de parat, a casat decizia recurata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. In rejudecare, instanta de trimitere se va pronunta cu privire la criticile formulate de apelant in legatura so ...

Conflict negativ de competenta. Conditii
In cazul in care curtea de apel, ca instanta de apel, a calificat cererea formulata de persoana condamnata ca fiind o cerere de rejudecare intemeiata pe dispozitiile art. 5221 C. proc. pen. si si-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea tribunalului, ca instanta care a judecat cauza ...

Luare de mita. Functionar cu atributii de control. Elemente constitutive. Individualizarea pedepsei
... nalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Galati, desfiintandu-se in parte sentinta atacata, iar in rejudecare au fost majorate de la un an si 6 luni inchisoare la 2 ani inchisoare pedepsele stabilite initial pentru savarsirea infractiunilor prevazut ...

Legea micii Reforme nr. 220 din 2010
... in care prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare, o singura data, primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, daca partile au solicitat in mod e ...

Noua forma de desfasurare a proceselor din Romania dupa promulgarea "legii micii reforme"
... ipsa de competenta a instantei care judeca. De asemenea, Legea limiteaza cazurile in care instantele de control pot dispune trimiterea cauzei spre rejudecare. Un alt tertip, care a fost utilizat foarte frecvent, a fost dupa judecare, sa spunem, chiar o condamnare care nu este inca definitiva, scu ...

Rejudecare in caz de extradare. Persoana judecata si condamnata in lipsa
... decata si condamnata in lipsa, in sensul prevederilor art. 5221 C. proc. pen. si, prin urmare, nu poate beneficia de aceste prevederi, referitoare la rejudecarea cauzei in caz de extradare.  (Sursa: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 2684 din 18 mai 2007) Prin sentinta nr. 681 din 28 n ...

Societate comerciala. Convocare AGA. Indeplinirea conditiilor cerute de art.117 alin.3 din Legea nr.31/1990
... destinat exclusiv problemelor economice. Ulterior motivele de apel au fost completate cu solicitarea anularii sentintei si trimiterii cauzei spre rejudecare primei instante, deoarece litigiul a fost judecat in Camera de Consiliu cu toate ca unele petite trebuiau solutionate in sedinta publica. ...

Actiune civila. Provocare. Proportia culpelor. Despagubiri. Cheltuieli ocazionate de asistenta medicala
... de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I penala, s-a dispus admiterea apelului declarat de inculpatul B.I., a fost desfiintata hotararea atacata si, in rejudecare, prin retinerea dispozitiilor art. 73 lit. b) C. pen., a fost redusa pedeapsa pentru infractiunea prevazuta in art. 20 raportat la art. 174 ...

Contract de vanzare-cumparare actiuni. Nulitatea absoluta a contractului. Calitatea de tert a sotului cumparatoarei.
... , prin decizia comerciala nr. 2673/2006 a admis recursul declarat de paratii D. impotriva deciziei nr.44, pe care a casat-o cu trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de apel, in vederea stabilirii cadrului procesual pasiv, ca urmare a decesului paratului N.D. in cursul procesului.(…) Prin de ...

Societate comerciala. Convocare AGA. Indeplinirea conditiilor cerute de art.117 alin.3 din Legea nr.31/1990
... destinat exclusiv problemelor economice. Ulterior motivele de apel au fost completate cu solicitarea anularii sentintei si trimiterii cauzei spre rejudecare primei instante, deoarece litigiul a fost judecat in Camera de Consiliu cu toate ca unele petite trebuiau solutionate in sedinta publica. ...

Contract de vanzare-cumparare actiuni. Nulitatea absoluta a contractului. Calitatea de tert a sotului cumparatoarei.
... , prin decizia comerciala nr. 2673/2006 a admis recursul declarat de paratii D. impotriva deciziei nr.44, pe care a casat-o cu trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de apel, in vederea stabilirii cadrului procesual pasiv, ca urmare a decesului paratului N.D. in cursul procesului.(…) Prin de ...

Schimbarea incadrarii juridice. Nulitate relativa
... iale care alcatuiesc infractiunea continuata, nu exista o vatamare si, ca atare, decizia prin care instanta de apel a desfiintat sentinta si a dispus rejudecarea cauzei de catre prima instanta, este nelegala. Solutia instantei de apel, de a desfiinta sentinta si de a dispune rejudecarea cauzei de ca ...

Drept de autor. Neexecutarea culpabila de catre editor a obligatiei de a publica opera. Dreptul autorului operei la dezdaunare. Remuneratia stabilita prin contract.
... si Justitie, sectia civila si de proprietate intelectuala a admis recursul declarat de parata, a casat decizia curtii de apel si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, pentru urmatoarele considerente: Cauza a fost judecata in prima instanta la Tribunalul Iasi, in complet de un judec ...

Continuarea procesului penal. Conditii
... ea comerciala M. impotriva sentintei penale nr. 366 din 21  iunie 2007 a Tribunalului Cluj, a desfiintat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, respectiv Tribunalul Cluj. Impotriva acestei decizii, in termen legal, a formulat recurs Directia  Generala a F ...

Imobil preluat abuziv in proprietatea statului. Donatie. Neindeplinirea conditiilor prevazute de Codul civil.
... milie, prin decizia nr. 1518/A din 14 noiembrie 2005, a admis apelul reclamantului si desfiintand sentinta data in prima instanta a trimis cauza spre rejudecare tribunalului, retinand gresita solutionare a exceptiei  prematuritatii actiunii. In rejudecare, Tribunalul Bucuresti, Sectia a III- ...

Cetatean strain. Respingerea cererii de acordare a dreptului de stabilire a domiciliului in Romania pe motiv de siguranta nationala.
... C.proc.civ., coroborat cu art. 304 pct.5 C.proc.civ., recursul a fost admis, dispunandu-se casarea hotararii  atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.   ...

Plangere impotriva masurii asiguratorii. Competenta de solutionare a plangerii
... incheierii din 7 aprilie 2009 a Curtii de Apel Pitesti, Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie, a casat incheierea atacata si a dispus rejudecarea plangerii inculpatului impotriva masurii sechestrului asigurator de catre aceeasi instanta. ...

Actiune civila. Constituirea ca parte civila
... e 2008 a Tribunalului Neamt numai cu privire la solutionarea laturii civile. A desfiintat sub acest aspect sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare primei instante. Impotriva deciziei a declarat recurs inculpata, criticand-o pentru nelegalitate, dat fiind ca, deoarece pe parcursul ju ...

Transferarea persoanelor condamnate. Procedura. Solutii
... a si ca hotararea a fost pronuntata fara ca persoana condamnata sa fi fost legal citata. S-a solicitat casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare. Recursul declarat este intemeiat. 1. In conformitate cu dispozitiile art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea ju ...

Competenta dupa calitatea persoanei. Avocat. Suspendarea calitatii de avocat
... 2 din 2 noiembrie 2007, admitand apelurile declarate de procuror si de inculpati, Curtea de Apel Craiova a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Dolj. In rejudecare, tribunalul a constatat ca din 12 decembrie 1998 inculpatul V.D. este avocat definitiv in Baroul Sibiu ...

Furt calificat. Furt savarsit intr-un loc public
... rin decizia penala nr. 179 din 2 octombrie 2007, Curtea de Apel Bacau a admis apelul procurorului, desfiintand in totalitate hotararea atacata si, in rejudecare, in temeiul art. 208 alin. (1) - art. 209 alin. (1) lit. a) si e) C. pen., l-a condamnat pe inculpat. Decizia penala mentionata a fost a ...

Persoana fizica autorizata. Statut juridic. Intinderea raspunderii.
... rciala nr.308 din 26 iunie 2008 Curtea de Apel Bucuresti, Sectia V-a comerciala a admis apelul, a desfiintat hotararea atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Pentru a hotari astfel instanta de apel a retinut ca in speta nu este inlaturata prezumtia de comercialitate, intruc ...

Hotarare judecatoreasca. Neconcordanta existenta intre minuta, dispozitivul si considerentele unei hotarari
... at recurs in temeiul dispozitiilor art.304 pct.7 si 9 Cod procedura civila si a solicitat in principal admiterea si casarea cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta, iar in subsidiar modificarea hotararii instantei de apel in sensul admiterii apelului declarat de acesta astfel cum a& ...

Persoana fizica autorizata. Statut juridic. Intinderea raspunderii.
... rciala nr.308 din 26 iunie 2008 Curtea de Apel Bucuresti, Sectia V-a comerciala a admis apelul, a desfiintat hotararea atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Pentru a hotari astfel instanta de apel a retinut ca in speta nu este inlaturata prezumtia de comercialitate, intruc ...

Conflict de competenta. Conditii
... e Apel Bucuresti - Sectia a ll-a penala si pentru cauze cu minori si de familie, a fost casata hotararea atacata si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti. Cauza a fost inregistrata la Sectia a ll-a penala si pentru cauze cu minori si de familie si face obiectul ...

Cetatean strain. Respingerea cererii de acordare a dreptului de stabilire a domiciliului in Romania pe motiv de siguranta nationala
... C.proc.civ., coroborat cu art. 304 pct.5 C.proc.civ., recursul a fost admis, dispunandu-se casarea hotararii  atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante. ...

Actiune civila. Constituirea ca parte civila
... 08 a Tribunalului Neamt numai cu privire la solutionarea laturii civile. A desfiintat sub acest aspect sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare primei instante. Impotriva deciziei a declarat recurs inculpata, criticand-o pentru nelegalitate, dat fiind ca, deoarece pe parcursu ...

Daune interese compensatorii si daune interese moratorii. Posibilitatea cumulului
... prin Sentinta comerciala nr.84 din 16 februarie 2006 a admis apelul reclamantei S.C. U. S.A. Bucuresti, a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare tribunalului, cu motivarea in esenta ca instanta de fond a confundat dreptul material la actiune cu dreptul de a cere executarea silita si ...

In ce conditii intervine conflictul de competenta?
... e Apel Bucuresti - Sectia a ll-a penala si pentru cauze cu minori si de familie, a fost casata hotararea atacata si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti. Cauza a fost inregistrata la Sectia a ll-a penala si pentru cauze cu minori si de familie si face obiect ...

Ce efecte juridice are calitatea de comerciant/necomerciant asupra obligatiei de plata a dobanzii legale?
... fiind, Inalta Curte in raport de prevederile art. 312 alin. 5 Cod procedura civila a admis recursul, a casat decizia atacata si a trimis cauza pentru rejudecare, urmand a stabili cuantumul despagubirilor datorate de parat in acord cu prevederile art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 9/2000 modificata. ...

Care este procedura de transferare a persoanelor condamnate?
... i ca hotararea a fost pronuntata fara ca persoana condamnata sa fi fost legal citata. S-a solicitat casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare. Recursul declarat este intemeiat. 1. In conformitate cu dispozitiile art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooper ...

Care sunt criteriile de determinare a legitimarii procesuale?
... nuntata la data de 11 iunie 2007 a admis apelul formulat de reclamanta impotriva sentintei tribunalului pe care a desfiintat-o si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Pentru a pronunta aceasta decizie instanta de apel a retinut ca reclamanta S.C. I. isi justifica calitatea proces ...

Executarea mandatului european de arestare. Persoana condamnata in lipsa. Garantii
... o asigurare considerata suficienta care sa garanteze persoanei care face obiectul mandatului european de arestare ca va avea posibilitatea sa obtina rejudecarea cauzei in statul membru emitent, in prezenta sa.  Aplicarea principiului „ne bis in idem”, potrivit caruia nicio persoana nu ...

Executarea mandatului european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004
... suficienta, din partea statutului  emitent, care sa  garanteze persoanei predate ca va  avea  posibilitatea  sa  obtina rejudecarea cauzei in statul  membru emitent, in prezenta sa, atunci cand, din  verificarile efectuate, rezulta  ca mandatul european d ...

Cum are loc suspendarea calitatii de avocat?
... 2 din 2 noiembrie 2007, admitand apelurile declarate de procuror si de inculpati, Curtea de Apel Craiova a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Dolj. In rejudecare, tribunalul a constatat ca din 12 decembrie 1998 inculpatul V.D. este avocat definitiv in Baroul Si ...

Taxa de timbru - Care este interpretarea art. 20 alin. 4 din Legea nr. 146/1997?
... ntata de Curtea de Apel Bucuresti – care prin decizia nr. 311 din 13 iunie 2007 a admis apelul  reclamantului si ca urmare a trimis cauza pentru rejudecare. Pentru a decide astfel, Curtea de apel a retinut ca instanta de fond a ramas  in pronuntare la primul termen si ca la  ace ...

Caile extraordinare de atac in procesul penal
... potriva inculpatului o hotarare de condamnare.   ** art. 38516 alin. 1 (1) Cand instanta de recurs caseaza hotararea si retine cauza spre rejudecare potrivit art. 38515 pct. 2 lit. d), se pronunta prin decizie si asupra probelor ce urmeaza a fi administrate, fixand termen pentru rejudeca ...

Evacuare. Ordonanta presedintiala.
... retins incalcat, masura dispusa de instanta sa aiba un caracter vremelnic, in sensul ca prin ea nu se va rezolva fondul pricinii, evitandu-se astfel prejudecarea acestuia. Reclamanta a aratat ca, pentru folosirea spatiului in litigiu, a incheiat, la 10 septembrie 1990, un contract de inchirie ...

CEDO - Cauza Spanoche impotriva Romaniei
... Printr-o hotarare din 21 ianuarie 2003 Curtea Suprema de Justitie a admis recursul reclamantilor, a casat decizia tribunalului si a trimis cauza spre rejudecare la prima instanta. 34. La 7 octombrie 2004 Judecatoria a admis in parte actiunea reclamantilor, a anulat contractele de vanzare si d ...

Raspuns exceptie...
... at prin anularea lor. Asa fiind, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul, a casat decizia civila recurata si a trimis cauza spre rejudecarea apelului, aceleiasi instante.   Sursa: Scj.ro ...

Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac.
... at prin anularea lor. Asa fiind, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul, a casat decizia civila recurata si a trimis cauza spre rejudecarea apelului, aceleiasi instante.   Sursa: Scj.ro   ...

Cum sunt asigurate aceste drepturi legale?
... zent AVAS) impotriva deciziei nr. 260/A din 7 mai 2005 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia a III – a civila, pe care a casat-o si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Dupa parcurgerea acestui ciclu procesual, cauza a fost inregistrata sub nr. 28846/1/2005 pe rolul Curtii de Ape ...

Principii ale procesului civil. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la aparare. Nulitatea hotararii. Proces echitabil.
... zent AVAS) impotriva deciziei nr. 260/A din 7 mai 2005 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia a III – a civila, pe care a casat-o si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Dupa parcurgerea acestui ciclu procesual, cauza a fost inregistrata sub nr. 28846/1/2005 pe rolul Curtii de Ape ...

Talharia savarsita intr-o camera de camin se incadreaza in prevederile referitoare la talharia savarsita intr-o locuinta sau in cele referitoare la talharia savarsita intr-un loc public?
... decizia nr. 7213 din 19 octombrie 2006, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I penala, a admis apelul procurorului, desfiintand hotararea atacata si, in rejudecare, a schimbat incadrarea juridica din cele 2 infractiuni - talharie si violare de domiciliu - in infractiunea de talharie prevazuta in art. 2 ...

Talharie. Talharie savarsita intr-o locuinta sau in dependinte ale acesteia. Incadrare juridica
... decizia nr. 7213 din 19 octombrie 2006, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I penala, a admis apelul procurorului, desfiintand hotararea atacata si, in rejudecare, a schimbat incadrarea juridica din cele 2 infractiuni - talharie si violare de domiciliu - in infractiunea de talharie prevazuta in art. 2 ...

Cum trebuie sa procedeze instanta de judecata cand aceasta retine in favoarea inculpatului unele circumstante atenuante?
... nale. Fata de considerentele ce preced, in temeiul art. 38515 pct. 2 lit. d) C. proc. pen., recursul declarat de procuror a fost admis, iar in rejudecare a fost majorata pedeapsa aplicata inculpatului la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie prevazuta in art. 211 alin. ( ...

Circumstante atenuante. Indicarea circumstantelor
... nale. Fata de considerentele ce preced, in temeiul art. 38515 pct. 2 lit. d) C. proc. pen., recursul declarat de procuror a fost admis, iar in rejudecare a fost majorata pedeapsa aplicata inculpatului la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie prevazuta in art. 211 alin. ( ...

Ce principii trebuie sa respecte instanta de judecata sub sanctiunea nulitatii hotararii?
... zent AVAS) impotriva deciziei nr. 260/A din 7 mai 2005 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia a III – a civila, pe care a casat-o si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Dupa parcurgerea acestui ciclu procesual, cauza a fost inregistrata sub nr. 28846/1/2005 pe rolul Curtii de Apel ...

Principii ale procesului civil. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la aparare. Nulitatea hotararii. Proces echitabil.
... zent AVAS) impotriva deciziei nr. 260/A din 7 mai 2005 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia a III – a civila, pe care a casat-o si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Dupa parcurgerea acestui ciclu procesual, cauza a fost inregistrata sub nr. 28846/1/2005 pe rolul Curtii de Apel ...

Cum trebuie sa procedeze instanta de judecata, daca in concluziile raportului de expertiza se precizeaza ca disceramantul inculpatului este mult diminuat si din aceasta cauza acesta nu a putut aprecia
... nbsp;  In consecinta, recursul inculpatului a fost admis si hotararile atacate au fost casate, cu trimiterea cauzei la prima instanta pentru rejudecare. Sursa: Scj.ro ...

Expertiza psihiatrica. Concluzii
... nbsp;  In consecinta, recursul inculpatului a fost admis si hotararile atacate au fost casate, cu trimiterea cauzei la prima instanta pentru rejudecare. Sursa: Scj.ro   ...

Ce obligatie are instanta in cursul judecatii, cu privire la probele stranse in faza de urmarire penala?
... catoresti. Fata de considerentele ce preced, recursul inculpatei a fost admis, au fost casate ambele hotarari atacate, trimitandu-se cauza spre rejudecare la prima instanta. Sursa: Scj.ro ...

Judecata. Dreptul la un proces echitabil
... catoresti. Fata de considerentele ce preced, recursul inculpatei a fost admis, au fost casate ambele hotarari atacate, trimitandu-se cauza spre rejudecare la prima instanta. Sursa: Scj.ro ...

Ramane valabila o hotarare, daca minuta deciziei apare ca fiind pronuntata de un complet de judecata format din doi judecatori iar in hotarare se precizeaza ca ar fi fost data de un complet format din
... baterea apelului, ceea ce atrage nulitatea hotararii. Ca urmare, recursul a fost admis, hotararea atacata casata, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare  instantei de apel. ...

Hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta alcatuita cu incalcarea dispozitiilor legale. Nulitate
... baterea apelului, ceea ce atrage nulitatea hotararii. Ca urmare, recursul a fost admis, hotararea atacata casata, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare  instantei de apel.   ...

Dispozitivul hotararii trebuie sa fie acelasi cu cel intocmit, in momentul pronuntarii?
... is, decizia civila a Curtii de Apel Ploiesti si sentinta civila a Tribunalului Prahova au fost casate  iar  cauza a fost  trimisa spre rejudecare, Tribunalului Prahova. Sursa: Scj.ro ...

Neconcordanta dintre minuta si dispozitiv. Nelegalitatea hotararii judecatoresti.
... is, decizia civila a Curtii de Apel Ploiesti si sentinta civila a Tribunalului Prahova au fost casate  iar  cauza a fost  trimisa spre rejudecare, Tribunalului Prahova. Sursa: Scj.ro ...

Codul de procedura penala - Dispozitii generale
... (1) Hotararile instantei de apel raman definitive: 1. la data expirarii termenului de recurs: a) cand apelul a fost admis fara trimitere pentru rejudecare si nu s-a declarat recurs in termen; b) cand recursul declarat impotriva hotararii mentionate la lit. a) a fost retras inauntrul termenu ...

Codul de procedura penala - Revizuirea
... ererii, prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. 1 lit. g) procedura de revizuire isi va urma cursul, iar in cazul admiterii in principiu, dupa rejudecarea cauzei, instanta va hotari potrivit dispozitiilor din art. 13 alin. 2 si 3 care se aplica in mod corespunzator. Art. 404: Masurile care ...

Codul de procedura penala - Contestatia in anulare
... obe in dosar; d) cand impotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarari definitive pentru aceeasi fapta. e) cand, la judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei de catre instanta de recurs, inculpatul prezent nu a fost ascultat, iar ascultarea acestuia este obligatorie potrivit art. 38514 al ...

Codul de procedura penala - Recursul
... nstante, cand apelul a fost gresit admis; b) achita pe inculpat sau dispune incetarea procesului penal in cazurile prevazute in art. 11; c) dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost casata, in cazurile prevazute in art. 3859 alin. 1 pct. 3-5, pct. 6 teza a doua, pct. 7-10 si pc ...

Codul de procedura penala - Apelul
... , pronuntand o noua hotarare si procedeaza potrivit art. 345 si urm. privind judecata in fond; b) desfiinteaza sentinta primei instante si dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata, pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanta a avut loc in lipsa unei parti ...

Exista sanctiune in cazul exceptiei lipsei de interes, cand aceasta nu este pusa in discutia partilor de catre instanta de judecata?
... at prin anularea lor. Asa fiind, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul, a casat decizia civila recurata si a trimis cauza spre rejudecarea apelului, aceleiasi instante.  Sursa: Scj.ro ...

Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac.
... at prin anularea lor. Asa fiind, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul, a casat decizia civila recurata si a trimis cauza spre rejudecarea apelului, aceleiasi instante.  Sursa: Scj.ro ...

Codul de procedura penala - Dispozitii generale (Judecata)
... ea prin care instanta se pronunta asupra apelului, recursului, recursului in interesul legii, precum si hotararea pronuntata de instanta de recurs in rejudecarea cauzei se numeste decizie. (3) Toate celelalte hotarari date de instante in cursul judecatii se numesc incheieri. Art. 312 ...

Cum trebuie procedat in lumina jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, la Instanta de Apel, cu privire la ascultarea inculpatului prezent in instanta?
... anterior si avand in vedere dispozitiile art. 197 alin. (1) si (4) C. proc. pen., apreciaza ca se impune casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de apel, pentru a fi audiat inculpatul, pentru a i se da posibilitatea administrarii de probe in aparare si pentru a nu fi priv ...

Condamnarea inculpatului fata de care prima instanta a dispus incetarea procesului penal. Omisiunea ascultarii inculpatului prezent. Consecinte
... anterior si avand in vedere dispozitiile art. 197 alin. (1) si (4) C. proc. pen., apreciaza ca se impune casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de apel, pentru a fi audiat inculpatul, pentru a i se da posibilitatea administrarii de probe in aparare si pentru a nu fi priv ...

Se poate deroga de la limitele de exercitare a cailor de atac, admitandu-se un recurs impotriva unei decizii irevocabile date de o instanta de recurs?
... ivila nr. 2246/R din 13 noiembrie 2006, a admis recursul reclamantului, a casat decizia pronuntata de Tribunalul Caras-Severin si a trimis cauza spre rejudecarea apelului la Tribunalul Caras-Severin. Aceasta hotarare este irevocabila. Impotriva acestei decizii paratii au declarat recur ...

Recurs declarat impotriva unei decizii irevocabile. Inadmisibilitate.
... ivila nr. 2246/R din 13 noiembrie 2006, a admis recursul reclamantului, a casat decizia pronuntata de Tribunalul Caras-Severin si a trimis cauza spre rejudecarea apelului la Tribunalul Caras-Severin. Aceasta hotarare este irevocabila. Impotriva acestei decizii paratii au declarat recur ...

Constituie violare de domiciliu fapta unei persoane de a patrunde in locuinta victimei in conditiile in care aceasta s-a opus acestui lucru?
... a penala, prin decizia nr. 4393 din 15 iulie 2005, a admis recursurile acestora, a casat decizia si sentinta primei instante si a trimis cauza pentru rejudecare in vederea reluarii dezbaterilor, intrucat incheierea de amanare a pronuntarii sentintei a fost semnata numai de grefier si, ca atare, este ...

Cum trebuie sa fie imposibilitatea de iesire la calea publica pentru ca instanta de judecata sa instituie o servitute de trecere?
... .1 Cod procedura civila. In consecinta se va dispune desfiintarea sentintei civile nr.2641/15.09.2005 a Judecatoriei Buftea si trimiterea spre rejudecare, primei instante, a cererii reconventionale. In conformitate cu dispozitiile art.274 Cod procedura civila, constatand ca intimata - ...

Ce efecte are necitarea administratorului judiciar al unei societati aflate in procedura reorganizarii judiciare si falimentului?
... In consecinta, Inalta Curte a admis recursul declarat de administratorul judiciar al reclamantei, a casat decizia atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. ...

Care este sanctiunea pentru neintroducerea in termenul de 2 luni a plangerii prealabile?
... l I.T. impotriva sentintei penale nr. 419/26 oct. 2004 pronuntata de Judecatoria Insuratei, in dosarul nr. 667/2004. A casat sentinta si in rejudecare: In baza art.11 pct.2 lit.b in ref. la art.10 lit.f Cod de procedura penala si art. 284 Cod de procedura penala: A incetat ...

Este necesar ca actiunea in dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune sa fie solutionata in contradictoriu cu fostul proprietar?
... a fiind, recursul in anulare  a fost admis, sentinta judecatoriei, precum si decizia tribunalului, au fost casate, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare la prima instanta. Cu ocazia rejudecarii, instanta va proceda la completarea probatoriului ce se impune pentru clarificarea tuturor aspe ...

Curte Apel CIV Drept civil. drept de servitute
... .1 Cod procedura civila. In consecinta se va dispune desfiintarea sentintei civile nr.2641/15.09.2005 a Judecatoriei Buftea si trimiterea spre rejudecare, primei instante, a cererii reconventionale. In conformitate cu dispozitiile art.274 Cod procedura civila, constatand ca intimata - ...

Curte Apel CIV Renuntarea la judecata.
... isa de Primarul orasului Tg.Ocna, acte neobservate de instanta, desi au fost invocate. A solicitat admiterea recursului si casarea deciziei si rejudecarea cauzei in raport de exceptiile invocate. In drept ca temei a invocat art.304 pct.4, 5, 7, 8 si 9 Cod procedura civila. Examinand ...

Judecatorie PEN Inselaciune. fals material in inscrisuri sub semnatura
... tor pentru autoturism. Prin decizia penala nr.60/2003 Tribunalul Olt a admis apelul inculpatului, a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la instanta de fond, retinind ca prima instanta a fost lipsita de rol activ si nu a stabilit corect situatia de fapt, renuntind nejustifica ...

Tribunal PEN Neformularea plangerii prealabile
... l I.T. impotriva sentintei penale nr. 419/26 oct. 2004 pronuntata de Judecatoria Insuratei, in dosarul nr. 667/2004. A casat sentinta si in rejudecare: In baza art.11 pct.2 lit.b in ref. la art.10 lit.f Cod de procedura penala si art. 284 Cod de procedura penala: A incetat ...

ICCJ COMER Contract de concesiune. Licitatie publica deschisa
... nti, precum si solicitarile concedentului cuprinse in instructiunile privind concesionarea Hipodromului Ploiesti, ICCJ a decis trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Ploiesti.     Reclamanta I. & C.S.p.A. Roma a cerut in contradictoriu cu paratul Consiliul Local ...

ICCJ COMER Contract de inchiriere
... erciala si de contencios administrativ, prin decizia nr.7 din 5 iunie 2003 a admis apelul declarat de parata, impotriva sentintei tribunalului si, in rejudecare, a respins actiunea ca nefondata.             In motivarea acestei solutii, i ...

ICCJ COMER Procedura de citare a societatii in insolventa
... In consecinta, Inalta Curte a admis recursul declarat de administratorul judiciar al reclamantei, a casat decizia atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. ...

ICCJ CIV Actiune pentru constatarea dobandirii dreptului
... a fiind, recursul in anulare  a fost admis, sentinta judecatoriei, precum si decizia tribunalului, au fost casate, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare la prima instanta. Cu ocazia rejudecarii, instanta va proceda la completarea probatoriului ce se impune pentru clarificarea tuturor aspe ...

ICCJ PEN Contrabanda. Elemente constitutive
... larat de inculpat, constatand ca procedura de citare cu inculpatul a fost viciata la data judecarii apelului, si a dispus casarea cu trimitere pentru rejudecarea apelului. Prin decizia nr. 700 din 29 septembrie 2004, Curtea de Apel Bucuresti, sectia I penala, a admis apelul inculpatului, disp ...

ICCCJ PEN Inselaciune. Elemente constitutive.
... n decizia penala nr. 175 din 24 aprilie 2003, a admis apelul declarat, intre altii, de inculpat, a desfiintat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Caras - Severin, iar aceasta instanta, dupa rejudecare, prin sentinta penala nr. 196 din 4 decembrie 2003, a achitat pe incul ...

ICCJ CIV Revizuire. Intelesul notiuni de „lucru cerut”
... imobilul situat in Galati. Ca urmare, revizuientul a solicitat retractare deciziei pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in rejudecare, sa fie respins recursul reclamantilor. Examinand actele si lucrarile dosarului Curtea a retinut ca prin decizia nr. 5120 din 25 mai 20 ...

Codul de procedura civila - proceduri speciale
... udecata la data schimbarii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante. In caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile legii noi privitoare la competenta sunt pe deplin aplicabile.     In cazul in care instanta este desfiintata, ...

Codul de procedura civila - executare silita1
... si hotarare, si asupra restabilirii situatiei anterioare executarii.     Daca instanta care a desfiintat hotararea executata a dispus rejudecarea in fond a procesului si nu a luat masura restabilirii situatiei anterioare executarii, aceasta masura se va putea dispune de instanta care ...

Codul de procedura civila - Apel/recurs
... fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va desfiinta hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante.     Daca prima instanta s-a declarat competenta si instanta de apel stabileste ca a fost necompetenta, anu ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti
... nbsp; Judecatorul care a pronuntat o hotarare intr-o pricina nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini in apel sau in recurs si nici in caz de rejudecare dupa casare.     De asemenea nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor, expert sau arbitru in aceeasi pricina. ...

Decizie CC 211/2007
... pronuntat o hotarare intr-o pricina de a judeca aceeasi pricina opereaza numai pentru cazurile limitativ prevazute, respectiv pentru apel, recurs sau rejudecarea dupa casare, fara a se tine seama de caile de atac extraordinare, contestatia in anulare sau revizuirea. Aceasta enumerare limitativa a ca ...

Spete - contencios administrativ
... vila, judecatorul care a pronuntat o hotarare într-o pricina nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini în apel sau în recurs si nici în caz de rejudecare dupa casare. De asemenea, nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor, expert sau arbitru în aceeasi pricina ...

Spete - contencios administrativ (pct. 36 - 40)
... vila, judecatorul care a pronuntat o hotarare intr-o pricina nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini in apel sau in recurs si nici in caz de rejudecare dupa casare. De asemenea, nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor, expert sau arbitru in aceeasi pricina.   Cu ref ...

Contract de vanzare-cumparare reglementat prin Legea nr. 85/1992
... te diferita de la caz la caz, aspect cu referire la care, in speta, instantele nu au manifestat rol activ. Astfel, este necesar ca, in rejudecare, urmare a admiterii recursului in anulare, instanta de trimitere sa stabileasca pe baza de dovezi, ce atributii au fost avute i ...

Test grila
Intrebari si raspunsuri: //

Cerere de recurs
... trag modificarea, iar altele casarea, instanta de recurs va casa in intregime hotararea atacata. 3. Instanta de recurs poate sa retina cauza spre rejudecare sau poate sa trimita cauza spre competenta judecata altei instante in vederea rejudecarii. 4. Taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu ...

Cerere de apel
... z- bateri. 3. Instanta de apel poate pastra, anula sau schimba, in tot sau in parte, hotararea atacata, rejudecand cauza sau trimitand cauza spre rejudecare instantei competente. 4. Taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor ...

Monitorul Oficial nr. 489 din 03 Iulie 2015
... sa dispuna solutia prevazuta de art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza a II-a din Codul de procedura penala, respectiv desfiintarea hotararii atacate si rejudecarea cauzei de catre instanta competenta" EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DRE ...

DECIZIE nr. 133 din 13 martie 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul penal din 1969
... iu total estimat la suma de 79.957 euro, reprezentand circa 344.000 lei la cursul de la data epuizarii infractiunii savarsite in forma continuata. In rejudecarea cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize de evaluare a prejudiciului pentru a se stabili daca se impune schimbarea incadrarii juridice ...

Hotararea in Cauza Hogea impotriva Romaniei din 29 octombrie 2013
... 30 ianuarie 2007, Curtea de Apel Alba Iulia a admis contestatia in anulare a reclamantului, a desfiintat Hotararea din 26 februarie 2004 si a dispus rejudecarea recursului. in acest scop, curtea de apel a retinut ca reclamantul nu a fost ascultat in persoana, astfel cum se impunea prin noul art. 38 ...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
... sp;   (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat in lipsa, daca dupa rejudecare s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare.     (3) Persoana prevazuta la alin. (1) si persoana prevazuta la alin. (2) ...

Judecata art. 349-477 indice 1
... are la solutionarea actiunii penale si a actiunii civile la judecata in fond;     b) desfiinteaza sentinta primei instante si dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost desfiintata pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanta a avut loc in lipsa unei parti n ...

Participantii in procesul penal art. 29-96
...    (3) Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale de atac sau la rejudecarea cauzei dupa desfiintarea ori casarea hotararii.     (4) Judecatorul de drepturi si libertati nu poate participa, in aceeas ...

Codul Civil: Drept international privat
... a Codului civil vor continua sa fie solutionate de aceleasi complete de judecata, cu respectarea principiului continuitatii. In caz de trimitere spre rejudecare, cauza va fi repartizata conform normelor de organizare judiciara in vigoare la data inregistrarii cauzei la instanta de trimitere.   ...

Tribunalele specializate: Noi reguli
... , se vor trimite acestora, pe cale administrativa, din oficiu, spre solutionare. Tribunalul specializat este competent si in caz de trimitere spre rejudecare.  Datele la care vor incepe sa functioneze tribunalele specializate, judetele si localitatile in care vor incepe sa functioneze, de ...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
... use in dispozitiile art. 42 alin. (1) pct. 13; − instituirea cazurilor de incompatibilitate in solutionarea cailor extraordinare de atac si in rejudecare, fara distinctie dupa cum judecatorul a solutionat sau nu fondul cauzei; − semnificatia notiunii de “hotarare prin care s-a so ...

Regulamentul instantelor: Modificari
... in noul Cod de procedura civila. Au fost abrogate dispozitiile art. 115 alin. 3 din Regulament, care prevedeau: “Repartizarea cauzei pentru rejudecare se va face cu respectarea procedurii de repartizare aleatorie”. Click aici pentru cuprinsul integral al modificarilor aduse Regula ...

Alte tag-uri asemanatoare: rejudecarea, dispune rejudecarea, rejudecarea cauzei, rejudecare, spre rejudecare, pentru rejudecare, rejudecarea procesul

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]