Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

spre rejudecare

Participantii in procesul penal art. 29-96
... sp; (4) In cazul in care se dispune stramutarea judecarii caii de atac a apelului, rejudecarea cauzei, in caz de desfiintare a sentintei cu trimitere spre rejudecare, se va efectua de catre instanta corespunzatoare in grad celei care a solutionat fondul din circumscriptia celei la care s-a stramutat ...

Codul Civil: Drept international privat
... oare a Codului civil vor continua sa fie solutionate de aceleasi complete de judecata, cu respectarea principiului continuitatii. In caz de trimitere spre rejudecare, cauza va fi repartizata conform normelor de organizare judiciara in vigoare la data inregistrarii cauzei la instanta de trimitere. & ...

Tribunalele specializate: Noi reguli
... . (1), se vor trimite acestora, pe cale administrativa, din oficiu, spre solutionare. Tribunalul specializat este competent si in caz de trimitere spre rejudecare.  Datele la care vor incepe sa functioneze tribunalele specializate, judetele si localitatile in care vor incepe sa functionez ...

Camera Deputatilor: Adoptarea Legii privind Codul de procedura penala
... nara de atac ce poate fi exercitata intr-un proces penal. In situatia in care instantele dispun in caile de atac deja declarate trimiterea cauzei spre rejudecare, aceasta va avea loc potrivit legii procesuale noi. A fost reglementata, totodata si procedura prin care instantele de executare urmea ...

RIL admis: Accelerarea solutionarii proceselor
... ondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va desfiinta hotarârea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante.     In situatia existentei acestor motive de nelegalitate, hotarârea primei instante era obli ...

Codul de procedura civila: Desfiintarea hotararii arbitrale ( art. 608 - art. 613)
... cauza spre judecata instantei competente sa o solutioneze, potrivit legii; b) in celelalte cazuri prevazute la art. 608 alin. (1) , va trimite cauza spre rejudecare tribunalului arbitral, daca cel putin una dintre parti solicita expres acest lucru. In caz contrar, daca litigiul este in stare de jud ...

Codul de procedura civila: Caile de atac ( art. 456 - art. 513)
... l va anula hotararea atacata si va judeca procesul, evocand fondul. Cu toate acestea, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, in cazul in care partile au solicitat in mod e ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... la care s-a stramutat procesul sunt de competenta instantelor ierarhic superioare acesteia. In caz de admitere a apelului sau recursului, trimiterea spre rejudecare, atunci cand legea o prevede, se va face la o instanta din circumscriptia celei care a solutionat calea de atac. Art. 146: Formular ...

Codul de procedura civila: Participantii la procesul civil ( art. 41 - art. 93)
... hotarare prin care s-a solutionat cauza nu poate judeca aceeasi pricina in apel, recurs, contestatie in anulare sau revizuire si nici dupa trimiterea spre rejudecare. (2) De asemenea, nu poate lua parte la judecata cel care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, magist ...

Codul de procedura civila: Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale ale procesului civil ( art. 1 - art. 28)
... barii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante, potrivit legii sub care au inceput. In caz de trimitere spre rejudecare, dispozitiile legale privitoare la competenta, in vigoare la data cand a inceput procesul, raman aplicabile. (3) In cazul in care ins ...

Regimul nulitatii prevazute de art. 46 din Legea nr. 85 din 2006
... in principal modificarea sa, in sensul admiterii actiunii si anularii actului de transfer, iar in subsidiar, casarea hotararii si trimiterea cauzei, spre rejudecare, primei instante. In motivare, recurentul a aratat ca, ulterior deschiderii procedurii insolventei impotriva S.C. ... S.R.L. si rid ...

Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare. Calitate procesuala activa
... SA. S-a admis totodata apelul reclamantei Fundatia C.I.M.P. Bucuresti, cu consecinta  desfiintarii sentintei atacate si trimiterii  cauzei spre rejudecare aceleiasi instante. In considerentele deciziei s-a retinut ca actiunea promovata de reclamanta reprezinta o exceptie de la principi ...

ICCJ: Casarea cu trimitere
... Apel Constanta, sectia comerciala, maritima si fluviala de contencios administrativ si fiscal, in sensul ca a casat decizia atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Prin decizia de casare s-a statuat ca revine instantei de rejudecare obligatia de a stabili corect situatia de ...

Anularea unei hotarari AGA
... sa fiind inadmisibila. Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamantul F.A.G. solicitand anularea hotararii criticate si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei. Prin intampinare, SC P.A. SA Baia Mare a solicitat respingerea apelului, cu pastrarea in tot a hotararii atacate. Ana ...

Dreptul de optiune al creditorului intre rezilierea contractului si executarea in natura a acestuia
... istrativ si fiscal, a admis apelul declarat de parata SC G.I. SA, a anulat sentinta comerciala nr. 1389/2011 a Tribunalului Suceava si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. (…) Cu privire la pretentia dedusa judecatii, Curtea a constatat ca prin actiunea formulata initial recl ...

Actiunea in evacuare: posibilitatea evacuarii de baza de contract
... de judecata la data schimbarii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante. In caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile legii noi privitoare la competenta sunt pe deplin aplicabile. In cazul in care instanta este desfiintata, dosarele se v ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... .......................................................................... b) in celelalte cazuri prevazute la art. 599 alin. (1), va trimite cauza spre rejudecare tribunalului arbitral, daca cel putin una dintre parti solicita expres acest lucru. In caz contrar, daca litigiul este in stare de jud ...

Rezultatele Inspectiei Judiciare cu privire la dosarele de mare coruptie
... - dificultatile legate de indeplinirea procedurii de citare cu partile; - parcurgerea mai multor stadii procesuale ca urmare a casarii cu trimitere spre rejudecare; - formularea unor cereri de stramutare, urmata de suspendarea judecatii pana la solutionarea acestora; - modificarea calitatii pers ...

Verificarile Inspectiei judiciare asupra dosarelor pe rol mai vechi de 10 ani
... pot fi imputate partilor, autoritatilor sau altor institutii 1. Casarea/desfiintarea repetata, ca urmare a admiterii cailor de atac si trimiterea spre rejudecare la instanta de fond sau de apel 2. Rejudecarea cauzei dupa extradare. Formularea cererii de rejudecare a cauzei de catre condamnat, ...

Sanctionarea disciplinara a unui judecator de la Tribunalul Vrancea
... tie 2011 cu imprejurarea ca litigiul a fost solutionat la data de 28 februarie 2011, partea fiind nemultumita tocmai de solutia de trimitere a cauzei spre rejudecare, care a condus implicit la prelungirea procedurilor judiciare si deci la amanarea luarii deciziei de evacuare. In concluzie, Secti ...

Actiune privind recuperarea cheltuielilor de judecata efectuate in proces
... ru aceste considerente, Inalta Curte a admis recursul si, in baza art. 304 pct. 7 si art. 314 Cod procedura civila, a casat decizia si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi curte de apel, pentru ca aceasta sa analizeze motivat aplicabilitatea criteriilor legale prevazute de art. 274 alin. (3) C. ...

Actiune privind acordarea de daune morale pentru retinere nelegala
... nr. 349 din 12 septembrie 2006, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a Civila a admis apelul, a desfiintat sentinta civila atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Pentru a hotari astfel, instanta de apel a retinut ca lipsa motivarii, in forma si limitele circumscrise de art ...

Aplicarea unei sanctiuni disciplinare domnului judecator Asavei Adrian de la Judecatoria Onesti
... litati si interdictii privind judecatorii si procurorii. Sectia a retinut ca domnul judecator a solutionat pe fond o cauza civila care a fost trimisa spre rejudecare de instanta superioara, desi tot acelasi judecator fusese cel care solutionase initial cauza in prima instanta dupa analizarea fondulu ...

Taxa TV pentru firme a fost anulata de ICCJ
... 64 din 16 februarie 2009 a Curtii de Apel Cluj — Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, a casat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, aratand ca instanta nu s-a pronuntat asupra tuturor cererilor cu care a fost sesizata, cu atat mai mult cu cat in ...

Contestatie impotriva dispozitiei emisa de primar
... 04 pct. 9 coroborate cu cele ale art. 312 alin. 5 Cod procedura civila a admis recursul declarat de parat, a casat decizia recurata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. In rejudecare, instanta de trimitere se va pronunta cu privire la criticile formulate de apelant in legatu ...

Conflict negativ de competenta. Conditii
... ecarea cauzei in conditiile art. 5221 C. proc. pen., ci admiterea apelului peste termen formulat, desfiintarea hotararii apelate si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, apreciind faptul ca judecata in prima instanta a avut loc in conditiile in care nu a fost legal citat. S-a mai ...

Legea micii Reforme nr. 220 din 2010
... cazul in care prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare, o singura data, primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, daca partile au solicitat in ...

Noua forma de desfasurare a proceselor din Romania dupa promulgarea "legii micii reforme"
... oce lipsa de competenta a instantei care judeca. De asemenea, Legea limiteaza cazurile in care instantele de control pot dispune trimiterea cauzei spre rejudecare. Un alt tertip, care a fost utilizat foarte frecvent, a fost dupa judecare, sa spunem, chiar o condamnare care nu este inca definitiva ...

Societate comerciala. Convocare AGA. Indeplinirea conditiilor cerute de art.117 alin.3 din Legea nr.31/1990
... onal, destinat exclusiv problemelor economice. Ulterior motivele de apel au fost completate cu solicitarea anularii sentintei si trimiterii cauzei spre rejudecare primei instante, deoarece litigiul a fost judecat in Camera de Consiliu cu toate ca unele petite trebuiau solutionate in sedinta publi ...

Contract de vanzare-cumparare actiuni. Nulitatea absoluta a contractului. Calitatea de tert a sotului cumparatoarei.
... titie, prin decizia comerciala nr. 2673/2006 a admis recursul declarat de paratii D. impotriva deciziei nr.44, pe care a casat-o cu trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de apel, in vederea stabilirii cadrului procesual pasiv, ca urmare a decesului paratului N.D. in cursul procesului.(…) Pr ...

Societate comerciala. Convocare AGA. Indeplinirea conditiilor cerute de art.117 alin.3 din Legea nr.31/1990
... onal, destinat exclusiv problemelor economice. Ulterior motivele de apel au fost completate cu solicitarea anularii sentintei si trimiterii cauzei spre rejudecare primei instante, deoarece litigiul a fost judecat in Camera de Consiliu cu toate ca unele petite trebuiau solutionate in sedinta publi ...

Contract de vanzare-cumparare actiuni. Nulitatea absoluta a contractului. Calitatea de tert a sotului cumparatoarei.
... titie, prin decizia comerciala nr. 2673/2006 a admis recursul declarat de paratii D. impotriva deciziei nr.44, pe care a casat-o cu trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de apel, in vederea stabilirii cadrului procesual pasiv, ca urmare a decesului paratului N.D. in cursul procesului.(…) Pr ...

Schimbarea incadrarii juridice. Nulitate relativa
... ea de Apel Cluj, Sectia penala si de minori, a admis apelurile declarate de parchet si de inculpati, a desfiintat hotararea atacata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta de fond, respectiv Tribunalul Cluj. In principal, instanta de apel a motivat solutia de desfiintare si trimiter ...

Drept de autor. Neexecutarea culpabila de catre editor a obligatiei de a publica opera. Dreptul autorului operei la dezdaunare. Remuneratia stabilita prin contract.
... satie si Justitie, sectia civila si de proprietate intelectuala a admis recursul declarat de parata, a casat decizia curtii de apel si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, pentru urmatoarele considerente: Cauza a fost judecata in prima instanta la Tribunalul Iasi, in complet de un ...

Continuarea procesului penal. Conditii
... ietatea comerciala M. impotriva sentintei penale nr. 366 din 21  iunie 2007 a Tribunalului Cluj, a desfiintat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, respectiv Tribunalul Cluj. Impotriva acestei decizii, in termen legal, a formulat recurs Directia  General ...

Imobil preluat abuziv in proprietatea statului. Donatie. Neindeplinirea conditiilor prevazute de Codul civil.
... si familie, prin decizia nr. 1518/A din 14 noiembrie 2005, a admis apelul reclamantului si desfiintand sentinta data in prima instanta a trimis cauza spre rejudecare tribunalului, retinand gresita solutionare a exceptiei  prematuritatii actiunii. In rejudecare, Tribunalul Bucuresti, Sectia a ...

Cetatean strain. Respingerea cererii de acordare a dreptului de stabilire a domiciliului in Romania pe motiv de siguranta nationala.
... n.(3) C.proc.civ., coroborat cu art. 304 pct.5 C.proc.civ., recursul a fost admis, dispunandu-se casarea hotararii  atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.   ...

Actiune civila. Constituirea ca parte civila
... iunie 2008 a Tribunalului Neamt numai cu privire la solutionarea laturii civile. A desfiintat sub acest aspect sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare primei instante. Impotriva deciziei a declarat recurs inculpata, criticand-o pentru nelegalitate, dat fiind ca, deoarece pe parcurs ...

Transferarea persoanelor condamnate. Procedura. Solutii
... legala si ca hotararea a fost pronuntata fara ca persoana condamnata sa fi fost legal citata. S-a solicitat casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare. Recursul declarat este intemeiat. 1. In conformitate cu dispozitiile art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperar ...

Competenta dupa calitatea persoanei. Avocat. Suspendarea calitatii de avocat
... r. 202 din 2 noiembrie 2007, admitand apelurile declarate de procuror si de inculpati, Curtea de Apel Craiova a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Dolj. In rejudecare, tribunalul a constatat ca din 12 decembrie 1998 inculpatul V.D. este avocat definitiv in Baroul ...

Persoana fizica autorizata. Statut juridic. Intinderea raspunderii.
... comerciala nr.308 din 26 iunie 2008 Curtea de Apel Bucuresti, Sectia V-a comerciala a admis apelul, a desfiintat hotararea atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Pentru a hotari astfel instanta de apel a retinut ca in speta nu este inlaturata prezumtia de comercialitate, i ...

Hotarare judecatoreasca. Neconcordanta existenta intre minuta, dispozitivul si considerentele unei hotarari
... eclarat recurs in temeiul dispozitiilor art.304 pct.7 si 9 Cod procedura civila si a solicitat in principal admiterea si casarea cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta, iar in subsidiar modificarea hotararii instantei de apel in sensul admiterii apelului declarat de acesta astfel c ...

Persoana fizica autorizata. Statut juridic. Intinderea raspunderii.
... comerciala nr.308 din 26 iunie 2008 Curtea de Apel Bucuresti, Sectia V-a comerciala a admis apelul, a desfiintat hotararea atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Pentru a hotari astfel instanta de apel a retinut ca in speta nu este inlaturata prezumtia de comercialitate, i ...

Conflict de competenta. Conditii
... tii de Apel Bucuresti - Sectia a ll-a penala si pentru cauze cu minori si de familie, a fost casata hotararea atacata si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti. Cauza a fost inregistrata la Sectia a ll-a penala si pentru cauze cu minori si de familie si face obie ...

Cetatean strain. Respingerea cererii de acordare a dreptului de stabilire a domiciliului in Romania pe motiv de siguranta nationala
... n.(3) C.proc.civ., coroborat cu art. 304 pct.5 C.proc.civ., recursul a fost admis, dispunandu-se casarea hotararii  atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante. ...

Actiune civila. Constituirea ca parte civila
... ie 2008 a Tribunalului Neamt numai cu privire la solutionarea laturii civile. A desfiintat sub acest aspect sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare primei instante. Impotriva deciziei a declarat recurs inculpata, criticand-o pentru nelegalitate, dat fiind ca, deoarece pe par ...

Daune interese compensatorii si daune interese moratorii. Posibilitatea cumulului
... ciala prin Sentinta comerciala nr.84 din 16 februarie 2006 a admis apelul reclamantei S.C. U. S.A. Bucuresti, a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare tribunalului, cu motivarea in esenta ca instanta de fond a confundat dreptul material la actiune cu dreptul de a cere executarea silit ...

In ce conditii intervine conflictul de competenta?
... tii de Apel Bucuresti - Sectia a ll-a penala si pentru cauze cu minori si de familie, a fost casata hotararea atacata si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti. Cauza a fost inregistrata la Sectia a ll-a penala si pentru cauze cu minori si de familie si face o ...

Care este procedura de transferare a persoanelor condamnate?
... ala si ca hotararea a fost pronuntata fara ca persoana condamnata sa fi fost legal citata. S-a solicitat casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare. Recursul declarat este intemeiat. 1. In conformitate cu dispozitiile art. 149 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind c ...

Care sunt criteriile de determinare a legitimarii procesuale?
... , pronuntata la data de 11 iunie 2007 a admis apelul formulat de reclamanta impotriva sentintei tribunalului pe care a desfiintat-o si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Pentru a pronunta aceasta decizie instanta de apel a retinut ca reclamanta S.C. I. isi justifica calitatea p ...

Cum are loc suspendarea calitatii de avocat?
... r. 202 din 2 noiembrie 2007, admitand apelurile declarate de procuror si de inculpati, Curtea de Apel Craiova a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Dolj. In rejudecare, tribunalul a constatat ca din 12 decembrie 1998 inculpatul V.D. este avocat definitiv in Baro ...

Caile extraordinare de atac in procesul penal
... riva inculpatului o hotarare de condamnare.   ** art. 38516 alin. 1 (1) Cand instanta de recurs caseaza hotararea si retine cauza spre rejudecare potrivit art. 38515 pct. 2 lit. d), se pronunta prin decizie si asupra probelor ce urmeaza a fi administrate, fixand termen pentru rej ...

CEDO - Cauza Spanoche impotriva Romaniei
... 33. Printr-o hotarare din 21 ianuarie 2003 Curtea Suprema de Justitie a admis recursul reclamantilor, a casat decizia tribunalului si a trimis cauza spre rejudecare la prima instanta. 34. La 7 octombrie 2004 Judecatoria a admis in parte actiunea reclamantilor, a anulat contractele de vanzare ...

Raspuns exceptie...
... a decat prin anularea lor. Asa fiind, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul, a casat decizia civila recurata si a trimis cauza spre rejudecarea apelului, aceleiasi instante.   Sursa: Scj.ro ...

Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac.
... a decat prin anularea lor. Asa fiind, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul, a casat decizia civila recurata si a trimis cauza spre rejudecarea apelului, aceleiasi instante.   Sursa: Scj.ro   ...

Cum sunt asigurate aceste drepturi legale?
... n prezent AVAS) impotriva deciziei nr. 260/A din 7 mai 2005 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia a III – a civila, pe care a casat-o si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Dupa parcurgerea acestui ciclu procesual, cauza a fost inregistrata sub nr. 28846/1/2005 pe rolul Curtii d ...

Principii ale procesului civil. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la aparare. Nulitatea hotararii. Proces echitabil.
... n prezent AVAS) impotriva deciziei nr. 260/A din 7 mai 2005 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia a III – a civila, pe care a casat-o si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Dupa parcurgerea acestui ciclu procesual, cauza a fost inregistrata sub nr. 28846/1/2005 pe rolul Curtii d ...

Ce principii trebuie sa respecte instanta de judecata sub sanctiunea nulitatii hotararii?
... n prezent AVAS) impotriva deciziei nr. 260/A din 7 mai 2005 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia a III – a civila, pe care a casat-o si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Dupa parcurgerea acestui ciclu procesual, cauza a fost inregistrata sub nr. 28846/1/2005 pe rolul Curtii de ...

Principii ale procesului civil. Principiul contradictorialitatii. Dreptul la aparare. Nulitatea hotararii. Proces echitabil.
... n prezent AVAS) impotriva deciziei nr. 260/A din 7 mai 2005 a Curtii de Apel Bucuresti – sectia a III – a civila, pe care a casat-o si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Dupa parcurgerea acestui ciclu procesual, cauza a fost inregistrata sub nr. 28846/1/2005 pe rolul Curtii de ...

Ce obligatie are instanta in cursul judecatii, cu privire la probele stranse in faza de urmarire penala?
... judecatoresti. Fata de considerentele ce preced, recursul inculpatei a fost admis, au fost casate ambele hotarari atacate, trimitandu-se cauza spre rejudecare la prima instanta. Sursa: Scj.ro ...

Judecata. Dreptul la un proces echitabil
... judecatoresti. Fata de considerentele ce preced, recursul inculpatei a fost admis, au fost casate ambele hotarari atacate, trimitandu-se cauza spre rejudecare la prima instanta. Sursa: Scj.ro ...

Ramane valabila o hotarare, daca minuta deciziei apare ca fiind pronuntata de un complet de judecata format din doi judecatori iar in hotarare se precizeaza ca ar fi fost data de un complet format din
... a dezbaterea apelului, ceea ce atrage nulitatea hotararii. Ca urmare, recursul a fost admis, hotararea atacata casata, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare  instantei de apel. ...

Hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta alcatuita cu incalcarea dispozitiilor legale. Nulitate
... a dezbaterea apelului, ceea ce atrage nulitatea hotararii. Ca urmare, recursul a fost admis, hotararea atacata casata, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare  instantei de apel.   ...

Dispozitivul hotararii trebuie sa fie acelasi cu cel intocmit, in momentul pronuntarii?
... t admis, decizia civila a Curtii de Apel Ploiesti si sentinta civila a Tribunalului Prahova au fost casate  iar  cauza a fost  trimisa spre rejudecare, Tribunalului Prahova. Sursa: Scj.ro ...

Neconcordanta dintre minuta si dispozitiv. Nelegalitatea hotararii judecatoresti.
... t admis, decizia civila a Curtii de Apel Ploiesti si sentinta civila a Tribunalului Prahova au fost casate  iar  cauza a fost  trimisa spre rejudecare, Tribunalului Prahova. Sursa: Scj.ro ...

Codul de procedura penala - Recursul
... evazut in art. 3856 alin. 3. Art. 38516: Solutii si chestiuni complementare (1) Cand instanta de recurs caseaza hotararea si retine cauza spre rejudecare potrivit art. 38515 pct. 2 lit. d), se pronunta prin decizie si asupra probelor ce urmeaza a fi administrate, fixand termen pentru rej ...

Exista sanctiune in cazul exceptiei lipsei de interes, cand aceasta nu este pusa in discutia partilor de catre instanta de judecata?
... a decat prin anularea lor. Asa fiind, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul, a casat decizia civila recurata si a trimis cauza spre rejudecarea apelului, aceleiasi instante.  Sursa: Scj.ro ...

Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac.
... a decat prin anularea lor. Asa fiind, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul, a casat decizia civila recurata si a trimis cauza spre rejudecarea apelului, aceleiasi instante.  Sursa: Scj.ro ...

Cum trebuie procedat in lumina jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, la Instanta de Apel, cu privire la ascultarea inculpatului prezent in instanta?
... xpuse anterior si avand in vedere dispozitiile art. 197 alin. (1) si (4) C. proc. pen., apreciaza ca se impune casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de apel, pentru a fi audiat inculpatul, pentru a i se da posibilitatea administrarii de probe in aparare si pentru a nu fi ...

Condamnarea inculpatului fata de care prima instanta a dispus incetarea procesului penal. Omisiunea ascultarii inculpatului prezent. Consecinte
... xpuse anterior si avand in vedere dispozitiile art. 197 alin. (1) si (4) C. proc. pen., apreciaza ca se impune casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de apel, pentru a fi audiat inculpatul, pentru a i se da posibilitatea administrarii de probe in aparare si pentru a nu fi ...

Se poate deroga de la limitele de exercitare a cailor de atac, admitandu-se un recurs impotriva unei decizii irevocabile date de o instanta de recurs?
... zia civila nr. 2246/R din 13 noiembrie 2006, a admis recursul reclamantului, a casat decizia pronuntata de Tribunalul Caras-Severin si a trimis cauza spre rejudecarea apelului la Tribunalul Caras-Severin. Aceasta hotarare este irevocabila. Impotriva acestei decizii paratii au declarat ...

Recurs declarat impotriva unei decizii irevocabile. Inadmisibilitate.
... zia civila nr. 2246/R din 13 noiembrie 2006, a admis recursul reclamantului, a casat decizia pronuntata de Tribunalul Caras-Severin si a trimis cauza spre rejudecarea apelului la Tribunalul Caras-Severin. Aceasta hotarare este irevocabila. Impotriva acestei decizii paratii au declarat ...

Cum trebuie sa fie imposibilitatea de iesire la calea publica pentru ca instanta de judecata sa instituie o servitute de trecere?
... alin.1 Cod procedura civila. In consecinta se va dispune desfiintarea sentintei civile nr.2641/15.09.2005 a Judecatoriei Buftea si trimiterea spre rejudecare, primei instante, a cererii reconventionale. In conformitate cu dispozitiile art.274 Cod procedura civila, constatand ca intima ...

Ce efecte are necitarea administratorului judiciar al unei societati aflate in procedura reorganizarii judiciare si falimentului?
... nbsp; In consecinta, Inalta Curte a admis recursul declarat de administratorul judiciar al reclamantei, a casat decizia atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. ...

Este necesar ca actiunea in dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune sa fie solutionata in contradictoriu cu fostul proprietar?
... Asa fiind, recursul in anulare  a fost admis, sentinta judecatoriei, precum si decizia tribunalului, au fost casate, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare la prima instanta. Cu ocazia rejudecarii, instanta va proceda la completarea probatoriului ce se impune pentru clarificarea tuturor ...

Curte Apel CIV Drept civil. drept de servitute
... alin.1 Cod procedura civila. In consecinta se va dispune desfiintarea sentintei civile nr.2641/15.09.2005 a Judecatoriei Buftea si trimiterea spre rejudecare, primei instante, a cererii reconventionale. In conformitate cu dispozitiile art.274 Cod procedura civila, constatand ca intima ...

Judecatorie PEN Inselaciune. fals material in inscrisuri sub semnatura
... mparator pentru autoturism. Prin decizia penala nr.60/2003 Tribunalul Olt a admis apelul inculpatului, a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la instanta de fond, retinind ca prima instanta a fost lipsita de rol activ si nu a stabilit corect situatia de fapt, renuntind nejust ...

ICCJ COMER Contract de concesiune. Licitatie publica deschisa
... fertanti, precum si solicitarile concedentului cuprinse in instructiunile privind concesionarea Hipodromului Ploiesti, ICCJ a decis trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Ploiesti.     Reclamanta I. & C.S.p.A. Roma a cerut in contradictoriu cu paratul Consiliul L ...

ICCJ COMER Procedura de citare a societatii in insolventa
... nbsp; In consecinta, Inalta Curte a admis recursul declarat de administratorul judiciar al reclamantei, a casat decizia atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. ...

ICCJ CIV Actiune pentru constatarea dobandirii dreptului
... Asa fiind, recursul in anulare  a fost admis, sentinta judecatoriei, precum si decizia tribunalului, au fost casate, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare la prima instanta. Cu ocazia rejudecarii, instanta va proceda la completarea probatoriului ce se impune pentru clarificarea tuturor ...

ICCCJ PEN Inselaciune. Elemente constitutive.
... , prin decizia penala nr. 175 din 24 aprilie 2003, a admis apelul declarat, intre altii, de inculpat, a desfiintat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Caras - Severin, iar aceasta instanta, dupa rejudecare, prin sentinta penala nr. 196 din 4 decembrie 2003, a achitat pe ...

Codul de procedura civila - proceduri speciale
... de judecata la data schimbarii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante. In caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile legii noi privitoare la competenta sunt pe deplin aplicabile.     In cazul in care instanta este desfi ...

Codul de procedura civila - Apel/recurs
... area fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va desfiinta hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante.     Daca prima instanta s-a declarat competenta si instanta de apel stabileste ca a fost necompeten ...

Spete - contencios administrativ (pct. 36 - 40)
... lasi, deoarece nu este pus in situatia de a face un control asupra a ceea ce el a hotarAt deja. Aceeasi este situatia si in cazul casarii cu retinere spre rejudecare, iar exemplele ar putea continua deoarece cazurile de incompatibilitate sunt de stricta interpretare si deci nu pot fi extinse prin an ...

Contract de vanzare-cumparare reglementat prin Legea nr. 85/1992
... ului de proprietate. Fata de cele ce preced, s-a admis recursul in anulare si s-au casat hotararile recurate, iar cauza s-a trimis spre rejudecare la instanta de fond. ...

Cerere de recurs
... atrag modificarea, iar altele casarea, instanta de recurs va casa in intregime hotararea atacata. 3. Instanta de recurs poate sa retina cauza spre rejudecare sau poate sa trimita cauza spre competenta judecata altei instante in vederea rejudecarii. 4. Taxa de timbru, timbru judiciar, ...

Cerere de apel
... dez- bateri. 3. Instanta de apel poate pastra, anula sau schimba, in tot sau in parte, hotararea atacata, rejudecand cauza sau trimitand cauza spre rejudecare instantei competente. 4. Taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea ma ...

Dreptul muncii: Cumul functii expert contabil si salariat. Este legal?
Recent ni s-a supus atentiei o speta deosebit de interesanta. Discutam despre o salariata care lucreaza pentru doua societati. La una are program de 8 ore ca economist si la cealalta are 2 ore si este contabil. De curand, dansa s-a autorizat ca expert contabil si doreste sa profeseze si...

Dreptul muncii: Se suspenda obligatoriu contractul de munca al angajatului cercetat pentru furt?
Avem pe adresa redactiei o intrebare adresata de un responsabil HR. A primit de curand o instiintare care il anunta ca unul dintre salariatii sai este pus sub cercetare pentru furt. Ne intreaba daca este obligatoriu ca acest salariat sa aiba contractul de munca suspendat. In mod clar, angajatorul...

Presedintele Iohannis: Nu este oportuna scoaterea procurorilor din categoria magistratilor
Intrebat daca ar fi oportuna schimbarea statutului procurorilor, Klaus Iohannis a declarat ca "nu este oportun asa ceva." In mod concret, Klaus Iohannis a dat aceasta declaratie ca raspuns la intrebarea unui ziarist care a mentionat o declaratie realizata de premierul...

Posibil litigiu de munca: Majorarea salariului unui angajat care a stat in concediu medical un an de zile?
Se poate? Este legal? Discutam despre un posibil litigiu de munca deschis de angajatul care cere majorarea salariului in situatia in care a fost timp de 1 an in concediu medical. Dar daca a intrat in concediu de maternitate, ii mai putem majora salariul? De la bun inceput va amintim faptul ca...

Jurisdictia muncii conform Codul Muncii 2015
Dupa cum bine stim,  jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile...

Aspecte legale referitoare la formarea profesionala a salariatilor
Recent am descoperit o speta deosebit de interesanta, referitoare la posibila amendare a angajatorului care nu si-a respectat obligatia de trimitere la formare profesionala a salariatilor. In mod concret, angajatul si-a dat seama ca dupa 5 ani in firma, nu s-a investit absolut deloc in formarea...

Litigii de munca referitoare la acordarea sau neacordarea concediului de odihna
Litigiile de munca sunt din ce in ce mai multe si din ce in ce mai complexe. Extrem de multe sunt legate de modul in care se procedeaza pentru acordarea zilelor de concediu de odihna. De la bun inceput, discutam despre prevederile cuprinse intre art. 144 si art. 158 din Codul Muncii. Aici se afla...

Preaviz in 2015. Printre cele mai multe litigii de munca sunt legate de acest subiect
Printre cele mai multe litigii de munca sunt direct sau indirect legate de subiectul preavizului. Cand este obligatoriu sa impunem preaviz, cate zile trebuie sa stea angajatul in preaviz, cand poate sa stea doar jumatate din program? Dar daca mai are zile de concediu de odihna, trebuie sa i le...

Util in 2015: Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2015 si Noile Reglementari Contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
Daca si anul acesta aveti nevoie de informatii specializate din domeniul fiscal-contabil, va anuntam ca specialistii au exact ce va trebuie. Au realizat un pachet de carti care se adreseaza economistilor, contabililor, antreprenorilor dar si juristilor care au activitate tangentiala cu domeniul...

Decizia nr. 74 din 26 februarie 2015 referitoare la Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
In Monitorul Oficial nr. 226 din 2 aprilie 2015 a fost publicata DECIZIA nr. 74 din 26 februarie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 si art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.  ...

DECIZIE nr. 133 din 13 martie 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul penal din 1969
 DECIZIE nr. 133 din 13 martie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 teza intai din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014     Augustin Zegrean -...

Hotararea in Cauza Hogea impotriva Romaniei din 29 octombrie 2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 284 din 17.04.2014. Strasbourg CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SECTIA A TREIA (Cererea nr. 31.912/04) Hotararea devine definitiva in conditiile prevazute la art. 44 § 2 din Conventie. Aceasta poate suferi modificari de...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
    TITLUL IV  Proceduri speciale     CAP. I  Acordul de recunoastere a vinovatiei     ART. 478     Titularii acordului de recunoastere a vinovatiei si limitele acestuia     (1) In cursul urmaririi penale,...

Judecata art. 349-477 indice 1
TITLUL III -  Judecata CAP. I - Dispozitii generale CAP. II - Judecata in prima instanta    SECTIUNEA 1 -   Desfasurarea judecarii cauzelor    SECTIUNEA a 2-a -   Deliberarea si hotararea instantei CAP. III -     Apelul CAP. V -  Caile...

Participantii in procesul penal art. 29-96
... sp; (4) In cazul in care se dispune stramutarea judecarii caii de atac a apelului, rejudecarea cauzei, in caz de desfiintare a sentintei cu trimitere spre rejudecare, se va efectua de catre instanta corespunzatoare in grad celei care a solutionat fondul din circumscriptia celei la care s-a stramutat ...

Codul Civil: Drept international privat
... oare a Codului civil vor continua sa fie solutionate de aceleasi complete de judecata, cu respectarea principiului continuitatii. In caz de trimitere spre rejudecare, cauza va fi repartizata conform normelor de organizare judiciara in vigoare la data inregistrarii cauzei la instanta de trimitere. & ...

Tribunalele specializate: Noi reguli
... . (1), se vor trimite acestora, pe cale administrativa, din oficiu, spre solutionare. Tribunalul specializat este competent si in caz de trimitere spre rejudecare.  Datele la care vor incepe sa functioneze tribunalele specializate, judetele si localitatile in care vor incepe sa functionez ...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
Institutul National al Magistraturii organizeaza in perioada 28-29 Octombrie seminarul privind Dreptul Procesual civil. • Temele indicate au caracter orientativ, dintre acestea urmand a fi selectate cele mai relevante, pentru a fi supuse dezbaterii, in limita timpului disponibil. •...

Regulamentul instantelor: Modificari
Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti a fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 878/2013 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 589 din data de 18 septembrie 2013. Modificarile privesc, in principal, urmatoarele aspecte: Se abroga...

NCPP: Noua Lege de aplicare
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 515 din data de 14 august 2013 a fost publicata Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual...

Alte tag-uri asemanatoare: despre, vorbire despre, spre acest, despre aceasta, spre acest sfarsit, despre obligatiile, despre natura, despre stingerea, despre contractul, despre depozit, despre sechestru, genere despre, despre contractele, despre obligatia, generale despre, despre diversele, fidejusiunii despre, ipotecilor despre, despre expropriatiunea,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]