Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

taxa de timbru

Taxa de timbru eliminata pentru certificatele si adeverintele emise de ANAF
Atentie la faptul ca certificatele fiscale, adeverintele si toate celelalte documente emise de Fisc vor fi scutite de la plata taxelor extrajudiciare de timbru. Aceste noi reglementari actualizeaza Codul de procedura fiscala si sunt incluse intr-un proiect propus de Ministerul de Finante, adoptat...

Taxa de timbru pentru autovehicule
 Timbrul se stabileste in baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:     a) norma de poluare Euro se regaseste codificata in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Numarul de omologare", prin ultimele doua caractere din numarul de omologare,...

Taxa de timbru - Care este interpretarea art. 20 alin. 4 din Legea nr. 146/1997?
... re. A mai sustinut ca apelantul a fost asistat de aparator ales care avea obligatia sa se  conformeze dispozitiei instantei de fond si sa achite taxa de timbru. In sprijinul gresitei aplicari a legii s-au mai invocat prevederile art. 7203 Cod procedura civila care statueaza obligatia  recl ...

Model Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
... ea personala, cu obligarea acestuia la plata sumei de ...... lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin fapta sa ilicita. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu 112 si urm. Cod proc ...

Model Actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias
In randurile urmatoare va prezentam un model orientativ complet, realizat de specialisti, de actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .................................., domiciliat in ........................, str....

Model actiune in evacuare a locatarului
... iu, cu obligarea paratului la plata sumei de ......... lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin faptele sale ilicite. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.). IN DREPT: Imi intemeiez pre ...

Decizia CCR: Justitiabilii vor formula singuri recurs in instanta. Nu mai au nevoie de avocat!
... cheltuielile efectuate de cetatean pentru plata serviciului justitiei", se mentioneaza in Decizia CCR nr. 462/2014. Concret, discutam despre taxa de timbru si onorariul avocatului. Taxa de timbru poate foarte usor sa ajunga la 50% dubn taxa datorata la suma contestata. Onorariul avocatului ...

DECIZIE nr. 109 din 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
... duce grave, reale si irecuperabile prejudicii, prin diminuarea patrimoniului sau, in situatia in care instanta nu judeca litigiul daca nu se plateste taxa de timbru.     Judecatoria Vaslui apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Astfel, arata ca instituirea ...

LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicata*) privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului*)
... u exceptia legilor si ordonantelor.     ART. 16     Petitiile adresate institutiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru.     ART. 17     (1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor p ...

Decizia nr. 45 din 2014 - Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG nr. 80 din 2013 privind taxele judiciare de timbru
... sunt excesive. In aceste conditii, daca cuantumul sumei datorate este deosebit de important, justitiabilul este pus in situatia de a nu putea achita taxa de timbru impusa de lege, fiind lipsit de dreptul de acces la justitie si de a repune in discutie respectivul cuantum, chiar daca, prin ipoteza, ...

Decizia nr. 81/2014 - Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
... e la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit. (2) Actiunea asociatiei de proprietari este scutita de taxa de timbru." In opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ...

Recuperarea creantelor: Cand creditorul este cel care solicita deschiderea procedurii de insolventa…
... iul debitorul si a carui insolventa o solicita.              Cererea se timbreaza cu o taxa de timbru de 200 lei si  trebuie sa cuprinda: - cuantumul si temeiul creantei; - existenta unei garantii reale, constituite de debitor s ...

Recuperarea creantelor prin procedura insolventei: Debitorul se afla deja in insolventa
... sp;      Cererea de inscriere la masa credala trebuie adresata tribunalului insarcinat cu dosarul de insolventa si prevede o taxa de timbru de 200 lei. Autor: cons. Jur. Ana-Maria Borz ...

Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal art. 14-28
... tragerea la raspundere civila a inculpatului si partii responsabile civilmente, exercitata la instanta penala sau la instanta civila, este scutita de taxa de timbru.     ART. 21     Introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente     (1 ...

Procedura ordonantei de plata, in vederea recuperarii debitelor
... onanta de plata, in complet format din 2 judecatori.             Se timbreaza cu jumatate din taxa de timbru prevazuta pentru actiunea principala, respectiv 75 lei. In situatia promovarii unei cereri in anulare, instanta o poate respinge sau ad ...

RIL admis. Aplicarea taxei de timbru pentru cheltuielile de judecata solicitate pe cale separata
In cadrul Monitorului Oficial, partea I, nr 45 din 20 ianuarie 2014, a fost publicata Decizia ICCJ nr 19 din 18 noiembrie 2013 referitoare la examinarea recursului in interesul legii, formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte, privind interpretarea si aplicarea...

Un nou tip de obiect: cererea de consfintire a intelegerii partilor din acordul de mediere
... tile formuleaza „cerere de consfintire intelegere din acord mediere”, anexeaza acordul de mediere (inclusiv in format electronic), achita taxa de timbru; - documentatia se depune la registratura Judecatoriei; - cererea se inregistreaza, se distribuie aleatoriu si se prezinta de ind ...

Model: Cerere completatoare sau de modificare a cererii principale
... uneti .................................................., alaturi de obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN DREPT: ...

Model: Actiune in reintegrare
... tul la plata sumei de ......... lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin fapta sa ilicita (respectiv motivele 1 si 2). Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.).   IN DREPT:   Imi intemeiez pr ...

Model: Actiune in evacuare pe calea ordonantei presedintiale
... sau conventional si fara acordul subsemnatului. Va mai solicit obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.).   IN DREPT: ...

Executare silita: Procedura de judecata
... endarea provizorie a executarii silite. Cautiunea este de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile in bani, taxa de timbru este de 10 lei, iar la cerere se ataseaza si dovada depunerii contestatiei la executare si a suspendarii solicitate in cadrul acesteia. ...

Model: Actiune in restituirea imbunatatirilor aduse unui imobil
... tatiri la suma de .......................... lei, provizoriu, in vederea timbrarii, urmand ca dupa efectuarea expertizei de specialitate sa completez taxa de timbru. IN FAPT, Paratul este proprietarul apartamentului nr. .....din imobilul situat in ..............................., pe cale eu l-am ...

Model Cerere: Inlocuirea fiduciarului si numirea unui administrator
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul1 ............................................., domiciliat in  ........................, str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., CNP.....................  prin...

Noile taxe judiciare de timbru
... itatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie acestor cereri;     b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; &nb ...

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata chiriei conform noului Cod civil
... din neexecutarea contractului, la termenele si in conditiile convenite de catre parti prin contractul mai sus amintit. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu 112 si urm. Cod proc ...

Codul de procedura penala: Reguli de baza si actiunile in procesul penal (art. 1 - art. 24)
... atura dreptul acestei persoane de a participa in calitate de parte vatamata in aceeasi cauza.     (4) Actiunea civila este scutita de taxa de timbru.     Partea responsabila civilmente     ART. 16     (1) Introducerea in procesul pena ...

Actiune partaj judiciar
... ie " conform cu originalul" si se va semna. Actiunea de partaj va fi timbrata conform art. 3 lit. c alin. ultim din Legea nr. 146/1997 , taxa de timbru fiind de 3% din valoarea masei partajabile. Valoarea masei partajabile poate fi estimata in functie de valoarea impozabila. Conform ...

Intoarcerea executarii silite
... tarii se face in functie de caracterul patrimonial sau nepatrimonial al cererii. Daca obiectul cererii e evaluabil in bani, se taxeaza la valoare, taxa de timbru stabilindu - se potrivit art. 2 din Legea nr. 146/1997. Prescriptia dreptului de a cere intoarcerea executarii silite Daca nu s-a sol ...

Model: Actiune in recuperarea pagubelor provocate de animale
... bsemnat cu suma de ............ lei, solicitandu-va de asemenea sa obligati paratul si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN ...

Actiune in evacuarea chiriasului pentru degradarea imobilului
... uni, cu obligarea paratului la plata sumei de ......... lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin faptele sale ilicite. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN ...

Actiune privind stabilirea modalitatilor de folosire a spatiilor din folosinta comuna
... .................................. sector/judet .............., cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN DREPT: Imi inteme ...

Timbru de mediu: Cat, cine si mai ales de ce
Legislatia comunitara impune valori limita in ceea ce priveste calitatea aerului. Pentru implementarea unei reglementari unitare la nivel european se impune existenta unor programe si proiecte in domeniul protectiei mediului si pentru pentru imbunatatirea calitatii aerului. Astfel, prin...

Taxa de timbru pentru autovehicule
 Timbrul se stabileste in baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:     a) norma de poluare Euro se regaseste codificata in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Numarul de omologare", prin ultimele doua caractere din numarul de omologare,...

Investirea cu formula executorie
... o cerere adresata presedintelui instantei care a pronuntat in fond sentinta a carei investire se solicita, insotita de chitanta prin care s-a achitat taxa de timbru si de timbru judiciar. Asa cum am aratat mai sus, numai partii care a castigat sau reprezentantului aces teia i se va elibera hotara ...

Model: Actiune posesorie in complangere pentru tulburarea de fapt a posesiei
... lei, reprezentand daune pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat, alaturi de plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN ...

Restituirea taxei de timbru
Prin cererea introdusa la aceasta instanta si inregistrata sub nr. 5029/292/2011 creditoarea S.C. U. S. SA a solicitat instantei emiterea unei ordonante ce contine somatia si termenul de plata, prin care sa fie obligata debitoarea T. P. sa-i plateasca suma de 259,25 lei, reprezentand...

Model: Cerere de redeschidere a judecatii
INSTANTA1    ...................................................... DOSAR NR. ....../ .............................................. TERMEN............................................................ Domnule Presedinte, Subsemnatul .........................., domiciliat...

Model: Actiunea pentru reparrea prejudiciului cauzat de ruina edificiului
... bsemnat cu suma de ............ lei, solicitandu-va de asemenea sa obligati paratul si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). 2. Pa ...

ICCJ: Casarea cu trimitere
...        In final a mai fost obligata apelanta parata SC T.S. SRL la plata catre apelantii reclamanti a sumei de 4626 lei taxa de timbru si 9401 lei onorariu de avocat aferent apelului si recursului, in total suma de 14.027 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.   ...

Actiune in evacuare pe calea ordonantei presedintiale
... al sau conventional si fara acordul subsemnatului. Va mai solicit obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN DREPT: Imi inteme ...

Important: Intai la Mediere apoi la judecata
... intra si ele sub incidenta noilor reglementari a legii medierii – avantajul rezolvarii conflictului prin mediere, in acest caz, fiind acela ca taxa de timbru se restituie in cele mai multe dintre cazuri. “Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, s ...

Actiune in imbogatire fara justa cauza
... r ..........., in suma de.......... lei, pe care acesta refuza sa o plateasca, alaturi de plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.). IN DREPT: Imi  intemeie ...

Actiune in regres
... zat prin indisponibilizarea acestor sume, estimat in raport cu dobanda legala, alaturi de plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN ...

Incetarea platii indemnizatiei de crestere a copilului
... ermenul de 30 de zile nu va raspund formulati actiune in contencios administrativ la Tribunal solicitand obligarea la despagubiri pentru care platiti taxa de timbru de 39 lei . ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... lor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial." 2. La a ...

Contestarea deciziei de pensionare
... u instante, precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale, sunt scutite de taxa de timbru. ...

Cerere pentru acordarea ajutorului public judiciar
Instanta.......................... Sectia.............................. Dosar….nr. Termen DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatula, …..............................., avand CNP ......................,cu domiciliul in.........................................................,...

Model actiune in restituirea imbunatatirilor aduse unui imobil
... tatiri la suma de .......................... lei, provizoriu, in vederea timbrarii, urmand ca dupa efectuarea expertizei de specialitate sa completez taxa de timbru. IN FAPT, Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l determina pe reclamant sa ceara concursul justitie ...

Despagubirea in Noul Cod civil
... st prevazuta in contract. Impotriva sentintei parata a declarat apel, care a fost admis numai cu privire la reducerea cheltuielilor de judecata si taxa de timbru. Curtea de Apel a retinut ca sustinerile apelantei nu sunt fondate, intrucat aceasta nu a fost impiedicata sa-si formeze sustinerile ...

Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
... mea personala, cu obligarea acestuia la plata sumei de ...... lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin fapta sa ilicita. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu 112 si urm. Cod pr ...

Model actiune impotriva chiriarului rau-platnic
... te din neexecutarea contractului, la termenele si in conditiile convenite de catre parti prin contractul mai sus amintit. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.).   IN DREPT:   Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu 112 si ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... in procesul civil. 2.1. Aspecte comune si aspecte diferite ale cererii de interventie fata de cererea de chemare in judecata (obiectul, competenta, taxa de timbru etc.). 2.2. Cererea de chemare in judecata a altor persoane. Tendinte existente in practica instantelor de a aplica aceasta cerere uno ...

Model de actiune in instanta pentru emiterea unei ordonante de plata
... prezenta plangere pe dispozitiile art.2-12 din OUG nr. 119/2007, art. 2 din O.G. nr. 13/2011. Probe: inscrisuri. Depunem cererea in doua exemplare, taxa de timbru si timbru judiciar. Creditor SC................... reprezentata de ....................... DOMNULUI PRESEDINTE AL ......... ...

Divortul prin acordul partilor pe cale judiciara
... achita taxele de timbru necesare in cazul unui proces care include si aspecte legate de copii, precum si impartirea de bunuri sau sa li se restituie taxa de timbru achitata, in cazul in care acordul s-a incheiat dupa sesizarea instantei.   ...

Legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei - publicata in Monitorul Oficial
... la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat. (4) Actele intocmite in exercitarea drepturilor electorale prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru. (5) Autoritatea Electorala Permanenta asigura achizitionarea programelor de calculator care vor fi utilizate de Biroul Electoral Cent ...

Contract de vanzare-cumparare bunuri imobile
... eliberat de ........................, urmand ca de astazi data autentificarii prezentului contract sa treaca asupra cumparatorului, care suporta si taxa de timbru, timbrul judiciar si onorariul notarului public. 5.4. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului sus-mentionat are l ...

Taxa judiciara de timbru pentru cei cu venituri sub 1000 lei se reduce cu 20 la suta
  Senatul a adoptat, marti, o propunere legislativa a PSD, prin care se reduce cu 20% taxa de timbru pentru unele actiuni in instanta, reducere de care beneficiaza persoanele cu un venit lunar sub 1000 lei. Propunerea legislativa a fost adoptata de Senat cu 72 de voturi "pentru" si un ...

Curtea Constitutionala: Decizia 914 din 6 iulie 2010 (Decizia 914/2010)
... situatia unei cereri privind declararea nulitatii unui act juridic patrimonial, chiar daca nu se solicita repunerea partilor in situatia anterioara, taxa de timbru se va calcula la valoarea obiectului contractului. Or, o persoana care solicita numai constatarea nulitatii unui act juridic patrimonia ...

Curtea Constitutionala: Decizia 905 din 6 iulie 2010 (Decizia 905/2010)
... autorul exceptiei de neconstitutionalitate este nemultumit, in realitate, de faptul ca, in cazul micsorarii pretentiilor dupa inregistrarea cererii, taxa de timbru se percepe la valoarea initiala, spre deosebire de situatia in care, in cursul procesului, se maresc pretentiile, caz in care taxa de t ...

Modificarea Codului de Procedura Civila: disparitia scutirii taxei de timbru
... itiat o Propunere legislativa care prevede ca, atunci cand se anuleaza ca netimbrata cererea introductiva sau cand se respinge actiunea de scutire de taxa de timbru, statul sa poata recupera cheltuielile. "Cea mai mare parte a instantelor au epuizat integral sumele de bani cuprinse in bugetele l ...

Actiune pauliana (revocatorie impotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)
... mai sus, va rugam sa admiteti actiunea asa cum fost formulata, cu obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN ...

Procedura Somatiei de Plata
... 1. Initiatorii au fost manati de bune intentii: a accelera derularea actelor de comert prin instituirea unei proceduri de judecata rapide si ieftine (taxa de timbru nu este decat 342.000 lei, indiferent de valoarea litigiului). Dar ordonanta nu se refera decat strict la o creanta certa, lichida si e ...

Se majoreaza taxele judiciare de timbru
... inexistentei unui drept patrimonial li se vor aplica aceleasi dispozitii. Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara va fi scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial. Parl ...

Noi reglementari introduse prin OUG nr. 72/2009 privind achizitiile publice
... usiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 400.000.001 lei; g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei. Este astfel eliminata taxa de timbru in cuantum de 2% din valoarea estimata a achizitiei publice, introdusa prin OUG nr. 19/2009. De asemenea, OUG nr. 72/2009 stabil ...

Taxa de timbru - Care este interpretarea art. 20 alin. 4 din Legea nr. 146/1997?
... re. A mai sustinut ca apelantul a fost asistat de aparator ales care avea obligatia sa se  conformeze dispozitiei instantei de fond si sa achite taxa de timbru. In sprijinul gresitei aplicari a legii s-au mai invocat prevederile art. 7203 Cod procedura civila care statueaza obligatia  recl ...

Actiunea civila in procesul penal
... penala se face prin consituirea persoanei vatamate ca parte civila. Avantajul exercitarii actiunii penale in procesul penal il reprezinta scutirea de taxa de timbru. Mai mult, hotararea definitiva a instantei penale are autoritate de lucru judecat in fata instantei civile care judeca actiunea civila ...

Contract de intretinere - model


Avantaje pentru partea civila
... ea unui proces penal beneficiaza de o serie de avantaje: - actiunea civila exercitata in cadrul procesului penal este scutita de taxa de timbru; - rapiditatea obtinerii despagubirilor civile; - probele in procesul penal se administreaza mult mai usor comparat ...

Decret nr. 40 privitor la procedura succesorala notariala
... litatea mostenitorilor si domiciliul lor, bunurile succesorale, cota sau bunurile ce revin fiecaruia dintre mostenitori, indicarea sumei percepute ca taxa de timbru, semnatura notarului de stat, precum si stampila biroului Notariatului de Stat. In cazul cind inventarul bunurilor nu a fost intocmit s ...

Codul de procedura penala - Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal
... iune nu inlatura dreptul acestei persoane de a participa  in calitate de parte vatamata in aceeasi cauza. (4) Actiunea civila este scutita de taxa de timbru. Art. 16:  Partea responsabila civilmente (1) Introducerea in procesul penal a persoanei responsabile civilmente poate avea ...

Acte necesare - Modificari diverse (societati comerciale)
Acte necesare Modificari diverse (societati comerciale) * Act aditional * Hotarare AGA/Decizia asociatului * Dovada achitarii taxelor de publicitate pentru Monitorul Oficial * Dovada achitarii taxelor la Registrul Comertului * Taxa de timbru (30 lei) *...

Acte necesare - Infiintare firma (societate comerciala)
Acte necesare Acte pentru infiintare firma (societate comerciala) * Actul constitutiv al societatii (autentificat la biroul unui notar public sau cu semnatura pe proprie raspundere) * Dovada de capital social (minimum 200 lei) * Dovada sediu (contract de...

Acte necesare - Plangere prealabila
... iunii sau de la instiintarea partii vatamate) * Acte doveditoare (daca este cazul) * Precizarea martorilor (daca este cazul) * Scutita de taxa de timbru ...

Acte necesare - Punerea sub interdictie
... ta procuraturii) * Acte de stare civila a persoanei considerate incapabile de discernamant * Certificate (acte) medicale * Scutita de taxa de timbru ...

Acte necesare - Actiuni in constatare
Acte necesare Actiuni in constatare (uzucapiune, constatarea dreptului de proprietate, nulitate absoluta etc.) * Cerere * Inscrisuri (acte) doveditoare ale proprietatii (daca este cazul) * Precizarea martorilor (daca este cazul) * Taxa de timbru (la...

Acte necesare - Stabilirea paternitatii
... tabilirea paternitatii * Cerere * Precizarea martorilor * Certificat de nastere (al copilului) * Expertiza I.M.L. * Scutita de taxa de timbru ...

Acte necesare - Partaj
Acte necesare Partaj * Cerere * Acte doveditoare ale proprietatii (privind masa partajabila) * Taxa de timbru fiscal 9 lei + procent din valoare (in cazul contestarii procentului legal)

Acte necesare - Divort
Acte necesare Divort * Cerere * Certificat casatorie (original) * Certificate de nastere (daca din casatorie au rezultat copii) * Taxa de timbru fiscal (30 lei) * Timbru judiciar (0,3 lei)

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei
... din neexecutarea contractului, la termenele si in conditiile convenite de catre parti prin contractul mai sus amintit. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu 112 si urm. ...

Cerere de somatie de plata
... a de plata, precum si termenul de plata si sa dispuna obligarea paratei-debitoare la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceasta procedura (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Ne intemeiem prezenta pe dispozitiile art. 82, art. 274 Cod procedura c ...

Cadastru si publicitate imobiliara - Organizarea activitatii de cadastru
... arife nu pot depasi 80% din valoarea taxei notariale de timbru. (4) In cazul serviciilor de publicitate imobiliara pentru care nu se percepe taxa de timbru, tarifele se vor stabili prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. (5 ...

Judecatorie COMER Pretentii comerciale
... a fost solicitata. In conformitate cu dispozitiile art.274 C.proc.civ., urmeaza a fi obligata parata la plata sumei de 11.293.000 lei reprezentand taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat. ...

Cod procedura penala - Reguli de baza
... nlatura dreptul acestei persoane de a participa in calitate de parte vatamata in aceeasi cauza.     Actiunea civila este scutita de taxa de timbru.     Art. 16 Partea responsabila civilmente     Introducerea in procesul penal a perso ...

Decizia CC 284/2007
... artea care a fost parat in faza judecarii in fond a dosarului nu poate exercita calea de atac a apelului sau recursului, deoarece trebuie sa achite o taxa de timbru, care, de multe ori, este semnificativa. De asemenea, arata ca textele de lege criticate contravin si prevederilor art. 21 din Constitu ...

Spete - contencios administrativ (pct. 19 - 20)
... atorii. Curtea constata ca instituirea prin aceste dispozitii a recursului prealabil sau gratios reprezinta o modalitate simpla, rapida si scutita de taxa de timbru prin care persoana vatamata intr-un drept al sau de o autoritate publica are posibilitatea de a obtine recunoasterea dreptului pretins ...

Spete - contencios administrativ (pct. 14 - 15)
... enea, Curtea a constatat ca instituirea prin aceste dispozitii a recursului gratios sau ierarhic reprezinta o modalitate simpla, rapida si scutita de taxa de timbru prin care persoana vatamata intr-un drept al sau de o autoritate publica are posibilitatea de a obtine recunoasterea dreptului pretins ...

Spete - drept de proprietate (pct. 24 - 25)
... zitiilor prezentei legi.” - Art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la lege - Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari: “Actiunea este scutita de taxa de timbru.” Scutirea de plata taxei de timbru se refera la actiunea pe care o poate introduce asociatia de proprietari impotriva oricarui prop ...

Spete - materia comerciala (pct. 44 - 45)
... omerciale, iar in situatia in care cererile acestei institutii nu ar fi scutite de plata taxei de timbru, s-ar crea o obligatie a statului de a plati taxa de timbru, care este datorata tot statului”.     Conform opiniei instantei de judecata, “in cauza nu poate fi vorba despre ...

Spete - contencios administrativ (Selectiuni - Cuprins pe Spete)
... 5. Art. 7 din Legea nr. 554/2004 reglementeaza procedura prealabila a recursului gratios sau ierarhic, modalitate simpla, rapida si scutita de taxa de timbru prin care persoana vatamata într-un drept al sau de o autoritate publica are posibilitatea de a obtine recunoasterea dreptului pretins ...

Spete - contencios administrativ
... 5. Art. 7 din Legea nr. 554/2004 reglementeaza procedura prealabila a recursului gratios sau ierarhic, modalitate simpla, rapida si scutita de taxa de timbru prin care persoana vatamata într-un drept al sau de o autoritate publica are posibilitatea de a obtine recunoasterea dreptului pretins ...

Spete - materia comerciala (pct. 16 - 20)
... rsoana fizica sau juridica”. Cu toate acestea, se arata in continuare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului “are dreptul de a nu plati taxa de timbru pe care orice alta persoana fizica sau juridica o datoreaza pentru a avea acces la justitie. Cu alte cuvinte, exista cineva care este m ...

Spete - contencios administrativ (pct. 41 - 43)
... nat in sensul ... neoportunitatii admiterii exceptiei de neconstitutionalitate invocate de reclamantul Petrosanu Ionel, in situatia in care a achitat taxa de timbru prevazuta de lege (...). De altfel, Sentinta nr. 199/1992, pronuntata in dosarul nr. 213/1992, a ramas definitiva prin respingerea recu ...

Spete - contencios administrativ (pct. 36 - 40)
... ala, completAndu-le, la solicitarea Curtii, cu opinia sa in sensul neoportunitatii admiterii exceptiilor, in conditiile in care reclamantul a achitat taxa de timbru prevazuta de lege.   Curtea, in conditiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, a respins ca vadit nefondate exceptiile ...

Spete - contencios administrativ (pct. 26 - 30)
... de 30 de zile de la comunicarea actului, potrivit art. 53 alin. (1) lit. h). Termenul de 30 de zile este termen de decadere. Actiunea este scutita de taxa de timbru.   Examinand exceptia ridicata, Curtea retine ca acest text de lege a mai facut obiectul controlului de constitutionalitate. ...

Spete - materie fiscala (pct. 66 - 70)
... are de impozit pe profit sunt obligate sa specifice in scris cuantumul sumei contestate. In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.” Curtea a fost sesizata la 10 ianuarie 1995, data la care i ...

Spete - materie fiscala (pct. 61 - 65)
... vernului nr. 70/1994, la art. 29 alin. (9), se precizeaza ca “in situatia admiterii integrale sau partiale a cererii de revizuire sau a contestatiei, taxa de timbru se reduce proportional cu reducerea sumei contestate”. Daca cererea de revizuire sau contestatia ar fi respinsa integral, iar titul ...

Spete - materie fiscala (pct. 16 - 20)
... nr. 114/1996, autorul exceptiei de neconstitutionalitate critica doar alineatul 3 al acestuia, care are urmatorul cuprins: “Actiunea este scutita de taxa de timbru”. Scutirea de plata taxei de timbru se refera la actiunea pe care o poate introduce asociatia de proprietari impotriva oricarui p ...

Spete - materie fiscala (pct. 11 - 15)
... tari care administreaza cladirile cu mai multe apartamente proprietate privata sau mixta, in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, este scutita de taxa de timbru, in cazul actionarii in justitie a oricarui proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, in timp ce proprietarul nu ...

Spete - contencios administrativ (pct. 1 - 5)
... 5. Art. 7 din Legea nr. 554/2004 reglementeaza procedura prealabila a recursului gratios sau ierarhic, modalitate simpla, rapida si scutita de taxa de timbru prin care persoana vatamata intr-un drept al sau de o autoritate publica are posibilitatea de a obtine recunoasterea dreptului pretins ...

Contractul de vanzare-cumparare (bunuri imobile) (model)
... . eliberat de ........................, urmand ca de astazi data autentificarii prezentului contract sa treaca asupra cumparatorului, care suporta si taxa de timbru, timbrul judiciar si onorariul notarului public. 5.4. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului sus-mentionat are loc ...

Contractul de schimb
... sport si altele) se suporta astfel: ............................................... . 3.4. Copermutantii (coschimbasii) suporta in parti egale taxa de timbru, timbrul judiciar si onorariul notarului public4). 3.5. Copermutantii (coschimbasii) vor putea preda bunurile care fac obiectul ...

Actiune privind rectificarea înscrierii din cuprinsul cartii funciare
Actiune privind rectificarea inscrierii din cuprinsul cartii funciare   JUDECATORIA1) ...

Cerere de înscriere provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
Cerere de inscriere provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi...

Actiune privind acordarea de rang preferential unei înscrieri
Actiune privind acordarea de rang preferential unei inscrieri JUDECATORIA1) ...

Cerere adresata instantei judecatoresti în vederea dispunerii înscrierii
Cerere adresata instantei judecatoresti in vederea dispunerii inscrierii  JUDECATORIA1) ...

Cerere de radiere a înscrierii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
Cerere de radiere a inscrierii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale  JUDECATORIA1) ....................................................  BIROUL DE CARTE FUNCIARA...

Cerere de înscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale
Cerere de inscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale JUDECATORIA1) ................................................... BIROUL DE CARTE FUNCIARA ....................... NR. CERERE...

Cerere pentru eliberarea extrasului de carte funciara
Cerere pentru eliberarea unui extras de carte funciara   JUDECATORIA1)  .......................................... BIROUL DE CARTE FUNCIARA ....................... NR. CERERE...

Cerere de punere în vânzare a imobilului în contul adjudecatarului
Cerere de punere in vanzare a imobilului in contul adjudecatarului INSTANTA1) ...

Cerere de îndreptare a executarii silite împotriva veniturilor imobilului urmarit
... ti suspendarea urmaririi silite pana la plata integrala a datoriilor, a dobanzilor si a cheltuielilor de executare. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 ...

Cerere de încetare/suspendare a executarii silite
... ra civila, incetarea urmaririi silite impotriva subsemnatului, ramasa, in conditiile descrise mai sus, fara obiect. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82, ...

Cerere pentru înfiintarea popririi
Cerere pentru infiintarea popririi Biroul Executorului Judecatoresc .................. Sediu in .................., str. .................. nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ..., sector/judet .................. ....

Contestatie la executare silita
... statorul poate solicita instantei si acordarea unui drept de retentie asupra imobilului supus executarii.   Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82, 112 si urm. Cod proce ...

Cerere de conexare a mai multor executari
Cerere de conexare a mai multor executari INSTANTA1) ...

Cerere de executare silita
Cerere de executare silita Biroul Executorului Judecatoresc1)  .......................... Sediu in ......................, str. ...................... nr. ........, bl. ...., sc. ....., ap. ....., sector/judet .............................

Cerere de învestire cu formula executorie
Cerere de investire cu formula executorie INSTANTA1)  ........................ DOSAR NR....

Ordonanta presedintiala privind autorizarea cercetarii la fata locului
... i cercetarii la domiciliul fiscal al contribuabilului, alaturi de obligarea acestuia la plata cheltu- ielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar etc.). IN DREPT: Ne intemeiem prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu 112 s ...

Cerere pentru desemnarea unui curator fiscal
Cerere pentru desemnarea unui curator fiscal (art. 17 din Codul de procedura fiscala) INSTANTA1) ...

Actiune în raspundere civila pentru nerespectarea secretului fiscal
... uzat prin fapta descrisa mai sus. Va solicit de asemenea sa obligati paratul si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat cheltuieli legate de audierea martorilor etc.). 1. Se vor indica ...

Actiune în anularea certificatului de declarare a mostenirii vacante
... obiectul cererii, iar in situatia in care acesta este evaluabil in bani, se indica in vederea timbrarii si valoarea lui dupa pretuirea reclamantului (taxa de timbru este insa fixa pentru capatul de cerere privind nulitatea). Pentru identificarea imobilelor se va arata comuna si judetul, strada si nu ...

Actiune pentru anularea certificatului de mostenitor
... erat de Biroul Notarului Public ............................... cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi  intemeiez  prezenta  pe&nbs ...

Actiunea creditorului succesiunii pentru separatia patrimoniilor
... it sa admiteti actiunea asa cum a fost formulata si sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata ocazio- nate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.)3). IN DREPT ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu particular
... icit sa admiteti actiunea asa cum a fost formulata si sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.). IN ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu universal
... icit sa admiteti actiunea asa cum a fost formulata si sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.). IN DREPT: ...

Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul universal
Actiune pentru predarea bunurilor cuprinse in legatul...

Actiune de iesire din indiviziune asupra bunurilor succesorale
... icit sa admiteti actiunea asa cum a fost formulata si sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.). 1. Se vor i ...

Actiune în petitie de ereditate
... in mod netemeinic de acesta si dobanzi la sumele incasate fara drept, de parat, odata cu plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.). IN DREPT: ...

Actiune în anularea unui act juridic pentru vicii de consimtamânt - violenta
... ea paratului la plata de despagubiri, in cuantum de ...... lei, pentru prejudiciul suferit si a cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). 1. Se arata, in conformitate cu dispozitiile art. 112 pct. 3 Cod procedura civil ...

Actiune în anularea unei liberalitati facute unei persoane incapabile de a primi
... obiectul cererii, iar in situatia in care acesta este evaluabil in bani, se indica in vederea timbrarii si valoarea lui dupa pretuirea reclamantului (taxa de timbru este insa fixa pentru capatul de cerere privind nulitatea). Pentru identificarea imobilelor se va arata comuna si judetul, strada si nu ...

Actiune în anularea vânzarii de catre un singur sot a unui imobil - bun comun
... rog sa admiteti actiunea asa cum a fost formulata si sa dispuneti obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.)3). ...

Actiune în anularea unei donatii
... nu  are  eficienta juridica, fiind nula si sa dispuneti obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.) ...

Actiune în anulare (nulitate relativa)
... rugam sa admiteti actiunea asa cum a fost formulata si sa dispuneti obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cerce- tare judecatoreasca etc.). ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a contractului de renta viagera
... va rog sa admiteti actiunea asa cum a fost motivata si sa dispuneti obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a unei donatii deghizate între soti
... rugam sa con- statati nulitatea absoluta a acestuia si sa dispuneti obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute
... rugam sa admiteti actiunea asa cum a fost formulata si sa dispuneti obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune în evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
... rsonala, cu obligarea acestuia la plata sumei de ...... lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin fapta sa ilicita. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi  intemeiez  prezenta  pe&nb ...

Actiune în evacuare a locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti colocatari
... cu obligarea paratului la plata sumei de ......... lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin faptele sale ilicite. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.). IN DREPT: ...

Actiune în evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei
... eexecutarea contractului, la termenele si in conditiile convenite de catre parti prin con- tractul mai sus amintit. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi  intemeiez  prezenta  pe&nb ...

Actiune în evacuare a chiriasului pentru degradarea imobilului
... cu obligarea paratului la plata sumei de ......... lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin faptele sale ilicite. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune pentru plata chiriei
Actiune pentru plata chiriei INSTANTA1)  ...................... Domnule Presedinte, Subscrisa S.C. ....................................., cu sediul social in ......................, str....

Actiunea privind asigurarea folosirii lucrului închiriat
... inta va solicit, sa admiteti actiunea asa cum a fost formulata, cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN D ...

Actiune privind obligarea la predare a spatiului închiriat
... atei la predarea spatiului inchiriat sub sanctiunea platii de daune cominatorii de ...... lei, pe zi de intarziere. Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Ne  intemeiem  prezenta  pe&nb ...

Actiune privind obligarea la încheierea contractului de locatiune/închiriere (Legea nr 114/1996)
... nbsp; .........,  etaj  .......,  apart.  .......,  sector/judet ....................... . Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi  intemeiez  prezenta  pe&nb ...

Actiune în îmbogatirea fara justa cauza
... ..........., in suma de .......... lei, pe care acesta refuza sa o plateasca, alaturi de plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.). IN DREPT: ...

Actiune în regres
... zat prin indisponibilizarea acestor sume, estimat in raport cu dobanda legala, alaturi de plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat tertilor prin fapta ilicita - (prepusi, ucenici, elevi etc.)
... cu suma de ..................... lei, solicitandu-va de asemenea sa obligati parata si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar,  onorariu  avocat,  onorariu  expertize,  cheltuieli  legate  de  audierea&nb ...

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de minor prin fapta ilicita
Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de minor prin fapta ilicita   INSTANTA1) ...

Actiune în raspundere civila delictuala (pentru repararea prejudiciului decurgând din fapta ilicita savârsita cu intentie, din imprudenta si neglijenta)
... zat prin indisponibilizarea acestor sume estimate in raport cu dobanda legala, alaturi de plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune pentru restituirea împrumutului (împrumut de consumatie cu titlu gratuit)
... a-mi  plateasca dobanzi moratorii de ......... lei, alaturi de obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli legate de audierea martorilor etc.)3). IN DREPT: Imi  i ...

Actiune izvorâta din contractul de mandat (privind obligatia mandatarului de a da socoteala)
... i plateasca dobanda aferenta in cuantum de ........ lei, alaturi de obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Imi  intemeiez  prezenta  pe  dispo ...

Actiune în revocarea unui contract de donatie (pentru ingratitudine)
... biect3)  ................., cu obligarea paratei-debitoare sa-mi restituie bunul donat si cheltuielile de jude- cata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune pauliana (revocatorie împotriva unui act cu titlu oneros sau gratuit)
... mai sus, va rugam sa admiteti actiunea asa cum fost formulata, cu obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune în executarea în natura a obligatiilor contractuale
Actiune in executarea in natura a obligatiilor contractuale  INSTANTA1) ...

Actiune în rezilierea unui contract
... pre- judiciilor suferite ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiilor de catre parata si a cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu exper- tize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Cerere de chemare în garantie pentru evictiune totala
Cerere de chemare in garantie pentru evictiune totala  INSTANTA ..................................... DOSAR NR. ................./................... TERMEN...

Actiune în rezolutiunea unui contract de vânzare-cumparare pentru vicii ascunse (actiune redhibitorie)
... iile lucrului vandut – art. 1354 Cod civil. 2. Cumparatorul are dreptul la restituirea pretului vanzarii si a cheltuielilor legate de vanzare (taxa de timbru, onorariul notarului etc.). Daca vanzatorul a fost de rea credinta, cumparatorul poate solicita si daune interese (art. 1355-1357 Cod c ...

Actiune în rezolutiunea unui contract
... rea prejudiciilor suferite ca urmare a neexecutarii obligatiilor de catre paratul culpabil si a cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.)4). ...

Actiune în raspundere civila contractuala
... e sa .................................................., alaturi de obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune confesorie de servitute
Actiune confesorie de servitute INSTANTA1) ...

Actiune in revendicare de bunuri mobile din masa succesorala
Actiune in revendicare de bunuri mobile din masa succesorala   INSTANTA1) ...

Actiune in revendicare mobiliara
Actiune in revendicare mobiliara INSTANTA1) ...

Actiune in revendicare imobilara
Actiune in revendicare imobiliara   INSTANTA1) ...

Actiune de iesire din indiviziune (partaj, imparteala)
Actiune de iesire din indiviziune (partaj, imparteala)   INSTANTA1) ...

Actiune in constatare
... na loc de act de vanzare-cumparare asupra autoturismului, dar si obligarea paratului la plata cheltu- ielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, chel- tuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN DREPT: ...

Actiune posesorie in reintegrare pentru deposedare violenta
... lei, reprezentand daune pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat, alaturi de plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune posesorie in reintegrarea pentru tulburare violenta a posesiei
... lei, reprezentand daune pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat, alaturi de plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune posesorie in complangere pentru interzicerea/denuntarea lucrarilor noi
... lei, reprezentand daune pentru repararea prejudiciului pe care ni l-a cauzat, alaturi de plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Actiune posesorie
... une pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat, alaturi de obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea marto- rilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Convocare în vederea procedurii prealabile a concilierii directe
... i nr. 9/2000, la plata dobanzilor legale calculate in raport de rata scontului BNR, plus a unor daune morale si totodata a cheltuielilor de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli transport etc.) ocazionate de un eventual proces. Dupa cum va este cunoscut, socie ...

Cerere de somatie de plata
... a de plata, precum si termenul de plata si sa dispuna obligarea paratei-debitoare la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceasta procedura (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.). IN DREPT: Ne intemeiem prezenta pe dispozitiile art. 82, ...

Cerere de ordonanta presedintiala
... ...................,  alaturi  de obligarea  paratului  la  plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN D ...

Cerere de revizuire
Cerere de revizuire INSTANTA1) ...

Contestatie în anulare
Contestatie in anulare INSTANTA1) ...

Cerere de recurs
Cerere de recurs INSTANTA1) ...

Cerere de apel
Cerere de apel INSTANTA1) ...

Cerere de refacere a înscrisurilor, hotarârilor si dosarelor disparute
Cerere de refacere a inscrisurilor, hotararilor si dosarelor disparute     INSTAN}A1)  .................... DOSAR NR. ....../ ............. Domnule Presedinte, Subsemnatul .........................................,...

Cerere de redeschidere a judecatii
Cerere de redeschidere a judecatii INSTANTA1)  ...................... DOSAR NR. ....../  .............. TERMEN  ...

Cerere de depunere de înscrisuri
... ...... – original4), pe care va solicit a-l viza spre neschim- bare; de asemenea solicit depunerea acestuia in cutia de valori a instantei; 4. taxa de timbru judiciar in cuantum de ................ si timbru judiciar mobil  ............ lei; 5. chitanta privind plata onorariului d ...

Cerere de asigurare a probelor
Cerere de asigurarea dovezilor   INSTANTA1)   ...................... DOSAR NR. ....../................ TERMEN  ...

Cerere de stramutare
Cerere de stramutare   INSTANTA1)  ........................ DOSAR NR. ....../  ................ TERMEN...

Cerere de recuzare
Cerere de recuzare INSTANTA1) .......................... DOSAR NR. .........../ ............. TERMEN...

Cerere de aratare a titularului unui drept
Cerere de aratare a titularului unui drept   INSTANTA1) ........................ DOSAR NR. ......./ ................ TERMEN...

Cerere de chemare în garantie
Cerere de chemare in garantie INSTANTA1)  .......................... DOSAR NR. .........../ .............. TERMEN ...

Cerere de interventie
... ..........................., alaturi de obligarea partii care a cazut in pretentiuni la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecat ...

Cerere reconventionala
... i obligarea reclamantului sa .........................., alaturi de obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea marto- rilor, cercetare judecatoreasca etc.) ...

Întâmpinare
... iunii reclamantului ca2) ........................., alaturi de obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Cerere de chemare în judecata (a altor persoane care ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul)
Cerere de chemare in judecata (a altor persoane care ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul)   INSTANTA1)   .................... DOSAR NR. ........../...

Cerere de chemare în judecata
... ti actiunea, sa dispuneti ....................................... si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). ...

Certificat de mostenitor (mostenire legala cu un ascendent si colaterali)
... succesiune: nu sunt Sunt straini de succesiune prin neacceptare conform art. 700 Cod civil: nu sunt. S-a taxat cu ................ lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ........../......... . S-a aplicat timbru judiciar de ........... lei. S-a perceput onorariu in suma ...

Certificat de mostenitor (mostenire legala - sotia supravietuitoare si 3 descendenti - cu partaj succesoral)
... si declara ca nu mai au nici o pre- tentie unul fata de celalalt, fiind multumiti cu aceasta imparteala. S-a taxat cu ................... lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ......./.......... . S-a aplicat timbru judiciar de ........... lei. S-a perceput onorariu in suma de ...

Certificat de mostenitor (mosteniri succesive)
... cesiune: nu sunt. Sunt straini de succesiune prin neacceptare conform art. 700 Cod civil: nu sunt. S-a taxat cu ................... lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ........../......... . S-a aplicat timbru judiciar de ........... lei. S-a perceput onorariu in suma ...

Certificat de calitate de mostenitor
... nu sunt. Sunt straini de succesiune prin neacceptare conform art. 700 Cod civil: nu sunt. S-a taxat cu ................... lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ........../........ . S-a aplicat timbru judiciar de ........... lei. S-a perceput onorariu in suma ...

Încheiere de primire în depozit
... tocmita in ......... exemplare, din care s-au eliberat partii ......... exemplare originale.   S-a taxat cu...................lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ........../......... . S-a aplicat timbru judiciar de ........... lei. S-a perceput onorariu in suma ...

Încheiere de completare sau de rectificare
... e va atasa la fiecare exemplar al lui, facandu-se mentiune in acest sens pe fiecare exemplar al actului. S-a taxat cu ................... lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ............../........... . S-a aplicat timbru judiciar de ........... lei. S-a perceput onorariu in ...

Încheiere de îndrumare la instanta de judecata (art. 78 lit. b) din Legea nr. 36/1995)
... toreasca.   Prezenta a fost intocmita in ..... exemplare.   DECLARAN}I, S-a taxat cu .............. lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ...................../............ . S-a aplicat timbru judiciar de .......... lei. S-a perceput onor ...

Încheiere de legalizare a unei copii din arhiva notarului public
... .................., conforma cu inscrisul aflat in arhiva sub numarul .........din ............. . S-a taxat cu................... lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ........../........... . S-a aplicat timbru judiciar de ........... lei. S-a perceput onorariu in s ...

Încheiere de legalizare a unei copii
... are are ...... pagini, colationat de secretarul ........................................ .   S-a taxat cu ................... lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ........../........... . S-a aplicat timbru judiciar de ........... lei. S-a perceput onorariu in sum ...

Încheiere de legalizare a traducerii
... In temeiul art. 8 lit. j) din Legea nr. 36/1995 SE LEGALIZEAZA TRADUCEREA prezen- tului inscris. S-a taxat cu ................... lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ........../........... . S-a aplicat timbru judiciar de ........... lei. S-a perceput onorariu in s ...

Încheiere de legalizare a semnaturii traducatorului
... , in baza specimenului de semnatura depus pe cele ........... exem- plare ale inscrisului.   S-a taxat cu ................... lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ........../.......... . S-a aplicat timbru judiciar de ............... lei. S-a perceput onorariu in ...

Încheiere de legalizare a semnaturii, a specimenului de semnatura sau a sigiliului
... nbsp; SE  LEGALIZEAZA  SEMNATURA/ SPECIMENUL DE SEMNATURA/SIGILIUL DE PE ACEST INSCRIS. S-a taxat cu ................... lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ........../.......... . S-a aplicat timbru judiciar de ........... lei. S-a perceput onorariu in su ...

Alte tag-uri asemanatoare: taxa de prima inmatr, taxa de inmatricular, taxa de timbru, taxa timbru, TAXA VAMALA, taxa pe valoarea ada, taxa, taxa judiciara de ti, taxa vama, taxa judiciara de timbru, taxa de prima inmatriculare, taxa radio, taxa de intabulare, taxa de protectie, taxa succesorala, taxa auto, taxa de poluare, Taxa de intabulare, obligatorie, taxa judiciara,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

Warning: include_once(inc/functii.portaluri.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/functii.portaluri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8