Codul Rutier 2024 actualizatArticolul 1
(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile ...

Articolul 2
Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului ...

Articolul 3
Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea ...

Articolul 4
Controlul circulatiei vehiculelor apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia ...

Articolul 5
(1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat ...

Articolul 6
In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles: 1. acordare a prioritatii - obligatia oricarui ...