Codul Rutier 2023 actualizat

Sectiunea 1 - Dispozitii generaleArticolul 20
(1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de ...

Articolul 21
(1) Conducatorii de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si ...

Articolul 22
(1) Examinarea medicala se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul, tractor ...

Vezi toate articolele


Sectiunea 2 - Permisul de conducereArticolul 23
(1) Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de ...

Articolul 23^1
(1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni pot solicita obtinerea ...

Articolul 24
(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantii ...

Articolul 24^1
(1) Permisele de conducere se elibereaza dupa cum urmeaza:a) pentru categoriile C1, C, D1 si D - conducatorilor auto care detin permis de conducere ...

Articolul 25
(1) Pentru conducatorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de ...

Articolul 26
Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure ...

Articolul 27
Abrogat(a)

Articolul 28
Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se ...

Articolul 28^1
Prelucrarile de date cu caracter personal se realizeaza cu respectarea prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea ...

Vezi toate articolele