Codul Rutier 2024 actualizatArticolul 119
In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor ...

Articolul 120
Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera. 

Articolul 121
(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa nr. 2. (2) ...

Articolul 121^1
Substantele ori produsele stupefiante prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc si se ...

Articolul 122
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe ...

Articolul 123
In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta*), la propunerea ...

Articolul 124
In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu ...

Articolul 125
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. * Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala ...