Codul Rutier 2020 actualizat

Sectiunea 1 - Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestoraArticolul 7
Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si ...

Articolul 8
Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier si tramvai trebuie sa fie dotat cu trusa medicala de prim ...

Articolul 9
(1) Pentru a fi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere, remorcile si tramvaiele ...

Articolul 10
(1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de ...

Vezi toate articolele


Sectiunea 2 - Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelorArticolul 11
 (1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatati ai acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a ...

Articolul 11^1
(1) Autoritatile competente sa realizeze operatiuni de inmatriculare, autorizare provizorie si eliberare a permiselor de conducere incaseaza tarifele ...

Articolul 12
(1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana si a bicicletelor, trebuie sa fie inmatriculate ori ...

Articolul 13
(1) Autovehiculele, cu exceptia mopedelor si a troleibuzelor, precum si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta in a ...

Articolul 14
(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decat cele prevazute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile ...

Articolul 15
(1) Odata cu realizarea operatiunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta elibereaza proprietarului sau detinatorului mandatat un ...

Articolul 16
Inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca ...

Articolul 17
(1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea doar in cazul scoaterii definitive ...

Articolul 18
In cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui ori deteriorarii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv ...

Articolul 19
Procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ...

Vezi toate articolele