Codul Rutier 2024 actualizat

Articolul 9

Art. 9
(1) Pentru a fi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate in conditiile legii.

(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Romane, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata in conditiile legii.

(4) Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia masinilor autopropulsate cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, a autovehiculelor cu senile, a tramvaielor si a vehiculelor cu tractiune animala, se supun inspectiei tehnice periodice, conform legislatiei in vigoare.

(5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate sau in reprezentante R.A.R., conform legislatiei in vigoare.

(6) Pentru autovehiculele si tractoarele agricole sau forestiere apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si in statii proprii, autorizate potrivit legii.

Sectiunea 1 - Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora