Codul Rutier 2024 actualizat

Articolul 11^1

Art. 11^1
(1) Autoritatile competente sa realizeze operatiuni de inmatriculare, autorizare provizorie si eliberare a permiselor de conducere incaseaza:

a) tarifele aferente confectionarii si valorificarii placilor cu numere de inmatriculare permanenta, de proba, temporare si provizorii, atribuirii unui numar de inmatriculare preferential sau pastrarii combinatiei numarului de inmatriculare;

b) tarifele aferente emiterii certificatelor de inmatriculare, a autorizatiilor provizorii si a permiselor de conducere.

(2) Tarifele mentionate la alin. (1) lit. a) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plata online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitatile Trezoreriei Statului sau la sediile institutiilor publice beneficiare ale sumelor si prin alte modalitati de plata reglementate de acte normative in vigoare, prin mandat postal sau in numerar la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiilor prefectului, la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului, in conditiile legii. Pentru sumele incasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitatile Trezoreriei Statului, comisioanele se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul institutiilor publice din structura carora fac parte unitatile Trezoreriei Statului, iar pentru cele incasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile institutiilor publice beneficiare, comisioanele se suporta din bugetele acestora.

(3) Tarifele mentionate la alin. (1) lit. b) se incaseaza intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», prin urmatoarele mijloace de plata: prin virament, prin mijloace de plata online, inclusiv prin Sistemul national electronic de plata online - SNEP, prin intermediul POS-urilor instalate de catre Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» la sediile serviciilor publice emitente ale documentelor, prin mandat postal, precum si prin alte modalitati de plata reglementate de acte normative in vigoare.

(4) Tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) se incaseaza intr-un cont distinct de disponibil deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele institutiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

(5) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile institutiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise conducere si inmatriculare a vehiculelor incaseaza tarifele prevazute la alin. (1) lit. a) in numerar, in contul prevazut la alin. (4).

(6) Sumele incasate in numerar la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile institutiilor prefectului in aceeasi zi, la terminarea programului de lucru.

(7) Sumele predate la institutiile prefectului potrivit alin. (6) se depun de catre acestea in contul distinct de disponibil prevazut la alin. (4) in urmatoarea zi lucratoare.

(8) Tarifele prevazute la alin. (1) lit. a), incasate in contul prevazut la alin. (4), se vireaza de catre institutiile prefectului, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la incasare, in contul de venituri al bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii «Venituri din prestari servicii» al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.

(9) Restituirea sumelor prevazute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, respectiv de catre Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisa a platitorului adresata acestora, insotita de documentul prin care s-a efectuat plata. Cererea si documentul prin care s-a efectuat plata pot fi transmise atat in format fizic, cat si prin mijloace electronice.

Sectiunea 2 - Inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor