Codul Rutier 2023 actualizat

Articolul 77

(1) Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati: 
a) sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori, daca starea vehiculelor nu permite acest lucru, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-le prezenta; 
b) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare. 

(2) Se excepteaza de la obligatiile prevazute la alin. (1) lit. b):  a) conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident, in conditiile legii;  b) conducatorul de vehicul care detine o asigurare facultativa de avarii auto, iar accidentul de circulatie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

Sectiunea 5 - Obligatii in caz de accident