Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Partea GENERALĂ

• Titlul I - Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale • Titlul II - Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal Capitolul I - Actiunea penala Capitolul II - Actiunea civila • Titlul III - Participanții în procesul penal Capitolul I - Dispoziții generale Capitolul II - Competența organelor judiciare SECȚIUNEA 1 - Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești SECȚIUNEA a 2-a - Competența teritorială a instanțelor judecătorești SECȚIUNEA a 3-a - Dispoziții speciale privind competența instanțelor judecătorești SECȚIUNEA a 4-a - Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară SECȚIUNEA a 5-a - Organele de urmărire penală și competența acestora SECȚIUNEA a 6-a - Incompatibilitatea și strămutarea Capitolul III - Subiecții procesuali principali și drepturile acestora Capitolul IV - Inculpatul și drepturile acestuia Capitolul V - Partea civilă și drepturile acesteia Capitolul VI - Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia Capitolul VII - Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea • Titlul IV - Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii Capitolul I - Reguli generale Capitolul II - Audierea persoanelor SECȚIUNEA 1 - Reguli generale în materia audierii persoanelor SECȚIUNEA a 2-a - Audierea suspectului sau a inculpatului SECȚIUNEA a 3-a - Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente SECȚIUNEA a 4-a - Audierea martorilor SECȚIUNEA a 5-a - Protecția martorilor SECȚIUNEA a 6-a - Confruntarea Capitolul III - Identificarea persoanelor și a obiectelor Capitolul IV - Metode speciale de supraveghere sau cercetare Capitolul V - Conservarea datelor informatice Capitolul VI - Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri SECȚIUNEA 1 - Percheziția domiciliară SECȚIUNEA a 2-a - Alte forme de percheziție SECȚIUNEA a 3-a - Ridicarea de obiecte și înscrisuri Capitolul VII - Expertiza și constatarea Capitolul VIII - Cercetarea locului faptei și reconstituirea Capitolul IX - Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane Capitolul X - Mijloace materiale de probă Capitolul XI - Înscrisurile • Titlul V - Măsurile preventive și alte măsuri procesuale Capitolul I - Măsurile preventive SECȚIUNEA 1 - Dispoziții generale SECȚIUNEA a 2-a - Reținerea SECȚIUNEA a 3-a - Controlul judiciar SECȚIUNEA a 4-a - Controlul judiciar pe cauțiune SECȚIUNEA a 5-a - Arestul la domiciliu SECȚIUNEA a 6-a - Arestarea preventivă SECȚIUNEA a 7-a - Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive SECȚIUNEA a 8-a - Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor Capitolul II - Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical SECȚIUNEA 1 - Obligarea provizorie la tratament medical SECȚIUNEA a 2-a - Internarea medicală provizorie Capitolul III - Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii • Titlul VI - Acte procesuale și procedurale comune Capitolul I - Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere Capitolul II - Termenele Capitolul III - Cheltuielile judiciare Capitolul IV - Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite Capitolul V - Nulitățile Capitolul VI - Amenda judiciară

Partea SPECIALĂ

• Titlul I - Urmărirea penală Capitolul I - Dispoziții generale Capitolul II - Sesizarea organelor de urmărire penală SECȚIUNEA 1 - Reglementări generale SECȚIUNEA a 2-a - Plângerea prealabilă Capitolul III - Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror Capitolul IV - Efectuarea urmăririi penale SECȚIUNEA 1 - Desfășurarea urmăririi penale SECȚIUNEA a 2-a - Suspendarea urmăririi penale SECȚIUNEA a 3-a - Clasarea și renunțarea la urmărirea penală SECȚIUNEA a 4-a - Terminarea urmăririi penale SECȚIUNEA a 5-a - Dispoziții privind efectuarea urmăririi penale de către procuror Capitolul V - Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței Capitolul VI - Reluarea urmăririi penale Capitolul VII - Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală • Titlul II - Camera preliminară • Titlul III - Judecata Capitolul I - Dispoziții generale Capitolul II - Judecata în primă instanță SECȚIUNEA 1 - Desfășurarea judecării cauzelor SECȚIUNEA a 2-a - Deliberarea și hotărârea instanței Capitolul III - Apelul Capitolul III^1 - Contestația Capitolul V - Căile extraordinare de atac SECȚIUNEA 1 - Contestația în anulare SECȚIUNEA a 2-a - Recursul în casație SECȚIUNEA a 3-a - Revizuirea SECȚIUNEA a 4-a - Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate Capitolul VI - Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare SECȚIUNEA 1 - Recursul în interesul legii SECȚIUNEA a 2-a - Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept • Titlul IV - Proceduri speciale Capitolul I - Acordul de recunoaștere a vinovăției Capitolul I^1 Contestația privind durata procesului penal Capitolul II - Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice Capitolul III - Procedura în cauzele cu infractori minori Capitolul IV - Procedura dării în urmărire Capitolul V - Procedura reabilitării Capitolul VI - Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri Capitolul VII - Procedura în caz de dispariție a dosarelor judiciare și a înscrisurilor judiciare Capitolul VIII - Procedura privind cooperarea judiciară internațională și punerea în aplicare a tratatelor internaționale în materie penală SECȚIUNEA 1 - Dispoziții generale SECȚIUNEA a 2-a - Recunoașterea unor acte judiciare străine Capitolul IX - Procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării • Titlul V - Executarea hotărârilor penale Capitolul I - Dispoziții generale Capitolul II - Punerea în executare a hotărârilor SECȚIUNEA 1 - Punerea în executare a pedepselor principale SECȚIUNEA a 2-a - Punerea în executare a pedepselor complementare SECȚIUNEA a 3-a - Punerea în executare a măsurilor de siguranță SECȚIUNEA a 4-a - Punerea în executare a altor dispoziții SECȚIUNEA a 5-a - Punerea în executare a amenzii judiciare și a cheltuielilor judiciare avansate de stat SECȚIUNEA a 6-a - Punerea în executare a dispozițiilor civile din hotărâre Capitolul III - Alte dispoziții privind executarea SECȚIUNEA 1 - Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunțării la aplicarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei SECȚIUNEA 1^1 - Schimbări în executarea unor hotărâri SECȚIUNEA a 2-a - Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață SECȚIUNEA a 3-a - Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață SECȚIUNEA a 4-a - Înlăturarea sau modificarea pedepsei Capitolul IV - Dispoziții comune • Titlul VI - Dispoziții finale

Capitolul V - Căile extraordinare de atac

Cazurile de contestație în anulare Art. 426
Art. 426 Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestație în anulare în următoarele cazuri: a) când judecata în apel a avut ...

Cererea de contestație în anulare Art. 427
Art. 427 (1) Contestația în anulare poate fi făcută de oricare dintre părți, de persoana vătămată sau de către procuror. (2) În cererea de contestație în ...

Termenul de introducere a contestației în anulare Art. 428
Art. 428 (1) Contestația în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 lit. a) și c) -h) poate fi introdusă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei ...

Instanța competentă Art. 429
Art. 429 (1) Contestația în anulare se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea a cărei anulare se cere. (2) Contestația în anulare pentru cazul ...

Suspendarea executării Art. 430
Art. 430 Până la soluționarea contestației în anulare, instanța sesizată, luând concluziile procurorului, poate suspenda executarea hotărârii a cărei ...

Admiterea în principiu Art. 431
Art. 431 (1) Instanța examinează admisibilitatea în principiu, în camera de consiliu, cu citarea părților și cu participarea procurorului. Neprezentarea persoanelor ...

Procedura de judecare Art. 432
Art. 432 (1) La termenul fixat pentru judecarea contestației în anulare, instanța, ascultând părțile și concluziile procurorului, dacă găsește contestația ...

Scopul recursului în casație și instanța competentă Art. 433
Art. 433 Recursul în casație urmărește să supună Înaltei Curți de Casație și Justiție judecarea, în condițiile legii, a conformității hotărârii ...

Hotărârile supuse recursului în casație Art. 434
Art. 434 (1) Pot fi atacate cu recurs în casație deciziile pronunțate de curțile de apel și de Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanțe de apel, cu ...

Termenul de declarare a recursului în casație Art. 435
Art. 435 Recursul în casație poate fi introdus de către părți sau procuror în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanței de apel.

Declararea recursului în casație Art. 436
Art. 436 (1) Pot formula cerere de recurs în casație: a) procurorul, în ceea ce privește latura penală și latura civilă; b) inculpatul, în ceea ce privește ...

Motivarea recursului în casație Art. 437
Art. 437 (1) Cererea de recurs în casație se formulează în scris și va cuprinde: a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părții ori, după caz, numele ...

Cazurile în care se poate face recurs în casație Art. 438
Art. 438 (1) Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri: 1. în cursul judecății nu au fost respectate dispozițiile privind competența după materie ...

Procedura de comunicare Art. 439
Art. 439 (1) Cererea de recurs în casație împreună cu înscrisurile anexate se depun, însoțite de copii pentru procuror și părți, la instanța a cărei ...

Admiterea în principiu Art. 440
Art. 440 (1) Admisibilitatea cererii de recurs în casație se examinează în camera de consiliu de un complet format din un judecător, după depunerea raportului ...

Suspendarea executării Art. 441
Art. 441 (1) Instanța care admite în principiu cererea de recurs în casație sau completul care judecă recursul în casație poate suspenda motivat, în tot ...

Efectul devolutiv și limitele sale Art. 442
Art. 442 (1) Instanța judecă recursul în casație numai cu privire la persoana care l-a declarat și la persoana la care se referă declarația de recurs în casație și ...

Efectul extensiv și limitele sale Art. 443
Art. 443 (1) Instanța examinează cauza prin extindere și cu privire la părțile care nu au declarat recurs în casație sau la care acesta nu se referă, putând ...

Neagravarea situației în propriul recurs în casație Art. 444
Art. 444 (1) Instanța, soluționând cauza, nu poate crea o situație mai grea pentru cel care a declarat recursul în casație. (2) În recursul în casație ...

Prezența părților și a procurorului Art. 445
Art. 445 (1) Judecarea recursului în casație admis în principiu se face cu citarea părților. Dispozițiile art. 90 și art. 93 alin. (5) se aplică în mod ...

Judecarea recursului în casație Art. 446
Art. 446 (1) Președintele completului dă cuvântul recurentului, apoi intimatului și procurorului. Dacă între recursurile în casație declarate se află și ...

Verificarea legalității hotărârii Art. 447
Art. 447 Instanța este obligată să se pronunțe asupra tuturor cazurilor de recurs în casație invocate prin cerere de procuror sau de părți, verificând exclusiv ...

Soluțiile la judecata recursului în casație Art. 448
Art. 448 (1) Instanța, judecând recursul în casație, pronunță una dintre următoarele soluții: 1. respinge recursul în casație, menținând ...

Desființarea hotărârii și conținutul deciziei Art. 449
Art. 449 (1) În caz de admitere a recursului în casație, hotărârea atacată se casează în limitele prevăzute la art. 442 și 443. (2) Hotărârea ...

Limitele judecării Art. 450
Art. 450 (1) Instanța de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii instanței de recurs în casație, în măsura în care situația de fapt rămâne ...

Procedura de rejudecare Art. 451
Art. 451 Rejudecarea cauzei după casarea hotărârii atacate se desfășoară potrivit dispozițiilor Cap. II sau III din Titlul III al părții speciale, care se aplică ...

Hotărârile supuse revizuirii Art. 452
Art. 452 (1) Hotărârile judecătorești definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire la latura penală, cât și cu privire la latura civilă. (2) Când ...

Cazurile de revizuire Art. 453
Art. 453 (1) Revizuirea hotărârilor judecătorești definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când: a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce ...

Dovedirea unor cazuri de revizuire Art. 454
Art. 454 (1) Situațiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b) -d) se dovedesc prin hotărâre judecătorească definitivă prin care ...

Persoanele care pot cere revizuirea Art. 455
Art. 455 (1) Pot cere revizuirea: a) părțile din proces, în limitele calității lor procesuale; b) un membru de familie al condamnatului, chiar și după moartea acestuia, ...

Cererea de revizuire Art. 456
Art. 456 (1) Cererea de revizuire se adresează instanței care a judecat cauza în prima instanță. (2) Cererea se formulează în scris și trebuie motivată, cu ...

Termenul de introducere a cererii Art. 457
Art. 457 (1) Cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, chiar după ce pedeapsa a fost executată sau considerată executată ori după moartea ...

Instanța competentă Art. 458
Art. 458 Competentă să judece cererea de revizuire este instanța care a judecat cauza în prima instanță. Când temeiul cererii de revizuire constă în existența ...

Admiterea în principiu Art. 459
Art. 459 (1) La primirea cererii de revizuire, se fixează termen pentru examinarea admisibilității în principiu a cererii de revizuire, președintele dispunând ...

Măsurile care pot fi luate odată cu sau ulterior admiterii în principiu Art. 460
Art. 460 (1) Odată cu admiterea în principiu a cererii de revizuire sau ulterior acesteia, instanța poate suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea ...

Rejudecarea Art. 461
Art. 461 (1) Rejudecarea cauzei după admiterea în principiu a cererii de revizuire se face potrivit regulilor de procedură privind judecarea în primă instanță. (2) ...

Soluțiile după rejudecare Art. 462
Art. 462 (1) Dacă se constată că cererea de revizuire este întemeiată, instanța anulează hotărârea, în măsura în care a fost admisă revizuirea, sau ...

Calea de atac Art. 463
Art. 463 Sentința prin care instanța se pronunță asupra cererii de revizuire, după rejudecarea cauzei, este supusă aceleiași căi de atac ca și hotărârea la care se ...

Efectele respingerii cererii de revizuire Art. 464
Art. 464 În cazul respingerii cererii de revizuire ca inadmisibilă sau ca neîntemeiată, nu va putea fi formulată o nouă cerere pentru aceleași motive.

Revizuirea în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului Art. 465
Art. 465 (1) Hotărârile definitive pronunțate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau ...

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate Art. 466
Art. 466 (1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a ...

Cererea de redeschidere a procesului penal Art. 467
Art. 467 (1) Cererea de redeschidere a procesului penal poate fi formulată de către persoana judecată în lipsă și se adresează instanței care a judecat cauza în ...

Măsurile premergătoare Art. 468
Art. 468 (1) La primirea cererii de redeschidere a procesului penal, se fixează termen pentru examinarea admisibilității în principiu, președintele dispunând atașarea ...

Judecarea cererii de redeschidere a procesului Art. 469
Art. 469 (1) Instanța, ascultând concluziile procurorului, ale părților și ale subiecților procesuali principali, examinează dacă: a) cererea a fost formulată în ...

Rejudecarea cauzei Art. 470
Art. 470 Rejudecarea cauzei se face potrivit regulilor de procedură aplicabile etapei procesuale pentru care s-a dispus redeschiderea procesului penal.

BCR, amendata pentru incalcarea GDPR


Banca Comerciala Romana (BCR) a fost amendata pentru incalcarea GDPR. Investigatia ANSPDCP a fost demarata in urma unei plangeri. Autoritatea Nationala de Supraveghere a finalizat in luna aprilie o investigatie la Banca Comerciala Romana S.A. si a constatat incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (

Avocatul Poporului: Politistii sunt putini si instruiti problematic


Avocatul Poporului, Renate Weber, sustine ca politistii sunt putini in Romania si, mai grav, sunt instruiti problematic. "Am constatat ca, de fapt, nu sunt politisti suficienti, clar sunt probleme in instruirea lor. In functie de categoriile de victime, instruirea ar trebui sa fie specifica

Telekom, amendata pentru a treia oara de ANSPDCP


Telekom a incasat recent cea de-a treia amenda de la ANSPDCP pentru incalcarea GDPR. Iata ce s-a descoperit acum. Dupa o amenda de 3.000 de euro in 2020 si una de 3.000 de euro la final de martie 2021, Telekom primeste o noua sanctiune pentru incalcarea GDPR. ANSPDCP i-a aplicat companiei de t

Girbovan, presedinte Curtea de Apel Cluj: CJUE nu a impus Romaniei desfiintarea SIIJ


Dana Girbovan, presedintele Curtii de Apel Cluj, spune Romaniei nu i-a fost impusa desfiintarea SIIJ de catre CJUE prin decizia data in C-83/19. E-Juridic v-a relatat anterior despre hotararea luata de CJUE prin care arata ca MCV trebuie implementat obligatoriu, seful IJ nu trebuia numit politic

Legea nr. 146 din 2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale


E-Juridic iti pune la dispozitie Legea nr. 146 din 2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale. Consult-o acum mai jos sau descarc-o in format .PDF folosind floater-ul special. Legea nr. 146 din 2021 privind monitorizarea electronica in cad

Amenda GDPR pentru o asociatie de proprietari din Iasi


E-Juridic v-a relatat in trecut de prima amenda GDPR pentru o asociatie de proprietari, dar acum avem o alta sanctiune. Aceasta a fost aplicata in Iasi. O investigatie desfasurata de ANSPDCP la o asociatie de proprietari din Iasi a culminat cu o amenda. Motivul oferit de autoritate pentru sanctiu

Tariful RCA a fost majorat, desi numarul accidentelor a scazut


ASF a majorat tariful de referinta pentru RCA, desi numarul accidentelor a scazut considerabil. Frecventa (cat de des au loc accidente) si Severitatea (valoarea despagubirilor achitate) sunt in descrestere si reprezinta cei doi parametri principali care determina pretul RCA. Asta inseamna ca in a

Rovinieta, schimbata cu un sistem de taxare nou


Rovinieta va fi schimbata cu un sistem de taxare nou, unul deja asumat de tara noastra prin PNRR-ul depus la Comisia Europeana. Conform ministrului Cristin Ghinea, rovinieta va fi schimbata cu un sistem de taxare care va fi aplicat celor care se ocupa cu transporturi. Cetatenii care folosesc masi

Dubla crima din Arges, anuntata la TV de autor. Planul sau, ignorat complet


Femeia si copilul ucisi violent in Arges n-au fost protejati de autoritati sau realizatorii emisiunii TV. Nimeni nu s-a sesizat. Relatia dintre cei doi adulti a fost catalogata drept "dragoste cu nabadai", desi barbatul a amenintat-o in mai multe randuri ca o va omori. Cu aproximativ pa