Codul Rutier 2024 actualizat

Anexa 1 - Categorii de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere

Categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere, prevazute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel: 
a) categoria AM: mopede; 
b) categoria A1: 
1. motociclete cu cilindree maxima de 125 cm 3, cu puterea maxima de 11 kW si cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg; 
2. tricicluri cu motor cu puterea maxima de 15 kW; 
c) categoria A2: motociclete cu puterea maxima de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0,2 kW/kg si care nu sunt derivate dintr-un vehicul avand mai mult de dublul puterii sale; 
d) categoria A: motociclete cu sau fara atas si tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW; 
e) categoria B1: cvadricicluri a caror masa proprie nu depaseste 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfuri), neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculelor electrice si care sunt echipate cu motor cu ardere interna a carui putere neta maxima nu depaseste 15 kW sau cu motor electric a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 15 kW; 
f) categoria B: 
1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8; 
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 
3. ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 4.250 kg, format dintrun autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg; 
g) categoria BE: ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 4.250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg; 
h) categoria C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autorizata depaseste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in afara de conducatorul auto. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 
i) categoria C1E:  1. ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C1 si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg;  2. ansamblurile de vehicule in care vehiculul tragator face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masa totala maxima autorizata de peste 3.500 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg; 
j) categoria C: 
1. autovehiculul, altul decat cele din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in afara conducatorului auto; 
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 
k) categoria CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg; 
l) categoria D1: 
1. autovehiculul proiectat si construit pentru transportul a maximum 16 pasageri in afara de conducatorul auto si a carui lungime maxima nu depaseste 8 m; 
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 
m) categoria D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane; 
n) categoria D: autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 
o) categoria DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane; 
p) categoria Tr: tractoare agricole sau forestiere. 
r) categoria Tb: troleibuz; 
s) categoria Tv: tramvai.

Capitol