Codul Rutier 2021 actualizat

Articolul 101

(1) Permisul de conducere se restituie titularului: 
a) la expirarea perioadei de suspendare; 
b) Abrogat(a)
c) la incetarea masurii de siguranta prevazute la art. 108 lit. c) din Codul penal; 
d) Abrogat(a)
e) in baza hotararii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesulverbal de constatare a contraventiei a fost anulat; 
f) la incetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere in conditiile art. 97 alin. (4), certificata printr-un act medico-legal. 

(1^1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restituirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei. 

(1^2) In situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1^1), Inspectoratul General al Politiei Romane comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul. 

(2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera in conditiile stabilite in regulament. 

Capitol