Codul Rutier 2024 actualizat

Articolul 118

(1) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.

(2) Plangerea suspenda executarea amenzii si a sanctiunii contraventionale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei de la data inregistrarii la judecatoria prevazuta la alin. (1).

(3) Dovada inregistrarii plangerii contraventionale se realizeaza printr-un document emis de catre instanta de judecata sau printr-un extras din portalul instantelor de judecata www.portal.just.ro si se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanta ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia, de catre contravenient sau de catre reprezentantul conventional al acestuia, la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care efectueaza mentiunile corespunzatoare in evidente. Permisul de conducere retinut se restituie personal titularului sau reprezentantului conventional al acestuia. In situatia transmiterii dovezii inregistrarii plangerii contraventionale prin mijloace de comunicare la distanta, la cererea scrisa a titularului sau a reprezentantului conventional al acestuia, unitatea de politie din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere retinut la adresa de corespondenta indicata in cuprinsul cererii.

(4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se reia in ziua urmatoare celei in care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Sanctiunea contraventionala complementara constand in suspendarea dreptului de a conduce isi produce efectele fara indeplinirea vreunei alte formalitati.

(5) Predarea permisului de conducere de catre contravenient se face personal, prin reprezentant conventional sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, in termenul prevazut la alin. (4), la serviciul/biroul politiei rutiere, care il va inainta unitatii de politie care il are in evidenta.

(6) Se considera indeplinita obligatia de predare a permisului de conducere si in cazul in care documentul este transmis prin servicii de curierat, cu aviz de primire, in termenul prevazut la alin. (4) la serviciul/biroul politiei rutiere. Data care se ia in considerare este data predarii permisului catre serviciul de curierat. Dovada inlocuitoare se elibereaza la data prezentarii titularului inauntrul termenului de suspendare a dreptului de a conduce la serviciul/biroul politiei rutiere la care a inaintat permisul de conducere.

(7) In cazul in care contravenientul nu preda permisul de conducere in termenul prevazut la alin. (4), durata de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se majoreaza de drept cu 30 de zile, fara indeplinirea vreunei alte formalitati.

(8) In sensul prezentului articol, prin serviciu al politiei rutiere se intelege serviciul politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie, Brigada Rutiera din cadrul Directiei Generale a Municipiului Bucuresti sau biroul de politie autostrazi din cadrul Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale din structura Inspectoratului General al Politiei Romane.

Capitol