Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Model de contract de agentie comerciala


Contract de agentie comerciala1)

Incheiat astazi .........................
 la .............................................
 

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. .................................................................,  cu sediul social in ......................................................,
    (firma)                            (tara, localitatea si adresa)
inregistrata la ....................................................................... sub numarul ............................................
(registrul comertului sau o alta entitate similara)
din   ..........................,   avand   contul   nr.   ........................   deschis   la   ..............................., existand si functionand potrivit legislatiei statului .........................................., reprezentata de ..................................., cu functia de ................................., cetatean ......................., posesorul pasaportului/actului de identitate seria ......... nr. ....................., eliberat de ................... la data de .............................., in calitate de reprezentat (comitent) si
sau

1.1. S.C. ................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ..........................,
     (localitatea)
str. ................................................. nr. ......, bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament ..........., judetul/sectorul ................................., avand codul unic de inregistrare nr. .................. atribut fiscal .................................. si numar de ordine in registrul comertului ........./.........../..........., contul  nr.  ............................  deschis  la  ..................,  telefon  ................,  fax  .................... reprezentata  prin  ............................  cu  functia  de  .................  in  calitate  de  reprezentat (comitent) si

1.2. S.C. ................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ...........................,
    (localitatea)
str. ............................................ nr. .........., bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament .........., judetul/sectorul ....................................., avand codul unic de inregistrare nr. ......................., atribut fiscal ............................ si numar de ordine in registrul comertului ........./........./........, contul nr. ................................ deschis la ........................................., telefon ............................., fax ............, reprezentata prin .................................., cu functia de ......................., in calitate de reprezentant (prepus, agent)
sau

1.2. ............................................................................,  cu domiciliul in ...............................................,
    (numele si prenumele)                            (localitatea)
str.   ..........................   nr.   .........,   bloc   ….........,   scara   ........   etaj   ........,   apartament   ...........,
judetul/sectorul   .........................................   avand   actul   de   identitate   seria   ................... numarul ...................., eliberat de ........................... la data de ..........................., codul numeric personal ..............................., in calitate reprezentant (prepus, agent)
au  convenit  sa  incheie  prezentul  contract  de  agent/agentie/agenturare,  cu  respectarea urmatoarelor clauze:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie imputernicirea reprezentantului (prepusului, agen- tului) de catre comitent, sa trateze afaceri comerciale si sa incheie contracte privind vanzarea marfurilor reprezentatului (comitentului) prevazute in anexa la prezentul contract, catre terti, activitate ce se desfasoara in contul acestuia din urma.
2.2. Reprezentantul (prepusul, agentul) este imputernicit sa reprezinte interesele comerciale ale reprezentatului (comitentului) exclusiv in limitele ................................................................................
.............................................................................................................................................................. .
(teritoriul in limitele caruia subzista monopolul incheierii afacerilor comerciale)
2.3. Contractele de vanzare-cumparare pentru produsele reprezentatului (comitentului) incheiate de reprezentant (prepus, agent) isi vor produce efectele numai in interiorul teritoriului sus- mentionat

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de .............. luni/ani incepand cu data semnarii acestuia.
3.2. Partile  contractante  pot  conveni  prelungirea  duratei  prezentului  contract  cu  cel  putin
................... de la incheierea duratei lui.
(zile, luni)

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1.  Reprezentatul (comitentul) va plati reprezentantului (prepusului, agentului) un comision de ..................%  din  valoarea  fiecarui  contract  incheiat  de  acesta  din  urma  in  numele  si  pe seama reprezentatului (comitentului).
4.2. Plata  comisionului  se  va  efectua  in  lei  echivalentul  in  EURO/USD  calculati  la  cursul  de schimb al B.N.R. din ziua efectuarii platii.
sau
4.2. Plata comisionului se va efectua in EURO/USD.
4.3. Pentru contractele care nu produc efecte, deci sunt neexecutabile, pentru activitatea reprezen- tantului (prepusului, agentului) comisionul se reduce la ...........% din valoarea lor, produsele aferente urmand a se vinde numai cumparatorilor care isi desfasoara activitatea pe teritoriul respectiv.
4.4. Reprezentatul (comitentul) va achita comisionul datorat reprezentantului (prepusului, agen- tului) astfel: .......................................................................................................................................... .
(modalitatea de plata, datele efectuarii platii, locul efectuarii platii)

V. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

5.1. Reprezentatul (comitentul) se obliga:
a)  sa  intocmeasca  listele  de  preturi  pentru  marfurile  ce  urmeaza  a  fi  vandute  de reprezentant (prepus, agent) si sa le transmita la timp acestuia;
b)  sa  puna  la  dispozitia  agentului,  in  mod  gratuit,  documentele  tehnice  prezentarii marfurilor respective (cataloage, pliante, mostre, colectii);
c)  sa aduca la cunostinta agentului conditiile comercializarii (pret, termen de livrare, modalitati de plata, transport etc.);
d)  sa acorde asistenta tehnica in perioada negocierilor, prin delegarea de specialisti imputerniciti;
e)  sa avizeze proiectul de contract de vanzare-cumparare pe care reprezentantul (prepusul, agentul) l-a negociat si urmeaza sa-l incheie in numele sau;
f)  sa comunice, in scris, agentului orice diminuare a stocului de produse de care dispune, in maximum ........................ zile de la data scaderii volumului acestora;
g)  sa execute obligatiile prevazute in contractele incheiate de reprezentant (prepus, agent) in numele si pe seama sa, daca acestea au fost aprobate in prealabil, daca ele sunt profitabile la nivelul unei marje minime de profit de ........% si daca sunt in acord cu instructiunile pe care le-a transmis reprezentantului (prepusului, agentului);
h)  sa achite comisionul cuvenit agentului in conditiile prevazute in cuprinsul prezentului contract;
i)  sa garanteze marfurile livrate si sa asigure, pe cheltuiala sa, service-ul acestora in cadrul termenelor de garantie;
j)  sa  anunte  reprezentantul  (prepusul,  agentul)  cu  privire  la  evenimentele  de  forta majora  sau  fortuite  intervenite  in  perioada  executarii  contractului  si  sa  notifice incetarea lor, in termenele prevazute de prezentul contract;
k)  sa  participe,  alaturi  de  reprezentant  (prepus,  agent),  la  solutionarea  litigiilor provenind din reclamatii ale tertilor cu care au fost incheiate contracte de vanzare- cumparare.
5.2. Obligatiile reprezentantului (prepusului, agentului) sunt urmatoarele:
a)  sa  trateze  afaceri  comerciale  si  sa  incheie  contracte  de  vanzare-cumparare inauntrul teritoriului prevazut de prezentul contract, pentru produsele din anexa, in numele si pe seama comitentului;
b)  sa informeze tertii cu care incheie contracte de vanzare-cumparare despre calitatea sa de reprezentant (prepus, agent);
c)  sa se informeze asupra solvabilitatii si credibilitatii tertilor, inainte de incheierea contractelor de vanzare-cumparare;
d)  sa respecte conditiile comerciale si instructiunile de marketing ale reprezentatului (comitentului);
e)  sa consulte permanent reprezentatul (comitentul), iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, in timp util, sa ia decizia cea mai buna, astfel incat sa nu-l prejudicieze in nici un fel pe acesta;
f)  sa trimita reprezentatului (comitentului), spre avizare, proiectele de contracte si sa-l informeze asupra cererilor de oferta si a comenzilor primite;
g)  la cererea reprezentatului (comitentului) sa remita, intr-un interval de timp scurt, copii dupa comenzi, cereri de oferta, informatii si inscrisuri privind solvabilitatea, credibilitatea si bonitatea tertilor;
h)  sa prezinte comitentului un raport lunar in care sa indice lista clientilor si cifra de afaceri realizata, spre a facilita calculul indemnizatiei cuvenite in caz de reziliere a contractului;
i)  sa  comunice  reprezentatului  (comitentului)  cifra  de  afaceri  nerealizata  si  con- secintele nerealizarii ei;
j)  sa efectueze, periodic, studiul pietei, sa organizeze si sa participe la manifestatii comerciale pentru promovarea produselor reprezentatului (comitentului);
k)  sa transmita reprezentatului (comitentului), in termen de .... zile de la incheierea fiecarui contract, o copie a acestuia, astfel incat comitentul sa beneficieze de un timp util spre a-l pune in executare, in conditii normale;
l)  sa  nu  divulge  tertilor  know-how-ul,  secretele  de  comert,  inclusiv  marketing-ul, furnizate de catre reprezentant (prepus, agent) atat pe durata contractului, cat si ulterior.

VI. CLAUZA DE NECONCURENTA

6.1. Reprezentantul (prepusul, agentul) se obliga sa nu incheie contracte de agentie comerciala cu alti reprezentati (comitenti) care isi desfasoara activitatea pe teritoriul sau.
6.2. Reprezentatul (comitentul) se obliga sa nu incheie contracte de agentie comerciala cu alti reprezentanti (prepusi, agenti) care isi desfasoara activitatea pe teritoriul reprezentantului.
6.3. Reprezentatul   (comitentul)   se   obliga   sa   nu   vanda   produse   ale   sale,   in   teritoriul sus-mentionat, singur sau/si prin alti reprezentanti (prepusi, agenti).
6.4. Reprezentantul (prepusul, agentul) se obliga sa nu promoveze pentru vanzare in afara acelui teritoriu si sa nu vanda produse si/sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract.

VII. CESIUNEA CONTRACTULUI

7.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute in prezentul con- tract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris, de catre cedent.
7.2. Acordul prevazut la pct. 7.1 trebuie comunicat de cesionar in termen de ......... zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord, in caz contrar prezumandu-se ca cesionarul nu a con- simtit cesiunea contractului.

VIII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

8.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor anga- jamentului anexa.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de exe- cutarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului  contract,  daca  neexecutarea  sau/si  executarea  obligatiei  respective  a  fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
9.2. Partea  care  invoca  forta  majora  este  obligata  sa  notifice  celeilalte  parti,  in  termen  de ...................................., producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii
        (zile, ore)
consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de ...................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
     (zile, ore)
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

X. NOTIFICARILE INTRE PARTI

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco- mandata,  cu  confirmare  de  primire  (A.R.)  si  se  considera  primita  de  destinatar  la  data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XI. CLAUZA PENALA

11.1. In cazul in care reprezentatul (comitentul) nu achita reprezentantului (prepusului, agentului) comisionul conform conditiilor prevazute de prezentul contract, se obliga sa plateasca acestuia din urma o penalizare de .......% pe zi de intarziere, din suma datorata.
11.2. Pentru neindeplinirea obligatiilor asumate sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a lor reprezentantul (prepusul, agentul) datoreaza daune-interese.

XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. Orice  litigiu  decurgand  din  sau  in  legatura  cu  prezentul  contract,  inclusiv  referitor  la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva de parti/reprezentantii partilor, va fi solutionat pe calea arbitrajului de catre2) .................................................. ce va avea loc in .............................. din .......................,  in conformitate cu regulile prevazut de legea tarii respective.
(localitatea)    (tara)
12.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile con- tractante.
13.2. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legale prevazute de art. 2072- 2095 Cod civil.
13.3. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
13.4. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de .................. exemplare redactate in limbile ............................., toate exemplarele fiind originale si avand aceeasi valoare juridica, din care ................... ………………………………REPREZENTAT                       REPREZENTANT                 (PREPUS, AGENT)
(COMITENT)

 
sursa: "142 modele de contracte civile si comerciale conform noului Cod civil". 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Model de contract de agentie comerciala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Poate sunteti interesat si de:

©2024 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2024

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016