Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
E-JURIDIC.ROE-JURIDIC.RO » Legislatia judirica actualizata la zi 
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Codul administrativ. PARTEA a V-a - Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a UAT

Codul administrativ. PARTEA a V-a - Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a UAT
Codul administrativ. PARTEA a V-a - Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale

TITLUL I - Exercitarea dreptului de proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

ARTICOLUL 284
Obiect de reglementare
Prezenta parte stabileste unele reguli specifice aplicabile proprietatii publice si private a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

ARTICOLUL 285
Principii specifice dreptului de proprietate publica
Dreptul de proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale se exercita cu respectarea urmatoarelor principii:
a) principiul prioritatii interesului public;
b) principiul protectiei si conservarii;
c) principiul gestiunii eficiente;
d) principiul transparentei si publicitatii.

ARTICOLUL 286
Domeniu public
(1) Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutie, din cele stabilite in anexele nr. 2-4 si din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin unul dintre modurile prevazute de lege.
(2) Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutie, din cele prevazute in anexa nr. 2, precum si din alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public national.
(3) Domeniul public al judetului este alcatuit din bunurile prevazute in anexa nr. 3, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliului judetean, daca nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national.
(4) Domeniul public al comunei, al orasului sau al municipiului este alcatuit din bunurile prevazute in anexa nr. 4, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public national ori judetean.

ARTICOLUL 287
Entitatile care exercita dreptul de proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
Exercitarea dreptului de proprietate publica, cu exceptia reprezentarii in instanta a statului roman prin Ministerul Finantelor Publice in legatura cu raporturile juridice privind proprietatea publica, se realizeaza de catre:
a) Guvern, prin ministerele de resort sau prin organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor de resort, dupa caz, pentru bunurile apartinand domeniului public al statului;
b) autoritatile deliberative ale administratiei publice locale, pentru bunurile apartinand domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale.

ARTICOLUL 288
Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului
(1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se intocmeste si se modifica, dupa caz, potrivit prevederilor in vigoare, de ministere sau de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, atat pentru bunurile aflate in administrarea acestora, cat si pentru bunurile aflate in administrarea unitatilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, precum si de autoritatile publice autonome, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se realizeaza prin sistemul securizat al ministerului cu atributii in domeniul finantelor publice de catre institutiile prevazute la alin. (1), pe baza actelor normative sau individuale, dupa caz, aprobate. Ministerul cu atributii in domeniul finantelor publice realizeaza centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului prevazut la alin. (1) si il supune aprobarii Guvernului, prin hotarare.
(3) Titularii dreptului de administrare, concesionarii si titularii dreptului de folosinta gratuita au obligatia inscrierii acestor drepturi reale in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, in conditiile legii.

ARTICOLUL 289
Inventarierea bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale
(1) Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ- teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Autoritatii deliberative i se prezinta anual, de catre autoritatea executiva, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.
(2) Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale se intocmeste si se actualizeaza de catre o comisie special constituita, condusa de autoritatea executiva ori de o alta persoana imputernicita sa exercite atributiile respective, dupa caz.
(3) Comisia prevazuta la alin. (2) se constituie prin dispozitia fiecarei autoritati executive a unitatii administrativ-teritoriale.
(4) Comisia prevazuta la alin. (2) are obligatia sa actualizeze inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale in termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective.
(5) Inventarul prevazut la alin. (2) se atesta prin hotarare a autoritatii deliberative a fiecarei unitati administrativ-teritoriale.
(6) Hotararea prevazuta la alin. (5) va fi insotita, sub sanctiunea nulitatii, constatata in conditiile legii, cel putin de urmatoarele documente:
a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate, insotite de extrase de carte funciara, din care sa reiasa inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara si faptul ca bunul in cauza nu este grevat de sarcini;
b) declaratie pe propria raspundere a secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale din care sa reiasa ca bunul in cauza nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptarii hotararii.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6) lit. a), in cazul in care nu exista acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile aflate in proprietatea publica a comunei, a orasului, a municipiului sau a judetului, aceste bunuri se pot inscrie in domeniul public al comunei, al orasului, al municipiului sau al judetului respectiv, hotararea de atestare a inventarului prevazuta la alin. (5) fiind insotita de o declaratie pe propria raspundere a secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, cu privire la urmatoarele:
a) bunul in cauza nu face obiectul unor litigii cu privire la apartenenta acestuia la domeniul public al unitatii administrativ- teritoriale respective la data semnarii declaratiei;
b) bunul in cauza nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in temeiul actelor normative care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.
(8) Declaratia pe proprie raspundere, prevazuta la alin. (7), semnata de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale, va fi insotita de un referat privind conformitatea cu realitatea pentru bunul respectiv, intocmit in scopul asumarii celor declarate, semnat de conducatorul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al autoritatii executive. In declaratie se mentioneaza, in mod explicit, existenta referatului si a altor documente doveditoare, dupa caz.
(9) Proiectul hotararii privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale se comunica si ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice, insotit de documentele prevazute la alin. (6) in termenul prevazut la art. 197 alin. (1).
(10) Ministerul cu atributii in domeniul administratiei publice transmite in termen de maximum 60 zile de la inregistrarea comunicarii prevazute la alin. (9) un punct de vedere cu privire la proiectul hotararii, precum si la documentatia aferenta acesteia, pe baza consultarii autoritatilor si institutiilor interesate cu privire la situatia juridica a bunului/bunurilor care fac obiectul hotararii.
(11) Autoritatile si institutiile consultate potrivit prevederilor alin. (10) transmit informatiile necesare in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice. Necomunicarea informatiilor in acest termen corespunde situatiei lipsei oricarei obiectiuni asupra celor solicitate.
(12) In situatia in care ministerul cu atributii in domeniul administratiei publice, in punctul de vedere comunicat, sesizeaza aspecte care contravin prevederilor legale in vigoare, autoritatile administratiei publice locale efectueaza modificarile corespunzatoare in proiectul hotararii prevazute la alin. (5) in termen de maximum 45 de zile de la data luarii la cunostinta a acestuia.
(13) In situatia in care ministerul cu atributii in domeniul administratiei publice, in punctul de vedere comunicat, nu sesizeaza aspecte care contravin prevederilor legale in vigoare, precum si in cazul prevazut la alin. (12), autoritatea deliberativa, la propunerea autoritatii executive, adopta hotararea prin care se atesta inventarul bunului/bunurilor din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale.
(14) Netransmiterea punctului de vedere de catre ministerul cu atributii in domeniul administratiei publice in termen de maximum 60 de zile de la inregistrarea comunicarii prevazute la alin. (9) corespunde situatiei lipsei oricarei obiectiuni asupra celor solicitate.
(15) Pe baza hotararii prevazute la alin. (13), autoritatea executiva solicita oficiului teritorial al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara efectuarea modificarilor corespunzatoare in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara.
(16) Inventarul bunurilor din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale:
a) constituie anexa la statutul unitatii administrativ-teritoriale si se actualizeaza ori de cate ori intervin evenimente de natura juridica;
b) se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ- teritoriale, intr-o sectiune dedicata statutului respectiv.

ARTICOLUL 290
Evidenta financiar-contabila
Evidenta financiar-contabila a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale se tine distinct in contabilitate, potrivit legii, de catre titularul dreptului de administrare, concedent sau de institutia de utilitate publica care are in folosinta gratuita aceste bunuri.

ARTICOLUL 291
Acceptarea donatiilor si a legatelor
(1) Acceptarea donatiilor si a legatelor facute catre stat se aproba prin:
a) hotarare a Guvernului, pentru donatiile si legatele de bunuri imobile;
b) hotarare a Guvernului, pentru donatiile si legatele de bunuri mobile a caror valoare de piata este mai mare de 500.000 lei;
c) ordin al ministrului sau al conducatorului organului sau institutiei administratiei publice centrale competente, dupa obiectul sau scopul donatiei sau legatului, pentru donatiile si legatele de bunuri mobile a caror valoare de piata este mai mica sau egala cu 500.000 lei;
(2) Institutiile publice care indeplinesc formalitatile de acceptare a donatiei/legatului in numele statului se stabilesc prin hotarare a Guvernului de acceptare a donatiei/legatului.
(3) Acceptarea donatiilor si a legatelor facute catre unitatile administrativ-teritoriale se aproba prin:
a) hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, pentru donatiile si legatele de bunuri imobile;
b) hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, pentru donatiile si legatele de bunuri mobile a caror valoare de piata este mai mare de 500.000 lei;
c) dispozitia conducatorului organului sau institutiei administratiei publice locale, pentru donatiile si legatele de bunuri mobile a caror valoare de piata este mai mica sau egala cu 500.000 lei.
(4) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) si alin. (3) lit. b) si c), determinarea valorii de piata se realizeaza de catre un evaluator, contractat in conditiile legii. Plata serviciilor corespunzatoare evaluatorului se asigura din bugetul statului, respectiv din bugetul unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz.
(5) Donatiile si legatele cu sarcini sau pentru care exista restante de impozite sau taxe pot fi acceptate dupa cum urmeaza:
a) numai cu avizul ministerului cu atributii in domeniul finantelor publice, in cazul donatiilor si legatelor facute catre stat;
b) numai cu aprobarea consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie, in cazul donatiilor si legatelor facute catre unitatile administrativ- teritoriale.
(6) Prin derogare de la prevederile legale in vigoare, actele prin care se fac donatii statului sau unitatilor administrativ- teritoriale sunt scutite de plata oricaror impozite sau taxe.

CAPITOLUL II. Trecerea bunurilor in domeniul public
ARTICOLUL 292
Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, initiata de autoritatile prevazute la art. 287 lit. a), care au in administrare bunul respectiv, daca prin lege nu se dispune altfel.
(2) In instrumentul de prezentare si motivare al hotararii prevazute la alin. (1) se regaseste, in mod obligatoriu, justificarea temeinica a incetarii uzului sau interesului public national.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz.
(4) In instrumentul de prezentare si motivare al hotararii prevazute la alin. (3) se regaseste, in mod obligatoriu, justificarea temeinica a uzului sau interesului public judetean sau local, dupa caz.
(5) Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face doar in situatia in care bunul se afla situat pe raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale care solicita trecerea, cu exceptia cazului in care prin lege nu se specifica altfel.
(6) Bunul este declarat bun de interes public judetean sau local prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz.
(7) In situatia trecerii unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale, conditionat de realizarea unor investitii intr-un anumit termen, hotararea prevazuta la alin. (3) contine in mod obligatoriu dispozitii privind intoarcerea bunului in domeniul public al statului in situatia in care obiectivul nu a fost realizat. Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii:
a) sa transmita autoritatilor prevazute la art. 287 lit. a) procesul-verbal sau orice alt document care atesta receptia investitiei, cel tarziu la data expirarii termenului prevazut in actul prin care bunul este trecut in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale;
b) sa solicite, dupa caz, prelungirea, pentru o perioada de 6 luni, a termenului de realizare a investitiei, in vederea finalizarii si receptiei lucrarilor; termenul poate fi prelungit la cererea motivata a autoritatilor administratiei publice locale;
c) sa notifice autoritatilor prevazute la art. 287 lit. a) nerealizarea investitiei, in situatia in care se afla in imposibilitatea de a realiza investitia.
(8) In situatia prevazuta la alin. (7) lit. b), autoritatile prevazute la art. 287 lit. a) initiaza proiectul de completare a actului prin care bunul a trecut in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale, cu noul termen de realizare a investitiei.
(9) In situatia prevazuta la alin. (7) lit. c) se intocmeste un proces-verbal de constatare a neindeplinirii investitiei, semnat de ambele parti. Procesul-verbal se intocmeste in termen de maximum 30 de zile de la data notificarii realizate potrivit alin. (7) lit. c) si se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz.
(10) In hotararea mentionata la alin. (9) se prevede, in mod obligatoriu, regimul juridic al obiectivului investitional nerealizat sau realizat partial, precum si eventualele despagubiri, potrivit dreptului comun in materie.
(11) Pe baza documentului prevazut la alin. (9), autoritatile prevazute la art. 287 lit. a) initiaza demersurile pentru transmiterea bunului in proprietatea statului, potrivit prevederilor art. 293 alin. (1) si (3) - (5).

ARTICOLUL 292^1
Procedura de trecere a unui bun din domeniul public al statului, neinscris in cartea funciara, in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale
(1) Prin derogare de la dispozitiile legale in vigoare, trecerea unui bun din domeniul public al statului, care este inscris in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care nu este inscris in cartea funciara, in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se poate realiza pana la finalizarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023, respectiv pana la data de 31 decembrie 2023, fara inscrierea in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
(2) Trecerea bunului prevazut la alin. (1) se poate face, sub sanctiunea nulitatii absolute, numai daca acesta nu face obiectul unor litigii sau al unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a inscrie dreptul de proprietate cu privire la bunul prevazut la alin. (1) in sistemul integrat de cadastru si carte funciara cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2023, sub sanctiunea revenirii de drept a bunului in domeniul public al statului. Nerespectarea acestei obligatii se constata de catre autoritatile publice care au avut bunul in administrare inainte de a fi transmis autoritatilor locale conform alin. (1), care au obligatia de a initia demersurile pentru trecerea bunului in domeniul public al statului.
(4) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa transmita autoritatilor prevazute la art. 287 lit. a) documentele din care sa rezulte inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara, cel mai tarziu la data expirarii termenului prevazut la alin. (3).
(5) Pana la momentul inscrierii dreptului de proprietate cu privire la bunul prevazut la alin. (1) in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, autoritatile administratiei publice locale pot incheia doar actele si operatiunile juridice necesare finalizarii procedurilor juridice specifice inscrierii dreptului de proprietate cu privire la bunul prevazut la alin. (1) in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplica in mod corespunzator si in situatia trecerii unui bun din domeniul privat al statului in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.

ARTICOLUL 293
Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz.
(2) In instrumentul de prezentare si motivare al hotararii prevazute la alin. (1) se regaseste, in mod obligatoriu, justificarea temeinica a incetarii uzului sau interesului public judetean sau local, dupa caz.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se aproba prin nota inaintata Guvernului de catre autoritatea/institutia publica interesata, care cuprinde justificarea temeinica a uzului sau interesului public national.
(4) Hotararea de trecere prevazuta la alin. (1) se transmite Guvernului in termen de 90 de zile de la data adoptarii acesteia.
(5) Guvernul, la initiativa autoritatii/institutiei publice care a solicitat trecerea bunului, adopta o hotarare prin care declara bunul de uz sau de interes public national, aproba inscrierea bunului in inventar si stabileste titularul dreptului de administrare.

ARTICOLUL 294
Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al altei unitati administrativ-teritoriale
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al altei unitati administrativ-teritoriale, de pe raza teritoriala a aceluiasi judet, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotarare a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului in a carui proprietate se afla bunul.
(2) Trecerea unui bun din domeniul public al judetului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale, de pe raza teritoriala a judetului respectiv, se face la cererea consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, prin hotarare a consiliului judetean.
(3) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale de pe raza teritoriala a unui judet in domeniul public al judetului respectiv se face la cererea consiliului judetean, prin hotarare a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz.
(4) In instrumentul de prezentare si motivare al hotararilor prevazute la alin. (1) - (3) se regaseste, in mod obligatoriu, justificarea temeinica a incetarii uzului sau interesului public judetean sau local, dupa caz.
(5) Cererile prevazute la alin. (1) - (3) se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz.
(6) In instrumentul de prezentare si motivare al hotararii prevazute la alin. (5) se regaseste, in mod obligatoriu, justificarea temeinica a uzului sau interesului public judetean sau local, dupa caz.
(7) Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public judetean sau local se face prin hotarare a consiliului judetean sau a consiliului local care a solicitat trecerea in conditiile prevazute la alin. (1) - (3), dupa caz.

ARTICOLUL 295
Trecerea unui bun din domeniul public al unui judet in domeniul public al altui judet limitrof
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al unui judet in domeniul public al altui judet limitrof, in vederea realizarii unor investitii, se face la cererea consiliului judetean, prin hotarare a consiliului judetean al judetului in a carui proprietate se afla bunul si prin hotarare a consiliului judetean al judetului in a carui proprietate se transmite, care contine in mod obligatoriu dispozitii privind intoarcerea bunului in domeniul public al judetului, in situatia in care obiectivul nu a fost realizat.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator trecerii de bunuri intre domeniul public al municipiului Bucuresti si domeniul public al judetului Ilfov.
(3) Trecerile prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza strict in vederea derularii unor obiective de investitii si pe durata determinata, prevazute in hotararea consiliului local, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(4) La finalizarea duratei prevazute la alin. (3), bunul transmis potrivit prevederilor alin. (1) si (2) se transmite in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale care a aprobat trecerea.
(5) Cererea prevazuta la alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului judetean care solicita trecerea.
(6) In situatia neindeplinirii obiectivului de investitii sau a nerespectarii termenului, prevazute in hotararea de trecere, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale in domeniul caruia bunul a trecut au urmatoarele obligatii:
a) sa solicite, dupa caz, prelungirea, pentru o perioada de 6 luni, a termenului de realizare a investitiei, in vederea finalizarii si receptiei lucrarilor; termenul poate fi prelungit la cererea motivata a autoritatilor administratiei publice locale;
b) sa notifice autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale din domeniul caruia bunul a trecut nerealizarea investitiei, in situatia in care se afla in imposibilitatea de a realiza investitia.
(7) In situatia prevazuta la alin. (6) lit. a), consiliul local sau consiliul judetean de la nivelul unitatii administrative-teritoriale din domeniul carora bunul a trecut initiaza proiectul prin care se completeaza hotararea de trecere cu noul termen de realizare a investitiei.
(8) In situatia prevazuta la alin. (6) lit. b) se intocmeste un proces verbal de constatare a neindeplinirii investitiei, semnat de ambele parti. Procesul verbal se intocmeste in termen de maximum 30 de zile de la data notificarii realizate potrivit alin. (6) lit. b) si se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz.
(9) In hotararea mentionata la alin. (8) se prevede, in mod obligatoriu, regimul juridic al obiectivului investitional nerealizat sau realizat partial, precum si eventualele despagubiri, potrivit dreptului comun in materie.
(10) Pe baza documentului prevazut la alin. (8), consiliul local sau consiliul judetean de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale din domeniul careia bunul a trecut initiaza demersurile pentru transmiterea bunului in proprietatea sa, potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) - (3) si (5) - (7).

ARTICOLUL 296
Trecerea unui bun din domeniul privat in domeniul public al aceluiasi titular al dreptului de proprietate
(1) Trecerea unui bun din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia se face prin hotarare a Guvernului.
(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al acesteia se face prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in situatia unitatilor administrativ-teritoriale care detin bunuri imobile proprietate privata pe raza teritoriala a altor unitati administrativ-teritoriale, pentru care se identifica uzul sau interesul public.
(4) Trecerea in domeniul public a unui bun din patrimoniul societatilor, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar sau asociat, se poate face numai cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii respective si cu achitarea contravalorii bunului.
(5) Trecerea in domeniul public a unui bun din patrimoniul regiilor autonome se face numai cu acordul consiliului de administratie al regiei respective si cu achitarea contravalorii bunului.
(6) In lipsa acordurilor prevazute la alin. (4) si (5), bunurile respective pot fi trecute in domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila despagubire.
(7) Declararea bunurilor care fac obiectul trecerilor ca fiind de uz sau de interes public national sau local, dupa caz, se face prin hotararile prevazute la alin. (1) - (2).

CAPITOLUL III. Modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate publica al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

ARTICOLUL 297
Stabilirea modalitatilor de exercitare a dreptului de proprietate publica
(1) Autoritatile prevazute la art. 287 decid, in conditiile legii, cu privire la modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate publica, respectiv:
a) darea in administrare;
b) concesionarea;
c) inchirierea;
d) darea in folosinta gratuita.
(2) In cazul inchirierii bunurilor proprietate publica de catre titularul dreptului de administrare, initierea procedurii de inchiriere se stabileste de catre regiile autonome, autoritatile administratiei publice centrale sau locale, precum si de alte institutii de interes public national, judetean sau local.

SECTIUNEA a 2-a Darea in administrare a bunurilor proprietate publica

ARTICOLUL 298
Prerogative
Autoritatile prevazute la art. 287 exercita in numele statului, respectiv al unitatii administrativ-teritoriale urmatoarele prerogative:
a) tinerea evidentei de cadastru si publicitate imobiliara, in conditiile legii; b stabilirea destinatiei bunurilor date in administrare;
c) monitorizarea situatiei bunurilor date in administrare, respectiv daca acestea sunt in conformitate cu afectatiunea de uz sau interes public local sau national, dupa caz, precum si cu destinatia avuta in vedere la data constituirii dreptului.

ARTICOLUL 299
Continutul actului prin care se constituie dreptul de administrare
Hotararea Guvernului sau a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, prin care se constituie dreptul de administrare, cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a bunului care face obiectul darii in administrare si valoarea de inventar a acestuia;
b) destinatia bunului care face obiectul darii in administrare;
c) termenul de predare-primire a bunului.

ARTICOLUL 300
Drepturi si obligatii
(1) Autoritatile administratiei publice centrale, institutiile publice si regiile autonome din subordinea acestora, precum si institutiile publice si regiile autonome din subordinea autoritatilor publice locale au urmatoarele drepturi si obligatii:
a) folosirea si dispunerea de bunul dat in administrare in conditiile stabilite de lege si, daca este cazul, de actul de constituire;
b) asigurarea pazei, protectiei si conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, si suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune functionari;
c) efectuarea formalitatilor necesare cu privire la inchiriere, in limitele actului de dare in administrare si cu respectarea legislatiei aplicabile;
d) culegerea fructelor bunului;
e) efectuarea de lucrari de investitii asupra bunului, in conditiile actului de dare in administrare si a legislatiei in materia achizitiilor publice;
f) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzatoare de folosinta, in cazul degradarii acestuia, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare sau a neasigurarii pazei;
g) acordarea dreptului de servitute, in conditiile legii;
h) obtinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fara schimbarea uzului si interesului public si destinatiei bunului;
i) obtinerea avizelor pentru lucrari de imbunatatire si mentinere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor;
j) reevaluarea bunurilor, in conditiile legii;
k) semnarea procesului-verbal de vecinatate, fara schimbarea regimului juridic al bunului;
l) semnarea acordului de avizare a documentatiei de carte funciara pentru obtinerea certificatului de atestare a edificarii constructiilor;
(2) Bunurile imobile proprietate publica se inscriu in cartea funciara anterior emiterii actului de dare in administrare.
(3) Dreptul de administrare se inscrie in cartea funciara de catre titularul acestui drept.

ARTICOLUL 301
Radierea dreptului de administrare
Radierea din cartea funciara a dreptului de administrare se efectueaza in baza actului de revocare sau a actului prin care se constata stingerea dreptului de proprietate publica.

SECTIUNEA a 3-a Concesionarea bunurilor proprietate publica
ARTICOLUL 302
Obiectul dreptului de concesiune
Bunurile care sunt prevazute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate in vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale si producte pot face obiectul concesiunii.

ARTICOLUL 303
Titularii dreptului de concesiune
(1) Bunurile proprietate publica pot fi concesionate de catre stat sau de catre unitatile administrativ-teritoriale in baza unui contract de concesiune de bunuri proprietate publica.
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica este acel contract incheiat in forma scrisa prin care o autoritate publica, denumita concedent, transmite, pe o perioada determinata, unei persoane, denumite concesionar, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun proprietate publica, in schimbul unei redevente.
(3) Statul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publica a statului, fiind reprezentat, in acest sens, de ministere sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
(4) Judetul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publica a judetului, fiind reprezentat, in acest sens, de catre presedintele consiliului judetean.
(5) Comuna, orasul sau municipiul, dupa caz, are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, fiind reprezentat, in acest sens, de catre primarul comunei, al orasului sau al municipiului, respectiv de catre primarul general al municipiului Bucuresti.

ARTICOLUL 304
Contractele mixte
(1) Dispozitiile prezentei sectiuni nu se aplica contractelor de concesiune de lucrari si contractelor de concesiune de servicii.
(2) In cazul unui contract de achizitie publica de lucrari sau de servicii, al unui contract de concesiune de lucrari sau al unui contract de concesiune de servicii pentru a carui executare este necesara exploatarea unui bun proprietate publica, dreptul de exploatare a respectivului bun se transmite in cadrul si potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului in cauza.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), autoritatea contractanta incheie un singur contract de concesiune de lucrari sau de concesiune de servicii, dupa caz, in conditiile legii.

ARTICOLUL 305
Exercitarea dreptului de concesiune
(1) Subconcesionarea este interzisa.
(2) Bunurile imobile proprietate publica se inscriu in cartea funciara anterior incheierii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage nulitatea absoluta a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica.
(4) Dreptul de concesiune se inscrie in cartea funciara.

ARTICOLUL 306
Durata concesiunii
(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica se incheie in conformitate cu legea romana, indiferent de nationalitatea sau de cetatenia concesionarului, pentru o durata care nu va putea depasi 49 de ani, incepand de la data semnarii lui.
(2) Durata concesiunii se stabileste de catre concedent pe baza studiului de oportunitate.
(3) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica poate fi prelungit prin acordul de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 de ani.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (3), prin legi speciale se pot stabili concesionari cu durata mai mare de 49 de ani.

ARTICOLUL 307
Redeventa
(1) Redeventa obtinuta prin concesionare se constituie venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz.
(2) Redeventa obtinuta prin concesionare, din activitati de exploatare a resurselor la suprafata ale statului, se constituie venit dupa cum urmeaza:
a) 40% la bugetul local al judetului pe teritoriul caruia exista activitatea de exploatare;
b) 40% la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, pe teritoriul careia/caruia exista activitate de exploatare;
c) 20% la bugetul de stat.
(3) Redeventa obtinuta prin concesionare, din activitati de exploatare a resurselor la suprafata ale unitatilor administrativ- teritoriale, se constituie venit la bugetul unitatii administrativ-teritoriale concedente.
(4) Modul de calcul si de plata a redeventei se stabileste de catre ministerele de resort sau de catre alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale ori de catre autoritatile administratiei publice locale, conform prevederilor legale.
(5) La initierea procedurilor de stabilire a modului de calcul al redeventei prevazut la alin. (4), ministerele de resort, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, vor avea in vedere urmatoarele criterii:
a) proportionalitatea redeventei cu beneficiile obtinute din exploatarea bunului de catre concesionar;
b) valoarea de piata a bunului care face obiectul concesiunii;
c) corelarea redeventei cu durata concesiunii.

ARTICOLUL 308
Procedura administrativa de initiere a concesionarii
(1) Concesionarea are loc la initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri insusite de acesta.
(2) Orice persoana interesata poate inainta concedentului o propunere de concesionare.
(3) Propunerea de concesionare prevazuta la alin. (2) se face in scris, cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea ferma si serioasa a intentiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri si trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu.
(4) Initiativa concesionarii trebuie sa aiba la baza efectuarea unui studiu de oportunitate care sa cuprinda, in principal, urmatoarele elemente:
a) descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica realizarea concesiunii;
c) nivelul minim al redeventei;
d) procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica si justificarea alegerii procedurii;
e) durata estimata a concesiunii;
f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
g) avizul obligatoriu al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si al Statului Major General privind incadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare, dupa caz;
h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, in cazul in care obiectul concesiunii il constituie bunuri situate in interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autoritatii teritoriale pentru protectia mediului competente, in cazul in care aria naturala protejata nu are structura de administrare/custode.

ARTICOLUL 309
Studiul de oportunitate
(1) Concedentul este obligat ca, in termen de 30 de zile de la insusirea propunerii de concesionare formulate de persoana interesata, sa procedeze la intocmirea studiului de oportunitate.
(2) In cazurile in care autoritatea publica nu detine capacitatea organizatorica si tehnica pentru elaborarea studiului de oportunitate prevazut la art. 308 alin. (4), aceasta poate apela la serviciile unor consultanti de specialitate.
(3) Contractarea serviciilor prevazute la alin. (2) se face cu respectarea legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si a legislatiei nationale si europene in domeniul concurentei si al ajutorului de stat.
(4) In masura in care, dupa intocmirea studiului de oportunitate, se constata ca exploatarea bunului ce va face obiectul concesionarii implica in mod necesar si executarea unor lucrari si/sau prestarea unor servicii, concedentul are obligatia ca, in functie de scopul urmarit si de activitatile desfasurate, sa califice natura contractului potrivit legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz. In acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al autoritatii competente in domeniu.
(5) Studiul de oportunitate se aproba de catre concedent, prin ordin, hotarare sau decizie, dupa caz.
(6) Concesionarea se aproba, pe baza studiului de oportunitate prevazut la alin. (5), prin hotarare a Guvernului, a consiliului local, judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
(7) In baza studiului de oportunitate prevazut la alin. (5), concedentul elaboreaza caietul de sarcini al concesiunii.

ARTICOLUL 310
Continutul caietului de sarcini
(1) Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) informatii generale privind obiectul concesiunii;
b) conditii generale ale concesiunii;
c) conditiile de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele;
d) clauze referitoare la incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica.
(2) Elementele prevazute la alin. (1) lit. a) includ cel putin urmatoarele:
a) descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat;
b) destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;
c) conditiile de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic, financiar, social si de mediu urmarite de catre concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii.
(3) Elementele prevazute la alin. (1) lit. b) includ cel putin urmatoarele:
a) regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar in derularea concesiunii;
b) obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare;
c) obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta;
d) interdictia subconcesionarii bunului concesionat;
e) conditiile in care concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe durata concesiunii;
f) durata concesiunii;
g) redeventa minima si modul de calcul al acesteia;
h) natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent;
i) conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national, dupa caz, protectia mediului, protectia muncii, conditii impuse de acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

ARTICOLUL 311
Principii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica sunt:
a) transparenta - punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica;
b) tratamentul egal - aplicarea, intr-o maniera nediscriminatorie, de catre autoritatea publica, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica;
c) proportionalitatea - orice masura stabilita de autoritatea publica trebuie sa fie necesara si corespunzatoare naturii contractului;
d) nediscriminarea - aplicarea de catre autoritatea publica a acelorasi reguli, indiferent de nationalitatea participantilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, potrivit conditiilor prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte;
e) libera concurenta - asigurarea de catre autoritatea publica a conditiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire sa aiba dreptul de a deveni concesionar in conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte.

ARTICOLUL 312
Reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica
(1) Concedentul are obligatia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate publica prin aplicarea procedurii licitatiei.
(2) Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei sectiuni, concedentul are obligatia de a asigura protejarea acelor informatii care ii sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidential, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea informatiilor in cauza ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.
(3) Documentatia de atribuire se intocmeste de catre concedent, dupa elaborarea caietului de sarcini, si se aproba de catre acesta prin ordin, hotarare sau decizie, dupa caz.
(4) Concedentul are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuire orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
(5) Concedentul are dreptul de a impune in cadrul documentatiei de atribuire, in masura in care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, conditii speciale de indeplinire a contractului prin care se urmareste obtinerea unor efecte de ordin social sau in legatura cu protectia mediului si promovarea dezvoltarii durabile.
(6) Persoana interesata are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica.
(7) Concedentul are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei de atribuire de catre persoana interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens.
(8) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre urmatoarele modalitati de obtinere a documentatiei de atribuire de catre persoanele interesate:
a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire;
b) punerea la dispozitia persoanei interesate care a inaintat o solicitare in acest sens a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie si/sau pe suport magnetic.
(9) In cazul prevazut la alin. (8) lit. b), concedentul are dreptul de a stabili un pret pentru obtinerea documentatiei de atribuire, cu conditia ca acest pret sa nu depaseasca costul multiplicarii documentatiei, la care se poate adauga, daca este cazul, costul transmiterii acesteia.
(10) Toate sistemele informatice si aplicatiile informatice utilizate trebuie sa respecte legislatia nationala in vigoare privind interoperabilitatea electronica si cea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice.

ARTICOLUL 313
Continutul documentatiei de atribuire
(1) Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) informatii generale privind concedentul, precum: numele/denumirea, codul numeric personal/codul de identificare fiscala/alta forma de inregistrare, adresa/sediul, datele de contact, persoana de contact;
b) instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare;
c) caietul de sarcini;
d) instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
e) informatii detaliate si complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei castigatoare, precum si ponderea lor;
f) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
g) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
(2) In cazul in care concedentul solicita garantii, acesta trebuie sa precizeze in documentatia de atribuire natura si cuantumul lor.

ARTICOLUL 314
Licitatia
(1) Licitatia se initiaza prin publicarea unui anunt de licitatie de catre concedent in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicatii electronice.
(2) Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei sectiuni referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate intre data transmiterii spre publicare a anunturilor de licitatie si data-limita pentru depunerea ofertelor, concedentul are obligatia de a stabili perioada respectiva in functie de complexitatea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica si de cerintele specifice.
(3) In situatia in care ofertele nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentului sau dupa consultarea la fata locului a unor documente suplimentare pe care se bazeaza documentele concesiunii, perioada stabilita de concedent pentru depunerea ofertelor este mai mare decat perioada minima prevazuta de prezenta sectiune pentru procedura de licitatie utilizata si este stabilita astfel incat operatorii economici interesati sa aiba posibilitatea reala si efectiva de a obtine toate informatiile necesare pentru pregatirea corespunzatoare a ofertelor. Concedentul va organiza sesiunile de vizitare a amplasamentului sau de consultare la fata locului a documentelor suplimentare, separat pentru fiecare operator economic interesat.
(4) Anuntul de licitatie se intocmeste dupa aprobarea documentatiei de atribuire de catre concedent si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) informatii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b) informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat;
c) informatii privind documentatia de atribuire: modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire; denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire; costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire, unde este cazul; data-limita pentru solicitarea clarificarilor;
d) informatii privind ofertele: data-limita de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie depuse ofertele; numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta;
e) data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor;
f) instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei;
g) data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii.
(5) Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.
(6) Persoana interesata are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.
(7) In cazul prevazut la art. 312 alin. (8) lit. b) concedentul are obligatia de a pune documentatia de atribuire la dispozitia persoanei interesate cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare de la primirea unei solicitari din partea acesteia.
(8) Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat respectarea de catre concedent a perioadei prevazute la alin. (7) sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 5 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.
(9) Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.
(10) Concedentul are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.
(11) Concedentul are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente catre toate persoanele interesate care au obtinut, in conditiile prezentei sectiuni, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
(12) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (10), concedentul are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.
(13) In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util, punand astfel concedentul in imposibilitatea de a respecta termenul prevazut la alin. (12), acesta din urma are obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre persoanele interesate inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
(14) Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin doua oferte valabile.
(15) In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin doua oferte valabile, concedentul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (1) - (13).
(16) In cazul organizarii unei noi licitatii potrivit alin. (15), procedura este valabila in situatia in care a fost depusa cel putin o oferta valabila.

ARTICOLUL 315
Atribuirea directa
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 312 alin. (1), bunurile proprietate publica pot fi concesionate prin atribuire directa companiilor nationale, societatilor nationale sau societatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea entitatilor prevazute la art. 303 alin. (3) - (5), care au fost infiintate prin reorganizarea regiilor autonome si care au ca obiect principal de activitate gestionarea, intretinerea, repararea si dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai pana la finalizarea privatizarii acestora.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) nu este necesara intocmirea studiului de oportunitate.
(3) In cazul atribuirii directe nu se intocmeste caietul de sarcini, iar documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin elementele enumerate la art. 313 alin. (1) lit. a), b), f) si g).
(4) Concesionarea prevazuta la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
(5) In masura in care se constata ca exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevazute la alin. (1) implica in mod necesar si executarea unor lucrari si/sau prestarea unor servicii, concesionarul bunului are obligatia de a incheia contracte pe care, in functie de scopul urmarit si de activitatile desfasurate, sa le califice conform legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

ARTICOLUL 316
Reguli privind oferta
(1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
(2) Ofertele se redacteaza in limba romana.
(3) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat in anuntul de licitatie, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza de concedent, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si ora.
(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:
a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor concedentului;
c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
(5) Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.
(6) Oferta va fi depusa intr-un numar de exemplare stabilit de catre concedent si prevazut in anuntul de licitatie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de catre ofertant.
(7) Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de concedent.
(9) Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data-limita pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii.
(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate.
(11) Oferta depusa la o alta adresa a concedentului decat cea stabilita sau dupa expirarea datei-limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
(12) Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, concedentul urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.

ARTICOLUL 317
Comisia de evaluare
(1) Evaluarea ofertelor depuse se realizeaza de catre o comisie de evaluare, compusa dintr-un numar impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.
(2) Fiecaruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.
(3) Membrii comisiei de evaluare sunt:
a) reprezentanti ai ministerelor sau ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale respective, dupa caz, precum si ai ministerului cu atributii in domeniul finantelor publice, numiti in acest scop, in situatia in care concedentul este statul;
b) reprezentanti ai consiliilor judetene, consiliilor locale sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, precum si ai structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, numiti in acest scop, in situatia in care concedentul este unitatea administrativ-teritoriala;
c) reprezentanti ai institutiilor publice respective, precum si ai consiliilor judetene, consiliilor locale sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, si structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, numiti in acest scop, in situatia in care concedentul este o institutie publica de interes local;
d) in cazul in care, pentru bunul care face obiectul concesionarii este necesara parcurgerea procedurii de reglementare din punctul de vedere al protectiei mediului, potrivit legislatiei in vigoare, comisia de evaluare poate include in componenta sa si un reprezentant al autoritatii competente pentru protectia mediului.
(4) Componenta comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum si supleantii lor se stabilesc si sunt numiti prin ordin, hotarare sau decizie a concedentului, dupa caz.
(5) Presedintele comisiei de evaluare si secretarul acesteia sunt numiti de concedent dintre reprezentantii acestuia in comisie.
(6) La sedintele comisiei de evaluare presedintele acesteia poate invita personalitati recunoscute pentru experienta si competenta lor in domenii care prezinta relevanta din perspectiva concesionarii bunului proprietate publica, acestia neavand calitatea de membri.
(7) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiaza de cate un vot. Persoanele prevazute la alin. (6) beneficiaza de un vot consultativ.
(8) Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majoritatii membrilor.
(9) Membrii comisiei de evaluare, supleantii si invitatii trebuie sa respecte regulile privind conflictul de interese prevazute la art. 321.
(10) Membrii comisiei de evaluare, supleantii si invitatii sunt obligati sa dea o declaratie de compatibilitate, impartialitate si confidentialitate pe propria raspundere, dupa termenul-limita de depunere a ofertelor, care se va pastra alaturi de dosarul concesiunii.
(11) In caz de incompatibilitate, presedintele comisiei de evaluare sesizeaza de indata concedentul despre existenta starii de incompatibilitate si va propune inlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanti.
(12) Supleantii participa la sedintele comisiei de evaluare numai in situatia in care membrii acesteia se afla in imposibilitate de participare datorita unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau fortei majore.
(13) Atributiile comisiei de evaluare sunt:
a) analizarea si selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor si documentelor cuprinse in plicul exterior;
b) intocmirea listei cuprinzand ofertele admise si comunicarea acesteia;
c) analizarea si evaluarea ofertelor;
d) intocmirea raportului de evaluare;
e) intocmirea proceselor-verbale;
f) desemnarea ofertei castigatoare.
(14) Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor.
(15) Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom, numai pe baza documentatiei de atribuire si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(16) Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate.

ARTICOLUL 318
Criteriile de atribuire a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
(1) Criteriile de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica sunt urmatoarele:
a) cel mai mare nivel al redeventei;
b) capacitatea economico-financiara a ofertantilor;
c) protectia mediului inconjurator;
d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat.
(2) Ponderea fiecarui criteriu se stabileste in documentatia de atribuire si trebuie sa fie proportionala cu importanta acestuia apreciata din punctul de vedere al asigurarii unei utilizari/exploatari rationale si eficiente economic a bunului concesionat. Ponderea fiecaruia dintre criteriile prevazute la alin. (1) este de pana la 40%, iar suma acestora nu trebuie sa depaseasca 100%.
(3) Concedentul trebuie sa tina seama de toate criteriile prevazute in documentatia de atribuire, potrivit ponderilor prevazute la alin. (2).

ARTICOLUL 319
Determinarea ofertei castigatoare
(1) Concedentul are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate in documentatia de atribuire.
(2) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.
(3) Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare si se transmite de catre concedent ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.
(4) Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.
(5) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificarile ori completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj in favoarea unui ofertant.
(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, prevazuta in anuntul de licitatie.
(7) Dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si a datelor prevazute la alin. (6) si la art. 316 alin. (2) - (5).
(8) Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin doua oferte sa intruneasca conditiile prevazute la art. 316 alin. (4).
(9) Dupa analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare intocmeste procesul-verbal in care se va preciza rezultatul analizei.
(10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal prevazut la alin. (9) de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti.
(11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute in caietul de sarcini al concesiunii.
(12) In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare.
(13) In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. (12), comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite concedentului.
(14) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informeaza, in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
(15) Raportul prevazut la alin. (13) se depune la dosarul concesiunii.
(16) Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinand seama de ponderile prevazute la art. 318 alin. (2). Oferta castigatoare este oferta care intruneste cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriilor de atribuire.
(17) In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare dupa acesta.
(18) Pe baza evaluarii ofertelor secretarul comisiei de evaluare intocmeste procesul-verbal care trebuie semnat de toti membrii comisiei.
(19) In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. (12), comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite concedentului.
(20) Concedentul are obligatia de a incheia contractul de concesiune de bunuri proprietate publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare.
(21) Concedentul are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, in cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica prevazute de prezenta sectiune.
(22) Anuntul de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) informatii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b) informatii cu privire la repetarea procedurii de licitatie, daca e cazul;
c) data publicarii anuntului de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a;
d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei castigatoare;
e) numarul ofertelor primite si al celor declarate valabile;
f) denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare;
g) durata contractului;
h) nivelul redeventei;
i) instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei;
j) data informarii ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei castigatoare;
k) data transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile abilitate, in vederea publicarii.
(23) Concedentul are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, in scris, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.
(24) In cadrul comunicarii prevazute la alin. (23) concedentul are obligatia de a informa ofertantul/ofertantii castigator/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(25) In cadrul comunicarii prevazute la alin. (23) concedentul are obligatia de a informa ofertantii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
(26) Concedentul poate sa incheie contractul de concesiune de bunuri proprietate publica numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute la alin. (23).
(27) In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu se depune nicio oferta valabila, concedentul anuleaza procedura de licitatie.
(28) Pentru cea de-a doua licitatie va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru prima licitatie.
(29) Cea de-a doua licitatie se organizeaza in conditiile prevazute la art. 318.

ARTICOLUL 320
Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 319 alin. (20), concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si anterior incheierii contractului, in situatia in care se constata incalcari ale prevederilor legale care afecteaza procedura de atribuire sau fac imposibila incheierea contractului.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 311;
b) concedentul se afla in imposibilitate de a adopta masuri corective, fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 311.
(3) Concedentul are obligatia de a comunica, in scris, tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

ARTICOLUL 321
Reguli privind conflictul de interese
(1) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire concedentul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Persoana care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa defavorizeze concurenta.
(4) Persoanele care sunt implicate direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
(5) Nu au dreptul sa fie implicate in procesul de verificare/evaluare a ofertelor urmatoarele persoane:
a) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoana fizica;
b) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti, persoane juridice, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;
c) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti, terti sustinatori sau subcontractanti propusi sau persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;
d) membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare al ofertantului si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante.
(6) Nu pot fi nominalizate de catre ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante.

ARTICOLUL 322
Incheierea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica
(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii.
(2) Predarea-primirea bunului se face pe baza de proces-verbal.

ARTICOLUL 323
Neincheierea contractului
(1) Refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia contractul de concesiune de bunuri proprietate publica poate atrage dupa sine plata daunelor-interese.
(2) In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului, procedura de atribuire se anuleaza, iar concedentul reia procedura, in conditiile legii, studiul de oportunitate pastrandu-si valabilitatea.
(3) Daunele-interese prevazute la alin. (1) se stabilesc de catre tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul concedentului, la cererea partii interesate, daca partile nu stabilesc altfel.
(4) In cazul in care concedentul nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat castigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, concedentul are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta este admisibila.
(5) In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (4), nu exista o oferta clasata pe locul doi admisibila, se aplica prevederile alin. (2).

ARTICOLUL 324
Continutul contractului de concesiune de bunuri proprietate publica
(1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica trebuie sa contina partea reglementara, care cuprinde clauzele prevazute in caietul de sarcini si clauzele convenite de partile contractante, in completarea celor din caietul de sarcini, fara a contraveni obiectivelor concesiunii prevazute in caietul de sarcini.
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica va cuprinde drepturile si obligatiile concesionarului si ale concedentului.
(3) Raporturile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al concesiunii intre drepturile care ii sunt acordate concesionarului si obligatiile care ii sunt impuse.
(4) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica va cuprinde si clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar.
(5) In contractul de concesiune de bunuri proprietate publica trebuie precizate in mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii, respectiv:
a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat in urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini;
b) bunurile proprii care la incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica raman in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii.
(6) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica va fi incheiat in limba romana, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
(7) In cazul in care concesionarul este de o alta nationalitate sau cetatenie decat cea romana si daca partile considera necesar, contractul de concesiune de bunuri proprietate publica se va putea incheia in patru exemplare, doua in limba romana si doua intr-o alta limba aleasa de acestea.
(8) In situatia prevazuta la alin. (7) fiecare parte va avea cate un exemplar in limba romana si un exemplar in limba straina in care a fost redactat contractul.
(9) In caz de litigiu, exemplarele in limba romana ale contractului prevaleaza.

ARTICOLUL 325
Drepturile si obligatiile concesionarului
(1) In temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, concesionarul dobandeste dreptul de a exploata, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile proprietate publica ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele, respectiv productele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de parti prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publica.
(3) Concesionarul isi executa obligatiile potrivit termenilor si conditiilor prevazute in contractul de concesiune de bunuri proprietate publica si in acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.
(4) Concesionarul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, in cazul in care aceasta crestere rezulta in urma:
a) unei masuri dispuse de o autoritate publica;
b) unui caz de forta majora sau unui caz fortuit.
(5) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate publica.
(6) In temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, concesionarul are obligatia sa asigure exploatarea eficienta, in regim de continuitate si permanenta, a bunurilor proprietate publica care fac obiectul concesiunii.
(7) Concesionarul are obligatia ca in termen de cel mult 90 de zile de la data semnarii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica sa depuna, cu titlu de garantie, o suma fixa reprezentand o cota-parte din suma obligatiei de plata catre concedent, stabilita de acesta si datorata pentru primul an de exploatare.
(8) Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune de bunuri proprietate publica.
(9) Concesionarul poate constitui drept garantie si titluri de credit, asupra carora se va institui garantie reala mobiliara, cu acordul concedentului.
(10) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa la valoarea si in modul stabilit in contractul de concesiune de bunuri proprietate publica.
(11) La incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, concesionarul este obligat sa restituie, pe baza de proces-verbal, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.
(12) In conditiile incetarii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica din alte cauze decat prin ajungere la termen, forta majora sau caz fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate publica, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre concedent.
(13) In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii bunului, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii exploatarii bunului.

ARTICOLUL 326
Drepturile si obligatiile concedentului
(1) Concedentul are dreptul sa verifice in perioada derularii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica modul in care sunt respectate clauzele acestuia de catre concesionar.
(2) Verificarea prevazuta la alin. (1) se efectueaza numai cu notificarea prealabila a concesionarului si in conditiile stabilite in contractul de concesiune de bunuri proprietate publica.
(3) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune de bunuri proprietate publica.
(4) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia.
(5) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publica, in afara de cazurile prevazute de lege.
(6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.
(7) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite de concedent, fara a putea solicita incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica.
(8) In cazul in care modificarea unilaterala a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire.
(9) In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta. Dezacordul nu exclude indeplinirea obligatiilor contractuale de catre concesionar.

ARTICOLUL 327
Incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica
(1) Incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune de bunuri proprietate publica, in masura in care partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile prevazute de lege;
b) in cazul exploatarii, in conditiile contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, a bunurilor consumptibile, fapt ce determina, prin epuizarea acestora, imposibilitatea continuarii exploatarii acestora inainte de expirarea duratei stabilite a contractului;
c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre concesionar;
f) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri.
(2) In cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, acesta se deruleaza in conditiile stabilite initial.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publica si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.
(4) In cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor asumate de catre una dintre parti prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publica sau a incapacitatii indeplinirii acestora, cealalta parte este indreptatita sa solicite tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul concedentului sa se pronunte cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despagubiri, daca partile nu stabilesc altfel.
(5) In cazul disparitiei, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de indata concedentului disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, declarand renuntarea la concesiune.
(6) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situatiilor prevazute la alin. (5).
(7) Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publica partile pot stabili si alte cauze de incetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.
(8) Radierea din cartea funciara a dreptului de concesiune in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) se efectueaza in baza actului de denuntare unilaterala sau in baza hotararii judecatoresti definitive, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. d) si e), in baza declaratiei unilaterale de reziliere a concedentului sau concesionarului, iar in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) si f), in baza declaratiei unilaterale de renuntare la concesiune a concesionarului.

ARTICOLUL 328
Evidenta informatiilor cu privire la desfasurarea procedurilor de concesionare si la derularea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
(1) In scopul tinerii evidentei documentelor si informatiilor cu privire la desfasurarea procedurilor de concesionare si la derularea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, concedentul intocmeste si pastreaza doua registre:
a) registrul Oferte, care cuprinde date si informatii referitoare la derularea procedurilor prealabile incheierii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica; se precizeaza cel putin datele si informatiile referitoare la propunerile de concesionare, studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicata;
b) registrul Contracte, care cuprinde date si informatii referitoare la executarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica; se precizeaza cel putin datele si informatiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, termenele de plata a redeventei, obligatiile de mediu.
(2) Registrele prevazute la alin. (1) se intocmesc si se pastreaza la sediul concedentului.
(3) Concedentul are obligatia de a intocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit.
(4) Dosarul concesiunii se pastreaza de catre concedent atat timp cat contractul de concesiune de bunuri proprietate publica produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data incheierii contractului respectiv.
(5) Dosarul concesiunii trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) studiul de oportunitate al concesiunii;
b) hotararea de aprobare a concesiunii;
c) anunturile prevazute de prezenta sectiune referitoare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica si dovada transmiterii acestora spre publicare;
d) documentatia de atribuire;
e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire;
f) denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a/ale carui/caror oferta/oferte a/au fost declarata/declarate castigatoare si motivele care au stat la baza acestei decizii;
g) justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire, daca este cazul;
h) contractul de concesiune de bunuri proprietate publica semnat.
(6) Dosarul concesiunii are caracter de document public.
(7) Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza in conformitate cu termenele si procedurile prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

ARTICOLUL 329
Exercitarea controlului
(1) Persoana care considera ca un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publica cu nerespectarea legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii poate solicita punctul de vedere al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.
(2) Ministerele de resort si ministerul cu atributii in domeniul finantelor publice, prin structurile cu atributii specifice de control, realizeaza verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publica de interes national, iar Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti realizeaza verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publica de interes local, urmarind in special respectarea dispozitiilor referitoare la:
a) aplicarea hotararii de concesionare;
b) publicitatea;
c) documentatia de atribuire;
d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica;
e) dosarul concesiunii;
f) indeplinirea obligatiilor contractuale de catre concedent si concesionar.

ARTICOLUL 330
Solutionarea litigiilor
Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor legislatiei privind contenciosul administrativ.

ARTICOLUL 331
Sanctiuni
(1) Constituie contraventii la dispozitiile prezentei sectiuni, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) nerespectarea termenelor prevazute la art. 309 alin. (1), art. 314 alin. (5), art. 319 alin. (21) si (26);
b) incalcarea prevederilor art. 312 alin. (2) si (7), art. 319 alin. (20) si (23) - (25), art. 320 alin. (3), art. 325 alin. (7) - (8) si ale art. 328 alin. (3) si (4).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(3) Amenzile prevazute la alin. (2) pot fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite de structurile cu atributii de control.
(5) Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a Inchirierea bunurilor proprietate publica

ARTICOLUL 332
Partile contractului de inchiriere
Contractul de inchiriere a unui bun proprietate publica se incheie de catre autoritatile prevazute la art. 287 sau de catre titularul dreptului de administrare, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.

ARTICOLUL 333
Actul administrativ prin care se aproba inchirierea
(1) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale se aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.
(2) Hotararea prevazuta la alin. (1) cuprinde urmatoarele elemente:
a) datele de identificare si valoarea de inventar ale bunului care face obiectul inchirierii;
b) destinatia data bunului care face obiectul inchirierii;
c) durata inchirierii;
d) pretul minim al inchirierii.
(3) In cazul in care contractul de inchiriere se incheie de catre titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilita, dupa caz, prin hotararea Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului prin care s-a aprobat inchirierea.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care activitatea titularului dreptului de administrare este subventionata de la bugetul de stat sau de la bugetul local.
(5) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale se face pe baza de licitatie publica.

ARTICOLUL 334
Documentatia de atribuire
(1) Documentatia de atribuire este alcatuita din:
a) caietul de sarcini;
b) fisa de date a procedurii;
c) contractul-cadru continand clauze contractuale obligatorii;
d) formulare si modele de documente.
(2) Dispozitiile art. 310 alin. (1) si (2) lit. a) si b), art. 312 alin. (2) - (4), (6) si (7) si ale art. 313 se aplica in mod corespunzator.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuire orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de licitatie.
(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a impune in cadrul documentatiei de atribuire, in masura in care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, conditii speciale de indeplinire a contractului prin care se urmareste obtinerea unor efecte de ordin social sau in legatura cu protectia mediului si promovarea dezvoltarii durabile.
(5) Garantia este obligatorie si se stabileste la nivelul contravalorii a doua chirii.

ARTICOLUL 335
Etapa de transparenta
(1) In cazul procedurii de licitatie, autoritatea contractanta are obligatia sa publice anuntul de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicatii electronice.
(2) Anuntul de licitatie se intocmeste dupa aprobarea documentatiei de atribuire de catre autoritatea contractanta si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b) informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat;
c) informatii privind documentatia de atribuire: modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire; denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autoritatii contractante de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire; costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei, daca este cazul; data-limita pentru solicitarea clarificarilor;
d) informatii privind ofertele: data-limita de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele, numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta;
e) data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor;
f) instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei;
g) data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii.
(3) Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.
(4) Orice persoana interesata are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.
(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru una dintre urmatoarele modalitati de obtinere a documentatiei de atribuire de catre persoanele interesate:
a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire;
b) punerea la dispozitia persoanei interesate care a inaintat o solicitare in acest sens a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie si/sau pe suport magnetic.
(6) In cazul prevazut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractanta are dreptul de a stabili un pret pentru obtinerea documentatiei de atribuire, cu conditia ca acest pret sa nu depaseasca costul multiplicarii documentatiei, la care se poate adauga, daca este cazul, costul transmiterii acesteia.
(7) Autoritatea contractanta are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei de atribuire de catre persoana interesata, care inainteaza o solicitare in acest sens.
(8) In cazul prevazut la alin. (5) lit. b) autoritatea contractanta are obligatia de a pune documentatia de atribuire la dispozitia persoanei interesate cat mai repede posibil, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile lucratoare de la primirea unei solicitari din partea acesteia.
(9) Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat respectarea de catre autoritatea contractanta a perioadei prevazute la alin. (8) sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 5 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.
(10) Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.
(11) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.
(12) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente catre toate persoanele interesate care au obtinut, in conditiile prezentei sectiuni, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
(13) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (11), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.
(14) In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea de a respecta termenul prevazut la alin. (13), acesta din urma are totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre persoanele interesate inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
(15) Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin doua oferte valabile.

ARTICOLUL 336
Reguli privind oferta
(1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
(2) Ofertele se redacteaza in limba romana.
(3) Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante sau la locul precizat in anuntul de licitatie, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza de autoritatea contractanta, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si ora.
(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:
a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor autoritatii contractante;
c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
(5) Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.
(6) Oferta va fi depusa intr-un numar de exemplare stabilit de catre autoritatea contractanta si prevazut in anuntul de licitatie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de catre ofertant.
(7) Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.
(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.
(9) Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data-limita pentru depunere, stabilite in anuntul procedurii.
(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate.
(11) Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei-limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
(12) Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.
(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal prevazut la alin. (15) de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti.
(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute in caietul de sarcini al licitatiei.
(15) In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare.
(16) In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. (15), comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite autoritatii contractante.
(17) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
(18) In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin doua oferte valabile, autoritatea contractanta este obligata sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (1) - (13).

ARTICOLUL 337
Protectia datelor
Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei sectiuni, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura protejarea acelor informatii care ii sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidential, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea informatiilor in cauza ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

ARTICOLUL 338
Comisia de evaluare
(1) La nivelul autoritatii publice contractante se organizeaza o comisie de evaluare, componenta acesteia fiind aprobata prin ordin de ministru, respectiv prin dispozitie a primarului sau, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean, care adopta decizii in mod autonom si numai pe baza criteriilor de selectie prevazute in instructiunile privind organizarea si desfasurarea licitatiei.
(2) Dispozitiile art. 317 se aplica in mod corespunzator.

ARTICOLUL 339
Participantii la licitatia publica
(1) Are dreptul de a participa la licitatie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garantia de participare;
b) a depus oferta sau cererea de participare la licitatie, impreuna cu toate documentele solicitate in documentatia de atribuire, in termenele prevazute in documentatia de atribuire;
c) are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contributiilor catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul local;
d) nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare.
(2) Nu are dreptul sa participe la licitatie persoana care a fost desemnata castigatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie. Restrictia opereaza pentru o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea persoanei respective drept castigatoare la licitatie.

ARTICOLUL 340
Criteriile de atribuire a contractului de inchiriere
(1) Criteriile de atribuire a contractului de inchiriere sunt:
a) cel mai mare nivel al chiriei;
b) capacitatea economico-financiara a ofertantilor;
c) protectia mediului inconjurator;
d) conditii specifice impuse de natura bunului inchiriat.
(2) Ponderea fiecarui criteriu se stabileste in documentatia de atribuire si trebuie sa fie proportionala cu importanta acestuia apreciata din punctul de vedere al asigurarii unei utilizari/exploatari rationale si eficiente economic a bunului inchiriat. Ponderea fiecaruia dintre criteriile prevazute la alin. (1) este de pana la 40%, iar suma acestora nu trebuie sa depaseasca 100%.
(3) Autoritatea contractanta trebuie sa tina seama de toate criteriile prevazute in documentatia de atribuire, potrivit ponderilor prevazute la alin. (2).

ARTICOLUL 341
Determinarea ofertei castigatoare
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate in documentatia de atribuire.
(2) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.
(3) Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare si se transmite de catre autoritatea contractanta ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.
(4) Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.
(5) Autoritatea contractanta nu are dreptul ca, prin clarificarile ori completarile solicitate, sa determine aparitia unui avantaj in favoarea unui ofertant.
(6) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, prevazuta in anuntul de licitatie.
(7) Dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica, comisia de evaluare elimina ofertele care nu respecta prevederile art. 336 alin. (2) - (5).
(8) Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca, dupa deschiderea plicurilor exterioare, cel putin doua oferte sa intruneasca conditiile prevazute la art. 336 alin. (2) - (5). In caz contrar, se aplica prevederile art. 336 alin. (18).
(9) Dupa analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare intocmeste procesul-verbal in care se va preciza rezultatul analizei.
(10) Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal prevazut la alin. (9) de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti.
(11) Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevazute in caietul de sarcini.
(12) In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare.
(13) In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. (12), comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite autoritatii contractante.
(14) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractanta informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
(15) Raportul prevazut la alin. (13) se depune la dosarul licitatiei.
(16) Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinand seama de ponderile prevazute la art. 340 alin. (2). Oferta castigatoare este oferta care intruneste cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriilor de atribuire.
(17) In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare dupa acesta.
(18) Pe baza evaluarii ofertelor secretarul comisiei de evaluare intocmeste procesul-verbal care trebuie semnat de toti membrii comisiei.
(19) In baza procesului-verbal care indeplineste conditiile prevazute la alin. (12), comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite autoritatii contractante.
(20) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare.
(21) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului, in cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.
(22) Anuntul de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact;
b) data publicarii anuntului de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a;
c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei castigatoare;
d) numarul ofertelor primite si al celor declarate valabile;
e) denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare;
f) durata contractului;
g) nivelul chiriei;
h) instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei;
i) data informarii ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei castigatoare;
j) data transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile abilitate, in vederea publicarii.
(23) Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, in scris, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.
(24) In cadrul comunicarii prevazute la alin. (23) autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantul/ofertantii castigator/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(25) In cadrul comunicarii prevazute la alin. (23) autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
(26) Autoritatea contractanta poate sa incheie contractul numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute la alin. (23).
(27) In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu se depune nicio oferta valabila, autoritatea contractanta anuleaza procedura de licitatie.
(28) Pentru cea de-a doua licitatie va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru prima licitatie.
(29) Cea de-a doua licitatie se organizeaza in conditiile prevazute la art. 336 alin. (1) - (12).

ARTICOLUL 342
Anularea procedurii de licitatie
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 341 alin. (20), autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere in situatia in care se constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de licitatie sau fac imposibila incheierea contractului.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), procedura de licitatie se considera afectata in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de licitatie se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 311;
b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective, fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 311.
(3) Incalcarea prevederilor prezentei sectiuni privind atribuirea contractului poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(4) Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica, in scris, tuturor participantilor la procedura de licitatie, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

ARTICOLUL 343
Incheierea contractului
(1) Contractul de inchiriere cuprinde clauze de natura sa asigure folosinta bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia.
(2) Contractul se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii.
(3) Contractul cuprinde clauze privind despagubirile, in situatia denuntarii contractului inainte de expirarea termenului.
(4) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal in termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garantiei.

ARTICOLUL 344
Neincheierea contractului
(1) Neincheierea contractului intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data implinirii termenului prevazut la art. 341 alin. (26) poate atrage plata daunelor-interese de catre partea in culpa.
(2) Refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia contractul poate atrage dupa sine plata daunelor-interese.
(3) In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului, procedura de licitatie se anuleaza, iar autoritatea contractanta reia procedura, in conditiile legii, studiul de oportunitate pastrandu-si valabilitatea.
(4) Daunele-interese prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc de catre tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, la cererea partii interesate, daca partile nu stabilesc altfel.
(5) In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat castigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, autoritatea contractanta are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta este admisibila.
(6) In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (5), nu exista o oferta clasata pe locul doi admisibila, se aplica prevederile alin. (3).
(7) In situatia in care au avut loc modificari legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite nationale sau locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, chiria poate fi ajustata, la cererea oricarei parti, daca posibilitatea de ajustare a fost prevazuta in documentatia de atribuire.

ARTICOLUL 345
Sanctiuni
(1) Constituie contraventii aplicabile prezentei sectiuni, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) nerespectarea termenelor prevazute la art. 335 alin. (3), art. 341 alin. (21) si (26);
b) incalcarea prevederilor art. 335 alin. (7), art. 337, art. 341 alin. (20) si (22) - (25) si art. 342 alin. (4).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(3) Amenzile prevazute la alin. (2) pot fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite de structurile cu atributii de control.
(5) Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 346
Evidenta documentatiei procedurii
Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta prevederile art. 328 cu privire la evidenta documentelor procedurilor de inchiriere a bunurilor proprietate publica.

ARTICOLUL 347
Drepturi si obligatii
(1) Autoritatile prevazute la art. 287 sau titularul dreptului de administrare, dupa caz, au urmatoarele drepturi si/sau obligatii:
a) sa predea bunul pe baza de proces-verbal, in termenul prevazut la art. 343 alin. (4);
b) sa incaseze chiria, in conformitate cu dispozitiile contractului de inchiriere;
c) sa beneficieze de garantia constituita de titularul dreptului de inchiriere in conditiile art. 334 alin. (5); in caz contrar, autoritatile prevazute la art. 287 sau titularul dreptului de administrare, dupa caz, sunt obligati sa restituie garantia la incetarea contractului;
d) sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata inchirierii, potrivit destinatiei sale, si sa suporte cheltuielile reparatiilor necesare in acest scop;
e) sa controleze executarea obligatiilor titularului dreptului de inchiriere si respectarea conditiilor inchirierii, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este nevoie, fara a stanjeni folosinta bunului de catre titularul dreptului de inchiriere, starea integritatii bunului si destinatia in care este folosit;
f) sa asigure folosinta netulburata a bunului pe tot timpul inchirierii.
(2) Titularul dreptului de inchiriere are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa nu aduca atingere dreptului de proprietate publica prin faptele si actele juridice savarsite;
b) sa plateasca chiria, in avans, in cuantumul si la termenele stabilite prin contract;
c) sa constituie garantia in cuantumul, in forma si la termenul prevazut in caietul de sarcini;
d) sa solicite autoritatilor prevazute la art. 287 sau titularului dreptului de administrare, dupa caz, reparatiile necesare pentru mentinerea bunului in stare corespunzatoare de folosinta sau contravaloarea reparatiilor care nu pot fi amanate;
e) sa execute la timp si in conditii optime lucrarile de intretinere curente si reparatii normale ce ii incumba, in vederea mentinerii bunului inchiriat in starea in care l-a primit in momentul incheierii contractului;
f) sa restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la incetarea, din orice cauza, a contractului de inchiriere, in starea tehnica si functionala avuta la data preluarii, mai putin uzura aferenta exploatarii normale;
g) sa nu exploateze bunul inchiriat in vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau producte.
(3) Neplata chiriei, precum si orice alta prevedere incalcata referitoare la neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre titularul dreptului de inchiriere dau dreptul autoritatilor prevazute la art. 287 sau titularului dreptului de administrare, dupa caz, la retinerea contravalorii acesteia din garantie. Titularul dreptului de inchiriere este obligat sa reintregeasca garantia.

ARTICOLUL 348
Radierea inchirierii
In cazul in care in cartea funciara a fost notat contractul de inchiriere, radierea acestei notari se efectueaza in baza actului emis de autoritatile prevazute la art. 287 sau de titularul dreptului de administrare, dupa caz, prin care se comunica intervenirea rezilierii.

SECTIUNEA a 5-a Darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica

ARTICOLUL 349
Continutul actului prin care se realizeaza darea in folosinta gratuita
Hotararea Guvernului sau a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, prin care se aproba darea in folosinta gratuita va cuprinde urmatoarele:
a) datele de identificare a bunului si valoarea de inventar a acestuia;
b) in cazul bunurilor cu regim special, indicarea reglementarilor legale specifice privind paza si protectia;
c) destinatia bunului;
d) durata pentru care se acorda folosinta gratuita;
e) termenul la care se va realiza predarea-primirea materiala a bunului;
f) obligatiile institutiei de utilitate publica beneficiara;
g) entitatea care suporta cheltuielile de intretinere a bunului, potrivit destinatiei sale;
h) modalitati de angajare a raspunderii si sanctiuni.

ARTICOLUL 350
Obligatii
(1) Autoritatile prevazute la art. 287 au urmatoarele obligatii:
a) sa verifice modul in care sunt respectate conditiile de folosinta stabilite prin actul de dare in folosinta gratuita si prin lege;
b) sa solicite incetarea folosintei gratuite si restituirea bunului, atunci cand interesul public legitim o impune.
(2) Titularul dreptului de folosinta gratuita are urmatoarele obligatii:
a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei in vederea careia i-a fost acordata folosinta gratuita;
b) sa prezinte, anual, autoritatilor prevazute la art. 287, rapoarte privind activitatea de utilitate publica desfasurata, gradul de implementare la nivelul colectivitatii, precum si prognoze si strategii pentru perioada urmatoare;
c) sa permita accesul autoritatilor prevazute la art. 287 pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
d) sa nu modifice bunul, in parte ori in integralitatea lui;
e) la incetarea folosintei gratuite, sa restituie bunul in starea in care l-a primit, in afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, si liber de orice sarcini.

ARTICOLUL 351
Alte obligatii
(1) Folosinta dobandita in baza actului prevazut la art. 349 nu poate fi transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.
(2) Titularul dreptului de folosinta gratuita are obligatia de a informa autoritatile prevazute la art. 287 cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate publica, precum si la existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii bunului.

ARTICOLUL 352
Sanctiuni
(1) Constituie contraventii la dispozitiile prezentei sectiuni, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) incalcarea prevederilor art. 350 alin. (2);
b) incalcarea prevederilor art. 351 alin. (1).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite de structurile cu atributii de control.
(5) Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 353
Radierea dreptului de folosinta gratuita
Radierea din cartea funciara a dreptului de folosinta gratuita se efectueaza in baza actului de revocare sau a actului prin care se constata stingerea dreptului de proprietate publica.

TITLUL II - Exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

ARTICOLUL 354
Domeniul privat
(1) Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public.
(2) Asupra acestor bunuri, statul sau unitatile administrativ- teritoriale au drept de proprietate privata.

ARTICOLUL 355
Regimul juridic al proprietatii private a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
Bunurile care fac parte din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se afla in circuitul civil si se supun regulilor prevazute de Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, daca prin lege nu se prevede altfel.

ARTICOLUL 356
Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al statului
(1) Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al statului se intocmeste si se modifica potrivit prevederilor in vigoare, de ministere sau de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, atat pentru bunurile imobile aflate in administrarea acestora, cat si pentru bunurile imobile aflate in administrarea unitatilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Obligatia efectuarii inventarierii bunurilor imobile proprietate privata a statului revine autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome, societatilor, companiilor nationale, institutelor de cercetare-dezvoltare, societatilor cooperatiste, asociatiilor, fundatiilor si altor asemenea, persoanelor fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, persoanelor fizice sau juridice carora li s-au atribuit in mod direct un drept real, altul decat cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al statului, de catre autoritatile prevazute la art. 287, conform legii, denumite in continuare entitati.
(3) Entitatile care detin un drept real asupra unor bunuri imobile din domeniul privat al statului sunt obligate sa intocmeasca inventarul acestor bunuri si sa-l comunice ministerului cu atributii in domeniul finantelor publice, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului cod.
(4) Centralizarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului se realizeaza de catre ministerul cu atributii in domeniul finantelor publice.
(5) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a identifica, pe raza administrativ-teritoriala a acestora, bunuri imobile care alcatuiesc domeniul privat al statului si pentru care nu sunt cunoscute entitatile carora li s-a atribuit un drept real si de a notifica autoritatea administratiei publice centrale competente in vederea evidentierii separate a acestor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului.
(6) Dispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile legislatiei privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate publica a statului.
(7) Evidenta financiar-contabila a bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se tine distinct in contabilitate, potrivit legii.

ARTICOLUL 357
Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale
(1) Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale se intocmeste si se actualizeaza de catre o comisie special constituita, condusa de autoritatea executiva ori de o alta persoana imputernicita sa exercite atributiile respective, dupa caz.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se constituie prin dispozitia autoritatii executive a fiecarei unitati administrativ-teritoriale.
(3) Comisia prevazuta la alin. (1) are obligatia de a actualiza inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale in termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective.
(4) Inventarul prevazut la alin. (1) se aproba prin hotarare a autoritatii deliberative a fiecarei unitati administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL II. Trecerea bunurilor in domeniul privat
ARTICOLUL 358
Trecerea unui bun din domeniul privat al statului in domeniul privat al unei unitati administrativ-teritoriale
(1) Trecerea unui bun din domeniul privat al statului in domeniul privat al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, prin hotarare a Guvernului.
(2) Trecerea prevazuta la alin. (1) se face doar in situatia in care bunul respectiv se afla pe raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale care solicita trecerea, cu plata contravalorii bunului aferenta valorii de inventar actualizate, in conditiile legii.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

ARTICOLUL 359
Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul privat al statului
(1) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul privat al statului se face la cererea Guvernului, prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2) Trecerea prevazuta la alin. (1) se face doar cu acordul consiliului local, al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz si cu plata contravalorii bunului aferenta valorii de inventar actualizate, in conditiile legii.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se aproba prin nota inaintata Guvernului de catre autoritatea/institutia publica interesata.

ARTICOLUL 360
Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul privat al altei unitati administrativ-teritoriale
(1) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul privat al altei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului local, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2) Trecerea prevazuta la alin. (1) se face cu acordul unitatii administrativ-teritoriale care are in proprietate bunul care face obiectul trecerii si doar in situatia in care acesta se afla pe raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale care solicita bunul, cu plata contravalorii bunului aferente valorii de inventar actualizate, in conditiile legii.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

ARTICOLUL 361
Trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat al aceluiasi titular al dreptului de proprietate
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia se face prin hotarare a Guvernului, daca prin lege nu se dispune altfel.
(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul privat al acesteia se face prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, daca prin lege nu se dispune altfel.
(3) In instrumentele de prezentare si motivare ale hotararilor prevazute la alin. (1) si (2) se regaseste, in mod obligatoriu, justificarea temeinica a incetarii uzului sau interesului public national sau local, dupa caz.
(4) Actele incheiate cu nerespectarea dispozitiilor alin. (3) sunt lovite de nulitate absoluta.

CAPITOLUL III. Unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
ARTICOLUL 362
Modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate privata
(1) Bunurile proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale pot fi date in administrare, concesionate ori inchiriate.
(2) Bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ- teritoriale pot fi date in folosinta gratuita, pe termen limitat, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.
(3) Dispozitiile privind darea in administrare, concesionarea, inchirierea si darea in folosinta gratuita a bunurilor apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale se aplica in mod corespunzator.

ARTICOLUL 363
Reguli speciale privind procedura de vanzare a bunurilor din domeniul privat
(1) Vanzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se face prin licitatie publica, organizata in conditiile prevazute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevazute la art. 311, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel.
(2) Stabilirea oportunitatii vanzarii bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale si organizarea licitatiei publice se realizeaza de catre autoritatile prevazute la art. 287, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel.
(3) Vanzarea prin licitatie publica a bunurilor imobile proprietate privata a statului, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel, se aproba prin hotarare a Guvernului.
(4) Vanzarea prin licitatie publica a bunurilor imobile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale se aproba prin hotarare a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz.
(5) Garantia se stabileste intre 3 si 10% din pretul contractului de vanzare, fara TVA.
(6) Cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel, pretul minim de vanzare, aprobat prin hotarare a Guvernului sau prin hotarare a autoritatilor deliberative de la nivelul administratiei publice locale, dupa caz, va fi valoarea cea mai mare dintre pretul de piata determinat prin raport de evaluare intocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati, in conditiile legii, si selectati prin licitatie publica, si valoarea de inventar a imobilului.
(7) Raspunderea juridica privind corectitudinea stabilirii pretului prevazut in raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a intocmit respectivul raport de evaluare.
(8) Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal in termen de maximum 30 de zile de la data incasarii pretului.

ARTICOLUL 364
Exceptii de la regulile privind procedura de vanzare a bunurilor din domeniul privat
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 363 alin. (1), in cazul vanzarii unui teren aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz.
(2) Proprietarii constructiilor prevazute la alin. (1) sunt notificati in termen de 15 zile asupra hotararii consiliului local sau judetean si isi pot exprima optiunea de cumparare in termen de 15 zile de la primirea notificarii.
(3) Prin legi speciale se pot institui alte exceptii de la procedura licitatiei publice.

ARTICOLUL 364^1
(1) Donatiile si legatele facute catre stat sau catre unitatile administrativ-teritoriale care au ca obiect bunuri ce intra in proprietatea privata a statului, respectiv in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale se accepta conform dispozitiilor art. 291.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile art. 291 alin. (4), pentru donatiile facute catre stat pentru o institutie publica, ca operatiuni compensatorii, care au ca obiect bunuri ce intra in proprietatea privata a statului, determinarea valorii de piata se realizeaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la stabilirea valorii efective a unei tranzactii prin compensare.
(3) Prin exceptie de la dispozitiile art. 291 alin. (4), pentru donatiile de produse militare, asa cum sunt definite la art. 3 pct. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, facute catre stat pentru o institutie publica si care au ca obiect astfel de bunuri ce intra in proprietatea privata a statului, altele decat cele prevazute la alin. (2), valoarea de inregistrare a bunului la donator este asimilata valorii de piata a bunului, cu conditia sa fi fost acceptata pentru statul roman de catre institutia publica competenta dupa obiectul sau scopul donatiei.
 
>>Revino la cuprinsul Codului administrativ al Romaniei apasand AICI!<<

Redactia E-juridic
de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 20 Ianuarie 2022
Votati articolul "Codul administrativ. PARTEA a V-a - Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a UAT":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

ARTICOLE SIMILARE

Mai multe articole despre codul administrativ partea V

ARTICOLE SIMILARE

ARTICOLE SIMILARE

©2023 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI