Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contractul de transport (model)

                                                    Contract de transport
                                                        (model de baza)


Incheiat astazi .........................
la .............................................


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ......................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ............................................., (localitatea) str. ...................... nr. ......, bloc ......, scara ................, etaj ...........,  apartament ........................, judetul/sectorul ........................................., avand codul unic de inregistrare nr. ..........................., atribut fiscal ........................................... si numar de ordine in registrul comertului ........................../..................../............................., contul nr. ..................................................... deschis la ........................................................, telefon ........................................, fax .........................................., reprezentata prin ........................, cu functia de .................................., in calitate de caraus, si
sau1.1. Asociatia familiala ......................................................................., cu sediul in .........................................., (localitatea) str. ................................................., nr. ......, bloc ......, scara ......, apartament ......, judetul/sectorul .................., posesoarea autorizatiei nr. .......................................... din .................................., eliberata de ..........................., avand contul nr. .........................................., deschis la ........................................., telefon ....................., fax ................................, reprezentata de ......................................, cu functia de .........................., in calitate de caraus, si

1.2. S.C. ............................................., S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ..........................................., (localitatea) str. ...................... nr. ...... bloc ......, scara ................., etaj .............,  apartament ................, judetul/sectorul ........................................................, avand codul unic de inregistrare
nr.  .................,  atribut  fiscal  .............................................  si  numar  de  ordine  in  registrul comertului ................./................../...................., contul nr. ..................................................., deschis la ....................................................., telefon ......................................, fax ...................................., reprezentata prin ................................, cu functia de .................................., in calitate de expeditor beneficiar/expeditor/destinatar,
sau

1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia ........................................, cu sediul in .............................., (localitatea) str. ................................ nr. ........, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......., judetul/sectorul ..............................., inscrisa la ............................ in registrul .................................... sub nr. ................. pe baza certificatului de inscriere nr. ............ din ......................., avand contul nr. ........................... deschis la ..................................., telefon ...................., fax ....................., reprezentata de .............................., cu functia de ....................., in calitate de beneficiar/expeditor/destinatar
sau

1.2. Asociatia familiala ......................................................, cu sediul in ................................................, (localitatea) str. .................................................. nr. ......, bloc ......, scara ......, apartament ......, judetul/sectorul  ..........................,  posesoarea  autorizatiei  nr.  ..................................  din  .....................,  eliberata  de .........................., avand contul nr. ......................, deschis la .................., telefon ................, fax ....................., reprezentata de ..................................., cu functia de ..............................., in calitate de beneficiar/expeditor/destinatar
sau

1.2. ........................................................................................., (numele si prenumele) cu domiciliul in .......................................................................,  (localitatea) str. ................................. nr. ........, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ......................, avand actul de identitate seria ................ numarul ..................., eliberat de ....................., la data de ............................., codul numeric personal ................................., in calitate de beneficiar/expeditor/destinatar
au convenit sa incheie prezentul contract de transport cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Transportul de marfuri prevazute in anexa ............... pe care carausul urmeaza sa-l efectueze pentru beneficiar/expeditor/destinatar.

2.2. Transportul se va efectua pe ruta ........................... cu urmatoarele tipuri de mijloace de transport:
a) ..........................................................................................................................; b) ...................................................................; etc.

2.3. Expeditorul va preda carausului marfurile la data de ........................... la depozitul sau situat in .............................. .

2.4. Destinatarul marfurilor este ................................................................... din ............................................... (localitatea) str. .................................. nr. ..........., judetul/sectorul ...................., marfurile urmand sa-i fie predate la depozitul din ............................... .


III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Transporturile se efectueaza pe o durata de ................. zile/luni, incepand cu data semnarii prezentului contract.

3.1. Contractul poate fi prelungit, cu acordul partilor, la incheierea duratei sale.
 

IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul contractului, in raport cu tipul de mijloc de transport folosit, se stabileste dupa cum urmeaza:

a) ......................................................... LEI/EURO/USD
b) ......................................................... LEI/EURO/USD
etc.

4.2. In  eventualitatea  majorarii  preturilor  la  carburanti  si  lubrifianti  se  va  efectua  si  ajustarea preturilor in raport de aceste majorari.

4.3. Plata  pretului  se  va  face  integral  de  catre  expeditor/destinatar,  inainte  de  incarcarea marfurilor in mijloacele de transport din/in conturilor partilor mentionate in partea introduc- tiva a prezentului contract.
sau

4.3. Plata pretului se va face integral, in numerar, de catre expeditor/destinatar, inainte de incarcarea marfurilor in mijloacele de transport daca suma nu depaseste nivelul prevazut de lege.


V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Expeditorul este obligat:

a) sa verifice mijlocele de transport puse la dispozitie, refuzandu-le pe cele necores- punzatoare;
b) sa  incarce  marfurile  in  mijloacele  de  transport  puse  la  dispozitie,  asigurandu-le
impotriva degradarilor, prin ambalare, fixare, ancorare etc., in functie de natura lor;
c) sa determine, prin mijloace proprii, greutatea, volumul, numarul coletelor etc.;
d) sa aplice propriile sigilii pe mijloacele de transport inchise;
e) sa  completeze  documentele  de  transport  cu  toate  datele  cerute,  in  mod  real  si corect;
f) in cazul animalelor vii sa le insoteasca pe tot parcursul si sa se ingrijeasca de ele
(hranire, adapare etc.);
g) sa plateasca taxele de transport stabilite de comun acord cu carausul.

5.2. Obligatiile carausului sunt urmatoarele:
a) sa preia, in grija si paza sa, marfurile ce ii sunt predate de expeditor, in momentul
incheierii contractului;
b) sa transporte marfurile la destinatar si sa i le predea la destinatie;
c) sa asigure securitatea marfurilor pe tot intervalul de timp dintre preluarea lor de la expeditor si predarea la destinatar, raspunzand de pierderea sau avarierea acestora, precum si pentru deprecierea lor, ca urmare a neexecutarii transportului la timp;
d) sa cantareasca/masoare/numere marfurile atat la primirea lor de la expeditor, cat si
la predarea lor destinatarului;
e) sa participe, impreuna cu destinatarul si cu delegatul expeditorului, la verificarea marfurilor la destinatie, in cazul constatarii de lipsuri cantitative si/sau calitative la marfurile transportate si predate fara urme de violare.

5.3. Destinatarul are urmatoarele obligatii:
 
a) sa ridice marfurile transportate de caraus la sosirea la destinatie a mijloacelor de
transport;
b) sa verifice daca marfurile/mijloacele de transport, complete, nu prezinta urme de violare/scurgere/avariere;
c) sa ceara carausului recantarirea/masurarea/numararea marfurilor sau participarea
la aceste operatii.

VII. PRIVILEGIUL CARAUSULUI

7.1. Carausul are drept de retentie asupra marfurilor transportate, pana cand i se plateste pretul cuvenit de catre expeditor/destinatar.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici  una  dintre  partile  contractante  nu  raspunde  de  neexecutarea  la  termen  sau/si  de  executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ............., (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de ................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco- mandata,  cu  confirmare  de  primire  (A.R.)  si  se  considera  primita  de  destinatar  la  data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Orice  litigiu  decurgand  din  sau  in  legatura  cu  prezentul  contract,  inclusiv  referitor  la incheierea,  executarea  ori  desfiintarea  lui,  daca  nu  se  poate  rezolva  pe  cale  amiabila  de reprezentantii   partilor,   se   va   solutiona   prin   arbitrajul   Curtii   de   Arbitraj   Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.
 

10.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
sau

10.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

XI. INCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatoresti in cazurile in care una dintre parti:

a) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract, fara acor- dul celeilalte parti;
b) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notifi- care scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract;
c) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract.

11.2. Partea  care  invoca  o  cauza  de  incetare  a  prevederilor  prezentului  contract  o  va  notifica celeilalte parti cu cel putin .... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
11.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

12.2. Prezentul  contract,  impreuna  cu  anexele  sale care fac parte integranta din cuprinsul  sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

12.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ..... exemplare, din care ................. .

    CARAUS                                           BENEFICIAR/EXPEDITOR/DESTINATAR


Nota
1. Contractul  de  transport  cunoaste  varietati  numeroase,  fiecare  cu  obiectul  sau  specific:  persoane  (calatori), marfuri, mesagerii, bagaje etc. sau cu tipul de mijloace de transport utilizate: pe calea ferata, rutier, aerian, maritim, fluvial. In lucrarea de fata nu vom aborda decat cele mai frecvente si mai complexe forme. Se stie ca in multe din formele de transport biletul de calatorie, recipisa de bagaje, buletinul de mesagerie, scrisoarea de trasura, conosamentul etc. substituie forma consacrata de contract si este izvor de drepturi si obligatii intre parti.


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 24 August 2006
Autor: valip
Votati articolul "Contractul de transport (model)":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Poate sunteti interesat si de:

©2023 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2023

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016