Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen*

 LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014

    *) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 141/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2010.


    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta lege reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si asigura cadrul juridic necesar utilizarii de catre autoritatile romane a Sistemului de Informatii Schengen.
    ART. 2
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
    a) Sistemul Informatic National de Semnalari, denumit in continuare SINS, - sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informatii Schengen de generatia a doua, care contine semnalari de interes national si semnalari de interes Schengen introduse de catre autoritatile nationale competente;
    b) Sistemul de Informatii Schengen, denumit in continuare SIS, - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene si utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informatii, in vederea mentinerii ordinii publice si securitatii nationale pe teritoriile acestora;
    c) copia nationala a SIS - copia completa sau partiala a bazei de date a SIS, accesibila pentru efectuarea de cautari de catre autoritatile nationale competente;
    d) componenta nationala a SIS, denumita in continuare N.SIS, - sistemul informatic constituit din SINS si copia nationala a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de cautari de catre autoritatile romane;
    e) semnalare - setul de date introduse in SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele masuri, in conditiile legii, in vederea realizarii unui interes public, a respectarii regimului liberei circulatii a persoanelor si bunurilor sau a asigurarii ordinii si sigurantei publice si a prevenirii unor amenintari la adresa securitatii nationale;
    f) semnalare de interes national - semnalarea introdusa de o autoritate nationala competenta in SINS;
    g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisa din SINS in SIS;
    h) autoritati nationale competente - autoritatile publice romane ale caror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit art. 5;
    i) stat membru - stat care utilizeaza SIS;
    j) stat asociat - statele cu care Uniunea Europeana a incheiat acorduri in vederea predarii persoanelor pe baza unui mandat de arestare si care prevad transmiterea unui astfel de mandat prin intermediul SIS;
    k) tranzactie - orice operatie de introducere, modificare, stergere sau consultare a datelor continute in N.SIS;
    l) date aditionale - datele stocate in N.SIS in legatura cu semnalarile din N.SIS si care sunt disponibile imediat dupa identificarea persoanelor ca urmare a cautarilor efectuate in acest sistem;
    m) informatii suplimentare - informatiile care nu sunt stocate in SIS, dar care sunt in legatura cu semnalarile din SIS si care urmeaza sa fie transmise in cadrul schimbului de informatii suplimentare;
    n) rezultat pozitiv - rezultatul obtinut in urma efectuarii unei cautari in N.SIS, concretizat in identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalari;
    o) Biroul SIRENE national - structura specializata din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care asigura realizarea schimbului de informatii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre;
    p) reglementari aplicabile la nivelul SIS central - prevederile cuprinse in actele normative ale Uniunii Europene in baza carora statele membre coopereaza prin intermediul SIS;
    q) Manualul SIRENE - documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informatii suplimentare intre statele membre;
    r) control discret - obtinerea unor date si informatii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusa o semnalare in acest scop in SINS sau in SIS, cu ocazia desfasurarii de catre autoritatile romane a controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control politienesc sau vamal, fara ca persoanele in cauza sa fie informate despre existenta respectivei semnalari, in scopul comunicarii acestora catre autoritatea care a introdus semnalarea;
    s) indicator de validitate - set de informatii atasate unei semnalari din SIS care determina neexecutarea actiunilor in baza semnalarii respective sau executarea unor actiuni alternative prevazute de lege.

    CAP. II
    Sistemul Informatic National de Semnalari

    SECTIUNEA 1
    Infiintarea si obiectivul general al SINS

    ART. 3
    (1) Se infiinteaza SINS, cu respectarea protocoalelor si a procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generatia a doua, potrivit art. 9 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind infiintarea, functionarea si utilizarea Sistemului de informatii Schengen de a doua generatie (SIS II), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 205 din 7 august 2007, astfel incat cele doua sisteme informatice sa fie compatibile.
    (2) SINS este destinat sa asigure posibilitatea, pentru autoritatile nationale competente, ca prin intermediul unei proceduri automate sa efectueze tranzactii cu privire la semnalarile pe care le contine, in scopul indeplinirii atributiilor legale.
    (3) SINS contine semnalari introduse de catre autoritatile nationale competente cu privire la persoane sau bunuri corespunzator tipurilor prevazute in prezenta lege.
    (4) De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, SINS asigura transmiterea semnalarilor de interes Schengen in SIS.

    SECTIUNEA a 2-a
    Gestionarea si utilizarea SINS

    ART. 4
    (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul National SIS, este responsabil cu implementarea, functionarea, intretinerea si securitatea SINS, precum si cu asigurarea accesului autoritatilor nationale competente la SINS.
    (2) Se infiinteaza Comitetul tehnic, in coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, ca organism cu atributii de analiza si solutionare a problemelor de ordin tehnic ce pot aparea in functionarea SINS, compus din reprezentantii la nivel de expert din partea autoritatilor nationale competente care au drept de acces la SINS.
    (3) Presedintele Comitetului tehnic este seful Centrului National SIS.
    (4) Comitetul tehnic are urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza activitatea de modernizare a sistemelor informatice si de comunicatii participante la SINS, in vederea asigurarii compatibilitatii intre acestea si SINS;
    b) analizeaza problemele tehnice semnalate de autoritatile nationale competente, aparute in implementarea si functionarea SINS, si propune modalitati de solutionare;
    c) asigura informarea autoritatilor nationale competente cu privire la deciziile luate in cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene in domeniul SIS.
    (5) Comitetul tehnic se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui comitetului.
    (6) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de Centrul National SIS.
    ART. 5
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului*), la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, se stabilesc drepturile de acces la SINS.
----------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autoritatilor publice romane la Sistemul Informatic National de Semnalari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 21 septembrie 2010.

    (2) Drepturile de acces la SINS pentru introducere, modificare si stergere se stabilesc, potrivit alin. (1), pentru autoritatile publice romane care transmit datele specifice tipurilor de semnalari prevazute la art. 6 din bazele de date proprii in SINS.
    (3) Institutiile din sistemul judiciar vor avea obligatia de a furniza datele specifice tipurilor de semnalari prevazute la art. 6, atunci cand sistemele informatice vor permite transmiterea automata a acestora.
    (4) Dreptul de acces la SINS pentru consultarea datelor se stabileste potrivit alin. (1), pentru:
    a) autoritatile publice romane care au competente de efectuare a controlului de frontiera, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 105 din 13 aprilie 2006;
    b) autoritatile publice romane care au competente de efectuare a controalelor politienesti ori vamale pe teritoriul Romaniei sau de coordonare a unor asemenea controale;
    c) autoritatile publice romane care au competente in aplicarea legislatiei privind regimul strainilor in Romania, inclusiv prin examinarea cererilor de viza si acordarea vizei;
    d) autoritatile publice romane competente cu eliberarea certificatelor de inmatriculare a vehiculelor pentru semnalarile prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II) al serviciilor competente, in statele membre, pentru eliberarea certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006;
    e) organele de urmarire penala si instantele de judecata.
    (5) Autoritatile nationale competente utilizeaza datele cuprinse in semnalarile la care au drept de acces, cu respectarea prevederilor art. 49.

    SECTIUNEA a 3-a
    Semnalarile introduse in SINS

    § 1. Tipurile de semnalari si categoriile de date
    ART. 6
    In SINS se introduc urmatoarele tipuri de semnalari:
    a) cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii;
    b) cu privire la persoane disparute;
    c) cu privire la persoane cautate in vederea participarii la o procedura judiciara;
    d) cu privire la persoane sau bunuri, in scopul efectuarii de controale discrete;
    e) privind bunuri cautate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cursul procedurilor penale;
    f) privind strainii, in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman sau in scopul executarii unei masuri prin care se interzice sederea pe teritoriul Romaniei.
    ART. 7
    (1) Semnalarile din SINS cu privire la persoane cuprind cel mult urmatoarele elemente:
    a) numele si prenumele, numele dat la nastere si numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat;
    b) semnele fizice particulare, obiective si inalterabile;
    c) data si locul nasterii;
    d) sexul;
    e) fotografiile;
    f) amprentele digitale;
    g) cetatenia;
    h) mentiunea ca persoana vizata este inarmata, violenta sau evadata;
    i) motivul semnalarii;
    j) autoritatea care emite semnalarea;
    k) mentiunile cu privire la decizia sau hotararea care a stat la baza semnalarii;
    l) masurile ce trebuie luate;
    m) legatura cu alte semnalari;
    n) tipul infractiunii.
    (2) Semnalarile cu privire la persoane nu pot fi introduse in SINS fara datele prevazute la alin. (1) lit. a), d), l) si, atunci cand este cazul, lit. k).
    (3) Atunci cand sunt disponibile, se introduc toate datele prevazute la alin. (1).
    (4) Fotografiile si amprentele digitale se introduc numai dupa verificarea indeplinirii unui standard minim de calitate in conformitate cu caracteristicile stabilite potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, pentru semnalarile prevazute la art. 6 lit. a)-e), si potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, functionarea si utilizarea Sistemului de Informatii Schengen din a doua generatie (SIS II), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006, pentru semnalarile prevazute la art. 6 lit. f), si sunt folosite doar pentru confirmarea identitatii unei persoane ca urmare a realizarii unui rezultat pozitiv la o semnalare din SINS.

    § 2. Semnalari cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii
    ART. 8
    (1) Semnalarile cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare se introduc in SINS, potrivit dispozitiilor referitoare la mandatul european de arestare, prevazute in Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Semnalarile cu privire la persoane cautate in vederea extradarii se introduc in SINS, potrivit dispozitiilor referitoare la mandatul de urmarire internationala in vederea extradarii, prevazute in Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 9
    In cazul semnalarilor prevazute la art. 8 alin. (1), in SINS se introduc si urmatoarele date aditionale:
    a) copia mandatului european de arestare;
    b) traducerea mandatului european de arestare in una sau mai multe dintre limbile oficiale ale institutiilor Uniunii Europene, atunci cand este disponibila.

    § 3. Semnalari cu privire la persoane disparute
    ART. 10
    (1) Semnalarile prevazute la art. 6 lit. b) se introduc in SINS, pentru urmatoarele categorii de persoane:
    a) persoane disparute care trebuie doar localizate;
    b) persoane disparute care, dupa localizare, trebuie aduse in institutii sau unitati sanitare;
    c) minori sau persoane puse sub interdictie care, dupa localizare, trebuie reintoarse alaturi de reprezentantii lor legali.
    (2) Semnalarile cu privire la persoanele disparute care trebuie doar localizate se introduc in SINS de catre autoritatile nationale competente la sesizarea oricarei persoane, daca in urma verificarilor se constata ca sesizarea privind disparitia persoanei respective este intemeiata.
    (3) Semnalarile cu privire la persoanele disparute care, dupa localizare, trebuie aduse in institutii sau unitati sanitare se introduc in SINS de catre autoritatile nationale competente, la sesizarea institutiilor ori unitatilor sanitare, in baza documentelor emise de acestea, prin care se dispune internarea nevoluntara, in cazul persoanelor cu tulburari psihice, sau internarea obligatorie, in cazul persoanelor care sufera de boli transmisibile, ori in baza hotararii instantei de judecata prin care s-a dispus internarea medicala, daca, in urma verificarilor, se constata ca sesizarea privind disparitia persoanei respective este intemeiata.
    (4) Semnalarile cu privire la minori sau persoane puse sub interdictie care, dupa localizare, trebuie reintoarse alaturi de reprezentantii lor legali se introduc de catre autoritatile nationale competente la sesizarea oricarei persoane, daca, in urma verificarilor, se constata ca sesizarea privind disparitia persoanei respective este intemeiata.
    (5) In cuprinsul semnalarilor cu privire la persoane disparute se mentioneaza masura ce trebuie luata in cazul identificarii persoanei care face obiectul respectivei semnalari.
    ART. 11
    (1) In cazul identificarii unei persoane majore cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informata despre existenta semnalarii si i se solicita consimtamantul cu privire la transmiterea informatiilor privind adresa la care locuieste catre persoana care a sesizat disparitia.
    (2) Autoritatea nationala competenta care a introdus semnalarea informeaza persoana care a sesizat disparitia cu privire la locul unde se afla persoana in cauza numai daca aceasta isi da consimtamantul. In lipsa consimtamantului, persoana care a sesizat disparitia este informata cu privire la faptul ca semnalarea a fost stearsa, deoarece persoana disparuta a fost localizata.
    Art. 12
    (1) In cazul identificarii unei persoane cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b), se informeaza institutiile sau unitatile sanitare ce au solicitat introducerea semnalarii, solicitandu-se si preluarea persoanei in cauza.
    (2) In cazul in care persoana nu poate fi preluata imediat, aceasta este internata, la recomandarea directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, in cea mai apropiata institutie ori unitate sanitara ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, pana la preluarea sa.
    ART. 13
    (1) In cazul identificarii unei persoane cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c), se informeaza reprezentantul legal, solicitandu-i-se si preluarea acesteia.
    (2) In cazul in care nu a fost identificat reprezentantul legal sau persoana nu poate fi preluata imediat de catre reprezentantul legal, aceasta este plasata intr-o institutie sau unitate sanitara ori intr-un serviciu de protectie in conditiile legii, dupa caz, pana la preluarea sa.

    § 4. Semnalari cu privire la persoane cautate in vederea participarii la o procedura judiciara
    ART. 14
    (1) Semnalarile cu privire la persoanele cautate in vederea participarii la o procedura judiciara se introduc in SINS de catre autoritatile nationale competente, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata, pentru urmatoarele categorii:
    a) martorii;
    b) persoanele cautate pentru a fi citate in vederea prezentarii in fata autoritatilor judiciare pentru a da declaratii in legatura cu faptele pentru care sunt cercetate in cadrul unui proces penal;
    c) persoanele carora urmeaza sa li se comunice o hotarare judecatoreasca sau alte documente privind activitatile din cadrul unui proces penal in care sunt cercetate;
    d) persoanele cautate in vederea executarii unei masuri educative care implica privarea de libertate.
    (2) In cazul identificarii unei persoane cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare din categoria celor prevazute la alin. (1), se informeaza persoana in cauza cu privire la existenta semnalarii, se stabileste adresa la care aceasta locuieste si se comunica aceasta informatie organului de urmarire penala sau instantei de judecata care a solicitat introducerea semnalarii.

    § 5. Semnalari cu privire la persoane sau bunuri, in scopul efectuarii de controale discrete
    ART. 15
    (1) Semnalarile cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcatiuni, aeronave si containere, in scopul efectuarii de controale discrete, se introduc in SINS de catre autoritatile nationale competente, la solicitarea organelor de urmarire penala.
    (2) Organele de urmarire penala pot solicita introducerea unei semnalari din categoria celor prevazute la alin. (1), in scopul prevenirii si combaterii faptelor penale, in urmatoarele cazuri:
    a) atunci cand exista date si informatii potrivit carora o persoana intentioneaza sa comita sau comite una dintre infractiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) atunci cand, in urma evaluarii generale a unei persoane, se stabilesc indicii suficiente pentru a se presupune ca acea persoana va mai comite una dintre infractiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) atunci cand exista date si informatii ca vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul are legatura cu comiterea uneia dintre infractiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Evaluarea generala a unei persoane in cazul prevazut la alin. (2) lit. b) are in vedere antecedentele penale pentru care nu a intervenit reabilitarea si care privesc savarsirea unora dintre infractiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si elementele ce influenteaza perspectivele reintegrarii in societate a persoanei in cauza dupa executarea pedepsei, dupa gratiere sau prescrierea executarii pedepsei.
    ART. 16
    (1) Semnalarile cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcatiuni, aeronave si containere, in scopul efectuarii de controale discrete, se introduc in SINS de catre autoritatile nationale competente, la solicitarea organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale.
    (2) Organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale pot solicita introducerea unei semnalari din categoria celor prevazute la alin. (1), in urmatoarele cazuri:
    a) atunci cand exista date sau indicii ca informatiile prevazute la art. 17 alin. (1) sunt necesare pentru a preveni o amenintare din partea persoanei vizate sau alte amenintari la adresa securitatii nationale;
    b) atunci cand vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul are legatura cu o amenintare la adresa securitatii nationale.
    ART. 17
    (1) Atunci cand, cu ocazia desfasurarii controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control politienesc sau vamal, autoritatile competente sa efectueze astfel de controale identifica persoane, vehicule, ambarcatiuni, aeronave ori containere cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete, culeg si transmit autoritatilor nationale competente care au introdus semnalarea cat mai multe dintre urmatoarele informatii:
    a) faptul ca a fost localizata persoana, vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul;
    b) locul, data sau motivul verificarii;
    c) ruta si destinatia calatoriei;
    d) persoanele care insotesc persoanele in cauza sau ocupantii vehiculului, ai ambarcatiunii ori aeronavei despre care se poate presupune, pe baza unui temei rational, ca sunt asociate cu persoanele in cauza;
    e) vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul;
    f) bunurile transportate;
    g) imprejurarile in care a fost localizata persoana, vehiculul, ambarcatiunea, aeronava sau containerul.
    (2) Procedura pentru culegerea informatiilor prevazute la alin. (1) este cea stabilita pentru efectuarea controlului cu ocazia caruia sunt identificate persoanele, vehiculele, ambarcatiunile, aeronavele sau containerele cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete.
    (3) Cu ocazia culegerii informatiilor prevazute la alin. (1), persoanelor in cauza nu li se comunica faptul ca in SINS exista o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete.

    § 6. Semnalari privind bunuri cautate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cursul procedurilor penale
    ART. 18
    (1) Semnalarile cu privire la bunuri cautate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cursul procedurilor penale se introduc in SINS de catre autoritatile nationale competente, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata.
    (2) Semnalarile prevazute la alin. (1) se introduc cu privire la urmatoarele bunuri:
    a) autovehicule cu o capacitate cilindrica de peste 50 cmc, ambarcatiuni si aeronave;
    b) remorci cu o greutate care depaseste 750 kg fara incarcatura, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare si containere;
    c) arme de foc;
    d) documente oficiale in alb care au fost furate, utilizate in mod fraudulos sau pierdute;
    e) documente de identitate eliberate, de tipul pasapoartelor, cartilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atesta sederea, respectiv rezidenta pe teritoriul Romaniei si documentelor de calatorie furate, insusite ilegal, pierdute sau anulate;
    f) certificate de inmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate in mod fraudulos, pierdute sau anulate;
    g) bancnote;
    h) valori mobiliare si mijloace de plata, cum ar fi cecuri, carti de credit, obligatiuni si actiuni, care au fost furate, insusite ilegal, pierdute sau anulate.
    (3) Semnalarile cu privire la bunurile prevazute la alin. (2) lit. d) si e) se introduc in SINS de catre autoritatile nationale competente si in baza sesizarilor privind pierderea acestora, primite de la orice persoana interesata, daca se constata ca sesizarea este intemeiata.
    (4) Tranzactiile cu datele prevazute la alin. (2) se realizeaza potrivit normelor tehnice stabilite in conformitate cu Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.
    ART. 19
    In cazul identificarii unui bun cu privire la care a fost introdusa in SINS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 18 alin. (1), se informeaza de indata organul de urmarire penala sau instanta de judecata care a solicitat introducerea semnalarii.

    § 7. Semnalari privind strainii in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman sau in scopul executarii unei masuri prin care se interzice sederea pe teritoriul Romaniei
    ART. 20
    (1) Semnalarile privind strainii se introduc de catre autoritatile nationale competente in temeiul masurilor care au ca efect interzicerea intrarii pe teritoriul Romaniei sau interzicerea sederii pe teritoriul Romaniei, dispuse potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Efectuarea de tranzactii in SINS cu semnalarile privind strainii in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman sau in scopul executarii unei masuri prin care se interzice sederea pe teritoriul Romaniei se realizeaza de catre autoritatile nationale competente, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.

    CAP. III
    Participarea Romaniei la SIS

    SECTIUNEA 1
    Infiintarea si obiectivul general al N.SIS

    ART. 21
    (1) Se infiinteaza N.SIS, cu respectarea protocoalelor si procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generatia a doua, potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, astfel incat cele doua sisteme informatice sa fie compatibile.
    (2) N.SIS este destinat sa asigure posibilitatea pentru autoritatile nationale competente ca, prin intermediul unei proceduri automate, sa efectueze tranzactii cu privire la semnalarile pe care le contine, in scopul indeplinirii atributiilor legale.
    (3) N.SIS contine semnalari introduse de catre autoritatile nationale competente sau de catre autoritatile competente din statele membre cu privire la persoane ori bunuri, corespunzator tipurilor prevazute in reglementarile aplicabile la nivelul SIS central.
    (4) N.SIS devine operational de la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens.

    SECTIUNEA a 2-a
    Autoritati cu competente in gestionarea si exploatarea N.SIS

    ART. 22
    (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul National SIS, este responsabil cu implementarea, functionarea, intretinerea si securitatea N.SIS, cu asigurarea conectarii N.SIS la SIS central si managementul copiei nationale a bazei de date centrale a SIS, precum si cu asigurarea accesului autoritatilor romane la N.SIS.
    (2) Dupa data la care N.SIS devine operational, Comitetul tehnic prevazut la art. 4 alin. (2) are atributii de analiza si solutionare a problemelor de ordin tehnic ce pot aparea in functionarea acestuia.
    (3) Drepturile de acces la SINS ale autoritatilor nationale competente se extind si la copia nationala a SIS, de la data la care N.SIS devine operational.
    ART. 23
    Biroul SIRENE national are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura schimbul de informatii suplimentare potrivit prevederilor cuprinse in Manualul SIRENE;
    b) realizeaza activitatile necesare in vederea adaugarii sau ridicarii unui indicator de validitate la semnalarile din SIS;
    c) realizeaza activitati pentru introducerea semnalarilor cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii;
    d) desfasoara activitatile necesare in vederea implementarii deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene in domeniul de activitate al birourilor SIRENE;
    e) realizeaza statistici privind activitatea sa si le transmite periodic Secretariatului General al Consiliului;
    f) coordoneaza activitatea de verificare a calitatii informatiilor cuprinse in semnalarile din N.SIS, in conformitate cu prevederile Manualului SIRENE;
    g) transmite autoritatii competente de la nivelul SIS central lista autoritatilor nationale competente, precum si orice modificare ulterioara a acesteia;
    h) asigura organizarea si desfasurarea misiunilor de predare/preluare sau extradare a persoanelor arestate, in baza mandatului european de arestare ori a mandatului de urmarire internationala emis de autoritatile judiciare romane, ulterior realizarii unui rezultat pozitiv, in colaborare cu autoritatile nationale competente.
    ART. 24
    (1) Biroul SIRENE national asigura realizarea schimbului de informatii suplimentare prin intermediul infrastructurii de comunicatii aferente SIS sau, atunci cand aceasta nu este accesibila, prin alte mijloace tehnice, securizate in mod corespunzator pentru schimbul de informatii suplimentare, in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand este necesar ca autoritatile nationale competente si autoritatile din celelalte state membre sa se consulte sau sa se informeze reciproc la introducerea unei semnalari in SIS;
    b) ca urmare a realizarii unui rezultat pozitiv pentru a permite luarea unei masuri adecvate;
    c) in cazul in care masura necesara corespunzatoare unei semnalari din SIS nu poate fi luata;
    d) atunci cand se analizeaza calitatea datelor din continutul semnalarilor din SIS;
    e) atunci cand se analizeaza compatibilitatea si prioritatea unor semnalari;
    f) atunci cand se analizeaza exercitarea dreptului de acces.
    (2) Autoritatile romane utilizeaza informatiile suplimentare numai in scopul in care le-au fost transmise de catre autoritatile celorlalte state membre.
    (3) Raspunsul la solicitarile de informatii suplimentare formulate de catre autoritatile altor state membre se transmite de catre autoritatea nationala competenta care a introdus semnalarea in cauza, prin intermediul Biroului SIRENE national, cat mai repede posibil, dar nu mai tarziu de 12 ore.
    (4) Autoritatile romane care au solicitat autoritatilor nationale competente introducerea unor semnalari in SIS transmit informatiile suplimentare solicitate de catre autoritatile altor state membre in legatura cu respectivele semnalari in cel mai scurt timp, astfel incat termenul prevazut la alin. (3) sa poata fi respectat.

    SECTIUNEA a 3-a
    Semnalarile introduse in SIS

    § 1. Transmiterea semnalarilor in SIS
    ART. 25
    (1) Autoritatea nationala competenta care a introdus o semnalare in SINS dispune transmiterea acelei semnalari in SIS in cazul in care, in urma verificarilor, se obtin date si informatii din care rezulta necesitatea cautarii persoanelor sau bunurilor in spatiul Schengen.
    (2) In cazul semnalarilor din SINS cu privire la persoane sau bunuri in scopul efectuarii de controale discrete, transmiterea in SIS se face numai la solicitarea organelor de urmarire penala sau a organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale.
    (3) Semnalarile cu privire la minori sau persoane puse sub interdictie, introduse in SINS, se transmit direct in SIS de la data la care N.SIS devine operational.
    (4) Semnalarile privind strainii, introduse in SINS in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman sau in scopul executarii unei masuri prin care se interzice sederea pe teritoriul Romaniei, se transmit direct in SIS de la data la care N.SIS devine operational.

    § 2. Semnalari cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii
    ART. 26
    Dupa transmiterea in SIS a unei semnalari din categoria celor prevazute la art. 8 alin. (1), Biroul SIRENE national informeaza, in cadrul schimbului de informatii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalarii si comunica acestora informatiile prevazute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul schimbului de informatii suplimentare.
    ART. 27
    (1) Dupa transmiterea in SIS a unei semnalari din categoria celor prevazute la art. 8 alin. (2), Biroul SIRENE national informeaza, in cadrul schimbului de informatii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalarii si comunica acestora informatiile prevazute la art. 29 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.
    (2) Biroul SIRENE national nu comunica birourilor SIRENE din celelalte state membre informatiile prevazute la alin. (1) daca a transmis anterior, cu privire la aceeasi persoana, informatiile prevazute la art. 9 sau cele prevazute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar acestea sunt suficiente pentru executarea actiunilor in baza semnalarii de catre autoritatile celorlalte state membre.
    ART. 28
    (1) Dupa primirea la Biroul SIRENE national a comunicarii referitoare la introducerea in SIS de catre un alt stat membru a unei semnalari cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii, procurorul sau judecatorul detasat in cadrul Biroului SIRENE national verifica daca arestarea in baza acelei semnalari este compatibila cu legislatia nationala, cu obligatiile asumate de Romania prin documente juridice de cooperare internationala sau cu interesele nationale vitale si solicita Biroului SIRENE national intreprinderea demersurilor necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate, atunci cand constata incompatibilitatea.
    (2) In vederea realizarii atributiilor prevazute la alin. (1), Ministerul Afacerilor Interne solicita Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile legii, detasarea procurorului sau judecatorului in cadrul Biroului SIRENE national.
    (3) Autoritatea judiciara romana de executare a mandatului european de arestare solicita Biroului SIRENE national intreprinderea demersurilor necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate la semnalarea din SIS introdusa de alt stat membru in baza unui mandat european de arestare pe care autoritatea judiciara respectiva refuza sa il execute in temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Autoritatea judiciara romana care ar fi competenta sa dispuna cu privire la executarea unui mandat european de arestare, la sesizarea procurorului, solicita Biroului SIRENE national intreprinderea demersurilor necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate la semnalarea introdusa in SIS de catre un alt stat membru in baza unui mandat european de arestare pe care ar refuza sa il execute, in temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca persoana in cauza ar fi gasita.
    (5) Biroul SIRENE national colaboreaza cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevazuta la alin. (1), (3) sau (4), in vederea adaugarii unui indicator de validitate pentru ca arestarea sa nu se efectueze de catre autoritatile romane.
    (6) Semnalarile introduse de celelalte state membre privind persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare sau in vederea extradarii, care au atasat indicatorul de validitate prevazut la alin. (5), nu constituie temei pentru arestarea persoanei in cauza de catre autoritatile romane, ci doar pentru comunicarea locului unde se afla aceasta.
    (7) Semnalarile cu privire la persoane cautate in vederea extradarii, introduse de celelalte state membre, constituie temei doar pentru comunicarea locului unde se afla persoana cu privire la care a fost introdusa semnalarea pana in momentul in care se dispune arestarea provizorie in vederea extradarii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (8) La solicitarea intemeiata a autoritatilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are atasat indicatorul de validitate prevazut la alin. (5), in cazuri urgente si grave, autoritatea judiciara romana competenta sa dispuna cu privire la executarea mandatului european de arestare sau a cererii de extradare dispune retragerea indicatorului de validitate si arestarea persoanei in cauza in vederea predarii ori arestarea provizorie in vederea extradarii.
    ART. 29
    (1) La primirea unei solicitari din partea Biroului SIRENE al altui stat membru privind adaugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare ori in vederea extradarii, Biroul SIRENE national adauga indicatorul de validitate solicitat si informeaza de indata autoritatea judiciara romana care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmarire internationala in vederea extradarii ce sta la baza introducerii respectivei semnalari.
    (2) Autoritatea judiciara romana care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmarire internationala ce sta la baza introducerii semnalarii transmite, prin intermediul Biroului SIRENE national, in cazuri urgente si grave, o solicitare motivata pentru ridicarea indicatorului de validitate adaugat potrivit alin. (1).
    ART. 30
    (1) Semnalarile introduse in SIS in baza art. 26 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului de catre statele asociate echivaleaza cu semnalarile cu privire la persoane cautate in vederea predarii in baza unui mandat european de arestare.
    (2) Mandatele de arestare emise de statele asociate, transmise prin intermediul SIS, echivaleaza cu mandatele europene de arestare.

    § 3. Semnalari cu privire la persoane disparute
    ART. 31
    (1) In cazul primirii unei comunicari referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane majore cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea nationala competenta care a introdus semnalarea informeaza persoana care a sesizat disparitia cu privire la locul unde se afla persoana respectiva numai daca aceasta isi da consimtamantul. In lipsa consimtamantului, persoana care a sesizat disparitia este informata cu privire la faptul ca semnalarea a fost stearsa, deoarece persoana disparuta a fost localizata.
    (2) In cazul primirii unei comunicari referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b), autoritatea nationala competenta care a introdus semnalarea, in colaborare cu institutiile sau unitatile sanitare care au sesizat disparitia, intreprind toate demersurile necesare pentru preluarea persoanei in cauza.
    (3) In cazul primirii unei comunicari referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c), autoritatile romane intreprind toate demersurile necesare pentru reintoarcerea acesteia alaturi de reprezentantii ei legali.
    ART. 32
    (1) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la disparitia sa, aceasta este informata despre existenta semnalarii si i se solicita consimtamantul cu privire la transmiterea informatiilor privind adresa la care locuieste catre persoana care a sesizat disparitia.
    (2) Informatiile privind persoana localizata si cele privind consimtamantul acesteia se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE national.
    ART. 33
    (1) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unei persoane cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la disparitia si necesitatea punerii sale sub protectie, aceasta este internata, la recomandarea directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, intr-o institutie sau unitate sanitara ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, pana la preluarea sa de catre autoritatile statului care a introdus semnalarea.
    (2) Informatiile privind locul unde este internata persoana in cauza se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE national de catre autoritatea care a realizat rezultatul pozitiv.
    ART. 34
    (1) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unui minor sau a unei persoane puse sub interdictie cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la disparitia sa, aceasta este plasata, dupa caz, intr-o institutie ori unitate sanitara sau intr-un serviciu de protectie in conditiile legii, pana la preluarea sa de catre reprezentantul legal sau de catre autoritatile statului care a introdus semnalarea.
    (2) Informatiile privind locul unde se gaseste minorul sau cel pus sub interdictie se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE national.
    ART. 35
    (1) Instanta de judecata competenta teritorial, la cererea persoanei pe numele careia a fost introdusa o semnalare cu privire la disparitia si necesitatea punerii sale sub protectie de un alt stat membru, dispune ca Biroul SIRENE national sa intreprinda demersurile necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectiva, daca internarea persoanei in cauza in institutii sau unitati sanitare in baza acelei semnalari nu este compatibila cu legislatia nationala, cu obligatiile asumate de Romania prin documente juridice de cooperare internationala ori cu interesele nationale vitale.
    (2) La primirea cererii prevazute la alin. (1), instanta de judecata dispune, prin ordonanta presedintiala, daca persoana in cauza urmeaza a fi internata sau nu intr-o institutie ori unitate sanitara, pana la solutionarea cauzei.
    (3) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la disparitia sa la momentul cand aceasta era minora, se solicita Biroului SIRENE national intreprinderea demersurilor necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectiva.
    (4) Biroul SIRENE national colaboreaza cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevazuta la alin. (1) sau (3) in vederea adaugarii unui indicator de validitate la aceasta, astfel incat persoana in cauza sa nu fie localizata de catre autoritatile romane.
    (5) La solicitarea intemeiata a autoritatilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are atasat indicatorul de validitate prevazut la alin. (1), in cazuri urgente si grave, instanta de judecata care a dispus adaugarea indicatorului de validitate hotaraste, cu citarea persoanei in cauza, daca acesta poate fi ridicat.
    (6) Hotararea instantei se comunica de catre Biroul SIRENE national Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea.
    (7) La primirea unei solicitari privind adaugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la o persoana disparuta, Biroul SIRENE national adauga indicatorul de validitate solicitat si informeaza de indata autoritatea nationala competenta care a transmis semnalarea in SIS.
    (8) Autoritatea nationala competenta care a transmis in SIS o semnalare cu privire la persoane disparute care trebuie plasate sub protectie, din oficiu sau la solicitarea institutiilor ori unitatilor sanitare transmite, prin intermediul Biroului SIRENE national, in cazuri urgente si grave, o solicitare motivata privind ridicarea indicatorului de validitate adaugat potrivit alin. (7).

    § 4. Semnalari cu privire la persoane cautate in vederea participarii la o procedura judiciara
    ART. 36
    (1) In cazul primirii unei comunicari referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare cu privire la persoane cautate in vederea participarii la o procedura judiciara, Biroul SIRENE national transmite de indata informatiile primite organului de urmarire penala sau instantei de judecata care a solicitat introducerea semnalarii.
    (2) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unei persoane cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la persoane cautate in vederea participarii la o procedura judiciara, autoritatile romane informeaza persoana in cauza cu privire la existenta semnalarii, stabilesc adresa la care aceasta locuieste si comunica aceasta informatie statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE national.

    § 5. Semnalari cu privire la persoane sau bunuri in scopul efectuarii de controale discrete
    ART. 37
    (1) Dupa transmiterea in SIS a unei semnalari pentru efectuarea controlului discret la solicitarea organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale, Biroul SIRENE national informeaza, in cadrul schimbului de informatii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalarii.
    (2) Dupa primirea unei comunicari referitoare la introducerea in SIS de catre un alt stat membru a unei semnalari pentru efectuarea de controale discrete, Biroul SIRENE national informeaza organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale.
    ART. 38
    (1) Autoritatile romane care identifica, cu ocazia desfasurarii controlului la trecerea frontierei de stat sau a altui tip de control politienesc ori vamal, persoane, vehicule, ambarcatiuni, aeronave sau containere cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete, culeg si transmit Biroului SIRENE national cat mai multe dintre informatiile prevazute la art. 17 alin. (1).
    (2) Biroul SIRENE national transmite Biroului SIRENE al statului membru care a introdus semnalarea informatiile primite potrivit alin. (1), in cadrul schimbului de informatii suplimentare.
    (3) Prevederile art. 17 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    ART. 39
    Dupa primirea unei comunicari din partea Biroului SIRENE al altui stat membru referitoare la persoane, vehicule, ambarcatiuni, aeronave sau containere, cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete, Biroul SIRENE national transmite informatiile primite autoritatii competente care a transmis semnalarea sau organului de stat cu atributii in domeniul prevenirii si contracararii amenintarilor la adresa securitatii nationale care a solicitat transmiterea semnalarii in SIS.
    ART. 40
    Semnalarile cu privire la persoane sau bunuri in scopul efectuarii de controale specifice, introduse de alte state membre, echivaleaza, pe teritoriul Romaniei, cu semnalari in scopul efectuarii de controale discrete.
    ART. 41
    (1) Organele de urmarire penala sau organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale pot solicita Biroului SIRENE national intreprinderea demersurilor necesare pentru adaugarea unui indicator de validitate la semnalarile, in scopul efectuarii de controale discrete, introduse de alte state membre, daca efectuarea controlului discret de catre autoritatile romane in baza acelei semnalari nu este compatibila cu legislatia nationala, cu obligatiile asumate de Romania prin documente juridice de cooperare internationala sau cu interesele nationale vitale.
    (2) Biroul SIRENE national colaboreaza cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevazuta la alin. (1) in vederea adaugarii unui indicator de validitate la aceasta, astfel incat controlul discret sa nu se efectueze de catre autoritatile romane.
    (3) La solicitarea intemeiata a autoritatilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are atasat indicatorul de validitate prevazut la alin. (2), in cazuri urgente si grave, organele de urmarire penala sau organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale ce au solicitat adaugarea indicatorului de validitate comunica, in termen de 5 zile lucratoare, Biroului SIRENE national daca sunt sau nu de acord cu ridicarea acestuia.
    (4) Dupa primirea acordului prevazut la alin. (3), Biroul SIRENE national solicita Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea ridicarea indicatorului de validitate.
    (5) La primirea unei solicitari din partea autoritatilor altui stat membru privind adaugarea unui indicator de validitate la o semnalare in scopul efectuarii de controale discrete, Biroul SIRENE national adauga indicatorul de validitate solicitat si informeaza de indata organele de urmarire penala sau organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale care au introdus ori au solicitat introducerea semnalarii.
    (6) Organele de urmarire penala sau organele de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale pot transmite, prin intermediul Biroului SIRENE national, in cazuri urgente si grave, o solicitare motivata privind ridicarea unui indicator de validitate adaugat potrivit alin. (5).

    § 6. Semnalari privind bunuri cautate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cursul procedurilor penale
    ART. 42
    (1) In cazul primirii unei comunicari referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unui bun cu privire la care a fost transmisa in SIS o semnalare din categoria celor prevazute la art. 18 alin. (1), Biroul SIRENE national transmite de indata informatiile primite organului de urmarire penala sau instantei de judecata care a solicitat introducerea semnalarii.
    (2) In cazul identificarii pe teritoriul Romaniei a unui bun cu privire la care a fost introdusa in SIS de catre un alt stat membru o semnalare cu privire la bunuri cautate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cursul procedurilor penale, autoritatile romane dispun masurile necesare in vederea confiscarii ori ridicarii bunului potrivit legislatiei penale sau procesual penale, dupa caz, si comunica informatiile cu privire la masurile luate statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE national.

    § 7. Semnalari privind strainii, in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman sau in scopul executarii unei masuri prin care se interzice sederea pe teritoriul Romaniei
    ART. 43
    Schimbul de informatii suplimentare in legatura cu semnalarile de interes Schengen din categoria celor prevazute la art. 20 transmise in SIS se realizeaza de catre autoritatile nationale competente, prin intermediul Biroului SIRENE national, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.

    § 8. Informarea
    ART. 44
    (1) In toate cazurile cand a fost obtinut un rezultat pozitiv, autoritatile competente care au identificat bunuri sau persoane cu privire la care au fost introduse semnalari in SIS informeaza Biroul SIRENE national in scop statistic.
    (2) In situatia in care masurile solicitate printr-o semnalare din SIS nu pot fi realizate, autoritatile nationale competente informeaza despre aceasta statul membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE national.
    (3) Biroul SIRENE national comunica autoritatii nationale competente care a transmis o semnalare in SIS informarea primita de la un alt stat membru privind imposibilitatea realizarii masurilor solicitate prin acea semnalare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Accesul EUROPOL si EUROJUST si cooperarea cu INTERPOL

    ART. 45
    Autoritatile nationale competente transmit acordul cu privire la utilizarea de catre EUROPOL sau EUROJUST a informatiilor cuprinse in semnalarile transmise in SIS, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii.
    ART. 46
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 56, autoritatile romane pot face schimb de informatii cuprinse in semnalarile din SIS cu autoritatile statelor membre INTERPOL, in conditiile stabilite prin acordul incheiat potrivit art. 55 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.
    (2) Informatiile ce pot fi schimbate sunt numarul, tara emitenta si tipul de document al pasapoartelor furate, insusite ilegal, pierdute sau anulate.

    CAP. IV
    Dispozitii comune pentru semnalarile continute in SINS si pentru cele transmise in SIS

    SECTIUNEA 1
    Perioada de pastrare a semnalarilor

    ART. 47
    (1) Semnalarile cu privire la persoane, introduse in SINS sau transmise in SIS, sunt pastrate in sistemul respectiv numai pentru perioada necesara atingerii scopului pentru care au fost introduse.
    (2) In termen de 3 ani de la introducerea unei semnalari cu privire la persoane, autoritatea nationala competenta care a introdus-o analizeaza, impreuna cu autoritatile romane care au solicitat introducerea, atunci cand este cazul, necesitatea mentinerii acesteia pentru scopul in care a fost introdusa in SINS sau transmisa in SIS. In cazul semnalarilor de interes national sau de interes Schengen in scopul efectuarii de controale discrete, care privesc persoanele, termenul in care se face analiza este de un an de la introducerea semnalarii.
    (3) Daca in urma analizei se decide ca este necesara mentinerea semnalarii, autoritatea nationala competenta introduce in SINS sau in SIS o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate a semnalarii. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator de la prelungirea valabilitatii.
    (4) Semnalarile pentru care nu a fost introdusa o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate in termenele prevazute la alin. (2) sunt sterse automat.
    (5) SINS si SIS genereaza automat notificari cu privire la stergerea programata a semnalarilor ce privesc persoanele inainte de implinirea termenelor prevazute la alin. (2).
    (6) Centrul National SIS, in colaborare cu autoritatile nationale competente, realizeaza statistici separate pentru semnalarile continute in SINS si pentru cele transmise in SIS privind numarul de semnalari cu privire la persoane pentru care s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate.
    ART. 48
    (1) Semnalarile cu privire la bunuri, introduse in SINS sau transmise in SIS, sunt pastrate in sistemul respectiv numai pentru perioada necesara atingerii scopului pentru care au fost introduse.
    (2) Perioada de pastrare in SINS sau in SIS a semnalarilor cu privire la bunuri este de:
    a) 5 ani pentru semnalarile de interes national sau de interes Schengen din categoria celor prevazute la art. 15 alin. (1) si la art. 16 alin. (1);
    b) 10 ani pentru semnalarile de interes national sau de interes Schengen din categoria celor prevazute la art. 18 alin. (1).
    (3) Autoritatea nationala competenta analizeaza, impreuna cu autoritatea romana care a solicitat introducerea, daca mentinerea unei semnalari peste termenele prevazute la alin. (2) este necesara pentru scopul in care a fost introdusa in SINS sau transmisa in SIS. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator de la prelungirea valabilitatii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reguli privind efectuarea de tranzactii asupra semnalarilor din SINS si din SIS

    § 1. Efectuarea de tranzactii asupra semnalarilor de interes national sau de interes Schengen care fac parte din categoriile prevazute la art. 6 lit. a)-e)
    ART. 49
    (1) Autoritatile nationale competente efectueaza tranzactii asupra semnalarilor existente in N.SIS numai in scopurile pentru care au fost introduse, in limita competentelor legale, si asigura accesul la acestea numai personalului autorizat in acest sens, potrivit atributiilor de serviciu. Datele cuprinse in semnalarile existente in N.SIS nu pot fi utilizate in scopuri administrative.
    (2) Datele cuprinse in semnalarile existente in N.SIS pot fi copiate in scopuri tehnice pentru asigurarea posibilitatii de consultare directa de catre autoritatile nationale competente.
    (3) Dispozitiile prezentei legi se aplica si pentru copiile realizate potrivit alin. (2).
    (4) Este interzisa copierea in alte baze de date nationale a datelor cuprinse in semnalarile introduse de autoritatile nationale competente in SINS sau transmise in SIS.
    (5) Copiile realizate potrivit alin. (2) pot fi pastrate pentru o perioada de 48 de ore. Perioada poate fi prelungita, in caz de urgenta, pana la incetarea urgentei.
    (6) Centrul National SIS tine evidenta la zi a copiilor realizate potrivit alin. (2). Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare A.N.S.P.D.C.P., are acces la aceste copii, in exercitarea atributiilor legale.
    (7) Datele cuprinse in semnalarile existente in N.SIS pot fi utilizate in alte scopuri decat cele pentru care au fost introduse respectivele semnalari, atunci cand acest lucru este necesar pentru a preveni o amenintare grava si iminenta la adresa ordinii si sigurantei publice, pentru motive intemeiate legate de securitatea nationala sau pentru a preveni comiterea unei infractiuni pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (8) Datele cuprinse in semnalarile introduse in SIS de celelalte state membre pot fi utilizate potrivit alin. (7) numai dupa obtinerea acordului din partea autoritatii care a introdus semnalarea in cauza. Solicitarea se transmite prin intermediul schimbului de informatii suplimentare.
    (9) Autoritatile nationale competente care primesc o cerere din partea autoritatilor altui stat membru pentru utilizarea datelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost introduse in SIS analizeaza cererea, impreuna cu autoritatile romane care au solicitat introducerea semnalarii, atunci cand este cazul, si comunica, prin intermediul schimbului de informatii suplimentare, raspunsul cu privire la utilizarea datelor respective.
    ART. 50
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 49 alin. (4), pot fi stocate in bazele de date nationale datele cuprinse in semnalarile existente in N.SIS in legatura cu care s-au luat masuri de catre autoritatile romane. Aceste date sunt stocate pentru o perioada de cel mult 3 ani sau pentru perioada prevazuta in dispozitiile legale ce stabilesc o perioada mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.
    (2) Prin exceptie de la prevederile art. 49 alin. (4), datele cuprinse in semnalarile de interes national ori de interes Schengen pot fi pastrate in bazele de date ale autoritatii nationale competente care a introdus respectiva semnalare in SINS sau a transmis-o in SIS.
    ART. 51
    (1) Autoritatea nationala competenta care introduce o semnalare in SINS sau transmite o semnalare in SIS se asigura ca datele din cuprinsul acesteia sunt exacte si actuale, precum si ca introducerea sau transmiterea respectivei semnalari se face in baza dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Numai autoritatea nationala competenta care a introdus o semnalare in SINS sau a transmis o semnalare in SIS are dreptul sa modifice, sa suplimenteze, sa corecteze ori sa stearga datele pe care le-a introdus pana la expirarea duratei de valabilitate a semnalarii.
    (3) Autoritatile romane care au drept de acces comunica autoritatii nationale competente sau autoritatii dintr-un alt stat membru care a introdus o semnalare, de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile de la data la care a luat cunostinta de acestea, dovezile din care rezulta faptul ca cel putin una dintre datele cuprinse in semnalarea in cauza este incorecta sau a fost introdusa ilegal.
    (4) Comunicarea dovezilor prevazute la alin. (3) catre autoritatile altor state membre se face prin intermediul schimbului de informatii suplimentare. In cazul comunicarilor adresate autoritatilor nationale competente se informeaza si Biroul SIRENE national.
    (5) Autoritatile nationale competente informate cu privire la faptul ca cel putin una dintre datele cuprinse intr-o semnalare introdusa de aceasta in SINS sau transmisa in SIS este incorecta ori a fost introdusa ilegal cerceteaza dovezile prezentate in acest sens in termen de 5 zile lucratoare si, in cazul in care constata ca informarea este corecta, modifica sau sterge de indata datele respective ori, in situatia constatarii ca aceasta nu este corecta, comunica acest lucru autoritatii care a transmis informarea.
    (6) In cazul in care autoritatile romane care au efectuat o comunicare potrivit alin. (3) si autoritatile din celelalte state membre informate in acest fel nu ajung la un acord cu privire la situatia datelor in cauza in termen de doua luni de la transmiterea informarii, Biroul SIRENE national informeaza despre acest fapt Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor.
    (7) In cazul in care o autoritate nationala competenta primeste o solicitare din partea unei persoane care sustine ca poate fi confundata cu persoana care face in realitate obiectul unei semnalari existente in N.SIS, aceasta informeaza persoana respectiva cu privire la procedura prevazuta la art. 53.
    (8) In cazul in care o autoritate nationala competenta intentioneaza sa introduca o semnalare cu privire la o persoana care face deja obiectul unei semnalari existente in N.SIS, aceasta se pune de acord cu autoritatea care a introdus semnalarea anterioara in baza regulilor privind compatibilitatea semnalarilor si ordinea de prioritate stabilite in cuprinsul Manualului SIRENE.
    (9) In cazul in care autoritatea care a introdus semnalarea anterioara este dintr-un alt stat membru, se utilizeaza schimbul de informatii suplimentare pentru a se ajunge la un acord.
    ART. 52
    (1) In cazul in care se constata, in momentul introducerii unei noi semnalari in SINS sau transmiterii unei semnalari in SIS, ca in sistemul respectiv exista o semnalare cu privire la o persoana ale carei date de identificare sunt similare, Biroul SIRENE national intreprinde masurile specifice pentru a clarifica daca aceasta se refera sau nu la aceeasi persoana.
    (2) In cazul in care verificarea coroborata arata ca persoana care face obiectul noii semnalari si persoana cu privire la care exista deja o semnalare in sistemul respectiv sunt identice, se aplica procedura prevazuta la art. 51 alin. (8).
    (3) In cazul in care rezultatul verificarii arata ca in cauza sunt doua persoane diferite, Biroul SIRENE national aproba cererea de introducere a semnalarii, adaugand elementele necesare pentru a evita orice identificare eronata.
    ART. 53
    (1) In cazul in care se constata ca persoana care face obiectul unei semnalari din SINS sau din SIS nu este aceeasi cu persoana care este localizata in urma realizarii unui rezultat pozitiv, autoritatea nationala competenta care a introdus semnalarea adauga in sistemul respectiv date privitoare la cea de a doua persoana, pentru a evita consecintele negative ale identificarii eronate.
    (2) Datele introduse potrivit alin. (1) sunt folosite doar in urmatoarele scopuri:
    a) pentru a permite autoritatilor romane sau autoritatilor altui stat membru, dupa caz, sa faca distinctie intre persoana care face obiectul semnalarii si persoana care este localizata in urma realizarii unui rezultat pozitiv;
    b) pentru a permite persoanei localizate in urma realizarii unui rezultat pozitiv sa dovedeasca faptul ca nu este una si aceeasi cu persoana care face obiectul semnalarii.
    (3) Pot fi adaugate si prelucrate, in temeiul alin. (1), numai cu acordul persoanei in cauza, urmatoarele date cu caracter personal:
    a) numele si prenumele, numele dat la nastere si numele folosit anterior si orice alte pseudonime care pot fi introduse separat;
    b) semnele fizice particulare, obiective si inalterabile;
    c) data si locul nasterii;
    d) sexul;
    e) fotografiile;
    f) amprentele digitale;
    g) cetatenia;
    h) numarul documentelor de identitate si data emiterii acestora.
    (4) Adaugarea si prelucrarea datelor prevazute la alin. (3) se fac potrivit normelor tehnice stabilite in baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.
    (5) Datele prevazute la alin. (3) se sterg odata cu semnalarea la care au fost atasate sau, anterior stergerii semnalarii, daca persoana in cauza solicita acest lucru.
    (6) Datele prevazute la alin. (3) sunt consultate numai de autoritatile care au drept de acces la semnalarea la care au fost adaugate.
    ART. 54
    (1) Autoritatile nationale competente, atunci cand este necesar, din motive operative, creeaza conexiuni intre semnalarile proprii ori intre semnalarile proprii si semnalarile altor autoritati nationale competente, in scopul evidentierii legaturii dintre doua sau mai multe semnalari de interes national ori dintre doua sau mai multe semnalari de interes Schengen. Conexiunea se introduce in SINS sau se transmite in SIS, dupa caz.
    (2) Crearea unei conexiuni intre semnalari nu afecteaza masurile necesare a fi intreprinse in baza semnalarilor respective, nici perioada de valabilitate a acestora.
    (3) Crearea unei conexiuni intre semnalari nu afecteaza dreptul de acces al autoritatilor nationale competente. Acestea nu au acces la conexiunile create cu o semnalare la care nu au drept de acces.
    (4) Autoritatile nationale competente care au drept de acces la conexiunile create in SIS, atunci cand considera ca una dintre acestea nu este compatibila cu legislatia nationala sau cu obligatiile asumate de Romania prin documente juridice de cooperare internationala, solicita Biroului SIRENE national intreprinderea demersurilor necesare pentru ca respectiva conexiune sa nu fie accesibila pentru autoritatile romane.
    (5) Biroul SIRENE national solicita Centrului National SIS luarea masurilor tehnice pentru limitarea accesului autoritatilor romane la conexiunea in cauza.
    (6) Conexiunile intre semnalarile din SINS sau intre semnalarile transmise la SIS se realizeaza potrivit procedurilor tehnice stabilite in baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.
    ART. 55
    (1) Biroul SIRENE national, in cooperare cu autoritatile nationale competente, constituie o evidenta ce cuprinde mentiuni referitoare la deciziile de transmitere a semnalarilor in SIS pentru sprijinirea schimbului de informatii suplimentare.
    (2) Datele cu caracter personal comunicate prin intermediul Biroului SIRENE national in urma unui schimb de informatii suplimentare se sterg imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului in care au fost furnizate, dar nu mai tarziu de un an de la data stergerii din SIS a semnalarii in legatura cu care au fost furnizate.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pot fi pastrate la nivel national datele cu caracter personal furnizate in cadrul schimbului de informatii suplimentare in legatura cu semnalarile transmise in SIS de autoritatile nationale competente sau cu semnalarile din SIS in baza carora au fost luate masuri de catre autoritatile romane. Aceste date sunt pastrate pentru o perioada de cel mult 3 ani de la data stergerii din SIS a semnalarii in legatura cu care au fost furnizate sau pentru perioada prevazuta in dispozitiile legale ce stabilesc o perioada mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.
    ART. 56
    Este interzisa transmiterea de catre autoritatile nationale competente a datelor cu caracter personal utilizate in legatura cu semnalarile din N.SIS catre autoritatile statelor care nu participa la SIS sau catre organizatiile internationale.

    § 2. Efectuarea de tranzactii asupra semnalarilor de interes national sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevazuta la art. 6 lit. f)
    ART. 57
    Efectuarea de tranzactii asupra semnalarilor de interes national sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevazuta la art. 6 lit. f) se face potrivit prevederilor cuprinse in Regulamentul (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului si in Manualul SIRENE.

    SECTIUNEA a 3-a
    Securitatea datelor

    ART. 58
    (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul National SIS, impreuna cu autoritatile nationale competente sunt obligate sa elaboreze un plan de securitate si sa adopte masurile de securitate necesare in legatura cu gestionarea si utilizarea N.SIS in ceea ce priveste:
    a) protectia fizica a datelor, inclusiv prin intocmirea unui plan de rezerva pentru protectia infrastructurii critice;
    b) controlul accesului la echipamente, pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
    c) controlul suportului de date, pentru a impiedica citirea, copierea, modificarea sau stergerea suportului de date in mod neautorizat;
    d) controlul stocarii, pentru a impiedica introducerea neautorizata de date si inspectarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal;
    e) controlul utilizarii, pentru a impiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automata a datelor de catre persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;
    f) controlul accesului la date, pentru a limita accesul persoanelor autorizate sa utilizeze un sistem de prelucrare automata a datelor, in baza unei identitati unice si individuale de utilizator si a unui mod de acces confidential, numai la datele pentru care au fost autorizate;
    g) asigurarea faptului ca toate autoritatile care au acces la N.SIS sau la echipamentele de prelucrare a datelor din acest sistem isi creeaza profiluri care descriu competentele si responsabilitatile specifice ale persoanelor cu autorizatie de acces, introducere, actualizare, stergere si cautare a datelor si pun fara intarziere aceste profiluri la dispozitia A.N.S.P.D.C.P.;
    h) controlul comunicatiilor aferente N.SIS, astfel incat sa se poata asigura verificarea si stabilirea organismelor carora le pot fi transmise datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicatii;
    i) controlul introducerii de date pentru a se asigura ca este posibil ulterior sa se verifice si sa se stabileasca ce date cu caracter personal au fost introduse in sistemele de prelucrare automata a datelor, cand si in ce scop au fost introduse datele;
    j) controlul transportului de date pentru a impiedica citirea, copierea, modificarea ori stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal in timpul transmiterii acestora ori in timpul transportului de suporturi de date prin intermediul masurilor tehnice de securizare.
    (2) Masurile de securitate prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator si schimbului de informatii suplimentare.
    (3) Fiecare autoritate romana care are drept de acces la datele din N.SIS asigura aplicarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) si coopereaza cu A.N.S.P.D.C.P.
    (4) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul National SIS, monitorizeaza aplicarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1).
    ART. 59
    (1) Masurile de securitate prevazute la art. 58 alin. (1) se stabilesc si se aplica potrivit urmatoarelor principii:
    a) confidentialitatii - asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atributiilor de serviciu;
    b) integritatii - asigurarea exactitatii si caracterului complet al informatiilor, precum si a metodelor de prelucrare;
    c) disponibilitatii - asigurarea accesului la informatii in termenul solicitat;
    d) identificarii si autentificarii - asigurarea identificarii si autentificarii tuturor utilizatorilor in mod corespunzator, in functie de competente, inainte de efectuarea oricarei tranzactii;
    e) autorizarii - autorizarea participantilor la efectuarea unei tranzactii, in vederea accesarii datelor din N.SIS, in functie de competente;
    f) nonrepudierii - asigurarea inregistrarii in sistem a tranzactiilor efectuate asupra datelor din N.SIS si atribuirea acestora utilizatorilor participanti la efectuarea lor.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul National SIS, si autoritatile romane care au drept de acces la N.SIS iau masuri pentru prevenirea pierderii informatiilor existente in sistem in cazul producerii unor dezastre naturale, precum si pentru asigurarea recuperarii acestora.
    ART. 60
    (1) Toate tranzactiile efectuate asupra datelor din N.SIS de catre autoritatile nationale competente sunt inregistrate in sistem in scopul monitorizarii legalitatii efectuarii tranzactiilor asupra acestor date, asigurarii functionarii tehnice corespunzatoare a N.SIS, precum si a integritatii si securitatii datelor. Utilizarea inregistrarilor in alte scopuri este interzisa.
    (2) Inregistrarile prevazute la alin. (1) contin datele din cuprinsul semnalarii, istoricul semnalarii, data si ora transmiterii de date in legatura cu semnalarea respectiva, datele folosite pentru efectuarea unei cautari, mentiuni cu privire la datele transmise, denumirea autoritatii si numele persoanei care a efectuat tranzactii asupra datelor.
    (3) Istoricul semnalarilor cuprinde toate actiunile realizate asupra semnalarilor din N.SIS de la momentul introducerii pana la stergerea lor.
    (4) Inregistrarile prevazute la alin. (1) se pastreaza pentru o perioada de cel putin un an, dar nu mai mult de 3 ani de la creare. Pentru inregistrarile care cuprind istoricul semnalarilor, perioada de pastrare se calculeaza de la data stergerii semnalarilor.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), inregistrarile pot fi pastrate pentru o perioada mai mare, daca sunt necesare pentru procedurile de monitorizare aflate in curs de desfasurare.
    (6) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul National SIS, pune la dispozitia A.N.S.P.D.C.P., la solicitarea acestei institutii, inregistrarile prevazute la alin. (1).

    SECTIUNEA a 4-a
    Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

    ART. 61
    (1) Accesarea si exploatarea datelor cu caracter personal continute in N.SIS se fac potrivit dispozitiilor legale in materia protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si cu respectarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificata prin Legea nr. 682/2001, cu modificarile ulterioare, exclusiv de catre autoritatile nationale competente si numai in scopul indeplinirii atributiilor stabilite prin lege si in conditiile prevazute de aceasta.
    (2) Efectuarea de tranzactii in SIS cu datele prevazute in prima teza a art. 6 din Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificata de Romania prin Legea nr. 682/2001, cu modificarile ulterioare, este interzisa.
    ART. 62
    (1) Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal in SINS sau in SIS se exercita potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, cu derogarile prevazute de prezenta lege.
    (2) Cererile persoanelor vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal in SINS sau in SIS se adreseaza numai Biroului SIRENE national, care raspunde solicitantului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data primirii cererii, in cazul exercitarii dreptului de acces la datele personale, si cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data primirii cererii, in cazul exercitarii dreptului de rectificare si stergere a datelor personale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Cererile se pot depune la Biroul SIRENE national sau la orice operator din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori al unei structuri teritoriale a acestuia, care transmite cererea Biroului SIRENE national, in termen de 5 zile de la data primirii acesteia.
    (4) Pentru a comunica solicitantului informatii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate in SINS sau in SIS, Biroul SIRENE national solicita acordul autoritatilor nationale competente care au introdus semnalarile in cauza. Acordul se comunica in termen de 20 de zile de la data primirii solicitarii din partea Biroului SIRENE national.
    (5) In cazul semnalarilor introduse in SIS de alt stat membru, cererile persoanelor vizate se solutioneaza de catre Biroul SIRENE national numai dupa solicitarea pozitiei statului membru care a introdus semnalarea. Biroul SIRENE national solicita pozitia prin schimbul de informatii suplimentare.
    (6) Biroul SIRENE national comunica, in termen de 40 de zile de la primirea solicitarii, acordul cu privire la transmiterea de catre un alt stat membru a datelor cu caracter personal cuprinse sau in legatura cu semnalarile transmise de autoritatile nationale competente in SIS, numai cu acordul acestora. Acordul se comunica in termen de 20 de zile de la data primirii solicitarii din partea Biroului SIRENE national.
    (7) Persoanei vizate nu ii sunt comunicate informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal in SINS sau in SIS atat timp cat acest lucru este indispensabil pentru realizarea actiunilor in baza semnalarii ori a obiectivului semnalarii sau pentru apararea drepturilor si libertatilor altor persoane.
    ART. 63
    Atunci cand instanta de judecata examineaza corecta aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, administrarea probelor se face in camera de consiliu.
    ART. 64
    (1) Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal in N.SIS pe teritoriul Romaniei si transmiterea acestor date in strainatate, precum si schimbul si procesarea ulterioara a informatiilor suplimentare sunt monitorizate si se supun controlului A.N.S.P.D.C.P.
    (2) Auditarea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in N.SIS se efectueaza de catre A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu standardele internationale de audit, cel putin o data la 4 ani.
    (3) Sumele necesare pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat si sunt prevazute anual in bugetul A.N.S.P.D.C.P.

    CAP. V
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 65
    (1) Sursele de finantare pentru infiintarea si operationalizarea componentelor N.SIS sunt asigurate din fonduri de la bugetul de stat, din fonduri PHARE si din fonduri alocate prin Facilitatea Schengen.
    (2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente intretinerii si desfasurarii activitatii N.SIS se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, in conditiile legii.
    ART. 66
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1), autoritatile nationale competente adopta reglementari interne prin care stabilesc procedurile de lucru pentru activitatile proprii aferente semnalarilor din SINS sau SIS.
    (2) Procedurile de lucru pentru activitatile autoritatilor nationale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se aproba prin ordin*) al ministrului.
----------
    *) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitatile autoritatilor nationale competente din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor aferente semnalarilor din Sistemul Informatic National de Semnalari sau Sistemul de Informatii Schengen, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 19 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 67
    (1) Prevederile prezentei legi referitoare la participarea Romaniei la SIS intra in vigoare la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, corespunzator reglementarilor aplicabile la nivelul SIS central.
    (2) Pana la data operationalizarii SIS de generatia a doua la nivel central, Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul National SIS, asigura tranzactionarea datelor dintre N.SIS si SIS central conform reglementarilor aplicabile la nivelul SIS central, in functie de etapele de dezvoltare ale SIS.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 128/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 345/2005, Hotararea Guvernului nr. 1.411/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 128/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 856 din 19 octombrie 2006, precum si Hotararea Guvernului nr. 769/2006 privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic National de Semnalari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006.

                                     ------
Data aparitiei: 07 Aprilie 2014
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen*":
Rating:

Nota: 4.25 din 5 din 2 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

  Poate sunteti interesat si de:

  ©2020 RENTROP & STRATON
  Toate drepturile rezervate.
  SATI
  Atentie, Juristi!
  5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

  Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

  Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

  Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016